288η1β = διπλοΠληρωμή κ-15-17 & ανά συμβόλαιο (παπούς) & με μηνιαία κατάσταση (1998-9ος  για 8ο) (=μαμά)

………………………………………………………………….………………

…” 288η1β της 2024-03-16   ”…

…”  παππούς 1998-8ος κατασταση  ”…

… ”  πληρωμή κ-18   ”…

… ”  πληρωμή κ-15   ” …

… ”  πληρωμή κ-17  ” …

2024-03-16 ……… δημοσίευση της 288η1β

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’291’’ (‘’291-280’’

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’299’’ (‘’299-280’’

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ ( σχετικά θέματα στο ‘’ενΖ-288’’

……………………….… ‘’yT’’ .… ενημέρωση ”288η1β ‘’  ……

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’291-280’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-280’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ενΖ-288’’

555π (2024-02ος-24) ………….…………

00.00’ : 291-πίνακας [τροφοδοτούμενος με δεδομένα από 291-28(1-2-3-4-5-6-7-8)

…………..

04.00’ : ΝΕΕΣ επικαρπίες (συνήθως βάσει rochild) [……. , 288η1β = 37.368€ , 288η1γ = 8.207 , 288η1δ = 543€

youtu.be/iznb0ekth0c

562ι (2024-03ος-16) ………….…………

00.00’ : 291-288η1β = διπλοΠληρωμή πόρων κ-15-17 για τον 8ο του 1998 {παππού) 1] & ανά συμβόλαιο [από αντικατασταθέντα συμβολαιογράφο {= παππούς}] , 2] & μηνιαίως με κατάσταση [από μαμά] τον 9ο του 1998] //// λογαριασμός χρέους ‘’ 288η1β ΠΡΟΣ τεραςΤΑΝ-ΤΑΣ  ’’ & συνημμένα : 288η1β-πίνακας (ΙΔΕ αρχή σελίδος) , ”  288η1β ΠΡΟΣ εισαγγελια ” , ”  288η1β βεβαίωση  ” , πληρωμές πόρων ανά συμβόλαιο (14233 , 14239 , 14240 , 14243 , 14244 , 14245) , 1998-8ος {μηνιαία κατάσταση & πληρωμές κ-18 , κ-15 , κ-17 (ΙΔΕ αρχή σελίδος)}  /// ποσό = 1.653,82€ [ΟΙΟ ΜΕ επικαρπία (βάσει rochild-δανεισμού = 19.250€ {βάσει ΤΑΝ = 37.572€} (τιμές 2024-03-13)]

youtu.be/fOhBkPwnSkk