246 = Ε3 – Ε1 {τροποποίηση ετών 1998 έως 2013 

…………………………………………………………

2019-08-20 ………………………..

… έτη 1998-2012 με σχετικό έγγραφο …246Γεώργιε…

… έρχεται στο ΖΗΛ-246

… ΙΔΙΩΣ για ‘’ΡΟΤΙΝ-ΡΟΤΙΝ-240’’ κ. Δικαστές του ΖΗΛ-290

2022-09-30 ……… αυτονόμηση

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’280’’ ( υποσελίδα ‘’284α’’

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’280’’ ( υποσελίδα ‘’284β’’

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’299’’ (υποσελίδα ‘’299-240’’

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ ( σχετικά θέματα στο ‘’ενΖ-284α’’

……………………….… ‘’yT’’ .… ενημέρωση ”246”  ……………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’284α’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’284β’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ενΖ-284α’’

76-7β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση υποσελίδων

       246 = Δ.Ο.Υ. = 1998-2012

youtu.be/21CmGY2DRH0

100-1-2-3-4-5-6δ ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’240’’ παρουσίαση των υποσελίδων

                            υπ΄ όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

         246 = Δ.Ο.Υ. = 1998-2012

youtu.be/mdropLNeFBM

422δ ( 2022-8ος-30) ………….…………

XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ για κάθε έτος

            ……………………

00.00’ : 299-δίκη ΦΠΑ {…} , {τελείωσα & το 2004} , { XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ για κάθε έτος (……….) , (περικλείει τα πάντα με βάση = χτες/σήμερα) , {τα βιβλία είναι ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΑ στην καβαλα (1998 – 1999 & 2002 έως 2012) , (ευτυχώς έχω κάποιες φωτοτυπίες)} , {αρχικά περί ΦΠΑ (μετά το 2010)} , {μετά περί καταγραφών σε βιβλία εσόδων – εξόδων (τζίρος , πάγια , έξοδα , ανά κωδικό , ΚΕΡΔΟΣ) , (αντιπαράθεση σημείο – σημείο) , (ΔΕΝ έχουν καταχωρηθεί έως 2014 τα ‘’τέλη ΕΛΤΑ’’ , η ‘’μαφία τραπεζων’’ = προμήθειες) .//. Ε3 (ΔΕΝ καταχωρηθήκανε τα ταμεία ΤΑΝ-ΤΑΣ έως 2013 = ελλείψει βεβαιώσεων) .//. 06.00’ : Ε1 (πριν από αυτό , ΠΡΕΠΕΙ διερευνηθούν : 1] περαίωση , 2] κατάσχεση) {06.46’ : Ε1 (έσοδα) , (τόκοι) , (ασφάλιστρα) , {08.08’ : εκκαθαριστικό (1998) , (ΔΙΑΦΟΡΕΣ = δηλωθέν εισόδημα (-600) , φόρος (+100) , παρακρατήσεις 20% σε Τ.Π.Υ. , εισπραχθείσα προκαταβολή 1997 , προκαταβολή  για 1999 (+46)

youtu.be/ilkqs2fssDg

422ε ( 2022-8ος-30) ………….…………

00.00’ : XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ {για κάθε έτος} , {με 30 σειρές (για τους 30 κωδικούς)} , {με 4 κατηγορίες κωδικών = 1] ΦΠΑ (από 2010/6ο) , 2] του Ε3 , 3] του Ε1 , 4] του εκκαθαριστικού} , {με 2 κατηγορίες στηλών (= χτες/σήμερα)}

youtu.be/czvfWHNN3O4

422η ( 2022-8ος-30) ………….…………

      01.31’ : έχω καταγράψει 1998 έως 2004

βιβλία εξόδων = νέες καταχωρήσεις

26.26’ : βιβλία εσόδων = νέες καταχωρήσεις

            ……………………

01.31’ : έχω καταγράψει 1998 έως 2004 .//. βιβλία εξόδων = νέες καταχωρήσεις {1998 (ΔΕΝ έχω) , [ΤΑΝ-ΤΑΣ]} , {1999 [ΔΕΝ έχω] , [χαρτόσημα (γραμμάτιο εθνικης = 7.000δρχ (την βρήκα πριν 6 μήνες)] , [ΤΑΝ-ΤΑΣ] , {2000 [ΔΕΝ έχω] , [ΤΑΝ-ΤΑΣ] , [υποθηκοφυλακείο = απόδειξη (για αντίγραφα) , {πάμπολλες , ξενερίσανε τα τελευταία έτη , υπάρχουν πολυάριθμες στα συμβόλαια (ΔΕΝ τις κατέγραφα έως πριν 1 έτος όταν τις ανακάλυπτα) , (υπάρχουν πάρα πολλές στα μπάζα , στο γραφείο της)] , [07.00’ : απόδειξη (για αντίγραφα) , (3.200δρχ & 3.200δρχ) , (έχουμε ήδη με το ‘’292-10’’ , 500 αποδείξεις , που ΔΕΝ καταλαβαίνουμε τι λέει) , (9ο = 8.800δρχ)} , {2001 {έχω βιβλία από 9ο , ΑΡΑ κατασχεμένα από 1998/8ο έως 2001/8ο } , [ΤΑΝ-ΤΑΣ] , {χαρτόσημα (έπαιρναν & από ΕΛΤΑ (κάτι σκονάκια , με ξεθωριασμένα γράμματα)} , {XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ [Ε3 = χτες/σήμερα]} , {2002 [ΕΧΩ βιβλία] , [χαρτόσημα από εθνικη = 92€] , [ΤΑΝ-ΤΑΣ] , [13.13’ : ΔΕΝ καταγράφει ‘’πάγια’’ (ΑΝ είναι ΔΥΝΑΤΟΝ) , (το 2000 , αγόρασε το σπίτι μας & το έκανε ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ) , (κτιριακά , εξοπλισμός , υποδομές για ρεύμα –τηλέφωνο – Η/Υ – κλπ)} , {2003 [έχω βιβλία ΜΟΝΟ έως 8ο ] , [χαρτόσημα] , [υποθηκοφυλακείο – αντίγραφα] , [ΤΑΝ-ΤΑΣ (με τέλη , οία ΠΟΤΕ δεν καταχωρηθήκανε , έως 2014) , (τέλη των ΕΛΤΑ = 100€ στην 5ετία , συν (+) επικαρπία)] , [χαρτόσημα , κατά το 2003 , είναι μόνο για αντίγραφα] , [ε3 (έξοδα , πάγια , αποσβέσεις (ΠΡΟΣΟΧΗ = έχουμε έτη ΧΩΡΙΣ καταχωρημένες αποσβέσεις) (ΠΡΟΣΟΧΗ = ΠΑΝΤΑ έχουμε ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ καταχωρημένες αποσβέσεις) , (ΠΡΟΣΟΧΗ = έχουμε έτη ΧΩΡΙΣ ενοίκια = 2000 & 2001 & 2002 , στο σπίτι μας) , (19.00’ : η ΑΓΑΠΕ έβαλε , κατά την αγορά του , σπιτιού μας , υψηλή κυριότητα στην μάνα της) , (η ΑΓΑΠΕ , αγόρασε το σπίτι μας , με στεγαστικό & ΟΧΙ επιχειρηματικό δάνειο = ΟΧΙ πάγιο = ΟΧΙ αποσβέσεις για 10 έτη , = ΟΧΙ τόκοι δανείων στο Ε3) , (το ΙΔΙΟ ΚΑΙ το 2005 , στην αγορά του ξενοδοχείου ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ γραφεία οι μαλάκες) , 24.42’ : 2004 [ΔΕΝ έχω βιβλία] , [ΔΕΝ υπάρχουν πλέον πληρωμές ΤΑΝ-ΤΑΣ (έως 2007)]

……………….

22.00’ : 291-281ξ = ΟΧΙ βεβαιώσεις από ΤΑΝ-ΤΑΣ (1998 έως 2010/6ο) {= κυβερνητική υπαιτιότητα} .//.. 299-281ξ {ΔΕΝ τα περνάει ως έσοδο ο λογιστής , ΑΡΑ ΔΕΝ θα καταχωρηθούνε στα βιβλία & στο Ε3} , {τα 281δ-281ε-281τ = ΝΑΙ στα βιβλία & Ε3}

…………………….

26.26’ : έχω καταγράψει 1998 έως 2004 .//. βιβλία εσόδων = νέες καταχωρήσεις {1998 (ΔΕΝ έχω) , {1999 [ΔΕΝ έχω] , {2000 [ΔΕΝ έχω]} , {2001 {έχω από 9ο} , {2002 } , {2003 [έχω έως 8ο} , {2004 [ΔΕΝ έχω]

youtu.be/vxiwfPsJzl0

422ι ( 2022-8ος-30) ………….…………

02.00’ : 244β1 = βιβλία εσόδων – λάθος καταχώρηση από λογιστή .//. 07.37’ : {π.χ. 2000 , συμβόλαιο …. & συμβόλαιο …. , ΣΥΝΟΛΑ : ποσό φόρου 57,36 & επικαρπία 732,90} , {π.χ. 2001 , βιβλία εσόδων , 7η σελίδα , ΛΑΘΟΣ άθροισμα (έξοδα + αποσβέσεις) = ποσό φόρου 18,32

…………

03.00’ : ο 244β1 οδηγεί στον 242β = λάθος δηλωθέν φορολογητέο ποσό …. .//. 03.53’ : π.χ. εκκαθαριστικό 1999 , {τζίρος 21.732 (έπρεπε 12.064)} , {φόρος 3.295 (έπρεπε 1.444) , (διαφορά 1.851 ………  .//. 07.00’ : ‘’299-πίνακας’’ {θα ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝΕ για 1999 & καθαρό ποσό 1.851

youtu.be/jShQ0mnE5YA

422κ ( 2022-8ος-30) ………….…………

03.13’ : 244β2  = στα βιβλία εσόδων , στις αναλογικές , ο λογιστής (αντιγράφει από βιβλίο συμβολαίων &) καταχωρεί αυξημένο κατά 2,93€ (= πάγιο παγίων) στα 8,80 (πάγιο αναλογικής ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ 10,56) .//. 09.00’ : ο λογιστής καταχωρούσε από τα βιβλία συμβολαίων ΜΟΝΟ την στήλη με δικαιώματα + αντίγραφα .//. αυτά τα βιβλία συμβολαίων ΠΑΝΤΑ συμπληρώνονταν την άνοιξη του επόμενου έτους (2-3 ημέρες πριν έρθει ο εισαγγελέας για τον ετήσιο έλεγχο = ωχ , ΩΧ … ΩΧ) .//.. το 2000 μπήκαμε στο ΕΥΡΩ .//. 11.00’ : το 8,80€ , είναι το γνωστό ‘’3.600’’ [= 120.000δρχ επί 3%] , το οποίο προστίθετο στο πάγιο (2,93€) & μετά προστίθετο το δικαίωμα 1,2% επί του υπόλοιπου ποσού της αναλογικής πράξης .//. έως 2005 , καταχωρούνταν σε βιβλίο συμβολαίων & βιβλίο εσόδων 11,73 {τελικά , 2002 έως 2005/8ο , στον 244β2  , δήλωσε περισσότερα , ΟΙΑ = φόρος 944,93€ (με επικαρπία = 8.527€)}

………………….

06.00’ : στα βιβλία εσόδων , ο λογιστής (αντιγράφει από στήλες βιβλίου συμβολαίων) ΔΕΝ έβαζε ως έσοδο τα τέλη – ‘’3.600’’ – ΤΑΧΔΙΚ , ΟΥΤΕ τα ΤΑΝ-ΤΑΣ (= 281ξ & 284γ) , (ΑΡΑ δεν χρησιμοποιούμε βεβαιώσεις ταμείων έως 2010-6ο )

……………..

20.40’ : 244β3 = στις πάγιες , ο λογιστής (αντιγράφει από βιβλίο συμβολαίων &) καταχωρεί 11,73€ αντί 8,80 , ήτοι 2002 έως 2005/8ο , ΚΑΚΩΣ αποδόθηκε φόρος 1.421,67€ (με επικαρπία = 12.909€)}

youtu.be/MyxejQ6C9OM

422λ ( 2022-8ος-30) ………….…………

00.00’ : 299-244(α-β) = βιβλία εσόδων-εξόδων {στα βιβλία εσόδων , ΟΛΟΙ οι Γενάρηδες (1998 έως 2021 , εκτός 2002) είναι αναλυμένοι , συμβόλαιο προς συμβόλαιο ΚΑΙ σημείο ανά σημείο (ΙΔΕ ανά έτος τα XLs ‘’θεμέλιο’’)} , {επίσης ΟΛΟ το 1998 & το 2014 & 5 μήνες στο 2015} , {ΟΛΟΙ οι υπόλοιποι μήνες (1998 έως 2016) είναι καταγεγραμμένοι από Απόστολο , Νίκο , Βασίλη (στα βασικά σημεία των κινήσεων της ΑΓΑΠΕ& του ελέγχου ΤΑΝ)} , {διαδικασία καταγραφής από Νίκο} , [οπότε , ΤΩΡΑ , με λίγη εργασία , μπορώ να εξάγω δεδομένα , είτε με μεταφορά ποσοτήτων ή ποσών , είτε με στατιστικές τιμές , ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΓΩ δεδομένα για ΟΛΑ τα έτη , για κωδικούς στο 299 π.χ. 244β(2,3) – 244ω(1,2)- 283τ(1,2,3,4) –κλπ}

……………

13.00’ : 299-244ω(1-2) = πούλια (εθνικη -ΕΛΤΑ) για αντίγραφα (ως έξοδο/έσοδο) , {ήδη στα βιβλία εξόδων , 1998 έως 2004 , έχουμε τροποποιήσει τα ποσά των γραμματίων αγοράς από εθνικη} , {από 2014 (στις τροποποιήσεις) ΔΕΝ τα υπολογίζω ως έξοδο & τα αφαιρώ ως έσοδο , από 2019 δε , η μαμά πλέον , στα συμβόλαια , ΔΕΝ τα καταλογίζει ως έσοδο}

youtu.be/i8JH2v1FCss

423ε ( 2022-9ος-01) ………….…………

00.00’ : 299-241δ = ΔΟΛΟΣ = περαιώσεις , ……….. {για να τα κλέψει από τους επιχειρηματίες 1] ποιός τολμούσε να ΜΗΝ κάνει , 2] βολευτήκανε ΜΟΝΟ οι δόλιοι (κάψανε τα βιβλία)} , {241δ = σε ΑΜΕΣΗ σχέση με 241β (κατασχεμένα βιβλία)} , {περαίωση του 2003 για τα έτη 1996 έως 1998} , …  , {14.54’ : η 1η περαίωση της μαμάς , με ποσό φόρου = 1.144€ & επικαρπία = 11.243€}

……………

10.40’ : 299-241β {το παρκάρισμα της βαλίτσας (με ΟΛΑ τα βιβλία εσόδων – εξόδων & φακέλων με έγγραφα ανά έτος , από 1998 , την επόμενη ημέρα (μαζί με τις φωτοτυπίες του βιβλίου συμβολαίων) στο γραφείο του ελεγκτή του 2013 , στην Κομοτηνή} , {12.12’ : ο έλεγχος του 2013/9ο έγινε κατόπιν εντολής εισαγγελιας (= ΤΑΝ)} , {ΟΛΑ τα βιβλία , κακώς & ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ , είναι κατασχεμένα , ΚΑΙ ΛΟΓΩ περαιώσεων}

youtu.be/lnPKY8jNXn0

423ζ ( 2022-9ος-01) ………….…………

02.22’ : 2005 (& 2006)  , ελλείψει συμβολαίων {αρχείο & ‘’e’’ (& 2006)} , έβαλα 100.000€ έσοδα (& 2006)

youtu.be/k3QQBI50J5I

423η ( 2022-9ος-01) ………….…………

00.00’ : Ε1 & Ε3 {κατάθεση , διαχρονικώς , στην Δ.Ο.Υ. (ημερολογιακή αναφορά)} .//. καταχώρηση δεδομένων έως και 2005

……………

01.11’ : 242β = λάθος δηλωθέν φορολογητέο ποσό (ΠΑΝΤΑ εις βάρος μας) .//. 02.32’ : το 2005 είχα δηλώσει (όπως & το 2006) 100.000€ τζίρο , τροποποιητικώς , είμαστε 85.0072€ .//. το 2005 , τα Χριστούγεννα , από το σπίτι (συμβολαιογραφείο & οικονομολογικό γραφείο) μετακομίσαμε στο νέο κτίριο  .//. 2005 , Ε3 –πάγια 27.858,18€ , έναντι των καταχωρημένων 8.525€ {η αγορά του έγινε με στεγαστικό δάνειο !!!!!!!} , {ΑΡΑΓΕ πόσα πάγια καταχωρήθηκαν;;;!!! (στοίχισε , το λιγότερο 250.000€} .//. 05.15’ : ΠΡΟΣΟΧΗ στις αποσβέσεις (= 244α1) .//. …………. .//. 2005 , Ε3 –έξοδα 65.053,25€ , έναντι των καταχωρημένων 54.425,61€ .//. διαφορές στα έξοδα (χτες/σήμερα) για 2003 & 2004 .//. 2005 , Ε3 –κέρδος (= Ε1) = 28.600€ , έναντι του καταχωρημένου 46.349,89€ .//. 2005 , υπάρχει περαίωση (= 241δ στις 15/06/2006) .//. εκκαθαριστικό – μείωση στο φόρο από ασφάλιστρα ζωής (241ι24δ) : ……………. .//. 09.00’ : γεννήσεις Κύρου (2005) & Γεώργιου (2006) στην Θεσσαλονίκη , ΤΩΡΑ θα καταχωρηθούν (Ε1 –ιατρικά) , καθώς τα τιμολόγια ήταν στα ‘’μπάζα’’ {φυσικά ΔΕΝ είχε η μαμά ασφάλιση ΤΑΝ-ΤΑΣ) , (είχα εγώ ΤΕΒΕ , αλλά θα ξόδευα περισσότερα , για να πάρουμε 3€} , {πήραμε ένα ικανοποιητικό ποσό από εθνικη ασφαλιστική} .//. 09.49’ : εκκαθαριστικό – μείωση στο φόρο από τόκους δανείων (= 241ι24ε) : ……..  .//. 10.40’ : 2005 : {δηλωθέν εισόδημα 28.607 αντί 46.349} , {φορολογητέο = ως δηλωθέν} , {φόρος κύριος = 5.000 αντί 11.654} , ΑΡΑ αντί 12.819,49 που πληρώσαμε ΕΠΡΕΠΕ 6.654 (ΚΑΚΩΣ τους δώσαμε 6.163,71ΠΑΡΑΠΑΝΩ}

youtu.be/H5nnTBRgzcA

434β ( 2022-9ος– 19) ………….…………

15.25’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του 20011 & του 2012 [θα γίνει ανάλυση μαζί με το 2013]

youtu.be/UjKHfO2bE7s

435β ( 2022-9ος– 20) ………….…………

01.01’ : …… έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του 2013 ..///.. 2011 & 2012 {= τα χειρότερα (ως προς έσοδα) επιχειρηματικά έτη της κ. Τερζίδου}] , [05.15’ : 2013 , ΔΕΝ είχαμε καταθέσει ΦΠΑ] , [21.21’ : ΙΔΕ …έγγραφο ‘’πορεία’’ … γραμμή 32η = 2022-9ος -8 = προς ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ο έλεγχος Δ.Ο.Υ. καβαλας] , [39.09’ : ΤΩΡΑ θα αναλύσουμε το ‘’έγγραφο ελέγχου του 2017’’ & τα απόνερα του {= τροποποιητικές Ε3-Ε1 των 2011-2012}] , [40.33’ : … χτες έστειλα με e mail & το ‘’έγγραφο’’ & τις ‘’οικιοθΑποκ’’ για 2011-2012 & το ‘’πορεία’’]

……………………

22.00’ : 2011 [ΦΠΑ Ήταν 9.180 πρέπει 10.205] , [Ε3 : [τζίρος {ήταν 61.137 πρέπει 60.160}] , [23.32’ : Ε3- έξοδα {ήταν 35.193 πρέπει 35.860 , ήτοι αποσβέσεις (ήταν 3.468 , πρέπει 3.833) , ιδιόχρηση (=1.724) , μισθοί (21.892) , έξοδα –κλπ (ήταν 8.107 πρέπει 8.409) ταμεία (24.04’ : ΔΕΝ υπήρχε βεβαίωση ΤΑΝ-ΤΑΣ) , (ήταν -0- πρέπει 6.056)] , [24.24’ : Ε1 {έσοδα {ήταν 26.123 πρέπει 24.299} , {τόκοι δανείων ΤΕΜΠΜΕ {ήταν -0- πρέπει 604 (πρέπει να πάνε στα βιβλία εξόδων)}] , [25.05’ : εκκαθαριστικό {δηλωθέν εισόδημα {ήταν 29.469  πρέπει 27.645} , {φόρος κλίμακας {ήταν 5.134 πρέπει 4.816} , {φόρος & συμπληρωματικός {5.732} , {εισπραχθείσα προκαταβολή 2010 {= 10.058} , {φόρος κύριος {-4.296} , {επιβάρυνση φόρου απόδ (=736)} , {26.06’ : από φόρο zηλ = 4.675,96 … αφαιρεί το 4.296,93 της τερζίδου /// ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ το κάνει ΌΛΑ τα έτη με την ζημιά του συζήγου ;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!} , {ποσό πληρωμής {ήταν 379} , {ακίνητα = 3.345 (τα οποία μας είχαν οδηγήσει φόρο & συμπληρωματικό στα 5.732} , {ποσό έδρας (400) , {ειδική εισφορά αλληλεγγύης (589) , {μείωση επιστροφής φόρου (29)} , {27.37’ : ταμεία {ΔΕΝ έχουν μπεί} , {παρακρατήσεις 2011 (ήταν -0- πρέπει 1.148)} , {ποσό πληρωμής (ήταν 379 , πρέπει -6.580 (χωρίς ποσά από zηλ) , (χωρίς ταμεία (= 6.056)}] , [29.00’ : αυτό ήταν το 2011 {να δείτε τι πάθαμε στον έλεγχο του 2017}]

………………..

31.00’ : 2012  [ΦΠΑ Ήταν 5.120 πρέπει 4.929] , [Ε3 : [τζίρος {ήταν 34.692 πρέπει 33.718}] , [ Ε3- έξοδα {ήταν 29.034 πρέπει 32.864} , ήτοι αποσβέσεις (ήταν -0- , πρέπει 3.517) , ιδιόχρηση (=862) , μισθοί (ήταν 18.970 , πρέπει 19.259) , έξοδα –κλπ (ήταν 9.202 , πρέπει 9.274) ταμεία (ήταν -0- , πρέπει 2.391)] , [αποτέλεσμα (= κέρδος , ήταν 5.120 , πρέπει 804] , [34.54’ : Ε1 {έσοδα {ήταν 5.657 πρέπει 804} , { τόκοι (ήταν –0– , πρέπει 2.231)} , {τόκοι δανείων ΤΕΜΠΜΕ {ήταν -0- , πρέπει 744 (πρέπει να πάνε στα βιβλία εξόδων)}] , [35.35’ : εκκαθαριστικό {δηλωθέν εισόδημα {ήταν 9.997 , πρέπει 5.145} , {φόρος κλίμακας {ήταν 499 , πρέπει 257} , {φόρος & συμπληρωματικός {437} ,  {ακίνητα = 4.340} , { τόκοι (ήταν –0– , πρέπει 100)} , { παρακρατήσεις 20% Τ.Π.Υ. (ήταν –0– , πρέπει 571)} , {προκαταβολή  για 2013 (ήταν 240 , πρέπει 81)} , {κλπ .. κλπ} , {ποσό έδρας (650) , {ποσό πληρωμής (ήταν 2.102 , πρέπει -1.903 (χωρίς ποσά από zηλ) , (χωρίς ταμεία (= 4.294)}] , [39.00’ : αυτό ήταν το 2012 {να δείτε τι πάθαμε στον έλεγχο του 2017}]

            ……………………

29.19’ : από 2010-6ο τα βιβλία εσόδων τα έγγραφα εγώ , από 2014 παρέμβαινα & στα Ε3-Ε1

……………..

29.29’ : έγγραφο ‘’χρέη’’ & καταγραφή των πάντων από 2010

…………….

56.26’ : στις ‘’οικιοθΑποκ’’ , είχαν περισσέψει , για την κ. Τερζίδου , το 2011 5.000€ & το 2012 = 300€

youtu.be/TpKXM4JVZts

437ο ( 2022-9ος– 25) ………….…………

         00.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2013

                 ……………………

00.00’ : 299-241β = έλεγχος 2013 ( + έλεγχος 2017 ) , [ΦΜΥ {βρήκα τις πληρωμές των 2011-2012 κατά το 2013 , οίες είχε καταλογίσει ο έλεγχος της καβαλας (γιατί ΔΕΝ τις έβλεπε στο σύστημα της ΑΑΔΕ;;;;)]

……….

03.00’ : 2013 – XLs‘’οικιοθΑποκ’’ της 2022-09-24 [ΦΠΑ {& τα 4 3μηνα με αρνητική τιμή (& στις τροποποιήσεις των ετών & στο 299-241θ2) ,(1ο = -156,26€ , 2ο =  -219,72€ , 3ο = -295,59€ , 4ο = -392,95€)} , {τελικά ήταν 8.563 πρέπει 7.494] , [Ε3 : [τζίρος {ήταν 60.135 πρέπει 53.251}] , [ Ε3- έξοδα {ήταν 35.278 πρέπει 60.249} , ήτοι αποσβέσεις (ήταν -0- , πρέπει 2.558) , ιδιόχρηση (=862) , μισθοί (18.843) , έξοδα –κλπ (ήταν 8.668 , πρέπει 9.591) ταμεία (ήταν 6.903 , πρέπει 28.394) ,  [αποτέλεσμα (= κέρδος , ήταν 24.856 , πρέπει -6.997] , [ταμεία = {ταμεία –πληρωμές (=3.325} + ταμεία -πρώην έτη (=367) + ταμεία –ρυθμίσεις (= 13.536) + ΤΑΝ-κ-18 = XLsΕθνικης (= 1.165) + ταμεία –έναντι (= 10.000)}] , [08.48’ : Ε1 {έσοδα {ήταν 24.856 πρέπει -6.997} , {δαπάνες παροχής υπηρεσιών (zηλ = 9.850)} , {δωρεές = ΔΕΝ καταγράφηκαν} , {δάνεια = ΔΕΝ καταγράφηκαν 35.000 , του ΤΕΜΠΜΕ} , τόκοι (= 5.453 = ΔΕΝ λαμβάνονται υπ’ όψιν στο εκκαθαριστικό)} , {τόκοι δανείων ΤΕΜΠΜΕ {ήταν -0- , πρέπει 132 (πρέπει να πάνε στα βιβλία εξόδων)}] , [επιχειρηματική ζημιά του συζύγου (ήταν 2.789 ΑΛΛΑ δεν υπολογίστηκε , πρέπει 3.146)} , [παρακρατήσεις σε Τ.Π.Υ. του 2012 (ήταν -0- , πρέπει 571)] , [11.21’ : εκκαθαριστικό {δηλωθέν εισόδημα {ήταν 28.603 , πρέπει -3.251} , {φόρος κλίμακας {ήταν 6.837 , πρέπει -0} , {φόρος & συμπληρωματικός { ήταν 6.654 , πρέπει -1.488} } ,  {ακίνητα = 3.746} , {επιχειρηματική ζημιά του συζύγου (ήταν 2.789 , πρέπει 3.146)} , {συμβεβ/να ποσά (= 378)} , {συμπληρωματικός φόρος (= 57)} , {φόρος λόγω εκπρόθεσμου (= 266)} , {τόκοι (ήταν –0– , πρέπει 200)} , {παρακρατήσεις 20% Τ.Π.Υ. (ήταν –0– , πρέπει 571)} , {παρακρατήσεις 20% σε Τ.Π.Υ. zηλ για 2013 (= 480)} , {εισπραχθείσα προκαταβολή 2012 (= 240)} , {προκαταβολή  για 2014 (ήταν 3.792 , πρέπει -0-)} , {τέλος χαρτοσήμου = 50} , {εισφορά ΟΓΑ στο χαρτόσημο = 18} , {ειδική εισφορά αλληλεγγύης (ήταν 572 , πρέπει -0-} , {ποσό έδρας = 650} , {ποσό έδρας zηλ = 650} , {ΚΛΠ (ήταν 378 , πρέπει -0-)} , {ποσό πληρωμής (ήταν 12.697 , πρέπει -1.889)} , {ζημιά 2013 (ήταν -0- , πρέπει -1.889) που θα πάει στο 2014}]

…………………

16.00’ : 2012 [επανάληψη της ανάλυσης που έγινε στο 435β] , [25.45’ : αντί επιστροφή φόρου , αναγκαζόμαστε από τον έλεγχο του 2017 {= απόρροια του ελέγχου του 2013} να κάνουμε τροποποιητικά Ε3-Ε1 ΚΑΙ να δηλώσουμε έσοδα 26.600€ (= + νέο φόρος)]

…………….

27.27’ : 2011 [επανάληψη της ανάλυσης που έγινε στο 435β]

…………….

35.00’ : συνεχίζουμε προς 2022 , για μια ολοκληρωμένη άποψη ΠΡΟΣ την δίκη – ΦΠΑ

youtu.be/xdqzmM0RHSk

439β ( 2022-9ος– 29) ………….…………

18.18’ : απάντηση από Δ.Ο.Υ. καβαλας = έχουμε εκκαθαριστικό του 2000 , αλλά ΔΕΝ έχουμε τα Ε1 & Ε3 που ζήτησες …///… ενημερώνω τα δεδομένα του 2000 …///… καταχωρώ τα τιμολόγια που ΔΕΝ είχε δώσει στον λογιστή …///… στατιστική τιμή σε άγνωστα ποσά κωδικών …///… ΞΑΝΑ , φρεσκάρισμα ΟΛΩΝ των κωδικών από 1998 ..///.. 26.00’ : παράμετροι καταχωρήσεων ..///.. ‘’οικιοθΑποκ’’ – Ε3 [είσοδος κωδικών : 244ω1 , 283σ11 , 283τ(1-2-3-4) , κλπ … ΚΛΠ {ΙΔΕ το αποτύπωμα ΟΛΩΝ αυτών των κωδικών στο ‘’299-υποχρεωτικά’’ &  ‘’299-280-υποχρεωτικά’’ της 2022-09-25] , [32.00’ : με αποτέλεσμα , ΝΕΑ ποσά 1) πληρωμής στο εκκαθαριστικό {τώρα.//.αντί} & 2) ποσό έτους για στήλη C {= αρνητικό} στο 291-241θ1β :1998 {ΙΔΕ ‘’οικιοθΑποκ’’ = …… -628.//.2.034 = -2.662} , 33.23’ :  1999 {= …….. -10.//.8.572 = –8.582} , 2000 {= ….. 5.120.//.5.839 = -719} , 2001 {ΙΔΕ ‘’οικιοθΑποκ’’ = ………….. -732.//.5.455 = -6.188} , 2002 {= ……. 1.212.//.6.160 = -4.948} , 46.06’ : 2003 {= ….. 15.349.//.21.627 = -6.277} , 49.09’ : 2004 {ΙΔΕ ‘’οικιοθΑποκ’’ = ….. 59.19’ :  15.966.//.18.219 = -2.253}]

youtu.be/Rq4HCFrbMnA

439γ ( 2022-9ος– 29) ………….…………

00.00’ : ‘’οικιοθΑποκ’’ – Ε3 [σε συνέχεια του 439β] , [με αποτέλεσμα , ΝΕΑ ποσά 1) πληρωμής στο εκκαθαριστικό {τώρα.//.αντί} & 2) ποσό έτους για στήλη C {= αρνητικό} στο 291-241θ1β : 2005 {= …. δηλωμένος τζίρος 100.000€ !!!! …. Ε3-Ε1 μετά από 2έτη !!!!!!……τακτική εξαγωγής τζίρου από έλεγχο ΤΑΝ = 105.150€  ….. 09.39’ : ………   =  5.100.//.12.819 = -7.690}

………….

08.28’ : ‘’οικιοθΑποκ’’ – Ε3 [σε συνέχεια του 439β] , [με αποτέλεσμα , ΝΕΑ ποσά 1) πληρωμής στο εκκαθαριστικό {τώρα.//.αντί} & 2) ποσό έτους για στήλη C {= αρνητικό} στο 291-241θ1β : 2006 {= …. δηλωμένος τζίρος 100.000€ !!!! …. τακτική εξαγωγής τζίρου από έλεγχο ΤΑΝ = 110.100€ ….. 15.51’ : …… = 7.236.//.15.567 = -8.330

            ……………………

10.40’ : 283 = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ – εξαγωγή δικαιωμάτων [& 2005 & 2006 , χρεώνει 1% επί του ποσού πράξης ΑΝΤΙ 1,2%]

………….

13.13’ : 241ι24β = Ε1 – ΟΧΙ υπολογισμός της επιχειρηματικής ζημιάς του συζύγου [= ΝΑΙ στο εκκαθαρτικό των ετών] …///… 2005 – γέννηση Κύρου (= 5.000) …///… 18.00’ : 2006 – γέννηση Γεώργιου (= 5.000)

youtu.be/T6udj510AGw

439δ ( 2022-9ος– 29) ………….…………

01.40’ : ‘’οικιοθΑποκ’’ – Ε3 [σε συνέχεια του 439β] , [με αποτέλεσμα , ΝΕΑ ποσά 1) πληρωμής στο εκκαθαριστικό {τώρα.//.αντί} & 2) ποσό έτους για στήλη C {= αρνητικό} στο 299-241θ1β : 2007 { ΙΔΕ ‘’οικιοθΑποκ’’ = …. 37.139.//.43.925 = -6.786} , 2008 {ΙΔΕ ‘’οικιοθΑποκ’’ …..  07.27’ : =  1.026.//.15.924 = -14.898} , 2009 {= ….. 3.091.//.6.185 = -3.094} , 2010 {= ….  12.986.//.17.787 = -4.801} , 2011 {ΙΔΕ ‘’οικιοθΑποκ’’ = …… -10.622.//.379 = -11.001} , 2012 {= ……  -2.493.//.2.102 = -4.595} , 2013 {= …..18.18’ : ΦΠΑ αρνητικό = 1.000 ….   -4.780.//.12.697 = -17.478}]

………….

21.00’ : τέλος του 2013 , 299-241θ1(α-β-γ) {= φόρος εισοδήματος} , [με το απόθεμα του (ΙΔΙΩΣ λόγω ‘’οικιοθΑποκ’’) = 63.118€ , πριμοδοτούμε τον 299-241θ2(α-β-γ) {= ΦΠΑ}] με 6.631€ , οπότε μηδενίζει η υποχρέωση έως & το 2013]

youtu.be/-zeBRfxWozM

440β ( 2022-10ος– 06) ………….…………

              έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2020

                                   ……………………

07.00’ : οικιοθΑποκ’’ [ενημέρωση έως & το 2020] , ……….. ,  [16.00’ : αναφορά σε ΟΛΑ τα έτη {‘’οικοιοθΑποκ’’(ΙΔΕ 246-247-248)} , {φόρος που ΕΠΡΕΠΕ …///… φόρος που πληρώθηκε …///… = …  διαφορά (προς 299-241ι1(α-β-γ) στήλη C (κωδικός **3**)} , {επανάληψη ποσών , ΟΠΩΣ επεισόδια 439β & 439δ , για τα έτη 1998 έως 2013}] , [εκτός : 2008 {ΙΔΕ ‘’οικιοθΑποκ’’ ….. =  10.204.//.15.924 = -5.719} , 2009 {= ….. 588.//.6.185 = -5.597}]

youtu.be/-mpnslOorYc

440γ ( 2022-10ος– 06) ………….…………

21.00’ : 299-280 {κωδικοί από 291-ΤΑΝ} , [πλέον ΟΛΟΙ οι κωδικοί εκτός 281ξ

προσμετρούνται στα έξοδα {= ΤΑΜΕΙΑ}]

youtu.be/ch-o7LDLX0A

502γ (2023-09ος-10) ………….…………

15.00’ : για να ξεκινήσω το 1998 , πρέπει ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΣ , να προσαρμόσω το XLs-θεμέλιο (έσοδα/μήνα) ΒΑΣΕΙ των ολόφρεσκων κατηγοριών του 2023 (π.χ. υποΠίνακας-13 (= ντιΜιΧο)

………..

16.26’ : έχω σκανάρει όσα συμβόλαια λείπανε από ‘’e’’ εφαρμογή μέχρι το 250 …///… 333 είναι ακόμα στα μπάζα [αιτιολόγηση χαρακτηρισμού = ΤΟΓΚΑ] …///… τακτική συλλογής δεδομένων κατά το τσεκάρισμα από 1998

youtu.be/KQgK9VY9RoY

……………………….… κανονικά ΑΝΑ έτος………