ω = ΕΣΠΑ – ΕΠΑΝ

1. Η προώθηση της καινοτομίας, υποστηριζόμενης από έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη
Ενίσχυση της Έρευνας, της … μπλα μπλα ….
ω1.1 = μετεγκατασταση σε ΒΙΠΕ , κλπ ……….. doc
ω1.2 = νέα καινοτόμα επιχειρηματικότητα … pdf
2. Η ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας
Ανάπτυξη της ποιοτικής και εξωστρεφούς …. μπλα μπλα …
ω2..1(α-β) = νεανικη επιχειρηματικοτητα….. doc γυναικεια επιχειρηματικοτητα …..doc
ω2.2 = ένδυση – υπόδηση … doc
ω2.3 = πράσινες υποδομές 2010 …. pdf
ω2.4 = πράσινη επιχείρηση …. pdf 
ω2.5 = πράσινος τουρισμός …. pdf 
ω2.6 = ΤΕΜΠΜΕ3 – εγγύηση δανείων για δαπάνες Α΄ υλών , εμπορευμάτων , κλπ …. pdf
ω2.7 = ΤΕΜΠΜΕ4 – εγγύηση δανείων για φορολογικές – ασφαλιστικές υποχρεώσεις …  pdf
ω2.8 =  εκσυγχρ. επιχειρήσεων χερσαίων εμπορ. οδικών μεταφορών …. pdf
ω2.9 = μεταποίηση νέες συνθήκες …. pdf
3. Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος και … μπλα μπλα …
Ενδεικτικές δράσεις : αναβάθμιση τουριστικών υποδομών ( π.χ. για ειδικές μορφές τουρισμού, ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων , κ.α.) & δράσεις για την ανάδειξη – προβολή προϊόντων και υπηρεσιών (θεματικός τουρισμός, ολοκληρωμένη στήριξη τοποθέτησης ελληνικών προϊόντων σε διεθνή δίκτυα κ.α.).
ω3.1 = εναλλακτικός τουρισμός ….
ω3.2 = εξωστρέφεια …. pdf
4. Η ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της Χώρας και η ενίσχυση της αειφορίας
Εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, στο πλαίσιο της επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της, υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και ένταξη της χώρας στα μεγάλα διεθνή δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.
ω4.1 = αλλαζω ΚΛΙΜΑτιστικο …. doc
ω4.2 = εξοικονωμω …. doc
ω4.3 = εξοικονομηση κατ΄οικον .. zηλ1 doc