υΖ = Πολιτισμου

1] διάφορα
1] κάρτα πολιτισμού
2] απαλοτρίωση
3.1] παραδοσιακός οικισμός [ κίνητρα προστασίας
4.1] κειμήλιο [ όπλο
5] πολιτιστική χορηγία
2] μνημεία
1] χαρακτηρισμός
2.1.1] κτίρια παραδοσιακά [ κίνητρα προστασίας ( δάνεια
2.1.2] ……… -//- ………………….. -//- ………… (διοικητικά κίνητρα
2.1.3] ……… -//- ………………….. -//- ………… (μεταφορά Συντελ δόμησης
2.1.4] ……… -//- ………………….. -//- ………… (φορ/κές ελαφρ
2.1.5] ……… -//- ………………….. -//- ………… (ειδ ρυθμίσεις
2.1.6] ……… -//- ………………….. -//- ………… (χρημ/σεις μέσω ταμείων
2.2] ……….. -//- ………… (χαρακτηρισμός)
3.1] κινητά [ δήλωση κατοχής
3.2] …-//-.. [ συλογή
4.1] αρχαιοτητες ( ιδιοκτησια–ορισμός
4.2] ….. -//- …… (προστασία
4.3] ….. -//- …… (εμπορία
4.4] ….. -//- …… (ανταλλαγή – μεταβίβαση – πώληση
4.5] ….. -//- …… (κατοχή
4.6] ….. -//- …… (αποζημιώσεις –αμοιβές
4.7] ….. -//- …… (διατήρηση –συντήρηση
4.8] ….. -//- …… (εισαγωγή –εξαγωγή
4.9] ….. -//- …… (εύρεση -υπόδειξη –δήλωση
4.10] … -//- …… (κατάσχεση –πλειστηριασμός
4.11] … -//- …… (χρηματική αξία
5] νεωτερα
6] κωδικοποίηση νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων
3] διαγωνισμός
1] θεατρικό έργο
2] λογοτεχνίας
3.1] λογοτεχνικής μετάφρασης [ ξένο
3.2] …………… -//- ………….. [ ελληνικό
4] κινηματογραφικής ταινείας (mm) (MM
4] επιχορήγηση
1] χορός
2] θίασοι
3.1] Unesco [ καλιτέχνες
3.2] …-//-… [ πολιτιστιά προγράμματα
3.3] …-//-… [ επέτειοι
5] επάγγελμα
1] μουσικός
2.1.1] σχολή χορού [ ερασιτεχνική ( ίδρυση & λειτουργία
3.1] εμπόριο [ αρχαίων & νέων μνημείων
4.1] συγγραφέας [ σύνταξη
5.1] μουσικό εκπαιδευτήριο [ κτίριο – προδιαγραφές