282θ = επαγγελματικό λάθος σε κ-15-17

…………………………………………………..

2019-07-Δ …… … 282θ = 282γ = ΛΑΘΟΣ ελεγκτή = επαγγελματικό λάθος = κακώς ζητούμενο προς απόδοση = Κ-18 & Κ-15-17 …///… φυσικά αναφέρομαι ΜΟΝΟ στα λάθη που αυξάνουν την απαίτηση του ΤΑΝ …///…   κατά τα γεγονότα του …’’ΖΗΛ-979-2018-12ος ‘’ …  , προσπαθώντας να σώσω κάτι , κινήθηκα να καταθέσω αγωγή κατά ΤΑΝ σε συνδυασμό με το ‘’μπλοκάρισμα ασφαλείας’’ του φακέλου ‘’ΑΓΑΠΕ’’ στο ΤΑΝ /// στο συνοδευτικό έγγραφο προς εισαγγελέα , αναφέρονταν τα εξής … ‘’ΖΗΛ-667προςΕισαγγελέα’’  …  …///… συμβαίνουν και αυτά όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τον τυφώνα CATRIN ( συγνώμη ΑΓΑΠΕ ήθελα να πω ) .

Κωδικοί αρχείου ‘’δίκη’’ : **100** στο αρχείο ‘’δίκη’’ = επαγγελματικό λάθος = από ελεγκτή , με ζητούμενο λανθασμένο ποσό κ-15-17 ( μέχρι 2018-8ος )   …  667-dikh  …  = 5.194,91€ …///… μεταφέρεται στο ΖΗΛ-667

… ΕΠΕΤΑΙ   …  κατά ‘’ΡΟΤΙΝ’’

… ΕΠΕΤΑΙ   …  κατά ‘’ΡΟΚΙΝ’’ …///… αγωγή με αποζημίωση από ελεγκτή 66.666,66€ για ψυχική οδύνη

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’291’’ (υποσελίδα ‘’291-282’’

………………………………… ‘’yT’’ .… ενημέρωση ”282θ”…….

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’291’’

67-8β ( 2020-4ος ) ………………………….

        282θ = επαγγελματικό = κακώς ζητούμενα κ-15-17

youtu.be/ODYUCXdgjNQ

85-6-7-8β ( 2020-4ος ) ………………………….

          282θ = επαγγελματικό = κακώς ζητούμενα κ-15-17

youtu.be/m_JhnZ4yD08

302γ ( 2021-6ος ) ……………………………….

      wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200’’ ( παρουσίαση της υποσελίδας

291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ – πίνακας

     22.22’ : 282θ = 5.961€

youtu.be/_g6S04Uut2M

371 ( 2021-11ος ) ………………………….

κ.κ. δικαστες

291-πίνακας

         282θ = επαγγελματικό λάθος ελεγκτή σε Κ-15-17 = 5.194,91€

youtu.be/GT3InRH1HLI

409 ( 2022-6ος ) ……………………………….

16.00’ : Η/Υ .. C .. ΖΗΛ .. 1] εργαλεία .. 200 … ‘’XLs-δίκη’’ = αντιλογισμό σε κάθε σημείο του ελέγχου ΤΑΝ (= από εδώ βγήκαν οι περισσότεροι κωδικοί των 281-282-283) {υποΠίνακας ‘’λάθος ελεγκτή’’ [282] με ποσό 6.642€ για κ-15-17[282θ] , αλλά 2]  .. ‘’ενημέρωση’’ … 291-πίνακας στην γραμμή 282θ με ποσό 5.194€ , & αλλά 3] .. ‘’ενημέρωση’’ … 291 … 291-282 υποΠίνακας 282θ με ποσό  5.961€} {{το σωστό είναι του πίνακα-291 (πρέπει να είναι ένα ποσό καταλογισμού σε ένα συμβόλαιο που θεωρητικά είναι λάθος , αλλά εν τη πράγμασι ΔΕΝ είναι λάθος}}

youtu.be/2WmJOUUYDeY

502γ (2023-09ος-10) ………….…………

19.19’ : 291-281 (= ΔΟΛΟΣ ΤΑΝ) & 291-282 (= λάθη ελεγκτών ΤΑΝ) , [από αυτό το λεπτό , ΠΡΕΠΕΙ να δούνε οι υπεύθυνοι του ΤΑΝ & οι κ.κ. δικαστες] , [291-πίνακας της 2023-08-25] , [291-282 της 2023-08-25] , [γνωρίζοντας πλέον πλήρως την τακτική του ΤΑΝ απέναντι στους συμβολαιογράφους]

            ……………………

52.22’ : 291-282θ = επαγγελματικό λάθος ελεγκτή {κακώς ζητούμενα σε Κ-15-17} , [2.202€] , [‘’υποχρεωτική αφαίρεση’’] , [γαλάζιο στο ‘’υπό αναζήτηση’’]

youtu.be/KQgK9VY9RoY