261 = ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ – ΔΟΛΟΣ

…………………………………………………………

2019-07/08-Β1 …………… 260προςΥπ-1 … & … 260γεωργιε1505αποδΥπ… …///… … πολύ μελάνι η σουπιά . Μαθημένη από την πρώην , ούτε καν τα συμβόλαια δεν αναγράφει . … μεταφέρεται στο ΖΗΛ-261 /// Γεώργιε να ερωτηθεί ο Γλίτσος ΑΝ πλήρωσε αυτός /// … απολύτως ΜΟΝΑΔΙΚΗ απόδειξη πληρωμής , για κάθε συμβόλαιο ( όπως μοναδικό είναι και το πιστοποιητικό μεταγραφής ) .  … μεταφέρεται στο ΖΗΛ-261α  /// … ΟΧΙ μπέρδεμα αντιγράφων με μεταγραφές & πιστοποιητικά . Τα αντίγραφα μπαίνουν στα βιβλία εξόδων . Το μελάνι συνεχίζεται . … ενημερώνονται το ΖΗΛ-261γ και ΖΗΛ-263β

2019-07/08-Ο ……………  Κύρε , στα αρχεία του παππού ,  έχω στοιχεία παρόμοια με 260

2022-02-12 ……………  … δημοσιεύτηκε το ΖΗΛ-261

……… ‘’yΤ’’ .… ”261”  ………………………….

76-7α ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση υποσελίδων

                & υπ΄όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

       261 = ΔΟΛΟΣ

youtu.be/_s2A9p2EmGM

76-7β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση υποσελίδων

                & υπ΄όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

       261 = ΔΟΛΟΣ

youtu.be/21CmGY2DRH0

……… 261α = μη αναγραφή αριθμών συμβολίων ………

2019-07/08-Β1 ……………  …   ούτε καν τα συμβόλαια δεν αναγράφει

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’292’’ (υποσελίδα ‘’292-10’’

……… ‘’yΤ’’ .… ”261α”  ………………………….

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’292-10’’

76-7α ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση υποσελίδων

       261α = όχι αναγραφή συμβολαίων

youtu.be/_s2A9p2EmGM

239δ1-2 ( 2021-2ος ) ………………………….

μέσα από την ανάλυση των καταχωρήσεων του 218 = XL/s θεμέλιο

        ΕΝΑΝΤΙ της συμβολαιογραφικής εφαρμογής ‘’bSymbolaio’’ [275]

               ΑΝ δεν την είχε σελιδοδείκτη

        ανάλυση του υποπίνακα = ‘’μεταγραφή’’

                στήλες ‘’απόδειξη υποθηκοφυλακείου 1η & 2η & 3η

                          ‘’μπέρδεμα αριθμών συμβολαίων’’

youtu.be/ZgKXMiATLhA

………………..… 261β = μεταγραφή αχινών , κλπ ………

2019-07/08-Γ ………………  … ΕΠΕΤΑΙ … ΖΗΛ-261β = υποθηκοφυλακείο = ΔΟΛΟΣ = μεταγραφή αχινών , πληρεξουσίων , σουπιών , κλπ .., και έκδοση πιστοποιητικών  … 260 -5990=πληρεξούσιο …  και … 260 – 5990αποδΥποθ…  … ωπαλάκια τα γιαβράκια . Τι έγινε εκεί στον 2ο ;;  … ‘’ΡΟΚΙΝ’’ προς υποθηκοφυλακείο , … με ‘’ΡΟΣΙΝ’’ προς ΖΗΛ-290 , με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’292’’ (υποσελίδα ‘’292-10’’

……… ‘’yΤ’’ .… ”261β”  ………………………….

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’292-10’’

76-7α ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση υποσελίδων

       261β = μεταγραφή αχινών , πληρεξουσίων , σουπιών , κλπ ..,

                και έκδοση πιστοποιητικών

youtu.be/_s2A9p2EmGM

……………….… 261γ = ΜΟΝΑΔΙΚΗ απόδειξη πληρωμής ……………….για κάθε συμβόλαιο

2019-07/08-Β1 ……………  …   απολύτως ΜΟΝΑΔΙΚΗ απόδειξη πληρωμής , για κάθε συμβόλαιο ( όπως μοναδικό είναι και το πιστοποιητικό μεταγραφής )

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’292’’ (υποσελίδα ‘’292-10’’

……… ‘’yΤ’’ .… ”261γ”  ………………………….

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’292-10’’

76-7α ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση υποσελίδων

       261γ = ΜΟΝΑΔΙΚΗ απόδειξη πληρωμής για κάθε συμβόλαιο

youtu.be/_s2A9p2EmGM

… 261δ = μπέρδεμα αντιγράφων με μεταγραφές & πιστοποιητικά

2019-07/08-Η ……………  … ΕΠΕΤΑΙ … ΖΗΛ-261δ = υποθηκοφυλακείο = ΔΟΛΟΣ = μπέρδεμα αντιγράφων με μεταγραφές & πιστοποιητικά

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’292’’ (υποσελίδα ‘’292-10’’

……… ‘’yΤ’’ .… ”261δ”  ………………………….

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’292-10’’

76-7α ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση υποσελίδων

       261δ = μπέρδεμα αντιγράφων με μεταγραφές & πιστοποιητικά

youtu.be/_s2A9p2EmGM

……… 261ε = απόδειξη χωρίς αριθμούς συμβολαίων …..…

2019-07/08-Ε ………………  … ΕΠΕΤΑΙ … ΖΗΛ-261ε = υποθηκοφυλακείο = ΔΟΛΟΣ = χωρίς αριθμούς συμβολαίων στην απόδειξη πληρωμής

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’292’’ (υποσελίδα ‘’292-10’’

……… ‘’yΤ’’ .… ”261ε”  ………………………….

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’292-10’’

76-7β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση υποσελίδων

       261ε = χωρίς αριθμούς συμβολαίων στην απόδειξη πληρωμής

youtu.be/21CmGY2DRH0

……… 261ζ = απόδειξη με πολλά συμβόλαια …..…

2019-07/08-Ζ …………… … ΕΠΕΤΑΙ … ΖΗΛ-261ζ = υποθηκοφυλακείο – ΔΟΛΟΣ = πολλά συμβόλαια σε μία απόδειξη πληρωμής

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’292’’ (υποσελίδα ‘’292-10’’

……… ‘’yΤ’’ .… ”261ζ”  ………………………….

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’292-10’’

76-7β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση υποσελίδων

       261ζ = πολλά συμβόλαια σε μία απόδειξη πληρωμής

youtu.be/21CmGY2DRH0

…………………………….… 261η = συμβόλαια άλλου …..…

2019-07/08-Ι …………………  … ΕΠΕΤΑΙ … ΖΗΛ-261η = υποθηκοφυλακείο – ΔΟΛΟΣ = συμβόλαια άλλου συμβολαιογράφου , στην ίδια απόδειξη ( χωρίς ονομασία του άλλου ) [ π.χ. 13814 συμβόλαιο Κύρου ] , { όλως τυχαίως είναι διπλομεταγραφή }

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’292’’ (υποσελίδα ‘’292-10’’

……… ‘’yΤ’’ .… ”261η”  ………………………….

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’292-10’’

76-7β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση υποσελίδων

       261η = συμβόλαια άλλου συμβολαιογράφου , στην ίδια απόδειξη

                χωρίς ονομασία του άλλου

youtu.be/21CmGY2DRH0

………………….…… 261θ = μεταγραφή εις διπλούν …..…

2019-07/08-Α1 ……………   … ΕΠΕΤΑΙ … 261θ =269 ( από 285α ) …///… … 260-269  = υποθηκοφυλακείο = ΔΟΛΟΣ = μεταγραφή εις διπλούν … συνημμένο το … 260απόZHΛ285α … …

……… ‘’yΤ’’ .… ”261θ”  ………………………….

76-7β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση υποσελίδων

                & υπ΄όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

       261θ = μεταγραφή εις διπλούν …

youtu.be/21CmGY2DRH0

93-4-5γ1 ( 2020-4ος ) ………………………….

291 πίνακας

         261 = μεταγραφή εις διπλούν

youtu.be/p_X4XkWdaFM

153δ ( 2020-8ος ) ………………………….

09.09’ : στον υποΠίνακα από το αρχείο XLs καταγραφής μεταγραφών {{{κυνηγώντας πολυπρόσωπες & καθυστερημένες μεταγραφές = ΤΟΓΚΑ}} ..///.. π.χ. ..///.. 20.00’ : περίπτωση χαλνταίου . διπλοΜεταγραφή ..///.. ανάλυση zηλ = ή ΚΑΚΩΣ έγινε , ή λάθος αρχικό αριθμό συμβολαίου από μαμά ή ;;!!!

youtu.be/5ukdL2EuEo0

239δ1-2 ( 2021-2ος ) ………………………….

μέσα από την ανάλυση των καταχωρήσεων του 218 = XL/s θεμέλιο

        ΕΝΑΝΤΙ της συμβολαιογραφικής εφαρμογής ‘’bSymbolaio’’ [275]

               ΑΝ δεν την είχε σελιδοδείκτη

        ανάλυση του υποπίνακα = ‘’μεταγραφή’’

αναφορά σε XLs-52-53-54-55-56 [= επιφάνεια εργασίας {‘’ΖΗΛ’’ (‘’εργαλεία’’

        53 = διπλοΜεταγραφή { = 6.883,37€ ( σε όσα έχω

             1.000€ το λιγότερο για ‘’291-πίνακας’’ (κ-15-17 & κ-18)

              & άλλα 400€ για ΤΑΣ

youtu.be/ZgKXMiATLhA

305δ ( 2021-6ος ) ……………………………….

        μέσα από την ανάλυση των καταχωρήσεων του 218 = XL/s θεμέλιο

              στον 6ο υποΠίνακα ‘’μεταγραφή’’

                     στις στήλες AG έως AW

καταχωρείται η όποια  διπλοΜεταγραφή [261θ]

        ΠΡΟΣΟΧΗ

             κάποιες φορές ΔΕΝ είναι

                 1] λάθος μπαμπά ή μαμάς στην ημερομηνία

                          έκδοσης ΑΝΤΙ μεταγραφής

                 2] αρχικό λάθος νούμερου συμβολαίου

                          στατιστικά 20 συμβόλαια κάθε έτος η μαμά

                 3] παρανόηση επειδή στην απόδειξη του υποθηκοφυλακείου

                         γράφουν ΜΟΝΟ αα & ΟΧΙ υπηρεσίας ή συμβολαιογράφου

…………………….

00.00’ : λείπουν από το αρχείο το 40% των πιστοποιητικών μεταγραφής & το 70% των αποδείξεων του υποθηκοφυλακείου

02.50’ : στα βιβλία συμβολαίων , με μολύβι , δίπλα στον αριθμό , γράφει αα & τόμο μεταγραφής ή ‘’Μ’’

04.00’ : π.χ. συμβόλαιο 202 , υπήρχε & η αα 202 πρωτοδικειου καβαλας = ΛΑΘΟΣ ΜΟΥ ..///.. θα πάει στα απολεσθέντα

youtu.be/dhp0GhMBJFE