241 = Δ.Ο.Υ. = ‘’ΔΟΛΟΣ’’

……………………………………………………

ΙΔΕ στο 299 την εξέλιξη της

299-πίνακας {στοιχεία του 241}

299-υποχρεωτικά (υποΠίνακας 299-στοιχεία του 241}

ΙΔΕ την εξέλιξη των , στα 246-247-248 (στις ‘’οικιοθΑποκΕσ’’)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

με ‘’ΡΟΚΙΝ’’ προς τους νομοθετήσαντες , και επιστροφή των κλεμένων χρημάτων προς στους πολίτες , με ‘’ΖΗΛ-π.χ.-1’’

ΖΗΛ-241 = ΔΟΛΟΣ = εξόφληση καθαρής οφειλής ΚΑΙ ΟΧΙ συνημμένου

             σκατού …///… πίνακας πληρωμών ΑΓΑΠΕ

ΖΗΛ-241α= ΔΟΛΟΣ = ύψος φόρου εισοδήματος

ΖΗΛ-241β = ΔΟΛΟΣ = ύπαρξη ή ΟΧΙ ΦΠΑ …///… και αν ΝΑΙ , ύψος αυτού

ΖΗΛ-241γ = ΔΟΛΟΣ = ύπαρξη ή ΟΧΙ ΕΝΦΙΑ …///… και αν ΝΑΙ , ύψος αυτού

ΖΗΛ-241δ = ΔΟΛΟΣ = ύπαρξη ή ΟΧΙ προστίματος σε εκπρόθεσμη εξόφληση

            οφειλής …///… και αν ΝΑΙ , ύψος αυτού …///… πίνακας πληρωμών

           ΑΓΑΠΕ και …’’241δ-π.χ.-1’’…

ΖΗΛ-241ε = ΔΟΛΟΣ = ύπαρξη ή ΟΧΙ προσαύξησης σε εκπρόθεσμη

            εξόφληση οφειλής …///… και αν ΝΑΙ , ύψος αυτής …///… πίνακας

           πληρωμών ΑΓΑΠΕ και …’’241ε-π.χ.-1’’…

ΖΗΛ-241ζ = ΔΟΛΟΣ = ύπαρξη ή ΟΧΙ τόκων σε εκπρόθεσμη εξόφληση

            οφειλής …///… και αν ΝΑΙ , ύψος αυτής …///… πίνακας πληρωμών

           ΑΓΑΠΕ και …’’241ζ-π.χ.-1’’…

ΖΗΛ-241η = ΔΟΛΟΣ = ύπαρξη ή ΟΧΙ τελών σε εκπρόθεσμη εξόφληση

            οφειλής …///… και αν ΝΑΙ , ύψος αυτών …///… πίνακας πληρωμών

           ΑΓΑΠΕ και …’’241η-π.χ.-1’’…

ΖΗΛ-241θ = ΔΟΛΟΣ = ύπαρξη ή ΟΧΙ , οποιοδήποτε μαλί της γριάς , σε

            εκπρόθεσμη εξόφληση οφειλής …///… πίνακας πληρωμών

           ΑΓΑΠΕ και …’’241θ-π.χ.-1’’…

… ΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ : ΖΗΛ-241ι

1] παρακράτηση φόρου 20% κατά την έκδοση τιμολογίου ( εγώ έχω κάνει

        εργασία και κόβω τιμολόγιο . ΕΣΕΙΣ ΡΕ γιατί θέλεται το 20% ; )

       …///… πίνακας πληρωμών ΑΓΑΠΕ και …’’241ι1-π.χ.-1’’…

2] Ε3- ΙΚΑ =ενσωμάτωση στα έξοδα ΜΟΝΟ ΑΝ πληρωμή τραπεζικά( από 1/1/14)

3] Ε3 -μισθοδοσία = στα έξοδα ΜΟΝΟ ΑΝ πληρωμή τραπεζικά ( από 1/6/17 )

4] Ε3 = ταμεία = ενσωμάτωση στα έξοδα ΜΟΝΟ ΑΝ 1) έως 2012 με

        βεβαίωση από αυτά { ίδε ΖΗΛ-284 ( και 284α-β-γ ) και θα επανέλθω

        στο ΖΗΛ-25? } , και 2) από 1/1/13 , αν με τραπεζική πληρωμή

5] εκκαθαριστικό = εισφορά αλληλεγγύης …///… πίνακας πληρωμών

        ΑΓΑΠΕ και …’’241ι5-π.χ.-1’’…

6] εκκαθαριστικό = ποσό έδρας & υποκαταστημάτων …///… πίνακας

       πληρωμών ΑΓΑΠΕ και …’’241ι6-π.χ.-1’’…

7] Ε1 = τεκμήρια …///… πίνακας πληρωμών ΑΓΑΠΕ και …’’241ι7-π.χ.-1’’…

8] ΦΜΥ …///… πίνακας πληρωμών ΑΓΑΠΕ και …’’241ι8-π.χ.-1’’…

9] Ε3 = Λογιστικός ΚΑΙ εξωλογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος

10] Ε1 = ΟΧΙ υπολογισμός της ζημιάς του συζύγου …///… πίνακας

       πληρωμών ΑΓΑΠΕ και …’’241ι9-π.χ.-1’’…

11] Ε1 = η παραχώρηση στον σύζυγο = έσοδο …///… πίνακας πληρωμών

       ΑΓΑΠΕ και …’’241ι11-π.χ.-1’’…

12] εκκαθαριστικό = φόρος λόγω εκπρόθεσμου …///… πίνακας

       πληρωμών ΑΓΑΠΕ και …’’241ι12-π.χ.-1’’…

13] εκκαθαριστικό = τέλος επιτηδεύματος …///… πίνακας

       πληρωμών ΑΓΑΠΕ και …’’241ι13-π.χ.-1’’…

14] εκκαθαριστικό = επιβάρυνση φόρου αποδ. …///… πίνακας

       πληρωμών ΑΓΑΠΕ και …’’241ι14-π.χ.-1’’…

15] εκκαθαριστικό = εισόδημα για συμπλ. Φόρο …///… πίνακας

       πληρωμών ΑΓΑΠΕ και …’’241ι15-π.χ.-1’’…

16] εκκαθαριστικό = τέλος χαρτοσήμου …///… πίνακας

       πληρωμών ΑΓΑΠΕ και …’’241ι16-π.χ.-1’’…

17] εκκαθαριστικό = εισφορά ΟΓΑ στο χαρτόσημο …///… πίνακας

       πληρωμών ΑΓΑΠΕ και …’’241ι17-π.χ.-1’’…

18] εκκαθαριστικό = χαρτόσημο λόγω εκπρόθεσμου …///… πίνακας

       πληρωμών ΑΓΑΠΕ και …’’241ι18-π.χ.-1’’…

19] εκκαθαριστικό = εκπρόθεσμο ΟΓΑ χαρτ/μου …///… πίνακας

       πληρωμών ΑΓΑΠΕ και …’’241ι19-π.χ.-1’’…

20] εκκαθαριστικό = Φόρος πολυτελούς διαβίωσης

21] εκκαθαριστικό = προκαταβολή φόρου για επόμενο έτος

       ( ΘΑ ΖΩ ΡΕ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΔΕΣ ;;; ) …///… πίνακας

       πληρωμών ΑΓΑΠΕ & …’’241ι21-π.χ.-1’’…

22] κεφαλαιοποίηση τόκων ( και κάθε πότε ;;; ) …///… πίνακας

       πληρωμών ΑΓΑΠΕ και …’’241ι6-π.χ.-1’’…

23] ….

έγγραφο Δ.Ο.Υ.-1  241κ = με ‘’ΡΟΚΙΝ’’ προς Δ.Ο.Υ. Καβάλας ΚΑΙ υπεύθυνους της ΜΗ απάντησης του

έγγραφο Δ.Ο.Υ.-2  241λ = με ‘’ΡΟΚΙΝ’’ προς Δ.Ο.Υ. Καβάλας ΚΑΙ υπεύθυνους της ΜΗ απάντησης του

έγγραφο Δ.Ο.Υ.-3 = πληρωμές ρυθμίσεων 241μ = με ‘’ΡΟΚΙΝ’’ προς Δ.Ο.Υ. Καβάλας ΚΑΙ υπεύθυνους της ΜΗ απάντησης του …///… πίνακας πληρωμών ΑΓΑΠΕ και …’’241μ-π.χ.-1’’…

έγγραφο Δ.Ο.Υ.-4 = πρόστιμα  241ν = με ‘’ΡΟΚΙΝ’’ προς Δ.Ο.Υ. Καβάλας ΚΑΙ υπεύθυνους της ΜΗ απάντησης του …///… πίνακας πληρωμών ΑΓΑΠΕ και …’’241ν-π.χ.-1’’…

έγγραφο Δ.Ο.Υ.-6 = κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών  241ξ = με ‘’ΡΟΚΙΝ’’ 1) προς τους νομοθετήσαντες ( τα χρήματα που είναι για το γαλατάκι των παιδιών μας ΡΕ χλέμπουρες ;;; ) , 2) προς Δ.Ο.Υ. Καβάλας ΚΑΙ υπεύθυνους της ΜΗ απάντησης του …///… πίνακας πληρωμών ΑΓΑΠΕ και …’’241ξ-π.χ.-1’’…

2019-08-15 ………………………..

… ΕΠΕΤΑΙ … ΖΗΛ-241 = Δ.Ο.Υ. – ΔΟΛΟΣ’’  

… ΙΔΙΩΣ για ‘’ΡΟΤΙΝ-240’’ κ. Δικαστές του ΖΗΛ-290 ,

2019-08-15 ………………………..

… έγγραφο … 240-Δ.Ο.Υ.-1  …

… η δουλειά σας δεν είναι μόνο να κλείνετε την πόρτα

       και να διεκπεραιώνεται υποθέσεις

             του λογιστικού γραφείου της κόρης σας

       { μου θυμίζετε τους λογιστές της Θάσου ,

            το 69% των οποίων ,

            είναι ΜΟΝΟ για καταχώρηση τιμολογίων ,

            άντε καμιά φορολογική δήλωση δημοσίου υπαλλήλου }

… με ‘’ΡΟΚΙΝ’’ προς Δ.Ο.Υ. Καβάλας

      ΚΑΙ υπεύθυνους απάντησης του

            ( ψυχική οδύνη 6,66€ )

… μεταφέρεται στο ΖΗΛ-241κ

2019-08-15 ………………………..

… έγγραφο …  240-Δ.O.Y.-2   …

… η δουλειά σας δεν είναι μόνο να βγάλετε καμιά ενημερότητα

    ή να εισπράξετε κάποιο πρόστιμο

           ( και με τι χαρά !!! )

     { μου θυμίζετε τους λογιστές της Θάσου ,

           το 69% των οποίων ,

           είναι ΜΟΝΟ για καταχώρηση επιδότησης πετρελαίου στις παλιόγριες ,

           άντε καμιά φορολογική δήλωση ανέργου }

… με ‘’ΡΟΚΙΝ’’ προς Δ.Ο.Υ. Καβάλας

     ΚΑΙ υπεύθυνους απάντησης του

           ( ψυχική οδύνη 6,66€ )

… μεταφέρεται στο ΖΗΛ-241λ

2022-02-11 ………………………..

δημοσίευση της ΖΗΛ-241 , μέσα στο ‘’200’’

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’299’’ (υποσελίδα ‘’299-241’’

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’100’’ { ‘’130’’ (  υποσελίδα ‘’131’’

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ ( σχετικά θέματα στο ‘’ενΖ-241’’

…… ‘’yT’’ .…’’241’’ …………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ενΖ-131’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ενΖ-241’’

69-70-1α ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’280΄΄ παρουσίαση της υποσελίδας

        288α = ρυθμίσεις

                zηλ = ΠΟΥ πάει τοσό των πληρωμών ;;!!!

                        & ΤΑΝ & Δ.Ο.Υ. – ΙΚΑ – τραπεζες ;;;;;;;;!!!!!!

youtu.be/x7A6VzuWAmA

76-7β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση υποσελίδων

       241 = ΔΟΛΟΣ

youtu.be/21CmGY2DRH0

93-4-5γ1 ( 2020-4ος ) ………………………….

291 πίνακας

         241 = Δ.Ο.Υ. – ΔΟΛΟΣ

youtu.be/p_X4XkWdaFM

100-1-2-3-4-5-6δ ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’240’’ παρουσίαση των υποσελίδων

                            υπ΄ όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

         241 = Δ.Ο.Υ. – ΔΟΛΟΣ

youtu.be/mdropLNeFBM

179β-γ ( 2020-10ος ) ………………………….

παράμετροι φορολογικής δήλωσης ………….

      241 = Δ.Ο.Υ. – ΔΟΛΟΣ ( τέλος επιτηδεύματος ΚΛΠ

                       συνταγματικές παραβάσεις εκκαθαριστικού

             εισφορά αλληλεγγύης

             ιδιόχρηση & δωρεά χώρου σε σύζυγο

             φόρος ενοικίων

             προκαταβολή επόμενου έτους

             τελική θέση σε ρύθμιση των πληρωμών ή επιστροφών

                   ΟΠΟΥ πονάω & θέλω εγώ  ΚΑΙ ΟΧΙ στα μαλιά της γριάς

youtu.be/c-87SSMfWbA

413 ( 2022-7ος ) ………………………….

55.55’ : ξύσμο , αφιερωμένο στις ΛΟΥΓΚΡΕΣ

youtu.be/7RHvv05Rc40

430κ ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

          00.00’ : προς ΑΑΔΕ , υποκατάστημα καβαλας

            ……………………

01.11’ : παλιά έγγραφα μου ΠΡΟΣ Δ.Ο.Υ. [241] (2018) , {& απαντήσεις}

youtu.be/qkBiUtpnmXY

241α = εξόφληση καθαρής οφειλής , ΚΑΙ ΟΧΙ συνημμένου σκατού..

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

με ‘’ΡΟΚΙΝ’’ προς τους νομοθετήσαντες , και επιστροφή των κλεμένων χρημάτων προς στους πολίτες , με ‘’ΖΗΛ-π.χ.-1’’

ΖΗΛ-241 = ΔΟΛΟΣ = εξόφληση καθαρής οφειλής ΚΑΙ ΟΧΙ συνημμένου

             σκατού …///… πίνακας πληρωμών ΑΓΑΠΕ

…… ‘’yT’’ .…’’241α’’ …………………………..

76-7β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση υποσελίδων

       241α = εξόφληση καθαρής οφειλής ΚΑΙ ΟΧΙ συνημμένου σκατού

youtu.be/21CmGY2DRH0

100-1-2-3-4-5-6δ ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’240’’ παρουσίαση των υποσελίδων

                            υπ΄ όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

         241α = εξόφληση καθαρής οφειλής ΚΑΙ ΟΧΙ συνημμένου σκατού

         242 = Δ.Ο.Υ. – Συστημικά προβλήματα

                          εξόφληση καθαρής οφειλής ΚΑΙ ΟΧΙ συνημμένου σκατού

youtu.be/mdropLNeFBM

424δ ( 2022-9ος-02) ………….…………

08.00’ : μπείτε στον ‘’299-πίνακας’’ & δείτε πόσους κωδικούς έχω ακόμα να αναλύσω {= σκούρο κίτρινο χρώμα) , (π.χ. 241α = ΔΟΛΟΣ = εξόφληση καθαρής οφειλής ΚΑΙ ΟΧΙ συνημμένου σκατού) , {π.χ. …………///… zηλ = πάγωμα αυτών (& όχι κεφαλαιοποίηση) ΑΦΟΥ εξοφληθεί η αρχική υποχρέωση)}

youtu.be/AOb9IRdiu6g

426γ ( 2022-9ος-04) ………….…………

03.03’ : 299-241α = ΔΟΛΟΣ = εξόφληση καθαρής οφειλής

       ΚΑΙ ΟΧΙ συνημμένου σκατού { ο ΔΑΙΜΩΝ!!!!!!}

            ……………………

00.00’ : καταχωρήσεις δεδομένων έως & 2009

youtu.be/b-J5-v3s4s0

439ε ( 2022-9ος– 29) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [μένουν ‘’ενημερωτικά’’ τα ποσά στην στήλη C & μηδενίζονται στις υπόλοιπες στήλες …///… καθώς προσμετρούνται …] , […..] , [241α = ΔΟΛΟΣ = εξόφληση καθαρής οφειλής ΚΑΙ ΟΧΙ συνημμένου σκατού  {βόμβα στα θεμέλια του χαζαροΣυστήματος} , {zηλ – ξεφεύγει} , {..///..  μειωτικά στο Ε1]

youtu.be/4fF1DZeu5-c

241β = Δ.Ο.Υ. – ΔΟΛΟΣ = έλεγχος 2013 (& 2017) …………αυτονόμηση 2019-09-29

………………..…… ‘’241γ = πρόστιμα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

με ‘’ΡΟΚΙΝ’’ προς τους νομοθετήσαντες , και επιστροφή των κλεμένων χρημάτων προς στους πολίτες , με ‘’ΖΗΛ-π.χ.-1’’

ΖΗΛ-241δ = ΔΟΛΟΣ = ύπαρξη ή ΟΧΙ προστίματος σε εκπρόθεσμη εξόφληση οφειλής …///… και αν ΝΑΙ , ύψος αυτού …///… πίνακας πληρωμών ΑΓΑΠΕ και …’’241δ-π.χ.-1’’…

2019-08-14 ………………………..

… πρόστιμα …///… έγγραφο …  240-Δ.O.Y.-4 … 

… εξάγονται για ‘’ΡΟΚΙΝ’’ & ‘’ΡΟΔΙΝ’’ & ‘’ΡΟΤΙΝ’’ προς ΖΗΛ-241 & ΖΗΛ-242

… ΙΔΙΩΣ για ‘’ΡΟΤΙΝ-240’’ κ. Δικαστές του ΖΗΛ-290 ,

…… ‘’yT’’ .…’’241γ’’ …………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299’’

76-7β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση υποσελίδων

       241γ = πρόστιμα 

youtu.be/21CmGY2DRH0

youtu.be/21CmGY2DRH0

100-1-2-3-4-5-6δ ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’240’’ παρουσίαση των υποσελίδων

         242 = Δ.Ο.Υ. – Συστημικά προβλήματα

                          ύπαρξη ( ΝΑΙ Ή ΟΧΙ ) & ΑΝ ναι ύψος εκτρωμάτων

                               …. – πρόστιμα  – τόκοι –  …….. ΚΛΠ

youtu.be/mdropLNeFBM

336γ ( 2021-8ος ) ……………………………….

τα πουστρίνια , εν μέσω κλανοΠανδημίας

      από 100€ αύξησαν τα εκπρόθεσμα (π.χ. ΦΠΑ) [240] σε 250€

youtu.be/U4LQheyzLwo

423δ ( 2022-9ος-01) ………….…………

00.00’ : 299-241γ = πρόστιμα {π.χ. 2005 , για βιβλία εσόδων του 2004} , {ΟΛΟ το παιχνίδι , για το ελλαδισταν , είναι στα πρόστιμα} .//. ΛΩΠΟΔΥΤΕΣ (στιγμιότυπο……!!!) .//. 21.00’ : 299-241γ , μεταφορά σε ‘’299-πίνακας’’ , ποσό φόρου = 400€ & επικαρπία = 1.718

………..

16.16’ : αυτή η ‘’εγκληματική οργάνωση’’ , που σας μετάλλαξε , που σας έβαλε nanάκια … 100€ τον μήνα σε όσους (άνω των 60) ΔΕΝ τσιμπιόμαστε  (ποσό φόρου = 250 & επικαρπία = 514€)

youtu.be/mty7jhdXDiw

423ζ ( 2022-9ος-01) ………….…………

01.31’ : 2005 {ανακοίνωση πρόστιμου , γιατί σε έλεγχο του 2003 , πάλι ΔΕΝ είχε βιβλία εσόδων ενημερωμένα

youtu.be/k3QQBI50J5I

424β ( 2022-9ος-02) ………….…………

καταχωρημένο & το 2006

……….

14.44’ : 299-241γ = πρόστιμα { ΑΝ τολμούνε ας φανερώσουνε ανά έτος & ανά τομέα τα ποσά με τα οποία κατακρεουργήσανε τους ελλαδιστανους} , {ΑΝ τολμούν , ας φανερώσουνε ΠΟΥ πήγανε} .//. 28.18’ : καταχωρημένο & το 2006 , ΙΔΕ XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’ , ο 241γ = 700€ + επικαρπία = 4.092€ {‘’299-υποχρεωτικά’’ & αναφορά δεδομένων από υποπίνακα 241γ (π.χ. 360€ το 2006) , (π.χ. τα 100€ για ΜΗ nanάκια άνω των 60 ετών)

youtu.be/OkPcIyNTS3A

426γ ( 2022-9ος-04) ………….…………

00.00’ : καταχωρήσεις δεδομένων έως & 2009

…………..

00.05’ : 299-241γ = πρόστιμα {ΙΔΕ XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {ποσό 2.404€ & επικαρπία 14.658€} , {ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {τα ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα} , {04.04’ : π.χ. το 2008 (πρόστιμο επιθεώρησης εργασίας , για βιβλίο αδειών} , {12.12’ : ΛΩΠΟΔΥΤΕΣ (στιγμιότυπο…!!!)}

youtu.be/b-J5-v3s4s0

427ζ ( 2022-9ος-06) ………….…………

         00.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2010

………….

48.18’ : 299-241γ = πρόστιμα  {ΙΔΕ τις αυξητικές (έως 2010) καταγραφές του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {κλοπή = 3.092,15€ + επικαρπία = 18.055€ , οία ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/ZXpEtZYETxM

430ε ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

00.00’ : 299-241γ = ΔΟΛΟΣ = πρόστιμα {αναφορά δεδομένων} , {ΙΔΕ τις αυξητικές (έως 2010) καταγραφές του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {κλοπή = 3.187,18€ + επικαρπία = 18.510,15€ , οία ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/rPVX-uXEawY

432γ ( 2022-9ος– 16) ………….…………

23.32’ : 241γ = πρόστιμα {ΙΔΕ τις αυξητικές καταγραφές του κωδικού (έως σήμερα) στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {κλοπή = 5.245,13€ + επικαρπία (χωρίς του ΦΠΑ) = 18.311€ , οία ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/FW1vO1Jd_ns

435γ ( 2022-9ος– 20) ………….…………

        00.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του 2011 & του 2012

………..

04.24’ : 299-241γ = πρόστιμα [ΙΔΕ την μείωση του κωδικού στο ‘’299-υποχρεωτικά’’ της 2022-09-20}] , [καθώς μεταφέρθηκαν του εισοδήματος & του ΦΠΑ] , [ποσό 1.567 οίο με επικαρπία = 8.822] , [τα ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα]

youtu.be/YL8zDbZWxrs

452γ ( 2022-12ος-23) ………….…………

07.27’ : ΑΑΔΕ – πρόστιμο 100€ χωρίς αιτιολόγηση τα ξέκολα

youtu.be/7QVdnP1WmYw

241δ = Δ.Ο.Υ. – ΔΟΛΟΣ = περαιώσεις ……αυτονόμηση 2019-09-29

…………………….241ε = κατασχέσεις λογαριασμών

2019-08-14 ………………………..

… ΔΟΛΟΣ = κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών

… έγγραφο …240-Δ.Ο.Υ.-6…  με το …240-Δ.Ο.Υ.-6=συνημμένο…

        { στάλθηκε στην Δ.Ο.Υ. Καβάλας ,

              αλλά η υπάλληλος της ΑΓΑΠΕ δεν το πρωτοκόλλησε

                    ( απεναντίας το έστειλε πίσω στην ΑΓΑΠΕ } 

… εξάγονται για ‘’ΡΟΚΙΝ’’ & ‘’ΡΟΔΙΝ’’ προς ΖΗΛ-241 & ΖΗΛ-242-

… ΙΔΙΩΣ για ‘’ΡΟΤΙΝ-240’’ κ. Δικαστές του ΖΗΛ-290

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’299’’ (υποσελίδα ‘’299-241ε’’

…… ‘’yT’’ .…’’241ε’’ …………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299’’

100-1-2-3-4-5-6δ ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’240’’ παρουσίαση των υποσελίδων

                            υπ΄ όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

         241ε = κατασχέσεις λογαριασμών

youtu.be/mdropLNeFBM

430κ ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

          00.00’ : προς ΑΑΔΕ , υποκατάστημα καβαλας

            ……………………

00.08’ :  ΘΕΛΩ έγγραφο με ποσά & ημερομηνίες κατάσχεσης = …. , {02.00’ : 299-241ε = κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών (2018 & τώρα)}

youtu.be/qkBiUtpnmXY

432β ( 2022-9ος– 16) ………….…………

13.23’ : e mail ‘’προς ΑΑΔΕ-2’’ 2022/09/16 =  ΓΕΙΑ . Έχουν γίνει τα κάτωθι αιτήματα στο taxisNET (zηλ) , (δυστυχώς , σε λάθος τμήμα , και λάθος αιτιολογία) ..///.. …. ..///.. αίτημα 1698681/20220916/5321 {3] Παρακαλώ όπως μου στείλεται σκαναρισμένο έγγραφο (με σφραγίδα – υπογραφή) των κατασχέσων [241ε]επί των τραπεζικών λογαριασμών , εμού ΚΑΙ της κ. Τερζίδου , με ημερομηνία – ποσό – τράπεζα}

youtu.be/TXLuEBeudnM

432ε ( 2022-9ος– 16) ………….…………

00.00’ : 241θ2 = ΦΠΑ (α = ΔΟΛΟΣ = ύπαρξη ή ΟΧΙ ΦΠΑ ….… και αν ΝΑΙ , ύψος αυτού) , (β =  πληρωμές ΦΠΑ) , (γ = ΦΠΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ) ..///.. {ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο XLs ‘’299- 241θ2(α-β-γ)’’ , της 2022/09/15 … =  χρωστάει η κ. Τερζίδου 75.000€ ..///.. από XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’ , υποΠίνακας 241θ1 = (α = φόρος εισοδήματος …///… και αν ΝΑΙ , ύψος αυτού  φόρος εισοδήματος) , (β = πληρωμές φόρου) , …. = χρωστάει η κ. Τερζίδου 50.000€ ..///.. ΑΡΑ 1] σταματήστε την 241ε = κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ΚΑΙ 241ζ = κατασχέσεις δικαιωμάτων από συμβόλαια & 2] άκυρη η δίκη ΦΠΑ στον αρειο παγο

…………..

03.00’ : 299-πίνακας = άσε που σιγά σιγά βγαίνει μεγαλοΟφειλέτης η ΑΑΔΕ προς εμάς

youtu.be/BO_e0jsqRgE

437ε ( 2022-9ος– 25) ………….…………

18.00’ : 299-241ε = κατασχέσεις λογαριασμών [πλέον είναι στήλη ‘’πληρωμές’’ στον πίνακα 241θ2-ΤΕΜΠΜΕ(α-β-γ) {περί ΦΠΑ}]

youtu.be/eZI-j9p2P4Y

241ζ =  κατασχέσεις δικαιωμάτων από συμβόλαια

2019-08-14 ………………………..

… ΔΟΛΟΣ = κατασχέσεις δικαιωμάτων από συμβόλαια

      νέο φρούτο από 2018/7ο

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’299’’ (υποσελίδα ‘’299-241ζ’’

…… ‘’yT’’ .…’’241ζ’’ …………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299’’

100-1-2-3-4-5-6δ ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’240’’ παρουσίαση των υποσελίδων

                            υπ΄ όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

         241ζ = κατασχέσεις δικαιωμάτων από συμβόλαια

youtu.be/mdropLNeFBM

421β ( 2022-8ος-29) ………….…………

00.00’ : 299 = δίκη ΦΠΑ {το καινούργιο εγκεφαλικό} , {κατασχέσεις δικαιωμάτων από συμβόλαια , συν (+) αναβαθμισμένη η δίκη στον αρειο παγο} {υπάρχουν πολλά έγγραφα & επεισόδια στο 240} , {υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες στο 291 = δίκη ΤΑΝ} /// η όλη εργασία θα έχει στόχο & την ‘’εξωδικαστική επίλυση φορολογικών διαφορών’’

youtu.be/i_XniuMRjQg

427β ( 2022-9ος-06) ………….…………

09.00’ : 299-241ζ = επίσχεση δικαιωμάτων από συμβολαιογραφικές πράξεις

youtu.be/afOLDAvjwRo

430κ ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

          00.00’ : προς ΑΑΔΕ , υποκατάστημα καβαλας

            ……………………

00.08’ :  ΘΕΛΩ έγγραφο με ποσά & ημερομηνίες κατάσχεσης = …. , {03.00’ : 299-241ζ =  κατασχέσεις δικαιωμάτων από συμβόλαια (= 2018 & τώρα)

youtu.be/qkBiUtpnmXY

432β ( 2022-9ος– 16) ………….…………

13.23’ : e mail ‘’προς ΑΑΔΕ-2’’ 2022/09/16 =  ΓΕΙΑ . Έχουν γίνει τα κάτωθι αιτήματα στο taxisNET (zηλ) , (δυστυχώς , σε λάθος τμήμα , και λάθος αιτιολογία) ..///.. … ..///.. αίτημα 1698681/20220916/5321 {3] Παρακαλώ όπως μου στείλεται σκαναρισμένο έγγραφο (με σφραγίδα – υπογραφή) των κατασχέσων επί των τραπεζικών λογαριασμών , εμού ΚΑΙ της κ. Τερζίδου , με ημερομηνία – ποσό – τράπεζα}

youtu.be/TXLuEBeudnM

432ε ( 2022-9ος– 16) ………….…………

00.00’ : 241θ2 = ΦΠΑ (α = ΔΟΛΟΣ = ύπαρξη ή ΟΧΙ ΦΠΑ ….… και αν ΝΑΙ , ύψος αυτού) , (β =  πληρωμές ΦΠΑ) , (γ = ΦΠΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ) ..///.. {ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο XLs ‘’299- πίνακας ΤΕΜΠΜΕ’’ , ‘’υποΠίνακας 241θ2(α-β-γ)’’, της 2022/09/15 … =  χρωστάει η κ. Τερζίδου 75.000€ ..///.. από XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’ , υποΠίνακας 241θ1 = (α = φόρος εισοδήματος …///… και αν ΝΑΙ , ύψος αυτού  φόρος εισοδήματος) , (β = πληρωμές φόρου) , …. = χρωστάει η κ. Τερζίδου 50.000€ ..///.. ΑΡΑ 1] σταματήστε την 241ε = κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ΚΑΙ 241ζ = κατασχέσεις δικαιωμάτων από συμβόλαια & 2] άκυρη η δίκη ΦΠΑ στον αρειο παγο

…………..

03.00’ : 299-πίνακας = άσε που σιγά σιγά βγαίνει μεγαλοΟφειλέτης η ΑΑΔΕ προς εμάς

youtu.be/BO_e0jsqRgE

432ζ ( 2022-9ος– 16) ………….…………

30.00’ : 299 = δίκη ΦΠΑ ..///.. 299-241θ2(α-β-γ) {ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο ‘’299-υποχρεωτικά’’ της 2022-09-15} , [στήλη ΑΒ = τα ετήσια ζητούμενα της ΑΑΔΕ = 181.847,14€ , στήλη Ζ = πληρωμές = 151.003,26€ , ΑΡΑ κατάχρηση 30.844€ κεφάλαιο] ..///.. στον υποΠίνακα 241θ2(α-β-γ) της 2022-09-15 , στήλη E = **5** (= 241θ2β = πληρωμή) , = 106.676,82€ ΑΡΑ κατάχρηση = 75.163,23€] ..///.. ΠΡΕΠΕΙ να καταλήξω σε ίδιο ποσό !!!! ..///.. … ΑΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ η δίκη ΑΑΔΕ προς κ. Τερζίδου (περί ΦΠΑ) & ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ οι επισχέσεις συμβολαίων & … & ..  

youtu.be/5332uWBAFgE

437ε ( 2022-9ος– 25) ………….…………

18.00’ : 299-241ζ =  κατασχέσεις δικαιωμάτων από συμβόλαια [πλέον είναι στήλη ‘’πληρωμές’’ στον πίνακα 241θ2-ΤΕΜΠΜΕ(α-β-γ) {περί ΦΠΑ}]

youtu.be/eZI-j9p2P4Y

439β ( 2022-9ος– 29) ………….…………

05.00’ : Γεώργιε – Κύρο – Απόστολε , αφιερωμένο σε σας , ΑΥΤΟ το επεισόδιο [= ξεκοιλιάζοντας το ‘’τερας-ΑΑΔΕ’’] …///… ΑΝ είχα ‘’e’’ εφαρμογή …///… πριν λίγο καιρό βγάλαμε τα συκώτια του ‘’τερας-ΤΑΝ-ΤΑΣ’’ …///… ΔΕΝ πρέπει να υπάρχει ΟΥΤΕ δικη-ΤΑΝ , ΟΥΤΕ δικη-ΦΠΑ , ΟΥΤΕ επίσχεση δικαιωμάτων μαμάς από Δ.Ο.Υ.

youtu.be/Rq4HCFrbMnA

443β ( 2022-10ος– 18) ………….…………

1.21.21’ : το 2022 , μέχρι σήμερα , τα κατασχεμένα δικαιώματα από συμβόλαια = 33.000

youtu.be/i2EakXUDFL0

241η = κατασχέσεις ενοικίου αθηνάς

2019-08-14 ………………………..

… ΔΟΛΟΣ = κατασχέσεις ενοικίου γραφείου

      νέο φρούτο από 2018/7ο

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’299’’ (υποσελίδα ‘’299-241η’’

…… ‘’yT’’ .…’’241η’’ …………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299’’

100-1-2-3-4-5-6δ ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’240’’ παρουσίαση των υποσελίδων

                            υπ΄ όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

         241η = κατασχέσεις ενοικίου αθηνάς

youtu.be/mdropLNeFBM

430κ ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

          00.00’ : προς ΑΑΔΕ , υποκατάστημα καβαλας

            ……………………

00.08’ :  ΘΕΛΩ έγγραφο με ποσά & ημερομηνίες κατάσχεσης = {299-241η = κατασχέσεις ενοικίου}

youtu.be/qkBiUtpnmXY

437ε ( 2022-9ος– 25) ………….…………

16.16’ : 299-241η = κατασχέσεις ενοικίου αθηνάς [πλέον είναι στήλη ‘’πληρωμές’’ στον πίνακα 241θ2-ΤΕΜΠΜΕ(α-β-γ) {περί ΦΠΑ}]

youtu.be/eZI-j9p2P4Y

241θ = Δ.Ο.Υ. – ΔΟΛΟΣ = …. ……αυτονόμηση 2023-05-16

241ι = Δ.Ο.Υ. – ΔΟΛΟΣ = …. ……αυτονόμηση 2022-11-20

241κ = ΔΟΛΟΣ = νταβατζηλίκι – έναρξης δραστηριότητας

……‘’yT’’ ……”241κ”……………………..

431β ( 2022-9ος– 12) ………….…………

15.15’ : 299-241κ = ΔΟΛΟΣ = νταβατζηλίκι – έναρξης δραστηριότητας {7.500δρχ = 22€ οίο ΜΕ επικαρπία = 470€ , οία μεταφέρονται στον 299-πίνακα (υπό αίρεση)}

youtu.be/DFS5Sa3dUxU

241λ = υποχρεωτική χρήση POS

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ {υποσελίδα ‘’ενΖ-241λ’’

……‘’yT’’ ……”299-241λ”…………………………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’241λ’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ ’ενΖ-241λ’’

440γ ( 2022-10ος– 06) ………….…………

01.00’ : 299-241λ = ΔΟΛΟΣ = υποχρεωτική χρήση POS [νέος κωδικός] , [μαμάς & zηλ] , [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο ‘’299-υποχρεωτικά’’] , [3,90€ κάθε μήνα (με μηδενική κίνηση μου)] , [από 2017 έως σήμερα] , [= 420€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 1.025€ καταχωρούνται στον 299-πίνακα] , [στατιστική επεξεργασία ΚΑΙ καταχώρηση στον 1ο υποΠίνακα {= το τερας-ΑΑΔΕ} , ………… , [προσμετράται στα έξοδα]

youtu.be/ch-o7LDLX0A

443β ( 2022-10ος– 18) ………….…………

05.35’ : 299 = δίκη ΦΠΑ .//. 07.27’ : τελείωσα & το 2021 {επικαιροποίηση ποσών στους κωδικούς , στα ‘’299-πίνακας’’ & 299-υποχρεωτικά’’} ……. ….//.. .//. 57.27’ : 241λ = ΔΟΛΟΣ = υποχρεωτική χρήση POS (κλοπή = 420 {+ υπό αίρεση = 474] + επικαρπία = 1.135) , {ας τολμήσουν οι τράπεζες να φανερώσουν το συνολικό ετήσιο νταβατζιλίκι επί των ελλαδιστανων}

youtu.be/k3QQBI50J5I

241μ = χαμένες ρυθμίσεις 2022 για zηλ – ΑΓΑΠΕ

……………‘’yT’’ ……”299-241μ”………

422θ ( 2022-8ος-30) ………….…………

03.36’ : ρύθμιση {10 ή 100} , {10.10’ : αν ΔΕΝ καταβάλλεις 1 ή 2 χάνεται} , {ενημερότητα}

14.00’ : χάθηκαν οι  ρυθμίσεις ΑΓΑΠΕ – zηλ} , {16.00’ : αίτημα ….”      προς ΑΑΔΕ      ”….προς ΑΑΔΕ (10/08/2022) , (με κοινοποίηση σε συμβολαιογραφικο συλογο} = επανΕνεργοποίηση των ρυθμίσεων (ανάγνωση συνημμένου ‘’’προς ΑΑΔΕ’’) , (απάντηση αξιολογητή = Η ΡΥΘΜΙΣΗ Ν 4611/19 ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΑΠΩΛΕΣΤΕΙ ΑΠΟ 11/2019. Η ΡΥΘΜΙΣΗ Ν 4821/21 ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΑΠΩΛΕΣΤΕΙ ΑΠΟ 1/2022. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ) , {zηλ = επίθεση στο παρδαλό}

……..

youtu.be/O_bdoAncqhA

432β ( 2022-9ος– 16) ………….…………

01.01’ : 216 = εξωδικαστικός συμβιβασμός ..///.. αίτημα 2022/08/19 (1483770/20220810/5321) στο taxisNET (zηλ) {= επανΕνεργοποίηση των ρυθμίσεων} με συνημμένο ‘’προς ΑΑΔΕ’’ ..///.. απάντηση στις 2022-08-19 = ……… ..///.. ανταπάντηση μου , στις 2022-09-02 = Ο συγκεκριμένος υπάλληλος είναι ανεπαρκέστατος για αξιολόγηση αιτημάτων ΕΛΛΗΝΩΝ πολιτών . Η απάντηση του , ΔΟΛΙΩΣ , μας πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων . Το αίτημα είχε σχέση με ‘’κυβερνητικη’’ ευθύνη επί της κ. Τερζίδου (πλήρωσε και τον 3ο του 2022) ΚΑΙ ΟΧΙ πότε έχασα εγώ την ρύθμιση {που και σε αυτό απάντησε λάθος , καθώς η τελευταία πληρωμή του φόρου της κ. Τερζίδου (είναι ακόμα στο σαμάρι μου) ήταν τον 1ο του 2022 , ΑΡΑ απωλέσθη τον 4ο του 2022)} . Απαιτώ 1) να μην ξαναΑξιολογήσει αιτήματα ΕΛΛΗΝΩΝ πολιτών , 2) το όνομα του , καθώς , εν ευθέτω χρόνω , και πορτοφολιού επιτρέποντος , θα επανέλθω νομικά επί του θέματος

youtu.be/TXLuEBeudnM