242 = συστημικά προβλήματα

…………..

……………………..…………..

ΙΔΕ στο 299 την εξέλιξη της

299-πίνακας {στοιχεία του 244}

299-υποχρεωτικά (υποΠίνακας 299-στοιχεία του 244}

ΙΔΕ την εξέλιξη των , στα 246-247-248 (στις ‘’οικιοθΑποκΕσ’’)

με ‘’ΡΟΔΙΝ’’ = Μ.Κ.Ο. προς ελλαδιστάν , βρυξέλλες , παγκόσμια

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΖΗΛ-242 = Συστημικά προβλήματα = εξόφληση καθαρής οφειλής ΚΑΙ ΟΧΙ συνημμένου σκατού

ΖΗΛ-242α= Συστημικά προβλήματα = ύψος φόρου εισοδήματος

ΖΗΛ-242β = Συστημικά προβλήματα = ύπαρξη ή ΟΧΙ ΦΠΑ …///… και αν ΝΑΙ , ύψος αυτού

ΖΗΛ-242γ = Συστημικά προβλήματα = ύπαρξη ή ΟΧΙ ΕΝΦΙΑ …///… και αν ΝΑΙ , ύψος αυτού

ΖΗΛ-242δ = Συστημικά προβλήματα = ύπαρξη ή ΟΧΙ προστίματος σε

            εκπρόθεσμη εξόφληση οφειλής …///… και αν ΝΑΙ , ύψος

ΖΗΛ-242ε = Συστημικά προβλήματα = ύπαρξη ή ΟΧΙ προσαύξησης σε

εκπρόθεσμη εξόφληση οφειλής …///… και αν ΝΑΙ , ύψος αυτής

ΖΗΛ-242ζ = Συστημικά προβλήματα = ύπαρξη ή ΟΧΙ τόκων σε εκπρόθεσμη

εξόφληση οφειλής …///… και αν ΝΑΙ , ύψος αυτής

ΖΗΛ-242η = Συστημικά προβλήματα = ύπαρξη ή ΟΧΙ τελών σε εκπρόθεσμη

            εξόφληση οφειλής …///… και αν ΝΑΙ , ύψος αυτών

ΖΗΛ-242θ = Συστημικά προβλήματα = ύπαρξη ή ΟΧΙ , οποιοδήποτε μαλί της

 γριάς , σε εκπρόθεσμη εξόφληση οφειλής

… ΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ : ΖΗΛ-242ι

1] παρακράτηση φόρου 20% κατά την έκδοση τιμολογίου ( εγώ έχω κάνει

 εργασία και κόβω τιμολόγιο . ΕΣΕΙΣ ΡΕ γιατί θέλεται το 20% ; )

2] Ε3 = ΙΚΑ = ενσωμάτωση στα έξοδα ΜΟΝΟ ΑΝ πληρωμή τραπεζικά

(από 1/1/14)

3] Ε3 = μισθοδοσία = ενσωμάτωση στα έξοδα ΜΟΝΟ ΑΝ πληρωμή τραπεζικά

( από 1/6/17 )

4] Ε3 = ταμεία = ενσωμάτωση στα έξοδα ΜΟΝΟ ΑΝ 1) έως 2012 με

βεβαίωση από αυτά { ίδε ΖΗΛ-284 ( και 284α-β-γ ) και θα επανέλθω

στο ΖΗΛ-25? } , και 2) από 1/1/13 , αν με τραπεζική πληρωμή

5] εκκαθαριστικό = εισφορά αλληλεγγύης

6] εκκαθαριστικό = ποσό έδρας & υποκαταστημάτων

7] Ε1 = τεκμήρια

8] ΦΜΥ

9] Ε3 = Λογιστικός ΚΑΙ εξωλογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος

10] Ε1 = ΟΧΙ υπολογισμός της ζημιάς του συζύγου

11] Ε1 = η παραχώρηση στον σύζυγο = έσοδο

12] εκκαθαριστικό = φόρος λόγω εκπρόθεσμου

13] εκκαθαριστικό = τέλος επιτηδεύματος

14] εκκαθαριστικό = επιβάρυνση φόρου αποδ.

15] εκκαθαριστικό = εισόδημα για συμπλ. Φόρο

16] εκκαθαριστικό = τέλος χαροσήμου

17] εκκαθαριστικό = εισφορά ΟΓΑ στο χαρτόσημο

18] εκκαθαριστικό = χαρτόσημο λόγω εκπρόθεσμου

19] εκκαθαριστικό = εκπρόθεσμο ΟΓΑ χαρτ/μου

20] εκκαθαριστικό = Φόρος πολυτελούς διαβίωσης

21] εκκαθαριστικό = προκαταβολή φόρου για επόμενο έτος ( ΘΑ ΖΩ ΡΕ

 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΔΕΣ ;;; )

22] ….

έγγραφο Δ.Ο.Υ.-3 = πληρωμές ρυθμίσεων

242κ = με ‘’ΡΟΔΙΝ’’

έγγραφο Δ.Ο.Υ.-4 = πρόστιμα

242λ = με ‘’ΡΟΔΙΝ’’

έγγραφο Δ.Ο.Υ.-6 = κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών

242μ = με ‘’ΡΟΔΙΝ’’

2019-09-29 ………  εκκίνηση

2019-09-29 ……… αυτονόμηση

……‘’yT’’ ……”242”……………………….…

100-1-2-3-4-5-6δ ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’240’’ παρουσίαση των υποσελίδων

         242 = Δ.Ο.Υ. – Συστημικά προβλήματα

                κλπ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ νταβατζιλίκια

         242 = Δ.Ο.Υ. – Συστημικά προβλήματα

                ‘’έγγραφο 240’’ = 666 κωδικοί

                          ύπαρξη ( ΝΑΙ Ή ΟΧΙ ) & ΑΝ ναι ύψος εκτρωμάτων

         242 = Δ.Ο.Υ. – Συστημικά προβλήματα

                ………-  … – κεφαλαιοποίηση τόκων

youtu.be/mdropLNeFBM

242γ = Ε3 – λογιστικός & εξωλογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος

…… ‘’yΤ’’ .… ”242γ”…………………………

432η ( 2022-9ος– 16) ………….…………

03.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2011

…………

09.19’ : 242γ = Ε3 – Λογιστικός ΚΑΙ εξωλογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος {ανάλυση & κλείσιμο του κωδικού ΧΩΡΙΣ ποσά , στον 299-πίνακα}

youtu.be/f95UBg7YYfA

242δ = δάνειο ΤΕΜΠΜΕ

………‘’yT’’ ……”299-242δ”………

427δ ( 2022-9ος-06) ………….…………

.         00.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2010

……………….

00.00’ : 299-242δ = δάνειο ΤΕΜΠΜΕ {με εγγύηση Ε.Ε.} , {με 50% επιτόκιο πληρωμένο από Ε.Ε.} , {35.000€} , {αμέσως ΠΛΗΡΏΣΑΜΕ υποχρεώσεις σε ΤΑΝ για 2008-2009} , {ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά-242δ’’} , {υπάρχει υπόλοιπο που πήγε στην ΑΑΔΕ] , {ΠΡΟΣΟΧΗ στην αντιμετώπιση του 242δ , γιατί φιλοσοφία – κωδικοί , θα μεταφερθούνε & αλλού} , {στήλη Α = **1** = ημερομηνία} , {στήλη Β = **2** = κεφάλαιο (κάθε καταγραφή στις υπόλοιπες στήλες , αυξομειώνει την **2**} ,{ 03.43’ : ο ΔΑΙΜΩΝ = κάθε πληρωμή , πάει στο κεφάλαιο} ,  {όπως η νιτρογλυκερίνη που γκρέμισε τους δίδυμους , έτσι αυτός ο ΔΑΙΜΩΝ , γκρεμίζει το παγκόσμιο σύστημα των τοκογλύφων λιμπεραλς (τραπεζες , ΑΑΔΕ , ΙΚΑ , κλπ)} , {’δαίμων ΙΧΩΡ’’ & με ένα (1) συν ένα (1) ίσον (=) ΜΟΝΟ δύο (2)} , {06.36’ : στήλη D = νέος ΔΑΙΜΩΝ = παυλοπουλος = **4** = τόκος ακίνητος (= των πληρωθέντων ποσών = στήλη F = **6**} , {ΔΕΝ κεφαλαιοποιείται , απλώς περιμένει στο τέλος , όταν μηδενιστεί η υποχρέωση στο κεφάλαιο , για να εξοφληθεί} , {ΙΔΕ , πρώτη γεύση του **4** , στο επεισόδιο περί 171β3γ1ζ (= δάνειο πειραιως)} , {12.42’ : στήλη C = **3** = δεδουλευμένοι τόκοι (= ΒΑΣΕΙ σύμβασης) {κάθε εξάμηνο * (1,05% ΑΡΑ 0,09%*μήνες} , {υπερημερίας = έως 2,1%} , {καταχωρούμε το αναλογούν ποσό έως την ημερομηνία της επόμενης πληρωμής} , {& αυτό ‘’παυλοπουλος’’ = ΔΕΝ κεφαλαιοποιείται , απλώς , σωρευτικώς καταγεγραμμένο στην σρτήλη Ε (= **5**) , περιμένει στο τέλος , όταν μηδενιστεί η υποχρέωση στο κεφάλαιο , για να εξοφληθεί} {18.48’ : στις καταγραφές των επόμενων ετών , θα φανεί πόσο κεφάλαιο έμεινε απλήρωτο (ΑΝ έμεινε)} , {22.00’ : στήλη G = **7** = υποχρέωση προς μεταφορά = **4** + **5**} , {στήλη Η = **8** = υποχρέωση = **2** + **7**} , {27.00’ : η υποχρέωση προς ΤΕΜΠΜΕ μεταφέρθηκε στην ΑΑΔΕ}

youtu.be/2JYckKPxZ40

430η ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

00.00’ : 299-242δ = δάνειο ΤΕΜΠΜΕ (ανάλυση προγράμματος δανειοδότησης από Ε.Ε.) , {05.05’ : 35.000€} , {τακτική 242δ ΟΠΩΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ τους σχετικούς κωδικούς} , {ΙΔΕ επεισόδιο 427δ} , {07.17’ : επιτόκια από XLs-zηλ-π.χ.-1} , {09.29’ : 242δ = επιτόκιο προγράμματος} , {10.00’ : δαίμων ‘’παυλοπουλος’’ (= δεδουλευμένος τόκος = ΑΓΑΛΜΑ = ΔΕΝ κεφαλαιοποιείται) , (το ακινητοποιημένο ποσό καταγράφεται στην στήλη C (= **3**)} , {στήλη F (**6**) = πληρωμές (= ΟΛΕΣ στο κεφάλαιο) {{{{{{ ΤΩΡΑ γκρεμίζεται ΟΛΟ το χαζαρικο (δήθεν καπιταλιστικό) κατασκεύασμα}}}} , {17.17’ : π.χ. δάνεια ‘’αναπτυξιακού’’} , {‘’δαίμων ΙΧΩΡ’’ & με ένα (1) συν ένα (1) ίσον (=) ΜΟΝΟ δύο (2) …. εφαρμογή στο 242δ (ήτοι 2015 , υπόλοιπο δανείου = 4.936,37€ + τόκοι ‘’ακίνητοι’’ = 863,03€) , (30/06/2016 ρύθμιση για 9.600€) , (31/12/2017 βάσει zηλ , με πληρωμές 1.700 + 2.000 έχει εξοφληθεί το κεφάλαιο & μειώνονται οι ακινητοποιημένοι τόκοι σε 1.819,26) , (8/9/2020 μεταφέρθηκε στην ΑΑΔΕ = 6.368,18 , η οποία σε 23 μήνες προσθέτει ‘’μαλί της γριάς’’ = 1.069,92) , {31/082020 αναστολή πληρωμών σε ΑΑΔΕ – ΙΚΑ – κλπ , για 5 μήνες ΛΟΓΩ καταστροφών από βροχοπτώσεις στην Θάσο) , {αφαίρεση 6.368,18€ (κεφάλαιο) + 1.069€ (μαλί γριάς) μεταφέρονται στον 299-πίνακα} , {29.00’ : αναλυτικό έγγραφο πληρωμής από πειραιως έως 05/09/2013 (= κεφάλαιο … τόκοι …) έκτοτε , ΑΛΛΑ ΑΓΑΠΕ … ένα ξερό ποσό}

…………………….

06.26’ : XLs-zηλ-π.χ.-1 {διαμόρφωση ενός κωδικού ΒΑΣΕΙ των επιτοκίων ανά μήνα στο ελλαδισταν (από 1940)}

………………..

27.00’ : ΑΥΤΗ η τακτική του 242δ θα γίνεται ΣΕ ΟΛΟΥΣ τους σχετικούς κωδικούς ..///.. 32.00’ : ΑΥΤΗ η τακτική του 242δ θα γίνεται ΣΕ ΟΛΟΥΣ τους σχετικούς κωδικούς .

youtu.be/jAJ1NAAIpng