υΠ = Παιδειας

11] παιδιά
1] κατασκήνωση – παιδικές εξοχές
1.2.1] ……………. -//- …………………….. [ ιδ. κερδοσκοπική επιχείρηση ( όροι λειτουργίας
2.1] παιδότοπος [ ίδρυση – λειτουργία
12] νήπια – μαθητές Α’βάθμιας
1] αδελφοποίηση σχολείων
2.1] σχολείο [ ιδιωτικό
13] μαθητές Β΄βάθμιας
1] πρακτική άσκηση μαθητών ΟΑΕΔ
2] επιχορήγηση Δημοτικών – Νομαρχιακών συμβουλίων νέων
14] φοιτητές
1] μετεγγραφές εσωτερικού
2] άτομα με σοβαρές παθήσεις = εισαγωγή Γ’βάθμια εκπαίδευση άνευ εξετάσεων
15] επάγγελμα
11] φροντιστήριο
12.1] αθλητική εγκατάσταση [ ανέγερση
12.2] ……………. -//- …………….. [ γυμναστήριο
12.3] ……………. -//- …………….. [ ιδιωτική σχολή εκμάθησης αθλημάτων
13] κυλικείο δημόσιου σχολείου
19] διάφορα
11] Bienalle
12] οργανισμός σχολικών κτιρίων
13] ”διά βίου μάθηση”
14.1] βιβλιοθήκη [ δημόσια
14.2] …… -//- ……. [ σχολική