129 = ΤΟΓΚΕΣ προς zηλ

eMail = ZHL129@yandex.com

λογαριασμός ‘’εθνική΄΄ ΖΗΛ-100 = GR 83 0110 3490 0000 3490 0354 753

………………………………………………………………….………………

2019-07/08-Α1 …………… από ΖΗΛ-289 … 129 = 289  = το παραμικρό ευρώ = ΜΟΝΟ τραπεζικά…

2019-07/08-Β1 …………… η διαδικασία … θα είναι…

2019-07/08-Β2 ……… δημιουργήθηκε η εφαρμογή …’‘zηλ-129=ΤΟΓΚΕΣ’’…  , η οποία θα ενημερώνεται όποτε θα καταγράφεται γεγονός στο ΖΗΛ

2019-07/08-Β3 ………… δημιουργήθηκε το eMail . δημιουργός = Ζηλιαχωβινός Απόστολος

2019-09-09 ………… προσπάθησα να κάνω την ιστοσελίδα , … ΑΛΛΑ , άλλα τα μάτια του λαγού , κι’ άλλα της κουκουβάγιας , … βοήθεια . είναι ανοικτή στο word press , για ξεκίνημα

2019-09-09 ………… … δημιουργήθηκε το πρότυπο έγγραφο … χρωστας ρε συκιά   …  για να αποστέλλεται με eMail & επιστολή

2019-09-29 ……… δημοσίευση της ΖΗΛ-129 , μέσα στο ‘’ΖΗΛ’’ ,

2020-02-22 ……….. έχει ξεκινήσει καταγραφή στό 219-πολίτης εν 200 . Μεγάλος λόγος του να αναλυθεί πρόσωπο , είναι η παρουσία του ΚΑΙ στο 129 , ούτως ώστε πακέτο να πάει στο 224 . Βέβαια έχουν δικαίωμα να απολογηθούνε , ίσως και να αποτρέψουν την είσοδο τους στο 224α2  

ΙΔΕ παρόμοια μούτρα ΕΠΙ της ΑΓΑΠΕ στο

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200.. ( ‘’220’’ υποσελίδα ‘’224’’

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ ( σχετικά θέματα στο ‘’ενΖ-224’’

………………………………‘’yT’’ ……”129”……

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ”224”

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ενΖ-224’’

32-3-4-5β ( 2020-4ος ) ………………………….

προσωπογραφία του ( θέση 219-34 της ΑΓΑΠΕ )

             ΤΟΓΚΑ προς ( = zηλ 129-?? )

zηλ – ανάλυση = ΤΟΓΚΑτζης [ 224 ]

youtu.be/ol6wbP_JzS8

69-70-1β ( 2020-4ος ) ……………………

22.42’ : με τα δικά μου στοιχεία {ρυθμίσεις δικές μου (ο φόρος εισοδήματος της ΑΓΑΠΕ είναι στην πλάτη μου} , {ρύθμιση 120 δόσεων μέσω ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ [128]} , {της ΑΓΑΠΕ = 216} , {ΙΔΕ , στην διαβούλευση μέσω 128 , κατά πόσο είναι αυτό το ποσό που λέει ο κάθε συστημικός αντίπαλος}

youtu.be/x7A6VzuWAmA

127α-β ( 2020-5ος ) ………………………….

30.00’ : οι δικοί μου ΤΟΓΚΑτζηδες πλησιάζουν τα 50.000€ ..///.. π.χ. την θέση 219-2 , πέρα από την ΑΓΑΠΕ χρωστάει & σε εμένα 5.000€ (σημερινά 4.000€ της ΑΓΑΠΕ + δικά μου 20.000€) ..///.. 31.00’ : οι ΤΟΓΚΑτζηδες στην βιοτεχνία (τούβλα στον Σανιδά) των 5 ορφανών (πατέρας μου 21 ετών & αδέρφια του , με τον μικρότερο 11 ετών) ..///.. είχε το χαρτί , με ονόματα , τούβλα , ποσό , κλπ , ο πατέρας μου ΑΛΛΑ χάθηκε . ΕΛΑ που σήμερα το χρειάζομαι , για να πω στον εγγονό : ΡΕ ΓΟΝΙΔΙΟ …!!!

youtu.be/w8IpxfleaFk

149α ( 2020-7ος ) ………………………….

     επίσης θα ξαναΑνεβούν στο www.zil8 ,

            & θα δημοσιευτούν τα σχετικά επεισόδια στο YouTube

                 Οι ΤΟΓΚΑτζήδες { 129 ( προς zηλ ) & 224α ( προς ΑΓΑΠΕ

youtu.be/p9LbTQMyZZM

149ι ( 2020-7ος ) ………………………….

224 = ΤΟΓΚΑ [[[[ …….!!!!!!!!!!!!! = ονόματα

      129 = ΤΟΓΚΑ ΠΡΟΣ zηλ  [[[[………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!! = ονόματα

………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

153δ ( 2020-8ος ) ………………………….

09.09’ : στον υποΠίνακα από το αρχείο XLs καταγραφής μεταγραφών {{{κυνηγώντας πολυπρόσωπες & καθυστερημένες μεταγραφές = ΤΟΓΚΑ}} ..///.. π.χ. ..///.. 16.00’ : π.χ. θέσης 219δ2-41-2-3 = το 2014 = 3 γονικών διορθώσεις , 1*(1-2-2)=1-2-2 , σε 1 έτος μεταγραφή , αρχείο –φάκελος –σημειώσεις = ΑΠΛΗΡΩΤΑ (=ΤΟΓΚΑ . όπως & σε μένα , θέση 129-137 για τα 2 προγράμματα 400.000€ που σας έκανα & εγκριθήκατε & την κάνατε από την βεράντα) , πήρε 143,28€ , έπρεπε να χρεώσει 312,11€ , & απαιτώ σήμερα (βάσει zηλ-π.χ.-1) 1.067,58€

youtu.be/5ukdL2EuEo0

……………………..… ενημέρωση της … 129 τόγκα προς zηλ ..

2019-09-09 /// 2019-10-20 /// 2019-11-10 /// 2020-01-06 απόσυρση για επεξεργασία , λόγω …‘’202-ΑΛΑΛΑ -3’’… /// 2020-02-20