Τελευταια Νεα

Η συνάντηση της Παρασκευής 2019-01-18 θα γίνει στο ……………

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20-11-18 = θα αποσυρθώ .ΖΗΤΕΙΤΑΙ διάδοχος οικονομολόγος

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   προγράμματα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22-12-18 =εργαλειοθήκη Εμπόριο/Εστίαση/Εκπαίδ =6-2 έως 19-4-19

22-12-18 =εργαλειοθήκη ΜΜΕ = 6-2 έως εξάντληση

21-12-18 =υΟΑ =αναπτυξιακός = αναμονή 3ος κύκλος

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Δήμος Θάσου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26-9-18 =υΔε16.36β =δίκτυο πόσιμου ύδατος …. =1/10 έως 10/1/19 … πρόσκληση  …

15-11-17 = επανάχρηση δημόσιας περιουσίας = 8-1-18 έως 7-1-19 … προσκληση  ….

28-3-16 =π7β16.1 =…μπλα… ασφάλεια… & επαρχιακού δικτύου =3ος-16 /12ος-20

9-2-16 =π6β11.1 =επέκτ. -αναβάθμ. υποδομών πόσιμου ύδατος = 5-4-16 /31-12-20

18-12-15 =π6γ12.1 =…μπλα… φυσικής & πολιτιστ. κληρονομιάς =12ος-15 /12ος-20

14-12-15 = π5β9.1 = πρόληψη …μπλα.. από πλημύρες = 16-12-15 έως 31-12-20

3-12-15 = π6β11.2 =διαχείρηση …μπλα… υδάτων = 3-12-15 έως 21/12/20

2-12-15=π5β9.3=προστασία από διάβρωση =4-12-15 έως εξάντληση

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Περιφέρεια ΑΜΘ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27-1-16 =π6γ12.3 =αναβ/ενίσχ. τουριστ. πρ. =1-2-16 έως 31-12-2020

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Υπουργείων  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20-11-18 =ρύθμιση 120 δόσεων μέσω εξωδικαστικού = .. έως 31-12-2019

02-08-18 = προδιαγραφές & κατάταξη δωματίων – διαμερισμάτων ….. 12868k18  …

23-01-15 = αλιευτικός τουρισμός από αλιείς ……414-2354

08-01-15 = κατάταξη ξενοδοχείων ….. 216κ15 ….19102k16

01-09-12 = υΧ1.3.9.16.1 = επανακαθορισμός παραλίας Σκάλα Σωτήρος

23-07-10=υΧ1.1.9.15.1.11=χαρακτηρ. οδού Πρίνος -Καζαβίτι  κύριας δημοτικής

03-07-10 = υΡ4.2.6 = Καλικράτης