257 = ΟΑΕΔ = πρόγραμμα ΑΓΑΠΕ

…………………………………………………………

2019-08-12 …………  … ΕΠΕΤΑΙ … …ΖΗΛ-257… …///… … 257oαεδ-1 … …///… …   257oαεδ-2 … …///… … 257ικα-5 oαεδ  … …///… …  257ικα-11 oαεδ-2

2020-04-04 ………  δημοσίευση ΖΗΛ-257

…’yT’’ .… ενημέρωση ”257”  ……………………..

76-7β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση υποσελίδων

                & υπ΄όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

       257 = ΟΑΕΔ = πρόγραμμα Ραλλού

youtu.be/21CmGY2DRH0