283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = χαρτοσήμανση συμβολαίων

ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

eMail = ZHL283@yandex.com   ///ZHL283ZHL@hotmail.com

………………………………………………………………….………………

2020-09-15 ………………….……..

283σ = χαρτόσημα = κινητον επίσημα

2020-09-15 ………………….……..

χαρτόσημα – κινητον επίσημα = χωρισμός σε

383σ1 = χαρτόσημα – κινητον επίσημα = ”3.600”

283σ2 = χαρτόσημα – κινητόν επίσημα = 1ης σελίδας

283σ3 = χαρτόσημα – κινητόν επίσημα = 2′ φύλλα

283σ4 = σε ΤΑΧΔΙΚ ( 1.000 γονικές – δωρεές & αγοραπωλησίες )

283σ5 = χαρτόσημα – κινητον επίσημα = ”450-550” σε αγοραπωλησίες

2021-06-23 ………………….……..

383σ1 = χαρτόσημα – κινητον επίσημα = ”3.600” γονικών & δωρεών

283σ2 = χαρτόσημα – κινητόν επίσημα = 1ης σελίδας

283σ3 = χαρτόσημα – κινητόν επίσημα = 2′ φύλλα

283σ4 = σε ΤΑΧΔΙΚ { 1.000 ( γονικές – δωρεές & αγοραπωλησίες ) & ΚΛΠ }

283σ5 = χαρτόσημα ΤΑΝ

283σ6 = χαρτόσημα ΤΑΣ

2021-08-08 ………………….……..

ΙΔΕ τελικό ποσό στο 291-πίνακας { υποΠεδίο 283σ }

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’291’’ (υποσελίδα ‘’291-283σ’’

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’299’’ (υποσελίδα ‘’299-283σ’’

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ ( σχετικά θέματα στο ‘’ενΖ-283σ’’

…………………………… ‘’yT’’ .… ”283σ ‘’  ……

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’291’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ενΖ-283σ’’

135α-β-γ-δ ( 2020-5ος ) ………………………….

καταχωρώντας τον 8ο του 1998 [219α23]

47.23’ : στο 218 =XL/s θεμέλιο , στον 2ο υποΠίνακα ‘’δικαιώματα’’

       στο ‘’κατ’ αρχάς’’ 1.000δρχ των αναλογικών [283β]

             ΔΕΝ χρέωσε 5.000δρχ

                   ΠΟΤΕ δεν χρέωνε το ‘’κατ’ αρχάς’’ 1.000δρχ των αναλογικών

       στο ‘’έως τις 120.000δρχ δικαιώματα = 3.600δρχ των αναλογικών [283σ]

             αντί στο πορτοφόλι , τα χαρτοσήμανε στο συμβόλαιο = 18.000δρχ

01.02.03’ : στο 218 =XL/s θεμέλιο , στον 3ο υποΠίνακα ‘’2α φύλλα’’

       δυστυχώς για 1998-8ο (όπως & τα επόμενα 20 έτη )

             χρέωσε στις πάγιες πράξεις ( = πούλια στο συμβόλαιο , έως 2002)

…………………………………………….  

54.44’ : στο 218 =XL/s θεμέλιο , στον ενδιάμεσο 1ου & 2ου υποΠίνακα

     περί ΤΑΧΔΙΚ , στήλη Β

          ΠΑΝΤΑ το έβαζε η ΑΓΑΠΕ ως έσοδο (έως το 2014 που ανάλαβα)

          ΠΟΤΕ δεν πήρε η ΑΓΑΠΕ τιμολόγιο αγοράς ΤΑΧΔΙΚ

                ο έλεγχος ΤΑΝ το βαράει (9% ή 5%)

                      η ΑΓΑΠΕ το πληρώνει (9% ή 5%)

                9.000 συμβόλαια , έως το 2013-5ο = *0,5=450€

                3.000 συμβόλαια , έως το 2013-5ο = *0,9=270€

                     στατιστική τιμή βάσει μεγαρόσημου

                         φαντάσου τι ποσό θα βγει , επί εποχής ‘’πούλια’’ , έως 2002

     συμβολαιογράφοι είστε μέσα σε αυτό το θέμα

            πανελλαδικά είναι ΠΟΛΛΑ εκατομμύρια , απέναντι στο ΤΑΝ

01.01.01’ : στο 218 =XL/s θεμέλιο , στον ενδιάμεσο 1ου & 2ου υποΠίνακα

       περί ‘’κινητό επίσημο’’ , στήλη C

             ΟΜΟΙΩΣ όπως ΤΑΧΔΙΚ

01.50.00’ : παράδειγμα καταχωρήσεων στο 218 = XL/s θεμέλιο

συμβόλαιο γονικής 9.000.000δρχ

γραμμένο στην γραφομηχανή , από παππού (ΑΡΑ πριν το 1996)

πάγια τέλη χαρτοσήμου 3.600δρχ

    zηλ = αυτό είναι : δικαιώματα έως 120.000*3% = 3.600δρχ

    zηλ = ΔΕΝ χρεώνει το κατ’ αρχάς = 1.000δρχ

αναφέρει & χρεώνει (ΚΑΚΩΣ) στο συνολικό ποσό ΤΑΧΔΙΚ = 1.000δρχ

youtu.be/OHlrJSRTLHQ

168γ ( 2020-9ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’280’’ ( ‘’283’’ υποσελίδα 

       283σ = λάθη ΑΓΑΠΕ – ‘’πούλια’’

κατά τις καταχωρήσεις στο 4μηνο του 1998 ( = 219α23 )

       283σ = ‘’πούλια’’ = 801,32€

             ΔΕΝ είχε ( όπως σε ΟΛΑ τα έτη ) τιμολόγιο αγοράς

             τα καταχωρούσε ως έσοδο στο συμβόλαιο

                            ΚΑΙ στα βιβλία εσόδων

                     ΑΡΑ , ΚΑΚΩΣ πλήρωσε φόρο 45% = 333€

       στατιστικώς  μέχρι 2015/5ο ( έλεγχος )

             1999 έως  2013/5ο βάσει αριθμό συμβολαίων = 30.000€

                     ΑΡΑ , ΚΑΚΩΣ πλήρωσε φόρο 45% = 13.333€

       283σ = μέσα στα ‘’πούλια’’ τα ‘’κινητόν επίσημα’’ = ΧΑΟΣ

youtu.be/2fmf5vHiNKo

224γ1-2 ( 2021-2ος ) ………………………….

κατά τις καταχωρήσεις στον 8ο του 1998 ( = 219α23 ) {12 συμβόλαια}

           πρέπει να ζητηθούν από τους πολίτες (283τ) 11.278δρχ = 33,10€

           πρέπει να αφαιρεθούν ( λόγω 283τ) από έσοδα 140.871δρχ = 413,41€

           υψηλά ποσά ΕΩΣ 2003 ( λόγω ‘’πούλια’’

youtu.be/C6udxGxeuYk

242β ( 2021-2ος ) ………………………….

18.00’ : ταμεία ..///.. ειδικά πριν το 2003 που χαρτοσημαίνονταν ..///.. που ΠΑΝΤΑ έμπαιναν ως έσοδο έως το 2014

youtu.be/IzAlh5R5iC4

274δ ( 2021-4ος ) ………………………….

6.07’ : ΔΥΣΤΥΧΩΣ 1998 έως 2002 η ΑΓΑΠΕ

     τα χαρτοσήμανε στα συμβόλαια ( μαζί με τα άλλα ‘’πούλια’’ )[283σ]

youtu.be/L70OZ2ps8gY

290δ ( 2021-5ος ) ………………………….

      Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

XLs-θεμέλιο [218] { ο νέος υποΠίνακας ‘’ΤΑΧΔΙΚ –ΚΛΠ’’

             παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

      στήλες με ‘’πούλια’’ [283σ] (1998 έως 2002)

      στήλη C με ΤΑΧΔΙΚ

      στήλη D με ‘’κινητόν επίσημο’’ 2ων φύλλων

      στήλη Ε με ‘’κινητόν επίσημο’’ παγίου γονικών δωρεών – προικών – ΚΛΠ

      στήλη F με ‘’κινητόν επίσημο’’ 1ης σελίδας συμβολαίου

      στήλη G με ΤΑΝ

      στήλη Η με ΤΑΣ

……………………………

00.00’ : κατά τις καταχωρίσεις στον 1ο του 2003 [219α18] , ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ η παρουσία των ‘’πούλια’’ με ΤΑΧΔΙΚ του 1 ή 2€ στα συμβόλαια ..///.. συμβόλαιο με ‘’πούλια’’ (1998 έως 2002) αντί 5’ καταχώρηση χρειάζεται 2 ή 3 ώρες

03.00’ : ΠΡΟΣΟΧΗ στα ‘’κινητόν επίσημο’’ = η τιμή θα είναι προσαυξημένη κατά 20% (λέει υπέρ ΟΓΑ κλπ μαλακίες)

04.00’ : στο αρχείο , έχουμε ‘’χύμα’’ ένα τσουβάλι ‘’πούλια’’ ..///.. στα συμβόλαια , χαρτοσημασμένα σε άχρηστα πλέον έγγραφα (συνημμένα κάποτε) , έχουμε ακόμα ένα τσουβάλι ‘’πούλια’’

04.44’ : τα αγοράσαμε (χωρίς τιμολόγιο) , πετάξαμε τα χρήματα στα ΤΑΝ-ΤΑΣ , μουχλιάζουν στο υπόγειο , τα χαρτοσημάναμε στα συμβόλαια , τα δηλώσαμε ως έσοδο στην Δ.Ο.Υ. , μας τα ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΙ & ο έλεγχος ΤΑΝ

youtu.be/408PTbsvV4w

290ε ( 2021-5ος ) ………………………….

      Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

      XLs-θεμέλιο [218] {νέος πίνακας ‘’ΤΑΧΔΙΚ –κλπ’’

            παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

στήλη ‘’F’’ = ‘’κινητόν επίσημα’’ 1ης σελίδας [283σ2]

      χρήματα πεταμένα στο ΤΑΝ αντί στο πορτοφόλι

      04.04’ : στήλη ‘’C’’ = ΤΑΧΔΙΚ

       στήλη ‘’D’’ = ‘’κινητόν επίσημα’’ 2ων φύλλων

       στήλη ‘’G’’ = ‘’ΤΑΝ –κ-18 = 9%

       στήλη ‘’Ε’’ = τα ‘’3.600 (σε γονικές – δωρεές)

       στήλης ‘’J’’ = σύνολο ,ΟΙΟ

            μεταφορά στον κεντρικό πίνακα {παρατηρήσεις (στήλη ‘’Ρ’’

                = αφαίρεση (ως έσοδο) από το ποσό του συμβολαίου

…………………

01.00’ : νομοθεσία περί ταμείου ΤΑΝ επί δικαιωμάτων σε 1ο & 2α φύλλα , τα ΟΠΟΙΑ η μαμά , έως το 2003 & τα χαρτοσήμανε στο συμβόλαιο του αρχείου & τα πλήρωνε με μηνιαίες καταστάσεις ..///.. συνήθως τα καταλογίζει & ο έλεγχος ΤΑΝ

03.00’ : στήλη ‘’F’’ = ‘’κινητόν επίσημα’’ 1ης σελίδας ..///.. ΠΡΟΣΟΧΗ είναι κρυμμένο συν (+) 20% υπέρ ΟΓΑ –κλπ ..///.. το αναφέρει ΠΑΝΤΑ στα συμβόλαια , αλλά ΔΕΝ ΤΟ ΧΡΕΩΝΕΙ πουθενά

08.00’ : το ποσό της στήλης , μαζί με τα υπόλοιπα ‘’πούλια’’ , συναθροίζονται στην στήλη ‘’J’’ , το ποσό της οποίας , θα μεταφερθεί στον κεντρικό πίνακα στις παρατηρήσεις , στην στήλη ‘’Ρ’’ κωδικό *1* , για να αφαιρεθεί από το ποσό αναφοράς του συμβολαίου ( = τι τελικά είχε ως έσοδο η μαμά) (= ενημέρωση 12ο υποπίνακα ‘’βιβλία εσόδων & 18ο υποπίνακα ‘’πολίτης εν-200’’)

youtu.be/6fSsSEs3hQU

290ζ ( 2021-5ος ) ………………………….

      Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

      XLs-θεμέλιο [218] {νέος πίνακας ‘’ΤΑΧΔΙΚ –κλπ’’

            παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

στήλες με ‘’πούλια’’ [283σ] (1998 έως 2002)

            χρήματα πεταμένα στο ΤΑΝ αντί στο πορτοφόλι

      στήλη ‘’C’’ = ΤΑΧΔΙΚ

      στήλη ‘’D’’ = ‘’κινητόν επίσημα’’ 2ων φύλλων

      στήλη ‘’Ε’’ = τα ‘’3.600’’δρχ (των γονικών – δωρεών) [283σ1]

      στήλη F με ‘’κινητόν επίσημο’’ 1ης σελίδας συμβολαίου

      στήλη ‘’G’’ = ‘’ΤΑΝ –κ-18 = 9%

      στήλη G με ΤΑΝ

…………………

00.00’ : θα πάνε ΑΜΕΣΑ αφαιρετέα στο ποσό της ΔΙΚΗΣ [291] , στο κ-15-17 {{{πρέπει να κατεβούμε από τις 120.000€ & είμαστε στην κόψη του ξυραφιού}} ..///.. & τα ΕΒΛΕΠΕ ο έλεγχος ΤΑΝ & έκανε τουμπεκί ..///.. ποιος είναι ο ρόλος των ταμείων ;; ..///.. αναφέρει , η μαμά στο συμβόλαιο , ‘’πάγια τέλη χαρτοσήμου’’ ..///.. να αφαιρεθούν από το φορολογητέο εισόδημα ..///.. να καταλογισθεί ΔΟΛΟΣ ελεγκτών ΤΑΝ γιατί τα έβλεπε & μας τα χρέωσε

youtu.be/mcdrimzplF4

290η ( 2021-5ος ) ………………………….

      Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

      XLs-θεμέλιο [218] {νέος πίνακας ‘’ΤΑΧΔΙΚ –κλπ’’

            παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

στήλη ‘’Ε’’ = τα ‘’3.600’’δρχ (των γονικών – δωρεών) [283σ1]

      ΟΙΑ = τα δικαιώματα 3% των 120.000δρχ στις αναλογικές

            χρήματα πεταμένα στο ΤΑΝ αντί στο πορτοφόλι

                  ΟΠΩΣ τα εμπέδωσε από τον πατέρα της

      στατιστικά ‘’283σ1’’ με 10 συμβόλαια τον μήνα

            min = 15.000.000δρχ = 44.020,54€

                  = κλείνει η πόρτα του κορυδαλλου

      17.00’ : αιτιολόγηση του ‘’283σ1 =

            ΑΦΑΙΡΕΤΕΑ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ Κ-15-17’’

      21.00’ : τσεκ στον Η/Υ {συμβόλαια σκαναρισμένα  = …

            ΑΡΑ το ‘’283σ1’’ κατεβαίνει στα 6.000.000δρχ = 17.608,22€

………………………..

00.22’ : νέος κωδικός για την ΔΙΚΗ-ΤΑΝ [291] ..///.. δικαιώματα = 1) κατ’ αρχάς 1.000δρχ (τα χαρτοσημαίνει με ΤΑΧΔΙΚ) , ΣΥΝ (+) 2) 3% στις 120.000δρχ {τα χαρτοσημαίνει με 6 ‘’κινητόν επίσημα’’ των 500δρχ (αλλά με πολύ μικρά γράμματα , γράφει στο πούλι 20% υπέρ παπάρια –ΟΓΑ –κλπ) = 3.600δρχ} , ΣΥΝ (+) 3) 1,2% στο υπόλοιπο ποσό της πράξης ..///.. & στα τρία συνυπάρχει υπέρ ΤΑΝ -9% (που μας τα βαράει & ο έλεγχος ΤΑΝ) + ΤΑΣ-5% + ΤΑΣ-1% ..///.. το ΤΑΝ-9% το πληρώνει & στην τράπεζα , έως το 2000 , ανά συμβόλαιο ..///.. η αξία του κωδικού ‘’283σ1’’ είναι πολλαπλή = 1) ΔΟΛΟΣ-ΤΑΝ ,2) Δ.Ο.Υ. = αφαιρετέο εισόδημα , 3) χρήματα πεταμένα στο ΤΑΝ = ΑΜΕΣΑ αφαιρετέα στον πίνακα της ΔΙΚΗΣ-ΤΑΝ [291] , 4) αφαιρετέο ΑΜΕΣΑ κ-18 του πορίσματος ανακριτή … ΚΛΠ ..///.. στατιστικά ‘’283σ1’’ με 10 συμβόλαια τον μήνα , min = 1.400.000δρχ για το 1998 ΣΥΝ (+) 4.500.000δρχ για το 1999 ΣΥΝ (+) 4.500.000δρχ για το 2000 ΣΥΝ (+) 4.500.000δρχ για το 2001 = 15.000.000δρχ = 44.020,54€ = κλείνει η πόρτα του κορυδαλλου ..///.. πρέπει να ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ένα ένα ΟΛΑ τα συμβόλαια ..///.. ΔΟΛΟΣ-ΤΑΝ = τα έβλεπε η χαμούρα η ελεγκτής , αλλά η εντολή βλέπεις = ‘’βαράτε τους συμβολαιογράφους’’

10.00’ : ‘’283σ1’’ δηλωθέν ως έσοδο στην Δ.Ο.Υ. = αφαιρετέο εισόδημα για 1998 έως 2001 ..///.. μας κυνηγάνε & για ΦΠΑ ..///..

12.00’ : ως στατιστικό ποσό για ‘’283σ1’’ βάλαμε 10 πράξεις . ΑΛΛΑ για 1998 :  8ος = 2 , 9ος = 13 , 10ος = 14 , 11ος = 13 , 12ος = 41 . ΚΑΛΑ ΠΑΜΕ . ΘΑ ξεπεράσουμε τα 15.000.000δρχ ..///.. ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ πρέπει να ασχοληθώ ΜΟΝΟ με αυτό τις επόμενες ημέρες . ΠΡΕΠΕΙ να γίνει καταγραφή των ‘’3.600’’ ανά συμβόλαιο ΑΜΕΣΑ

17.00’ : αιτιολόγηση του ‘’283σ1 = ΑΦΑΙΡΕΤΕΑ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ Κ-15-17’’

18.18’ : ΑΝ βγεί 15.000.000δρχ σημαίνει πως ΚΑΚΩΣ δώσαμε 7.500.000δρχ ως φόρο στην Δ.Ο.Υ.

19.00’ : ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ , σε ευχαριστώ , για την ανακάλυψη του ‘’283σ1’’

21.00’ : τσεκ στον Η/Υ , στον φάκελο με τα συμβόλαια , στα σκαναρισμένα  = 2002 {έχει μεγαρόσημα} , 2001 {έχει μεγαρόσημα} , 1999 {ουφ , βάζει ‘’3.600’’} ΑΡΑ το ποσό ‘’283σ1’’ κατεβαίνει στα 6.000.000δρχ = 17.608,22€

30.00’ : Αθανάσιε  – Γεώργιε , η θαυμάσια δουλειά που κάνατε κατά το 2007 ,  με τα σκαναρίσματα των συμβολαίων . ΠΡΕΠΕΙ να συνεχιστεί σε ΟΛΟ τα έτη με ‘’πούλια’’

youtu.be/CplYNFcmvMo

291β ( 2021-5ος ) ………………………….

 ‘’πούλια’’

         281ρ = ΔΟΛΟΣ μη ενημέρωσης

                  ( άμα τη εμφανίσει ή στο ετήσιο κλείσιμο ή 2010 στον έλεγχο )

         283σ = κινητόν επίσημα

         218β = ‘’3.600’’ για παππού (14.500 συμβόλαια )

youtu.be/nMRVy0A-T_A

295δ ( 2021-5ος ) ………………………….

      Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

XLs-θεμέλιο [218] {νέος πίνακας ‘’ΤΑΧΔΙΚ –κλπ’’

            παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

      283σ1 = χαρτόσημα – κινητον επίσημα = ”3.600” γονικών & δωρεών

      283σ2 = χαρτόσημα – κινητόν επίσημα = 1ης σελίδας

      283σ3 = χαρτόσημα – κινητόν επίσημα = 2′ φύλλα

      283σ4 = ΤΑΧΔΙΚ {1.000 αναλογικών }

      283σ5 = χαρτόσημα ΤΑΝ

      283σ6 = χαρτόσημα ΤΑΣ

            χρήματα πεταμένα στο ΤΑΝ αντί στο πορτοφόλι

                  ΟΠΩΣ τα εμπέδωσε από τον πατέρα της

02.00’ : πίνακας 291-283σ της ΔΙΚΗΣ-ΤΑΝ ,max ποσών

             ΑΝ είναι χαρτοσημασμένες , για 1998 ,από βιβλίο συμβολαίων

      80 πράξεις με 283σ1 {382.400δρχ}

      102 αναλογικές με 283σ4 {102.000δρχ}

      κλπ , κλπ  = 1.526,86€

             ΑΝ είναι χαρτοσημασμένες , 1999 ,από βιβλίο συμβολαίων

      121 πράξεις με 283σ1 {382.400δρχ}

      219 αναλογικές με 283σ4 {102.000δρχ}

      κλπ , κλπ  = 2.724€

………………………..

00.00’ : στον πίνακα 291-283σ της ΔΙΚΗΣ-ΤΑΝ είχα βγάλει στατιστικά 891€ για 1998 , 1.900€ για 1999 ..///.. ο κωδικός 283σ θα επιμερισθεί σε 283σ1-2-3-

4-5-6 

09.00’ : θα δούμε ΚΑΙ ο παππούς , τι χρήματα πέταξε στο ΤΑΝ

12.00’ : οι επόμενες αναφορές μου θα είναι ανά μήνα & ανά συμβόλαιο

youtu.be/HH43ehScUm4

296β ( 2021-5ος ) ………………………….

291-283 = πίνακας για ΔΙΚΗ

283σ  = ‘’πούλια’’

καταγραφή σε κάθε έτος , σε κάθε μήνα , το πλήθος ΑΝΑ πράξη

             βοηθητικό μέσο για εξαγωγή ποσών ΑΝΑ κωδικό στο 291 = ΔΙΚΗ 

             βοηθητικό μέσο για εξαγωγή ποσών ΑΝΑ κωδικό στο 200 = ΑΓΑΠΕ

youtu.be/-inQaGLigsM

297γ ( 2021-5ος ) ………………………….

01.00’ : κατά τις καταχωρίσεις στον 9ο του 1998 [219α23] ,ΜΟΝΟ ‘’πούλια’’ & ………..///.. μέχρι τέλη 1999 χαρτοσημαίνει με ‘’πούλια’’ [283σ]

youtu.be/3D7AmjJAgis

297δ ( 2021-5ος ) ………………………….

01.01’ : 218  =XLs-θεμέλιο {13ος υποΠίνακας ‘’αρχείο –φάκελος συμβολαίου’’

     μισή σφραγίδα = ένδειξη πως υπήρχαν ‘’πούλια’’

          ξεκόλλησαν από κακή τοποθέτηση –εκτύπωση φωτοτυπιών

                -πολυετής βίος –βοθρολύματα – κλπ

          το τι υπήρχε ,είναι θέμα τακτικής παππού & μαμάς

                & κατάρτισης σας στο 218  =XLs-θεμέλιο

…………………….

00.00’ : κατά τις καταχωρίσεις στον 9ο του 1998 [219α23] ,ΜΟΝΟ ‘’πούλια’’ & … ..///.. ‘’πούλια’’ & θέση τους στο συμβόλαιο (αριστερά στο γνήσιο ,δεξιά στα αντίγραφο –μεταγραφής –κλπ) ..///.. 1η σελίδα , πρώτα τα ΤΑΧΔΙΚ (τα ‘’κατ’ αρχάς’’ των δικαιωμάτων) , μετά τα ‘’3.600’’ του πορτοφολιού ,μετά τα ‘’κινητόν επίσημα’’ ,κλπ

youtu.be/hNRiuWPVwOc

297ζ ( 2021-5ος ) ………………………….

.          καταχωρώντας στον 9ο του 1998 [219α23]

      Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

           XLs-θεμέλιο [218] {υποΠίνακας ‘’ΤΑΧΔΙΚ –κλπ’’

πούλια [283σ] = στήλες C-D-E-F-G-H 

      00.00’ : τακτική της μαμάς σε χαρτοσήμανση αγοραπωλησιών

      05.00’ : τακτική της μαμάς σε χαρτοσήμανση γονικών – δωρεών

      10.00’ : τακτική της μαμάς σε χαρτοσήμανση διανομής αναλογικής

      10.10’ : τακτική της μαμάς σε χαρτοσήμανση σύσταση

           καθέτου ή οριζοντίου {αναλογική ή ΜΗ}

      10.20’ : τακτική της μαμάς σε χαρτοσήμανση απλών πάγιων

      15.00’ : τακτική της μαμάς σε χαρτοσήμανση κληρονομιάς αποδοχή

……………………….

00.00’ : στον 9ο του 1998 , η τακτική της μαμάς είναι : σε αγοραπωλησίες , χαρτοσημαίνει : 1] 283σ4 σε 12 με ΤΑΧΔΙΚ των 1.000δρχ , σε 2 ΔΕΝ βάζει , σε 3 βάζει 500δρχ , 2] 283σ3 , βάζει σε όλες σε , 2 ΔΕΝ βάζει (η ύπαρξη γκρι χρώματος κελιού = ΔΕΝ πρέπει) , 3] 283σ2 σε όλα βάζει 180 , σε 1 βάζει 504 , σε 2 ΔΕΝ βάζει ..///.. μέχρι τον 10ο του 1998 γίνονταν χαρτοσήμανση ΤΑΝ-ΤΑΣ & ΟΧΙ πληρωμή με καταστάσεις (γεγονός που συμβαδίζει & ο έλεγχος ΤΑΝ στο κ-18)

05.00’ : στον 9ο του 1998 , η τακτική της μαμάς είναι : σε γονικές –δωρεές = 12 πράξεις , χαρτοσημαίνει : 1] 283σ4 σε 8 με ΤΑΧΔΙΚ των 1.000δρχ , σε 3 ΔΕΝ βάζει (ΟΥΤΕ άλλο χαρτόσημο επειδή είναι ΤΟΓΚΑ) , 1 ΔΕΝ έχω το γνήσιο συμβόλαιο ,  2] 283σ3 , βάζει σε όλες ανάλογα τα φύλλα , στις 3 ΔΕΝ βάζει , 3] 283σ2  ΔΕΝ βάζει 4] 283σ1 σε 5 με ‘’κινητόν επίσημα’’ 6*500+20%=3.600δρχ , σε 3 ΔΕΝ βάζει , σε 3 ΔΕΝ βάζει (ΟΥΤΕ άλλο χαρτόσημο επειδή είναι ΤΟΓΚΑ) , 1 ΔΕΝ έχω το γνήσιο συμβόλαιο , 3] 283σ2  ΔΕΝ βάζει

13.00’ : ΕΤΣΙ χαρτοσήμανε ο πατέρας της , ΕΤΣΙ έμαθε 10έτη πριν ορκιστεί , ΕΤΣΙ έφτιαχνε η μαμά για 4 έτη

13.13’ : ανάλυση του ΤΙ αφαιρούμε σε κάθε κωδικό , ποσό = για πίνακα ΔΙΚΗ –ΤΑΝ [291-283σ]

15.00’ : στον 9ο του 1998 , η τακτική της μαμάς σε χαρτοσήμανση κληρονομιάς αποδοχή = 10 πράξεις : 1] σε 4 ΔΕΝ βάζει κανένα (επειδή είναι ΤΟΓΚΑ) , 2] 283σ4 με ΤΑΧΔΙΚ των 100δρχ , 3] 283σ3 , βάζει σε όλες ανάλογα τα φύλλα , 4] 283σ2  βάζει 180δρχ , 5] ΤΑΝ-5% (στήλη G) βάζει 500δρχ ..///..  17.00’ : στον 9ο του 1998 , η τακτική της μαμάς σε χαρτοσήμανση διαθήκης = 0 πράξεις ..///.. ανάλυση εξαγωγής ταμείων ΤΑΝ-5% & ΤΑΣ-6% ..///..  20.00’ : ΟΛΑ τα ανωτέρω τα έμαθε από τον παππού ..///.. 20.02’ : στατιστικά ποσά για τις κληρονομιάς αποδοχές (οία ΑΜΕΣΑ επιστροφή)

30.00’ : ΑΛΛΑ θερίζει η ΤΟΓΚΑ ..///.. στα σχετικά συμβόλαια  = ΔΕΝ έχεουν ‘’πούλια’’ , ΔΕΝ έχουν …………..

youtu.be/sOCYSKEoBzo

298α ( 2021-5ος ) ………………………….

δημιουργώντας τους χάρτες του κάθε πολίτη [219]

     γίνονται ΟΡΑΤΑ τα ‘’κόκκινα σημάδια’’ & οι ιδιαιτερότητες

         των βρωμιάρηδων { συνήθως σε οικογενειακό επίπεδο

         ΔΕΝ έχει (πούλια –ΤΑΧΔΙΚ -3.600 –….

youtu.be/rF8462MHhOU

298γ ( 2021-5ος ) ………………………….

καταχωρώντας στον 10ο του 1998 [219α23]

μία αγοραπωλησία ΒΑΣΕΙ προσυμφώνου (του παππού)

        ΜΕ τίμημα = αρραβώνας = αντικειμενική Δ.Ο.Υ. = 5.000.000δρχ

                = ΠΑΓΙΑ πράξη

                ΚΑΚΩΣ χαρτοσημαίνει τις διάφορες μαλακίες

                      αντί στο πορτοφόλι , το ‘’κατ’ αρχάς’’ = 1.000δρχ [283ω5]

                      ‘’κινητό επίσημα 2α φύλλα’’ = 360δρχ

                      ‘’κινητό επίσημα 1ο φύλλο’’ = 180δρχ

……………………………..

18.18’ : κ.κ. δικαστές , από ποιόν κωδικό να πρωτοΦωνάξουμε : ΦΕΡΤΕ ΤΑ ΠΙΣΩ ΡΕ

youtu.be/DMBO2IwEGn0

298δ ( 2021-5ος ) ………………………….

00.41’κατά την καταχώρηση στον 10ο του 1998 [219α23]

μέσα από την ανάλυση των καταχωρήσεων του 218 = XL/s θεμέλιο

      ή μέσω συμβολαιογραφικής εφαρμογής ‘’bSymbolaio’’ [275]

            ΑΝ δεν την είχε σελιδοδείκτη

αναλύοντας τρεις δωρεές , ποσού πράξεων 70.000.000δρχ

      βοηθητικό αρχείο XLs , μέσα στο 1998 , φάκελος ΤΑΝ

              με πληρωμές {ροζ (ΔΕΝ έχω πληρωμή) κόκκινο (ΔΕΝ έχω φάκελο)

              11.12’ Απόστολε , στην αυριανή εφαρμογή [275] βάσει

                     218  = XLs-θεμέλιο { ο νέος ‘’ΤΑΧΔΙΚ –ΚΛΠ’’ πίνακας

                           παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

                           για εξαγωγή ποσών ΠΡΟΣ αφαίρεση στό ποσό πληρωμής

      θα βάλουμε ΤΑΧΔΙΚ , ΄΄πούλια’’ , ‘’3.600’’

              τα οποία υπάρχουν ( = ΟΧΙ ΤΟΓΚΑ [224]

      βιβλίο συμβολαίων

               τέλη χαρτοσήμου 3.600 ( πούλια ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

               ωχ ωχ . περνάει τους πόρους , στο εισόδημα

youtu.be/j25l8SUywf8

299α ( 2021-5ος ) ………………………….

κάτι πρέπει να κάνω ΑΥΡΙΟ μεθαύριο

283σ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στην τσέπη

youtu.be/c6T-LFT777k

299β ( 2021-5ος ) ……………………………….

καταχωρώντας στο 219α23 = 1998 τον 10ο τα 283σ= πούλια

ενημέρωση

            291 = ΔΙΚΗ

youtu.be/y16VlFGT99Q

302γ ( 2021-6ος ) ……………………………….

283σ = 283σ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στην τσέπη

291 = ΔΙΚΗ

          πίνακας  ΚΑΙ ποσά ( υποχρεωτικώς αφαιρετέα … – … υπό ΑΙΡΕΣΗ )

ανάλυση ΟΛΩΝ των κωδικών

youtu.be/_g6S04Uut2M

303β ( 2021-6ος ) ……………………………….

291 = ΔΙΚΗ ( αναβολή για Νοέμβριο )

πλάνο επόμενων ημερών

       καταγραφή πούλια & κλπ ενδιαφέροντα στης μαμάς [283σ]

…………

02.48’ : από συμβόλαια τους , καταγραφή σχετικών ανοησιών άλλων συμβολαιογράφων

youtu.be/HQ-VV8qpzhI

303ζ ( 2021-6ος ) ……………………………….

04.04’ : σε όποιο συμβόλαιο ΔΕΝ έχει πούλια = ΤΟΓΚΑ ..///.. σε όποιο συμβόλαιο ΔΕΝ έχει σφραγίδες στην τελευταία σελίδα του = ΤΟΓΚΑ ..///.. σε όποιο συμβόλαιο ΔΕΝ έχει πληρωμές πόρων 1,3% – 0,65% – 0,125%  στην τράπεζα = ΤΟΓΚΑ ..///.. σε όποιο συμβόλαιο ΔΕΝ έχει πληρωμή ΤΑΝ 9% στην τραπεζα = ΤΟΓΚΑ

youtu.be/93ae7td4am8

303μ ( 2021-6ος ) ……………………………….

       καταχωρώντας στον 11ο του 1998 [219α23]

Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

218  = XLs-θεμέλιο { ο νέος ‘’ΤΑΧΔΙΚ –ΚΛΠ’’ πίνακας

             παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

      & για καταγραφή ‘’πούλια στο συμβόλαιο

                     χρήματα πεταμένα στο ΤΑΝ αντί στο πορτοφόλι

             στήλες C έως H

      15.15’ : στήλη ‘’C’’ = ΤΑΧΔΙΚ δυστυχώς , πετάει στο ΤΑΝ 7.200δρχ

             τα ‘’κατ’ αρχάς 1.000’’  , αντί στο πορτοφόλι , τα χαρτοσημαίνει

       στήλη ‘’D’’ = ‘’κινητόν επίσημα’’ 2ων φύλλων ,  χαρτοσημαίνει 5.592δρχ

       στήλη ‘’F’’ = ‘’κινητόν επίσημα’’ 1ης σελίδας , χαρτοσημαίνει 4.330δρχ

       στήλη ‘’G’’ = ‘’ΤΑΝ –κ-18 = 9% , χαρτοσημαίνει 5.160δρχ

       στήλη ‘’Ε’’ = τα ‘’3.600 (σε γονικές – δωρεές) χαρτοσημαίνει 20.5000δρχ

       στήλη ‘’Ι’’ = ‘’διπλοΠληρωμές’’ υπάρχει [281τ] η πληρωμή = 1.080δρχ

……………………………..

00.41’ : ΟΤΙ ψάχνουμε για την μαμά , θα ψάχνουμε & στου παππού , ήτοι  1] …..  2] …………..  3] μαλακίες { πούλια , διπλοπληρωμές , υπερπληρωμές , κλπ} ως προς ΤΑΝ-ΤΑΣ , 4] ………

……..

15.15’ : στήλη ‘’C’’ = ΤΑΧΔΙΚ δυστυχώς 7.200δρχ , τα ‘’κατ’ αρχάς 1.000’’  , αντί στο πορτοφόλι , τα χαρτοσημαίνει ..///… σε 11 αναλογικές ΔΕΝ χαρτοσημαίνει ΤΑΧΔΙΚ = ‘’κόκκινο σημάδι’’ για ‘’219’’ ..///… στήλη ‘’D’’ = ‘’κινητόν επίσημα’’ 2ων φύλλων ,  χαρτοσημαίνει 5.592δρχ , ενώ στις 11 αναλογικές συν (+) 2 κληρονομιάς αποδοχή , ΔΕΝ τα χαρτοσημαίνει = ‘’κόκκινο σημάδι’’ για ‘’219’’ ..///… στήλη ‘’F’’ = ‘’κινητόν επίσημα’’ 1ης σελίδας , χαρτοσημαίνει 4.330δρχ , ενώ στις 11 αναλογικές συν (+) 2 κληρονομιάς αποδοχή , ΔΕΝ τα χαρτοσημαίνει = ‘’κόκκινο σημάδι’’ για ‘’219’’ ..///… στήλη ‘’G’’ = ‘’ΤΑΝ –κ-18 = 9% , χαρτοσημαίνει 5.160δρχ , ενώ σε 2 κληρονομιάς αποδοχή & 11 πάγιες , ΔΕΝ τα χαρτοσημαίνει = ‘’κόκκινο σημάδι’’ για ‘’219’’ ..///… στήλη ‘’Ε’’ = τα ‘’3.600 (οία = 3% των δικαιωμάτων)’’ σε γονικές – δωρές , που αντί στο πορτοφόλι τα πετάει στο ΤΑΝ , χαρτοσημαίνει 20.5000δρχ , ενώ σε 6 πράξεις (21.600δχρ) ΔΕΝ τις χαρτοσημαίνει = ‘’κόκκινο σημάδι’’ για ‘’219’’ ..///…

youtu.be/X_I4Tj0tPEs

306δ ( 2021-6ος ) ………………………….

      Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

218  = XLs-θεμέλιο { ο νέος ‘’ΤΑΧΔΙΚ –ΚΛΠ’’ πίνακας

            παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

      για εξαγωγή ποσών ΠΡΟΣ αφαίρεση από ποσό πληρωμής πολίτη

      & για καταγραφή ‘’πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι’’ [283σ]

καταχωρώντας τον 2ο του 1999 [219α22]

            ψιλιάζομαι πως τον 9ο του 1999 , μπαίνει τέλος στο 283σ

      ΑΛΛΑ καταγράφεται η ανυπαρξία

             των ‘’πούλια’’ & πληρωμών τραπεζα (κ-18-15-17)

             = ΤΟΓΚΑ [224]

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’290’’ υποσελίδα 291 = ΔΙΚΗ)

      πίνακας 291-283σ

      για το 1998 (4 μήνες)

             1.043,33€ ΚΑΚΩΣ πεταχτήκαν στο ΤΑΝ

                   ΚΑΚΩΣ δηλωθήκανε έσοδο στην Δ.Ο.Υ.

                   ΚΑΚΩΣ (εκτός ‘’3.600’’) τα καταλογίζει ο έλεγχος ΤΑΝ

      για το 1999 (2 μήνες ,μέχρι στιγμής)

             1.106€ ΚΑΚΩΣ πεταχτήκαν στο ΤΑΝ

                   ΚΑΚΩΣ δηλωθήκανε έσοδο στην Δ.Ο.Υ.

                   ΚΑΚΩΣ (εκτός ‘’3.600’’) τα καταλογίζει ο έλεγχος ΤΑΝ

             συν (+) 1.700€ ΚΑΚΩΣ πεταχτήκαν στο ΤΑΝ

                   με στατιστική τιμή από βιβλίο συμβολαίων

                   ΟΙΩΝ αναζητείται ο φάκελος του αρχείου

youtu.be/m6ApTD0TBTg

306ε ( 2021-6ος ) ………………………….

καταχωρώντας πούλια & σφραγίδες στον 12ο του 1998

283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

youtu.be/g_jkvwtWEI0

306ζ ( 2021-6ος ) ………………………….

04.04’ : για αυτό , & μετά τις κλάψες = ΤΟΓΚΑ , δημιουργούνται ΤΟΣΟΙ κωδικοί {{ανυπαρξίας (……….. & ‘’πούλια’’ & ……….

youtu.be/93ae7td4am8

308β ( 2021-6ος ) ………………………….

καταγραφή πούλια ( = 283σ ) ανά συμβόλαιο

                 ΤΕΛΟΣ αυτών 9ο/1999 ( από σκαναρισμένα )

                              2ο/2001 ( στο βιβλίο συμβολαίων )

291-283σ = ΔΙΚΗ – πίνακας

283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

……….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

308γ ( 2021-6ος ) ………………………….

καταχωρώντας στον 1ο του 1999 ( = 219α22 )

            283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

291-283σ = ΔΙΚΗ – πίνακας

283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

……….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

308ε ( 2021-6ος ) ……………………………….

      43.43’ : καταγράφοντας από 1969 έως 1971

ΟΛΕΣ τις πράξεις 219γ {= πολίτης εν-200 με κ-15-17} του παππού

               …………………………………….

50.00’ :..///.. αναφέρει δικαιώματα = 25δρχ , αναφέρει ‘’πάγια τέλη’’ = 10δρχ , & είναι επικολλημένα χαρτόσημα 14δρχ . 30έτη μαλακίες ,ΟΠΩΣ & 24 έτη η κόρη του

youtu.be/DRSzZdUcydY

310β ( 2021-6ος ) ………………………….

καταχωρώντας στον 2ο του 1999 ( = 219α22 )

            283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

291-283σ = ΔΙΚΗ – πίνακας

283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

……….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

310γ ( 2021-6ος ) ………………………….

καταχωρώντας στον 3ο του 1999 ( = 219α22 )

            283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

291-283σ = ΔΙΚΗ – πίνακας

283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

……….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

317κ ( 2021-6ος ) ………………………….

καταχωρώντας στον 5ο του 1999 ( = 219α22 )

            283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

291-283σ = ΔΙΚΗ – πίνακας

283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

……….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

322β ( 2021-7ος ) ………………………….

καταχωρώντας τον 6ο του 1999 ( = 219α22 )

           ολοκληρωτική έλλειψη χαρτοσήμων στα συμβόλαια ( = 283σ )

                       λόγω 227 ( = πληρωμές σε οικογενειακές υποχρεώσεις )

           πούλια , μεταγραφές , κλπ γεγονότα μηνός

283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

……….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

323θ ( 2021-7ος ) ……………………………………..

καταχωρώντας τον 4ο του 1999 ( = 219α22 )

            283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

291-283σ = ΔΙΚΗ – πίνακας

283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

……….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

323ι ( 2021-7ος ) ……………………………………..

καταχωρώντας τον 7ο του 1999 ( = 219α22 )

            283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

291-283σ = ΔΙΚΗ – πίνακας

283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

……….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

326γ ( 2021-7ος ) ……………………………………..

καταχωρώντας τον 8ο του 1999 ( = 219α22 )

            283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

291-283σ = ΔΙΚΗ – πίνακας

283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

……….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

332δ ( 2021-7ος ) ……………………………….

καταχωρώντας τον 9ο του 1999 ( = 219α22 )

            283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

291-283σ = ΔΙΚΗ – πίνακας

283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

……….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

333α ( 2021-8ος ) ……………………………….

καταχωρώντας τον 10ο του 1999 ( = 219α22 )

            283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

291-283σ = ΔΙΚΗ – πίνακας

283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

……….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

333γ ( 2021-8ος ) ……………………………….

καταχωρώντας τον 11ο του 1999 ( = 219α22 )

            283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

291-283σ = ΔΙΚΗ – πίνακας

283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

……….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

333δ ( 2021-8ος ) ……………………………….

                        = 0 ( ΜΗΔΕΝ ) !!!!!;;;????

καταχωρώντας τον 12ο του 1999 ( = 219α22 )

καταχωρώντας τον 1ο & 2ο & 3ο & 4ο του 2000 ( = 219α21 )

            283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

                        = 0 ( ΜΗΔΕΝ ) !!!!!;;;????

283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

……….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

334α ( 2021-8ος ) ……………………………….

καταχωρώντας τον 5ο & 6ο & 7ο & 8ο & 9ο του 2000 ( = 219α21 )

            283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

                        = 0 ( ΜΗΔΕΝ ) !!!!!;;;????

283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

……….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

335γ ( 2021-8ος ) ……………………………….

καταχωρώντας τον 10ο & 11ο & 12ο του 2000 ( = 219α21 )

καταχωρώντας τον 1ο & 2ο του 2001 ( = 219α20 )

            283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

                        = 0 ( ΜΗΔΕΝ ) !!!!!;;;????

ΤΕΛΟΣ με κωδικό 283σ & πίνακα 291-283σ

283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

……….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

336β ( 2021-8ος ) ……………………………….

       wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200’’ (‘’283’’ παρουσίαση της υποσελίδας

283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι

       ΤΕΛΟΣ της αναζήτησης

       στα ήδη υπάρχοντα συμβόλαια στο αρχείο

       ποσό {άμεσα αφαιρετέο} για πίνακα 291 = ΔΙΚΗ = 2.362,38€

youtu.be/isYGTiM_0W4

371 ( 2021-11ος ) ………………………….

κ.κ. δικαστες

291-πίνακας

         283σ = λάθος ΑΓΑΠΕ – πούλια = αντί στο πορτοφόλι …

               χαρτοσήμανση στα συμβόλαια = 2.362,38€

youtu.be/GT3InRH1HLI

403 ( 2022-6ος ) ……………………………….

27.27’ : ξεσκαρτάρισμα ‘’μπάζα’’ 2ετίας ΚΑΙ κατέβασμα στο αχρείο [217]

45.45’ : 283σ = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ = χαρτοσήμανση ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ( μείον ταμεία 9% ή 5% & 5% & 1% ) ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι..///.. βάσει των υποΠινάκων – ΤΑΧΔΙΚ (ενδιάμεσων 1ου & 2ου) σε κάθε μήνα του 1998 & 1999 & βάσει του XLs-283σ που υπάρχει στο 1999 (πούλια 12ος έως 3ο του 2003) , έκανα ΟΛΙΚΟ τσεκ στα συμβόλαια που ΔΕΝ είχα πέρυσι στο αρχείο ..///.. δυστυχώς βρήκα μόνο 8 (1 βεβαίωση ένορκο = + ΤΑΝ (120δρχ) + ΤΑΣ (20δρχ) , (1 αγοραπωλησία = +ΤΑΧΔΙΚ (900δρχ) , 1 κληρονομιά αποδοχή = ΤΑΝ (+190δρχ) & 5 χωρίς πούλια) ..///.. τα υπόλοιπα 60 συμβόλαια , ΔΕΝ κατεβήκανε από το γραφείο της μαμάς επάνω = ΤΟΓΚΑ ακόμα ..///.. σε ενημέρωση του πίνακα 291 θα προσθέσουμε 3€

youtu.be/Nz8dzUVn0wA

404 ( 2022-6ος ) ……………………………….

00.00’ : ενημέρωση του πίνακα 291-283σ , αυξητικά κατά 3€ , αλλά λόγω μείωσης του στατιστικού ποσού , ΓΕΝΙΚΩΣ από την προηγούμενη αναφορά  (31/05/2022) , είναι μειωμένος κατά 30€ !!!

youtu.be/IMs2qvj_c9g

408 ( 2022-6ος ) ……………………………….

00.00’ : βρήκα στα ‘’μπάζα-ΠΡΟΣ’’ ..///.. 21.00’ : βρήκα , στον φάκελο μιας οικογένειας 4 γνήσια συμβόλαια που 1η φορά τα έβλεπα {ενημέρωση 1998-10ος , όπου ήταν με κόκκινο & καταχώρηση = αύξηση στα πούλια [283σ] = 18.000δρχ = 52.82€ & καταχώρηση = αύξηση στα ποσά σφραγίδων [281ε2] = 643.479δρχ = 1.888€} ,{{καταχωρημένα στην κατάσταση 10ου του 1998 & διπλοΠληρωμένα}] , {{{απαιτητά ως ‘’συγκεντρωτικό ποσό’’ μηνός (= ΔΟΛΟΣ) από έλεγχο ΤΑΝ = τριπλοΠληρωμένα με τις ρυθμίσεις}}}

youtu.be/Q78Tqos93FQ

420 ( 2022-8ος ) ………………………….

56.00’ : σε συμβόλαιο γονικής του 2001 {κάνει μεταγραφή το 2020} , {ως ΤΟΓΚΑ , δεν είχε τα γνωστά πούλια , βάζει εκείνες τις ημέρες ΤΑΧΔΙΚ νέας μορφής του 2020 !!!!! = παρατυπία (μα έχουμε ένα τσουβάλι πούλια κάτω)} , {συμβολαιογράφοι , αγοράζω παλιά πούλια , ΙΔΙΩΣ τα κινητά επίσημα των ‘’500δρχ’’}

youtu.be/E7hrOT81H5w

435ε ( 2022-9ος– 20) ………….…………

16.46’ : 291 (από 299 ενημερώνονται 1] 283σ = 2.949€

……….

22.22’ : 291-πίνακας { στήλες K-L-M-N-O-R = κωδικοί & ποσά τους & επικαρπία τους (281δ1 , 281ε1 , 281ξ1 , 281ξ2 , 281ρ , 283σ (2.949 + 36.312 = 39.261€ )} .//. 26.00’ : & 281τ1 (= 3.281€ + 11.774) & 281τ3 (= 3.832€ + 17.699)

youtu.be/BhzqWdfUi5Q

494γ (2023-07ος– 28) ………….…………

1.04.44’ : 291-283σ11β = πούλια (υπερβάλλοντα ΤΑΧΔΙΚ)  (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) , αντί στο πορτοφόλι , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο (1998-2002) , [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο … ‘’291-283 -πίνακας’’ …  της 2023-07-23] , [ποσό 573€ {υποχρεωτική αφαίρεση} , οίο ΜΕ επικαρπία = 11.103€ {μεταφέρονται στον 291-πίνακα}] & ΜΕ ‘’υπό αναζήτηση’’ ποσό 333€ (=’’ενημερωτικό’’)

…………

1.06.16’ : 291-283σ11γ = πούλια (‘’3.600δρχ’’)  (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) , αντί στο πορτοφόλι , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο (1998-2002) , [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο ‘’291-281’’ της 2023-07-23] , [το έφτιαχνε & ο πατήρ της (=204-283σ)] , [ποσό 1.089€ {υποχρεωτική αφαίρεση} , οίο ΜΕ επικαρπία = 21.159€ {μεταφέρονται στον 291-πίνακα}] & ΜΕ ‘’υπό αναζήτηση’’ ποσό 3.333€ (=’’ενημερωτικό’’)

…………

1.09.19’ : 291-283σ11δ = πούλια (διπλοΠληρωμή ΤΑΝ – ΤΑΣ)  (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) , αντί στο πορτοφόλι , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο (1998-2003) , [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο ‘’291-283’’ της 2023-07-23] , [ποσό 218€ {υποχρεωτική αφαίρεση} , οίο ΜΕ επικαρπία = 4.274€ {μεταφέρονται στον 291-πίνακα}] & ΜΕ ‘’υπό αναζήτηση’’ ποσό 111€ (=’’ενημερωτικό’’)

…………

1.10.20’ : 291-283σ11ζ = πούλια (διπλοΠληρωμή ”κινητόν επίσημα”)  (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο (1998-2002) , [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο ‘’291-283’’ της 2023-07-23] , [ποσό 578€ {υποχρεωτική αφαίρεση} , οίο ΜΕ επικαρπία = 10.879€ {μεταφέρονται στον 291-πίνακα}] & ΜΕ ‘’υπό αναζήτηση’’ ποσό 111€ (στήλη ’’ενημερωτικό’’)

youtu.be/Y5HyW9lCREw

497γ (2023-08ος-09) ………….…………

21.21’ :’υπό Αίρεση {= διάφορα}’’  ,  (στήλες R – S)  , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι : …

………

21.31’ : 291-283σ11β = πούλια (υπερβάλλοντα ΤΑΧΔΙΚ)  (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) , αντί στο πορτοφόλι , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο (1998-2002) , [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο … ‘’291-283 -πίνακας’’ …  της 2023-08-06] , [ποσό 573€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 11.103€] , [& ΜΕ ‘’υπό αναζήτηση’’ ποσό 333€ οίο ΜΕ επικαρπία = 6.666€ (καταγραφή στο ‘’ενημερωτικό’’) , {& στα ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’}

………..

24.44’ : 291-283σ11γ = πούλια (‘’3.600δρχ’’)  (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) , αντί στο πορτοφόλι , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο (1998-2002) , [ο πατήρ της (=204-283σ)] , [ποσό 1.089€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 21.159€] , [& ΜΕ ‘’υπό αναζήτηση’’ (=’’ενημερωτικό’’) ποσό 3.333€ οίο ΜΕ επικαρπία = 66.666€] , [& στα ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’}

………..

28.38’ : 291-283σ11δ = πούλια (διπλοΠληρωμή ΤΑΝ – ΤΑΣ)  (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) , αντί στο πορτοφόλι , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο (1998-2003), (πληρωμένα & με καταστάσεις) , [ποσό 218€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 4.274€] , [& ΜΕ ‘’υπό αναζήτηση’’ ποσό 111€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 2.222€] (=’’ενημερωτικό’’)] , [& στα ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’]

………..

30.00’ : 291-283σ11ζ = πούλια (διπλοΠληρωμή ”κινητόν επίσημα”)  (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο (1998-2002) , [ποσό 578€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 10.879€] , (πληρωμένα & με καταστάσεις) & ΜΕ ‘’υπό αναζήτηση’’ ποσό 111€ (στήλη ’’ενημερωτικό’’) οίο ΜΕ επικαρπία = 2.222€] , [& στα ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’}

youtu.be/9CmlKoaXuBg