299-244 = λάθος ΑΓΑΠΕ

……………………..… … ………………………..

ΙΔΕ στο 299 την εξέλιξη της

299-πίνακας {στοιχεία του 244}

299-υποχρεωτικά (υποΠίνακας 299-στοιχεία του 244}

ΙΔΕ την εξέλιξη των , στα 246-247-248 , στις ‘’οικιοθΑποκΕσ’’

2022-11-20 ……… αυτονόμηση

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200.. ( ‘’240’’ (υποσελίδα 244

……………‘’yT’’ ……”244”……………………………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στο 244

244α1 = βιβλία εξόδων – λογιστής & ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ {αδήλωτες ή λιγότερες

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

562θ (2024-03ος-16) ………….…………

00.00’ : 299-244α1 = βιβλία εξόδων – λογιστής & ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ {αδήλωτες ή λιγότερες} //// λογαριασμός χρέους ’’ 241α1 ΠΡΟΣ τερας-ΤΑΝ-ΤΑΣ ‘’ & συνημμένα : 244α1-πίνακας , προς εισαγγελια , βεβαίωση , αποσβέσεις zηλ , αποσβέσεις κ. ΤΕΡΖΙΔΟΥ /// ποσό = 36.249,60€ [ΥΠΕΡΒΑΛΛΩΝ φόρος 10.874,88€ , ΟΙΟΣ ΜΕ επικαρπία (βάσει Δ.Ο.Υ.) = 26.459€ (τιμές 2024-03-13)]

youtu.be/Y4_4sawutOs

244β1 = βιβλία εσόδων – λάθος καταχώρηση από λογιστή

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

426γ ( 2022-9ος-04) ………….…………

30.30’ : 299-244β1 = λάθος καταχώρηση βιβλία εσόδων λογιστή {ΙΔΕ το αποτύπωμα των κωδικών στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’ π.χ. = ….} , {μέχρι & 2009 , ποσό = 104,68€ , & επικαρπία = 1.121€ (οία μεταφέροντα στον 299-πίνακα)}

youtu.be/b-J5-v3s4s0

244β2 = βιβλία εσόδων –αυξημένη καταχώρηση , στο πάγιο των αναλογικών (2000 έως 2005)

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

430ι ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

27.00’ : 299-244β2 = στις αναλογικές , ο λογιστής (αντιγράφει από βιβλίο συμβολαίων &) καταχωρεί + 2,93€ (= πάγιο παγίων) στα 8,80 (πάγιο αναλογικής ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ 10,56) ..///.. {νέος κωδικός , ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {σε 2002 έως 2005} , {ποσό = 944,93€  + επικαρπία = 8.524€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/qwMg4JroDxc

244β3 =βιβλία εσόδων –αυξημένη καταχώρηση λογιστή στο δικαίωμα επί των παγίων πράξεων (2000 έως 2005)

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

430ι ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

28.18’ : 299-244β3 = στις πάγιες , ο λογιστής (αντιγράφει από βιβλίο συμβολαίων &) καταχωρεί + 11,73€ αντί 8,80 ..///.. καταγραφή στο 5μηνο του 2005 + με στατιστική τιμή για 2002 έως 2004 {χωρίς να έχω βιβλία (= ΚΑΚΩΣ κατασχεμένα) για 1998 έως 2001} ..///.. {νέος κωδικός , ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {ποσό = 1.421,67€  + επικαρπία = 12.909€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/qwMg4JroDxc

244β4 = βιβλία εσόδων – λογιστής & καταχώρηση ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

432η ( 2022-9ος– 16) ………….…………

03.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2011

…………

10.20’ : 244β4 = βιβλία εσόδων – λογιστής & καταχώρηση ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ {άνοιγμα του νέου κωδικού}

youtu.be/f95UBg7YYfA

244γ1 = Ε3 – λογιστής ΜΗ καταχώρηση

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

439ε ( 2022-9ος– 29) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [μένουν ‘’ενημερωτικά’’ τα ποσά στην στήλη C & μηδενίζονται στις υπόλοιπες στήλες …///… καθώς προσμετρούνται …] , […..] , [244γ1 … ..///..  μειωτικά στα βιβλία εξόδων ή Ε3 ή Ε1]

youtu.be/4fF1DZeu5-c

244δ1 = Ε1 – λογιστής ΜΗ καταχώρηση

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

435γ ( 2022-9ος– 20) ………….…………

        00.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του 2011 & του 2012

……………

19.39’ : 299-244δ1 = Ε1 – λογιστής ΜΗ καταχώρηση {δωρεές – τόκοι – παρακρατήσεις 20% από Τ.Π.Υ. – ΚΥΡΟΣ (= γέννηση) -, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (= γέννηση)} , [ΙΔΕ την αύξηση του κωδικού στο ‘’299-υποχρεωτικά’’ της 2022-09-20] , [ποσό 10.585 των οποίων η επικαρπία = 63.433 (σύνολο =) μεταφέρεται στον 299-πίνακα]

youtu.be/YL8zDbZWxrs

244δ2 = Ε1 – ασφάλιστρα ζωής

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

439ε ( 2022-9ος– 29) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [μένουν ‘’ενημερωτικά’’ τα ποσά στην στήλη C & μηδενίζονται στις υπόλοιπες στήλες …///… καθώς προσμετρούνται …] , […..] , [244δ2 .. ..//.. στο Ε1]

youtu.be/4fF1DZeu5-c

244δ3 = Ε1 – τόκοι δανείων

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

439ε ( 2022-9ος– 29) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [μένουν ‘’ενημερωτικά’’ τα ποσά στην στήλη C & μηδενίζονται στις υπόλοιπες στήλες …///… καθώς προσμετρούνται …] , […..] , [244δ3 …. -//- …στο Ε1]

youtu.be/4fF1DZeu5-c

244δ5 = Ε1 – λογιστής & ΔΩΡΕΕΣ

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

439ε ( 2022-9ος– 29) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [μένουν ‘’ενημερωτικά’’ τα ποσά στην στήλη C & μηδενίζονται στις υπόλοιπες στήλες …///… καθώς προσμετρούνται …] , [244δ5 = 19.501€ ..///..  μειωτικά στο Ε1]

youtu.be/4fF1DZeu5-c

244ζ1 = εκκαθαριστικό – υπερβάλλον δηλωθέν φορολογητέο ποσό

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

443β ( 2022-10ος– 18) ………….…………

05.35’ : 299 = δίκη ΦΠΑ .//. 07.27’ : τελείωσα & το 2021 {επικαιροποίηση ποσών στους κωδικούς , στα ‘’299-πίνακας’’ & 299-υποχρεωτικά’’} ……. ….//.. .//. 57.27’ : ………..  .//. 242β = λάθος δηλωθέν φορολογητέο ποσό {ενημερωτικό = 136.405€}

youtu.be/k3QQBI50J5I