299-280 = κωδικοί από 280 = ΤΑΝ – ΤΑΣ

……………………..… … ………………………..

… ‘’πίνακας του 299-280 … ΙΔΕ στα 291-[281-283-28(4-5-6-7-8)]

2022-11-23 ……… αυτονόμηση

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200.. ( υποσελίδα ‘’280’’

…………………………………‘’yT’’ ……”299-280”………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην 280

93-4-5γ2 ( 2020-4ος ) ………………………….

291 = ΔΙΚΗ ΤΑΝ – πίνακας 291

         ανάλυση κωδικών που έχω δημιουργήσει

youtu.be/UQb98cPJx1M

303β ( 2021-6ος ) ……………………………….

πλάνο επόμενων ημερών ( 204 , …….. )

πλάνο επόμενων μηνών ( … , δίκη Δ.Ο.Υ. , …,

youtu.be/HQ-VV8qpzhI

421β ( 2022-8ος-29) ………….…………

00.00’ : 299 = δίκη ΦΠΑ …….. {υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες , έτοιμοι πάρα ΠΟΛΟΙ κωδικοί , στο 291 = δίκη ΤΑΝ}

youtu.be/i_XniuMRjQg

422ζ ( 2022-8ος-30) ………….…………

06.36’ : ΟΛΑ τα βιβλία εσόδων , από 1998 έως 2017 , έχουν καταγραφεί κατά το 2016 & 2017 , από Νίκο , Βασίλη , & ΑΠΟΣΤΟΛΟ {έχοντας βέβαια ως μπούσουλα την καταγραφή ΟΛΩΝ των ετών για ΤΑΝ} , {με ΟΛΕΣ τις στήλες για κάθε συμβόλαιο = αριθμό , ημερομηνία , είδος πράξης , ποσό πράξης , δικαιώματα , αντίγραφα , ΤΑΝ (9% ή 5%) , ΤΑΣ (5% + 1%) , χαρτόσημα , ΦΠΑ (μετά το 2010) , ΣΥΝΟΛΑ , παρατηρήσεις (π.χ. εκπρόθεσμη μεταγραφή)} , {καταγράφοντας από βιβλίο συμβαλλόμενων & συμβόλαιο [ένα – ένα (ΑΝ υπήρχε) (από αρχείο ή ‘’e’’)]}

youtu.be/79ffKMqTYa0

422ν ( 2022-8ος-30) ………….…………

00.00’ : ‘’299-πίνακας’’ κωδικοί από ‘’281-δικη ΤΑΝ’’ {πλήρωνε η μαμά , σε πόρους (κ-15-17) & ταμεία (κ-18) & ΤΑΣ (6% + 1%) από 1998 έως 2003 ΚΑΙ από 2007 έως 2016} , {‘’299-υποχρεωτικά’’ , υποΠίνακας ανά κωδικό & μεταφορά ποσών στο ‘’299-πίνακας’’

youtu.be/t9x3h9bMUSM

440γ ( 2022-10ος– 06) ………….…………

21.00’ : 299-280 {κωδικοί από 291-ΤΑΝ} , [πλέον ΟΛΟΙ οι κωδικοί εκτός 281ξ

προσμετρούνται στα έξοδα {= ΤΑΜΕΙΑ}]

youtu.be/ch-o7LDLX0A

441β ( 2022-10ος– 09) ………….…………

10.49’ : τα ανωτέρω ήταν μέχρι χτες .//. σήμερα δημιουργώ μέσα στον ‘’299-ΤΕΜΠΜΕ’’ τον υποΠίνακα  ‘’241θ1α-ΑΡΝΗΤΙΚΟ’’ με αξιοποίηση , πέρα από τις συνήθεις διαφορές σε βιβλία – Ε3 – Ε1 – εκκαθαριστικό , στις ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ του κάθε έτους (1998 έως 2022) , ΑΛΛΑ ΚΑΙ την ενσωμάτωση στα ανωτέρω των κωδικών : 244ω1 , 281ε1, 281δ1, 281ρ  , 281υ , 283σ11 , 283τ1,  283τ2, 283τ3 , 283τ4 , 281φ , 281ω}

youtu.be/Z8FZe8GP33Q

441γ ( 2022-10ος– 09) ………….…………

00.00’ : 291 = δίκη ΤΑΝ {όπως κινήθηκα απέναντι στο ‘’τερας ΑΑΔΕ’’ , έτσι θα γίνει & με το ‘’τερας ΤΑΝ-ΤΑΣ’’} , {291-πίνακας ΤΕΜΠΜΕ , με καταχώρηση 1] ΟΛΩΝ των κωδικών , 2] σε ΟΛΑ τα έτη , 3] σε 3 υποΠίνακες = κ-15-17 & κ-18 & ΤΑΣ .//. ολοκλήρωσα την μεταφορά δεδομένων (7ετής εργασία στο 200) από τα έτη 1998 – 1999 – 2000 {= η περίοδος της ΑΠΟΛΥΤΗΣ καταστροφής της μαμάς (ΟΛΑ τα λάθη , το 90% των κωδικών στο 280 , δημιουργημένα από το βάρος των ‘οικογενειακών υποχρεώσεων’’)} .//. δημιουργώ ανά έτος τα XLs ‘’οικιοθΑποκ’’ & καταχωρώ ανά μήνα , τα ποσά των κωδικών .//.. 291-πίνακας ΤΕΜΠΜΕ {ΑΜΕΣΑ , στην στήλη G = ‘’**7** = προσαυξήσεις – πρόστιμα – δεδουλευμένοι τόκοι – …. – μαλί της γριάς’’ , το ποσό είναι ΑΡΝΗΤΙΚΟ (= δουλεύουν υπερ μας) , (& στην περίπτωση της μαμάς = βάσει ΤΑΝ} , {{{{ ΑΥΤΟ είναι το ΜΥΣΤΙΚΟ σε κάθε μελλοντική αντιπαράθεση (π.χ. ΙΚΑ , ΕΦΚΑ , τραπεζες , κλπ) ή στις υποθέσεις του ενΖ = να βρεθούν στοιχεία , ούτως ώστε ΠΟΤΕ να μη δουλεύει η στήλη G , υπέρ του αντιπάλου (ΑΝ ΟΜΩΣ λάβει χώρα , θα χρησιμοποιείτε , τον ‘’δαίμονα – παυλοπουλος’’ .//. 09.09’ : στήλη G = ‘’**7** = προσαυξήσεις – πρόστιμα – δεδουλευμένοι τόκοι – …. – μαλί της γριάς’’ {κάθε χρονική περίοδο , προστιθέμενα ποσά στο ‘’κεφάλαιο’’} , .//. 10.19’ : στήλη D = ΥΠΟΛΟΙΠΟ {κλείνοντας το 1998 (ΤΑΣ = υπέρ μας κατά 416€) , (κ-15-17 =  υπέρ μας κατά 31.100) ,  (κ-18 = υπέρ μας κατά 1.678)} , {κλείνοντας το 1999 (κ-15-17 =  υπέρ μας κατά 65.500) , (κ-18 = υπέρ μας κατά 31.542)} , κλείνοντας το 2000 (ΤΑΣ = υπέρ μας κατά 6.232€) , (κ-15-17 =  υπέρ μας κατά 95.276) , (κ-18 = υπέρ μας κατά 63.500)} , { ΠΛΕΟΝ σε κάθε υποΠίνακα , οι όποιες υποχρεώσεις από έλεγχο ΤΑΝ ή απλήρωτα ΤΑΣ εξοφλούνται από τα ‘’μαλιά της γριάς’’ ΚΑΙ το ΥΠΟΛΟΙΠΟ αυξάνεται ιλιγγιωδώς  } .//. Για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα , σε κάθε έτος , σε κάθε μήνα , χρησιμοποίησα ΟΛΟΥΣ εκείνους τους κωδικούς του 291 από 280 , που ανέλυα επί 7 έτη {15.51’ : ανάλυση των 49 κωδικών  {{{ΙΔΕ 219α ΣΕ ΟΛΑ τα έτη}}} , {{{με υπερΑναγκαία ισχυροποίηση των 225 – 226 & 281ξ1}}} .//.  …… .//. 20.00’ : περί κ-15-17 (διακύμανση τους στην 3ετία) , (τα 2.000€ του κακώς πληρωμένου 1998/8ου του παππού) , (οι διπλοΠληρωμές στους 8ο – 9ο – 10ο του 1998) .//. 22.00’ : περί των 49 κωδικών (281α , 281β , 281γ , 281δ(1-2)

youtu.be/VigdOpWmhM0

458δ ( 2023-01ος-14) ………….…………

03.13’ : τα παλιά 283σ11 & 283σ12 καταργούνται .//. σπάζω τον πίνακας ‘’299- υποχρεωτικά’’ & εμφανίζεται ο 2ος , ο νέος ‘’299-280υποχρεωτικά’’  (περικλείοντας ότι έχει σχέση με κωδικούς από ‘’291’’)

youtu.be/Uux09eJQj7U

555ν (2024-02ος-24) ………….…………

2001 τέλος ΞΑΝΑκαταγραφών δεδομένων [με άμεση ενημέρωση σε ‘’οικοθΑποκ’’ των μηνών του 2001 {ΟΙΕΣ μεταφερθήκανε σε 1] 291-πίνακας  , 2] 291-28(1-2-3-4-5-6-7-8) , 3] ‘’οικοθΑποκ’’ των μηνών του 2001 για το 291-ΑΓΑΠΕvsΤ.Τ.Τ.

youtu.be/BK9GMKwYX5A

281δ1 =  διπλοΠληρωμή σε κ-18  & μηνιαία κατάσταση & εθνική ανά συμβόλαιο

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

496γ (2023-08ος-07) ………….…………

00.00’ : 291-πίνακας της 2023-08-06 […………]

            ……………………

05.00’ :’υπό Αίρεση {= ας ΜΗΝ τα έδινες}’’ ,  (στήλες J – Κ) [έχει πολλά χρωματισμένα κελιά , καθώς τα ποσά καταγράφονται στις επόμενες κατηγορίες κωδικών] , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι : …

……………

06.36’ : 291-281δ1 = [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στον …. ‘’291-281-πίνακας’’ … της 2023-08-06] , [ποσό 185€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 4.013€]

youtu.be/TebVBYSSmC4

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

…………..

04.00’ : ΝΕΕΣ επικαρπίες (βάσει rochild) […….. 281δ1 = 1.204

youtu.be/U_okoSJHH-E

281δ2 =  διπλοΠληρωμή σε κ-18  & μηνιαία κατάσταση & εθνική ανά συμβόλαιο {{{υπό αναζήτηση}}}

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

494γ (2023-07ος– 28) ………….…………

28.08’ : 291-281δ2 = Κ-18 ( & μηνιαίως & εθνική ανά συμβόλαιο ) {υπό αναζήτηση} , [σφραγίδες τελευταίας σελίδας συμβολαίου] , [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο ‘’291-281’’ της 2023-07-23] , [ποσό 1.168€ , οίο μεταφέρεται στον 291-πίνακα , {ΔΕΝ λαμβάνεται υπ’ όψιν (‘’υπό αναζήτηση’’ ΑΛΛΑ ‘’ενημερωτικό’’ & ΜΕ επικαρπία = 24.916€)}] , [Καλοχώρι – αποθήκη εθνικης , γερακας , φάκελος κ. Τερζίδου στην αθηνα-ΤΑΝ]

youtu.be/Y5HyW9lCREw

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

…………..

04.00’ : ΝΕΕΣ επικαρπίες (βάσει rochild) [……. 281δ2 = 4.620

youtu.be/U_okoSJHH-E

281ε1 =  διπλοΠληρωμή σε κ-15-17 & μηνιαία κατάσταση & εθνική ανά συμβόλαιο

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

496γ (2023-08ος-07) ………….…………

00.00’ : 291-πίνακας της 2023-08-06 […………]

            ……………………

05.00’ :’υπό Αίρεση {= ας ΜΗΝ τα έδινες}’’ ,  (στήλες J – Κ) [έχει πολλά χρωματισμένα κελιά , καθώς τα ποσά καταγράφονται στις επόμενες κατηγορίες κωδικών] , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι : …

……………

10.40’ : 291-281ε1 = , [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο ‘’291-281’’ της 2023-08-06] , [ποσό 1.036€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 21.761€]

youtu.be/TebVBYSSmC4

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

…………..

04.00’ : ΝΕΕΣ επικαρπίες (βάσει rochild) […….. 281ε1 = 2.856

youtu.be/U_okoSJHH-E

281ε2 =  διπλοΠληρωμή σε κ-15-17  & μηνιαία κατάσταση & εθνική ανά συμβόλαιο {{{υπό αναζήτηση}}}

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

494γ (2023-07ος– 28) ………….…………

32.32’ : 291-281ε2  = κ-15-17 {= ΔΙΠΛΟΠΛΗΡΩΜΗ {& μηνιαία κατάσταση & εθνική ανά συμβόλαιο (οίο = υπό αναζήτηση)} , [καταγραφή από σφραγίδες τελευταίας σελίδας] , [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο ‘’291-281’’ της 2023-07-23] , [ποσό 3.320€ {μεταφέρεται στον 291-πίνακα (‘’υπό αναζήτηση’’ ΑΛΛΑ ‘’ενημερωτικό’’ & ΜΕ επικαρπία = 70.572€)}] , [Καλοχώρι – αποθήκη εθνικης , γερακας , φάκελος κ. Τερζίδου στην αθηνα-ΤΑΝ]

youtu.be/Y5HyW9lCREw

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

…………..

04.00’ : ΝΕΕΣ επικαρπίες (βάσει rochild) [ …… 281ε2 = 17.757

youtu.be/U_okoSJHH-E

281ι1α = περί κ-18 (υπερΠληρωμή)

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

502γ (2023-09ος-10) ………….…………

26.26’ : 291-281ι1α [= 1.895€] , [γαλάζιο στο ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’ & καταγραφή ποσού στο ‘’υπό Αίρεση (= περί κ-18)’’ , οίο ΜΕ επικαρπία = 7.011€]

youtu.be/KQgK9VY9RoY

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

…………..

15.55’ : νέα ποσά & επικαρπίες (βάσει rochild) /// 281ι1α = 1.857,20€ (ως ποσό φόρου = 557€ οίο ΜΕ επικαρπία = 2.507€)

youtu.be/U_okoSJHH-E

281ι1β = περί ΤΑΣ (υπερΠληρωμή)

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

502γ (2023-09ος-10) ………….…………

28.48’ : 291-281ι1β [= 791€] , [γαλάζιο στο ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’ & καταγραφή ποσού στο ‘’υπό Αίρεση (= περί ΤΑΣ)’’ , οίο ΜΕ επικαρπία = 4.674€]

youtu.be/KQgK9VY9RoY

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

…………..

15.55’ : νέα ποσά & επικαρπίες (βάσει rochild) /// ……… 281ι1β = 1.238,13€ (ως ποσό φόρου = 371€ οίο ΜΕ επικαρπία = 1.671€)

youtu.be/U_okoSJHH-E

……….… 281ι2 = περί κ-15-17 (υπερΠληρωμή)

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

502γ (2023-09ος-10) ………….…………

30.13’ : 291-281ι2 [= 2.555€] , [‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’ , οίο ΜΕ επικαρπία = 24.444€]

youtu.be/KQgK9VY9RoY

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

……….

15.55’ : νέα ποσά & επικαρπίες (βάσει rochild) /// 281ι2 = 2.416€ (ως ποσό φόρου = 725€ οίο ΜΕ επικαρπία = 2.810€)

youtu.be/U_okoSJHH-E

…… ”281λ = μη καταγραφή πληρωμών Κ-29 ”..

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

495δ (2023-08ος-06) ………….…………

31.31’ : 291-281λ = μη καταγραφή πληρωμών Κ-29 ( έως 2013 – 5ο ) , , [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στον ‘’291-281-πίνακας’’ της 2023-08-06] , [ποσό 13.536€ {υποχρεωτική αφαίρεση} , {μεταφέρεται στον 291-πίνακα}]

youtu.be/1e6MCx_56Bo

281μ1 = υπερΠληρωμή κ-18 με κωδικό **15**

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

…………..

04.00’ : ΝΕΕΣ επικαρπίες (βάσει rochild) […. 281μ1 = 835

youtu.be/U_okoSJHH-E

…… 281μ2 = υπερΠληρωμή ΤΑΣ με κωδικό **15**

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

…………..

04.00’ : ΝΕΕΣ επικαρπίες (βάσει rochild) […… 281μ2 = 835€

……….

youtu.be/U_okoSJHH-E

………281ξ1 = ΌΧΙ βεβαίωση ΤΑΝ-ΤΑΣ

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

495δ (2023-08ος-06) ………….…………

33.00’ : 291-281ξ1 = μαλακία Υπουργών {ΌΧΙ βεβαίωση = φόρος που ΔΕΝ θα αποδίδονταν ( έως 2013)} [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο ‘’291-281’’ της 2023-08-06] , [ποσό φορολογητέο = 49.601€ , με ποσό φόρου = 14.880€ {υποχρεωτική αφαίρεση} , οίο ΜΕ επικαρπία = 76.097€ {μεταφέρονται στον 291-πίνακα}] , 291-281ξ2 = μαλακία Υπουργών = ΌΧΙ βεβαίωση ΤΑΣ {φόρος που ΔΕΝ θα αποδίδονταν (έως 2013)} , [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο ‘’291-281’’ της 2023-08-06] , [ποσό φορολογητέο = 9.568€ , με ποσό φόρου 2.870€ {υποχρεωτική αφαίρεση} , οίο ΜΕ επικαρπία = 28.405€ {μεταφέρονται στον 291-πίνακα}] , [{ΕΔΩ κρίνεται το κρίσιμο ποσό της ‘’υποχρεωτικής αφαίρεσης’’ στην δίκης ΤΑΝ}]

youtu.be/1e6MCx_56Bo

… 281ξ2 = ΤΑΣ , ΟΧΙ βεβαιώσεις πληρωμών, γιά 1998 έως 2013

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

437ι ( 2022-9ος– 25) ………….…………

00.00’ : 299-281ξ {ξεκαθάρισα την μέχρι πρότινος ασάφεια για το 2013}

…………..

02.02’ : τελικά , ΚΛΕΙΝΕΙ ο 299-281ξ {πακέτο ΤΑΝ (ποσό φόρου = 14.880) συν (+) ΤΑΣ (=2.870) , με ποσό 17.900€ & επικαρπία 95.000€ {ποσά για τους πίνακες των 291 & 299}

………….

03.30’ : 291-284γ = μαλακία υπουργων = ΤΑΝ – ΌΧΙ βεβαίωση 2013 = χρήση φορολογική δήλωση {291-πίνακας (ΔΕΝ έχει ποσά , επειδή ενσωματώνεται στο 281ξ , ως κυβερνητική υπαιτιότητα , καθώς εκλιπαρούσα το 2018 για βεβαίωση  , για τροποποίηση του 2013)}

youtu.be/J2C1eMsxNWk

495δ (2023-08ος-06) ………….…………

33.00’ : 291-281ξ1 ………. , 291-281ξ2 = μαλακία Υπουργών = ΌΧΙ βεβαίωση ΤΑΣ {φόρος που ΔΕΝ θα αποδίδονταν (έως 2013)} , [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο ‘’291-281’’ της 2023-08-06] , [ποσό φορολογητέο = 9.568€ , με ποσό φόρου 2.870€ {υποχρεωτική αφαίρεση} , οίο ΜΕ επικαρπία = 28.405€ {μεταφέρονται στον 291-πίνακα}] , [{ΕΔΩ κρίνεται το κρίσιμο ποσό της ‘’υποχρεωτικής αφαίρεσης’’ στην δίκης ΤΑΝ}]

youtu.be/1e6MCx_56Bo

… 281ξ3 = ΤΑΝ-ΤΑΣ , ΟΧΙ στα βιβλία εσόδων , γιά 1998 έως 2010

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

…… 281ρ2 =  κ-15 (πόρος 1,3%) διπλοΠληρωμή ΚΑΙ στην Δ.Ο.Υ.

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

496γ (2023-08ος-07) ………….…………

00.00’ : 291-πίνακας της 2023-08-06 […………]

            ……………………

05.00’ :’υπό Αίρεση {= ας ΜΗΝ τα έδινες}’’ ,  (στήλες J – Κ) [έχει πολλά χρωματισμένα κελιά , καθώς τα ποσά καταγράφονται στις επόμενες κατηγορίες κωδικών] , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι : …

……………

15.15’ : 291-281ρ2 = [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο ‘’291-281’’ της 2023-08-26] , [ποσό 375€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 6.455€]

youtu.be/TebVBYSSmC4

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

…………..

04.00’ : ΝΕΕΣ επικαρπίες (βάσει rochild) [… 281ρ2 = 214

youtu.be/U_okoSJHH-E

281ρ3 = 1,3% πληρωμή στην Δ.Ο.Υ. (ως έξοδο = ΠΟΡΟΙ – 281ρ3

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

…………..

04.00’ : ΝΕΕΣ επικαρπίες (βάσει rochild) [… 281ρ3 = 1.282€

youtu.be/U_okoSJHH-E

281υ1=διπλοπληρωμή αγοραπωλησίες ΒΑΣΕΙ προσυμφώνου {= ΌΧΙ υπολογισμός αρραβώνα (ΤΑΝ)

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

496γ (2023-08ος-07) ………….…………

00.00’ : 291-πίνακας της 2023-08-06 […………]

            ……………………

36.00’ :’υπό Αίρεση {= περί κ-18}’’ , (στήλες N – O) , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι : …]

……………

47.27’ : 291-281υ1 = διπλοπληρωμή σε αγοραπωλησίες  ΒΑΣΕΙ προσυμφώνου = ΌΧΙ υπολογισμός αρραβώνα (ΤΑΝ) , [χρωματισμός & στα ‘’υπό αναζήτηση’’ & στο ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’] , [ποσό 63€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 1.185€]

youtu.be/TebVBYSSmC4

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

…………..

04.00’ : ΝΕΕΣ επικαρπίες (βάσει rochild) [….. 281υ1 = 195

youtu.be/U_okoSJHH-E

281υ2 = διπλοπληρωμή σε αγοραπωλησίες ΒΑΣΕΙ προσυμφώνου {= ΌΧΙ υπολογισμός αρραβώνα (ΤΑΣ)}

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

303ε ( 2021-6ος ) ……………………………….

ΠΡΟΣΟΧΗ = ‘’αρραβών’’ προσυμφώνων & αγοραπωλησίες

              με εμπλοκή στα δεδομένα παππού [204] & ΑΓΑΠΕ [280]

        04.00’ : ΟΤΑΝ υπάρχει προσύμφωνο στου παππού

              ΠΑΝΤΑ υπάρχει & η σχετική πληρωμή ΤΑΝ κ-18 = 9%

              οία ΔΕΝ υπολογίζεται από ΑΓΑΠΕ

                     με συνέπεια να διπλοπληρώνεται το κ-18 (& ΤΑΣ)

        05.00’ : ΟΤΑΝ υπάρχει αρραβών στο προσύμφωνο του παππού

              & εκτελείται από ΑΓΑΠΕ

                   συνήθως ΔΕΝ υπολογίζεται ο αρραβών

                         με συνέπεια να διπλοπληρώνεται το κ-18 (& ΤΑΣ)

youtu.be/m1gq2zurSuE

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

…………..

04.00’ : ΝΕΕΣ επικαρπίες (βάσει rochild) [….. 281δυ2 = 130

youtu.be/U_okoSJHH-E

281φ1 = κ-18 (9%) διπλοΠληρωμή & στο προσύμφωνο του παππού & στην εκτέλεση του

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

496γ (2023-08ος-07) ………….…………

00.00’ : 291-πίνακας της 2023-08-06 […………]

            ……………………

36.00’ :’υπό Αίρεση {= περί κ-18}’’ , (στήλες N – O) , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι : …]

……………

49.19’ : 291-281φ1 = διπλοπληρωμή ΤΑΝ -9% σε προσύμφωνα  του παππού , [χρωματισμός & στα ‘’υπό αναζήτηση’’ & στο ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’] , [ποσό 72€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 1.021€]

youtu.be/TebVBYSSmC4

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

…………..

04.00’ : ΝΕΕΣ επικαρπίες (βάσει rochild) [….. 281φ1 = 230

youtu.be/U_okoSJHH-E

281φ2 = διπλοπληρωμή ΤΑΣ = 6% σε προσύμφωνα  του παππού

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

…………..

04.00’ : ΝΕΕΣ επικαρπίες (βάσει rochild) [….. 281φ2 = 204

youtu.be/U_okoSJHH-E

281χ1 = διπλοπληρωμή κ-18 σε ανταλαγή ΒΑΣΕΙ προσυμφώνου {= ΌΧΙ υπολογισμός αρραβώνα

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

281ψ1 = διπλοπληρωμή σε ΤΑΝ -9% σε προσύμφωνα  ανταλλαγής άλλων συμβολαιογράφων ΚΑΙ εκτελέσεις από ΑΓΑΠΕ

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

281ω1α1 = διπλοπληρωμή κ-18 σε προίκα -δωρεά -γονική ΒΑΣΕΙ προσυμφώνου {= ΌΧΙ υπολογισμός αρραβώνα}}}

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

281ω1α2 = διπλοπληρωμή κ-15-17 σε προίκα -δωρεά -γονική ΒΑΣΕΙ προσυμφώνου {= ΌΧΙ υπολογισμός αρραβώνα}}}

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

281ω1β1 = διπλοπληρωμή κ-18 σε εκτέλεση προσυμφώνων προίκας -δωρεάς -γονικής παππού

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

281ω1β2 = διπλοπληρωμή κ-15-17 σε εκτέλεση προσυμφώνων προίκας -δωρεάς -γονικής παππού

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

281ω2α1 = διπλοπληρωμή κ-18 σε προίκα -δωρεά -γονική ΒΑΣΕΙ πρότασης {= ΌΧΙ υπολογισμός πρότασης}

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

281ω2α2 = διπλοπληρωμή κ-15-17 σε προίκα -δωρεά -γονική , ΒΑΣΕΙ πρότασης {= ΌΧΙ υπολογισμός πρότασης}

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

281ω2β1 = διπλοπληρωμή κ-18 σε αποδοχή των προτάσεων  προίκας -δωρεάς -γονικής παππού

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

…… ”281ω2β2 = διπλοπληρωμή κ-15-17 σε αποδοχή των προτάσεων  προίκας -δωρεάς -γονικής του παππού

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

281ω3α1 = διπλοπληρωμή ΤΑΝ σε αναλογικές ΒΑΣΕΙ προσυμφώνου παππού & εκτέλεση από ΑΓΑΠΕ {= πληρωμήΔ.Ο.Υ.-1}

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

496γ (2023-08ος-07) ………….…………

00.00’ : 291-πίνακας της 2023-08-06 […………]

            ……………………

36.00’ :’υπό Αίρεση {= περί κ-18}’’ , (στήλες N – O) , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι : …]

……………

51.31’ : 291-281ω3α = διπλοπληρωμή σε αναλογικές ΒΑΣΕΙ προσυμφώνου παππού & εκτέλεση από ΑΓΑΠΕ {ΤΑΝ} , [χρωματισμός & στα ‘’υπό αναζήτηση’’ & στο ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’] , [ποσό 16€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 277€]

youtu.be/TebVBYSSmC4

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

…………..

04.00’ : ΝΕΕΣ επικαρπίες (βάσει rochild) […. 281ω3α1 = 1.204

youtu.be/U_okoSJHH-E

281ω3α2 = διπλοπληρωμή ΤΑΣ σε αναλογικές ΒΑΣΕΙ προσυμφώνου παπού & εκτέλεση από ΑΓΑΠΕ {= πληρωμήΔ.Ο.Υ.-1}

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

401γ ( 2022-5ος ) ……………………………….

14.00’ : 281ω3 = διπλοΠληρωμή Δ.Ο.Υ.-1 {φόρος} & Δ.Ο.Υ.-2 σε προσύμφωνα  του παππού ΚΑΙ εκτελέσεις από παππού ή μαμά ή άλλο συμβολαιογράφο ..///.. από 1985 προς 1969 , κυκλοφορεί νέος κωδικός 281ω3 με πληρωμές στην Δ.Ο.Υ. ανά συμβόλαιο {1η κατηγορία = 434,63€ & 2η = 144,68€ } & υπολείπονται τα έτη 1969 έως 1979 ..///.. π.χ. συμβόλαιο … π.χ. … π.χ. ..///..  σύγκριση με άλλους συμβολαιογράφους ..///..  υπάρχει προΕκτίμηση Δ.Ο.Υ. & αυτές οι πληρωμές . ΚΑΙ γιατί ξαναβγαίνει (ΑΝ) ΝΕΑ πληθωριστική αντικειμενική αξία & ΝΕΕΣ πληρωμές ;;;;!!!!

24.00’ : ΩΧ . ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ στις ακυρώσεις – λύσεις προσυμφώνων , ως προς τις πληρωμές σε Δ.Ο.Υ. ;;;!!! ..///.. ΕΙΔΟΜΕΝ

youtu.be/NOfTiZnSl7Q

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

…………..

04.00’ : ΝΕΕΣ επικαρπίες (βάσει rochild) [….. 281ω3α2 = 39

youtu.be/U_okoSJHH-E

281ω3β = διπλοπληρωμή σε αναλογικές ΒΑΣΕΙ προσυμφώνου παππού & εκτέλεση από ΑΓΑΠΕ {=πληρωμήΔ.Ο.Υ.-2}

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

401γ ( 2022-5ος ) ……………………………….

14.00’ : 281ω3 = διπλοΠληρωμή Δ.Ο.Υ.-1 {φόρος} & Δ.Ο.Υ.-2 σε προσύμφωνα  του παππού ΚΑΙ εκτελέσεις από παππού ή μαμά ή άλλο συμβολαιογράφο ..///.. από 1985 προς 1969 , κυκλοφορεί νέος κωδικός 281ω3 με πληρωμές στην Δ.Ο.Υ. ανά συμβόλαιο {1η κατηγορία = 434,63€ & 2η = 144,68€ } & υπολείπονται τα έτη 1969 έως 1979 ..///.. π.χ. συμβόλαιο … π.χ. … π.χ. ..///..  σύγκριση με άλλους συμβολαιογράφους ..///..  υπάρχει προΕκτίμηση Δ.Ο.Υ. & αυτές οι πληρωμές . ΚΑΙ γιατί ξαναβγαίνει (ΑΝ) ΝΕΑ πληθωριστική αντικειμενική αξία & ΝΕΕΣ πληρωμές ;;;;!!!!

24.00’ : ΩΧ . ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ στις ακυρώσεις – λύσεις προσυμφώνων , ως προς τις πληρωμές σε Δ.Ο.Υ. ;;;!!! ..///.. ΕΙΔΟΜΕΝ

youtu.be/NOfTiZnSl7Q

……283θ = αιτήσεις προς μεταγραφή στο αρχείο

οίο & 281 = ΤΑΝ – ΔΟΛΟΣ { για τα χαρτόσημα

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

85-6-7-8δ ( 2020-4ος ) ………………………….

291 = ΔΙΚΗ ΤΑΝ – πίνακας 291

       ανάλυση του XLs ‘’291-283’’  ( = ΤΑΝ – λάθη ΑΓΑΠΕ )

       283θ = πολλαπλά αιτήματα προς μεταγραφή στο αρχείο με χαρτόσημα

                 = 57,33€ έως 2013/5ο ( μέχρι στιγμής )

youtu.be/991lKF6HZH8

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

……….

15.55’ : νέα ποσά & επικαρπίες (βάσει rochild) /// …. 283θ = 166,35€ (ως ποσό φόρου = 66,79€ οίο ΜΕ επικαρπία = 610€)

youtu.be/U_okoSJHH-E

283σ11β = πούλια (υπερβάλλοντα ΤΑΧΔΙΚ) , (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) , αντί στο πορτοφόλι , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ (1998-2003)

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

497γ (2023-08ος-09) ………….…………

21.21’ :’υπό Αίρεση {= διάφορα}’’  ,  (στήλες R – S)  , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι : …

………

21.31’ : 291-283σ11β = πούλια (υπερβάλλοντα ΤΑΧΔΙΚ)  (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) , αντί στο πορτοφόλι , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο (1998-2002) , [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο … ‘’291-283 -πίνακας’’ …  της 2023-08-06] , [ποσό 573€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 11.103€] , [& ΜΕ ‘’υπό αναζήτηση’’ ποσό 333€ οίο ΜΕ επικαρπία = 6.666€ (καταγραφή στο ‘’ενημερωτικό’’) , {& στα ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’}

youtu.be/9CmlKoaXuBg

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

……….

15.55’ : νέα ποσά & επικαρπίες (βάσει rochild) ///… 283σ11β = 575,63€ (ως ποσό φόρου = 172€ οίο ΜΕ επικαρπία = 1.763€)

youtu.be/U_okoSJHH-E

283σ11γ = πούλια (3.600δρχ) , (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) , αντί στο πορτοφόλι , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο (1998-2002)

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

497γ (2023-08ος-09) ………….…………

21.21’ :’υπό Αίρεση {= διάφορα}’’  ,  (στήλες R – S)  , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι : …

………

24.44’ : 291-283σ11γ = πούλια (‘’3.600δρχ’’)  (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) , αντί στο πορτοφόλι , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο (1998-2002) , [ο πατήρ της (=204-283σ)] , [ποσό 1.089€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 21.159€] , [& ΜΕ ‘’υπό αναζήτηση’’ (=’’ενημερωτικό’’) ποσό 3.333€ οίο ΜΕ επικαρπία = 66.666€] , [& στα ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’}

youtu.be/9CmlKoaXuBg

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

…………..

15.55’ : νέα ποσά & επικαρπίες (βάσει rochild) ///…. 283σ11γ = 1.108,41€ (ως ποσό φόρου = 332€ οίο ΜΕ επικαρπία = 3.415€)

youtu.be/U_okoSJHH-E

283σ11δ = πούλια (διπλοΠληρωμή ΤΑΝ – ΤΑΣ) , (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) αντί στο πορτοφόλι , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ (1998-2003)

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

497γ (2023-08ος-09) ………….…………

21.21’ :’υπό Αίρεση {= διάφορα}’’  ,  (στήλες R – S)  , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι : …

………

28.38’ : 291-283σ11δ = πούλια (διπλοΠληρωμή ΤΑΝ – ΤΑΣ)  (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) , αντί στο πορτοφόλι , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο (1998-2003), (πληρωμένα & με καταστάσεις) , [ποσό 218€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 4.274€] , [& ΜΕ ‘’υπό αναζήτηση’’ ποσό 111€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 2.222€] (=’’ενημερωτικό’’)] , [& στα ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’]

youtu.be/9CmlKoaXuBg

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

…………..

15.55’ : νέα ποσά & επικαρπίες (βάσει rochild) /// …. 283σ11δ1 = 260,87€ (ως ποσό φόρου = 80,19€ οίο ΜΕ επικαρπία = 571€) /// 283σ11δ2 = 125,15€ (ως ποσό φόρου = 39,47€ οίο ΜΕ επικαρπία = 348€)

youtu.be/U_okoSJHH-E

283σ11ζ =πούλια (διπλοΠληρωμή ”κινητόν επίσημα”) , (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς =έξοδο) ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ (1998-2003)

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

497γ (2023-08ος-09) ………….…………

21.21’ :’υπό Αίρεση {= διάφορα}’’  ,  (στήλες R – S)  , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι : …

………

30.00’ : 291-283σ11ζ = πούλια (διπλοΠληρωμή ”κινητόν επίσημα”)  (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο (1998-2002) , [ποσό 578€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 10.879€] , (πληρωμένα & με καταστάσεις) & ΜΕ ‘’υπό αναζήτηση’’ ποσό 111€ (στήλη ’’ενημερωτικό’’) οίο ΜΕ επικαρπία = 2.222€] , [& στα ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’}

youtu.be/9CmlKoaXuBg

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

……….

15.55’ : νέα ποσά & επικαρπίες (βάσει rochild) /// 2813σ11ζ = 627,82€ (ως ποσό φόρου = 208,54€ οίο ΜΕ επικαρπία = 2.020€)

youtu.be/U_okoSJHH-E

283σ12β = πούλια (υπερβάλλοντα ΤΑΧΔΙΚ) , (ως έσοδο στο συμβόλαιο) , αντί στο πορτοφόλι , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο (1998-2003)

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

458δ ( 2023-01ος-14) ………….…………

03.33’ : 299-283σ11β = πούλια (υπερβάλλοντα ΤΑΧΔΙΚ)  (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) , αντί στο πορτοφόλι , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο (1998-2003) , & 283σ12β = πούλια (υπερβάλλοντα ΤΑΧΔΙΚ)  (ως έσοδο στο συμβόλαιο) , αντί στο πορτοφόλι , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο (1998-2003) {με ίδια ποσά σε κάθε έτος} {προσμετρούνται στα έξοδα , στα βιβλία εξόδων & στο Ε3 , τα ‘’β’’ ως ΤΑΜΕΙΑ} , {08.08’ : το ποσό των 283σ11β = 283σ12β = 573,06€ , καταχωρείται ως ενημερωτικό στον ‘’299-πίνακας’’}

youtu.be/Uux09eJQj7U

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

……….

15.55’ : νέα ποσά & επικαρπίες (βάσει rochild) /// 283σ12β = 575,63€ (ως ποσό φόρου = 172€ οίο ΜΕ επικαρπία = 1.763€)

youtu.be/U_okoSJHH-E

283σ12γ = πούλια (3.600δρχ)  (ως έσοδο στα συμβόλαια) , αντί στο πορτοφόλι , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο (1998-2003)

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

458δ ( 2023-01ος-14) ………….…………

03.33’ : 299-283σ11β = πούλια (υπερβάλλοντα ΤΑΧΔΙΚ)  (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) , αντί στο πορτοφόλι , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο (1998-2003) , & 283σ12β = πούλια (υπερβάλλοντα ΤΑΧΔΙΚ)  (ως έσοδο στο συμβόλαιο) , αντί στο πορτοφόλι , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο (1998-2003) {με ίδια ποσά σε κάθε έτος} {προσμετρούνται στα έξοδα , στα βιβλία εξόδων & στο Ε3 , τα ‘’β’’ ως ΤΑΜΕΙΑ} , {08.08’ : το ποσό των 283σ11β = 283σ12β = 573,06€ , καταχωρείται ως ενημερωτικό στον ‘’299-πίνακας’’}

youtu.be/Uux09eJQj7U

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

……….

15.55’ : νέα ποσά & επικαρπίες (βάσει rochild) /// 283σ12γ = 1.108,41€ (ως ποσό φόρου = 332€ οίο ΜΕ επικαρπία = 3.415€)

youtu.be/U_okoSJHH-E

283σ12δ = πούλια (διπλοΠληρωμή ΤΑΝ – ΤΑΣ) , (ως έσοδο στα συμβόλαια) , & κατάσταση μηνός & ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ (1998-2003)

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

458δ ( 2023-01ος-14) ………….…………

21.21’ : 299-283σ11δ = πούλια (διπλοΠληρωμή ΤΑΝ – ΤΑΣ)  (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) , αντί στο πορτοφόλι , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο (1998-2003) & 299-283σ12δ = πούλια (διπλοΠληρωμή ΤΑΝ – ΤΑΣ)  (ως έσοδο στα συμβόλαια) , αντί στο πορτοφόλι , & κατάσταση μηνός & ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο (1998-2003) .//. {με ίδια ποσά σε κάθε έτος} , {καταγραφή ανά συμβόλαιο (κάποια ακόμα λείπουν από το αρχείο!!!)} , (η ΜΗ χαρτοσήμανση = σημείο ΤΟΓΚΑΣ ή δυσχέρειας της μαμάς για τους γνωστούς οικογενειακούς λόγους} , {προσμετρούνται στα έξοδα , στα βιβλία εξόδων & στο Ε3 , τα ‘’β’’ ως ΤΑΜΕΙΑ} .//. το ποσό των 283σ11δ = 283σ12δ = 218,03€ , καταχωρείται ως ενημερωτικό στον ‘’299-πίνακας’’}

youtu.be/Uux09eJQj7U

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

…………

15.55’ : νέα ποσά & επικαρπίες (βάσει rochild) /// …. 283σ12δ1 = 260,87€ (ως ποσό φόρου = 80,19€ οίο ΜΕ επικαρπία = 571€) /// 283σ11δ2 = 125,15€ (ως ποσό φόρου = 39,47€ οίο ΜΕ επικαρπία = 348€)

youtu.be/U_okoSJHH-E

283σ12ζ = πούλια (διπλοΠληρωμή ”κινητόν επίσημα”) , (ως έσοδο στα συμβόλαια) ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο (1998-2003)

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

458δ ( 2023-01ος-14) ………….…………

26.26’ : 299-283σ11ζ = πούλια (διπλοΠληρωμή ”κινητόν επίσημα”)  (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο (1998-2003) & 299-283σ12ζ = πούλια (διπλοΠληρωμή ”κινητόν επίσημα”)  (ως έσοδο στα συμβόλαια) , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο συμβόλαιο (1998-2003) .//. {με ίδια ποσά σε κάθε έτος} , {καταγραφή ανά συμβόλαιο (κάποια ακόμα λείπουν από το αρχείο!!!)} , (η ΜΗ χαρτοσήμανση = σημείο ΤΟΓΚΑΣ ή δυσχέρειας της μαμάς για τους γνωστούς οικογενειακούς λόγους} , {προσμετρούνται στα έξοδα , στα βιβλία εξόδων & στο Ε3 , τα ‘’β’’ ως ΤΑΜΕΙΑ} .//. το ποσό των 283σ11δ = 283σ12δ = 578,77€ , καταχωρείται ως ενημερωτικό στον ‘’299-πίνακας’’

youtu.be/Uux09eJQj7U

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

……….

15.55’ : νέα ποσά & επικαρπίες (βάσει rochild) /// ….. 283σ12ζ = 627,82€ (ως ποσό φόρου = 208,54€ οίο ΜΕ επικαρπία = 2.020€)

youtu.be/U_okoSJHH-E

283τ1 = ΤΑΧΔΙΚ στο συμβόλαιο , ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο (1998 έως 2018)

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

459δ ( 2023-01ος-18) ………….…………

00.00’ : 299-283τ1 = ΤΑΧΔΙΚ (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) στο συμβόλαιο (1998 έως σήμερα) , νέος κωδικός} , {προσμετρούνται στα βιβλία εξόδων = ΤΑΜΕΙΑ-283τ1} , {έχει φέρει αυξήσεις στα Ε3-Ε1-εκκαθαριστικό σε ΟΛΑ τα έτη} {καταγραφή ανά συμβόλαιο (κάποια ακόμα λείπουν από το αρχείο!!!)} , (η ΜΗ χαρτοσήμανση = σημείο ΤΟΓΚΑΣ ή δυσχέρειας της μαμάς για τους γνωστούς οικογενειακούς λόγους} , {προσμετρούνται στα έξοδα , στα βιβλία εξόδων & στο Ε3 , ως ΤΑΜΕΙΑ} .//. το ποσό των 283τ1 = 10.702€ , καταχωρείται ως ενημερωτικό στον ‘’299-πίνακας’’ & στον ‘’299-ΤΕΜΠΜΕ’’

youtu.be/VGUyCGBoi_I

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

……….

15.55’ : νέα ποσά & επικαρπίες (βάσει rochild) /// 283τ1 = 10.677,25€ (ως ποσό φόρου = 3.203,17€ οίο ΜΕ επικαρπία = 8.959€)

youtu.be/U_okoSJHH-E

……283τ2 = ΤΑΧΔΙΚ στο συμβόλαιο ως ΕΣΟΔΟ (1998-2018)

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

459δ ( 2023-01ος-18) ………….…………

09.09’ : 299-283τ2 = ΤΑΧΔΙΚ στο συμβόλαιο (ως ΕΣΟΔΟ) (1998-2018) στο συμβόλαιο (1998 έως σήμερα) {προσμετρούνται στα βιβλία εξόδων = ΤΑΜΕΙΑ-283τ1} , {έχει φέρει αυξήσεις στα Ε3-Ε1-εκκαθαριστικό σε ΟΛΑ τα έτη} {καταγραφή ανά συμβόλαιο (κάποια ακόμα λείπουν από το αρχείο!!!)} , (η ΜΗ χαρτοσήμανση = σημείο ΤΟΓΚΑΣ ή δυσχέρειας της μαμάς για τους γνωστούς οικογενειακούς λόγους} , {προσμετρούνται στα έξοδα , στα βιβλία εξόδων & στο Ε3} , (το εμπέδωσε το 2018 & ΔΕΝ το καταχωρεί ως έσοδο} .//. το ποσό των 283τ2 = 12.963,22€ , καταχωρείται ως ενημερωτικό στον ‘’299-πίνακας’’ & στον ‘’299-ΤΕΜΠΜΕ’’

youtu.be/VGUyCGBoi_I

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

…………..

04.00’ : ΝΕΕΣ επικαρπίες (βάσει rochild) […. 283τ2 = 11.183

youtu.be/U_okoSJHH-E

…283τ3 = ΤΑΧΔΙΚ στο αντίγραφο (1998 έως 2018)

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

459δ ( 2023-01ος-18) ………….…………

12.22’ : 299-283τ3 = ΤΑΧΔΙΚ (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) στο αντίγραφο (1998 έως σήμερα) , {νέος κωδικός} , {προσμετρούνται στα βιβλία εξόδων = ΤΑΜΕΙΑ-283τ3} , {έχει φέρει αυξήσεις στα Ε3-Ε1-εκκαθαριστικό σε ΟΛΑ τα έτη} {καταγραφή ανά συμβόλαιο (κάποια ακόμα λείπουν από το αρχείο!!!)} , {προσμετρούνται στα έξοδα , στα βιβλία εξόδων & στο Ε3 , ως ΤΑΜΕΙΑ} .//. το ποσό των 283τ3 = 11.640,85€ , καταχωρείται ως ενημερωτικό στον ‘’299-πίνακας’’ & στον ‘’299-ΤΕΜΠΜΕ’’

youtu.be/VGUyCGBoi_I

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

……….

15.55’ : νέα ποσά & επικαρπίες (βάσει rochild) /// 283τ3 = 11.650,83€ (ως ποσό φόρου = 3.495€ οίο ΜΕ επικαρπία = 10.106€)

youtu.be/U_okoSJHH-E

….283τ4 = ΤΑΧΔΙΚ στο αντίγραφο ως ΕΣΟΔΟ (1998-2018)

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

459δ ( 2023-01ος-18) ………….…………

15.25’ : 299-283τ4 = ΤΑΧΔΙΚ στο αντίγραφο (ως ΕΣΟΔΟ) (1998-2018) στο συμβόλαιο (1998 έως σήμερα) {προσμετρούνται στα βιβλία εξόδων = ΤΑΜΕΙΑ-283τ1} , {έχει φέρει αυξήσεις στα Ε3-Ε1-εκκαθαριστικό σε ΟΛΑ τα έτη} {καταγραφή ανά συμβόλαιο (κάποια ακόμα λείπουν από το αρχείο!!!)} , {προσμετρούνται στα έξοδα , στα βιβλία εξόδων & στο Ε3} , (το εμπέδωσε το 2018 & ΔΕΝ το καταχωρεί ως έσοδο} .//. το ποσό των 283τ4 = 11.640,85€ , καταχωρείται ως ενημερωτικό στον ‘’299-πίνακας’’ & στον ‘’299-ΤΕΜΠΜΕ’’

youtu.be/VGUyCGBoi_I

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

……….

15.55’ : νέα ποσά & επικαρπίες (βάσει rochild) /// … 283τ4 = 11.650,83€ (ως ποσό φόρου = 3.495€ οίο ΜΕ επικαρπία = 10.106€)

youtu.be/U_okoSJHH-E

283τ5 = ΤΑΝ(5%) (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) στο αντίγραφο (1998 έως 2016/6ο )

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

……….

15.55’ : νέα ποσά & επικαρπίες (βάσει rochild) /// … 283τ5 = 7.061,03€ (ως ποσό φόρου = 2.118€ οίο ΜΕ επικαρπία = 9.978€)

youtu.be/U_okoSJHH-E

283τ6 = ΤΑΣ(6%) (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) στο αντίγραφο (1998 έως 2016/6ο )

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

……….

15.55’ : νέα ποσά & επικαρπίες (βάσει rochild) /// … 283τ6 = 7.061,03€ (ως ποσό φόρου = 2.118€ οίο ΜΕ επικαρπία = 9.978€)

youtu.be/U_okoSJHH-E

283τ7 = χαρτόσημα ως έσοδο στα Τ.Π.Υ. & Α.Π.Υ (1998-2019)

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

459ζ ( 2023-01ος-18) ………….…………

00.00’ : 299-283φ1 = χαρτόσημα (ως έσοδο) στα Τ.Π.Υ. & Α.Π.Υ (1998-2019) & 299-283φ2 = χαρτόσημα στα Τ.Π.Υ. & Α.Π.Υ (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) (1998-2019) , {ΔΕΝ έχουμε στοιχεία πριν το 2013 (καθώς ΚΑΚΩΣ τα βιβλία μας είναι κατασχεμένα)} , {με ίδια ποσά , οι κωδικοί , σε κάθε έτος} {προσμετρούνται στα έξοδα , στα βιβλία εξόδων & στο Ε3 , τα ‘’φ2’’ ως ΤΑΜΕΙΑ} , {04.00’ : το ποσό των 283φ1 = 283φ2 = 117€ , καταχωρείται ως ενημερωτικό στον ‘’299-πίνακας’’}

youtu.be/pkGR7Y5RzWA

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

…………..

04.00’ : ΝΕΕΣ επικαρπίες (βάσει rochild) […. 283τ7 = 57€

youtu.be/U_okoSJHH-E

283τ8 = χαρτόσημα στα Τ.Π.Υ. & Α.Π.Υ ως ΕΞΟΔΟ (1998-2019)

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

459ζ ( 2023-01ος-18) ………….…………

00.00’ : 299-283φ1 = χαρτόσημα (ως έσοδο) στα Τ.Π.Υ. & Α.Π.Υ (1998-2019) & 299-283φ2 = χαρτόσημα στα Τ.Π.Υ. & Α.Π.Υ (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) (1998-2019) , {ΔΕΝ έχουμε στοιχεία πριν το 2013 (καθώς ΚΑΚΩΣ τα βιβλία μας είναι κατασχεμένα)} , {με ίδια ποσά , οι κωδικοί , σε κάθε έτος} {προσμετρούνται στα έξοδα , στα βιβλία εξόδων & στο Ε3 , τα ‘’φ2’’ ως ΤΑΜΕΙΑ} , {04.00’ : το ποσό των 283φ1 = 283φ2 = 117€ , καταχωρείται ως ενημερωτικό στον ‘’299-πίνακας’’}

youtu.be/pkGR7Y5RzWA

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

…………..

04.00’ : ΝΕΕΣ επικαρπίες (βάσει rochild) […. 283τ8 = 57€

youtu.be/U_okoSJHH-E

……………286α1 = πληρωμές ΤΑΝ για 2ο6μηνο 2016

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

496γ (2023-08ος-07) ………….…………

00.00’ : 291-πίνακας της 2023-08-06 […………]

            ……………………

36.00’ :’υπό Αίρεση {= περί κ-18}’’ , (στήλες N – O) , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι : …]

……………

54.54’ : 291-286α1 = πληρωμές ΤΑΝ-κ-18 για 2ο6μηνο 2016 [χρωματισμός & στο ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’ & ‘’μετά τον 6ο του 2013’’] , [ποσό 4.929€]

youtu.be/TebVBYSSmC4

……………286α2 = πληρωμές ΤΑΣ για 2ο6μηνο 2016

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

497γ (2023-08ος-09) ………….…………

11.31’ : 291-πίνακας , της 2023-08-06 , [12.21’ :υπό Αίρεση {= περί ΤΑΣ}’’ (στήλες P – Q) [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι : …

……………

19.00’ : 291-286α2 [ποσό 4.165€] , {& στα ‘’ υπό Αίρεση (2013/5ος & μετά)’’& στα ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’}

youtu.be/9CmlKoaXuBg

…. 286β1 = αιωρούμενες πληρωμές προς ΤΑΝ { έως 2013/5ο

που είναι και 281 = ΔΟΛΟΣ     

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

496γ (2023-08ος-07) ………….…………

00.00’ : 291-πίνακας της 2023-08-06 […………]

            ……………………

23.23’ :’υπό Αίρεση {= 2013/5ος & μετά}’’ , (στήλες L – M) , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι :

……………

25.00’ : 291-286β2 = αιωρούμενες στην Αθήνα , πληρωμές προς ΤΑΝ {2013/6ο έως σήμερα {75,41+1.090,18 = 1.165,18 το 2013/10ο-11ο } , [ποσό 1.165,79€]

youtu.be/TebVBYSSmC4

…. 286β2 = αιωρούμενες στην Αθήνα , πληρωμές ΤΑΝ {από 2013/6ο

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

496γ (2023-08ος-07) ………….…………

00.00’ : 291-πίνακας της 2023-08-06 […………]

            ……………………

23.23’ :’υπό Αίρεση {= 2013/5ος & μετά}’’ , (στήλες L – M) , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι :

……………

25.00’ : 291-286β2 = αιωρούμενες στην Αθήνα , πληρωμές προς ΤΑΝ {2013/6ο έως σήμερα {3.000€ το 2016} , [ποσό 3.000€]

youtu.be/TebVBYSSmC4

286γ1 = αιωρούμενες , πληρωμές ΤΑΝ – κ-15-17 (XLs – εθνικης)

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

502γ (2023-09ος-10) ………….…………

19.19’ : 291-281 (= ΔΟΛΟΣ ΤΑΝ) & 291-282 (= λάθη ελεγκτών ΤΑΝ) , [από αυτό το λεπτό , ΠΡΕΠΕΙ να δούνε οι υπεύθυνοι του ΤΑΝ & οι κ.κ. δικαστες] , [291-πίνακας της 2023-08-25] , [291-280-υπόλοιπα της 2023-08-25] , [γνωρίζοντας πλέον πλήρως την τακτική του ΤΑΝ απέναντι στους συμβολαιογράφους]

………..

39.39’ : 291-286γ1 = αιωρούμενες , πληρωμές προς ΤΑΝ – κ-15-17 {XLs – εθνικης (2012 έως 2017)} , [γαλάζιο στο ‘’υπό αναζήτηση’’ & στο ‘’υπό Αίρεση (2013/6ος  έως 2017/6ος)’’ & στο ‘’ υπό Αίρεση (2017/7ος έως σήμερα)’’] , [καταγραφή ποσού 12.999€ στο ‘’ενημερωτικό’’ , οίο ΜΕ επικαρπία = 48.825€] , [αταυτοποίητες , (2007 έως 2016/6ο , ίσως 1998 (8ο έως 10ο) , ίσως & του παππού]

youtu.be/KQgK9VY9RoY

286γ2 = αιωρούμενες , πληρωμές ΤΑΝ – κ-18 (XLs – εθνικης)

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

496γ (2023-08ος-07) ………….…………

00.00’ : 291-πίνακας της 2023-08-06 […………]

            ……………………

36.00’ :’υπό Αίρεση {= περί κ-18}’’ , (στήλες N – O) , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι : …]

……………

56.16’ : 291-286γ2 = αιωρούμενες , πληρωμές προς ΤΑΝ – κ-18 (XLs – εθνικης) ,[76€ οίο ΜΕ επικαρπία = 333€] , [χρωματισμός στα ‘’υπό αναζήτηση’’ & ενημερωτικό ποσό = 111€]

youtu.be/TebVBYSSmC4

…..287ε2α = περί κ-15-17 =χύμα στο κύμα

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

494γ (2023-07ος– 28) ………….…………

1.15.55’ : 291-287ε2α = περί κ-15-17 =χύμα στο κύμα ΑΛΛΑ πάντα πλήρωνε το πιο παλιό ΚΑΙ πάντα πλήρωνε ΌΛΑ τα ταμεία του μηνός … [ ΦΥΣΙΚΑ και υπήρχαν στην Αθήνα ] , [ποσό 29.961€ , {μεταφέρεται στον 291-πίνακα (στήλη ’’ενημερωτικό’’)]

youtu.be/Y5HyW9lCREw

……….….. 287ε2β = περί κ-15-17 {χύμα στο κύμα !!!!!!!;;;;

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

494γ (2023-07ος– 28) ………….…………

1.16.26’ : 291-287ε2β = περί κ-15-17 =χύμα στο κύμα ΑΛΛΑ πάντα πλήρωνε το πιο παλιό ΚΑΙ πάντα πλήρωνε ΌΛΑ τα ταμεία επί των συμβολαίων , [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο …‘’ 291-280-υπόλοιπα – πίνακας’’ …  της 2023-07-23] , [ποσό 39.240€ , {μεταφέρεται στον 291-πίνακα (στήλη ’’ενημερωτικό’’)

youtu.be/Y5HyW9lCREw

…287ι = μετακύλιση υποχρεώσεων

επεισόδια στο YOUTUBE

482δ ( 2023-06ος-04) ………….…………

youtu.be/7w8UGzP6I_s

483γ ( 2023-06ος-06) ………….…………

youtu.be/naAq1ty4EJk

490γ ( 2023-07ος-17) ………….…………

youtu.be/i-SI-uU0O14

492γ ( 2023-07ος– 25) ………….…………

youtu.be/nvAXbhs1LPU

494γ (2023-07ος– 28) ………….…………

youtu.be/Y5HyW9lCREw

502γ (2023-09ος-10) ………….…………

youtu.be/KQgK9VY9RoY

287κ = μεταγραφή εις διπλούν

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

497γ (2023-08ος-09) ………….…………

21.21’ :’υπό Αίρεση {= διάφορα}’’  ,  (στήλες R – S)  , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι : …

………

31.21’ : 291-287κ ή 261θ = μεταγραφή εις διπλούν [ποσό 7.782€ οίο ΜΕ επικαρπία = 43.575€] , [+ πούλια + ΤΑΝ + ΤΑΣ {ανεξερεύνητα ποσά σήμερα}] , [& στα ‘’υπό αναζήτηση’’& στα ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’]

youtu.be/9CmlKoaXuBg

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

……….

15.55’ : νέα ποσά & επικαρπίες (βάσει rochild) /// ….. 287κ = 12..696,15€ (ως ποσό φόρου = 3.809€ οίο ΜΕ επικαρπία = 20.298€)

youtu.be/U_okoSJHH-E

288α = ρυθμίσεις μετά τον 5ο του 2013 έως σήμερα  

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

502γ (2023-09ος-10) ………….…………

19.19’ : 291-281 (= ΔΟΛΟΣ ΤΑΝ) & 291-282 (= λάθη ελεγκτών ΤΑΝ) , [από αυτό το λεπτό , ΠΡΕΠΕΙ να δούνε οι υπεύθυνοι του ΤΑΝ & οι κ.κ. δικαστες] , [291-πίνακας της 2023-08-25] , [291-280-υπόλοιπα της 2023-08-25] , [γνωρίζοντας πλέον πλήρως την τακτική του ΤΑΝ απέναντι στους συμβολαιογράφους]

………..

38.00’ : 291-288α [καταγράφονται τα ποσά 1) 10.441€ στο ‘’υπό Αίρεση (2013/6ος  έως 2017/6ος)’’ & 2) 31.015€  στο ‘’ υπό Αίρεση (2017/7ος έως σήμερα)’’]

youtu.be/KQgK9VY9RoY

288β1 = κατασχέσεις έως 2013-5ος

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

501γ (2023-09ος-05) ………….…………

1.05.45’ : 291-288β1 = κατασχέσεις έως 2013-5ος [πόσες είναι;] , [2018 , έγγραφο – ερώτημα , προς ΚΕΑΟ] , [3.000 μετά το 2013] , [‘’υποχρεωτική αφαίρεση’’ & γαλάζιο στο ‘’υπό αναζήτηση’’] …///… 291-88β2 = κατασχέσεις από 2013-6ος έως σήμερα [άλλες 3.000]

youtu.be/jXHu9qiBdJs

288β2 = κατασχέσεις από 2013-6ος έως σήμερα

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

501γ (2023-09ος-05) ………….…………

1.05.45’ : 291-288β1 = κατασχέσεις έως 2013-5ος [πόσες είναι;] , [2018 , έγγραφο – ερώτημα , προς ΚΕΑΟ] , [3.000 μετά το 2013] , [‘’υποχρεωτική αφαίρεση’’ & γαλάζιο στο ‘’υπό αναζήτηση’’] …///… 291-88β2 = κατασχέσεις από 2013-6ος έως σήμερα [άλλες 3.000]

youtu.be/jXHu9qiBdJs

288γ = τόκοι εκπρόθεσμων πληρωμών σε ΤΑΝ –ΤΑΣ

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

497γ (2023-08ος-09) ………….…………

34.43’ : 291-288γ , [ποσό 804€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 2.451€] , [& στα ‘’ υπό Αίρεση (2013/5ος & μετά)’’]

youtu.be/9CmlKoaXuBg

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

……….

04.00’ : ΝΕΕΣ επικαρπίες (βάσει rochild) […. 288γ = 735

youtu.be/U_okoSJHH-E

288θ2 = διπλοπληρωμή κ-15-17 για την μεταγραφή (χαμένες παλιές πληρωμές)

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

502γ (2023-09ος-10) ………….…………

36.06’ : 291-288θ2 [= 1.058€] , [πήγε στο ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’ , οίο ΜΕ επικαρπία = 2.337€]

youtu.be/KQgK9VY9RoY

557δ (2024-03ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [στοιχεία από 291-28(1-2-4-5-6-7-8)] , [1) νέες επικαρπίες {αρκετές βάσει rochild) , 2) νέα ποσά & επικαρπίες

……….

15.55’ : νέα ποσά & επικαρπίες (βάσει rochild) /// … 288θ2 = 951,82€ (ως ποσό φόρου = 285€ οίο ΜΕ επικαρπία = 546€)

youtu.be/U_okoSJHH-E

122ζ = π4575 – ενίσχυση επιχειρήσεων ΑΜΘ λόγω covid

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

502γ (2023-09ος-10) ………….…………

35.00’ : 291-122ζ [= 3.500€] , [πήγε στο ‘’ υπό Αίρεση (2017/7ος έως σήμερα)’’]

youtu.be/KQgK9VY9RoY