219γ3 = πολίτης εν 200 = δάνεια – υποθήκες – κατασχέσεις

………………………………………………………..………………………

ΙΔΕ στο 219  ……………………………………..….

2019-07/08-Α

2019-07/08-Γ1

2020(01/01 έως 02/02)

2020-02-20

2020-04-28

‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”219 πολίτης εν 200”

ενημέρωση ”219 πολίτης εν 200” {= συνολικός πίνακας ενημέρωσης

2020-05-01  ………………..….

e mail -coorier , προς ‘’219γ3’’ , για τροποποιήσεις 

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ ( σχετικά θέματα στο ‘’ενΖ-219γ3’’

…………… ‘’yT’’ .… 219γ3  …………………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ενΖ-219γ3’’

112-3-4-5-6α ( 2020-4ος ) ………………………….

219γ3 = δάνεια – υποθήκες – άρσεις κατασχέσεων

youtu.be/8HLNhkuBkLI

138α-β-γ-δ ( 2020-6ος ) ………………………….

       wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200’’ [‘’219’’ ( παρουσίαση της υποσελίδας

            υπ΄ όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

            υπ’ όψιν 219 = πολίτης εν200

219γ3 = δάνεια – υποθήκες –κλπ

            αυτή την στιγμή , η αναζήτηση μου , είναι στο 2002

       26 περιπτώσεις ΠΟΥ οδήγησαν σε 26 χάρτες πολιτών εν200

       καταλογισμός ελέγχου ΤΑΝ έως 5ο του 2015 = 2.586,56€

       18.18’ : με τις καταχωρήσεις ΑΝΑ συμβόλαιο στο 218 = XL/s θεμέλιο

            & άμεση ενημέρωση του πίνακα 219γ3

            στα 2.500€ βγάζω (μέχρι σήμερα) συν (+) 1.300€

       20.00’ : στο 219γ3 θέσεις ‘’120 & 202’’, το 2003  = 158.888.888δρχ

            & δάνειο & υποθήκη & εξάλειψη υποθήκης ,για υποχρεώσεις Δ.Ο.Υ.

       40.00’ : στο 219γ3-1’ = 15.000.000δρχ το 1999

            & δάνειο & υποθήκη (δημόσιος υπάλληλος)

       48.00’ : 219γ3-204 = Δήμος Θάσου , 2 δάνεια το 2002

            122.494.514δρχ & 100.000.000δρχ

       01.04.00’ : κατά την μέχρι στιγμής (2002) καταχώρηση

            ΔΕΝ βρήκε ο έλεγχος 10 πράξεις

       01.06.00’ : θέση 219-1 , για 3 πράξεις

            χρέωσε 75€ αντί 1.719€ .

       01.13.33’ : θέση 219γ3-1  , για το δάνειο

            ΕΠΡΕΠΕ να χρεώσει 250.500δρχ αντί 98.000δρχ

                  σημερινή αξία της διαφοράς = 4.394,18€

            για την υποθήκη ;;;???!!!

………………………..

20.00’ : στο 219γ3 θέσεις ‘’120 & 202’’ το 2003 = 158.888.888δρχ δάνειο & υποθήκη & εξάλειψη υποθήκης για υποχρεώσεις Δ.Ο.Υ. , 1δρχ για συμβολαιογράφο & πόρους = ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ (νόμος του 1954) … zηλ –μπηχτή = λοχία ,το νου σου

40.00’ : στο 219γ3-1 {δημόσιος υπάλληλος} ,το 1999 = 15.000.000δρχ & δάνειο & υποθήκη ..///.. τα μισά για συμβολαιογράφο & πόρους = ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ  …zηλ –μπηχτή = λοχία ,το νου σου ..///.. 182.000δρχ & 6.750δρχ (1,3% = κ-15 & 9% = κ-18) έχουν πληρωθεί ανά συμβόλαιο στην τράπεζα … ΔΥΣΤΥΧΩΣ τα ξαναΖητάει ο έλεγχος ΤΑΝ ..///.. τα πρώην ποσά είναι υπό αναζήτηση στις μηνιαίες τους πληρωμές ..///.. η ΑΓΑΠΕ πήρε για την πράξη του δανείου 289,76€ ΑΛΛΑ έπρεπε 701,16€ {συν (+) ταμεία = 9% + 5% + 1%} =  σημερινή αξία = 4.394,18€

48.00’ : 219γ3-204 = Δήμος Θάσου , 2 δάνεια το 2002 , 122.494.514δρχ & 100.000.000δρχ ..///.. μήπως φόρτωσαν υποχρεώσεις αντωνάρας & κλπ κοινοτάρχες , και πήρε δάνεια ο νέος πανΘασιακός δήμαρχος ;;;?? ..///.. 1δρχ για συμβολαιογράφο & πόρους = ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ  …zηλ –μπηχτή = λοχία ,το νου σου

52.00’ : 1δρχ για συμβολαιογράφο & πόρους = ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ για ΚΛΠ –ΜΑΦΙΕΣ = εκκλησια , τραπεζες ,αθλητικά σωματεία ,ΕΟΤ ,ΜΚΟ ,οβροι ,ναζι ,κλπ ..///.. …zηλ –μπηχτή = λοχία ,το νου σου

01.04.00’ : κατά την μέχρι στιγμής (2002) καταχώρηση , ΔΕΝ βρήκε ο έλεγχος 10 πράξεις ..///.. πολίτες εν200 = στην τράπεζα ,για συμβόλαιο ‘’τάδε’’ , υπέρ ΤΑΝ . μετά υπέρ κ.Τερζίδου

01.06.00’ : θέση 219-1 , για συμβόλαιο {219γ3-10} , καταλογίζει ο έλεγχος ΤΑΝ 209€ . βάσει 218= XL/s θεμέλιο : χρεώνει η ΑΓΑΠΕ 24€ , ενώ έπρεπε να χρεώσει δικαιώματα 287€ συν (+) πόρους 209€ = 495€ ..///..   01.07.00’ : θέση 219-1 , για συμβόλαιο {219γ3-11} , καταλογίζει ο έλεγχος ΤΑΝ 457€ . βάσει 218= XL/s θεμέλιο : χρεώνει η ΑΓΑΠΕ 24€ , ενώ έπρεπε να χρεώσει δικαιώματα 516€ συν (+) πόρους 457€ = 973€ ..///.. 01.08.00’ : θέση 219-1 , για συμβόλαιο {219γ3-12} , καταλογίζει ο έλεγχος ΤΑΝ 82€ . βάσει 218= XL/s θεμέλιο : χρεώνει η ΑΓΑΠΕ 24€ , ενώ έπρεπε να χρεώσει δικαιώματα 169€ συν (+) πόρους 82€ = 251€   ΑΡΑ στη η θέση 219-1 χρέωσε 75€ αντί 1.719€ . χρέωσε 75€ & πληρώνουμε με ρυθμίσεις 748€  συν (+) ΤΑΝ κ-18 = 9% & ΤΑΣ 5% + 1% από τα αχρέωτα δικαιώματα  ..///..   01.09.00’ : αγαπητοί πολίτες ,κ.κ. Δικαστές , κ.κ. Συμβολαιογράφοι , η ΑΓΑΠΕ ΘΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ;;!!!  ..///..  01.09.19’ : άσε που για τον τύπο της θέσης 219-1 , για τα 75€ , που είναι ΤΟΓΚΑ [224]  , τον βοήθησε η ΑΓΑΠΕ σε άλλα συμβόλαια & στην πληρωμή ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ  {{& αυτά ΤΟΓΚΑ}} . ΤΕΛΙΚΑ στον σημερινό χάρτη της θέσης 219-1 , ΜΟΝΟ για τις υποθέσεις του 219γ3 , ζητάω σημερινά χρήματα 28.000€ (υπάρχουν & 3 πράξεις που ΔΕΝ βρήκε ο έλεγχος ΤΑΝ)

01.13.33’ : θέση 219γ3-1 = αναφέρει ως χρέωση 100.747δρχ αλλά η σούμα τους είναι 2.010δρχ λιγότερα ..///.. βιβλία εσόδων = 100.747 με ΟΛΑ τα ‘’κακώς δηλωμένα ως έσοδο’’ ..///.. πληρώθηκε το ΤΑΝ κατά μόνας ανά συμβόλαιο ΚΑΙ το καταλογίζει ο έλεγχος ..///.. κατ’ αρχάς είναι πολλαπλή πράξη {& δάνειο & υποθήκη} ..///.. αναφορά σε όλα όσα ΔΕΝ χρεώνει {όλοι οι υποΠίνακες του 218 = XL/s θεμέλιο} ..///.. μετά από 5 ημέρες πληρωμή κ-18 = 9% = 6.750δρχ ,με κωδικό συμβολαιογράφου = τον κωδικό του παππού ..///.. μετά από 12 ημέρες πληρωμή κ-15 = 1,3% = 182.610δρχ (534,12€),με κωδικό συμβολαιογράφου = τον κωδικό του παππού ..///.. ΕΠΡΕΠΕ 1η η πληρωμή ΤΑΝ-ΤΑΣ στον φάκελο του αρχείου ..///.. αναφορά – ανάλυση σχετικής νομοθεσίας ..///.. για το δάνειο ΕΠΡΕΠΕ να χρεώσει 250.500δρχ αντί 98.000δρχ {η σημερινή αξία της διαφοράς = 4.394,18€} ..///.. για την υποθήκη ;;;???!!!

youtu.be/-3YiEdDW7PE

139γ-δ ( 2020-6ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ { ‘’200’’ ( ‘’210’’ παρουσίαση της υποσελίδας

        219γ3 ( δάνεια – υποθήκες )

………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

140α-β ( 2020-6ος ) ………………………….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ

09.00’ : έχω τελειώσει με 219γ3 = δάνεια – υποθήκες – κλπ

…….

19.19’ : βρωμιάρηδες , ΔΟΛΙΟΙ ,

       κοροϊδέψατε το σπίτι μου , τα παιδιά μου , την μανούλα τους

………..

54.00’ : το άσμα της επικήρυξης

              ………………………

02.00’ : ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ..///…19.19’ : βρωμιάρηδες , ΔΟΛΙΟΙ , κοροϊδέψατε το σπίτι μου , τα παιδιά μου , την μανούλα τους . ΦΤΙΑΞΑΤΕ έναν πολύ μεγάλο εχθρό . ΚΑΙ είστε ΠΟΛΥ ευάλωτοι , ΚΟΥΦΑΛΕΣ..///.. 24.00’ : ΑΝ δεν προλάβω , σας περιμένουν οι υιοί της . ΔΕΝ σας ανήκουν οι βίλες σας . ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΙΟΝ κλοπής , ΚΑΙ είστε εγκληματικές οργανώσεις ..///.. 27.27’ : ΟΛΟΙ είχατε εμπειρία με το τι ΕΠΡΕΠΕ να πληρώσετε ..///.. το άσμα της επικήρυξης ..///.. η λαιμαργία σας & το απυρόβλητο τριγύρω σας , ΣΑΣ ΕΚΑΝΑΝ απρόσεχτους 32.00’ : μαγκούρα της Μυκόνου για τις ‘’τσουκνίδες’’ ..///.. νταλτονς VS λουκυΛουκ {στο βάθος δημαρχος + τραπεζιτης (= το πρόβλημα)} ..//.. λοχία ! τον νου σου ..//.. zηλ – μπηχτή = νομοθεσία είναι μέχρι … πιο ΠΑΝΩ είναι η οργή ΛΑΟΥ = φωνή ΘΕΟΥ ..//.. ΑΛΗΤΕΣ ..//.. 43.43’ : ΑΓΑΠΕ , σου την φέρανε

…………………….

09.00’ : έχω τελειώσει με 219γ3 = δάνεια – υποθήκες – κλπ ..///.. βγήκαν καινούργια φρούτα = 1] κατασχέσεις , 2] κρυφά έγγραφα , 3] κλπ ..///.. 12.00’ : έλα εδώ , γιατί θα έρθω εγώ ..///.. για το ΤΑΝ βγάζω 3.300€ (που ΔΕΝ βρήκε ο έλεγχος έως 5ο του 2013 ή μετά έως 6ο του 2016)

              ………………………

47.47’ : με την ‘’e’’ διεκπεραίωση , οι ΔΟΛΙΟΙ θα μεταναστεύσουν {να & 1 καλό της κλανοΠανδημίας = στα δεδομένα της ‘’e’’ κοινωνίας , 3.333 φορές ποιοτικό ανέβασμα του μπουρδελοΕλλαδισταν}

youtu.be/kI0WQUEfLNU

140γ-δ ( 2020-6ος ) ………………………….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ . σε συνέχεια του 140α-β

               υπ΄ όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

       03.00’ : μετά τον έλεγχο ΤΑΝ τον 5ο του 2013 (= ενημερώθηκε)

σταμάτησε τις μαλακίες της ΜΗ χρέωσης κ-15-17 σε

       219γ2 = μισθώσεις

08.00’ : ΟΛΑ αυτά , έχουν στόχο την δίκη ΤΑΝ

       ΙΣΩΣ , επέλθουν τροποποιήσεις & πληρωμές

             σε πόρους , πρόστιμα , κλπ

       ΚΑΙ εμφανιστούμε απέναντι στους δικαστές

              με μικρότερο ‘’’καταχραστέο’’ ποσό

             …………………………………….

00.00’ : ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ . σε συνέχεια του 140α-β ..///.. αύριο θα τελειώσω το 219γ2 = μισθώσεις , ΚΑΘΩΣ έχω τελειώσει με 219γ3 = δάνεια – κλπ & 219γ1 = εταιρίες ..///.. αυτές οι αναλύσεις , είναι βάσει ελέγχου ΤΑΝ & που έχει κάνει λάθος {φυσικά ΘΑ γίνει εμπεριστατωμένη καταγραφή σε ΟΛΑ τα συμβόλαια}

youtu.be/B_rlLIQasyA

143α-β ( 2020-7ος ) ………………………….

       wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200’’ [‘’219’’ ( παρουσίαση της υποσελίδας

            υπ’ όψιν 219 = πολίτης εν200

25.00’ : 219γ = πράξεις με κ-15-17

      3 = δάνεια – υποθήκες -ΚΛΠ

 ………………………..

0.08’ : ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ , βάσει καταλογισμών ελέγχου ΤΑΝ , για 219γ σας έχω ετοιμάσει 8 κατηγορίες ..///.. 25.00’ : οι κατηγορίες του 219γ= πράξεις με κ-15-17 : 1η = ……….. , 3η = δάνεια – υποθήκες –ΚΛΠ , 4η = ………..

youtu.be/EZqoeFG7HXI

152γ ( 2020-8ος ) ………………………….

     wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200’’ ( ‘’210’’ ( ‘’219’’ παρουσίαση υποσελίδας

           υπ΄ όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

           υπ’ όψιν 219 = πολίτης εν200

219γ3 = δάνεια –υποθήκες –κατασχέσεις

           πίνακας 1ος = υποθήκης εξάλειψη

     120 πράξεις , για ανάλυση – καταγραφή

           06.06’ : πίνακας 2ος = 1) κατάσχεσης άρση

     20 πράξεις , για ανάλυση – καταγραφή

           πίνακας 2ος = 2) ΔΟΛΙΩΝ έγγραφα κατάθεση

     10 πράξεις , για ανάλυση – καταγραφή

                   φουλ σχετικά θέματα (παρακαταθήκες , αναδοχές χρέους , ΚΛΠ)

     μέχρι στιγμής , απαιτώ σημερινά χρήματα = 71.316,24€

……….

το επεισόδιο από 12’.06’’ { είναι ΜΟΝΟ για τα ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ , στο αρχείο } , περικόπτετε , ΚΑΘΩΣ ΒΡΙΘΕΙ από αναφορές ονομάτων {ΙΔΕ XLs-219γ3}

…………

αναφορά σε συμβόλαια , των ‘’πολιτών εν200’’ , στις θέσεις 219-1 , 219γ3-1 , 219γ3-7 , 219γ3-108 , 219γ3-117 , 219γ3-116 , 219γ3-13 , 219γ3-218 , 219γ3-216 , 219γ3-212 , ΚΛΠ

……………..

00.00’ : θέση 219-1 , με τον φούρναρη ξεκίνησα τους χάρτες , επειδή ήξερα πως ήταν & ΤΟΓΚΑτζής  ..///.. χάρτης του (μέχρι στιγμής) με 1 άρση κατάσχεσης το 2004 & 5 υποθήκης εξάλειψη , 45.000.000δρχ το 2005 …//.. έπρεπε να χρεώσει η μαμά 1.255,46€ συν (+) κ-15-17 = 750,21  σύνολο = 2.005€ αλλά χρέωσε 147,58 ..///.. σημερινή απαίτηση = 28.234€

02.52’ : θέση 219γ3-7 , 2003 , υποθήκης εξάλειψη 13.630.000δρχ , έπρεπε να χρεώσει η μαμά 511,11€ συν (+) κ-15-17 = 520,13  σύνολο = 1.031€ αλλά χρέωσε 210,74

03.00’ : ΔΥΣΤΥΧΩΣ  , ενώ πάει στο ‘’πουλί’’ , για αυτήν την μαλακία , της ΜΗ χρέωσης των πόρων κ-15-17 , ΤΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ & μετά το έλεγχο ΤΑΝ ..///.. βλέπω τις θέσεις 219γ3-(117 το 2016 & 116 το 2015) , με 181€ & 76€ , τα οποία φυσικά ο επόμενος έλεγχος θα τα ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ προσαυξημένα

04.00’ : υπάρχουν κάποια που ΔΕΝ βρήκε ο έλεγχος ΤΑΝ .

04.34’ : ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ , από την ΚΑΚΩΣ καταλογισθείσα ΜΗ πληρωμή κ-15 = 910€ , από τον έλεγχο ΤΑΝ , για συμβόλαιο του 2008 , της θέσης 219γ3-18 , από την ανακάλυψη αυτής ΞΕΚΙΝΗΣΕ η αντίστροφη καταγραφή από τον μπαμπά σας ..///.. 2016 , την ημέρα που πηγαίνανε στον ανακριτή , βλέποντας την στο ανακριτικό έγγραφο (200 σελίδες) θυμήθηκα ΠΩΣ τις προηγούμενες ημέρες , τακτοποιώντας τα ‘’μπάζα’’ , την είχα βρει & την είχα γράψει στα ‘’απωλεσθέντα’’ . υπήρχε . ΥΠΗΡΧΕ . ΥΠΗΡΧΕ . ΥΠΗΡΧΕ . ΥΠΗΡΧΕυπήρχε μία ΚΑΚΩΣ καταλογισθείσα πληρωμή !!!!!!!!!!!!!!!!!!

06.06’ : δεν καταλαβαίνω , αλλά ο έλεγχος ΤΑΝ , ΔΕΝ καταλόγισε πράξεις του 2ου πίνακα ..///.. φυσικά , ΟΛΟΙ στον πάγκο & προς το ΤΑΝ & προς την  ΑΓΑΠΕ

08.00’ : ΔΥΣΤΥΧΩΣ  , ενώ πάει στο ‘’πουλί’’ , για αυτήν την μαλακία , της ΜΗ χρέωσης των πόρων κ-15-17 , …  ΤΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ & μετά το έλεγχο ΤΑΝ

youtu.be/whP6cx-wXj8

152δ1 ( 2020-8ος ) ………………………….

00.00’ : πάντα , περί ΔΟΛΟΥ , εκτός από τον εκόντα πολίτη , ψάχνουμε ΑΝ υπάρχει σεφ [223] , ήτοι εταιρίες ( δικηγόροι , λογιστές , κλπ) , νταμάρια  (δικηγόροι , κλπ) , δάνεια –υποθήκες –κλπ {δικηγόροι , διευθυντές (Δ.Ο.Υ. ,τραπεζών , κλπ)} , αγοραπωλησίες ( δικηγόροι , μεσίτες , κλπ ) …///… ψάχνουμε σε 219γ4 -219γ5 -219γ6 -219δ1 -219δ2

youtu.be/EVvBhKTdIwA

154γ ( 2020-8ος ) ………………………….

       wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200’’ (‘’210’’ (παρουσίαση υποσελίδας

XLs-πίνακας του ‘’219’’ = πολίτης εν200

                 …………………………………….

……

00.00’ : πολίτης εν200 [219] ..///.. αναλύσαμε ποιοι εμπλέκονται στον ΔΟΛΟ μέχρι τώρα {οι ίδιοι οι πολίτες & δικηγόροι} , συν (+) μεσίτες , εργολάβοι ..///.. 219-XLs-πίνακας ,μέχρι στιγμής , στο 2019 , από τις 46 θέσεις , ζητάω σημερινά χρήματα 1.278.243€ εκ των οποίων τα 1.030.000 = ΔΟΛΟΣ (24 θέσεις) , τα 82.000 = ΤΟΓΚΑ (4 θέσεις) ..///.. 03.33’ : 219-XLs-πίνακας , θέσεις στο έτος 2019 (μέχρι στιγμής 1ο 3μηνο) ..///.. 04.00’ : 219-XLs-πίνακας , θέσεις στο έτος 2014 (μέχρι στιγμής 1ος) ..///.. ΚΡΥΒΩ στοιχεία ως προς τα : 1) ταμεία (2013-5ο & μετά) , 2) Δ.Ο.Υ. (2014 & μετά) ..///.. 05.00’ : 219-XLs-πίνακας , θέσεις στο έτος 1998-8ος ..///… 07.37’ : 219-XLs-πίνακας , στοιχεία από 219γ3 (=δάνεια –κλπ) ..///.. έγινε μια σχετική εργασία , ΑΛΛΑ υπολείπεται άλλη τόση ..///.. 14.14’ : στήλη R = παρατηρήσεις {ΙΔΙΩΣ η άποψη ΑΓΑΠΕ) {ΙΔΙΩΣ η φράση ‘’2/2/2022 = ΕΚΛΕΙΣΕ’’ ..///.. 24.24’ : περί εξόφλησης ΦΠΑ (& προστίμων τους)

11.00’ : e mail & ανταπόκριση κάποιων πολιτών ..///.. 12.12’ : πολίτες άκοντες & εξόφληση υποχρεώσεων τους ..///.. 17.00’ : πολίτες εκόντες {ΔΟΛΙΟΙ – ΤΟΓΚΑτζηδες) & εξόφληση υποχρεώσεων τους

16.00’ : επικήρυξη & τακτική ‘’χτυπημάτων’’

youtu.be/FgGFDbfgBOs

265α ( 2021-3ος ) ………………………….

275 ( = εφαρμογή )

       καταχωρώντας ένα ‘’κατάθεση εγγράφων’’

             { οίο = μεταλλαγμένο ‘’δάνειο + ενέχυρο’’ } = 219γ3γ

………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

303δ ( 2021-6ος ) ……………………………….

219γ3 = δάνεια – υποθήκες

………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

303η ( 2021-6ος ) ……………………………….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ

00.00’ : καταγράφοντας (τα απαραίτητα) στου παππού ..///.. 01.51’ : περί των SEF που κινούνται γύρω γύρω από τον παππού {1] =  δικηγόροι (νταμάρια & εταιρίες)} , {2] = διευθυντάδες τραπεζών (δάνεια – υποθήκες & εξαλείψεις αυτών – κλπ)} ..///.. 02.22’ : σύσταση εγκληματικών οργανώσεων (που συνεχίζουν την δράση τους & επί μαμάς) ..///.. 04.00’ : ξεκινάμε , την καταγραφή στο XLs-θεμέλιο , από το 1ο συμβόλαιο του παππού , για να δούμε ΠΟΤΕ ξεκινάει την δράση του ο κάθε ΔΟΛΙΟΣ , ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ έρχεται στον παππού {π.χ. νταμάρια = ΔΕΝ έρχονται για αρχικές μισθώσεις (γιατί τα χρέωνε ο παππούς) , αλλά για παρατάσεις (= 1δρχ)} ..///.. 04.44’ : …… , δάνεια –ΚΛΠ [219γ3] , ……..

youtu.be/MATlczcyMaw

303μ ( 2021-6ος ) ……………………………….

07.07’ : καταχωρώντας μία εξόφληση δανείου [219γ3θέση-101] ..///.. η μαμά αναφέρει ‘’εξόφληση δανείου 15.000δρχ’’ .. ΕΠΡΕΠΕ πολλαπλή πράξη = εξόφληση δανείου 1.000.000δρχ & εξάλειψη υποθήκης 1.200.000δρχ ..///.. ΔΕΝ το βρήκε ο έλεγχος ΤΑΝ , αλλά έχει πόρους κ-15 – 1,3% = για τις 15.000δρχ = 91,56€ ..///.. για τα 2.200.000δρχ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ  με πόρους ;;;???!!!!!!!!!!  ..///.. για τις 15.000δρχ , χρέωσε 30,44€ αντί 88,88€ ..///.. για τα 2.200.000δρχ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ  με δικαιώματα , κ-18 , ΤΑΣ , κλπ ;;;???!!!!!!!!!! ..///.. χρέωσε 10.614δρχ , ενώ έπρεπε 40.510 συν (+) ντιΜιΧο = 9.500δρχ συν (+) κ-15 = 15.795δρχ = 65.805δρχ ..///.. του προσθέτω & ΔΟΛΟ {σκουντημένος από τον ΔΟΛΙΟ τραπεζικό} = 45.691δρχ ..///.. ΑΝ τα αναγάγουμε σε σημερινή αξία , βάσει zηλ-π.χ.-1 = ;;!!!…

youtu.be/X_I4Tj0tPEs

306ε ( 2021-6ος ) ………………………………

219γ3 = δάνειο ( κρυμμένο σε ‘’κατάθεση εγγράφων’’ )

youtu.be/g_jkvwtWEI0

308ε ( 2021-6ος ) ……………………………….

43.43’ : καταγράφοντας από 1969 έως 1971

               στο ανωτέρω ειδικό XLs ΑΝΑ έτος

     ΟΛΕΣ τις πράξεις 219γ {= πολίτης εν-200 με κ-15-17} του παππού

     44.00’ : προικοσύμφωνο –ΛΥΣΗ – προσύμφωνο προίκας -ΚΛΠ

          στην κατηγορία γονικές -δωρεές

     1.00.00’ : η 1η εξόφληση δανείου

           5ος του 1971, με δημόσιο ταμείο Θάσου

     1.10.00’ : η 1η εξάλειψη υποθήκης

           6ος του 1970, με συνδεσμο δημων & κοινοτητων

     1.17.00’ : η 1η άρση κατάσχεσης

           8ος του 1970, με συνδεσμο δημων & κοινοτητων

     1.19.00’ : η 1η υποθήκη δανείου

           8ος του 1970, με συνδεσμο δημων & κοινοτητων

     1.20.00’ : το 1ο προσύμφωνο (αγοραπωλησίας) ,12ος του 1969

     1.22.00’ : η 1η πράξη περί ‘’εταιριών’’ ,1ος του 1971, σύσταση ΟΕ

               …………………………………….

00.00’ : ότι λάθος κάνει η μαμά , το έμαθε από τον παππού ..///.. πηγαίνοντας προς τα πίσω λοιπόν , μαζί με τα ‘’πούλια’’ , καταγράφουμε τις επίμαχες κατηγορίες (μισθώσεις , εταιρίες , δάνεια –ΚΛΠ , κλπ) , με συμβόλαιο {α.α. ,ημερομηνία ,πράξη (είδος & ποσό) ,όνομα –σεφ ,παρατηρήσεις} ..///.. πολλά από αυτά θα κλείσουν επί μαμάς ..///… οι ΔΟΛΙΟΙ σύστησαν ‘’εγκληματικές συμμορίες’’

1.00.00’ : η 1η εξόφληση δανείου ..///.. χρέωσε 41δρχ δικαιώματα , συν (+) ταμεία 24δρχ ..///.. για 40.000δρχ δάνειο συν (+) 23.000δρχ τόκοι ,συν (+) ΕΞΑΛΕΙΨΗ υποθήκης 40.000δρχ ..///.. στην προηγούμενη δωρεά 20.000δρχ , χρεώνει αναλογικά 230δρχ συν (+) ταμεία 25δρχ συν (+) πόροι 260δρχ …. ΑΡΑ , τώρα , στα εξόφληση δανείου + εξάλειψη υποθήκης = 80.000δρχ ΕΠΡΕΠΕ (αναλογικά 1.000 ,πόροι 1.100δρχ ,ταμεία 110δρχ) = 2.220δρχ (αντί 41δρχ)

1.10.00’ : η 1η εξάλειψη υποθήκης ..///..γιατί ΔΕΝ χρέωσε ο έλεγχος ΤΑΝ στον παππού;; ..///.. ο 1ος ωφελούμενος που γνωρίζει , κάνει 2 εξαλείψεις ως νέος πρόεδρος συνδεσμου δημων & κοινοτητων

1.17.00’ : η 1η άρση κατάσχεσης ..///… ΟΠΩΣ η μαμά , ο παππούς παίρνει 1δρχ ..///.. έπρεπε αναλογική 159.615δρχ

1.19.39’ : φυσικά ΠΑΝΤΑ καταγράφουμε τον δικηγόρο που βοσκάει τριγύρω

youtu.be/DRSzZdUcydY

317δ ( 2021-7ος ) ……………………………….

καταγράφοντας στα 1969 έως 1980 του παππού

zηλ – ανάλυση =

           σύστημα δολίων σε δάνεια – υποθήκες εθνικης

           σύστημα δολίων σε υποθήκες ατε ( ΔΕΝ έρχονται δάνεια )

           σύστημα δολίων σε υποθήκες εμπορικης ( ΔΕΝ έρχονται δάνεια )

           σύστημα δολίων σε δάνεια – υποθήκες άλλων τραπεζων

           σύστημα δολίων σε υποθήκες εφοριας

………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

323δ ( 2021-7ος ) ………………………

αναλύοντας ένα συμβόλαιο του 1999-7ος

          ‘’εξόφληση δανείου { + τόκων } & εξάλειψη υποθήκης’’ του 1988

            219γ3 ( = δάνεια – υποθήκες )

………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

330γ ( 2021-7ος ) ……………………………….

αναλύοντας ένα συμβόλαιο του 1982  { = 204 }

          ‘’δανείου τόκων υποθήκη’’ =20.000δρχ

                   {{{ 24εκ δάνειο & 24εκ υποθήκη }}} = 219γ3

                           θέση 219-16

………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

……………… ενημέρωση ”219γ3’’ 

δάνεια – υποθήκες = θέσεις στο 219  : 1 ,

            επικοινωνία διευθέτησης =  0

            κλείσιμο =  0

έφυγαν ΠΡΟΣ 224α : 1 ,