219γ4 = πολίτης εν 200 – ακύρωση προσυμφώνων

………………………………………………………..………………………

ΙΔΕ στο 219  ……………………………………..….

2019-07/08-Α

2019-07/08-Γ1

2020(01/01 έως 02/02)

2020-02-20

2020-04-28

‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”219 πολίτης εν 200”

ενημέρωση ”219 πολίτης εν 200”  ….. = συνολικός πίνακας ενημέρωσης

2020-05-05  …… ‘’περί 219γ4’’

2020-07-18  …… e mail – coorier , προς ‘’ακύρωση προσυμφώνων’’ , για τροποποιήσεις 

2020-07-18  …………………………………..….

e mail – coorier , προς ‘’219γ4’’ , για τροποποιήσεις 

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ ( σχετικά θέματα στο ‘’ενΖ-219γ4’’

……… ‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”219γ4”…………..…..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ ( σχετικά θέματα στο ‘’ενΖ-219γ4’’

127α-β ( 2020-5ος ) ………………………….

01.11’ : χτες έγινε αποστολή (e mail ή courier) , των ‘’θέση ..χ.. ο χάρτης σου’’ στις θέσεις 219-14(ΤΟΓΚΑ) & 219-10(ΔΟΛΟΣ) & 219-6(ΤΟΓΚΑ) & 219-15(ο αδερφός μου) ..///.. κάποιοι παραλήπτες επικοινώνησαν με την ΑΓΑΠΕ . μα γιατί με λέει ΔΟΛΙΟ ;;; μα γιατί με λέει ΤΟΓΚΑτζη ;;; ..///.. έξαλλη , μπήκε στο γραφείο μου , λέγοντας ‘’ΜΗΝ τολμήσεις & ξαναστείλεις ..!!!!!’’ 06.00’ : ακόμα να απαντήσουνε όλοι αυτοί ..///// ήρθε ένας της θέσης 219-11(1-2) = περιπτώσεις ακυρώσεων προσυμφώνων . του εξήγησα την όλη κατάσταση & ειδικά το κ-15=1,3% του ΤΑΝ ..///.. σε κάθε πολίτη {εκτός ΔΟΛΙΩΝ & ΤΟΓΚΑτζηδων} , που είσαι στο ‘’219 = πολίτης εν-200’’ {δηλαδή ΟΛΟΙ} , εγώ είμαι εδώ . ΕΛΑ να σου εξηγήσω το γιατί & το πώς ..///.. 14.00’ : θα συνεχίσω τις επιστολές = έι , ΕΙΣΑΙ εκτεθειμένος !!! ΧΡΩΣΤΑΣ

youtu.be/w8IpxfleaFk

140γ-δ ( 2020-6ος ) ………………………….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ . σε συνέχεια του 140α-β

               υπ΄ όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

       03.00’ : μετά τον έλεγχο ΤΑΝ τον 5ο του 2013 (= ενημερώθηκε)

σταμάτησε τις μαλακίες της = ΜΗ χρέωση κ-15-17  σε

       219γ4 = ακυρώσεις προσυμφώνων

             …………………………………….

00.00’ : ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ . σε συνέχεια του 140α-β ..///.. 03.00’ : 219γ4 = ακυρώσεις προσυμφώνων {ο έλεγχος ΤΑΝ έως 5ο του 2013 , απαιτεί κ-15 = 4.200€ & κ-18 = 600€} , {{ ευτυχώς , ενημερώθηκε & το σταμάτησε για τον επόμενο διάστημα έως 6ο του 2016 , που θα ξαναφάμε έλεγχο}

youtu.be/B_rlLIQasyA

141α-β ( 2020-6ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ { ‘’200’’ ( ‘’210’’ παρουσίαση της υποσελίδας

        219γ4

………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

143α-β ( 2020-7ος ) ………………………….

       wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200’’ [‘’219’’ ( παρουσίαση της υποσελίδας

            υπ’ όψιν 219 = πολίτης εν200

25.00’ : 219γ = πράξεις με κ-15-17

      4 = ακυρώσεις προσυμφώνων

………………………..

0.08’ : ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ , βάσει καταλογισμών ελέγχου ΤΑΝ , για 219γ σας έχω ετοιμάσει 8 κατηγορίες ..///.. 25.00’ : οι κατηγορίες του 219γ= πράξεις με κ-15-17 : 1η = ………  , 4η = ακυρώσεις προσυμφώνων , 5η = ………

youtu.be/EZqoeFG7HXI

152δ1 ( 2020-8ος ) ………………………….

03.19’ : wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200’’ (  ‘’210’’ ( ‘’219’’ παρουσίαση υποσελίδας

               υπ΄ όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

        219γ4 = ακύρωση προσυμφώνων

              έχουν αναλυθεί ( μέχρι σήμερα ) 3 θέσεις πολιτών εν-200

              έπονται για 150 συμβόλαια άλλες 33 θέσεις

                    γιατί σε κάθε ακύρωση – λύση – κλπ προσυμφώνου

                         προηγείται το προσύμφωνο

                               πιθανόν παράταση του

                         έπεται η αγοραπωλησία

        219γ4 = ακύρωση προσυμφώνων { το θέμα είναι ο ‘’αρραβών’’

              νομικά η απαίτηση είναι επί του πωλητή

                    υπαίτιος ΟΜΩΣ είναι ο αγοραστής

                           σε αυτόν πάει να κάνει καλό η ΑΓΑΠΕ

                    ΛΟΓΩ της υψηλότερης αντικειμενικής από Δ.Ο.Υ.

                           = μεγαλύτερος φόρος με την τιμή του προσυμφώνου

              π.χ. μία τριπλέτα συμβολαίων θέση 219-11

        219γ4 = ακύρωση προσυμφώνων { πίνακας στην ιστοσελίδα

              ο έλεγχος ζητάει έως 2013-5ος 4.310€

                    [[ εγώ τα βγάζω , για έως 2013/5ος ( μέχρι σήμερα = 4.900€

                             οία έχουν σημερινή αξία 18.363,47€

07.07’ : 152δ1 {αρχικό} = αποκοπή από ………………….

            πακέτο =   προσύμφωνο + παράταση + ΛΥΣΗ + αγοραπωλησία

     219 θέσεις με 1 πακέτο (9-14-50-54

     219 θέση 11 με 3 πακέτα

     ……………….

     219γ4 με αρίθμηση από πίνακα ελέγχου ΤΑΝ

     θέσεις 1 πακέτου (3-5-12-19-20-22-23-101-105-106-107-108-109-110

     θέση 7 με 2 πακέτα

     θέση 103 με 2 πακέτα (  προσύμφωνο – ΛΥΣΗ – ΧΩΡΙΣ αγοραπωλησία

              αλλού τρώει & πίνει , ΑΛΛΟΥ πάει & το δίνει

     θέση 15 με ( ΛΥΣΗ ) +(προσύμφωνο – ΛΥΣΗ)  +(ΛΥΣΗ  – αγοραπωλησία)

            βρήκε νερό για σπρέγκλες

14.00’ : 219γ4 = ακύρωση προσυμφώνων

     πάει να κάνει καλό η ΑΓΑΠΕ

            ΛΟΓΩ της υψηλότερης αντικειμενικής από Δ.Ο.Υ.

                  = μεγαλύτερος φόρος με την τιμή του προσυμφώνου

     & πάει για κορυδαλλο

youtu.be/EVvBhKTdIwA

262β ( 2021-3ος ) ………………………….

     καταχωρώντας στον 1ο του 2007

        μέσα στο 218 = XLs-θεμέλιο , οίο θα μετεξελιχθεί σε 275 = εφαρμογή

ανάλυση ενός πακέτου 219γ4 = προσύμφωνο –ΛΥΣΗ –αγοραπωλησία

     για να βοηθήσει τον αγοραστή , η ΑΓΑΠΕ

           επειδή , εν τη παρόδω του χρόνου , η αντικειμενική από Δ.Ο.Υ.

                 είναι μικρότερη από το δηλωθέν τίμημα στο προσύμφωνο

           ακυρώνει ή λύει το προσύμφωνο { ως πάγια πράξη !!!!!!!! = 1€ }

           ΚΑΙ φτιάχνει ΝΕΑ πράξη αγοραπωλησίας

                 ΑΝΤΙ την συνέχεια του προσυμφώνου

     ΚΑΙ ήρθε ο έλεγχος ΤΑΝ & βάρεσε για κάθε ακύρωση

           κ-15 = 1,3% επί της πράξης & κ-18 = 9% επί δικαιωμάτων

                 ΟΧΙ στο ανωτέρω 1€ , ΑΛΛΑ στα χιλιάρικα του αρραβώνα

     εν προκειμένω , στα ανωτέρω συμβόλαια της θέσης ‘’219γ4-5’’

          αναφορά σε ΟΛΕΣ τις στήλες των πινάκων [218]

              & στο βοηθητικό XLs ‘’ΦΠΑ’’ των ‘’εργαλείων’’

          πράξη Α’ = ‘’αγοραπωλησίας ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ τίμημα = 35.000€

              αρραβών = ποσό πράξης = 10.000€

          πράξη Β’ = ‘’αγοραπωλησίας ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟΥ λύση  ‘’αα’’ τίμημα =

              35.000€ αρραβών = ποσό πράξης = 10.000€ {{ ΟΧΙ σκέτο ακύρωση

          πράξη Γ’ = ‘’αγοραπωλησία , τίμημα = Δ.Ο.Υ = 1.629,91€’’

          14.54’:  πολυπρόσωπη (9 προς 1) [283ι] & στις 3 πράξεις = 672€

          26.18’: βάζοντας πάγια την ΛΥΣΗ ΔΕΝ χρεώνει κ-15 (1,3%) = 130€

          28.02’: για την ΛΥΣΗ , υποΠίνακας εσόδων = πήρε 2,5€

              έπρεπε 339€ συν(+) κ-15 (1,3%) 130€ = 469€

                    συν(+) αντίγραφα αρχείου 92€ = 561€

          30.26’: για την αγοραπωλησία

              αντίγραφα χρεώνει 2 , αλλά Δ.Ο.Υ. ; μεταγραφής ;;; = 64€

              υποΠίνακας εσόδων = πήρε 194,48€ έπρεπε 390,89€ συν(+)

                    συν(+) αντίγραφα αρχείου 92€ = 482,89€

                    συν(+) ντιΜιΧο = 9*2=18 αιτήσεις , 9*4=36 υπεύθυνες δηλώσεις

                          10 ενημερότητες, έγγραφα Δήμου (ΤΑΠ) ίσως  500€

          ΤΕΛΙΚΑ για λύση & αγοραπωλησία , χρέωσε 214€ αντί 1.134€

52.14’: wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200’’ ( ‘’ 210’’ ( ‘’219’’ παρουσίαση υποσελίδας

               υπ΄ όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

               υπ’ όψιν 219 = πολίτης εν200

        219γ4 – πίνακας = αγοραπωλησίας προσύμφωνο ΛΥΣΗ – ΚΛΠ

              θέση 219-9 , ζητώ σήμερα 1.597,59€

              θέση 219-11 ( 3 πακέτα ) ,

                    απαιτεί ο έλεγχος ΤΑΝ 1.500€ , σημερινά 8.500€

                    εμείς , σε σύνολο ζητάμε , σήμερα 14.019,25€

              θέσεις 14 ,50 ,54 ,

              θέσεις στον πίνακα 219γ4 = έπεται ανάλυση

                     5 άνευ αριθμού χάρτες & 23 ,3 ,5 ,14 ,101 ,20

              θέσεις στο έγγραφο ”ΔΙΚΗ” (ελέγχου ΤΑΝ)

                     = 4 άνευ αριθμού χάρτες & 103 ,106 ,105

          1.08.48’:  ΔΥΣΤΥΧΩΣ , συνεχίζει την ανοησία ‘’219γ4’’

               και μετά τον έλεγχο ΤΑΝ , τον 2013-5ο .

                            οίος απαιτεί 4.245,37€

                     ενώ για τον επόμενο έλεγχο ΤΑΝ

                            ΝΑ ετοιμαστούμε για απαίτηση 472,45€

          1.14.09’:  κ. εισαγγελέα , να γιατί ζητάω 292-8 = ΔΝΤ από zηλ

………………………………………………

30.26’: για την αγοραπωλησία , σε βοήθεια του αγοραστή , κάνει ΛΥΣΗ …///… που θα πλήρωνε 9πλάσια βάσει αρραβώνα προσυμφώνου , & στην ίδια & στα ταμεία & στην Δ.Ο.Υ …///… κάποιοι άλλοι συμβολαιογράφοι ΟΜΩΣ ;;!!!??

44.04’:  κ.κ. δικαστές !!!!

44.05’:  κ. εισαγγελέα !!!!

57.11’:  ΑΝ μου έλεγε , περί των χρεών ΠΡΟΣ ταμεία , θα έμπαινα στο συμβολαιογραφείο , για βοήθεια . Την ‘’219γ4’’ θα την καταλάβαινα;

1.02.48’:  πότε είναι ΔΟΛΟΣ …///… ήξεραν οι παριστάμενοι δικηγόροι; ΗΞΕΡΑΝ …///… ήξεραν οι παριστάμενοι μεσίτες; ΗΞΕΡΑΝ …///… ήξεραν οι αγοραστές; οι περισσότεροι ΗΞΕΡΑΝ

1.06.49’:  χωρίς να έχουν καταγραφεί οι περισσότεροι χάρτες , εμείς , ζητάμε , σήμερα 23.175,65€  , ποσό που σίγουρα θα ξεπεράσει τις 100.000€

1.10.15’:  ΔΕΝ τα βρήκε ο έλεγχος ΤΑΝ

youtu.be/1d8XHQ8b2Bo

303ε ( 2021-6ος ) ……………………………….

      Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

             218  = XLs-θεμέλιο { σε ΟΛΟΥΣ τους σχετικούς υποΠίνακες

                   υπ’ όψιν 291 = ΔΙΚΗ ΤΑΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ = ‘’αρραβών’’ προσυμφώνων & αγοραπωλησίες

              με εμπλοκή στα δεδομένα παππού [204] & ΑΓΑΠΕ [280]

        04.00’ : ΟΤΑΝ υπάρχει προσύμφωνο στου παππού

              ΠΑΝΤΑ υπάρχει & η σχετική πληρωμή ΤΑΝ κ-18 = 9%

              οία ΔΕΝ υπολογίζεται από ΑΓΑΠΕ

                     με συνέπεια να διπλοπληρώνεται το κ-18 (& ΤΑΣ)

                           μερικές φορές το ΞΑΝΑαπαιτεί & ο έλεγχος ΤΑΝ

        05.00’ : ΟΤΑΝ υπάρχει αρραβών στο προσύμφωνο του παππού

              & εκτελείται από ΑΓΑΠΕ

                   συνήθως ΔΕΝ υπολογίζεται ο αρραβών

                         με συνέπεια να διπλοπληρώνεται το κ-18 (& ΤΑΣ)

                               μερικές φορές το ΞΑΝΑαπαιτεί & ο έλεγχος ΤΑΝ

……………….

00.40’ : η μαμά σε βιβλίο συμβολαίων & καταστάσεις προς ΤΑΝ-ΤΑΣ γράφει ΠΑΝΤΟΥ σκέτο αγοραπωλησία , γεγονός που οδήγησε το έλεγχο ΤΑΝ σε λάθος [282λ]

02.00’ : προσύμφωνο αγοραπωλησίας ΑΚΥΡΩΣΗ = ωχ!! . με πόρο κ-15 = 1,3% ..///.. τακτική ενημέρωσης XLs (ετήσιο & γενικό) του παππού σε προσύμφωνα ΚΑΙ σχετικά έπεα ..///.. τσεκ ΑΝ βρήκε ο έλεγχος ΤΑΝ το σχετικό σφάλμα του παππού = ΟΧΙ ..///.. ΟΤΑΝ υπάρχει αρραβών αναλογικός , η ΛΥΣΗ –ΑΚΥΡΩΣΗ δεν είναι πάγια πράξη

youtu.be/m1gq2zurSuE

308ε ( 2021-6ος ) ……………………………….

1.20.00’ : καταγράφουμε ΟΛΑ τα προσύμφωνα του παππού & τις αντίστοιχες ΛΥΣΕΙΣ ή εκτελεστές πράξεις (αγοραπωλησίες , προίκες , κλπ) ,με χρονική αλληλοΕνημέρωση μεταξύ τους ..///.. αρκετά , λαμβάνουν χώρα επί ΑΓΑΠΕ και ΕΔΩ είναι το 281υ = διπλοπληρωμή σε αγοραπωλησίες ΒΑΣΕΙ προσυμφώνου {{{ = ΌΧΙ υπολογισμός αρραβώνα (& ΤΑΝ =9% ,που πάντα πλήρωνε ο παππούς)}}} ..///.. ΕΤΣΙ ,στην 1η αγοραπωλησία (α.α. 15) βάσει προσυμφώνου του παππού ,το κ-18 =ΤΑΝ 9% επί του αρραβώνα = 4.985δρχ ,ΙΣΩΣ το πληρώνουμε 3 φορές {{ παππούς + πληρωμή τραπεζα ανά συμβόλαιο (αναζήτηση) + πληρωμή τραπεζα με μηνιαία κατάσταση !!!!!!!!!}}

youtu.be/DRSzZdUcydY

335γ ( 2021-8ος ) ……………………………….

καταχωρώντας τον 1ο & 2ο του 2001 ( = 219α20 )

εμφάνιση της 1ης  ΛΥΣΗΣ προσυμφώνου ( = 219γ4 )

………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

400 ( 2022-5ος ) ……………………………….

01.01.01’ : ΛΥΣΗ προσυμφώνου

youtu.be/X3oHFoF015U

…………………….… ενημέρωση ”219γ4”   …

ακύρωση – κλπ προσυμφώνου = θέσεις στο 219 :  9 , 11 , 14 ,

            επικοινωνία διευθέτησης =  2

            κλείσιμο =  0

έφυγαν ΠΡΟΣ 224α : 14 ,