υΥ = Υγειας

11] Κοινωνική φροντίδα
1] ΑΜΕΑ
3] ευπαθείς ομάδες
12] επίδομα
1] ΑΜΕΑ
2] καυσίμων
3] στεγαστικό
4] κωφοί
5] τυφλοί
6] απροστάτευτα παιδιά
7] αναιμία – AIDS
13] άδεια άσκησης επαγγέλματος 
11] βοηθός κουρέα – κομωτή
12] κομωτή
13] κουρέα
14] τεχνίτη περιποίησης νυχιών
15] επισκέπτη υγείας
16] μαίας
17] βοηθού νοσηλευτή
18] νοσηλευτή
19] εργοθεραπευτή
20] ψυχολόγου
21] αισθητικού
22] οδοντοτεχνίτη
23] φαρμακοποιού
24] φυσικοθεραπευτή
25] οπτικού
14] άδεια λειτουργίας
1] εργαστήριο φυσικοθεραπείας
2.1] μονάδα [ αδυνατίσματος
2.2] …-//-…… [ διαιτολογική
3] άδεια καταπολέμησης εντόμων & τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους
15] παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας
1.1] ιδ. τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα [ πιστοποίηση
1.2] ………………………-//-…………………………………… [ Ερυθρός Σταυρός
1.3] ………………………-//-…………………………………… [ ξενώνες νοσηλευτικής φροντίδας
16] Δ/νση Υγιεινής

17] ΠεΣΥΠ

18] επάγγελμα
11] φαρμακείο
12] οπτικά
13] μαία
14] νοσηλευτής
15.1] κτηνίατρος
15.2] κτηνιατρείο
16] διαιτολογική μονάδα
17] μονάδα αδυνατίσματος
18] ιδιωτική κλινική
19] οδοντοτεχνίτης
20] αισθητικός
21] ξενώνας ασθενών
19] γιατρός

20] διάφορα
1] δελτίο εισητηρίων ΑΜΕΑ
2] ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
3] ”βοήθεια στο σπίτι”