282λ = κ-18 – ΜΗ υπολογισμός του αρραβώνα προσυμφώνου σε αγοραπωλησίες

…………………………………………………..

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’291’’ (υποσελίδα ‘’291-282’’

……………………………………… ‘’yT’’ .… ενημέρωση ”282κ”  …….

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’291’’

273β ( 2021-4ος ) ………………………….

καταχωρώντας τον 1ο του 2006 ( = 219α15 )

      περί του 218 = XLs-θεμέλιο { πίνακας 9 = ταμεία

03.14’   αγοραπωλησία με προσύμφωνο & αρραβώνα [282λ]

      απαίτησε ο έλεγχος ΤΑΝ στο κ-18 , 3,24€ ΑΝΤΙ 2,22€

youtu.be/PDYy07LIpaY

284γ ( 2021-5ος ) ………………………….

      καταχωρώντας στο XL/s θεμέλιο[218] σε ΟΛΟΥΣ τους υποΠίνακες

             τον 1ο του 2004

μια ‘’αγοραπωλησία ΒΑΣΕΙ προσυμφώνου ΜΕ αρραβώνα 4.000€’’

      ‘’αγοραπωλησία’’ 26.400€ στο βιβλίο συμβολαίων

      ‘’αγοραπωλησία’’ 26.400€ στο συμβόλαιο – τίτλος πράξης

      ‘’αγοραπωλησία’’ 26.400€ στην μηνιαία κατάσταση

             με υπερβάλλον ΤΑΝ & ΤΑΣ

      ΟΡΘΗ αξία πράξης = 22.400€ [283ω10]

      ‘’αγοραπωλησία’’ 26.400€ στο πόρισμα του ελέγχου ΤΑΝ

             ΑΝ διάβασε το συμβόλαιο = ΔΟΛΟΣ [281υ]

             ΚΑΚΩΣ υπερΚαταλογιστήκανε σε κ-18 [282λ] = 600€

      στο τέλος του συμβολαίου ,στην εξαγωγή ποσών πληρωμής από πολίτη

             η μαμά αναφέρει ‘’αφαιρούμε τον αρραβώνα’’

      στο XL/s θεμέλιο[218] {9ος υποπίνακας ‘’ταμεία –καταστάσεις’’

             ο έλεγχος ζητάει 29,38€ , ενώ έπρεπε 28,17€

             η μαμά βάζει στην κατάσταση μηνός 29,38€ , ενώ έπρεπε 28,17€

………………

07.00’ : στις πληρωμές με κατάσταση μηνός , το ποσό του ‘’283ω10’’ , το καταχωρώ ΑΜΕΣΑ ως αφαιρετέο στα κ-15-17 στον πίνακα ‘’291=ΔΙΚΗ’’

youtu.be/wph0jxXD1J8

298γ ( 2021-5ος ) ………………………….

καταχωρώντας στον 10ο του 1998 [219α23]

μία αγοραπωλησία ΒΑΣΕΙ προσυμφώνου (του παππού)

        ΜΕ τίμημα = αρραβώνας = αντικειμενική Δ.Ο.Υ. = 5.000.000δρχ

                = ΠΑΓΙΑ πράξη

        ΑΡΑ 4 φορές πληρωμή ΤΑΝ 9% = 4*5.685 = 22.740δρχ

                      επειδή ο παππούς πλήρωσε τα πάντα

                ΚΑΚΩΣ πληρωμή κ-18 = 9% επί δικαιωμάτων = 5.685δρχ

                      & εθνική ανά συμβόλαιο [281δ]

                      & πληρωμή με μηνιαία κατάσταση [281υ]

                      & τα ζητάει & ο έλεγχος ΤΑΝ [281α] & [282λ]

                            οία πληρώνονται στις ρυθμίσεις

                ΚΑΚΩΣ χαρτοσημαίνει τις διάφορες μαλακίες

                      αντί στο πορτοφόλι , το ‘’κατ’ αρχάς’’ = 1.000δρχ [283ω5]

                      ‘’κινητό επίσημα 2α φύλλα’’ = 360δρχ

                      ‘’κινητό επίσημα 1ο φύλλο’’ = 180δρχ

                ΚΑΚΩΣ πληρωμή ΤΑΣ 5% + 1% επί δικαιωμάτων =4.100δρχ

                ΚΑΚΩΣ το δηλώνει ως έσοδο = 56.446δρχ [245]

                       ΚΑΚΩΣ πληρώνει φόρο (45%) = 24.950δρχ

        ΣΥΝΟΛΟ για αυτό το εργόχειρο = 47.475δρχ  = 139,33€

                            με zηλ-π.χ.-1 , σημερινά χρήματα = 3.157,62€

                μήπως & ΚΑΚΩΣ πληρωμή ΤΑΝ από τους 2 δικηγόρους;;;

……………………………..

03.00’ : διπλοπλήρωσε ο πολίτης ; ΑΣΕ , άμα του κάνω τον χάρτη του στο 219 , ΘΑ ξαναπληρώσει

18.18’ : κ.κ. δικαστές , από ποιόν κωδικό να πρωτοΦωνάξουμε : ΦΕΡΤΕ ΤΑ ΠΙΣΩ ΡΕ

youtu.be/DMBO2IwEGn0

303ε ( 2021-6ος ) ……………………………….

ΠΡΟΣΟΧΗ = ‘’αρραβών’’ προσυμφώνων & αγοραπωλησίες

              με εμπλοκή στα δεδομένα παππού [204] & ΑΓΑΠΕ [280]

……………….

00.40’ : η μαμά σε βιβλίο συμβολαίων & καταστάσεις προς ΤΑΝ-ΤΑΣ γράφει ΠΑΝΤΟΥ σκέτο αγοραπωλησία , γεγονός που οδήγησε τον έλεγχο ΤΑΝ σε λάθος [282λ]

youtu.be/m1gq2zurSuE

494γ (2023-07ος– 28) ………….…………

1.03.00’ : 291-282λ =  λάθος ελεγκτή κ-18 {δεν υπολόγισε το προσύμφωνο στην αγοραπωλησία (γιατί ΔΕΝ το έγραφε στον τίτλο ή στο βιβλίο συμβολαίων) , [ποσό 754€ {μεταφέρεται στον 291-πίνακα (‘’ενημερωτικό’’)}]

youtu.be/Y5HyW9lCREw

496γ (2023-08ος-07) ………….…………

00.00’ : 291-πίνακας της 2023-08-06 […………]

            ……………………

36.00’ :’υπό Αίρεση {= περί κ-18}’’ , (στήλες N – O) , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι : …]

……………

52.25’ : 291-282λ [να πάει ‘’ενημερωτικό’’]

youtu.be/TebVBYSSmC4

502γ (2023-09ος-10) ………….…………

19.19’ : 291-281 (= ΔΟΛΟΣ ΤΑΝ) & 291-282 (= λάθη ελεγκτών ΤΑΝ) , [από αυτό το λεπτό , ΠΡΕΠΕΙ να δούνε οι υπεύθυνοι του ΤΑΝ & οι κ.κ. δικαστες] , [291-πίνακας της 2023-08-25] , [291-282 της 2023-08-25] , [γνωρίζοντας πλέον πλήρως την τακτική του ΤΑΝ απέναντι στους συμβολαιογράφους]

            ……………………

53.03’ : 291-82λ =  λάθος ελεγκτή , περί κ-18 {δεν υπολόγισε το προσύμφωνο στην αγοραπωλησία} , [925€] , [γαλάζιο στο ‘’υπό αναζήτηση’’] , [γαλάζιο στο ‘’υπό Αίρεση (= περί κ-18)’’ & καταγραφή του ποσού στο ’’ενημερωτικό’’]

youtu.be/KQgK9VY9RoY

554γ (2024-01ος-30) ………….…………

291-282λ

youtu.be/TRVz-k4Rmak

555π (2024-02ος-24) ………….…………

00.00’ : 291-πίνακας [τροφοδοτούμενος με δεδομένα από 291-28(1-2-3-4-5-6-7-8)

…………..

15.55’ : νέα ποσά & επικαρπίες (συνήθως βάσει rochild) /// …..

νέα ποσά ΧΩΡΙΣ επικαρπίες /// …. /// 282λ = 974,76€

youtu.be/iznb0ekth0c

562δ (2024-03ος-16) ………….…………

λόγω ολοκλήρωσης ξαναΚαταγραφών ΚΑΙ στο 2001

…………..

13.33’ : ΠΑΙΔΙΑ μου ΠΡΟΣΟΧΗ . ΔΕΝ ζητάμε ρευστοποίηση κωδικού ΠΟΥ ΕΠΙΡΕΑΖΕΙ  τις ‘’οιιοθΑποκ’’ σε βαθμό που η ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ να δουλεύει για τα τερατα

………………..

15.15’ : 291-282λ [επικαιροποιημένα : ‘’ ΠΡΟΣ τεραςΤΑΝ-ΤΑΣ ’’ & συνημμένα : ‘’  282λ της 2024-03-13 ’’ , ‘’  ΠΡΟΣ εισαγγελια ’’ , ‘’ βεβαίωση  ’’ & ποσά = 974,76€ {ΟΙΑ ΜΕ επικαρπία (βάσει ΤΑΝ) = 4.090€  (τιμές 2024-03-13)}]

youtu.be/Ox2N7gjdjHM