244α1 = βιβλία εξόδων – λογιστής & ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (αδήλωτες ή λιγότερες

………………………………………………..

ΙΔΕ στο 299 την εξέλιξη της

299-πίνακας {στοιχεία του 244}

299-υποχρεωτικά (υποΠίνακας 299-στοιχεία του 244α1}

ΙΔΕ την εξέλιξη των , στα 246-247-248 , στις ‘’οικιοθΑποκΕσ’’

2023-10-10 ……….. αυτονόμηση

…………………………………‘’yT’’ ……”299-244α1”………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-244α1’’

422η ( 2022-8ος-30) ………….…………

01.31’ : έχω καταγράψει 1998 έως 2004 .//. βιβλία εξόδων = νέες καταχωρήσεις ……. {2002 [……….  , [13.13’ : ΔΕΝ καταγράφει ‘’πάγια’’ (ΑΝ είναι ΔΥΝΑΤΟΝ) , (το 2000 , αγόρασε το σπίτι μας & το έκανε ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ) , (κτιριακά , εξοπλισμός , υποδομές για ρεύμα –τηλέφωνο – Η/Υ – κλπ)} , {2003 [ε3 (έξοδα , πάγια , αποσβέσεις (ΠΡΟΣΟΧΗ = έχουμε έτη ΧΩΡΙΣ καταχωρημένες αποσβέσεις) (ΠΡΟΣΟΧΗ = ΠΑΝΤΑ έχουμε ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ καταχωρημένες αποσβέσεις) , ….. , (19.00’ : η ΑΓΑΠΕ έβαλε , κατά την αγορά του , σπιτιού μας , υψηλή κυριότητα στην μάνα της) , (η ΑΓΑΠΕ , αγόρασε το σπίτι μας , με στεγαστικό & ΟΧΙ επιχειρηματικό δάνειο = ΟΧΙ πάγιο = ΟΧΙ αποσβέσεις για 10 έτη , = ΟΧΙ τόκοι δανείων στο Ε3) , (το ΙΔΙΟ ΚΑΙ το 2005 , στην αγορά του ξενοδοχείου ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ γραφεία οι μαλάκες)

youtu.be/vxiwfPsJzl0

423η ( 2022-9ος-01) ………….…………

00.00’ : Ε1 & Ε3 {κατάθεση , διαχρονικώς , στην Δ.Ο.Υ. (ημερολογιακή αναφορά)} .//. καταχώρηση δεδομένων έως και 2005

……………

01.11’ : 242β = λάθος δηλωθέν φορολογητέο ποσό (ΠΑΝΤΑ εις βάρος μας) .//. 02.32’ : το 2005 είχα δηλώσει …….//. 2005 , Ε3 –πάγια 27.858,18€ , έναντι των καταχωρημένων 8.525€ {η αγορά του έγινε με στεγαστικό δάνειο !!!!!!!} , {ΑΡΑΓΕ πόσα πάγια καταχωρήθηκαν;;;!!! (στοίχισε , το λιγότερο 250.000€} .//. 05.15’ : ΠΡΟΣΟΧΗ στις αποσβέσεις (= 244α1) .//. πολλά τιμολόγια – αποδείξεις (ανακαλυφθέντα στα ‘’μπάζα’’) τα καταχωρώ ΤΩΡΑ στα έτη τους

youtu.be/H5nnTBRgzcA

427ζ ( 2022-9ος-06) ………….…………

         00.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2010

………….

30.30’ : περί 2010 – XLs ‘’ΟικιοθΑποκ’’ {ΙΔΕ 246} , ..///.. Ε3 {πάγια & αποσβέσεις (έχουμε ΠΟΛΥ δουλειά στο μέλλον)}

youtu.be/ZXpEtZYETxM

432γ ( 2022-9ος– 16) ………….…………

18.18’ : 2011 – XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’- σήμερα/χτες = …… , {αποσβέσεις = ΟΧΙ 3.468€ αλλά 3.833€}

youtu.be/FW1vO1Jd_ns

432η ( 2022-9ος– 16) ………….…………

03.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2011

…………

10.00’ : 244α1 = βιβλία εσόδων – λογιστής & πάγια – ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ {άνοιγμα του νέου κωδικού}

youtu.be/f95UBg7YYfA

435β ( 2022-9ος– 20) ………….…………

22.00’ : 2011 […… αποσβέσεις (ήταν 3.468 , πρέπει 3.833)

………………..

31.00’ : 2012  […..αποσβέσεις (ήταν -0- , πρέπει 3.517)

youtu.be/TpKXM4JVZts

435δ ( 2022-9ος– 20) ………….…………

00.00’ : νέοι κωδικοί [299-244α1 = βιβλία εσόδων – λογιστής & πάγια – ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ]

youtu.be/12k1qEgBGGo

437β ( 2022-9ος– 25) ………….…………

         00.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2013

………..

03.30’ : 299-44α1 = βιβλία εσόδων – λογιστής & πάγια – ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ [από 2013 προσμετρούνται στις ‘’οικιοθΑποκ’’των ετών ,  στα έξοδα] , [ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού (έως & 2020) στο ‘’299-υποχρεωτικά’’ της 2022-09-20] , [χωρίς τα δεδομένα του zηλ (ΘΑ μπουν στο μέλλον)] , [στήλη Β = δηλωμένες {4 έτη αδήλωτες} ,{10.10’ : {= 62.094}] , [στήλη C = κανονικά {= 90.075}] , [στήλη D = διαφορά {= 27.981}] , [στήλη E = ποσό φόρου {πάντα πάνω από 30%}] , [στήλη F = ΜΕ επικαρπία {12.42’ : από 2013 & μετά ΔΕΝ βάζω , επειδή τα προσμετρώ στις ‘’οικιοθΑποκ’’ των ετών , στα έξοδα}] , [14.44’ : {ποσό 4.050 (έως 2012) , ΧΩΡΙΣ επικαρπία (= 28.401) , μεταφέρεται στον 299-πίνακα  (ενημερωτικό)}]

youtu.be/3jqygUscS_o

437ο ( 2022-9ος– 25) ………….…………

03.00’ : 2013 – XLs‘’οικιοθΑποκ’’ της 2022-09-24 [ΦΠΑ {………….] , [Ε3 : […..] , [ Ε3- έξοδα {ήταν 35.278 πρέπει 60.249} , ήτοι αποσβέσεις (ήταν -0- , πρέπει 2.558)]

youtu.be/xdqzmM0RHSk

439ε ( 2022-9ος– 29) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [μένουν ‘’ενημερωτικά’’ τα ποσά στην στήλη C & μηδενίζονται στις υπόλοιπες στήλες …///… καθώς προσμετρούνται …] , […..] ,

[244 α1 = 24.663€ ..//.. μειωτικά στα βιβλία εξόδων]

youtu.be/4fF1DZeu5-c

443β ( 2022-10ος– 18) ………….…………

05.35’ : 299 = δίκη ΦΠΑ .//. 07.27’ : τελείωσα & το 2021 {επικαιροποίηση ποσών στους κωδικούς , στα ‘’299-πίνακας’’ & 299-υποχρεωτικά’’} ……. ….//… 57.27’ : ………..  .//. 244α1 = βιβλία εσόδων – λογιστής & πάγια – ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ {ΔΕΝ δηλωθήκανε {3 έτη] ή δηλωθήκαν λιγότερες 26.396}€ , {ενημερωτικό}

youtu.be/k3QQBI50J5I

562θ (2024-03ος-16) ………….…………

00.00’ : 299-244α1 = βιβλία εξόδων – λογιστής & ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ {αδήλωτες ή λιγότερες} //// λογαριασμός χρέους ’’ 241α1 ΠΡΟΣ τερας-ΤΑΝ-ΤΑΣ ‘’ & συνημμένα : zηλ-244α1 (ΙΔΕ αρχή σελίδος) , ” 244α1 ΠΡΟΣ εισαγγελια  ” , ” 244α1 βεβαίωση  ” , αποσβέσεις zηλ & αποσβέσεις κ. ΤΕΡΖΙΔΟΥ (ΙΔΕ αρχή σελίδος) /// ποσό = 36.249,60€ [ΥΠΕΡΒΑΛΛΩΝ φόρος 10.874,88€ , ΟΙΟΣ ΜΕ επικαρπία (βάσει Δ.Ο.Υ.) = 26.459€ (τιμές 2024-03-13)]

youtu.be/Y4_4sawutOs