υΝ = Θαλάσσης

1] Ερασιτεχνική αλιεία

1] σκάφος
1.1] άδεια [ ανανέωση
1.2]   -//-   [  έκδοση
1.3]   -//-   [ μεταβίβαση –αλλαγή κυριότητας
2.1] λεμβολόγηση [ μικρού σκάφους
2.2]         -//-          [ σκάφους Απολωλότος
2.3]         -//-          [  μεταλεμβολόγηση Λέμβου
3.1] άδεια εκτέλεσης πλόων [ έκδοση
3.2]         -//-                          [ ανανέωση
4] πιστοποιητικό Κυριότητας Λέμβου
5.1] διαγραφή [ αγορά από έμπορο
5.2]       -//-      [ έλλειψης ειδήσεων για τουλάχιστον 1 έτος
5.3]       -//-      [ ολική καταστροφή
2] ψαράς
1.1] ατομική άδεια [ έκδοση
1.2]          -//-         [ ανανέωση
2] λιμάνι
1.1] τουριστικό [ κατάλογος
1.2]      -//-        [ καταφύγιο =κατάλογος
2.1] αλιευτικό [ καταφύγιο =κατάλογος
3] συντελεστής Δόμησης
4.1] λιμενικό Ταμείο [ εποπτεία
4.2]           -//-           [ Σύσταση-Συγκρότηση …. Θάσου
5] κανονισμός λιμένα
6] ζώνη λιμένα
3] ναυτικός
1.1.1] σύνταξη [ εφάπαξ ( κατωτέρων Πληρωμάτων
2 ] ασφάλιση
3 ] ειδικότητα
4.1] υπηρεσία [ αναγνώριση
4.2]      -//-       [ έκδοση πιστοποιητικού
4.3]      -//-       [ επανάληψη Επαγγέλματος από Συνταξιούχο
5.1] Ναυτικό φυλλάδιο [ έκδοση
5.2]            -//-              [ επαναπογραφή ή ανανέωση
6.1.1] σπουδές [ αλλοδαπή ( αναγνώριση
6.2.1]     -//-       [ σχολή ( ιδιωτική
7] φορολογία
8.1] εργασία [ χρόνος
4] Ναυτική Εστία
1] προσωρινή διαμονή στους ευρισκομένους μακράν των οικιών
2] δωρεάν Νομικών συμβουλών
3] Χρηματικά Βραβεία στα παιδιά ,φοιτητές
4] Γαμήλια Δώρα στις κόρες Ναυτικών , που παντρεύονται
5] Οικονομική Ενίσχυση στους έχοντες ανάγκη Ναυτικούς και Οικογένειες των
6] αντιμετώπιση δαπανών παλιννοστήσεως εγκαταλειπομένων εις την
αλλοδαπή Ναυτικών και Οικον ,Δικαστ ,κλπ συμπαράστασης
7] οικονομική ενίσχυση των Επαγγελματικών σωματείων των Ναυτικών
5] Τουριστικό Πλοίο Αναψυχής
1.1] άδεια [ έκδοση
1.2]  -//-    [ παύση
1.3]  -//-    [ θεώρηση
2] κυριότητα
3.1] παραδοσιακού τύπου [ δικαιολογητικά & χαρακτηρισμός
6] πλοίο ακτοπλοικό
1.1] μεταφορά [ ταχυδρομικά αντικείμενα
2] Ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας
3] δίκτυο ακτοπλοικών συγκοινωνιών
9] διάφορα
11] δημιουργία τεχνητών υφάλων
12] Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ)
13.1] υποβρύχιο σκάφος [ υποθαλάσσια περιήγηση – σκάφος για αναψυχή
14] καιρός
15.1]  Αγορανομία (άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομ ενδιαφ επί πλοίου
16] ναυτική εταιρεία
17] κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης κυκλοφορίας πλοίων
18] καταδύσεις αναψυχής
19.1] ναυάγιο [ = πολιτιστικό αγαθό
20.1] πλωτή εξέδρα [ εποχιακή
21] ναυτικός πράκτορας
22] σανατοριακή & αεροθεραπευτική νοσηλεία φυματικών ναυτικών
23] οικογενειακό επίδομα
24] έξοδα κηδείας
25.1] λιμενικός [ μισθολόγιο
Νομοθεσία 
187νδ73 = κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου
……………… προς διευθέτηση …………
τακτική δρομολόγηση Ακτοπλοϊκού Πλοίου στις Θαλάσσιες Ενδομεταφορές
Άδεια Δύτη άνευ εξετάσεων
Άδεια Καταδυτικών Εργασιών
Συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση Άδειας Δύτη
Συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση Άδειας Ναυαγοσώστη
Χορήγηση Άδειας Ναυτικού Πράκτορα
Χορήγηση Άδειας Χειριστού Ταχύπλοου με εξετάσεις