250 = παρένθετα πρόσωπα & ΙΚΑ – ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ – Δήμος – κλπ

ΟΤΙ είναι να πάει προς ‘’ΖΗΛ-130=υπουργεία’’ , θα πάει .

ΟΤΙ επιβάρυνε την ΑΓΑΠΕ, και πρέπει να ενημερωθεί το ΖΗΛ-290 , θα μείνει εδώ .

…………………………………………………………

2019-08-Α ……………  … ΙΚΑ και ΑΓΑΠΕ = ωχ ωχ ΩΧ ωχ /// ως προς τα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ , το δάσος του Αμαζονίου , ωχριά μπροστά στο ΙΚΑ /// … IKA και AΓAΠE  …  , … ικα – πληρωμές  …  , … ΙΚΑ -10 πρόστιμα…  , …”ΙΚΑ-2 δεσμεύσεις” ( ΙΔΕ 280 )… , … ικα -1 ρυθμίσεις…

2019-08-12 ……………  εργαζόμενοι  στην ΑΓΑΠΕ … /// … λόγω 251α … 251a-p.x.-1 ……. …///… *** να γίνουν τα έγγραφα ημερολογιακά …///… *** εργαζόμενοι = ΟΧΙ από ΑΓΑΠΕ & υπάλληλους = έκδοση ενημερότητας Δ.Ο.Υ & έκδοση ενημερότητας ΙΚΑ & εφαρμογές κτηματολογίου & εφαρμογές ΥΠΕΧΩΔΕ κλπ …///… *** εργαζόμενοι = τεστ τραπεζομάντηλα …///… *** μπλέ = ραλλού /// κίτρινο = παππού /// άσπρο = λαγουδάρη /// = σκατά

2019-08-16 …………… … ΕΠΕΤΑΙ = φυσικά και στην ‘’ρύθμιση 120 δόσεων με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό’’ , όταν θα αναγκαστούν ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ να παραδώσουν τους χάρτες πληρωμών , η κάθε υπηρεσία ( με ανάλυση σε ποιους κωδικούς τοποθετηθήκαν ) , η παραμικρή πληρωμή ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ στην καθαρή οφειλή  ΚΑΙ καθώς ΧΕΣΤΗΚΑ  τι εγκυκλίους έβγαλε η κάθε γκαυλίτσα ΑΧστοΓΚΛΟΥ [ μαζί και ο κάθε συνΥπουργός απόγονος ναζιστή γΚΟΤΖΙλΑΣ ]

2019-08-17 ……………  … ΕΠΕΤΑΙ … περί: επιθεώρηση εργασίας …///… … ΕΠΕΤΑΙ … περί : ΕΦΚΑ μη μισθωτών …///… … ΕΠΕΤΑΙ … περί : ειρηνοδικείο – πρωτοδικείο …///… … ΕΠΕΤΑΙ … περί : πολεοδομίας … όχι παίζουμε …///… … ΕΠΕΤΑΙ … περί : Δήμου Θάσου … λα ΛΑ λαλαλαΛΑλα

2019-08-18 ……………… ΕΠΕΤΑΙ … περί : προγραμμάτων ( και επιδοτήσεων ) που έχασε η ΑΓΑΠΕ

2019-09-29 ………………  … δημοσίευση ΖΗΛ-250

2019-10-14 ………………………..

επειδή ΟΛΑ κρίνονται σε μια κλωστή :  … ”άμεση απόλυση”  …

ΕΠΕΤΑΙ

1] ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της ΑΓΑΠΕ , περί απολύσεων

2α] αγωγή , ( επειδή δεν θα καταφέρω εύκολα τώρα , να κινηθώ στα δεδομένα της ΑΓΑΠΕ ) , ως zηλ , στον πρώην υπάλληλο μου , Βασίλη Σταυρόπουλο ΚΑΙ στους νομοθετούντες , περί του εκτρώματος του δώρου μωαμεθ-γέννων . Μεταφέρεται στο ΖΗΛ-142

3] αγωγή , ( επειδή δεν θα καταφέρω εύκολα τώρα , να κινηθώ στα δεδομένα της ΑΓΑΠΕ ) , ως zηλ , στο ΙΚΑ και στους νομοθετούντες , περί των ασφαλιστικών ποσών προς ΙΚΑ , επί του ανωτέρω μισθολογικού εκτρώματος . Μεταφέρεται στο ΖΗΛ-142α

……… ‘’yT’’ .… ενημέρωση ”250”  …………………..

76-7β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση υποσελίδων

                & υπ΄όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

       250 = παρένθετα πρόσωπα & ΙΚΑ – ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ – Δήμος – κλπ

                           ΙΚΑ = 400 κωδικοί

youtu.be/21CmGY2DRH0

93-4-5γ1 ( 2020-4ος ) ………………………….

291 πίνακας

         250 = ΙΚΑ 

youtu.be/p_X4XkWdaFM

100-1-2-3-4-5-6η ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’250’’ παρουσίαση των υποσελίδων

         250 = παρένθετα πρόσωπα & ΙΚΑ – ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ – Δήμος – κλπ

                ‘’έγγραφα 250’’ = 666 κωδικοί

youtu.be/wja3zp__dVg

……………………………..… 251 = ΔΟΛΟΣ ….

2019-08-12 …………  … ΕΠΕΤΑΙ … … 250 -251

…’yT’’ .… ενημέρωση ”251”  ……………………..

60-1-2γ ( 2020-4ος ) ………………………….

zηλ = ΑΓΑΠΕ vs επιθεώρηση εργασίας ( = 2.000€ )

youtu.be/EcW67GQHqpw

69-70-1α ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’280΄΄ παρουσίαση της υποσελίδας

        288α = ρυθμίσεις

                zηλ = ΠΟΥ πάει τοσό των πληρωμών ;;!!!

                        & ΤΑΝ & Δ.Ο.Υ. – ΙΚΑ – τραπεζες ;;;;;;;;!!!!!!

youtu.be/x7A6VzuWAmA

76-7β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση υποσελίδων

                & υπ΄όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

       251 = ΔΟΛΟΣ

youtu.be/21CmGY2DRH0

100-1-2-3-4-5-6η ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’250’’ παρουσίαση των υποσελίδων

         251 = ΔΟΛΟΣ 

                   { 500€ μου , παραγραφήκαν }

                   χάρτες πληρωμών από τα λαμόγια

         251 = ΔΟΛΟΣ { ΙΚΑ – δώρο ανάστασης βουδα }

youtu.be/wja3zp__dVg

334γ ( 2021-8ος ) ……………………………….

200 = το τουρκοχαζαρικο έκτρωμα με τα ‘’μάτια όξω’’

μας έκανε τις 3 ώρες …. 2 εβδομάδες

και μας φόρτωσε 10€

για πιστοποιητικό πρωτοδικειου

………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

336γ ( 2021-8ος ) ……………………………….

για πιστοποιητικό ειρηνοδικειου ( = 200 )

………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

……………… ‘’252 = συστημικά προβλήματα ..

2019-08-12 ……… ΕΠΕΤΑΙ … … 252

…’yT’’ .… ενημέρωση ”252”  ……………………..

40-41α-β-42-3δ ( 2020-4ος ) ………………………….

zηλ – μπηχτές = περί ΤΑΠ κλπ έγγραφα Δήμου

youtu.be/gbXzI88EPAg

76-7β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση υποσελίδων

                & υπ΄όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

       252 = συστημικά προβλήματα

youtu.be/21CmGY2DRH0

100-1-2-3-4-5-6η ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’250’’ παρουσίαση των υποσελίδων

         252 = συστημικά προβλήματα

youtu.be/wja3zp__dVg

…………………………… ‘’253 = ΛΑΘΟΣ υπαλλήλου..

2019-08-12 …………… ΕΠΕΤΑΙ … …  253

…’yT’’ .… ενημέρωση ”253”  ……………………..

100-1-2-3-4-5-6η ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’250’’ παρουσίαση των υποσελίδων

         253 = λάθος υπαλλήλου

youtu.be/wja3zp__dVg

…………………….……… ‘’254 = λάθος ΑΓΑΠΕ ..

2019-08-12 …………… ΕΠΕΤΑΙ … … 254

…’yT’’ .… ενημέρωση ”254”  ……………………..

76-7β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση υποσελίδων

                & υπ΄όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

       254 = λάθος ΑΓΑΠΕ 

youtu.be/21CmGY2DRH0

100-1-2-3-4-5-6η ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’250’’ παρουσίαση των υποσελίδων

         254 = λάθος ΑΓΑΠΕ 

youtu.be/wja3zp__dVg

……………………………………… 255 = ανοησίες ΑΓΑΠΕ ….

2019-08-12 ……………… … ΕΠΕΤΑΙ … …  250 -255

…’yT’’ .… ενημέρωση ”255”  ……………………..

76-7β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση υποσελίδων

                & υπ΄όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

       255 = ανοησία ΑΓΑΠΕ

youtu.be/21CmGY2DRH0

347η ( 2021-9ος ) ………………………….

255 = μαλακίες ΑΓΑΠΕ ( πληρωμές εκπρόθεσμου ΙΚΑ

          αλλά ΑΓΑΠΕ ρε παιδιά μου

………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

……………………………………… 256 = ??? ….

…………….… 257 = = ΟΑΕΔ – πρόγραμμα ΑΓΑΠΕ …. ……….αυτονόμηση 2020-04-04

……………… 258 = επιθεώρηση εργασίας VS ΑΓΑΠΕ .

2019-08-12 ……………… ΕΠΕΤΑΙ … …  250 – 258

…’yT’’ .… ενημέρωση ”258”  ……………………..

76-7β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση υποσελίδων

                & υπ΄όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

       258 = επιθεώρηση εργασίας ( πρόστιμο

                   για μη υπογραφή στο βιβλίο αδειών

youtu.be/21CmGY2DRH0

100-1-2-3-4-5-6η ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’250’’ παρουσίαση των υποσελίδων

         258 = επιθεώρηση εργασίας = πρόστιμο

                   για ΜΗ υπογραφή στο βιβλίο αδειών { = 2.000 }

youtu.be/wja3zp__dVg

……………………………………… 259 = ΙΚΑ vs ΑΓΑΠΕ ….

2019-08-12 …………  … ΕΠΕΤΑΙ … …  259

…’yT’’ .… ενημέρωση ”259”  ……………………..

76-7β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση υποσελίδων

                & υπ΄όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

       259 = ΙΚΑ = πρόστιμο για μη ενημέρωση

youtu.be/21CmGY2DRH0

100-1-2-3-4-5-6η ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’250’’ παρουσίαση των υποσελίδων

         259 = ΙΚΑ = πρόστιμο για μη ενημέρωση ΟΑΕΔ { = 2.000€ }

youtu.be/wja3zp__dVg