291 – 204 – 283σ = πούλια αντί στο πορτοφόλι

= ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο

………………………………………………………………

2022-11-05……………    αυτονόμηση

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ {‘’204’’ (υποΣελίδα ‘’204-283σ’’

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ {‘’220’’ (υποΣελίδα ‘’225’’

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ {‘’220’’ (υποΣελίδα ‘’226’’

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ {‘’280’’ (‘’287’’ (υποΣελίδα ‘’287ι’’

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ (υποΣελίδα ‘’ενΖ-204-283σ’’

……………………………………………… ‘’yT’’ .… ”291-204-283σ”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’204-283σ’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ενΖ-204-283σ’’

298γ ( 2021-5ος ) ………………………….

18.18’ : κ.κ. δικαστές , από ποιόν κωδικό να πρωτοΦωνάξουμε : ΦΕΡΤΕ ΤΑ ΠΙΣΩ ΡΕ

youtu.be/DMBO2IwEGn0

303μ ( 2021-6ος ) ……………………………….

       καταχωρώντας στον 11ο του 1998 [219α23]

Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

218  = XLs-θεμέλιο { ο νέος ‘’ΤΑΧΔΙΚ –ΚΛΠ’’ πίνακας

……………………………..

01.11’ : υπ’ όψιν κ.κ. Δικαστές ..///.. ενημέρωση πίνακα 291 με τα κατωτέρω ..///.. σήμερα , για τον παππού , τον αντικατασταθέντα συμβολαιογράφο από την μαμά , τον πατέρα της κυνηγημένης κόρης  , έχω ποσό {με ετήσια στατιστική τιμή από σκαναρισμένα}  ΚΑΚΩΣ πεταμένο στο ΤΑΝ (χωρίς αναφορά σε σημερινή αξία βάσει zηλ-π.χ.-1) = 28.200€ [[ΙΣΩΣ τόσο να αξίζουν οι 69δρχ του 1969]] ..//.. στον 291-πίνακας τηε ΔΙΚΗΣ ΤΑΝ το ποσό το έχω ‘’υπό αίρεση’’ ..///.. για την κόρη που 1] έκανε μέχρι σήμερα 2021-6ος 261 μεταγραφές του [225 = !!!τι;;;τι??? = τι έκανες μωρή ;;;;;;;;; = μεταγραφές αντικατασταθέντος συμβολαιογράφου] , 2] έκανε μέχρι σήμερα 2021-6ος 261 106 πληρωμές πόρων κ-18-15-17 ανά συμβόλαιο [226 =  !!!τι;;;τι??? = τι έκανες μωρή ;;;;;;;;; = πληρωμές για υποχρεώσεις αντικατασταθέντος συμβολαιογράφου]

youtu.be/X_I4Tj0tPEs

336α ( 2021-8ος ) ……………………………….

ΤΕΛΟΣ με τα ‘’πούλια’’ του παππού [204]

     ΙΔΕ στο τέλος της σελίδας .. ‘’204 – πίνακας ΤΕΛΙΚΟΣ’’ της 2021/08/08

      καταχωρώντας στα έτη 1987 & 1988 & 1989 & 1990 & 1991

      ποσό {υπό αίρεση} για πίνακα 291 = ΔΙΚΗ = 20.658€

youtu.be/CS536GYn8PA

371 ( 2021-11ος ) ………………………….

κ.κ. δικαστες

291-πίνακας {{{{ΟΛΟΙ οι κωδικοί}}}}}

                 204 = 20.658,05€ ( υπό αίρεση )

      204 & 283σ = λάθος ΑΓΑΠΕ – πούλια = αντί στο πορτοφόλι

…………

48.01’ : ΠΡΟΣΟΧΗ υπάρχει ‘’ένομο συμφέρον’’ από τα παιδιά μου ΚΑΙ ως παιδιά – εγγόνια ( ΑΓΑΠΕ – παππού ) ΚΑΙ ως διάδοχοι της ‘’ενΖ-ΑΕ’’ . η οποιαδήποτε διαροή εκτός φακέλου ‘’ΔΙΚΗ – ΤΑΝ’’ ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ ανηλεώς

youtu.be/GT3InRH1HLI

400 ( 2022-5ος ) ……………………………….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ

     wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200’’ {‘’280’’ ( ‘’281’’ παρουσίαση της υποσελίδας

            προς πίνακα 291-281 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ {= ΑΜΕΣΑ αφαιρετέα}

00.00’ : 281φ = διπλοΠληρωμή ΤΑΝ -9% σε

      προσύμφωνα  του παππού ΚΑΙ εκτελέσεις μαμάς

            αρραβώνας & πληρωμή ΤΑΝ κ-18 σε τράπεζα ή Δ.Ο.Υ.

      με πληρωμή στην τράπεζα ανά συμβόλαιο , έως 1998-10ο

            η μαμά έως  & 2000

      με κατάσταση μηνός πληρωμή στην τράπεζα , από 1998-11ο

            η μαμά από 1998-8ο

      έως 2016-6ο

            η μαμά έως 2017-1ο

      αποτέλεσμα για 281φ {στον πίνακα 291-281} = 72,51€

            τα ορφανά του παππού , μέχρι σήμερα είναι 283,17€

18.00’ : ενΖ-204..///..  σκοτάδι . ΟΛΟΙ , όπως η μαμά , σούμα ποσά = …. ΚΑΜΙΑ ανάλυση όπως ο παππούς ..///.. ΔΥΣΚΟΛΑ θα βγάλουμε άκρη ..///..

20.00’ : 281χ = διπλοΠληρωμή ΤΑΝ -9% σε προσύμφωνα  ανταλλαγής του παππού ΚΑΙ εκτελέσεις μαμάς ..///..  πληρωμή ΤΑΝ κ-18 σε τράπεζα ή Δ.Ο.Υ. ΠΡΟΣΟΧΗ . έχει πληρωθεί ο φόρος σε Δ.Ο.Υ. ;;;;

22.22’ : 281ω1 = διπλοΠληρωμή ΠΟΡΩΝ κ-17-15 (=0,65% + 0,125%) + ΤΑΝ κ-18 (=9% επί δικαιωμάτων) σε προσύμφωνα προικών –δωρεών –γονικών του παππού ΚΑΙ εκτελέσεις μαμάς ..///..  πληρωμές σε τράπεζα ή Δ.Ο.Υ. ΠΡΟΣΟΧΗ . έχει πληρωθεί ο φόρος σε Δ.Ο.Υ. ;;;;

23.00’ : 281ω2 = διπλοΠληρωμή ΠΟΡΩΝ κ-17-15 (=0,65% + 0,125%) + ΤΑΝ κ-18 (=9% επί δικαιωμάτων) σε προτάσεις προικών –δωρεών –γονικών του παππού ΚΑΙ αποδοχές επί μαμά ..///..  πληρωμές σε τράπεζα ή Δ.Ο.Υ. ..///.. ΠΡΟΣΟΧΗ . έχει πληρωθεί ο φόρος σε Δ.Ο.Υ. ;;;;

youtu.be/X3oHFoF015U

401γ ( 2022-5ος ) ……………………………….

     wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200’’ {‘’280’’ ( ‘’281’’ παρουσίαση της υποσελίδας

            προς πίνακα 291-281 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ {= ΑΜΕΣΑ αφαιρετέα}

12.00’ : 281φ = διπλοΠληρωμή ΤΑΝ -9% σε

      προσύμφωνα  του παππού ΚΑΙ εκτελέσεις μαμάς

            αρραβώνας & πληρωμή ΤΑΝ κ-18 σε τράπεζα ή Δ.Ο.Υ.

      τα ορφανά του παππού , πήγανε στα 379,89€

14.00’ : σε προσύμφωνα  του παππού ΚΑΙ

      εκτελέσεις από παππού ή μαμά ή άλλο συμβολαιογράφο

             281ω3α = Δ.Ο.Υ.-1 {φόρος} = 434,63€

             281ω3β = Δ.Ο.Υ.-2 = 144,68€

24.00’ : ακυρώσεις – λύσεις προσυμφώνων

      ως προς τις πληρωμές σε Δ.Ο.Υ. ;;;!!!

18.00’ : ενΖ-204 ..///.. νέοι κωδικοί 281ω3(α-β)

                        ………………………………………………

12.00’ : 281φ = διπλοΠληρωμή ΤΑΝ -9% σε προσύμφωνα  του παππού ΚΑΙ εκτελέσεις μαμάς ..///.. αρραβώνας & πληρωμή ΤΑΝ κ-18 σε τράπεζα ή Δ.Ο.Υ. ..///.. ΠΡΕΠΕΙ να σταματήσω την ανζήτηση – καταγραφή των ορφανών του παππού , γιατί έχουμε & ΔΙΚΗ σε λίγες ημέρες ..///.. τα ορφανά του παππού , πήγανε στα 379,89€ ..///.. ΠΑΙΔΙΑ μου προσοχή ο παππούς τότε πλήρωνε ΤΑΝ στο τίμημα & ΟΧΙ στον αρραβώνα {άραγε τι δικαιώματα χρέωνε ;;} ..///..  σύγκριση με άλλους συμβολαιογράφους

………

14.00’ : 281ω3 = διπλοΠληρωμή Δ.Ο.Υ.-1 {φόρος} & Δ.Ο.Υ.-2 σε προσύμφωνα  του παππού ΚΑΙ εκτελέσεις από παππού ή μαμά ή άλλο συμβολαιογράφο ..///.. από 1985 προς 1969 , κυκλοφορεί νέος κωδικός 281ω3 με πληρωμές στην Δ.Ο.Υ. ανά συμβόλαιο {1η κατηγορία = 434,63€ & 2η = 144,68€ } & υπολείπονται τα έτη 1969 έως 1979 ..///.. π.χ. συμβόλαιο … π.χ. … π.χ. ..///..  σύγκριση με άλλους συμβολαιογράφους ..///..  υπάρχει προΕκτίμηση Δ.Ο.Υ. & αυτές οι πληρωμές . ΚΑΙ γιατί ξαναβγαίνει (ΑΝ) ΝΕΑ πληθωριστική αντικειμενική αξία & ΝΕΕΣ πληρωμές ;;;;!!!!

……..

18.00’ : ενΖ-204 ..///.. τα ίδια λάθη κάνανε & άλλοι συμβολαιογράφοι (γιατί αλληλοενημερώνονταν)

……….

24.00’ : ΩΧ . ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ στις ακυρώσεις – λύσεις προσυμφώνων , ως προς τις πληρωμές σε Δ.Ο.Υ. ;;;!!! ..///.. ΕΙΔΟΜΕΝ

youtu.be/NOfTiZnSl7Q

402β ( 2022-6ος ) ……………………………….

04.40’ : 281φ = διπλοΠληρωμή ΤΑΝ -9% σε προσύμφωνα  του παππού ΚΑΙ εκτελέσεις μαμάς ..///.. αρραβώνας & πληρωμή ΤΑΝ κ-18 σε τράπεζα ή Δ.Ο.Υ. ..///.. έκανα αναζήτηση των ‘’ακριβών’’ ορφανών του παππού , με οδηγό το όνομα ή το ΑΦΜ στην ‘’e’’ εφαρμογή της μαμάς = ΔΥΣΤΥΧΩΣ καμία προσθετική εκτέλεση από μαμά (σε όσα συμβόλαια υπάρχει καταγραφή , επειδή έχουμε χάσει 2 φορές τον σκληρό)

……..

07.00’ : 287θ = διπλοΠληρωμή κ-18-15-17 σε πληρωμένες υποχρεώσεις παππού (”έλεγχος 2013”) ..///.. κατά τον έλεγχο ΤΑΝ του 1998 (για σύνταξη παππού) ΟΛΑ = οκ ..///.. το 2013 , κατά την συνταξιοδότηση της γιαγιάς , βγάλανε για τα έτη 1994 έως 1998/8ο , ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ κ-18=3.757 + κ-15=13.998 + κ-17=1.368 , ΣΥΝΟΛΟ = 19.142,12 , ΜΕ μαλλιά της γριάς = 33.884,37€ ..///.. πήγε η γιαγιά σας & τα παιδιά της ΚΑΙ τα πληρώσανε ΑΦΟΥ πρώτα ζητήσανε αφαίρεση κάποιων πληρωμών που βρήκανε στα ‘’μπάζα’’ ..///.. 09.29’ : ΑΛΛΑ ΚΑΠΟΙΕΣ από αυτές τις πληρωμές τις ΕΙΧΕ κάνει ΗΔΗ η μαμά σας [226 = !!!τι;;;τι??? = τι έκανες μωρή ;;;;;;;;; = πληρωμές για υποχρεώσεις αντικατασταθέντος συμβολαιογράφου]  ..///..  ΦΥΣΙΚΑ περάστηκε στον 291-πίνακας ..///.. μέχρι στιγμής , η μαμά έχει πληρώσει = 1.562€ {ΑΜΕΣΑ ΑΦΑΙΡΕΤΕΑ} ..///.. 17.17’ : ο κωδικός 287θ ισχυροποιεί ΑΚΟΜΑ περισσότερο τον 204-283σ = χρήματα πεταμένα στο ΤΑΝ αντί στο πορτοφόλι του παππού , ΜΕ χαρτοσήμανση στα συμβόλαια = 20.658€ ..///.. γενικώς στον 226 {= !!!τι;;;τι??? = τι έκανες μωρή ;;;;;;;;; = πληρωμές για υποχρεώσεις αντικατασταθέντος συμβολαιογράφου} η μαμά μέχρι στιγμής έχει πληρώσει 10.267€ σημερινής αξίας = 163.314€ ..///.. 32.32’ : έχω 129 πληρωμές (συν + 20 υπό αναζήτηση) = 10.267€ , σημερινής αξίας = 191.998€ της μαμάς σε πόρους κ-18-17-15 του παππού ..///.. κ.κ. Δικαστές είναι υπό ‘’αίρεση’’ τα 20.658€ που πέταξε ΤΟΤΕ 1960 ή 1980 ο παππούς στο ΤΑΝ αντί στο πορτοφόλι του , ΜΕ χαρτοσήμανση στα συμβόλαια ;;;;;;

……………..

26.00’ : επίσης ο κωδικός 225 ισχυροποιεί ΑΚΟΜΑ περισσότερο τον 204-283σ = χρήματα πεταμένα στο ΤΑΝ αντί στο πορτοφόλι του παππού , ΜΕ χαρτοσήμανση στα συμβόλαια = 20.658€ ..///.. γενικώς στον 225 {= !!!τι;;;τι??? = τι έκανες μωρή ;;;;;;;;; = μεταγραφές του αντικατασταθέντος συμβολαιογράφου} η μαμά , μέχρι στιγμής , έχει μεταγράψει 168 συμβόλαια ΚΑΙ έχει πληρώσει 8.534€ {συν (+) 66.933€ με στατιστική τιμή (καθώς έχω πιστοποιητικά , αλλά ΔΕΝ αποδείξεις πληρωμής)} σημερινής αξίας = 1.251.296€ ../// κ.κ. Δικαστές είναι υπό ‘’αίρεση’’ τα 20.658€ που πέταξε ΤΟΤΕ 1960 ή 1980 ο παππούς στο ΤΑΝ αντί στο πορτοφόλι του , ΜΕ χαρτοσήμανση στα συμβόλαια ;;;;;;

32.32’ : 226 = έχω 129 πληρωμές (συν + 20 υπό αναζήτηση) = 10.267€

     σημερινής αξίας = 191.998€ της μαμάς

          σε πόρους κ-18-17-15 του παππού

     ισχυροποιεί ΑΚΟΜΑ περισσότερο τον 204-283σ του παππού

youtu.be/HGcNSUxadDA

403 ( 2022-6ος ) ……………………………….

20.00’ :  το 287θ θα γίνει 288η ..///.. 30.00’ : 288η = διπλοΠληρωμή κ-18-15-17 σε πληρωμένες υποχρεώσεις παππού (”έλεγχος 2013”) ..///.. είναι ΔΟΛΟΣ του ελέγχου ΤΑΝ {ΧΩΡΙΣ να επηρεάζει την ΔΙΚΗ-ΤΑΝ} διότι 1) στον ανάλογο έλεγχο του 1998 ήταν ΟΛΑ ΕΝΤΑΞΕΙ . ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΛΕΣ οι πληρωμές των πόρων , 2) ΟΠΩΣ κάνουν μετά από 15 έτη , σε κάθε επανέλεγχο συμβολαιογράφου , λόγω απολεσθέντων, βαράνε ανελέητα , ΕΤΣΙ & στην πεθερά μου ..///.. η τελευταία πληρωμή (μέχρι στιγμής) στο 226 (που περικλείει & το 288η)  έγινε το 2020 = 250€ (άλλη το 2018 = 200€ , το 2006 έκανε 2 = 2.000€ , ..κλπ) ..///.. ΕΙΝΑΙ ΔΟΛΙΟΙ ..///.. να ληφθεί υπ’ όψιν & ενΖ-204

youtu.be/Nz8dzUVn0wA

404 ( 2022-6ος ) ……………………………….

10.00’ : κατά το χτεσινό ξεσκαρτάρισμα , επάνω από το 2ο γραφείο , των ‘’μπαζών’’ 3ετίας (= περίοδος κτηματολογίου) , βρέθηκε 1 φάκελος συμβολαίου (γονικής) του 1993 , χωρίς αριθμό , ΠΛΗΡΩΣ χαρτοσημασμένος με πούλια (& κινητόν επίσημα = 3.600δρχ & ΤΑΧΔΙΚ = 1.900δρχ & 2α φύλλα) . ΕΙΧΑ σημειώσει επάνω ‘’ΔΕΝ υπάρχει στο βιβλίο συμβολαίων’’ . ΒΑΣΕΙ ημερομηνίας ΔΕΝ υπάρχει στον φάκελο . ΒΑΣΕΙ ‘’κινητόν επίσημα’’ ΔΕΝ είναι του 1993 !!! ΤΟΤΕ βάζαν 4 = 2.400δρχ . 17.17’ : μας ενδιαφέρει ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ = 5.400δρχ , που αγοραστήκανε , χαρτοσημανθήκανε , ΚΑΙ πεταχτήκανε στα μπάζα του 2019

youtu.be/IMs2qvj_c9g

406 ( 2022-6ος ) ……………………………….

25.00’ : βρήκα , στα ‘’μπάζα’’ , πληρωμή 2.500δρχ με ελτα στο ΤΑΝ για πόρους ο παππούς (4-2-1999 = η μαμά = πάνε στα 226) ..///.. 26.00’ :  βρήκα , με ελτα , μηνιαία κατάσταση συμβολαίων 1998-8ου παππού & πληρωμές {όπως ΚΑΚΩΣ & η ΑΓΑΠΕ (8ο + 9ο + 10ο )} διπλοΠλήρωσε κ-18(123.778δρχ) , κ-17 (91.480δρχ) , κ-15 (472.058δρχ) {{σε κωδικό 23987 (μάλλον της παραλαβής σύνταξης)}} , {{{στον έλεγχο του 2013 για σύνταξη γιαγιάς έχει από αυτά τα συμβόλαια = τριπλοΠληρωμή}}} , {{{{ πληρωμές στις 10-09-1999 (ΑΡΑ = η μαμά = 216}}}} ..///..  39.00’ : βρήκα 2 πληρεξούσια του παππού , ΜΗ γινόμενα πράξη & σήμανση ‘’προς’’ (από 1994) , αλλά ΠΛΗΡΩΣ χαρτοσημασμένα (= πεταμένα χρήματα στο ΤΑΝ) ..///.. 42.00’ : βρήκα , 9 αιτήσεις (& 1 του παππού) {διαφόρων συμβολαίων του 1999} προς υποθηκοφυλακείο ΠΛΗΡΩΣ χαρτοσημασμένες

youtu.be/AMDy4jWS3uQ

409 ( 2022-6ος ) ……………………………….

12.12’ : βρήκα στα ‘’μπάζα-ΠΡΟΣ’’ ….. ..///.. βρήκα πληρωμή με ελτα , του παππού , προς ΤΑΝ 2.500δρχ {4/2/1999 = μαμά (=226) ..///.. βρήκα , με ελτα , μηνιαία κατάσταση συμβολαίων 1998-8ου παππού & πληρωμές {όπως ΚΑΚΩΣ & η ΑΓΑΠΕ (8ο + 9ο + 10ο )} διπλοΠλήρωσε κ-18(123.778δρχ) , κ-17 (91.480δρχ) , κ-15 (472.058δρχ) {{σε κωδικό 23987 (μάλλον της παραλαβής σύνταξης)}} , {{{στον έλεγχο του 2013 για σύνταξη γιαγιάς έχει από αυτά τα συμβόλαια = τριπλοΠληρωμή}}} , {{{{ πληρωμές στις 10-09-1999 (ΑΡΑ = η μαμά = 226}}}}

youtu.be/2WmJOUUYDeY

420 ( 2022-8ος ) ………………………….

46.00’ : φάκελος συμβολαίου του παππού , 1998/8ος , κατέβηκε για 1η φορά στο αρχείο (μεταγραφή 1999/8ος = μαμά)}

52.52’ : ο φάκελος του συμβολαίου 8.839 ήταν στο 3.839 (ω σύμπτωση , έγραφε με μεγάλα γράμματα = σχετικό 3.839) , {μέσα ήταν το 14.037 , 1998/8ος ,του παππού (μεταγραφή , στην σφραγίδα , 4/12/1998 = μαμά) , (πληρωμή από παππού , πόρου κ-18 = 500δρχ στην τράπεζα [θυμηθείτε τις πληρωμές κ-18-15-17 , από την μαμά , με κατάσταση μηνός για 8ο}

1.00.11’ : αρχείο , σε φάκελο συμβολαίου του παππού , έτι 1971 , υπάρχει αθεώρητο έντυπο , πληρωμής σε Δ.Ο.Υ. , για τα πούλια ‘’283σ = 3.600’’ , αξίας 120δρχ {= νέος κωδικός προς ‘’ακη’’ της Δ.Ο.Υ (τάτρωγε το μούτρο) , (αυτό το ‘’μαμ’’ έτρεχε πολλά έτη)}

youtu.be/E7hrOT81H5w

422γ ( 2022-8ος-30) ………….…………

06.00’ : 291-225 = μεταγραφές ΠΑΠΠΟΥ

       = 76.218€ , αξίας 2022/08/21 = 1.260.217€

…………….

08.00’ : 291-204-283σ =  πούλια του παππού

                  16.16’ : 1.500.000€ πλήρωσε η μαμά με 225-226

       ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΒΟΥΜΕ υπ’ όψιν τα 20.658 ;;;;;!!!!

……………….

11.00’ : 291-226 = πληρωμές για συμβολαιογραφικές υποχρεώσεις (κ-15-17)

                 αντικατασταθέντος συμβολαιογράφου = ΠΑΠΠΟΥΣ

       12.432,60€ , αξίας 2022/08/21 = 256.251€}

………….

12.42’ : XLs ‘’zηλ-π.χ.-1’’ ΚΑΙ εξαγωγή ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ για 291-226

       & για ΟΛΟΥΣ τους κωδικούς σε 291 & 299

            ……………………

06.00’ : 291-225 {= μεταγραφές αντικατασταθέντος συμβολαιογράφου = ΠΑΠΠΟΥΣ} , {από 1998 έως σήμερα} , {με αποδείξεις ή στατιστική τιμή = 76.218€ , αξίας 2022/08/21 = 1.260.217€} , {09.39’ : ΠΑΙΔΙΑ μου , 1εκ€ , για τον παππού η μαμά} , {ποσά πληρωμών ανά έτος} , {174 μεταγραφές ΠΟΥ θα ξεπεράσουν τις 400}

…………..

08.00’ : 291-204-283σ =  δικαιώματα , αντί στο πορτοφόλι ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς ΩΣ ΕΞΟΔΟ …… πούλια  ………. ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο ( μείον ταμεία 9% ή 5% & 5% & 1%) .//. ΠΡΕΠΕΙ να βγάλω την επικαρπία τους (ίσως 1εκ€) .//. 16.16’ : κ. Δικαστές του 291 , ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ , 1.500.000€ (σημερινής αξίας) πλήρωσε η μαμά με 225- & 226 , ΔΕΝ θα ΛΑΒΟΥΜΕ υπ’ όψιν στην δίκη 291 τα 20.658,05€ του 204-283σ ;;;;;!!!!

…………………..

11.00’ : 291-226 = πληρωμές για συμβολαιογραφικές υποχρεώσεις (κ-15-17) αντικατασταθέντος συμβολαιογράφου = ΠΑΠΠΟΥΣ} .//. , {από 1998/8ος  έως 1999/1ος + διπλοπληρωμή του 2000 για κ-15-17-18 του 1998/8ος}  , {με γραμμάτια + κάποιες στατιστικές τιμές = 12.432,60€ , αξίας 2022/08/21 = 256.251,65€} , {σε 135 συμβόλαια , οι περισσότερες & πιο ακριβές , δυαδικές} , {ποσά πληρωμών ανά έτος} , {12.42’ : XLs ‘’zηλ-π.χ.-1’’ ΚΑΙ εξαγωγή ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ για 291-226 {& για ΟΛΟΥΣ τους κωδικούς σε 291 & 299}

…………..

18.00’ : οι ανωτέρω 204-283σ & 225 & 226 θα μας χρειαστούν & στο 291 & στο 299

youtu.be/14SyC28T5y0

422ζ ( 2022-8ος-30) ………….…………

03.00’ : τα 2.000€ του 2000 με zηλ-π.χ.-1 (βάσει ΤΑΝ) σημερινά χρήματα =  20.000€ /// το παραμικρό ευρώ του παππού , είναι τεράστιο ποσό σήμερα

youtu.be/79ffKMqTYa0

431β ( 2022-9ος– 12) ………….…………

12.00’ : όπως ………… {θα δουλέψω & 283σ τουί παππού (θα γίνει χαμός)} , {& στου παππού κυβερνητική υπαιτιότητα (= κανείς σε τόσους ελέγχους ΔΕΝ τον ενημέρωσε = ΔΟΛΟΣ)}

youtu.be/DFS5Sa3dUxU

435ε ( 2022-9ος– 20) ………….…………

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ

291-δίκη ΤΑΝ = πίνακας

       2] εισαγωγή ‘’επικαρπίες’’

               27.07’ : ……….. 204-283σ του παππού = 5.665.580€

            ……………………

03.33’ : 291 = δίκη ΤΑΝ {είναι τον Ιανουάριο} .//.. όταν ήμουν στις χήνες , σκέφτηκα : ΟΤΙ ήταν να σας δώσω , σας το έδωσα . μήπως όμως ΛΕΙΠΕΙ ΚΑΤΙ ; βεβαίως . κατ’ αρχάς , πρέπει να ενημερωθεί η ‘’291’’ με τα νέα ποσά από ‘’299’’ στους κωδικούς ‘’280’’ .  ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ , όπως κινήθηκα απέναντι στο ‘’τερας ΑΑΔΕ’’ με το ‘’299-ΤΕΜΠΜΕ’’ , έτσι θα κινηθώ & με το ‘’τερας ΤΑΝ’’ . ΘΑ ΜΠΕΙ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ . .//. ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ , νομίζω πως σας αφήνω πλήρη καθοδήγηση στο πως θα κινηθείτε , γιατί άνθρωπος είμαι , συμβαίνει κάτι κακό στις βρωμόπορτες , με πιάνει η ‘’λουλάδα’’ & … .//.. ΕΣΕΙΣ θα τα κάνετε & το ξέσχισμα των τεράτων & το ενΖ

……….

08.38’ : ‘’291-πίνακας’’ {αφήνω υπό αίρεση & δεν βάζω σε υποχρεωτική αφαίρεση , τον κωδικό του παππού 204-283σ11 = αντί στο πορτοφόλι ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς ΩΣ ΕΞΟΔΟ … πούλια  ……. ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο ( μείον ταμεία 9% ή 5% & 5% & 1% )} .//. 27.07’ : υπενθυμίζω , τα ποσά που πλήρωσε & πληρώνει η κόρη του , στους κωδικούς 225 = μεταγραφές (ποσό 76.218 σημερινής αξίας 1.260.000€) & 226 πληρωμές ΤΑΝ (ποσό 12.432 σημερινής αξίας 256.251€) ..///.. οι πρώην πληρωμές , μας δίνουν δικαίωμα , να αξιοποιήσουμε υπέρ μας το ποσό 20.658€ {χωρίς την περίοδο της Σαμοθράκης (ΟΙΟ σημαίνει πως το έφτιαχνε ΟΛΟΣ ο νομός Έβρου) , (προσοχή στο ενΖ-204 = ίσως & ο νομός Ροδόπης)} , του κωδικού 204-283σ11  .//. 291-πίνακας , 2ος υποΠίνακας = 204-283σ , με διάρθρωση των ποσών από 1969 έως 1998 . ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ από ‘’τερας ΤΑΝ’’ = 5.665.580€

…. ….

32.00’ : ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ , ενΖ-204-283σ {του παππού = 5.665.580€} , {της μαμάς = 39.261€} , {όσων άλλων συμβολαιογράφων , κάνανε την ίδια ανοησία ΚΑΙ έρθουν , = ;;;!!!!}, {ΘΑ τα πάρετε από το ‘’τέρας ΤΑΝ’’} , {ήταν ΔΟΛΙΟΙ , κάνανε ελέγχους & τα είδανε & δεν είπαν κουβέντα (ΑΝ ΟΧΙ επιστροφή , τουλάχιστον να σταματήσει η καταστροφή)} .//.. το εμπεδώσατε ΑΠΟΓΟΝΟΙ παλιών συμβολαιογράφων ;;;!!!!!

youtu.be/BhzqWdfUi5Q

436α ( 2022-9ος– 21) ………….…………

ενζ-204-283σ = πούλια χωρίς τιμολόγιο αγοράς = ΕΞΟΔΟ

                αντί στο πορτοφόλι = ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο

      20.658,05€ ο παππούς , 5.665.580€ επικαρπία από το τερας ΤΑΝ

            ……………………

02.20’ : ενΖ-204-283σ = (παππούς – κλπ συμβολαιογράφοι) πούλια χωρίς τιμολόγιο αγοράς (= ΕΞΟΔΟ) , αντί στο πορτοφόλι = ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο , {η πληροφορία συνήθως ήταν τηλεφωνική μεταξύ τους} {20.658,05€ ο παππούς , 5.665.580€ επικαρπία από το τερας ΤΑΝ} .//. 05.05’ : απόγονοι συμβολαιογράφων , ΕΛΑΤΕ [ποιος θα σας πληρώσει ; ΟΧΙ το ελλαδισταν , αλλά το ΤΑΝ & οι νομοθετούντες  (ΙΔΙΩΣ ο σπυριάρης & η παρέα του , που έστειλαν κατά το 2000 , τον χρυσό του ΤΑΝ , για εξαΰλωση στην γκολντμαΣακς)}

youtu.be/mVoirJ7E13E

437κ ( 2022-9ος– 25) ………….…………

00.00’ : 291-204-283σ = πούλια (πιθανόν ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) , αντί στο πορτοφόλι , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο (1969-1998) , [ΙΔΕ ‘’291-πίνακας’’ της 2022-09-21] , [ποσό = 20.568€] , [υποπίνακας 291-204-283σ = ποσά ανά έτος & ΜΕ επικαρπία {1969 (2 μήνες) =2,11 (16.821)} , {03.00’ : 1970 = 36,63€ (259.162€)} , {1970 = 36,63€ (259.162€)} , {1971 = 22,54€ (141.564€)} , κλπ , κλπ , {1980 = 232,73€ (443.214€)} , κλπ , κλπ , {1990 = 36,63€ (259.162€)} , κλπ , κλπ , 1998] , [08.00’ : συνολικό ποσό 20.658€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 5.665.580€]

……………

09.00’ : αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού ‘’ΔΟΛΟΣ’’ {= έφαγε 2-3 ελέγχους ο παππούς & από ΤΑΝ & από ΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΙΠΑΝΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ (ΚΑΙ το συνέχισε για 4 έτη ΚΑΙ η κόρη του}

youtu.be/xsAGzpJ0-qc

437λ ( 2022-9ος– 25) ………….…………

ΠΑΙΔΙΑ μου

00.44’ : ενΖ-291-κ15-17 = πόροι 1,3% – 0,65% – 0,125% …..

      … .//. 09.33’ : 291-πίνακας , υποΠίνακας κ-15-17

     .. .//.  18.18’ : … zηλ = .. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ

                                  στους ελλαδιστανούς 1.000.000.000.000€

            ……………………

18.00’ : οι ΤΟΓΚΑτζήδες & οι ΔΟΛΙΟΙ , φυσικά , λόγω επίσχεσης των συμβολαίων τους , ΔΕΝ θα πάρουν τίποτα , & η μαμά (= & ο παππούς) θα καρπωθεί ΚΑΙ την επικαρπία των δικαιωμάτων τους

youtu.be/gyfkmDHS29g

441γ ( 2022-10ος– 09) ………….…………

00.00’ : 291 = δίκη ΤΑΝ {όπως κινήθηκα απέναντι στο ‘’τερας ΑΑΔΕ’’ , έτσι θα γίνει & με το ‘’τερας ΤΑΝ-ΤΑΣ’’} , {291-πίνακας ΤΕΜΠΜΕ , με καταχώρηση 1] ΟΛΩΝ των κωδικών , 2] σε ΟΛΑ τα έτη , 3] σε 3 υποΠίνακες = κ-15-17 & κ-18 & ΤΑΣ .//. ολοκλήρωσα την μεταφορά δεδομένων (7ετής εργασία στο 200) από τα έτη 1998 – 1999 – 2000 {= η περίοδος της ΑΠΟΛΥΤΗΣ καταστροφής της μαμάς (ΟΛΑ τα λάθη , το 90% των κωδικών στο 280 , δημιουργημένα από το βάρος των ‘οικογενειακών υποχρεώσεων’’)} .//. δημιουργώ ανά έτος τα XLs ‘’οικιοθΑποκ’’ & καταχωρώ ανά μήνα , τα ποσά των κωδικών .//.. 10.19’ : στήλη D = ΥΠΟΛΟΙΠΟ {κλείνοντας το 1998 (ΤΑΣ = υπέρ μας κατά 416€) , (κ-15-17 =  υπέρ μας κατά 31.100) ,  (κ-18 = υπέρ μας κατά 1.678)} , {κλείνοντας το 1999 (κ-15-17 =  υπέρ μας κατά 65.500) , (κ-18 = υπέρ μας κατά 31.542)} , κλείνοντας το 2000 (ΤΑΣ = υπέρ μας κατά 6.232€) , (κ-15-17 =  υπέρ μας κατά 95.276) , (κ-18 = υπέρ μας κατά 63.500)} , { ΠΛΕΟΝ σε κάθε υποΠίνακα , οι όποιες υποχρεώσεις από έλεγχο ΤΑΝ ή απλήρωτα ΤΑΣ εξοφλούνται από τα ‘’μαλιά της γριάς’’ ΚΑΙ το ΥΠΟΛΟΙΠΟ αυξάνεται ιλιγγιωδώς  } .//. Για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα , σε κάθε έτος , σε κάθε μήνα , χρησιμοποίησα ΟΛΟΥΣ εκείνους τους κωδικούς του 291 από 280 , που ανέλυα επί 7 έτη {15.51’ : ανάλυση των 49 κωδικών  {{{ΙΔΕ 219α ΣΕ ΟΛΑ τα έτη}}} , {{{με υπερΑναγκαία ισχυροποίηση των 225 – 226 & 281ξ1}}} .//.  19.00’ : η διακύμανση των 225 – 226 στα 1998 – 1999 – 2000 .//. 20.00’ : περί κ-15-17 (διακύμανση τους στην 3ετία) , (τα 2.000€ του κακώς πληρωμένου 1998/8ου του παππού) , (οι διπλοΠληρωμές στους 8ο – 9ο – 10ο του 1998)

……..

03.33’ : 204-283σ11 του παππού = δικαιώματα , αντί στο πορτοφόλι ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς ΩΣ ΕΞΟΔΟ … πούλια  …. ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο ( μείον ταμεία 9% ή 5% & 5% & 1% ) , {20.658€ με επικαρπία από το ‘’τερας ΤΑΝ-ΤΑΣ’’ = 5.665.580€} .//. με θεμελίωση δικαιώματος χρήσης , ΟΧΙ ως κόρη του , ΑΛΛΑ  από τους κωδικούς  225 = !!!τι;;;τι??? = τι έκανες μωρή ;;;;;;;;; = μεταγραφές αντικατασταθέντος συμβολαιογράφου (=  76.218 (σημερινής αξίας = 1.260.217€) ΚΑΙ 226 = !!!τι;;;τι??? = τι έκανες μωρή ;;;;;;;;; = πληρωμές για υποχρεώσεις αντικατασταθέντος συμβολαιογράφου (=  12.432 (σημερινής αξίας = 256.251€) , ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ την όποια απαίτηση από ΤΑΝ-ΤΑΣ , ΚΑΙ κλείνει η δίκη ΤΑΝ

……….

06.00’ : περί 225 & 226 .//. 18.00’ : περί 225 & 226

…………..

16.00’ : οι πληρωμές σε 225 & 226 , υπερβαίνουν των εσόδων , ανά μήνα .//. το 1998 = ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ το δάνειο που είχε πάρει για το νέο της γραφείο (= το σπίτι μας)

youtu.be/VigdOpWmhM0

443γ ( 2022-10ος– 18) ………….…………

30.30’ :  ανάλυση κωδικών (……. , 204-283σ)

youtu.be/JcssmRAr5Js

445γ ( 2022-10ος– 22) ………….…………

18.18’ : ε ΠΑΙΔΙΑ μου , σφυρίζουν τα νούμερα .//. ΧΡΩΣΤΑΕΙ το ‘’τερας ΑΑΔΕ’’ 2εκ€ στην μαμά  , ίσως 5εκ€ στον παππού , 591δις€ στους ελλαδιστανούς .//. ΧΡΩΣΤΑΕΙ το ‘’τερας ΤΑΝ-ΤΑΣ’’ 2,3εκ στην μαμά , 5,7εκ€ (για 204-283σ) στον παππού , 1,14τρις€ (για κ-15-17) στους ελλαδιστανους

youtu.be/yvPfg4CtyOk

461δ ( 2023-01ος-23) ………….…………

00.00’ : 299-281ρ2 = πόρος 1,3% διπλοΠληρωμή ΚΑΙ στην Δ.Ο.Υ. {νέος κωδικός} , {{ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού , στο XLs ‘’299-280-υποχρεωτικά’’} , {η μαμά στα έτη 1998 & 1999 , αλλά ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ μεγάλα ποσά στον παππού (29 έτη)} , {πιθανόν να τα τσίμπησαν οι εφοριακοί} , {προσμετρούνται στα έξοδα = ΤΑΜΕΙΑ-281ρ2} , {μέχρι στιγμής = 375,04€} , {ποσό που καταχωρείται ως ενημερωτικό στον ‘’299-πίνακας’’}

youtu.be/o-FEo3WN0Zw

482δ ( 2023-06ος-04) ………….…………

00.00’ : 226 = !!!τι;;;τι??? = τι έκανες μωρή ;;;;;;;;; = πληρωμές για υποχρεώσεις αντικατασταθέντος συμβολαιογράφου [αρχείο νέα έγγραφα & συνεχής εμπλουτισμός] , [ΙΔΕ ……’’226 στις 2023/06/04’’ ……. στο τέλος της σελίδας] , [αντί να πληρώνει τους τρέχοντες πόρους της] , [λόγω ‘’μετακύλησης υποχρεώσεων’’ , ΑΚΟΜΑ & σήμερα , οι συνέπειες εκείνων των πληρωμών] , [κεντρικός πίνακας {όλα τα δεδομένα}] , [επικαρπία = ΒΑΣΕΙ ΤΑΝ] , [γραμμή 145 {= δεδομένα από 1ο υποπίνακα (142.769δρχ = 454,44€ , των οποίων η επικαρπία = 10.075,10€)] , [γραμμή 146 {= δεδομένα από 2ο υποπίνακα (1998/8ος) , (1.337.144δρχ = 4.587,43€ , των οποίων η επικαρπία = 101.704,98€)] , [γραμμή 147 {= δεδομένα από 3ο υποπίνακα (1998/9ος) , (24.460δρχ = 78,49€ ,  των οποίων η επικαρπία = 1.707,42€)] , [γραμμή 148 {= δεδομένα από 3ο υποπίνακα (διπλοΠληρωμή κ-15-17 & ανα συμβόλαιο & μηνιαίως για 1998/8ο) , (637.316δρχ = 2.017,07€ , των οποίων η επικαρπία = 43.878,03€)] , [γραμμή 149 {= δεδομένα από 4ο υποπίνακα (1998/10ος) , (1.474.862δρχ = 4.358,28€ , των οποίων η επικαρπία = 93.023,92€)] , [γραμμή 150 {= δεδομένα από 5ο υποπίνακα (1998/12ος) , (144.731δρχ = 458,07€ , των οποίων η επικαρπία = 9.412,78€)] , [γραμμή 148 {= δεδομένα από 6ο υποπίνακα (διπλοΠληρωμή κ-15-17 & ανα συμβόλαιο & με έλεγχο του 2013 (=σύνταξη γιαγιάς) , (498.343δρχ = 1.635,81€ , των οποίων η επικαρπία = 6.579,71€) , (13.01’ : σε έλεγχο του ΤΑΝ κατά το 1998 , ο ελεγκτής είχε πει : ‘’ΟΛΑ ΚΑΛΑ & μάλιστα υπερΠληρωμένα’’] , [13.43’ : τελικώς για 226 έχει πληρώσει 13.300,56€ , των οποίων η επικαρπία ΣΗΜΕΡΑ 2023/06/04 = 266.381,94€ , ΣΥΝΟΛΟ = 279.682,50€ {τα οποία , σήμερα ΔΕΝ είναι στο πορτοφόλι μας} , {ΠΑΙΔΙΑ μου , ΕΣΕΙΣ τι φταίτε;;;;;;;} , {γιατί να είναι ανοιχτή η πόρτα του κορυδαλού;;;}] , [16.00’ : ο κωδικός 226 χρησιμοποιείτε στην δίκη ΤΑΝ : 1] στις ‘’οικοιοθΑποκ’’ των μηνών {οίοι θα ενημερωθούν} , 2] για να ισχυροποιήσει τον 291-204α]

………

17.00’ : με την ίδια λογική θα κινηθώ στον 225 = !!!τι;;;τι??? = τι έκανες μωρή ;;;;;;;;; = μεταγραφές αντικατασταθέντος συμβολαιογράφου ..//.. μετακύληση υποχρεώσεων μαμάς

youtu.be/7w8UGzP6I_s

483γ ( 2023-06ος-06) ………….…………

06.36’ : 225 = !!!τι;;;τι??? = τι έκανες μωρή ;;;;;;;;; = μεταγραφές αντικατασταθέντος συμβολαιογράφου [1995-1998/8ος το συμβολαιογραφείο του παππού το κρατάει η μαμά] , [17 Αυγούστου 1998 ΚΛΕΙΝΕΙ ο παππούς] , [ΜΗ πληρωμή πόρων 1997 & μετά ΦΤΑΙΕΙ η μαμά (ΑΝ δεν ήταν ΤΟΓΚΑ)] , [εγκεφαλικό παππού] , [10.00’ : πόροι , ταμεία , μεταγραφές (ΑΝ δεν ήταν ΤΟΓΚΑ) πηγαίνανε στα διάφορα (= γέννες – σπουδές – φανταρικά – ΚΛΠ) , [αυτά τα διάφορα , την οδηγούσαν , στην κατάχρηση & των δικών της {πόροι , ταμεία , μεταγραφές , ΚΛΠ (ΑΝ δεν ήταν ΤΟΓΚΑ)} & μετά , ΕΩΣ το 2003 {& με την ‘’μετακύληση’’ ΕΩΣ σήμερα}] , [16.00’ : ΙΔΕ …… ’’225 κωδικός 56 της 2023/06/05’’ ……. {στο τέλος της τέλος της www.zil8/200/220/225} , {επιφάνεια εργασίας / φάκελος ‘’σκανΡαλλου’’ / XLs ‘’55’’ (για τους ΤΟΓΚΑτζηδες) , (μεταγραφή = κόκκινο σημάδι & ΚΛΠ) , (700 συμβόλαια με πάνω από 1 έτος μεταγραφή) , (κάποιες οικογένειες = πρόβλημα σε ΟΛΑ τα συμβόλαια)}] , [18.00’ : ΣΥΓΝΩΜΗ τα πρώην ήταν για την μαμά (κωδικός55)  ..///.. 225 {κωδικός 56 , επίσης όπως 55 (ήταν στο ενιαίο XLs 52-53-54-55-56)} , {1997-1998 ΟΧΙ παππούς αλλά μαμά} , {174 μεταγραφές πληρωμένες από μαμά} , {με πολύ στατιστική τιμή στις πληρωμές (απουσία αποδείξεων ή πολλά συμβόλαια σε 1 απόδειξη , κλπ)} , {χρήματα + επικαρπία τους (ΒΑΣΕΙ ΤΑΝ) = 1.438.855€} , {χρήματα που ΕΠΡΕΠΕ να ήταν στους λογαριασμούς σας ΠΑΙΔΙΑ μου (δυστυχώς όμως , όχι μόνο ΔΕΝ είναι , αλλά η μαμά ανοιγοκλείνει την πόρτα του κορυδαλου)} , {από τις 75.000 , οι 63.000 πληρωθήκανε 1998-1999} , {1994-1996 = 6 συμβόλαια , 1997 = 70 συμβόλαια , 1998 = 94 συμβόλαια , … 4 διπλοΜετγραφές}] , [24.24’ : τα 225-226 τα χρησιμοποιώ στην δίκη ΤΑΝ : 1] στις ‘’οικοιοθΑποκ’’ των 219α  ανα μήνα {οίοι θα ενημερωθούν , & στη συνέχεια θα εμπλουτίσουν το 291-ΤΕΜΠΜΕ {= ΤΕΡΑΣ ΤΑΝ} & 2] στο 291-πίνακας για να ισχυροποιήσουν τον 291-204α] , [υποΠίνακες με πληρωμές ΑΝΑ έτος] , [1998 & 1999 καταγραφή ΑΝΑ μήνα διότι 1998 = 56 συμβόλαια & 1999 = 58] , [ανάλυση ΑΝΑ έτος] , [απλήρωτοι πόροι μαμάς (βάσει ελέγχου ΤΑΝ) 1998 (= 5.600) , 1999 (=9.700) , 2000 (=9.900) , κλπ] , [2018-2021 λόγω κτηματολόγιο (3.500)] , [31.00’ : 225 (= 1.438.855) + 226 (= 279.682) ΣΥΝΟΛΟ = 1.718.537 , {ΔΕΝ είναι στα πορτοφόλια μας ΠΑΙΔΙΑ μου} , {έχει πάρα πολλά ακόμα έγγραφα (αλλά τα εξαφανίζει , λόγω απειλής μου , το 2019 , για αστυνομία)} , {ήδη έστειλα έγγραφο (292-4) , (οία = ‘’άκρα του τάφου σιωπή’’ , όπως από ΟΛΕΣ τις υπηρεσίες)}] , [ΑΓΑΠΕ vs ΤΕΡΑΣ TAN] , [36.36’ : στατιστικές τιμές (γιατί λείπουν αποδείξεις]

                   ………………………………

11.00’ : με τα 225 (=1.438.855€) & 226 (= 279.682€) , ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ 1] στον 291πίνακας της δίκης ΤΑΝ  & να ισχυροποιήσουμε τον κωδικό 291-204 (πεταμένα πούλια = 20.658€) , {= ΟΧΙ κορυδαλος} , {= ΔΟΛΟΣ ελεγκτών παππού} , 2] 14.34’ :  στον οικογενειακό περίγυρο (… ΡΕ!!!!  …)] , [37.37’ : προς δίκη ΤΑΝ {= ΝΑ τι συνέβη (περί κατάχρησης)} , [291πίνακας της δίκης ΤΑΝ  & να ισχυροποιήσουμε τον κωδικό 291-204 (πεταμένα πούλια = 20.658€) , (χωρίς επικαρπία = 5εκ) , {1δρχ του 1969 = 300€ βάσει ΤΑΝ]

youtu.be/naAq1ty4EJk

487γ ( 2023-07ος-06) ………….…………

26.46’ : πληρωμές για παππού [ΤΑΝ 1999 (για 8ο του 1998) & 2013 (= απόρροια ελέγχου) & ανά πολίτη] , [ΜΗΠΩΣ πλήρωσε & κάποια ΤΑΣ;;;;] , [ΑΚΥΡΑ συμβόλαια (= ημερολογιακό παράδοξο) , {ΝΑ σκαλώσουμε κανένα ΤΟΓΚΑτζη , ή ΔΟΛΙΟ}]

youtu.be/AIhgej43VWY

494γ (2023-07ος– 28) ………….…………

23.53’ : 291-204α = παππούς ΚΑΚΩΣ χαρτοσήμανση συμβολαίων [ποσό 20.658€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 5.665.800€ {πλέον ΔΕΝ λαμβάνεται υπ’ όψιν ‘’υπό αίρεση’’ ΑΛΛΑ ‘’ενημερωτικό’’} , {με τους κωδικούς ενίσχυσης του 1) 291-225 = 76.218€ οίο ΜΕ επικαρπία = 1.331.691€ & 2) 291-226 = 13.300€ οίο ΜΕ επικαρπία = 266.381€}

youtu.be/Y5HyW9lCREw

495δ (2023-08ος-06) ………….…………

50.00’ : 291-204-283σ = πούλια παππού [2022-9ο ΜΕ επικαρπία ήταν 5.665.800€ , σήμερα = 5.867.024€]

youtu.be/1e6MCx_56Bo

501γ (2023-09ος-05) ………….…………

56.36’ : 291-204 = παππούς [αναφερθήκαμε εκτενέστατα για 283σ , ΑΛΛΑ ισχύουν ΟΛΟΙ οι κωδικοί της ΑΓΑΠΕ] , [πόσα εκατομμύρια θα βγουν;] , [ταξίδι συμβολαίων του (από ΑΓΑΠΕ)]

youtu.be/jXHu9qiBdJs

555π (2024-02ος-24) ………….…………

00.00’ : 291-πίνακας [τροφοδοτούμενος με δεδομένα από 291-28(1-2-3-4-5-6-7-8)

…………..

04.00’ : ΝΕΕΣ επικαρπίες (συνήθως βάσει rochild) [204α = 6.075.632€ , …

…………………

15.55’ : νέα ποσά & επικαρπίες (βάσει ΤΑΝ) /// 204-226β = 3.476,71€ (οίο ΜΕ επικαρπία = 14.062€) /// 204-226γ = 10.453,97€ (οίο ΜΕ επικαρπία = 37.483€)

youtu.be/iznb0ekth0c

…………………..… ενημέρωση της 291-204-283σ …..

2021-08-07 , 2022-09-26 ,