299-241θ2 = ΔΟΛΟΣ – ΦΠΑ

……………………..… … ………………………..

ΙΔΕ την εξέλιξη των , στα 246-247-248 , στις ‘’οικιοθΑποκΕσ’’

2023-01-30 ……… αυτονόμηση

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200.. ( ‘’240’’ (υποσελίδα 241

…………………………………‘’yT’’ ……”241θ2”………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στο 241

…. 299-241θ2α =ΦΠΑ -ύπαρξη του ή ΟΧΙ (και αν ΝΑΙ , ύψος αυτού

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

461δ ( 2023-01ος-23) ………….…………

06.36’ : 299-241θ2α = ΦΠΑ {ποσό 181.847,14€} , { στον 299-πίνακα , κακώς ήταν στα ‘’υποχρεωτική αφαίρεση’’ , μεταφέρεται στα ‘’υπό αίρεση’’}

youtu.be/o-FEo3WN0Zw

………299-241θ2β = πληρωμές ΦΠΑ

422ε ( 2022-8ος-30) ………….…………

00.00’ : XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ {για κάθε έτος} , {με 30 σειρές (για τους 30 κωδικούς)} , {με 4 κατηγορίες κωδικών = 1] ΦΠΑ (από 2010/6ο) , 2] του Ε3 , 3] του Ε1 , 4] του εκκαθαριστικού} , {με 2 κατηγορίες στηλών (= χτες/σήμερα)}

youtu.be/czvfWHNN3O4

427γ ( 2022-9ος-06) ………….…………

04.54’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2010 .//.. πλέον έχω ΟΛΑ τα έγγραφα του έτους (εκτός των ΚΑΚΩΣ κατασχεμένων)

……………

05.15’ : 299-241θ2α = ….. , {10.00’ : πλέον σε κάθε έτος , -‘’οικιοθΑποκΑσ’’ , εμφανίζεται η τροποποιημένη κατάσταση {άπειρα έγγραφα ΜΗ καταχωρημένα , π.χ. …} , {2010} , {όσο κατεβαίνουν τα ‘’μπάζα’’ στο αρχείο , τόσο θα μειώνεται η πραγματική οφειλή ΦΠΑ & φόρου} ,

……………………

34.00’ : 299-241θ2β = ΔΟΛΟΣ – πληρωμές ΦΠΑ {ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {ποσά για ένα 6μηνο = 8.026,75€ & επικαρπία του = 35.652€ (οία θα επιστρέψει η ΑΓΑΠΕ στους πολίτες ανά συμβόλαιο} , {τα ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/GSF1UZQwnds

432ε ( 2022-9ος– 16) ………….…………

00.00’ : 241θ2 = ΦΠΑ (α = ΔΟΛΟΣ = ύπαρξη ή ΟΧΙ ΦΠΑ ….… και αν ΝΑΙ , ύψος αυτού) , (β =  πληρωμές ΦΠΑ) , (γ = ΦΠΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ) ..///.. {ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο XLs ‘’299- 241θ2(α-β-γ)’’ της 2022-09-15 … =  χρωστάει η κ. Τερζίδου 75.000€

youtu.be/BO_e0jsqRgE

440γ ( 2022-10ος– 06) ………….…………

19.19’ : 299-241θ2β [μόνο μαμάς] , [ΙΔΕ την αύξηση του κωδικού στο ‘’299-υποχρεωτικά’’] , [ποσό 111.916€ , οίο ΜΕ επικαρπία =  295.282€ {τα ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα}]

youtu.be/ch-o7LDLX0A

………………………. 299-241θ2γ = ΦΠΑ – διαφορά

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’240’’ (‘’241’’ ( υποσελίδα ‘’241θ2’’

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ {υποσελίδα ‘’ενΖ-241θ2’’

…………‘’yT’’ ……”299-241θ2”…………..…

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’241θ2’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ ’ενΖ-241θ2’’

422ε ( 2022-8ος-30) ………….…………

00.00’ : XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ {για κάθε έτος} , {με 30 σειρές (για τους 30 κωδικούς)} , {με 4 κατηγορίες κωδικών = 1] ΦΠΑ (από 2010/6ο) , 2] του Ε3 , 3] του Ε1 , 4] του εκκαθαριστικού} , {με 2 κατηγορίες στηλών (= χτες/σήμερα)}

youtu.be/czvfWHNN3O4

427γ ( 2022-9ος-06) ………….…………

04.54’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2010 .//.. πλέον έχω ΟΛΑ τα έγγραφα του έτους (εκτός των ΚΑΚΩΣ κατασχεμένων)

……………

05.15’ : 299-241θ2α = ….. , {10.00’ : πλέον σε κάθε έτος , -‘’οικιοθΑποκΑσ’’ , εμφανίζεται η τροποποιημένη κατάσταση {άπειρα έγγραφα ΜΗ καταχωρημένα , π.χ. …} , {2010} , {όσο κατεβαίνουν τα ‘’μπάζα’’ στο αρχείο , τόσο θα μειώνεται η πραγματική οφειλή ΦΠΑ & φόρου} ,

……………………

36.16’ : 299-241θ2γ = ΔΟΛΟΣ = ΦΠΑ – διαφορά (ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’) ,  , {ποσό 0,1€ & επικαρπία = 4€} , {τα ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/GSF1UZQwnds

432ε ( 2022-9ος– 16) ………….…………

00.00’ : 241θ2 = ΦΠΑ (α = ΔΟΛΟΣ = ύπαρξη ή ΟΧΙ ΦΠΑ ….… και αν ΝΑΙ , ύψος αυτού) , (β =  πληρωμές ΦΠΑ) , (γ = ΦΠΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ) ..///.. {ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο XLs ‘’299- 241θ2(α-β-γ)’’ της 2022-09-15 … =  χρωστάει η κ. Τερζίδου 75.000€

youtu.be/BO_e0jsqRgE

437ε ( 2022-9ος– 25) ………….…………

15.15’ : 299-241θ2γ = ΔΟΛΟΣ = ΦΠΑ – διαφορά [πλέον είναι στήλη ‘’πληρωμές’’ στον πίνακα 241θ2-ΤΕΜΠΜΕ(α-β-γ) {περί ΦΠΑ}]

youtu.be/eZI-j9p2P4Y

………………. 299-241θ2( α-β-γ) = ΦΠΑ – τερας ΑΑΔΕ vs ΑΓΑΠΕ

2023-03-09 ……… αυτονόμηση

………‘’yT’’ ……”299-241θ2( α-β-γ)”………..……

432ε ( 2022-9ος– 16) ………….…………

00.00’ : 241θ2 = ΦΠΑ (α = ΔΟΛΟΣ = ύπαρξη ή ΟΧΙ ΦΠΑ ….… και αν ΝΑΙ , ύψος αυτού) , (β =  πληρωμές ΦΠΑ) , (γ = ΦΠΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ) ..///.. {ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο XLs ‘’299- 241θ2(α-β-γ)’’, της 2022/09/15 … =  χρωστάει η κ. Τερζίδου 75.000€ ..///.. από XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’ , υποΠίνακας 241θ1 = (α = φόρος εισοδήματος …///… και αν ΝΑΙ , ύψος αυτού  φόρος εισοδήματος) , (β = πληρωμές φόρου) , …. = χρωστάει η κ. Τερζίδου 50.000€ ..///.. ΑΡΑ 1] σταματήστε την 241ζ = κατασχέσεις δικαιωμάτων από συμβόλαια & 2] άκυρη η δίκη ΦΠΑ στον αρειο παγο

…………..

03.00’ : 299-πίνακας = άσε που σιγά σιγά βγαίνει μεγαλοΟφειλέτης η ΑΑΔΕ προς εμάς

youtu.be/BO_e0jsqRgE

432ζ ( 2022-9ος– 16) ………….…………

11.41’ : 299-241θ2(α-β-γ) {ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο ‘’299-υποχρεωτικά’’ της 2022-09-15} , [τα ποσά του  μεταφέρονται & στον 299-πίνακα & στον νέο υποΠίνακα … 241θ2(α-β-γ) …. της 2022-09-15  [πλέον ΜΟΝΟ εδώ θα καταχωρούνται δεδομένα του κωδικού] , [όπως δουλέψαμε στο 242δ (= δάνειο ΤΕΜΠΜΕ) , με την ίδια τακτική θα εργαστούμε & στο 241θ2 (περί ΦΠΑ : α= ύπαρξη , β = πληρωμές (ΕΔΩ θα μπεί η επικαρπία) , γ = διαφορές (από ‘’οικιοθΑποκ’’ του κάθε τριμήνου ΦΠΑ)] , [έχουν καταχωρηθεί δεδομένα έως και 2022] , [14.00’ : {ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {τα ποσά του 241θ2 (α= 181.847 + β= 151.003 & επικαρπία του = 280.252) μεταφέρονται στον 299-πίνακα (οίος έπιασε τα 1.988.740€ κλοπή τερατοςΑΑΔΕ από κ Τερζίδου}] , [43.43’ : zηλ – περί ποσοστού ΦΠΑ] , [1.35.35’ : 299-241θ2(α-β-γ) {ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο ‘’299-υποχρεωτικά’’ της 2022-09-15} , {στήλη AD (=αιτιατό καταγραφής)} , {τα ποσά του 151.003€ ΚΑΙ με επικαρπία = 280.252€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}]

…………….

19.19’ : 241θ2(α-β-γ) της 2022-09-15 , στήλη A = **1** (= ημερομηνία)] ..///.. στήλη B = **2** (= νεοΕισερχόμενο κεφάλαιο) , {από 3ο τρίμηνο του 2010} ..///.. στήλη C = **3** (= 241θ2γ = κεφάλαιο ΦΠΑ – ΔΙΑΦΟΡΑ) , [τελικό ποσό = 121,55€ υπέρ μας] , [ΠΑΙΔΙΑ μου , τα ποσά ΦΠΑ είναι αυτά που δήλωσε η μαμά & ΟΧΙ αυτά που βγάζω εγώ σε όσα έχω δουλέψει με 218 (=XLs-θεμέλιο) π.χ. όλους τους Γενάρηδες]

…….

24.24’ : 241θ2(α-β-γ) της 2022-09-15 , στήλη D = **4** (= κεφάλαιο ΥΠΟΛΟΙΠΟ) , {οποιαδήποτε κίνηση στις γραμμές , επιφέρει αλλαγή στην **4** ] , [στήλη E = **5** (= 241θ2β = πληρωμή) , {γραμμή 11η = το μεγάλο μυστικό = ΌΧΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΚΩΝ} , {γραμμή 12η = το μεγαλύτερο μυστικό =  η πληρωμή πάει στο κεφάλαιο , ΚΑΙ ΑΝ περισσεύει = ΠΑΛΙ στο κεφάλαιο} , {δεδομένα από έγγραφα + ετήσια αρχεία (ανά μηνα) με πληρωμές}] , [1.01.01’ : π.χ. 10/10/2019 , εγώ λέω πως είναι 72.638,90€ , ενώ στην τότε ρύθμιση ήταν 127.368,13 + 48.919,35 ‘’μαλιά της γριάς’’] , [εδώ είναι ο ‘’δαίμονας του zηλ’’ = γραμμή 13 = το ΑΠΟΛΥΤΟ μυστικό = τόκος επί πληρωμένου κεφαλαίου , μένει ”παυλόπουλος” μέχρι την αποπληρωμή του] , [1.11.11’ : π.χ. 03/01/2021 , εγώ λέω πως είναι 91.012€ (+ τόκοι κλπ = 33.826) , ενώ στην τότε ρύθμιση ήταν 156.223 (+ 44.035 ‘’μαλιά της γριάς’’)] , [π.χ. του προγράμματος π-4575 (= 3.500)] , [1.16.00’ : πληρωμές ζηλ για ρύθμιση φόρου] , [1.20.20’ : γραμμή 210 (= κατασχέσεις λογαριασμών) , {= ;;???} , {φυσικά , θα μπουν εδώ , στο ΦΠΑ}] , [1.23.00’ : γραμμές 183 έως 203 {δεδομένα από ΑΑΔΕ (= πληρωμές) {= 10.000}] , [1.24.44’ : γραμμή 207 = zηλ (= 600€ από πρόγραμμα ‘’π-4575’’)]

…………

28.28’ : 241θ2(α-β-γ) της 2022-09-15 , στήλη F = **6** (= μήνες έως επόμενη καταχώρηση)] , [στήλη G = **7** (= δεδουλευμένοι τόκοι – πρόστιμα – μαλί της γριάς) , {= ποσό του **4** , επί (Χ) επιτόκιο μηνός (στήλη Μ) , επί (Χ) μήνες δεδουλευμένοι (του **6**)}] , [1.26.00’ : **7**] , [1.30.00’ : **7** (= 38.558) , {ΟΤΑΝ πληρωθεί ΟΛΟ το κεφάλαιο , ΤΟΤΕ θα πληρωθεί το ποσό του **7** ΚΑΙ το ποσό του **9** = 644,14€}]

…………..

1.32.00’ : 241θ2(α-β-γ) της 2022-09-15 , στήλη H = **8** (= δεδουλευμένοι τόκοι – πρόστιμα – μαλί της γριάς = ΣΥΝΟΛΟ) ..///.. 1.32.12’ : στήλη I = **9** (= δεδουλευμένοι τόκοι – πρόστιμα – μαλί της γριάς = ΑΚΙΝΗΤΟΙ) , [= 644,14] , [γραμμή 13 (=το ΑΠΟΛΥΤΟ μυστικό = τόκος επί πληρωμένου κεφαλαίου , μένει ”παυλόπουλος” μέχρι την αποπληρωμή του) , {πυρηνική βόμβα στα θεμέλια του ‘’χαζαροΛιμπεραλΛωποδίτικου’’ συστήματος}]

……….

36.36’ : 241θ2(α-β-γ) της 2022-09-15 , στήλη J = έκδοση (ή τίτλος ή παρατηρήσεις ή …) (45.05’ : π.χ. …) , (από το 2014 καταγράφω την παραμικρή πληρωμή στο ‘’XLs-χρέη’’) , (48.48’ : π.χ. = έγγραφα του 2010 = …) , (π.χ. καταγραφή στο ‘’XLs-χρέη’’ που ΔΕΝ έχω έγγραφο στο ετήσιο φάκελο) , (π.χ. καταγραφή στο ‘’XLs-χρέη’’ … 2017 … 2018 …200€ στα κάλαντα …) , (1.01.01’ : π.χ. κατασχέσεις συμβολαίων , 2018 & 2022) , (1.06.36’ : π.χ. 2020 , πληρωμές ενοικίων νοικάρισσας προς ΑΑΔΕ = 5.800€) , (1.08.18’ : π.χ. … π.χ. …)

…………..

1.27.00’ : 241θ2(α-β-γ) της 2022-09-15 , [στήλη K = προσαύξηση] , [1.27.27’ : στήλη L = επιτόκιο] , [1.28.00’ : στήλη M = επιτόκιο ανά μήνα]

…………….

01.17.17’ : 241θ2(α-β-γ) της 2022-09-15 , στήλη N (= ποσό της στήλης Ο & στήλη O = φόρος εισοδήματος) , [σύνολο = 22.000€]

……………..

30.00’ : 299 = δίκη ΦΠΑ ..///.. 299-241θ2(α-β-γ) {ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο ‘’299-υποχρεωτικά’’ της 2022-09-15} , [στήλη ΑΒ = τα ετήσια ζητούμενα της ΑΑΔΕ = 181.847,14€ , στήλη Ζ = πληρωμές = 151.003,26€ , ΑΡΑ κατάχρηση 30.844€ κεφάλαιο] ..///.. στον υποΠίνακα 241θ2(α-β-γ) του 299-ΤΕΜΠΜΕ {της 2022-09-15 (ΙΔΕ στο τέλος της σελίδας)} , στήλη E = **5** (= 241θ2β = πληρωμή) , = 106.676,82€ ΑΡΑ κατάχρηση = 75.163,23€] ..///.. ΠΡΕΠΕΙ να καταλήξω σε ίδιο ποσό !!!! ..///.. … ΑΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η δίκη ΑΑΔΕ προς κ. Τερζίδου (περί ΦΠΑ) & ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ οι επισχέσεις συμβολαίων & … & ..  ..///.. όπως είχα πει , την στιγμή που στο 291 κατεβήκαμε κάτω από 120.000 , έτσι & τώρα , για το 299 θα πω ‘’ΠΑΝΑΓΙΑ της σε ευχαριστώ’’ ..///.. άσε που η κλοπή (ΙΔΕ στον 299-πίνακα) του τερατοςΑΑΔΕ από κ Τερζίδου , έπιασε τα 1.988.740€ ..//.. 1.07.27’ : η φράση ‘’ η πληρωμή πάει στο κεφάλαιο (ΟΣΟ υπάρχει κεφάλαιο’’) , ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ , γκρεμίζει τα δεδομένα ..//.. 1.13.33’ : τελικά 8/8/2022 χρωστάμε 75.041€ (μείον 3.000 που ετοιμάζεται να δώσει ως ‘’κατασχεμένα δικαιώματα από συμβόλαια’’) , (κ.κ. δικαστες !!!!!) ..///.. 01.17.00’ : χρέος κ. Τερζίδου = 75.000€ [κλείστε την δίκη ΦΠΑ] ..///.. 1.30.00’ : 114.444€ . αυτά χρωστάμε στην ΑΑΔΕ (ως προς ΦΠΑ)

                        ……………………

38.46’ : ενΖ-241θ2 {οι λωποδύτες θα πληρώσουν την κλοπή & όχι το ελλαδισταν} ..///.. zηλ – ξεφεύγει {= …}

youtu.be/5332uWBAFgE

434β ( 2022-9ος– 19) ………….…………

06.16’ : νέο eMail προς ΑΑΔΕ στις 2022/09/18 [ΓΕΙΑ . Τελειώνοντας το 2010 (χρήση) , σας αποστέλλω τους επικαιροποιημένους πίνακες ”299-πίνακας” & ”299-υποχρεωτικά” . Επίσης σας αποστέλλω τον νέο πίνακα ”299ΤΕΜΠΜΕ‘’299-241θ(1-2)” με την άποψη μου περί της υπόθεσης ΦΠΑ της κ. Τερζίδου . ΠΡΕΠΕΙ να ετοιμάζεστε να ακυρώσετε την επίσχεση δικαιωμάτων από τα συμβόλαια της . Επίσης ΠΡΕΠΕΙ να βάλετε στον φάκελο κ. Τερζίδου , τα νέα δεδομένα , ΟΙΑ και θα ενημερώσετε με την ολοκλήρωση τους την Εισαγγελία ΚΑΙ κατά συνέπεια τους υπεύθυνους της δίκης στον αρειο παγο] , [07.17’ : ‘’299-ΤΕΜΠΜΕ’’ = ‘’299-241θ2(α-β-γ)’’

youtu.be/UjKHfO2bE7s

435β ( 2022-9ος– 20) ………….…………

22.00’ : 2011 [ΦΠΑ Ήταν 9.180 πρέπει 10.205]

………………..

31.00’ : 2012  [ΦΠΑ Ήταν 5.120 πρέπει 4.929]

youtu.be/TpKXM4JVZts

435γ ( 2022-9ος– 20) ………….…………

05.25’ : 299-241θ2 (α  = ΔΟΛΟΣ = ύπαρξη ή ΟΧΙ ΦΠΑ …///… και αν ΝΑΙ , ύψος αυτού) , (β = πληρωμές) , (γ = διαφορές) , [ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού (έως 2022/8ο ) στο ‘’299-υποχρεωτικά’’ της 2022-09-20] , [ΦΠΑ = 181.847] , [πληρωμές ΦΠΑ= 108.631 , με επικαρπία = 286.146 ΄{υπόλοιπο = 73.000 (ποια δίκη ΦΠΑ σε ΑΓΑΠΕ;;;)}] [τα ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα] , [ενημερωτικό (= τα ποσά & η επικαρπία τους καταγράφονται στο 299-ΤΕΜΠΜΕ -241θ2)]

youtu.be/YL8zDbZWxrs

………………………..………………………..

………………………..

2022-09-20 ……… ……. e mail προς ΑΑΔΕ ………. ΓΕΙΑ . Σας αποστέλλω τους επικαιροποιημένους πίνακες ”299-πίνακας” & ”299-υποχρεωτικά” & [299-ΤΕΜΠΜΕ] ‘’299-241θ(1-2)” . ΔΕΟΝ όπως προστεθούν στον φάκελο ”299-δίκη κ. Τερζίδου για ΦΠΑ”

2022-09-20 ……… ……. e mail προς εισαγγελια ……….. ΓΕΙΑ . Σας αποστέλλω τους επικαιροποιημένους πίνακες ”299-πίνακας” & ”299-υποχρεωτικά” & [299-ΤΕΜΠΜΕ] ‘’299-241θ(1-2)” . ΔΕΟΝ όπως προστεθούν στον φάκελο ”299-δίκη κ. Τερζίδου για ΦΠΑ”

2022-09-20 ……… ……. e mail προς εισαγγελια ……….. ΓΕΙΑ . Σας υπενθυμίζω πως αύριο είναι στον Άρειο Πάγο η ”299-δίκη κ. Τερζίδου για ΦΠΑ”

………………………..………………………..

437ξ ( 2022-9ος– 25) ………….…………

         00.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2013

            ……………………

00.00’ : 299-241θ1 = φόρος εισοδήματος [………..] , [έχω κάνει στο αρχείο φακέλους (με έγγραφα) 1) εισόδημα & 2) ΦΠΑ] , […] , [05.00’ : στήλη D {= υπόλοιπο υποχρέωσης} = -36.897 , {ΚΑΙ έχοντας στείλει 6.069€ (2011/312/31) + 5.693€ (2012/12/31) + 6.631€ (2013/12/31) στον 2ο υποΠίνακα ΦΠΑ (= ο δαίμων ‘’μετάγγιση’’}]

………..

07.00’ : 299-241θ2 = ΦΠΑ [α = υποχρέωση , β = πληρωμές] , [[ΙΔΕ XLs –ΤΕΜΠΜΕ  { … XLs ‘’299- 241θ2(α-β-γ)’’ …., της 2022/09/25}, 2ο υποΠίνακα] , [κάθε 12ο για 2011-2012-2013 , η ‘’μετάγγιση’’ μηδενίζει την υποχρέωση σε ΦΠΑ]

…………..

13.53’ : 299-πίνακας [ποσά των ……. , 241θ2α {= 181.847€} , 241θ2β {= 125.152€}]

            ……………………

08.00’ : υπενθύμιση = δαίμων ‘’άγαλμα’’ (= παυλοπουλος)

………..

12.00’ : zηλ – ξεφεύγει [περί τερατος-ΑΑΔΕ] , [‘’δαίμων ΙΧΩΡ’’ & με ένα (1) συν ένα (1) ίσον (=) ΜΟΝΟ δύο (2)]

……..

13.33’ : ΑΚΟΜΑ δεν εμφανιστήκανε οι επικαρπίες {φαντάζεστε τι ΘΑ γίνει !!!!}]

youtu.be/47gpoHGexv4

437ο ( 2022-9ος– 25) ………….…………

03.00’ : 2013 – XLs‘’οικιοθΑποκ’’ της 2022-09-24 [ΦΠΑ {& τα 4 3μηνα με αρνητική τιμή (& στις τροποποιήσεις των ετών & στο 299-241θ2) ,(1ο = -156,26€ , 2ο =  -219,72€ , 3ο = -295,59€ , 4ο = -392,95€)} , {τελικά ήταν 8.563 πρέπει 7.494]

youtu.be/xdqzmM0RHSk

………………………..………………………..

2022-09-26 ……… ……. e mail προς ΑΑΔΕ ………. ΓΕΙΑ . Σας αποστέλλω τους επικαιροποιημένους πίνακες ”299-πίνακας” & ”299-υποχρεωτικά” & [299-ΤΕΜΠΜΕ] ‘’299-241θ(1-2) . ΔΕΟΝ όπως προστεθούν στον φάκελο ”299-δίκη κ. Τερζίδου για ΦΠΑ”

2022-09-26 ……… ……. e mail προς εισαγγελια ……….. ΓΕΙΑ . Σας αποστέλλω τους επικαιροποιημένους πίνακες ”299-πίνακας” & ”299-υποχρεωτικά” &  [299-ΤΕΜΠΜΕ] ‘’299-241θ(1-2) . ΔΕΟΝ όπως προστεθούν στον φάκελο ”299-δίκη κ. Τερζίδου για ΦΠΑ”

………………………..

439β ( 2022-9ος– 29) ………….…………

00.00’ : 299-241θ1(α-β-γ) {= φόρος εισοδήματος} , [με το απόθεμα του (ΙΔΙΩΣ λόγω ‘’οικιοθΑποκ’’) , κάθε τέλος έτους , πριμοδοτούμε τον 299-241θ2(α-β-γ) {= ΦΠΑ}] , [10.40’ : 299-241θ1(α-β-γ) {= φόρος εισοδήματος} , [μαμά & zηλ = πακέτο σε ΟΛΑ] , [δαίμων – ‘’πριμοδότηση’’ {σε ΟΛΑ περί ΑΑΔΕ}] , [τέλος 2013 , στήλη D {= υπάρχει απόθεμα 36.890€} & {299-241θ1(α-β-γ) (= ΦΠΑ) = 0)] , [στήλη C = αρνητικά = -72.078€] , [στήλη Ε = πληρωμές = 141.263€] , [στήλη Β = καταλογισθείς φόρος = 175.306€] , [έκανα φάκελο με όλα τα έγγραφα περί 241θ1(α-β-γ)]

youtu.be/Rq4HCFrbMnA

439δ ( 2022-9ος– 29) ………….…………

01.40’ : ‘’οικιοθΑποκ’’ – Ε3 [σε συνέχεια του 439β] , [με αποτέλεσμα , ΝΕΑ ποσά 1) πληρωμής στο εκκαθαριστικό {τώρα.//.αντί} & 2) ποσό έτους για στήλη C {= αρνητικό} στο 299-241θ1β : 2007 { ΙΔΕ ‘’οικιοθΑποκ’’ = …. 37.139.//.43.925 = -6.786} , 2008 {ΙΔΕ ‘’οικιοθΑποκ’’ …..  07.27’ : =  1.026.//.15.924 = -14.898} , 2009 {= ….. 3.091.//.6.185 = -3.094} , 2010 {= ….  12.986.//.17.787 = -4.801} , 2011 {ΙΔΕ ‘’οικιοθΑποκ’’ = …… -10.622.//.379 = -11.001} , 2012 {= ……  -2.493.//.2.102 = -4.595} , 2013 {= …..18.18’ : ΦΠΑ αρνητικό = 1.000 ….   -4.780.//.12.697 = -17.478}]

………….

21.00’ : τέλος του 2013 , 299-241θ1(α-β-γ) {= φόρος εισοδήματος} , [με το απόθεμα του (ΙΔΙΩΣ λόγω ‘’οικιοθΑποκ’’) = 63.118€ , πριμοδοτούμε τον 299-241θ2(α-β-γ) {= ΦΠΑ}] με 6.631€ , οπότε μηδενίζει η υποχρέωση έως & το 2013]

            ……………………

05.00’ : zηλ – ‘’δαίμων παυλόπουλος (= άγαλμα)’’ [στις πληρωμές προς ΤΑΝ – ΤΕΜΠΜΕ – ΦΠΑ – φόρο – τράπεζες – ΙΚΑ – κλπ συμμορίες] , [2008 , τόκοι δανείων , από 17.000€ πληρωμές , τα 12.000€ πήγαν στους τόκους !!!!!]

youtu.be/-zeBRfxWozM

………………………..

2022-09-30 ……… ……. e mail προς ΑΑΔΕ ………. ΓΕΙΑ . Σας αποστέλλω τους επικαιροποιημένους πίνακες ”299-πίνακας” & ”299-υποχρεωτικά” &  [299-ΤΕΜΠΜΕ] ‘’299-241θ(1-2)” . ……………  . ΔΕΟΝ όπως προστεθούν στον φάκελο ”299-δίκη κ. Τερζίδου για ΦΠΑ” . Στο XLs  [299-ΤΕΜΠΜΕ] ‘’299-241θ1 = ‘’φόρος εισοδήματος’’  , έχω καταχωρήσει έως & το 2013 ΚΑΙ διαφαίνεται πως ΜΑΛΛΟΝ είναι ΠΛΗΡΩΣ εξοφλημένα ΟΛΑ τα κεφάλαια ΄΄φόρος & ΦΠΑ’’ μέχρι σήμερα , ΙΣΩΣ και λίγα μαλιά της γριάς ή προσαυξήσεις που φορτώνουν στους ελλαδιστανούς οι λωποδύτες .

2022-09-30 ……… ……. e mail προς εισαγγελια ……….. ΓΕΙΑ . Σας αποστέλλω τους επικαιροποιημένους πίνακες ”299-πίνακας” & ”299-υποχρεωτικά” & [299-ΤΕΜΠΜΕ] ‘’299-241θ(1-2)” . ΔΕΟΝ όπως προστεθούν στον φάκελο ”299-δίκη κ. Τερζίδου για ΦΠΑ” .. ΚΑΙ … ενημερωθούν οι κ.κ. Δικαστές στον Άρειο Πάγο , καθώς ετοιμάζονται να βγάλουν απόφαση . Στο XLs [299-ΤΕΜΠΜΕ] ‘’299-241θ1’’=  φόρος εισοδήματος , έχω καταχωρήσει έως & το 2013 ΚΑΙ διαφαίνεται πως ΜΑΛΛΟΝ είναι ΠΛΗΡΩΣ εξοφλημένα ΟΛΑ τα κεφάλαια ΄΄φόρος & ΦΠΑ’’ μέχρι σήμερα , ΙΣΩΣ και λίγα μαλιά της γριάς ή προσαυξήσεις που φορτώνουν στους ελλαδιστανούς οι λωποδύτες

………………………..

440β ( 2022-10ος– 06) ………….…………

              έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2020

                                   ……………………

00.00’ : 299-241θ1(α-β-γ) {=φόρος εισοδήματος – διαφορές –πληρωμές} , [ΙΔΕ τον 299-241θ1(α-β-γ)-πίνακας της 2022-10-05] , [μηδενισμός ποσών από τους κωδικούς του 299-πίνακας ΚΑΙ καταχώρηση τους στον 299-241θ1(α-β-γ) : 1) 299-241θ9 (= ΦΜΥ) , 2) 299-241θ3α ( = ΕΝΦΙΑ – κλπ) , 3) 299-241θ3 (= ΕΕΤΗΔΕ –κλπ)] , [οίο συνεπάγεται νέα αυξημένα ποσά αποθέματος , με τα οποία τροφοδοτούμε  τον 299-241ι2(α-β-γ)

…………….

07.00’ : ‘’οικιοθΑποκ’’ [ενημέρωση έως & το 2020] , [μηδενισμός ποσών από τους κωδικούς του 299-πίνακας ΚΑΙ καταχώρηση τους στα έτη] , [1)… …… …….. .. [οίο συνεπάγεται νέα αυξημένα ΑΡΝΗΤΙΚΑ ποσά & στα βιβλία εξόδων & στα Ε3 & στα Ε1 & στα εκκαθαριστικά ΟΛΩΝ των ετών & στον 299-241ι1(α-β-γ) στήλη C (κωδικός **3**)] , [αποτέλεσμα = έως & 2018 = ΟΛΕΣ οι υποχρεώσεις (σε φόρο & ΦΠΑ) = εξοφλημένες]

youtu.be/-mpnslOorYc

441β ( 2022-10ος– 09) ………….…………

299 = δίκη ΦΠΑ κ. Τερζίδου

        το τελειωτικό χτύπημα στο ”τερας ΑΑΔΕ”

                   = ΔΕΝ χρωστάει τίποτα η κ. Τερζίδου στο ”τερας ΑΑΔΕ”

        ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ της έκλεψε 1.000.000€

            ……………………

02.00’ : 299 = δίκη ΦΠΑ κ. Τερζίδου { ΔΕΝ χρωστάει τίποτα η κ. Τερζίδου στο ”τερας ΑΑΔΕ” , ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ της χρωστάει αυτό} , {μεταφορά κωδικών στο XLs ‘299- 241θ1(α-β-γ)’ [της 2022/10/09] , [= φόρος εισοδήματος] & XLs ‘’299- 241θ2(α-β-γ)’’[της 2022/10/09] , [=ΦΠΑ] (η αντιμετώπιση & των δύο είναι ενιαία) , {06.00’ : 299-πίνακας (αφαιρώντας κωδικούς (οίοι ενσωματωθήκανε στους 299-241θ(1-2) , τον αφήσαμε με καθαρό ποσό 379.000€ & επικαρπίες 896.000€)} , {με αυτούς τους κωδικούς που ενσωματώθηκαν στους 299-241θ(1-2) , αμέσως τα ‘’μαλιά της γριάς’’ , δουλεύουν  ΥΠΕΡ μας (φυσικά βάσει ΤΑΝ) , με θετικότητα : 1999 = 12.000 , 2004 = 26.000 , 2009 = 29.000 , 2011 = 33.000 , 2014 = 77.000 } , {μούγκριζε τραυματισμένο το ‘’τερας ΑΑΔΕ’’ , σήμερα θα το κόψω κομάτια & θα το πετάξω στην Θασοπούλα , να το φάνε οι γλάροι – σμπρύλοι – ψήρες – κλπ} {10.00’ : 600.000€ καταχωρημένα χρωστάει το ‘’τερας ΑΑΔΕ’’ στην μαμά}

…………

10.49’ : τα ανωτέρω ήταν μέχρι χτες .//. σήμερα δημιουργώ μέσα στον ‘’299-241θ1’’ τον υποΠίνακα  ‘241θ1(αβ-γ-δ)-ΑΡΝΗΤΙΚΟ’’ με αξιοποίηση , πέρα από τις συνήθεις διαφορές σε βιβλία – Ε3 – Ε1 – εκκαθαριστικό , στις ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ του κάθε έτους (1998 έως 2022) , ΑΛΛΑ ΚΑΙ την ενσωμάτωση στα ανωτέρω των κωδικών : 244ω1 , 281ε1, 281δ1, 281ρ  , 281υ , 283σ11 , 283τ1,  283τ2, 283τ3 , 283τ4 , 281φ , 281ω} , {1998 , οι ανωτέρω ενσωματωμένοι κωδικοί , δίνουν προβάδισμα 5.000 ΑΡΝΗΤΙΚΟ στο φορολογητέο , πριν ακόμα γίνει το κλείσιμο του έτους} , {ΔΕΝ προσθέτω τον 299-281ξ μέχρι το 2010 , διότι ΔΕΝ τα είχαμε βάλει ως έσοδο} , {έχουμε 90.000 ΜΗ καταχώρηση αποσβέσεων} , {φυσικά ΟΛΑ τα έτη ΕΠΡΕΠΕ με μικρότερα ποσά φόρου & μικρότερες προκαταβολές & κλπ} , {μέσα σε 2 μήνες , έχουμε υπερβεί τα 10.000 & αυξάνονται & ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ} , {ναι ΑΛΛΑ έρχεται το ‘’μαλί της γριάς & δίνει συνεχώς ΑΥΞΗΣΗ (ανά χρονική περίοδο , βάσει των ημερολογιακών εγγραφών)} , {τέλος 2000 έχουμε στήλη D , ΑΡΝΗΤΙΚΟ 17.000€ (με 2μηνο 3.513€ ‘’μαλί’’)} , {τέλος 2006 έχουμε στήλη D , ΑΡΝΗΤΙΚΟ 77.000€ (με 12μηνο 16.514€ ‘’μαλί’’)} , {τέλος 2010 έχουμε στήλη D , ΑΡΝΗΤΙΚΟ 210.000€ (με μηνός 3.000€ ‘’μαλί’’)} , {από ‘’εισόδημα’’ τροφοδοτούμε κάθε έτος το ‘’ΦΠΑ’’} , {προσθέτοντας ΚΑΙ τα ποσά από ‘’299-πίνακας’’ , ΔΕΝ χρωστάει τίποτα η κ. Τερζίδου , ΑΛΛΑ το ‘τερας ΑΑΔΕ’’ μας  χρωστάει 1.000.000}

………………

23.00’ : στέλνω από ‘’299-241θ1(α-β-γ) = φόρος εισοδήματος’’ συνεχώς σε ‘’299-241θ2(α-β-γ) = ΦΠΑ’’ , για να είναι πάντα θετικό υπέρ μας (77.000 μέχρι στιγμής)

……………

28.00’ : το απόλαυσα ……… το ξέσκισα το τερας

youtu.be/Z8FZe8GP33Q

441γ ( 2022-10ος– 09) ………….…………

00.00’ : 291 = δίκη ΤΑΝ {όπως κινήθηκα απέναντι στο ‘’τερας ΑΑΔΕ’’ , έτσι θα γίνει & με το ‘’τερας ΤΑΝ-ΤΑΣ’’} , {291-πίνακας ΤΕΜΠΜΕ , με καταχώρηση 1] ΟΛΩΝ των κωδικών , 2] σε ΟΛΑ τα έτη , 3] σε 3 υποΠίνακες = κ-15-17 & κ-18 & ΤΑΣ .//. ολοκλήρωσα την μεταφορά δεδομένων (7ετής εργασία στο 200) από τα έτη 1998 – 1999 – 2000 {= η περίοδος της ΑΠΟΛΥΤΗΣ καταστροφής της μαμάς (ΟΛΑ τα λάθη , το 90% των κωδικών στο 280 , δημιουργημένα από το βάρος των ‘οικογενειακών υποχρεώσεων’’)} .//. δημιουργώ ανά έτος τα XLs ‘’οικιοθΑποκ’’ & καταχωρώ ανά μήνα , τα ποσά των κωδικών .//.. 291-πίνακας ΤΕΜΠΜΕ {ΑΜΕΣΑ , στην στήλη G = ‘’**7** = προσαυξήσεις – πρόστιμα – δεδουλευμένοι τόκοι – …. – μαλί της γριάς’’ , το ποσό είναι ΑΡΝΗΤΙΚΟ (= δουλεύουν υπερ μας) , (& στην περίπτωση της μαμάς = βάσει ΤΑΝ} , {{{{ ΑΥΤΟ είναι το ΜΥΣΤΙΚΟ σε κάθε μελλοντική αντιπαράθεση (π.χ. ΙΚΑ , ΕΦΚΑ , τραπεζες , κλπ) ή στις υποθέσεις του ενΖ = να βρεθούν στοιχεία , ούτως ώστε ΠΟΤΕ να μη δουλεύει η στήλη G , υπέρ του αντιπάλου (ΑΝ ΟΜΩΣ λάβει χώρα , θα χρησιμοποιείτε , τον ‘’δαίμονα – παυλοπουλος’’ .//. 09.09’ : στήλη G = ‘’**7** = προσαυξήσεις – πρόστιμα – δεδουλευμένοι τόκοι – …. – μαλί της γριάς’’ {κάθε χρονική περίοδο , προστιθέμενα ποσά στο ‘’κεφάλαιο’’} , .//. 10.19’ : στήλη D = ΥΠΟΛΟΙΠΟ {κλείνοντας το 1998 (ΤΑΣ = υπέρ μας κατά 416€) , (κ-15-17 =  υπέρ μας κατά 31.100) ,  (κ-18 = υπέρ μας κατά 1.678)} , {κλείνοντας το 1999 (κ-15-17 =  υπέρ μας κατά 65.500) , (κ-18 = υπέρ μας κατά 31.542)} , κλείνοντας το 2000 (ΤΑΣ = υπέρ μας κατά 6.232€) , (κ-15-17 =  υπέρ μας κατά 95.276) , (κ-18 = υπέρ μας κατά 63.500)} , { ΠΛΕΟΝ σε κάθε υποΠίνακα , οι όποιες υποχρεώσεις από έλεγχο ΤΑΝ ή απλήρωτα ΤΑΣ εξοφλούνται από τα ‘’μαλιά της γριάς’’ ΚΑΙ το ΥΠΟΛΟΙΠΟ αυξάνεται ιλιγγιωδώς  } .//. Για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα , σε κάθε έτος , σε κάθε μήνα , χρησιμοποίησα ΟΛΟΥΣ εκείνους τους κωδικούς του 291 από 280 , που ανέλυα επί 7 έτη {15.51’ : ανάλυση των 49 κωδικών  {{{ΙΔΕ 219α ΣΕ ΟΛΑ τα έτη}}} , {{{με υπερΑναγκαία ισχυροποίηση των 225 – 226 & 281ξ1}}} .//.  19.00’ : η διακύμανση των 225 – 226 στα 1998 – 1999 – 2000 .//. 20.00’ : περί κ-15-17 (διακύμανση τους στην 3ετία) , (τα 2.000€ του κακώς πληρωμένου 1998/8ου του παππού) , (οι διπλοΠληρωμές στους 8ο – 9ο – 10ο του 1998) .//. 22.00’ : περί των 49 κωδικών (281α , 281β , 281γ , 281δ(1-2) .//. 25.25’ : οι όποιες χρεώσεις από τον έλεγχο ΤΑΝ , ΔΕΝ μπορούν πλέον , να ισοσκελίσουν τα ‘’μαλιά της γριάς’’ , ΚΑΙ καθώς θα έρθουν οι κακώς χρεωμένες του διαστήματος 2008-2011 + ρυθμίσεις , σίγουρα θα ξεπεράσουμε το 1.000.000€ , ως οφειλή ‘’τερατος ΤΑΝ’’ προς την μαμά .//. 26.00’ : περί των 49 κωδικών (283σ , 281κ) .//. 26.26’ : ΡΕ !!!!!! ΑΦΗΣΤΕ ΗΣΥΧΗ την κ. Τερζίδου . ΔΕΝ σας χρωστάει !!!!! , ΤΗΣ ΧΡΩΣΤΑΤΕ μέχρι στιγμής (2000) 110.000€

……..

27.00’ : να πάμε & στον ‘’216 = ρύθμιση μέσω ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ’’ ΚΑΙ εσύ ‘’τερας ΤΑΝ’’ ΚΑΙ εσύ ‘’τερας ΑΑΔΕ’’ , να δούμε ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ξεΧρεώστε !!!

…………..

27.47’ : ενΖ . ΠΑΙΔΙΑ μου , ΘΑ τους τα πάρετε !! ΟΧΙ ΜΟΝΟ της μαμάς & του παππού . ΟΧΙ ΜΟΝΟ για τους συμβολαιογράφους . ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ τους ελλαδιστανους . ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ θέματα το ενΖ . π.χ. έχω ήδη βγάλει στο 164β1α  = ΙΚΑ & δώρο γέννησης βουδα .//. 36.36’ : μακάρι κάποια από αυτά να τα βιώσω & εγώ

…………..

31.00’ : ΠΑΙΔΙΑ μου , θέλετε πολλά έτη για να τα εμπεδώσετε , ΑΛΛΑ βασικά ΠΡΕΠΕΙ να πάτε Πανεπιστήμιο .//.. μη φοβάστε ,  όταν θα ξεκινήσετε , ΟΛΑ τα φωτεινά όντα , θα τρέξουν για βοήθεια .//.. & να θυμάστε : τι χαρήκατε ;  ΟΛΗ η ζωή σας , μες στην μιζέρια .//. Εγώ , τώρα ; ΘΕΛΩ να ΦΥΓΩ , μακρυά … μακρυά … ΜΑΚΡΥΑ …. στην Μελβούρνη , να πλένω 2 πιάτα , να ζήσω 2 έτη ήσυχα

………………….

33.00’ : καλά φτάσαμε , πολύ ψηλά φτάσαμε , … τα ξεκοιλιάσαμε τα ‘’τερατα’’ .//. Αλλά , ΟΛΑ έπρεπε να γίνουν , όπως γίνανε . ΑΚΟΜΑ & η κλανοΠανδημία

youtu.be/VigdOpWmhM0

………………………………….

2022-10-10 ……… ……. e mail προς ΑΑΔΕ ………. ΓΕΙΑ . Σας αποστέλλω τους επικαιροποιημένους πίνακες ”299-πίνακας” & ”299-υποχρεωτικά” & [299-ΤΕΜΠΜΕ] ‘’299-241θ(1-2)” . ΔΕΟΝ όπως προστεθούν στον φάκελο ”299-δίκη κ. Τερζίδου για ΦΠΑ” . Στο XLs [299-ΤΕΜΠΜΕ] ‘’299-241θ1-αρνητικο’’ , έχω καταχωρήσει έως & το 2020 ΚΑΙ πλέον ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΩ μαζί με την κ. Τερζίδου 444.000€ , ΑΛΛΑ το ‘’τερας ΑΑΔΕ’’ που εξυπηρετείται , χρωστάει σε εμάς (μέχρι στιγμής) 1.044.638,31€ . Σε αυτά θα πρέπει να ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ και τα ποσά του πίνακα ‘’299 υποχρεωτικά’’ με max = 896.150€ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ άλλη ενημέρωση από εμένα , ΑΛΛΑ από κάποιο θεσμικό όργανο ή από το δικαστήριο . Εν ζωή να είστε , και θα δείτε , που μέσω της ‘’ενΖ-ΑΕ’’  , είτε εγώ , είτε τα παιδιά μου , θα σας τα πάρουμε ΡΕ ΚΑΡΤΑΛΙΑ

2022-10-10 ……… ……. e mail προς εισαγγελια ……….. ΓΕΙΑ . Σας αποστέλλω τους επικαιροποιημένους πίνακες ”299-πίνακας” & [299-ΤΕΜΠΜΕ] ‘’299-241θ(1-2)” . ΔΕΟΝ όπως προστεθούν στον φάκελο ”299-δίκη κ. Τερζίδου για ΦΠΑ” . Στο XLs [299-ΤΕΜΠΜΕ] ‘’299-241θ1-αρνητικο’’ , έχω καταχωρήσει έως & το 2020 ΚΑΙ πλέον ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΩ μαζί με την κ. Τερζίδου 444.000€ , ΑΛΛΑ το ‘’τερας ΑΑΔΕ’’ , χρωστάει σε εμάς (μέχρι στιγμής) 1.044.638,31€ . Σε αυτά θα πρέπει να ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ και τα ποσά του πίνακα ‘’299 υποχρεωτικά’’ με max = 896.150€

…………………………………………………

443β ( 2022-10ος– 18) ………….…………

299 = δίκη ΦΠΑ {κ. Τερζίδου VS τέρας ΑΑΔΕ}

             όχι μόνο ΔΕΝ χρεωστάει στο τέρας

       ΑΛΛΑ

           1] από ”299-241θ1ΑΡΝΗΤΙΚΟ

                 01.12.00’ : το τερας ΑΑΔΕ μας χρωστάει 1.000..000€

           2] συν (+) από ”299-πίνακας

                 1.03..01’ : …το τερας ΑΑΔΕ μας χρωστάει max = 1.000.000€

           ΣΥΝΟΛΟ = 2.000.000€

            ……………………

05.35’ : 299 = δίκη ΦΠΑ .//. 07.27’ : τελείωσα & το 2021 {επικαιροποίηση ποσών στους κωδικούς , στα 299-πίνακας & 299-υποχρεωτικά} .//. ………… 1.03..01’ : εκτός 241β (θα ξέρουμε σε λίγες ημέρες) , (= 99.999) , ΤΕΛΙΚΩΣ : κλοπή (ή μαλακία) = 410.691€ + επικαρπία = 1.105.231€ + υπό  αναζήτηση = -74.870€ + υπό αίρεση = 27.892€ , ΣΥΝΟΛΟ = 1.058.253€

…………..

01.05.35’ :  πίνακας ”299-241θ2(α-β-γ) της 2022/10/18 = ΦΠΑ {για να μην πάει το ‘’μαλί της γριάς’’ στο ‘’τερας ΑΑΔΕ’’ , τροφοδοτούσαμε κάθε έτος από 299-241θ1(α-β-γ) = φόρος εισοδήματος , ΟΙΟ συνεχώς , από το πρώτο έτος ΘΕΤΙΚΟΤΑΤΟ υπέρ μας} , {τώρα , με την εκκίνηση του ΦΠΑ , 31/12/2010 , το τροφοδοτούμε με 88.800€} .//. 01.16.46’ : στήλη G (= ‘’μαλί γριάς’’) {2010 = 1.250 για 1 μήνα [ενώ (στήλη D] χρωστάει 85.000]) , {2011 χρωστάει 95.000 , με ‘’μαλί γριάς’’  = 1.400 το μήνα} , {2012 , χρωστάει 109.000 , με ‘’μαλί γριάς’’  = 1.500 το μήνα} , {2013 , χρωστάει 123.000 , με ‘’μαλί γριάς’’  = 1.600 το μήνα} , {2014 , 141.000 , με ‘’μαλί γριάς’’  = 1.700/μήνα} , {2015 , 152.000 , με ‘’μαλί γριάς’’  = 1.800/μήνα} , {2016 , 161.000 , με ‘’μαλί γριάς’’  = 1.900/μήνα} , {2017 , 178.000 , με ‘’μαλί γριάς’’  = 2.000/μήνα} , {2018 , 212.000 , με ‘’μαλί γριάς’’  = 2.400/μήνα} , {2019 , 222.000 , με ‘’μαλί γριάς’’  = 2.500/μήνα} , {2020 , 241.000 , με ‘’μαλί γριάς’’  = 2.800/μήνα} , {2021 , 295.000 , με ‘’μαλί γριάς’’  = 3.400/μήνα} , {01.18.48’ : 2022 , σήμερα , στις 17/10ου , το ‘’τερας ΑΑΔΕ’’ μας χρωστάει 358.496€ , με ‘’μαλί γριάς’’  = 4.000/μήνα} , {241θ2α1 συνολικό ΦΠΑ = 178.638€} , {241θ2γ = διαφορές από zηλ = -7.159€} , {241θ2β = πληρωμές = 144.250€} , {‘’μαλί της γριάς’’ = 299.931€ (οίο βάσει ΤΑΝ)} , {υπάρχουν στα μπάζα , στοιχεία που θα αυξήσουν την στήλη C}

………………..

07.27’ : τελείωσα & το 2021 (κάνοντας & την φορολογική δήλωση} .//. 15.51’ : για το 2021 , ΙΔΕ ‘’οικοθΑποκΕσ’’ στο 248 , άφησα τον λογιστή να κάνει ΟΤΙ έκανε πάντα {ΔΕΝ μας ενδιαφέρει το φετινό έτος , ΑΛΛΑ από 1998 έως σήμερα} , {ΦΠΑ = εγώ φταίω , έγινε τροποποίηση στο 2ο 3μηνο , ΜΕΙΟΝ (-) κατά 2.800€) …… ανάλυση των διαφοροποιημένων ποσών (χτες/σήμερα) ……… {τελικό ποσό πληρωμής για ΑΓΑΠΕ-zηλ = 25.630,85 (αντί 19.415,03) .//. τσιβίκι για αυτό το έτος =  6.215,82 , οίο μεταφέρεται ως ποσό στο 299-241θ1(α-β-γ)-ΑΡΝΗΤΙΚΟ στην στήλη C (= διαφορά)

………………….

1.20.00’ : από 299-241θ2(α-β-γ) = 358.496€ , συν (+) από 299-241θ1(α-β-γ)-ΑΡΝΗΤΙΚΟ = 623.432€ , ΣΥΝΟΛΟ το ‘’τερας ΑΑΔΕ‘’ μας χρωστάει 1.000..000€

youtu.be/i2EakXUDFL0

………………………..

2022-10-20 ……… ……. e mail προς ΑΑΔΕ ……… ΓΕΙΑ . ΑΝ ποτέ η υπηρεσία δεχτεί εντολή , ΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΤΕΘΕΙ μαζί μου ή με τα παιδιά της κ. Τερζίδου , σας αποστέλλω τις καταχωρήσεις ανά έτος ( & ανά κωδικό) από 1998 έως σήμερα

………………………..

445β ( 2022-10ος– 22) ………….…………

299 = δίκη ΦΠΑ

κ. Τερζίδου VS ‘’τερας ΑΑΔΕ’’

       21.51’ : όχι μόνο ΔΕΝ χρεωστάει 440.000 στο τερας

       ΑΛΛΑ

              καταχωρώντας έως και σήμερα

       από 299-241θ(1-2)

       ΚΑΙ από 299-πίνακας

                 το ‘’τερας ΑΑΔΕ’’ μας χρωστάει (μέχρι στιγμής) 2.309.691

            ……………………

03.00’ : 299 = δίκη ΦΠΑ {κ. Τερζίδου VS ‘’τερας ΑΑΔΕ’’} , {ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ μεγάλη ημέρα} , {τελείωσε πριν λίγες ημέρες , η καταγραφή δεδομένων , περί 1] του ‘’τερατος ΑΑΔΕ’’ & 2] του ‘’τερατος ΤΑΝ-ΤΑΣ’’} , {οι περισσότεροι κωδικοί είναι προς αύξηση των ποσών τους (λόγω αναζήτησης ντοκουμέντων)} .//. 03.33’ : e mail προς 1] Δ.Ο.Υ. καβαλας , 2] εισαγγελια .//. 05.35’ : η μαμά , όχι μόνο ΔΕΝ χρεωστάει 440.000 στο ‘’τερας ΑΑΔΕ’’ ΑΛΛΑ , καταχωρώντας έως και σήμερα , από ”299-241θ(1-2) , το ‘’τερας ΑΑΔΕ’’ μας χρωστάει (μέχρι στιγμής) 2.309.691€ .//. 08.00’ : ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ , ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ αυτών των παράνομων , αντισυνταγματικών , ανθελλήνων , απάνθρωπων ΛΟΠΩΔΗΤΩΝ .//. & εμείς , όπως πολλές φορές ανάφερα , έχουμε ως βάση , το απελευθερωμένο ΙΧΩΡ .//. 14.14’ : περί 281ξ , σε συνδυασμό με 246 (χρήσεις 1998 έως 2012) – 247 (213 έως 2016)  – 248 (2017 έως σήμερα) .//. σε κάθε έτος είναι τα XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ (με στοιχεία του ΤΙ ΕΙΜΑΜΕ δηλώσει σε αντιπαράθεση με το ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ να τροποποιηθεί) .//.. 16.40’ : περί των e mail προς Δ.Ο.Υ. καβαλας {με τα επικαιροποιημένα ποσά 1] του 299-πίνακας (οίος τελευταία έκλεισε στις 410.000€ καθαρό ποσό & επικαρπία 600.000€ , σύνολο = 1.000.000€) .//. 18.00’ : ‘’299-πίνακας υποχρεωτικά’’ {241ι23ν} , {244α1 = αποσβέσεις (αντί 66.000€ δηλωμένα , ΕΠΡΕΠΕ 93.000€)} .//. 21.21’ : περί των e mail προς Δ.Ο.Υ. καβαλας {με τα επικαιροποιημένα ποσά 2] ‘’299-241θ1(α-β-γ)-ΑΡΝΗΤΙΚΟ’’ (οίος τελευταία έκλεισε στις 952.995€) .//. 21.51’ : ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ , σε σύνολο = 2.309.691€  , θα τους τα πάρετε μέσα από το ενΖ (ΟΥΤΕ θα κάνετε συμβιβασμό ΜΕ ΑΚΥΡΩΣΗ δικών της μαμάς) .//. ΚΑΝΕΝΑ συμβιβασμό , ΟΥΤΕ στο 216 .//. 24.00’ : ξεκολα .//. περί των e mail προς Δ.Ο.Υ. καβαλας , {έχουν αποσταλεί 7 + 1 παραπομπή στο επεισόδιο 430κ (9/9/2022 = ειδικά για την Δ.Ο.Υ. & το 241β)} , {στο τελικό , της 2022-10-20 : ΓΕΙΑ . Σας αποστέλλω τους επικαιροποιημένους πίνακες ”299-πίνακας” & ”299-υποχρεωτικά” & [299-ΤΕΜΠΜΕ] ‘’299-241θ(1-2)” . ΔΕΟΝ όπως προστεθούν στον φάκελο ”299-δίκη κ. Τερζίδου για ΦΠΑ” . Στα XLs [299-ΤΕΜΠΜΕ] ‘’299-241θ1-ΑΡΝΗΤΙΚΟ = φόρος εισοδήματος’’ & ‘’241θ2 = ΦΠΑ’’ , έχω καταχωρήσει έως & το 2021 συν (+) κάποια απαραίτητα στοιχεία του 2022 ΚΑΙ πλέον ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΩ μαζί με την κ. Τερζίδου 444.000€ , ΑΛΛΑ το ‘’τερας ΑΑΔΕ’’ που εξυπηρετείται , χρωστάει σε εμάς (μέχρι στιγμής)  977.929€ . Σε αυτά θα πρέπει να ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ και τα ποσά του πίνακα ‘’299 πίνακας ’’ με max = 1.058.253€ . Στο …. [[[περί 299ω]]]]} , {{ΠΑΙΔΙΑ μου , ΜΟΝΟ μέσω του ‘’τερατος ΑΑΔΕ’’ (& έχει ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΑ άλλα ‘’τερατα’’ = πρόστιμα , πολεοδομια , ικα , εφκα , τελωνεια , ….. πολύ μακρύς ο κατάλογος)} .//. 37.37’ : περί του e mail προς εισαγγελία της 2022-10-20 {το ίδιο κείμενο όπως προς ΑΑΔΕ , χωρίς την αναφορά στο 299ω , συν (+) Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την άμεση ενημέρωση των κ.κ. δικαστών στον Άρειο Πάγο (δίκη κ. Τερζίδου για ΦΠΑ) περί των απόψεων μου … , {συν (+) … , 2] & περί ‘’τερατος ΤΑΣ-ΤΑΝ’’}

            ……………………

03.39’ : σήμερα το γιορτάζω (δείτε που έφτασα !!!) , (ξαναπάτε στα αρχικά επεισόδια) , (ΔΕΝ θα ήθελα την παραμικρή αλλαγή στο χτες , ΔΕΝ θα έφτανα σε αυτό το σημείο . ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ) .//. 07.00’ : έχω πάει πολύ ψηλά τον πήχη {ΙΣΩΣ να είμαι & ο 1ος στο ελλαδισταν (σε κάποιους κωδικούς πανευρωπαϊκά) , (σε κάποιους κωδικούς παγκόσμια) , που θέτω τέτοιο επίπεδο (καθότι η πλειονότης = θαμώνες υπογείων)} , {μακάρι να ζω , να με καλέσουν Πανεπιστήμια – Κυβερνήτες – Λοχίες – Επαναστατικά Συμβούλια – κλπ} .//. 11.11’ : αντί να καλλιτεχνώ ποιητικά , ΠΑΛΕΥΩ με τα ‘’τερατα’’

youtu.be/wolroh2Sq1c

459κ ( 2023-01ος-18) ………….…………

53.13’ : ‘’299-241θ(1-2)’’ {μετά την καταχώρηση των νέων ποσών από τις ‘’οικΑποΕσ’’ , ΟΛΩΝ των ετών , το ‘’ΤΕΡΑΣ – ΑΑΔΕ’’ , μας χρωστάει 1.330.501,64€} , {ο φόρος εισοδήματος 25ετίας = 292.826€ , πρέπει να μειωθεί κατά 206.195€ , έχουμε κάνει πληρωμές 175.814€ , & το μαλί της γριάς = 922.508€} , {το καταλογισθέν ΦΠΑ = 178.638€ , πρέπει να μειωθεί κατά 7..159€ , έχουμε κάνει πληρωμές 158.860€ , & το μαλί της γριάς = 299.931€}

youtu.be/amx_SXLdAz4

460γ ( 2023-01ος-19) ………….…………

00.00’ : σημειώσεις & διαφοροποίηση μεταξύ 2022-10-18 & 2022-12-16 {…………} , {08.00’ : χρέος ‘’τερατος ΑΑΔΕ’’ σε κ. Τερζιδου (μετά την αναψηλάφηση των 283σ – 283τ – κλπ) από 981.000€ πήγε 1.330.000€ (μαζί με ‘299-241θ(1-2)’’ πήγε 2.337.000€} , {09.49’ :299-241θ(1-2)’’ από 889.000€ πήγε 1.020.000€ (το μηνιαίο ‘’μαλι γριας’’ = στον φόρο εισοδήματος 29.000€ & στο ΦΠΑ 4.000€)}

youtu.be/fJ8pISAcMUw

526γ (2023-11ος-18) ………….…………

299-241θ2

youtu.be/-iTcK1Ln9WY

538γ (2023-12ος-22) ………….…………

299-241θ2

youtu.be/oyHxX-akaso

540ζ (2023-12ος-27) ………….…………

299πίνακας [χρέος ΑΑΔΕ προς κ. Τερζίδου]

συν (+) 299-241θ1 συν (+) 299-241θ2

σούμα = 3,33εκ

299-υποχρεωτικά

youtu.be/rBOLsC1KiRA

559δ (2024-03ος-08) ………….…………

299-241θ2 = περί ΦΠΑ [χρωστάει το τερας-ΑΑΔΕ σε zηλ-ΑΓΑΠΕ 1) βάσει Δ.Ο.Υ. = 187.043€ , 2) βάσει rochild = 61.720€]

youtu.be/T0JahuZnscs

561θ (2024-03ος-15) ………….…………

299 χρέος ”τερας-ΑΑΔΕ” προς κ. ΤΕΡΖΙΔΟΥ & zηλ [ΔΕΝ χρωστάμε ΑΛΛΑ χρωστάς 2.719.956€] , [λογαριασμός χρέους της 2023-12-27] , [συνημμένα] , [παράμετροι]

youtu.be/6LnptuRYfas

562δ (2024-03ος-16) ………….…………

λόγω ολοκλήρωσης ξαναΚαταγραφών ΚΑΙ στο 2001

…………..

08.08’ : 299 [νέο αρχικό έγγραφο προς τερας-ΑΑΔΕ {επικαιροποιημένο χρέος τερατος = 2.852.860€ (τιμές 2024-03-13)} , επικαιροποιημένα συνημμένα]

……………….

13.33’ : ΠΑΙΔΙΑ μου ΠΡΟΣΟΧΗ . ΔΕΝ ζητάμε ρευστοποίηση κωδικού ΠΟΥ ΕΠΙΡΕΑΖΕΙ  τις ‘’οιιοθΑποκ’’ σε βαθμό που η ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ να δουλεύει για τα τερατα

youtu.be/Ox2N7gjdjHM