υΜ = Μεταφορων

1] διάφορα
12.1]αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων [ λειτουργία
13] εμπρευματικό κέντρο
15.1] πάρκινγκ [ τιμές
16.1] αεροδρόμιο [ ιδιωτικό
16.3] …….-//-……… [χερσαίο – υδάτινο
17] ελικοδρόμιο
18] αποζημίωση οχημάτων λόγω κακοτεχνίας οδών
2] Ταξί
3] θαλάσσιο
3] Λεωφορείο 
1.1.1] ΚΤΕΛ [ σταθμός ( ίδρυση
4] φορτηγό
1.1] βιβλία [ δρομολογίων
2.2] δημοσίας χρήσης [ μεταφορά ευπαθών τροφίμων
2.3.1] ………..-//-………… [ βοθρατζίδικο ( άδεια κυκλοφορίας
2.4.1] ………..-//-………… [ σταθμός ( ίδρυση
3.1] γερανοφόρο [ άδεια κυκλοφορίας
4.1] ιδιωτικής χρήσης [ άδεια κυκλοφορίας
5] ταχυδρομικές Υπηρεσίες
1] κανονισμός αδειών
6] ΚΤΕΟ
1.1] ιδιωτικό [ άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
7] επάγγελμα
1.1] rent moto – bike [ ίδρυση – λειτουργία
2.1] συνεργείο [ παράταση προσωρινής άδειας
2.2] ….-//-…….. [ ίδρυση – λειτουργία
2.3] ….-//-…….. [ αφαίρεση άδειας λόγω παράβασης
3.1.1] τεχνικός [ αυτοκ./μοτοσ./ποδηλ. ( άδεια άσκησης επαγγέλματος
4.1] rent αυτοκινήτων [ όροι ίδρυσης & λειτουργίας
5.1] rent moto πάνω από 50cc [ όροι λειτουργίας
8] σταθμός
1] ραδιοφωνικός
2] τηλεοπτικός