υΓ = Γεωργιας

1] Δ/νση Αλιείας
1] σκάφος
11.1] τύπος (μηχανότρατα
11.2]   -//-   [ γρι γρι
11.3]   -//-   [ παράκτια
11.4]   -//-   [ τράτα
12.1] ιδιοκτησία (αλλαγή κυριότητας
12.2]      -//-        [ μεταβίβαση
13.1] εργαλεία [ έγκριση πρόσθετων
13.2]    -//-       [ νταούλια
13.3]    -//-       [ κουλούρα
14.1] διαγραφή [ πυρκαγιά ή άλλη αιτία ή βύθιση του
15.1] μηχανή [αντικατάσταση
15.2]     -//-    [ καταχώρηση
15.3]     -//-    [ διαγραφή
16.1] άδεια εκτέλεσης πλοών [ έκδοση
16.2]                -//-                   [ ανανέωση
17] αντικατάσταση
18] έγκριση νέων διαστάσεων λόγω ανακαταμέτρησης
19] απόσυρση – καταστροφή
20] 24 μμ & άνω
21.1] ενίσχυση [ζημιές φώκια κλπ
21.2]    -//-        [τοποθ. συστήματος εντοπισμού μέσω δορυφόρου αλιευτ σκαφών
22] μετασκευή
23] μετονομασία ή μεταλεμβολόγηση
24.1] άδεια αλιείας [ έκδοση
24.2]          -//-        [ ανανέωση (1-εκπρόθεσμη)(2-εμπρόθεσμη)
24.3]          -//-        [ όστρακων με καταδυτική συσκευή
2] αλιεύς
1.1] άδεια αλιείας [ έκδοση
1.2]       -//-           [ ανανέωση (1-εκπρόθεσμη)(2-εμπρόθεσμη)
3] ιχθυοκαλλιέργεια  
1.1] θαλάσσια [ σκάφη (1-καυσιμα (1-ΕΦΚ (1-απαλαγη
2.1] χερσαία [ μίσθωση
2.2]     -//-     [ άδεια ίδρυσης –λειτουργίας
3.1] βοηθητικό σκάφος [ πετρέλαιο ( 1-ΕΦΚ ( 1-απαλαγη
4.1] βιολογική [ όροι
4] μεταποίηση
1] άδεια κέντρου αποστολής ή καθαρισμού δίθυρων μαλακίων
5] εμπόριο
1.1] πώληση [ νωπών αλιευμάτων
1.2]     -//-      [κατεψυγμένα αλιεύματα
2] εμπορική ονομασία αλιευτικών προϊόντων
9] διάφορα 
11] έκδοση άδειας ΦΙΧ ιχθυοπαραγωγικού αυτοκινήτου
12] ψαρόκασα
13] απόσυρση ψαριών
14] πληροφοριοδότης
15] βύθιση πλοίων κλπ για τεχν. καταφύγια ιχθύων
16.1] αλιεία { εσωτερικών υδάτων
16.2]    -//-   [ οστράκων
16.3]    -//-   [ δολωμάτων
17.1] κώδικας ( αλιευτικός
18.1] θαλάσσια ποσειδώνια ( Ποταμιά
2] Φυτική παραγωγή
1] οπωροκηπευτικά
1] εμπορικοί κανόνες
2] ενίσχυση
3.1] όμιλος παραγωγών [ κριτήρια αναγνώρισης
2] περί ελιάς
1] ελιά 
1] ενστάσεις –αιτήσεις θεραπείας
2] ενίσχυση στην παραγωγή επιτραπέζιας
3] τυποποίηση –συσκευασία επιτραπέζιας
4] θρούμπα Θάσου = ΠΟΠ
2] λάδι
1.1] ενίσχυση [ ιδιωτική αποθεματοποίηση
1.2]     -//-       [ συνεταιρισμοί
2] ενστάσεις – αιτήσεις θεραπείας
3.1] εμπόριο [ προδιαγραφές
4] πριμ
5] ονομασία προέλευσης – γεωγραφική ένδειξη
3] ελαιώνας
1] ενίσχυση Αιγαίο για διατήρηση τους
2] πρόγραμμα φύτευσης 3500 εκταρίων (2000 – 2001)
3] δήλωση ελαιοκαλλιέργειας
4] στρεμματική ενίσχυση ΠΟΠ –ΠΓΕ –βιολογική – κλπ
3] περί αμπέλου
1] σταφύλι
1.1] ποικιλίες [ ανά Νομό
1.2]     -//-      [ ταξινόμηση
2.1] ενίσχυση [ μεταποίηση σε χυμό
2.2.1]  -//-       [ μ Αιγαίο ( παραγωγή  οίνων V.Q.P.R.D ( στρ καλιεργ
2.2.2]  -//-             -//-      [ διατήρηση V.Q.P.R.D.
3.1] οινοποιήσιμη ποικιλία [ χορήγηση δικαιώματος φύτευσης
3.2]                -//-                [ μεταβίβαση δικαιωμάτων αναφύτευσης
4.1] παραγωγή [ δήλωση εσοδείας
2] οίνος
1.1] έννοιες [ τοπικός
2] παραγωγή
3] εμπόριο
3] αλκοόλη
1] αιθυλική αλκοόλη
2] ‘’διήμερος’’
3.1] ενίσχυση [ οινοπνευματοποιοί
4.1] αλκοολούχο ποτό [ παραγωγή & διάθεση
5] αποσταγματοποιείο
4] αμπέλια
1] δήλωση αμπελοκαλλιέργειας
2] αναδιάρθρωση εκτάσεων
3.1] παράνομα (αναγνώριση
4] αναφύτευση με Κορινθιακή –Σουλτανίνα
5] δικαιώματα φύτευσης
6] κτηματολόγιο
5] χυμός
1.1] ενίσχυση [ αποθεματοποίηση
4] καρποί με κέλυφος 
9] διάφορα

1] εμπόριο σιτηρών & ζωοτροφών
3] εθν. κατάλογος ποικιλιών φυτικών ειδών
4.1.1] σπόροι σποράς [ πολλαπλασιαστές ( ενίσχυση
5] προωθούμενα είδη
6] ΟΣΔΕ
3] Ζωική παραγωγή
1] μέλι
1] ενίσχυση παραγωγής μελιού ειδικής ποιότητας στα μικρά νησιά Αιγαίου …… doc
2] επιχειρησιακό πρόγραμμα 2008 – 2010 …. doc
2] κτηνιατρικη
1.1] εξυγίανση κτηνοτροφίας [ λοιμωδών (α) αφθώδη , (β) επείγουσες
1.2]                -//-                    [ βρουκέλλωση αιγοπροβάτων
1.3]                -//-                   [ βρουκέλλωση &φυματίωση βοοειδών
1.4]               -//-                    [ σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών αιγοπροβ
1.5]                -//-                   [ σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών
1.6]              -//-                    [ γρίπη πτηνών  σε πουλερικά -άγρια πτηνά
1.7]                -//-                   [ ενζωοτική λεύκωση βοοειδών
1.8] επείγουσα επέμβαση για γρίπη ορνίθων και ψευδοπανώλη πτηνών
2.1] κλινική ζώων [ ίδρυση
3.1] υγειονομικό πιστοποιητικό [ προϊόντων ζωικής προέλευσης
4] βεβαίωση για άδεια λειτουργίας παραγωγής πουλερικών –εκκολαπτηρίων
5] μέτρα για πανώλη χοίρων
6] κτηνιατρείο
3] ζώα
11] εγκαταστάσεις
11] κατασκευή με δωρεάν  έκδοση έγκρισης κατασκευής
12] ίδρυση πτηνό-κτηνοτροφικής μονάδος ( M –μεσαίου -μικρού
13.1] ελάχιστες προδιαγραφές καλής διαβίωσης [ ορνίθων
13.2] …………………… -//- ……………………..  [ μόσχων
13.3] …………………… -//- ……………………..  [ χοίρων
14.1] λειτουργικότητας [ ποιμνιοστασίου
14.2] ……… -//- …….. [ αγελάδων
15.1] στέγαστρα & κινητά [ έγκριση κατασκευής
16] αυθαίρετα κτίρια
16.1] …… -//- …..… [ κατεδάφιση
16.2] …… -//- …..… [ εξαίρεση
17] μετεγκατάσταση
18] διάθεση αποβλήτων
19] αποστάσεις κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
12] αιγοπρόβατα
1] επιλέξιμα
2] ενίσχυση
2.1] …-//-…. [ ειδική αιγών & προβάτων
3] περιβαλλοντικά μέτρα
13] αγελάδα
1.1] ενίσχυση [ γάλα
14.1] ζωολογικός κήπος [ ίδρυση και λειτουργία
15.1] σκύλος [ ποιμενικός
16] επιλεξιμότητα επενδύσεων στους τομείς της κτηνοτροφίας στο Γ’ ΚΠΣ
17] χοίροι
18] όρνιθες
19] θήραμα
1.1] εκτροφείο [ ίδρυση
1.1.1] .. -//-….. ..-//-….. [ όροι παραχώρησης εκτάσεων
4] μεταποίηση
1.1] κρέας [ κουνέλι –θηράματα ( εγκατάσταση
1.2.1] -//-   [ πουλερικά ( εγκατάσταση
1.2.2] -//-          -//-        (κέντρου ωοσκοπήσεως και συσκευασίας αυγών
1.3]    -//-   [ εγκατάσταση
1.4]    -//-   [ εργαστήριο παραγωγής παρασκευασμένου κρέατος σε κρεοπωλείο
1.5.1] -//-   [ βοοειδή { σφάγια ( 1-τιμη ,βιβλίο ,ταξινόμηση ,κλπ
2.1] ενδιαίτημα [ εγκατάσταση
3.1] γάλα [ εγκατάσταση
3.2] γαλακτοκομικά προϊόντας [ εγκατάσταση
3.3.1]               -//-                   [ τυρί ( ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης
5] εμπόριο
1.1] ζώων [ άδεια εισαγωγής ζώντων από τρίτη χώρα
1.2.1] -//-   [ ζωέμπορος ( άδεια
1.2.2] -//-          -//-          [ εγγραφή σε μητρώο
1.3]   -//-    [ αμνοερίφια
1.4]   -//-    [ υγειονομικοί όροι για τα ζώντα αιγοπρόβατα , που εμπορεύονται
2.1] φαρμάκων [ κτηνιατρικά ( άδεια χονδρική
2.2]     -//-                -//-          [ άδεια καταστήματος λιανικής
3.1.1] προϊόν ζωικής προέλευσης [ όχημα ( άδεια καταλληλότητας
6] σφαγείο
1] γενικά [ άδεια
2.1] πτηνοσφαγείο [ μεγάλου δυναμικού ( άδεια
2.2]       -//-             [ μικρού δυναμικού
3.1] κουνέλι – θηράματα [ άδεια
9] διάφορα
1.1] δάνεια [ ρύθμιση οφειλών
1.2]     -//-   [ επιδότηση επιτοκίου & εγγύηση
2.1.1] ενίσχυση [ ιδιωτική αποθεματοποίηση ( χοιρινό κρέας
3.1.1] βιολογικό [ κρέας ( προέλευση
4.1.1] βοσκότοπος [ ορεινή –Μειονεκτική περιοχή ( ενίσχυση επενδύσεων
5] ΟΣΔΕ
4] Δάση 
1] δημόσιο
1] παραχώρηση
2.1.1] οδοποιία [ δημόσια ( άδεια διάνοιξης
2.2.1]     -//-       [ μικρών αγρών = πρόσβαση ( άδεια
3.1] υλοτομία [ εμπορικοί λόγοι
3.2]      -//-      [ για ατομικές ανάγκες –καυσόξυλα
3.3]      -//-      [ παράταση χρόνου
4.1] ποιμνιοστάσιο [ έγκριση εγκατάστασης
5] αναγνωρίσεις υπέρ δήμων και κοινοτήτων
6] ρητινευόμενο
7] χαρακτηρισμός
8] οριοθέτηση
2] ιδιωτικό
1.1] χαρακτηρισμός [ έκδοση πράξης
1.2]         -//-             [ βεβαίωση τελεσίδικης πράξης
2.1] ιδιωτική οδοποιία [ άδεια διάνοιξης
2.2] δημόσια οδοποιία [ άδεια διάνοιξης
3.1] υλοτομία [ ανάγκες – άδεια
3.2]     -//-       [ εμπόριο
4.1] μεταβιβάσεις αγροκτημάτων [ δασωθέντες αγροί
5] τεχνητές δασικές φυτείες
3] θήρα
1.1] άδεια [ έκδοση
2.1.1] περιοχή [ ελεγχόμενη ( χώρος εκγύμνασης & αγώνων σκύλων
2.2.1]    -//-      [ κυνήγια ( εμπλουτισμός
9] διάφορα
11] δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό
12] όχι μπάζα
13] δασικός κώδικας
14.1] ενίσχυση [ μη δημόσια δασοπονία
14.2]     -//-       [ προστασία από φωτιά
15.1] επέμβαση [ για δασική αναψυχή
15.2]     -//-        [ καθορισμός ανταλλάγματος χρήσης
15.3]     -//-        [ δασικά χωριά
15.4]     -//-        [ βιοτεχνία ή βιοτεχνική περιοχή
16] δασολόγιο
17] ε.π. ‘’Προστασία του τοπίου και της βιοποικιλότητας’’
18] ΟΣΔΕ
19] δασικοί χάρτες
5] Διάφορα  
11] συλογικά

1] ομάδα παραγωγών
1.1] ενίσχυση [ οπωροκηπευτικά
1.2]       -//-     [ επιχειρησιακό σχέδιο
2] τήρηση βιβλίων & ειδικής Λογιστικής
3] αναγνώριση
2] αγροτικός Συνεταιρισμός

1] συγχώνευση – εκκίνηση
2] σχέδιο καταστατικού
3] ασφαλιστικές εισφορές
12] αγρότης
1] φόρος
1] μεταβίβασης
1.2]     -//-          [ απαλλαγή
2] κληρονομιών ,δωρεών ,γονικών παροχών
2.2]         -//-                               -//-                 [ απαλλαγή
2] νέος

1] δάνεια
3] μητρώο

4.1] εισόδημα [ προσδιορισμός
13] αγροτική γη 
1] τίτλος κυριότητας
2] διάθεση
3] εκμίσθωση εκτάσεων για βιομηχ. -βιοτεχνία ,κτηνοτρ. ,θερμοκήπια ,γουνοφόρα ,ιχθυοτροφ.
4.1] δρόμος [ αναγκαστική απαλλοτρίωση άλλων για διάνοιξη
5.1] αυθαίρετη κατοχή [ παραχώρηση
14] παροχές
1] αποζημιώσεις ( 12 έως 15 Φεβρ )
2] δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης = αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων
3.1] αγροτικό εισόδημα [ πίνακες
4] δωρεάν διανομή σε απόρους (1-ρύζι) (2-μακαρόνια) (3-λάδι) (4-κρέας)
5] Αγροτικός Σύμβουλος
6] πολλαπλή συμμόρφωση
15] επιχειρησιακά προγράμματα 
1] Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης
2] Εθνικό Ρυθμιστικό Πλαίσιο για το Περιβάλλον
3] πράσινο πιστοποιητικό
4.1.1.1] ζώα συντροφιάς [ αδέσποτα ( ίδρ-λειτ Καταφυγίων ( ενίσχυση
4.1.1.2]              -//-                 -//-                            -//-          ( όροι
4.1.2]                 -//-                 -//-       ( πρόγραμμα αντιμετώπισης σκύλων
4.2]                    -//-            [ ενίσχυση κυνοκομείων
4.3.1]                 -//-            [ μετακινήσεις ( υγειονομικοί όροι
16] διάφορα 
1] ΠΟΠ –ΠΓΕ
2] Προώθηση [ ενημέρωση – προώθηση
3] καταπολέμηση εντόμων & τρωκτικών
4.1] αγροτικά μηχανήματα [ άδεια οδήγησης
4.2]            -//-                    [ βοηθητικά τετράτροχα
5.1] κώδικας [ ορθής γεωργικής πρακτικής
5.2]     -//-      [ αγροτικός
6.1.1] πολλαπλασιαστικό υλικό [ εμπορία ( άδεια
6.2]                 -//-                       [ παραγωγή
7.1] αγροτικές κατασκευές [ αποθήκη
8.1] εμπόριο [ φάρμακα αγροτικά & κτηνιατρικά
8.2]     -//-       [ ειδών άγριας πανίδας & χλωρίδας
8.3]     -//-       [ προϊόντων – ΕΟΚ = σήμανση , παρουσίαση
18 ] Αγροτική Εστία
24] ΕΛΓΑσφ.

25] ΟΠΕΓΕΠ 
1] πιστοποίηση βάσει ΕΟΚ
1] προϊόντα Βιολογικά
2] ΠΟΠ
3] ΠΓΕ
5] βόειο κρέας
6] μη Γενετικά Τροποποιημένα γεωργικά προϊόντα
2] πιστοποίηση με Εθνικά πρότυπα

1] HACCP
2] σύστημα Ολοκληρ. Διαχείρισης φυτικής παραγωγής
3] συστημα Διαχ. Διασφ. Ποιότητας χοιρινού κρέατος
4] σύστημα Διαχ. Διασφ. Ποιότητας προιόντων Ιχθυοκαλλιέργειας
5] πιστοποιητικό Προστασίας Ορεινών-Νησιωτικών Προϊόντων
3] πιστοποίηση με Διεθνή Πρότυπα

1] ISO
26] ΟΠΕΚΕΠΕ
6] Έγγειες Βελτιώσεις
1] γεώτρηση
1] διάνοιξη
2] εξηλεκτρισμός