171β3γ1ζ = πρώην 173 = ΤΡΑΠΕΖΑ = ιδιωτική

= αποπληρωμή δανείων – καρτών – κλπ  – ΠΕΙΡΑΙΩΣ

……………………………………………………………………………….

2019-12-28 …………………..……………………………………

Από 128 , έγγραφο …‘’μιλάμε για 5* πελάτες’’… , το πεδίο ‘’εργασία οικονομολόγου’’

Για να βάλουμε κάποια …”  171b3g1z -θεμέλια  ”… , χρήσιμα στις επόμενες κινήσεις .

Από συνθηματικά , ‘’προς ιδιωτικό συμφωνητικό με δικηγόρο’’

Σχετικότατο μέσα στον κυκεώνα των ΖΗΛ-129 -219 = …” 171b3g1z -B…s  ”……

2019-12-29 ………… δημοσίευση της 171β3γ1ζ

2020-01-01 ……… αποστολή …” 171b3g1z eMail 2019-12-29  ” προς πειραιως , με συνημμένα τα …”  171b3g1z eMail ΠΡΟ κίνησης zηλ ΄΄… , με συνημμένο το …”  171b3g1z -eMail ΠΡΟΣ εξώδικο zηλ ΄΄… & τα …” 171b3g1z εξώδικο από πειραιως ”… , …” 128 = 171b3g1z – p.x.-1 ”… …   .

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’100.. ( ‘’170’’ ( ‘’171’’ υποσελίδες

 ‘’171β3γ1θ’’ &  ‘’171β3γ1η’’ με σχετικά θέματα

……………………………….… ‘’yΤ’’ .… ”171β3γ1ζ”  …..

            ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στις ‘’171β3γ1θ’’ &  ‘’171β3γ1η’’

305ε ( 2021-6ος ) ……………………………….

171β3γ1θ = τράπεζα = ιδιωτική = αποπληρωμή δανείων – καρτών – κλπ

        85% τσεκούρεμα σε δάνειο πειραιως

youtu.be/1Mfr0NZMOsg

328α ( 2021-7ος ) ……………………………….

171β3γ1ζ = δάνειο μου στην αγροτική = ΤΕΛΟΣ

youtu.be/WjSY_qUqI64

375γ ( 2021-12ος ) ………………………….

πειραιως = τέλος

youtu.be/sIE3qe_y0nY