281β = κ-15-17 ( μηνιαίο ) κακώς ζητούμενο

………………………………………………..…………..

… ”  281β1-πίνακας της 2024-03-13  ” …

2019-07/08-(281-1) ………..    …”  281β-προςΚυρο

2019-07/08-(281-2) ………..….. … ΕΠΕΤΑΙ … 281β =  281α = ΔΟΛΟΣ = κακώς ζητούμενο προς απόδοση = κ-15-17 ( μηνιαίο ) …///… στο σημείο Β.7 εγγράφου ”προς εισαγγελέα” = καταχωρήθηκε ως απλήρωτη …  679έλεγχος 1998-12os ” … η υποχρέωση κ-17 για τον Δεκέμβριο του 1998 ύψους 502,45€ ( σωστό ποσό είναι 326,34€ ) /// ΤΙ ;;;;;; τι ;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!?????;;;;;; ///  υπήρχαν στην Αθήνα , στα αρχεία του φακέλου ΚΑΙ ΤΟ ΗΞΕΡΕ φυσικά ο ελεγκτής ΚΑΙ επειδή δεν ήταν μπροστά του , στην Θάσο , στο αρχείο της ΑΓΑΠΕ , το κατέγραψε ως απαιτητό ;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!;;;;;;; { και μάλιστα αυτό που έβγαλε με σωστή άθροιση από την κατάσταση !!! } /// ΝΑΙ υπήρχε η …” 679κατάσταση TAN1998-12os ”… ΚΑΙ με συνημμένη την   …” 679πληρωμή k-17 1998-12os ” …  ύψους 203,03€ … ΤΙ ;;;;;;;;;;; τι ;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!???????;;;;;;; …///… …///… μεταφέρεται στο ΖΗΛ-679 , για ‘’ΡΟΚΙΝ’’

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’291’’ (υποσελίδα ‘’291-281’’

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’299’’ (υποσελίδα ‘’299-280’’

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ ( σχετικά θέματα στο ‘’ενΖ-281β1’’

…………………………….… ‘’yT’’ .… ”281β”….

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’291’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ενΖ-281β1’’

9-10-1-2-3α ( 2020-4ος ) ………………………….

280 = ΤΑΝ

youtu.be/I59gsyG7eLA

9-10-1-2-3δ ( 2020-4ος ) ………………………….

αναλύοντας την θέση 219-15 = χάρτης Βασιλάκη

         281 = ΤΑΝ – ΔΟΛΟΣ

youtu.be/tNBSkG18jj0

63-4-6γ ( 2020-4ος ) ………………………….

        291 = ΔΙΚΗ ( περί 281 = ΤΑΝ – ΔΟΛΟΣ )

youtu.be/Sfu0eVgByWg

72-3β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’280΄΄ παρουσίαση υποσελίδων

                & υπ΄όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

        281 = ΔΟΛΟΣ ελεγκτή ΤΑΝ

youtu.be/HKaUZwUj52E

74-5α ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’280΄΄ παρουσίαση υποσελίδων

                & υπ΄όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

       281 = ΔΟΛΟΣ ελεγκτή ΤΑΝ – κακώς ζητούμενα

       281β = κ-15-17 με μηνιαία κατάσταση

youtu.be/a6hQkLeGtKw

74-5β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’280΄΄ παρουσίαση υποσελίδων

                & υπ΄όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

       281 = ΔΟΛΟΣ ελεγκτή ΤΑΝ – κακώς ζητούμενα

youtu.be/ThR9cSS9woU

78-9-80-1β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’280’’ = ΤΑΝ , παρουσίαση της υποσελίδας

       281 = ΤΑΝ – έλεγχος – ΔΟΛΟΣ

               υπ΄ όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

       281α = κακώς ζητούμενα σε κ-18

               ΕΤΣΙ ξεκινήσαν ΟΛΑ ( καβάλα 12ος του 2018 )

               έγγραφο ‘’εισαγγελέας’’

               μπλοκάρισμα φακέλου στο ΤΑΝ [292-1]

               πληρωμές = εξόφληση καθαρών ποσών

                       ΚΑΙ όχι τόκων & μαλί της γριάς

youtu.be/ThffbaEWHbo

83-4α ( 2020-4ος ) ………………………….

291 = ΔΙΚΗ ΤΑΝ – πίνακας 291

           ανέβασμα του πίνακα στην ιστοσελίδα  www.zil8

           υποσελίδα ‘’ΖΗΛ’’ , υποσελίδα ‘’200’’ υποσελίδα ‘’291’’

291 = ΔΙΚΗ ΤΑΝ – πίνακας 291 ( = ΤΑΝ – ΔΟΛΟΣ ελέγχου )

          ανάλυση του XLs ‘’291-281’’ = 12.163,69€

                   ΟΛΟΥΣ τους κωδικούς που ζητάει ο έλεγχος

                   281β = κ-15-17 σε μηνιαία

youtu.be/mZwL9tHRxbs

135α-β-γ-δ ( 2020-5ος ) ………………………….

23.11’ : φάκελος ΤΑΝ στον φάκελο του 8ου του 1998

      υπάρχει η πληρωμή κ-15 = 96.525δρχ [281β]

      σύστημα πληρωμών ΑΓΑΠΕ

           ΠΑΝΤΑ πλήρωνε μηνιαίως σε τριπλέτα = κ-18-15-17 [287ε]

                 ΣΥΝΗΘΩΣ πλήρωνε την παλαιότερη [287ε]

           ερώτημα zηλ = ποσόναν στην εθνική [287ε]

01.48.28’ : στο 218 =XL/s θεμέλιο , 16ος υποΠίνακας ‘’πληρωμές εθνικη’’

     ανάλυση στήλες (Α έως ΑW)

18.45’ : ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ προσοχή

για τον τον 8ο του 1998 [219α23]

    ΔΕΝ χρέωσε κ-17 = 27.900δρχ [283α]

    πλήρωσε (10/09/1998) κ-15 (μηνιαία κατάσταση) = 96.525δρχ

            τα οποία ξαναΑπαιτεί ο έλεγχος ΤΑΝ [281β]

                 έγγραφο πληρωμής υπάρχει στο ΤΑΝ στην αθηνα [292-1]

                 πληρωμή = καταχωρημένη στα ‘’e’’ αρχεία εθνικης Γέρακα [292-3]

            πλήρωσε στην εθνικη κάποιος κ. κεφάλας ::::!!!!!!!!!!!

            πλήρωσε στην εθνικη σε 70.133 κωδικό συμβολαιογράφου::!!!! [285ζ]

    βάσει των σφραγίδων στις τελευταίες σελίδες των συμβολαίων

            αναζητούμε σε κ-18 = 27.648δρχ [281δ]

            αναζητούμε σε κ-15 = 96.525δρχ [281ε2]

            αναζητούμε σε κ-17 = 18.523δρχ [281ε2]

youtu.be/OHlrJSRTLHQ

137α ( 2020-6ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’290’’ παρουσίαση της υποσελίδας

       291 = ΔΙΚΗ-ΤΑΝ ( πίνακας του , με στοιχεία του 281 )

                 281β = ΔΟΛΟΣ – κακώς ζητούμενα σε κ-15-17

                         σε μηνιαία κατάσταση

youtu.be/zDPF1JqLYDI

137β-γ-δ ( 2020-6ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση της υποσελίδας 290 = ΔΙΚΗ)

       291 ( πίνακας του , με στοιχεία του  281 )

youtu.be/Rg3W8aUrzng

138α-β-γ-δ ( 2020-6ος ) ………………………….

219γ3 = δάνεια – υποθήκες –κλπ

40.00’ : στο 219γ3-1 {δημόσιος υπάλληλος} ,το 1999 = 15.000.000δρχ & δάνειο & υποθήκη ..///.. τα μισά για συμβολαιογράφο & πόρους = ΑΠΑΛΑΓΕΣ  …zηλ –μπηχτή = λοχία ,το νου σου ..///.. 182.000δρχ & 6.750δρχ (1,3% = κ-15 & 9% = κ-18) έχουν πληρωθεί ανά συμβόλαιο στην τράπεζα … ΔΥΣΤΥΧΩΣ τα ξαναΖητάει ο έλεγχος ΤΑΝ ..///.. τα πρώην ποσά είναι υπό αναζήτηση στις μηνιαίες τους πληρωμές ..///.. η ΑΓΑΠΕ πήρε για την πράξη του δανείου 289,76€ ΑΛΛΑ έπρεπε 701,16€ {συν (+) ταμεία = 9% + 5% + 1%} =  σημερινή αξία = 4.394,18€

youtu.be/-3YiEdDW7PE

166γ-δ ( 2020-9ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση της υποσελίδας 290 = ΔΙΚΗ)

       291 = ΔΙΚΗ

            281 = ΤΑΝ – ΔΟΛΟΣ – κακώς ζητούμενα

youtu.be/ZLBK3FBIrH0

167ο-π ( 2020-9ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση της υποσελίδας

       291 = ΔΙΚΗ

            281 = ΤΑΝ – ΔΟΛΟΣ ( κακώς ζητούμενα )

youtu.be/406iRBF8lr8

214γ1 ( 2021-1ος ) ………………………….

πόροι κ-15 & κ-17

youtu.be/jApU_zq3VAM

228α1-2-3 ( 2021-2ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση των υποσελίδων

         280 = ΤΑΝ { zηλ = ανάλυση περί

               πόρων ( 1,3% ή 0,65% ή 0,125% επί ποσού πράξης

                       ανά συμβόλαιο 1998 – 2001

                             και 2007/7ο έως 2016/7ο

μέσα από την ανάλυση των καταχωρήσεων του 218 = XL/s θεμέλιο

               & αναφορά στον υποπίνακα ‘’ποροι-ταμεία’’

        ή μέσω συμβολαιογραφικής εφαρμογής ‘’bSymbolaio’’ [275]

               ΑΝ δεν την είχε σελιδοδείκτη

        ΔΕΝ θα υπήρχε ΚΑΝΕΝΑ συμβόλαιο

               ΧΩΡΙΣ χρέωση πόρων κ-15-17

        ΠΙΘΑΝΟΝ να αντιλαμβάνονταν πως επρόκειτο για

               …. πχ αναλογική & ΟΧΙ πάγια

               ΘΑ χρέωνε στους πολίτες 8χ€ & ΟΧΙ χ€

        καταχωρώντας τον 1ο του 2013 ( = 219α08 )

               καταχωρήσεις στον υποπίνακα ‘’ποροι-ταμεία’’

μέσα από την ανάλυση των καταχωρήσεων του 218 = XL/s θεμέλιο

               & αναφορά στον υποπίνακα ‘’ποροι-ταμεία’’

        ή μέσω συμβολαιογραφικής εφαρμογής ‘’bSymbolaio’’ [275]

               ΑΝ δεν την είχε σελιδοδείκτη

        καταχωρώντας τον 1ο του 2013 ( = 219α08 )

               καταχωρήσεις στον υποπίνακα ‘’ποροι-ταμεία’’

youtu.be/ou0Ok3QJmdg

237γ ( 2021-2ος ) ………………………….

μέσα από την ανάλυση των καταχωρήσεων του 218 = XL/s θεμέλιο

        ΕΝΑΝΤΙ της συμβολαιογραφικής εφαρμογής ‘’bSymbolaio’’ [275]

               ΑΝ δεν την είχε σελιδοδείκτη

        καταχωρώντας τον 12ο του 2015 ( = 219α06 )

               ανάλυση του υποπίνακα = ‘’ πληρωμές ΤΑΝ στην εθνικη’’

                      πόροι 1,3% ανά συμβόλαιο έως 1998/10ο

                                   η ΑΓΑΠΕ διπλοπλήρωνε ( & με κατάσταση ) έως 2002

                             ΚΑΙ 2007/7ο έως 2016/6ο

                      πόροι 0,65% ανά συμβόλαιο έως 1998/10ο

                                   η ΑΓΑΠΕ διπλοπλήρωνε ( & με κατάσταση ) έως 2002

                             ΚΑΙ 2007/7ο έως 2016/6ο

                      πόροι 0,125% ανά συμβόλαιο έως 1998/10ο

                                   η ΑΓΑΠΕ διπλοπλήρωνε ( & με κατάσταση ) έως 2002

                             ΚΑΙ 2007/7ο έως 2016/6ο

                      πόροι 1,3% με μηνιαία κατάσταση ( από 1998/11ο έως 2007/6ο

                      πόροι 0,65% με μηνιαία κατάσταση (από 1998/11ο έως 2007/6ο

                      πόροι 0,125% με μηνιαία κατάσταση ( 1998/11ο – 2007/6ο

                      ΤΑΝ 9% επί των δικαιωμάτων ( & κάποιες άλλες )

                             με μηνιαία κατάσταση ( 1998/11ο – 2016/7ο

                             η ΑΓΑΠΕ διπλοπλήρωνε

                                    ( & ανά συμβόλαιο & με μηνιαία κατάσταση )  έως 2002

                             η ΑΓΑΠΕ τριπλοπλήρωνε έως 2001 & χαρτοσημαίνοντας

                                    ΣΥΝΑΜΑ χαρτοσήμαινε & τα των ΤΑΣ

                      κωδικός αιτιολογίας / κανονικός κωδικός αιτιολογίας = !!!

                             τουλάχιστον 100 πληρωμές στον κωδικό του παππού

                      πόρος

                      καταθέτης / πραγματικός καταθέτης ( της πόπης το κάγκελο )

                      ημερομηνία {{{ κόκκινο σημάδι }}}

                           ΠΑΝΤΑ πλήρωνε ΜΑΖΙ 3 γραμμάτια (κ-18-15-17 ) η ΑΓΑΠΕ

                                έχουμε αρκετές λειψές τριπλέτες [=292-1ο -2ο -3ο] [287ε]

                            ΣΥΝΗΘΩΣ πλήρωνε τις πιο παλιές υποχρεώσεις η ΑΓΑΠΕ

                               έχουμε αρκετές ελλείψεις έως 2002 [=292-1ο -2ο -3ο] [287ε]

                      π.χ. 1998/8ο ΔΕΝ χρέωσε ΚΑΙ διπλοπλήρωσε στο ΤΑΝ

                              ΚΑΙ μας χρέωσε το ΤΑΝ

                      π.χ. 1998/8ο & διπλοπλήρωσε στο ΤΑΝ & μας χρέωσε το ΤΑΝ

                      π.χ. 1998/8ο διπλοπλήρωσε στο ΤΑΝ

youtu.be/nwwENtnWxUE

238γ ( 2021-2ος ) ………………………….

μέσα από την ανάλυση των καταχωρήσεων του 218 = XL/s θεμέλιο

        ΕΝΑΝΤΙ της συμβολαιογραφικής εφαρμογής ‘’bSymbolaio’’ [275]

        καταχωρώντας τον 2ο του 2015 ( = 219α06 )

               ανάλυση του υποπίνακα = ‘’ πληρωμές κ-15-17 ΤΑΝ στην εθνικη’’

                      πόροι 1,3% ανά συμβόλαιο έως 1998/10ο

                             ΚΑΙ 2007/7ο έως 2016/6ο

                      πόροι 0,65% ανά συμβόλαιο έως 1998/10ο

                             ΚΑΙ 2007/7ο έως 2016/6ο

                      πόροι 0,125% ανά συμβόλαιο έως 1998/10ο

                             ΚΑΙ 2007/7ο έως 2016/6ο

                      πόροι 1,3% με μηνιαία κατάσταση ( από 1998/11ο έως 2007/6ο

                      πόροι 0,65% με μηνιαία κατάσταση (από 1998/11ο έως 2007/6ο

                      πόροι 0,125% με μηνιαία κατάσταση ( 1998/11ο – 2007/6ο

              ΔΕΝ ΤΑ ΧΡΕΩΝΕ

              ΔΕΝ ΤΑ ΧΡΕΩΝΕ

              ΔΕΝ ΤΑ ΧΡΕΩΝΕ

              ΔΕΝ ΤΑ ΧΡΕΩΝΕ

                      μίσθωση ( παράταση & λύση & ακύρωση )

                      ακύρωση – λύση συμβολαίου

                      εταιρείες ( λύση & μπες/βγες κλπ ΔΟΛΙΕΣ κινήσεις )

                      δάνεια & υποθήκες & άρσεις κατασχέσεων

                      εργολαβικά & δωρεές & κλπ & κλπ & κλπ

youtu.be/wNYmoMHeWcE

239δ1-2 ( 2021-2ος ) ………………………….

αναφορά σε XLs-52-53-54-55-56 [= επιφάνεια εργασίας {‘’ΖΗΛ’’ (‘’εργαλεία’’

        54 = έχουν πληρωθεί πόροι ΑΛΛΙΩΣ δεν θα μεταγράφονταν

                για συμβόλαια μετά τον 6ο του 2007

youtu.be/ZgKXMiATLhA

247γ ( 2021-2ος ) ………………………….

καταχωρώντας τον 1ο του 2013 ( = 219α08 )

 [[[ υποΠίνακας = καταστάσεις ταμείων ]]]

youtu.be/QClDSD5eJ30

273β ( 2021-4ος ) ………………………….

καταχωρώντας τον 1ο του 2006 ( = 219α15 )

 ( υποΠίνακας  = ταμεία )

youtu.be/PDYy07LIpaY

274δ ( 2021-4ος ) ………………………….

μέσα από την ανάλυση των καταχωρήσεων του 218 = XL/s θεμέλιο

ή μέσω συμβολαιογραφικής εφαρμογής ‘’bSymbolaio’’ [275]

                 ΑΝ δεν την είχε σελιδοδείκτη

         ( υποΠίνακας = ταμεία )

youtu.be/L70OZ2ps8gY

298δ ( 2021-5ος ) ………………………….

00.21’ΠΑΣΕΙ ΘΥΣΙΑ ανεύρεση πληρωμών σε κ-15-17 [292]

            τα μπάζα να κατέβουν στο αρχείο , για αναζήτηση [272]

            αναζήτηση στις αποθήκες της εθνικης στο Καλοχώρι [292-3]

            αρχεία ηλεκτρονικά Εθνικής για ΑΓΑΠΕ [288ζ & 292-2]

      οίες θα εξελιχθούν σε διπλοπληρωμές [281-α-β-γ]

      οίες θα εξελιχθούν σε τριπλοπληρωμές [281δ-ε1-ε2]

αναλύοντας τρεις δωρεές , ποσού πράξεων 70.000.000δρχ

      αναζήτηση πληρωμών ανά συμβόλαιο = 550.000δρχ σε κ-15-17

            οίες έχουν πληρωθεί & με μηνιαία (20/07/2000)

                  & μας τα καταλογίζει ο έλεγχος ΤΑΝ

      ΤΕΛΙΚΑ τους χρέωσε για πόρους 80.000δρχ λιγότερα

               τα οποία τα πλήρωσε με την μηνιαία κατάσταση

               ΚΑΙ μας τα καταλογίζει ο έλεγχος ΤΑΝ

youtu.be/j25l8SUywf8

302γ ( 2021-6ος ) ……………………………….

291 = ΔΙΚΗ

          πίνακας  ΚΑΙ ποσά ( υποχρεωτικώς αφαιρετέα … – … υπό ΑΙΡΕΣΗ )

ανάλυση ΟΛΩΝ των κωδικών

youtu.be/_g6S04Uut2M

305β ( 2021-6ος ) ……………………………….

281β = ΔΟΛΟΣ ΤΑΝ { κακώς ζητούμενα σε κ-15-17 ( με μηνιαία πληρωμή ) }

      πληρωμές ΑΛΛΑ με κωδικό συμβολαιογράφου = του παππού

στην προσπάθεια μου , στην εθνικη , τον 5ο του 2021

            να μου παρασχεθούν ΚΑΙ άλλες πληρωμές από τα αρχεία τους [292-3]

      οι ηλίθιοι , ΑΝΤΙ να κάνουν έλεγχο στις κούτες τους ( ανά ταμία – μηνός )

            τα γραμμάτια που έλειπαν

                    μου έστειλαν αυτά που τους είχα στο βοηθητικό XLs

      { συνήθως η κ. Τερζίδου έφτιαχνε πολλές πληρωμές ανά ημέρα

           υπάρχουν πολλά κενά

                 στην ημερολογιακή καταγραφή των πληρωμών

                 στην καταγραφή ως αα γραμματίου Εθνικής

                        ΠΑΝΤΑ έπαιρνε ‘’ντάνα’’ των 100 από την τράπεζα }

8.46’ κ.κ. δικαστές [291] , εισαγγελέα [292-3]

      βρήκαν & έστειλαν ΟΜΩΣ 2 μηνιαίες πληρωμές σε κ-15-17

           2.579,53€ για κ-15

           496,06€ για κ-17

                    είχα στο αρχείο μας την πληρωμή κ-18

      τα είχαν στην Αθήνα στο ΤΑΝ στον φάκελο ΑΓΑΠΕ

                  ΥΠΑΡΧΟΥΝ στο Καλοχώρι

                  ΥΠΑΡΧΟΥΝ στον Γέρακα ( τα ‘’e’’ αρχεία

          { ΠΑΝΤΑ η ΑΓΑΠΕ έφτιαχνε πληρωμές με μηνιαία κατάσταση

                  ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ γραμμάτια = κ-18 & κ-15 & κ-17

ΔΥΣΤΥΧΩΣ , ενημερώθηκα πως η τράπεζα ΚΑΙΕΙ στον κλίβανο της ΣΙΔΕΝΟΡ

      τα έντυπα της προ 20ετίας χρονιάς

ο κωδικός 281ε2 ( πληρωμές ΥΠΟ αναζήτηση )

      στον πίνακα του 291 = ΔΙΚΗ

      ήταν 32.000€ έγινε 29.631€

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ , το ποσό του πίνακα [291] , που ζητάμε για αφαίρεση

      ήταν 132.000€ & σήμερα πήγε 128.830€

youtu.be/_fWvrOcfk1s

306β ( 2021-6ος ) ………………………….

281β = ΔΟΛΟΣ – κακώς ζητούμενα = Κ-15-17 ( μηνιαίο )

youtu.be/edPOdcSP4GI

306γ ( 2021-6ος ) ………………………….

01.56’ πίνακας ΔΙΚΗΣ-ΤΑΝ [291] , στήλη ΑΦΑΙΡΕΤΕΕΣ απαιτήσεις

      για τον 281β = ΔΟΛΟΣ – κακώς ζητούμενα σε Κ-15-17 ( μηνιαίο )

            είμαστε στα 6.411€ & συνεχίζουμε την αναζήτηση

youtu.be/cNPgQjZGC40

306ε ( 2021-6ος ) ………………………………

καταχωρώντας πούλια & σφραγίδες στον 12ο του 1998

               281β ΔΟΛΟΣ – κακώς ζητούμενα = Κ-15-17 ( μηνιαίο )

youtu.be/g_jkvwtWEI0

371 ( 2021-11ος ) ………………………….

κ.κ. δικαστες

291-πίνακας

         281β = ΤΑΝ – ΔΟΛΟΣ = κακώς ζητούμενο κ-15-17 = 6.411€

               …. σε μηνιαία κατάσταση …

                       υπάρχουν καταστάσεις & πληρωμές

                       {{{ ΦΥΣΙΚΑ και υπήρχαν/υπάρχουν στην Αθήνα }}}

youtu.be/GT3InRH1HLI

443γ ( 2022-10ος– 18) ………….…………

06.00’ : ανάλυση κωδικών {… 281β

youtu.be/JcssmRAr5Js

485γ ( 2023-06ος-20) ………….…………

18.18’ : 291-281 [ΙΔΕ πίνακας του 291-281 της 2023-01-05 στο τέλος της σελίδας] …//…..///.. 22.02’ : 291-281α2 [= κακώς ζητούμενο κ-18 μηνιαίο (1998 έως 2013/5ος) … υπάρχει κατάσταση & πληρωμή (υπό αναζήτηση) {{{ ΦΥΣΙΚΑ υπήρχε στην Αθήνα}}}] , [= 22.429,16€] , [υπό αναζήτηση (= στήλη ενημερωτικό)] ..///.. 25.45’ : 291-281β2 [=  κακώς ζητούμενο κ-15-17 μηνιαίο (1998  έως 2007/6ος) … υπάρχει κατάσταση & πληρωμή (υπό αναζήτηση)  {{{ ΦΥΣΙΚΑ υπήρχε στην Αθήνα}}}] , [32.434,03€] , [υπό αναζήτηση (= στήλη Ενημερωτικό)] , [φάκελος Τερζίδου σε αθηνα-ΤΑΝ , Καλοχώρι , Γέρακας]

youtu.be/rUepeu26fag

495δ (2023-08ος-06) ………….…………

29.29’ : 291-281β1 = κακώς ζητούμενο κ-15-17 μηνιαίο (1998  έως 2007/6ος) … υπάρχει κατάσταση & πληρωμή της {{{ ΦΥΣΙΚΑ υπήρχε στην Αθήνα}}} , [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στον ‘’291-281-πίνακας’’ της 2023-08-06] , [ποσό 1.937€ {υποχρεωτική αφαίρεση} , {μεταφέρεται στον 291-πίνακα}]

youtu.be/1e6MCx_56Bo

562θ (2024-03ος-16) ………….…………

06.56’ : 291-281β1 = κακώς ζητούμενο κ-15-17 μηνιαίο (1998 έως 2007/6ος) … υπάρχει κατάσταση & πληρωμή //// //// λογαριασμός χρέους ‘’  281β1 ΠΡΟΣ τεραςΤΑΝ-ΤΑΣ  ’’ & συνημμένα : 281β1-πίνακας (ΙΔΕ αρχή σελίδος) , ”  281β1 ΠΡΟΣ εισαγγελια ” , ”  281β1 βεβαίωση  ” /// ποσό = 1.937,97€ [οίο ΜΕ επικαρπία (βάσει ΤΑΝ) = 33.842€ (τιμές 2024-03-13)]

youtu.be/Y4_4sawutOs

….