247 = Ε3 – Ε1 {τροποποίηση ετών 2013 έως 2016 

…………………………………………………………

2019-08-22 ………………  … έτη 2017-2018 = μόλις ολοκληρωθεί η τροποποίηση του 2013 ( η οποία θα οδηγήσει του 2014 σε νέα αποτελέσματα , η οποία θα οδηγήσει του 2015 σε νέα αποτελέσματα , η οποία θα οδηγήσει του 2016 σε νέα αποτελέσματα , τα οποία θα οδηγήσουν το 2017 και ως συνέχεια το 2018 ) = ολοκλήρωση φορολογικών δηλώσεων τους  /// … ξεκίνησε στο ΖΗΛ-248

2019-12-24 …………… Για 247 = ΙΔΕ 128 = ΑΝ στις 2019-31-12 , είχα τα αρχεία που ζήτησα από Δ.Ο.Υ. ( ΖΗΛ-240 ) και  ΚΕΑΟ = ΤΕΒΕ ( έγγραφο ΙΚΑ-15 ) και ΚΕΑΟ = ΤΑΝ-ΤΑΣ ( της ΑΓΑΠΕ για τα ε3 = μειωτικά ε1 = ΖΗΛ-284δ ) ……… , ΣΙΓΟΥΡΑ θα έκανα τις εξής προτάσεις α) τα ( 2019-08-13 = 115.359€  ) για Δ.Ο.Υ. να γίνουν 6.666,66€ {{ άσε που δικαστικά τα πρόστιμα προς ΑΓΑΠΕ , θα επιστραφούν εντόκως βάσει ΖΗΛ-π.χ.-1 ) , ………..  

2019-12-26 ………Για 247 = ΙΔΕ 128 = αποστολή e mail σε ΚΕΑΟ Καβάλας & ΤΑΣ , καθώς και fax σε ΤΑΝ , με συνημμένα …    eMailσυνημμένο-1  …   ,  … eMailσυνημμένο-2 …

2020-01-01 …………  Για 247 = ΙΔΕ 128 = Από ΚΕΑΟ = ΤΑΝ-ΤΑΣ δεν μπήκε κανένα έγγραφο στην ηλεκτρονική αίτηση για ρύθμιση ./// Η …τροποποίηση Ε3 της ΑΓΑΠΕ… , με συνημμένο …υπολογισμός… ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ .

2019-08-21 …… έτη 2013-2016 = σε πολλαπλά σκαλοπάτια /// καταγραφή δεδομένων ΚΑΙ επανεξαγωγή υποχρεώσεων ( φυσικά ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΜΕΙΩΤΙΚΕΣ του σήμερα ) /// … έρχεται στο ΖΗΛ-247

……..… ‘’yT’’ .… ”247”  ………………………..…..

100-1-2-3-4-5-6δ ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’240’’ παρουσίαση των υποσελίδων

                            υπ΄ όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

         247 = Δ.Ο.Υ. = 2013-2016

youtu.be/mdropLNeFBM

143α-β ( 2020-7ος ) ………………………….

16.00’ : περί της χαμένης τροποποίησης του 2013 {= 5.000€ ζημία , ΛΟΓΩ ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ των ταμείων , αντί 25.000€ φορολογητέο}

youtu.be/EZqoeFG7HXI

193α ( 2020-12ος ) ………………………….

παιδιά μου ( 247 = τροποποίηση του 2014 )

………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

200β1-2-3 ( 2020-12ος ) ………………………….

247 ( τροποποίηση 2014 )

………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

201α1-2 ( 2020-12ος ) ………………………….

247 ( τροποποίηση 2014 )

………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

203α1-2 ( 2020-12ος ) ………………………….

247 ( τροποποίηση 2014 )

………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

205β1-2 ( 2020-12ος ) ………………………….

περί 247 ( τροποποίηση 2014 )

………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

219β1-2 ( 2021-1ος ) ………………………….

247  =   Δ.Ο.Υ. ( 2013 έ ως 2016 )

youtu.be/smHj4c6bHRU

422ε ( 2022-8ος-30) ………….…………

00.00’ : XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ {για κάθε έτος} , {με 30 σειρές (για τους 30 κωδικούς)} , {με 4 κατηγορίες κωδικών = 1] ΦΠΑ (από 2010/6ο) , 2] του Ε3 , 3] του Ε1 , 4] του εκκαθαριστικού} , {με 2 κατηγορίες στηλών (= χτες/σήμερα)}

youtu.be/czvfWHNN3O4

422η ( 2022-8ος-30) ………….…………

22.00’ : 291-281ξ = ΟΧΙ βεβαιώσεις από ΤΑΝ-ΤΑΣ (1998 έως 2010/6ο) {= κυβερνητική υπαιτιότητα} .//.. 299-281ξ {ΔΕΝ τα περνάει ως έσοδο ο λογιστής , ΑΡΑ ΔΕΝ θα καταχωρηθούνε στα βιβλία & στο Ε3} , {τα 281δ-281ε-281τ = ΝΑΙ στα βιβλία & Ε3}

youtu.be/vxiwfPsJzl0

422λ ( 2022-8ος-30) ………….…………

00.00’ : 299-244(α-β) = βιβλία εσόδων-εξόδων {στα βιβλία εσόδων , ΟΛΟΙ οι Γενάρηδες (1998 έως 2021 , εκτός 2002) είναι αναλυμένοι , συμβόλαιο προς συμβόλαιο ΚΑΙ σημείο ανά σημείο (ΙΔΕ ανά έτος τα XLs ‘’θεμέλιο’’)} , {επίσης ΟΛΟ το 1998 & το 2014 & 5 μήνες στο 2015} , {ΟΛΟΙ οι υπόλοιποι μήνες (1998 έως 2016) είναι καταγεγραμμένοι από Απόστολο , Νίκο , Βασίλη (στα βασικά σημεία των κινήσεων της ΑΓΑΠΕ& του ελέγχου ΤΑΝ)} , {διαδικασία καταγραφής από Νίκο} , [οπότε , ΤΩΡΑ , με λίγη εργασία , μπορώ να εξάγω δεδομένα , είτε με μεταφορά ποσοτήτων ή ποσών , είτε με στατιστικές τιμές , ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΓΩ δεδομένα για ΟΛΑ τα έτη , για κωδικούς στο 299 π.χ. 244β(2,3) – 244ω(1,2)- 283τ(1,2,3,4) –κλπ}

……………

13.00’ : 299-244ω(1-2) = πούλια (εθνικη -ΕΛΤΑ) για αντίγραφα (ως έξοδο/έσοδο) , {ήδη στα βιβλία εξόδων , 1998 έως 2004 , έχουμε τροποποιήσει τα ποσά των γραμματίων αγοράς από εθνικη} , {από 2014 (στις τροποποιήσεις) ΔΕΝ τα υπολογίζω ως έξοδο & τα αφαιρώ ως έσοδο , από 2019 δε , η μαμά πλέον , στα συμβόλαια , ΔΕΝ τα καταλογίζει ως έσοδο}

youtu.be/i8JH2v1FCss

437ν ( 2022-9ος– 25) ………….…………

         00.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2013

………………….

07.00’ : zηλ – καταγραφή 1) από 2010 , XLs ‘’χρέη’’ {ΟΛΕΣ οι υποχρεώσεις & πληρωμές τους}] , [[2) από 2003 , XLs – ‘’λογιστήριο’’ {ΟΛΑ τα έσοδα (& τις παρακρατήσεις)}]

youtu.be/sOURBvTG3Uk

437ξ ( 2022-9ος– 25) ………….…………

         00.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2013

            ……………………

00.00’ : 291-241θ1 = φόρος εισοδήματος [α = υποχρέωση , β = πληρωμές , γ = διαφορές] , …….. , [στήλη C {= διαφορές στον φόρο (ΙΔΕ οικιοθΑποκ ετών)} μέχρι & το 2013 = -72.000€ (ΧΩΡΙΣ τα ταμεία ΤΑΝ-ΤΑΣ}]

            ……………………

17.00’ : zηλ – εκκαθαριστικό = για 2013 , ενώ είχα ζημία , μου χρεώσανε ‘’έκτακτη εισφορά’’ !!!!!!! = 333€

youtu.be/47gpoHGexv4

440β ( 2022-10ος– 06) ………….…………

              έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2020

                                   ……………………

07.00’ : ‘’οικιοθΑποκ’’ [ενημέρωση έως & το 2020] , ……….. ,  [16.00’ : αναφορά σε ΟΛΑ τα έτη {‘’οικοιοθΑποκ’’(ΙΔΕ 246-247-248)} , {φόρος που ΕΠΡΕΠΕ …///… φόρος που πληρώθηκε …///… = …  διαφορά (προς 299-241ι1(α-β-γ) στήλη C (κωδικός **3**)} , {επανάληψη ποσών , ΟΠΩΣ επεισόδια 439β & 439δ , για τα έτη 1998 έως 2013}] , [26.36’ : 2014 {ΙΔΕ ‘’οικιοθΑποκ’’ ….. =  -2.4164  … .//. … 5.852 = … -8.268} , [27.27 : 2015 {ΙΔΕ ‘’οικιοθΑποκ’’ ….. =  14.656  … .//. … 24.664 = … -10.007} , {2016 {ΙΔΕ ‘’οικιοθΑποκ’’ ….. =  9.651  … .//. … 19.085 = … -9.433}

youtu.be/-mpnslOorYc

440γ ( 2022-10ος– 06) ………….…………

21.00’ : 299-280 {κωδικοί από 291-ΤΑΝ} , [πλέον ΟΛΟΙ οι κωδικοί εκτός 281ξ

προσμετρούνται στα έξοδα {= ΤΑΜΕΙΑ}]

youtu.be/ch-o7LDLX0A

502γ (2023-09ος-10) ………….…………

15.00’ : για να ξεκινήσω το 1998 , πρέπει ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΣ , να προσαρμόσω το XLs-θεμέλιο (έσοδα/μήνα) ΒΑΣΕΙ των ολόφρεσκων κατηγοριών του 2023 (π.χ. υποΠίνακας-13 (= ντιΜιΧο)

………..

16.26’ : έχω σκανάρει όσα συμβόλαια λείπανε από ‘’e’’ εφαρμογή μέχρι το 250 …///… 333 είναι ακόμα στα μπάζα [αιτιολόγηση χαρακτηρισμού = ΤΟΓΚΑ] …///… τακτική συλλογής δεδομένων κατά το τσεκάρισμα από 1998

youtu.be/KQgK9VY9RoY

……………………….… κανονικά ΑΝΑ έτος………