281δ1 = ΤΑΝ – ΔΟΛΟΣ ελέγχου  σε κ-18

= ΚΑΙ πληρωμή με μηνιαία κατάσταση

ΚΑΙ πληρωμή στην τράπεζα ΑΝΑ συμβόλαιο

……………………..… …………. ………………………..

… ” 281δ1-πίνακας της 2024-03-13  ” …

2019-07/08-(281-4-5) ……………..

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’291’’ (υποσελίδα ‘’291-281δ’’

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’299’’ (υποσελίδα ‘’299-281δ’’

…… ‘’yT’’ .… ενημέρωση ”281δ”  ……………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’291’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299’’

9-10-1-2-3α ( 2020-4ος ) ………………………….

280 = ΤΑΝ

youtu.be/I59gsyG7eLA

9-10-1-2-3δ ( 2020-4ος ) ………………………….

αναλύοντας την θέση 219-15 = χάρτης Βασιλάκη

         281 = ΤΑΝ – ΔΟΛΟΣ

youtu.be/tNBSkG18jj0

72-3β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’280΄΄ παρουσίαση υποσελίδων

        281 = ΔΟΛΟΣ ελεγκτή ΤΑΝ

youtu.be/HKaUZwUj52E

74-5β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’280΄΄ παρουσίαση υποσελίδων

                & υπ΄όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

       281 = ΔΟΛΟΣ ελεγκτή ΤΑΝ – κακώς ζητούμενα

       281δ = κ-18 ( και μηνιαίως σε κατάσταση ΚΑΙ ανά συμβόλαιο )

                μέχρι στιγμής 1.750€

youtu.be/ThR9cSS9woU

83-4α ( 2020-4ος ) ………………………….

291 = ΔΙΚΗ ΤΑΝ – πίνακας 291 ( = ΤΑΝ – ΔΟΛΟΣ ελέγχου )

          ανάλυση του XLs ‘’291-281’’ = 12.163,69€

                   ΟΛΟΥΣ τους κωδικούς που ζητάει ο έλεγχος

                   281δ = κ-18 ( και μηνιαίως σε κατάσταση ΚΑΙ ανά συμβόλαιο )

youtu.be/mZwL9tHRxbs

135α-β-γ-δ ( 2020-5ος ) ………………………….

μέσα από την ανάλυση των καταχωρήσεων του 218 = XL/s θεμέλιο

ή μέσω συμβολαιογραφικής εφαρμογής ‘’bSymbolaio’’ [275]

        ΑΝ δεν την είχε σελιδοδείκτη

καταχωρώντας τον 11ο του 1998 ( = 219α23 )

        281δ =

youtu.be/OHlrJSRTLHQ

137α ( 2020-6ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’290’’ παρουσίαση της υποσελίδας

       291 = ΔΙΚΗ-ΤΑΝ ( πίνακας του , με στοιχεία του 281 )

                 281δ = ΔΟΛΟΣ – κακώς ζητούμενα σε κ-18

                         & μηνιαίως & εθνική ανά συμβόλαιο

youtu.be/zDPF1JqLYDI

137β-γ-δ ( 2020-6ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση της υποσελίδας 290 = ΔΙΚΗ)

       291 ( πίνακας του , με στοιχεία του  281 )

youtu.be/Rg3W8aUrzng

166γ-δ ( 2020-9ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση της υποσελίδας 290 = ΔΙΚΗ)

       291 = ΔΙΚΗ

            281 = ΤΑΝ – ΔΟΛΟΣ – κακώς ζητούμενα

youtu.be/ZLBK3FBIrH0

167ο-π ( 2020-9ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση της υποσελίδας

            281 = ΤΑΝ – ΔΟΛΟΣ ( κακώς ζητούμενα )

youtu.be/406iRBF8lr8

238γ ( 2021-2ος ) ………………………….

218  = XLs-θεμέλιο

275  = εφαρμογή

για  {{{ πληρωμές κ-15-17 σε εθνικη }}}

youtu.be/wNYmoMHeWcE

296γ ( 2021-5ος ) ………………………….

Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

      218  = XLs-θεμέλιο { ο νέος ‘’ΤΑΧΔΙΚ –ΚΛΠ’’ πίνακας

             παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

             για εξαγωγή ποσών ΠΡΟΣ αφαίρεση από ποσό πληρωμής πολίτη

             στηλη ‘’Η’’ = διπλοπληρωμή σε κ-15-17 ανά συμβόλαιο

                        = πόροι 1,3% ή 0,65% επί ποσού πράξης

                  ή =  διπλοπληρωμή σε κ-18 ανά συμβόλαιο

                        = το 9% ΤΑΝ επί των δικαιωμάτων

             π.χ. το συμβόλαιο 29 του αδερφού μου

             μας βοηθάει στα 281(δ-ε)  = Κ-18-15-17

                  & μηνιαίως & εθνική ανά συμβόλαιο

             στην εικόνα του 1998-9ος

                  περί 281(δ-ε1) = ( μέχρι στιγμής ) 168.362δρχ (494,09€)

                  χρωματισμοί { κόκκινο ( ΔΕΝ έχω το συμβόλαιο στο αρχείο )

                        ροζ ( ΔΕΝ μπήκαν = ‘’κόκκινο σημάδι’’ = ΤΟΓΚΑτζής

                        κίτρινο στην διπλοπληρωμή = αναζήτηση εθνικη ή γερακα

                               περί 281(δ-ε2) = ( μέχρι στιγμής ) 186.883 (548,45€)

             ΤΡΙΠΛΟπληρωμές ( = & μηνιαίως & ανά συμβόλαιο & απαίτηση ΤΑΝ

                        π.χ. το συμβόλαιο 29 του αδερφού μου

youtu.be/__xmBIt3uZA

298γ ( 2021-5ος ) ………………………….

μία αγοραπωλησία ΒΑΣΕΙ προσυμφώνου (του παππού)

        ΜΕ τίμημα = αρραβώνας = αντικειμενική Δ.Ο.Υ. = 5.000.000δρχ

                = ΠΑΓΙΑ πράξη

        ΑΡΑ 4 φορές πληρωμή ΤΑΝ 9% = 4*5.685 = 22.740δρχ

                      επειδή ο παππούς πλήρωσε τα πάντα

                ΚΑΚΩΣ πληρωμή κ-18 = 9% επί δικαιωμάτων = 5.685δρχ

                      & εθνική ανά συμβόλαιο [281δ]

                      & πληρωμή με μηνιαία κατάσταση [281υ]

                      & τα ζητάει & ο έλεγχος ΤΑΝ [281α] & [282λ]

                            οία πληρώνονται στις ρυθμίσεις

youtu.be/DMBO2IwEGn0

298δ ( 2021-5ος ) ………………………….

00.21’ΠΑΣΕΙ ΘΥΣΙΑ ανεύρεση πληρωμών σε κ-15-17 [292]

            τα μπάζα να κατέβουν στο αρχείο , για αναζήτηση [272]

            αναζήτηση στις αποθήκες της εθνικης στο Καλοχώρι [292-3]

            αρχεία ηλεκτρονικά Εθνικής για ΑΓΑΠΕ [288ζ & 292-2]

      οίες θα εξελιχθούν σε διπλοπληρωμές [281-α-β-γ]

      οίες θα εξελιχθούν σε τριπλοπληρωμές [281δ-ε1-ε2]

αναλύοντας τρεις δωρεές , ποσού πράξεων 70.000.000δρχ

      αναζήτηση πληρωμών ανά συμβόλαιο = 550.000δρχ σε κ-15-17

            οίες έχουν πληρωθεί & με μηνιαία (20/07/2000)

                  & μας τα καταλογίζει ο έλεγχος ΤΑΝ

      ΤΕΛΙΚΑ τους χρέωσε για πόρους 80.000δρχ λιγότερα

               τα οποία τα πλήρωσε με την μηνιαία κατάσταση

               ΚΑΙ μας τα καταλογίζει ο έλεγχος ΤΑΝ

youtu.be/j25l8SUywf8

302γ ( 2021-6ος ) ……………………………….

      wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200’’ ( παρουσίαση της υποσελίδας

291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ – πίνακας

09.19’ : 281δ = κ-18  & μηνιαία κατάσταση & εθνική ανά συμβόλαιο = 1.947,49€  291 (ως ΑΦΑΙΡΕΤΕΑ ‘’υπό αίρεση’’) ..///.. ΚΑΝΟΝΙΚΑ ,πάνε άμεσα αφαιρετέα στο κ-15-17 γιατί έτη τώρα (όπως & ο πατήρ της) τα πέταξε στο ΤΑΝ

youtu.be/_g6S04Uut2M

303ε ( 2021-6ος ) ……………………………….

αγοραπωλησίες ( με εμπλοκή στα 204 & 280 ) { ΠΡΟΣΟΧΗ ‘’αρραβών’’ )

        προσύμφωνο

        βάσει προσυμφώνου

        ΔΕΝ είναι πάγιες πράξεις

        διπλο & τριπλοπληρωμή προς ΤΑΝ ( = 281δ )

        τι ζητάει ο έλεγχος ;;;!!!!

youtu.be/m1gq2zurSuE

306γ ( 2021-6ος ) ………………………….

01.56’ πίνακας ΔΙΚΗΣ-ΤΑΝ [291] , στήλη ΑΦΑΙΡΕΤΕΕΣ απαιτήσεις

      για τον 281δ = ΔΟΛΟΣ – κακώς ζητούμενα σε Κ-18

                 ( & μηνιαίως & εθνική ανά συμβόλαιο ) = 1.947,49€

youtu.be/cNPgQjZGC40

308α ( 2021-6ος ) ……………………………………..

καταγραφή σφραγίδων τελευταίας σελίδας συμβολαίου & πληρωμών τους

                 ΤΕΛΟΣ σφραγιδοποίηση κατά τον 3ο του 1999

youtu.be/DLAsuS_T774

333β ( 2021-8ος ) ……………………………….

ΕΥΡΗΚΑ

        σε συμβόλαιο του 10ου του 1999 , πληρωμή στην εθνική

                 πράξης του 9ου του 1998

        281δ = ΔΟΛΟΣ – κακώς ζητούμενα = Κ-18

                 ( & μηνιαίως & εθνική ανά συμβόλαιο )

youtu.be/QSF2PPI6ehc

371 ( 2021-11ος ) ………………………….

κ.κ. δικαστες

291-πίνακας

     43.33’ : 281δ = κ-18 (& μηνιαίως & εθνική ανά συμβόλαιο)

            = 1.947,49€ (υπό αίρεση)

youtu.be/GT3InRH1HLI

404 ( 2022-6ος ) ……………………………….

03.00’ : έλεγχος στο αρχείο & επικαιροποίηση των 281δ (= Κ-18 & μηνιαίως & εθνική ανά συμβόλαιο) & 281ε1 (= Κ-15-17 & μηνιαίως & εθνική ανά συμβόλαιο) ..///.. σας είχα αναφέρει , πως θα ψάξω από το 100 που είμαι έως το 800 . ΔΕΝ θα το κάνω . ΟΠΟΙΟΣ φάκελος κατέβηκε στο αρχείο , έχει ψαχτεί εξονυχιστικά , ΚΑΙ έχουν ενημερωθεί οι ανάλογοι κωδικοί

youtu.be/IMs2qvj_c9g

409 ( 2022-6ος ) ……………………………….

11.11’ : αύριο είναι η δίκη της ΑΓΑΠΕ ..///.. 37.00’ : τα ποσά στον πίνακα 291 είναι 116.152€ , το δε επιστροφής = 33.386€ ..///.. 55.55’ : 281δ = κ-18  & μηνιαία κατάσταση & εθνική ανά συμβόλαιο {ΚΑΚΩΣ τα ποσά του (=1.996€) τα είχα ‘’υπό αίρεση’’ , ΝΑ ΠΑΝΕ στα ΑΜΕΣΑ αφαιρετέα , ΑΡΑ τα ποσά στον πίνακα 291 είναι 114.500€ , το δε επιστροφής = 31.300€}

youtu.be/2WmJOUUYDeY

411 ( 2022-6ος ) ……………………………….

21.12’ : 281δ = Κ-18 – & μηνιαίως & εθνική ανά συμβόλαιο { πρέπει να σπάσει σε 281δ1 (= έχουμε) & 281δ2 (= υπό αναζήτηση)  {= ΚΑΚΩΣ ήταν , το 1.947€ του  281δ1 στα ‘’υπό αίρεση’’ . ΝΑ πάει στα ΑΜΕΣΑ αφαιρετέα}

youtu.be/GvfmpKmSZss

422η ( 2022-8ος-30) ………….…………

22.00’ : 291-281ξ ….. , {τα 281δ-281ε-281τ = ΝΑΙ στα βιβλία & Ε3}

youtu.be/vxiwfPsJzl0

422ν ( 2022-8ος-30) ………….…………

00.00’ : ‘’299-πίνακας’’ κωδικοί από ‘’281-δικη ΤΑΝ’’ {πλήρωνε η μαμά , σε πόρους (κ-15-17) & ταμεία (κ-18) & ΤΑΣ (6% + 1%) από 1998 έως 2003 ΚΑΙ από 2007 έως 2016} , {‘’299-υποχρεωτικά’’ , υποΠίνακας ανά κωδικό & μεταφορά ποσών στο ‘’299-πίνακας’’

……………..

09.39’ :’299-281δ1 =  διπλοΠληρωμή σε κ-18  & μηνιαία κατάσταση & εθνική ανά συμβόλαιο’’ {= ΤΑΜΕΙΑ σε βιβλία εξόδων & σε Ε3} .//. 10.05’ : ποσό φόρου = 58€ & επικαρπία = 1.000

…………

21.00’ :’299-281δ2 = κ-18  & μηνιαία κατάσταση & εθνική ανά συμβόλαιο’’ {{{υπό αναζήτηση}}} , {βάσει σφραγίδων τελευταίας σελίδας συμβολαίων} , {ποσό φόρου = 1.168€ & επικαρπία = 25.781€} , {αναζήτηση σε : αποθήκη εθνικής (Καλοχώρι) & ‘’e’’ αρχεία εθνικης (Γέρακας)

youtu.be/t9x3h9bMUSM

430θ ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

00.00’ : 299-281δ1 =  κ-18  & μηνιαία κατάσταση & εθνική ανά συμβόλαιο (καταγραφή δεδομένων έως 1999) , {ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {ποσό = 55,78€ & επικαρπία = 986,23€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

…….

05.05’ : 299-281δ2 = κ-18  & μηνιαία κατάσταση & εθνική ανά συμβόλαιο {{{υπό αναζήτηση}}} , (καταγραφή δεδομένων έως 1999) , {ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {ποσό = 1.168,94€ & επικαρπία = ;;;???€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα (στήλες ‘’υπό αναζήτηση’’}

youtu.be/uFT6_JwHMqk

435ε ( 2022-9ος– 20) ………….…………

22.22’ : 291-πίνακας { στήλες K-L-M-N-O-R = κωδικοί & ποσά τους & επικαρπία τους (281δ1 , …… )}

youtu.be/BhzqWdfUi5Q

440γ ( 2022-10ος– 06) ………….…………

21.00’ : 299-280 {κωδικοί από 291-ΤΑΝ} , [πλέον ΟΛΟΙ οι κωδικοί εκτός 281ξ

προσμετρούνται στα έξοδα {= ΤΑΜΕΙΑ}]

youtu.be/ch-o7LDLX0A

441β ( 2022-10ος– 09) ………….…………

10.49’ : τα ανωτέρω ήταν μέχρι χτες .//. σήμερα δημιουργώ μέσα στον ‘’299-ΤΕΜΠΜΕ’’ τον υποΠίνακα  ‘’241θ1α-ΑΡΝΗΤΙΚΟ’’ με αξιοποίηση , πέρα από τις συνήθεις διαφορές σε βιβλία – Ε3 – Ε1 – εκκαθαριστικό , στις ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ του κάθε έτους (1998 έως 2022) , ΑΛΛΑ ΚΑΙ την ενσωμάτωση στα ανωτέρω των κωδικών : 244ω1 , 281ε1, 281δ1, 281ρ  , 281υ , 283σ11 , 283τ1,  283τ2, 283τ3 , 283τ4 , 281φ , 281ω}

youtu.be/Z8FZe8GP33Q

443γ ( 2022-10ος– 18) ………….…………

10.00’ : ανάλυση κωδικών {281δ(1-2)

youtu.be/JcssmRAr5Js

494γ (2023-07ος– 28) ………….…………

27.27’ : 291-281δ1 = κ-18  & μηνιαία κατάσταση & εθνική ανά συμβόλαιο [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στον …. ‘’291-281-πίνακας’’ … της 2023-07-23] , [ποσό 185€ {υποχρεωτική αφαίρεση} , οίο ΜΕ επικαρπία = 4.013€ {μεταφέρονται στον 291-πίνακα}]

……..

28.08’ : 291-281δ2 = Κ-18 ( & μηνιαίως & εθνική ανά συμβόλαιο ) {υπό αναζήτηση} , [σφραγίδες τελευταίας σελίδας συμβολαίου] , [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο ‘’291-281’’ της 2023-07-23] , [ποσό 1.168€ , οίο μεταφέρεται στον 291-πίνακα , {ΔΕΝ λαμβάνεται υπ’ όψιν (‘’υπό αναζήτηση’’ ΑΛΛΑ ‘’ενημερωτικό’’ & ΜΕ επικαρπία = 24.916€)}] , [Καλοχώρι – αποθήκη εθνικης , γερακας , φάκελος κ. Τερζίδου στην αθηνα-ΤΑΝ]

youtu.be/Y5HyW9lCREw

496γ (2023-08ος-07) ………….…………

00.00’ : 291-πίνακας της 2023-08-06 […………]

            ……………………

05.00’ :’υπό Αίρεση {= ας ΜΗΝ τα έδινες}’’ ,  (στήλες J – Κ) [έχει πολλά χρωματισμένα κελιά , καθώς τα ποσά καταγράφονται στις επόμενες κατηγορίες κωδικών] , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι : …

……………

06.36’ : 291-281δ1 = [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στον …. ‘’291-281-πίνακας’’ … της 2023-08-06] , [ποσό 185€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 4.013€]

youtu.be/TebVBYSSmC4

555π (2024-02ος-24) ………….…………

00.00’ : 291-πίνακας [τροφοδοτούμενος με δεδομένα από 291-28(1-2-3-4-5-6-7-8)

…………..

04.00’ : ΝΕΕΣ επικαρπίες (συνήθως βάσει rochild) [… , 281δ1 = 2.136€ , 281δ2 = 15.309€ ,

youtu.be/iznb0ekth0c

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

…………..

04.00’ : ΝΕΕΣ επικαρπίες (συνήθως βάσει rochild) […….. 281δ1 = 1.204€ /// 281δ2 = 4.620€

youtu.be/U_okoSJHH-E

562ζ (2024-03ος-16) ………….…………

00.00’ : 291-281δ1 = κ-18 διπλοΠληρωμή & με μηνιαία κατάσταση & εθνική ανά συμβόλαιο //// λογαριασμός χρέους ‘’  281δ1 ΠΡΟΣ τεραςΤΑΝ-ΤΑΣ  ’’ & συνημμένα : 281δ1-πίνακας (ΙΔΕ αρχή σελίδος) ,   ” 281δ1 ΠΡΟΣ εισαγγελια ”  , ”  281δ1 βεβαίωση  ” /// ποσό = 185,93€ [ΟΙΟ ΜΕ επικαρπία (βάσει ΤΑΝ) = 4.215€ (τιμές 2024-03-13)]

youtu.be/fbuB7eoV9lQ