299-241 = ΔΟΛΟΣ

……………………..… … ………………………..

ΙΔΕ στο 299 την εξέλιξη της

299-πίνακας {στοιχεία του 241}

299-υποχρεωτικά (υποΠίνακας 299-στοιχεία του 241}

ΙΔΕ την εξέλιξη των , στα 246-247-248 , στις ‘’οικιοθΑποκΕσ’’

2022-11-20 ……… αυτονόμηση

241α = εξόφληση καθαρής οφειλής ΚΑΙ ΟΧΙ συνημμένου σκατού

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

439ε ( 2022-9ος– 29) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [μένουν ‘’ενημερωτικά’’ τα ποσά στην στήλη C & μηδενίζονται στις υπόλοιπες στήλες …///… καθώς προσμετρούνται …] , […..] , [241α = ΔΟΛΟΣ = εξόφληση καθαρής οφειλής ΚΑΙ ΟΧΙ συνημμένου σκατού  {βόμβα στα θεμέλια του χαζαροΣυστήματος} , {zηλ – ξεφεύγει} , {..///..  μειωτικά στο Ε1]

youtu.be/4fF1DZeu5-c

241β1 =  έλεγχος 2013 (+ έλεγχος 2017) περί ΦΜΥ (2011-2012)

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

562δ (2024-03ος-16) ………….…………

λόγω ολοκλήρωσης ξαναΚαταγραφών ΚΑΙ στο 2001

…………..

13.33’ : ΠΑΙΔΙΑ μου ΠΡΟΣΟΧΗ . ΔΕΝ ζητάμε ρευστοποίηση κωδικού ΠΟΥ ΕΠΙΡΕΑΖΕΙ  τις ‘’οιιοθΑποκ’’ σε βαθμό που η ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ να δουλεύει για τα τερατα

………………….

17.47’ : 299-241β1 (επικαιροποιημένα έγγραφα & συνημμένα & ποσά = 574,69€ {ΟΙΑ ΜΕ επικαρπία (βάσει Δ.Ο.Υ.) = 3.036€  (τιμές 2024-03-13)}]

youtu.be/Ox2N7gjdjHM

241β2 =  έλεγχος 2013 (+ έλεγχος 2017) περί παρακρατήσεων (2011-2012)

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

562ζ (2024-03ος-16) ………….…………

08.28’ : 299-241-β2 = έλεγχος 2017 [παρακράτηση 20% στα συμβόλαια ετών 2011-2012] //// έγγραφα & συνημμένα /// ποσό = 1.546,57€ [ΟΙΟ ΜΕ επικαρπία (βάσει Δ.Ο.Υ.) = 4.929€ (τιμές 2024-03-13)]

youtu.be/fbuB7eoV9lQ

241γ = πρόστιμα

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

435γ ( 2022-9ος– 20) ………….…………

        00.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του 2011 & του 2012

………..

04.24’ : 299-241γ = πρόστιμα [ΙΔΕ την μείωση του κωδικού στο ‘’299-υποχρεωτικά’’ της 2022-09-20}] , [καθώς μεταφέρθηκαν του εισοδήματος & του ΦΠΑ] , [ποσό 1.567 οίο με επικαρπία = 8.822 , [τα ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα]

youtu.be/YL8zDbZWxrs

241δ = περαιώσεις

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

443β ( 2022-10ος– 18) ………….…………

05.35’ : 299 = δίκη ΦΠΑ .//. 07.27’ : τελείωσα & το 2021 {επικαιροποίηση ποσών στους κωδικούς , στα ‘’299-πίνακας’’ & 299-υποχρεωτικά’’} .//. 39.39’ : 241δ = περαιώσεις (κλοπή 7.986€ + επικαρπία  51.461€ )

youtu.be/i2EakXUDFL0

241ε = κατασχέσεις λογαριασμών

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

437ε ( 2022-9ος– 25) ………….…………

18.00’ : 299-241ε = κατασχέσεις λογαριασμών [πλέον είναι στήλη ‘’πληρωμές’’ στον πίνακα 241θ2-ΤΕΜΠΜΕ(α-β-γ) {περί ΦΠΑ}]

youtu.be/eZI-j9p2P4Y

241ζ = επίσχεση συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

443β ( 2022-10ος– 18) ………….…………

1.21.21’ : το 2022 , μέχρι σήμερα , τα κατασχεθέντα δικαιώματα από συμβόλαια = 33.000€

youtu.be/i2EakXUDFL0

241η = κατασχέσεις ενοικίου αθηνας

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

437ε ( 2022-9ος– 25) ………….…………

16.16’ : 299-241η = κατασχέσεις ενοικίου αθηνάς [πλέον είναι στήλη ‘’πληρωμές’’ στον πίνακα 241θ2-ΤΕΜΠΜΕ(α-β-γ) {περί ΦΠΑ}]

youtu.be/eZI-j9p2P4Y

………. 299-241θ1 = φόρος εισοδήματος ……αυτονομήθηκε 2023-03-09

………. 299-241θ2 = ΦΠΑ ……αυτονομήθηκε 2023-01-30

241θ3α = ΕΝΦΙΑ – κλπ

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

443β ( 2022-10ος– 18) ………….…………

05.35’ : 299 = δίκη ΦΠΑ .//. 07.27’ : τελείωσα & το 2021 {επικαιροποίηση ποσών στους κωδικούς , στα ‘’299-πίνακας’’ & 299-υποχρεωτικά’’} .//. 39.39’ : …….. .//. 241θ3α = ΕΝΦΙΑ – κλπ (κλοπή = 17.131€ + επικαρπία = 37.385€)

youtu.be/i2EakXUDFL0

241θ3β = ΕΕΤΗΔΕ – κλπ

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

485γ ( 2023-06ος-20) ………….…………

06.00’ : ο ‘’ματιαΟξω’’ ήρθε στο νησί ..///.. [241θ3β = ΕΕΤΗΔΕ – κλπ {μεταφορά των νέων ποσών από πίνακα …. ‘’299-241θ3β πίνακας’’ματιαΟΞΩ’’ της 2023-06-17’’ …….. (συμπληρωμένος έως & λογαριασμό ΔΕΗ του 2023/6ο) , ΚΑΙ μεταφορά στον 299-πίνακας (16.068€ οίο ΜΕ επικαρπία = 47.787€ οίος πίνακας πλέον ορίζει ως χρέος της ΑΑΔΕ προς κ. Τερζίδου = 1.153.108€} , {08.28’ : τα νέα ποσά του 241θ3β , αυξάνουν τα ποσά στον κεντρικό πίνακα του 299-υποχρεωτικά (= το ΤΕΡΑΣ ΑΑΔΕ) κατά 251δις ( = 373δις ΜΕ την επικαρπία τους ΚΑΙ σε σύνολο έως 2023/02/17 , το ΤΕΡΑΣ-ΑΑΔΕ έκλεψε από τους ελλαδιστανους 1.115.567.406.972€}]

youtu.be/rUepeu26fag

241θ5= ΔΟΛΟΣ = ύπαρξη ή ΟΧΙ προσαύξησης σε εκπρόθεσμη εξόφληση οφειλής …///… και αν ΝΑΙ , ύψος αυτής

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

432η ( 2022-9ος– 16) ………….…………

03.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2011

…………

03.03’ : αναφορά στους επερχόμενους κωδικούς { 241θ5 = ΔΟΛΟΣ = ύπαρξη ή ΟΧΙ προσαύξησης σε εκπρόθεσμη εξόφληση οφειλής …///… και αν ΝΑΙ , ύψος αυτής}

youtu.be/f95UBg7YYfA

241θ6 = ύπαρξη ή ΟΧΙ τόκων σε εκπρόθεσμη εξόφληση οφειλής {και αν ΝΑΙ , ύψος επιτοκίου

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

432η ( 2022-9ος– 16) ………….…………

03.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2011

…………

03.03’ : αναφορά στους επερχόμενους κωδικούς {…..} {241θ6  = ΔΟΛΟΣ = ύπαρξη ή ΟΧΙ τόκων σε εκπρόθεσμη εξόφληση οφειλής …///… και αν ΝΑΙ , ύψος επιτοκίου …///… zηλ = πάγωμα αυτών (& όχι κεφαλαιοποίηση) ΑΦΟΥ εξοφληθεί η αρχική υποχρέωση}

youtu.be/f95UBg7YYfA

241θ7 = ΔΟΛΟΣ – ύπαρξη ή ΟΧΙ τελών σε εκπρόθεσμη εξόφληση οφειλής …///… και αν ΝΑΙ , ύψος αυτών

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

432η ( 2022-9ος– 16) ………….…………

03.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2011

…………

03.03’ : αναφορά στους επερχόμενους κωδικούς {…..} {…..} , {241θ7 =  ΔΟΛΟΣ = ύπαρξη ή ΟΧΙ τελών σε εκπρόθεσμη εξόφληση οφειλής …///… και αν ΝΑΙ , ύψος αυτών}

youtu.be/f95UBg7YYfA

241θ8 = ΔΟΛΟΣ – ύπαρξη ή ΟΧΙ , οποιοδήποτε μαλί της γριάς , σε εκπρόθεσμη εξόφληση οφειλής

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

432η ( 2022-9ος– 16) ………….…………

03.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2011

…………

03.03’ : αναφορά στους επερχόμενους κωδικούς {…..} , {241θ8 = 241θ8 = ΔΟΛΟΣ = ύπαρξη ή ΟΧΙ , οποιοδήποτε μαλί της γριάς , σε εκπρόθεσμη εξόφληση οφειλής}

youtu.be/f95UBg7YYfA

241θ9 = ΦΜΥ

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

443β ( 2022-10ος– 18) ………….…………

05.35’ : 299 = δίκη ΦΠΑ .//. 07.27’ : τελείωσα & το 2021 {επικαιροποίηση ποσών στους κωδικούς , στα ‘’299-πίνακας’’ & 299-υποχρεωτικά’’} …………..//. 46.26’ : 241θ9 = ΦΜΥ (κλοπή = 10.203€ + επικαρπία = 52.797€)

youtu.be/i2EakXUDFL0

241θ10 = έναρξη δραστηριότητας

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

482γ ( 2023-06ος-04) ………….…………

18.18’ : 241θ10 = έναρξη δραστηριότητας {22,01 + 450 (= επικαρπία) , τα ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα ,υπό αίρεση}] ..///..

youtu.be/BEItqUXvJDM

241ι1β = παρακράτηση φόρου 20% σε Τ.Π.Υ. = ΧΡΗΣΗ

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

501γ (2023-09ος-05) ………….…………

20.00’ : πίνακας XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’ {ανάλυση δηλωμένων./.αδήλωτων ανά έτος , για μαμά (7.292./.9.671€ (= ΜΕ επικαρπία 1.452./.49.929€)} , {ανάλυση δηλωμένων./.αδήλωτων ανά έτος , για zηλ {7.261./.30.653€ (ΜΕ επικαρπία = 3.594./.179.807€)} , {σύνολο 1) 241ι1β {δηλωμένων = 14.553€ , των οποίων η επικαρπία = 5.046€} , 2) 241ι1γ {σύνολο αδήλωτων = 40.325€ οία ΜΕ επικαρπία = 229.736€}]

youtu.be/jXHu9qiBdJs

241ι1γ = παρακράτηση φόρου 20% κατά την έκδοση Τ.Π.Υ. = ΛΙΓΟΤΕΡΑ δηλωμένα ή ΑΔΗΛΩΤΑ

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

501γ (2023-09ος-05) ………….…………

13.13’ : 299-241ι1 = ΔΟΛΟΣ = παρακράτηση φόρου 20% κατά την έκδοση τιμολογίου (241ι1β = ΧΡΗΣΗ , 241ι1γ = ΛΙΓΟΤΕΡΑ δηλωμένες ή ΑΔΗΛΩΤΕΣ) , [κάθε πρωί , για 20’ , ξαναΒλέπω τα επεισόδια του τυφώνα 299 , ΚΑΙ τα καταγράφω ως κείμενο στο wwwzil8/200/290/299 {θέλω ακόμα 14 επεισόδια}] , [καταγράφοντας τα λεγόμενα στο 437ν] , [κατηγορία ΔΟΛΟΣ στο 299 , αρχής γενομένης με το 241ι1] , [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο ‘’299-υποχρεωτικά’’ στην μελλοντική ανάρτηση] , [zηλ – επανάληψη = ΠΑΡΑΝΟΜΗ & αντισυνταγματική & ανθελληνική & … η ‘’291-241ι1’’] , [από τα λεφτά ΜΟΥ!!!!!] , [υπ’ όψιν , είμαι συνέχεια με ζημία] , [μαμά & εγώ μαζί] , [οι περισσότερες στην 20ετία είναι ΑΔΗΛΩΤΕΣ από τον λογιστή , ΑΛΛΑ τις πήρε το τερας-ΑΑΔΕ & είναι καταχωρημένες στα κιτάπια τους] , [20.00’ : πίνακας XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’ {ανάλυση δηλωμένων./.αδήλωτων ανά έτος , για μαμά (7.292./.9.671€ (= ΜΕ επικαρπία 1.452./.49.929€)} , {ανάλυση δηλωμένων./.αδήλωτων ανά έτος , για zηλ {7.261./.30.653€ (ΜΕ επικαρπία = 3.594./.179.807€)} , {σύνολο 1) 241ι1β {δηλωμένων = 14.553€ , των οποίων η επικαρπία = 5.046€} , 2) 241ι1γ {σύνολο αδήλωτων = 40.325€ οία ΜΕ επικαρπία = 229.736€}] , [24.24’ : 291-δικηΦΠΑ {κ.κ. δικαστες (όπως & στην 291-δικηΤΑΝ) ΕΙΝΑΙ πλέον ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ} , {zηλ – ξεφεύγει (βρωμοΣφυριά …)}] , [ΔΟΛΟΣ προς κ. Τερζίδου] , [ΚΛΕΦΤΕΣ , ΠΙΣΩ τα λεφτά ΜΟΥ] , [ένα έτος σας ξέφυγε ΚΑΙ καταγράψατε τις δικές μου ‘’241ι1’’ μειωτικά στον φόρο της συζύγου] , [το 241ι1 επεκτείνετε σε πολλά άλλα θέματα {π.χ. 241ι24β (= ΔΟΛΟΣ = Ε1 – ΟΧΙ υπολογισμός της επιχειρηματικής ζημιάς του συζύγου) , (241ι24β1 = Ε1 – ΟΧΙ υπολογισμός της επιχειρηματικής ζημιάς στο επόμενο έτος) , (241ι24β2 = Ε1 – ΟΧΙ υπολογισμός της επιχειρηματικής ζημιάς του zηλ στο επόμενο έτος)] , [29.00’ : ΚΑΙ μας επιβάλλατε ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ τα 241ι1β ΚΑΙ μας ΚΛΕΨΑΤΕ τα 241ι1γ = 40.325€ οία ΜΕ επικαρπία = 229.736€}] , [ΚΑΙ κυνηγάτε , στον αρειο παγο , την γυναίκα μου {ΑΝ συμβεί κάτι ανάποδο , ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ να κάνω ΝΥΧΤΑ;;;;;;} , {ε , ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ;;;} , {1ος όροφος καβαλα & μπαζουκας (& το μέγαρο στην ιχθυόσκαλα)}] , [[τα ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα ΚΑΙ ο 241ι1 , είναι ο πρώτος κωδικός , της νέας κατηγορίας ΔΟΛΟΣ {σίγουρα θα εμπλουτιστεί ΚΑΙ με άλλους κωδικούς}] , [ΠΡΕΠΕΙ να γίνει …. λωποδύτες …. ΠΙΣΩ τα λεφτά μας , μας τα ΚΛΕΨΑΤΕ] , [33.00’ : φυσικά , μέσα από το ενΖ , δικάσιμες , ευθύνες (από τον θυρωρό , μέχρι τον γουρλοματη) , ψυχική οδύνη] , [36.26’ : zηλ = ΘΑ ΣΑΣ σκίσω ρε ΛΟΥΓΚΡΕΣ , μας κλέψατε , μας ΚΛΕΨΑΤΕ , μας ΚΛΕΨΑΤΕ , μας ΚΛΕΨΑΤΕ , μας ΚΛΕΨΑΤΕ , ….

youtu.be/jXHu9qiBdJs

562ι (2024-03ος-16) ………….…………

09.29’ : 299-241ι1γ = ΔΟΛΟΣ = παρακράτηση φόρου 20% κατά την έκδοση τιμολογίου {= ΛΙΓΟΤΕΡΑ δηλωμένες ή ΑΔΗΛΩΤΕΣ} //// έγγραφα & συνημμένα /// ποσό = 41.334,11€ [ΟΙΟ ΜΕ επικαρπία (βάσει Δ.Ο.Υ.) = 237.915€ (τιμές 2024-03-13)] ………. ΚΛΕΦΤΕΣ

youtu.be/fOhBkPwnSkk

241ι21β = προκαταβολή φόρου για επόμενο έτος – ΔΙΑΦΟΡΑ

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

443β ( 2022-10ος– 18) ………….…………

05.35’ : 299 = δίκη ΦΠΑ ……. .//. 07.27’ : τελείωσα & το 2021 {επικαιροποίηση ποσών στους κωδικούς , στα ‘’299-πίνακας’’ & 299-υποχρεωτικά’’} ….//.. 51.51’ : 241ι21β = προκαταβολή φόρου για επόμενο έτος – ΔΙΑΦΟΡΑ = 20.005€ (ενημερωτικό)

youtu.be/i2EakXUDFL0

241ι21γ = προκαταβολή φόρου για επόμενο έτος – ΧΡΗΣΗ

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

443β ( 2022-10ος– 18) ………….…………

05.35’ : 299 = δίκη ΦΠΑ ….//. 07.27’ : τελείωσα & το 2021 {επικαιροποίηση ποσών στους κωδικούς , στα ‘’299-πίνακας’’ & 299-υποχρεωτικά’’} …….//.. 51.51’ : ………..//. 241ι21γ = προκαταβολή φόρου για επόμενο έτος – ΧΡΗΣΗ (= 125.986€ (ενημερωτικό) , επικαρπία = 55.068€)

youtu.be/i2EakXUDFL0

241ι22α = Ε3 – ”δαπάνες ΜΗ εκπιπτόμενες”

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

443β ( 2022-10ος– 18) ………….…………

05.35’ : 299 = δίκη ΦΠΑ …. .//. 07.27’ : τελείωσα & το 2021 {επικαιροποίηση ποσών στους κωδικούς , στα ‘’299-πίνακας’’ & 299-υποχρεωτικά’’} ….//.. 51.51’ : ………..//. 241ι22α = {ενσωμάτωση στα έσοδα} , (ενημερωτικό = 5.445€)

youtu.be/k3QQBI50J5I

241ι22β= Ε3 – ΙΚΑ {ενσωμάτωση στα έξοδα ΜΟΝΟ ΑΝ πληρωμή τραπεζικά (από 1/1/14))

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

432η ( 2022-9ος– 16) ………….…………

03.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2011

…………

04.40’ : 241ι22 = Ε3 /// ανάλυση & κλείσιμο των κάτωθι κωδικών ΧΩΡΙΣ ποσά , στον 299-πίνακα {………} , {241ι22β = Ε3 – ΙΚΑ (ενσωμάτωση στα έξοδα ΜΟΝΟ ΑΝ πληρωμή τραπεζικά (από 1/1/14))}

youtu.be/f95UBg7YYfA

241ι22γ= Ε3 – μισθοδοσία {ενσωμάτωση στα έξοδα ΜΟΝΟ ΑΝ πληρωμή τραπεζικά (από 1/6/17)}

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

432η ( 2022-9ος– 16) ………….…………

03.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2011

…………

04.40’ : 241ι22 = Ε3 /// ανάλυση & κλείσιμο των κάτωθι κωδικών ΧΩΡΙΣ ποσά , στον 299-πίνακα {………} , {241ι22γ = Ε3 – μισθοδοσία [ενσωμάτωση στα έξοδα ΜΟΝΟ ΑΝ πληρωμή τραπεζικά (από 1/6/17)]}

youtu.be/f95UBg7YYfA

241ι23α = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – φόρος λόγω εκπρόθεσμου

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

440γ ( 2022-10ος– 06) ………….…………

17.17’ : 299-241ι23α [μαμάς & zηλ] , [ΙΔΕ την αύξηση του κωδικού στο ‘’299-υποχρεωτικά’’] , [ποσό 1.361€ , οίο ΜΕ επικαρπία =  8.994€ {τα ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα}]

youtu.be/ch-o7LDLX0A

 241ι23β = ‘’ εκπρόθεσμο ΟΓΑ χαρτ/μου’’

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

430ι ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

00.00’ : 299-241ι23β = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – εκπρόθεσμο ΟΓΑ χαρτ/μου {νέος κωδικός , ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {σε 2012 – 2013 (ΟΧΙ άλλο έτος)} , {04.04’ : ποσό = 1,22€ + επικαρπία = 4,86€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/qwMg4JroDxc

 241ι23γ = εισφορά αλληλεγγύης

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

432γ ( 2022-9ος– 16) ………….…………

30.13’ : 299-241ι23γ = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – ειδική εισφορά αλληλεγγύης (με καταγραφή 2011 έως 2020) , {νέος κωδικός} , {ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {καταχωρώ & του zηλ} , {ποσό κλοπής = 12.670,70€  + επικαρπία = 39.976,41€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/FW1vO1Jd_ns

241ι23δ = εκκαθαριστικό – ποσό έδρας

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

443β ( 2022-10ος– 18) ………….…………

05.35’ : 299 = δίκη ΦΠΑ .//. 07.27’ : τελείωσα & το 2021 {επικαιροποίηση ποσών στους κωδικούς , στα ‘’299-πίνακας’’ & 299-υποχρεωτικά’’} ……. ….//.. 51.51’ : …………//..//. 241ι23δ = εκκαθαριστικό – ποσό έδρας (κλοπή = 13.800€ + επικαρπία = 45.336€)

youtu.be/k3QQBI50J5I

241ι23ε = εκκαθαριστικό – τέλος επιτηδεύματος

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

432δ ( 2022-9ος– 16) ………….…………

00.00’ : 299-241ι23ε = ΔΟΛΟΣ – εκκαθαριστικό – τέλος επιτηδεύματος {νέος κωδικός} , {για 2011 & 2012} , {αντέδρασε αν μπορείς} , {ποιος να σε προστατέψει;} , {ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {καταχωρώ & του zηλ (ενώ έχω πάντα ζημία)} , {ποσό κλοπής = 2.100€  + επικαρπία = 5.698€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/nMt-IZIxJhM

241ι23ζ = εκκαθαριστικό – επιβάρυνση φόρου αποδ

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

440γ ( 2022-10ος– 06) ………….…………

18.00’ : 299-241ι23ζ [μαμάς & zηλ] , [ΙΔΕ την αύξηση του κωδικού στο ‘’299-υποχρεωτικά’’] ,[ποσό 1.317€ , οίο ΜΕ επικαρπία =  5.210€ {τα ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα}]

youtu.be/ch-o7LDLX0A

241ι23η = εκκαθαριστικό – εισόδημα για συμπλ. φόρο

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

437ε ( 2022-9ος– 25) ………….…………

11.11’ : 299-241ι23η = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – εισόδημα για συμπλ. φόρο = ιδιόχρηση & δωρεά [πάει 241ι24(γ-δ)] , [κλείνει ο κωδικός ΧΩΡΙΣ να εμφανίζονται ποσά στον 299-πίνακα]

youtu.be/eZI-j9p2P4Y

241ι23θ = εκκαθαριστικό – – τέλος χαρτοσήμου

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

430ι ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

11.11’ : 299-241ι23θ = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – τέλος χαρτοσήμου {νέος κωδικός , ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {σε 2012 έως 2020} , {ποσό = 802,50€  + επικαρπία = 2.517€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/qwMg4JroDxc

241ι23ι = εκκαθαριστικό – εισφορά ΟΓΑ στο χαρτόσημο

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

430ι ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

12.21’ : 299-241ι23ι =  ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – εισφορά ΟΓΑ στο χαρτόσημο {νέος κωδικός , ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {σε 2012 έως 2020} , {ποσό = 160,50€  + επικαρπία = 500€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/qwMg4JroDxc

241ι23κ = εκκαθαριστικό – χαρτόσημο λόγω εκπρόθεσμου

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

430ι ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

14.54’ : 299-241ι23κ = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – χαρτόσημο λόγω εκπρόθεσμου {νέος κωδικός , ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {σε 2012 & 2013 (ΟΧΙ άλλο έτος)} , {ποσό = 6,08€  + επικαρπία = 23,38€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/qwMg4JroDxc

241ι23λ = εκκαθαριστικό – ακίνητα

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

443β ( 2022-10ος– 18) ………….…………

05.35’ : 299 = δίκη ΦΠΑ .//. 07.27’ : τελείωσα & το 2021 {επικαιροποίηση ποσών στους κωδικούς , στα ‘’299-πίνακας’’ & 299-υποχρεωτικά’’} ……. ….//.. 54.44’ : 241ι23λ = εκκαθαριστικό – ακίνητα (κλοπή = 18.352€ + επικαρπία = 67.128€)

youtu.be/k3QQBI50J5I

241ι23μ = εκκαθαριστικό – αυτοτελή φορολογούμενα ποσά – ΚΤΛ

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

430ι ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

21.21’ : 299-241ι23μ =  ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – αυτοτελή φορολογούμενα ποσά – ΚΤΛ {νέος κωδικός , ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {σε 2013 (0,36€) & zηλ (0,05€) ενώ έχει ζημιά} , {& 2019 (420€)} , {ποσό = 420,41€  + επικαρπία = 978,46€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/qwMg4JroDxc

241ι23ν = εκκαθαριστικό – μερίσματα – τόκοι – δικαιώματα

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

430ι ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

23.32’ : 299-241ι23ν = 241ι23ν = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – μερίσματα – τόκοι – δικαιώματα {νέος κωδικός , ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {σε 2014 έως 2020} , {& zηλ , ενώ είμαι ΟΛΑ τα έτη με ζημία} , {ποσό = 1,29€  + επικαρπία = 3,87€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/qwMg4JroDxc

241ι23ξ = εκκαθαριστικό – μείωση επιστροφής φόρου

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

432δ ( 2022-9ος– 16) ………….…………

02.52’ : 299-241ι23ξ = ΔΟΛΟΣ – εκκαθαριστικό –  μείωση επιστροφής φόρου {νέος κωδικός} , {εμφανίζεται ΜΟΝΟ το 2013 για 2011, στην μαμά} , {ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {ποσό κλοπής = 29,17€  + επικαρπία = 115,36€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/nMt-IZIxJhM

241ι23ο = εκκαθαριστικό –  συμβεβ/να ποσά

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

459ι ( 2023-01ος-18) ………….…………

04.04’ : 299-241ι23ο = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό –  συμβεβ/να ποσά , {επιμερίζεται ανά κωδικό , στις ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ των ετών , στο εκκαθαριστικό}

youtu.be/sufGRzFeCu4

241ι23π = εκκαθαριστικό –  συμπληρωματικός φόρος

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

437ζ ( 2022-9ος– 25) ………….…………

02.00’ : 299-241ι23π με 57€ κλοπή (& επικαρπία = 206€)

            ……………………

02.00’ : 241ι23π = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό –  συμπληρωματικός φόρος {νέος κωδικός} , {εμφανίστηκε στο 2013} , { κλοπή 57,94€ + επικαρπία = 206€}

youtu.be/nLV4DLr9bWU

241ι23ρ = εκκαθαριστικό –  ΚΛΠ

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

437ζ ( 2022-9ος– 25) ………….…………

00.00’ : 299-241ι23ρ με 378€ κλοπή (& επικαρπία = 1.384€)

            ……………………

00.00’ : 241ι23ρ = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό –  ΚΛΠ!!!!! {νέος κωδικός} , {εμφανίστηκε στο 2013} , { κλοπή 378,51€ + επικαρπία = 1.384€}

youtu.be/nLV4DLr9bWU

241ι23σ = εκκαθαριστικό – φόρος πολυτελούς διαβίωσης

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

459ι ( 2023-01ος-18) ………….…………

00.00’ : 299-241ι23σ = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – φόρος πολυτελούς διαβίωσης {νέος κωδικός} , {ΔΕΝ μας βάρεσαν}

youtu.be/sufGRzFeCu4

241ι23τ = εκκαθαριστικό – προσαύξηση φόρου αποδείξεων

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

459ι ( 2023-01ος-18) ………….…………

02.50’ : 299-241ι23τ = προσαύξηση φόρου αποδείξεων {νέος κωδικός}

youtu.be/sufGRzFeCu4

241ι24α = Ε1 – τεκμήρια

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

100-1-2-3-4-5-6δ ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’240’’ παρουσίαση των υποσελίδων

         242 = Δ.Ο.Υ. – Συστημικά προβλήματα

                τεκμήρια – ……

youtu.be/mdropLNeFBM

241ι24β = Ε1 – ΟΧΙ υπολογισμός επιχειρηματικής ζημιάς συζύγου

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

439ε ( 2022-9ος– 29) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [μένουν ‘’ενημερωτικά’’ τα ποσά στην στήλη C & μηδενίζονται στις υπόλοιπες στήλες …///… καθώς προσμετρούνται …] , […..] , [241ι24β = 33.633€ ..///..  μειωτικά στο Ε1]

youtu.be/4fF1DZeu5-c

501γ (2023-09ος-05) ………….…………

13.13’ : 299-241ι1……… [24.24’ : ….. , [ΚΛΕΦΤΕΣ , ΠΙΣΩ τα λεφτά ΜΟΥ] , ….. , [το 241ι1 επεκτείνετε σε πολλά άλλα θέματα {π.χ. 241ι24β (= ΔΟΛΟΣ = Ε1 – ΟΧΙ υπολογισμός της επιχειρηματικής ζημιάς του συζύγου) , (241ι24β1 ……….. , (241ι24β2 …………..)] ,

youtu.be/jXHu9qiBdJs

241ι24β1 = Ε1 – ΟΧΙ υπολογισμός επιχειρηματικής ζημιάς στο επόμενο έτος

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

459θ ( 2023-01ος-18) ………….…………

03.33’ : 299-241ι24β1 = Ε1 – ΟΧΙ υπολογισμός της επιχειρηματικής ζημιάς ΑΓΑΠΕ στο επόμενο έτος {νέος κωδικός} , {προσμετρούνται στα Ε3 = Ε1 = εκκαθαριστικό} , {για 2012 , 2013 , 2014 , 2021 = 58.153,56€ , ποσό που καταχωρείται ως ενημερωτικό στον ‘’299-πίνακας’’}

……………….

08.38’ : κ. ΔΙΚΑΣΤΕΣ !!!!!!!!!!! , κ. του τερατος ΑΑΔΕ !!!!!!!!!!!!!!

youtu.be/WNZ6jGHplqE

501γ (2023-09ος-05) ………….…………

13.13’ : 299-241ι1……… [24.24’ : ….. , [ΚΛΕΦΤΕΣ , ΠΙΣΩ τα λεφτά ΜΟΥ] , ….. , [το 241ι1 επεκτείνετε σε πολλά άλλα θέματα {π.χ. 241ι24β ……….. , (241ι24β1 = Ε1 – ΟΧΙ υπολογισμός της επιχειρηματικής ζημιάς στο επόμενο έτος) , (241ι24β2 …….)] ,

youtu.be/jXHu9qiBdJs

241ι24β2 = Ε1 – ΟΧΙ υπολογισμός επιχειρηματικής ζημιάς του zηλ στο επόμενο έτος

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

459θ ( 2023-01ος-18) ………….…………

07.17’ : 299-241ι24β2 = Ε1 – ΟΧΙ υπολογισμός της επιχειρηματικής ζημιάς του zηλ στο επόμενο έτος {νέος κωδικός} , {για ΟΛΑ τα έτη εκτός 2010 , 2011 , 2012 , 2017 = 81.434,13€ , ποσό που καταχωρείται ως ενημερωτικό στον ‘’299-πίνακας’’}

……………….

08.38’ : κ. ΔΙΚΑΣΤΕΣ !!!!!!!!!!! , κ. του τερατος ΑΑΔΕ !!!!!!!!!!!!!!

youtu.be/WNZ6jGHplqE

501γ (2023-09ος-05) ………….…………

13.13’ : 299-241ι1……… [24.24’ : ….. , [ΚΛΕΦΤΕΣ , ΠΙΣΩ τα λεφτά ΜΟΥ] , ….. , [το 241ι1 επεκτείνετε σε πολλά άλλα θέματα {π.χ. 241ι24β ….. , (241ι24β1 ……. , (241ι24β2 = Ε1 – ΟΧΙ υπολογισμός της επιχειρηματικής ζημιάς του zηλ στο επόμενο έτος)] ,

youtu.be/jXHu9qiBdJs

241ι24(γ-δ) = Ε1 (ιδιόχρηση & δωρεάν παραχώρηση σε σύζυγο)

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

443β ( 2022-10ος– 18) ………….…………

05.35’ : 299 = δίκη ΦΠΑ .//. 07.27’ : τελείωσα & το 2021 {επικαιροποίηση ποσών στους κωδικούς , στα ‘’299-πίνακας’’ & 299-υποχρεωτικά’’} ……. ….//.. 54.44’ : ……. .//. 241ι24(γ-δ)  {= έσοδο} , (κλοπή [ποσό φόρου] = 1.283€ + επικαρπία = 4.138€)

youtu.be/k3QQBI50J5I

241κ = ΔΟΛΟΣ = νταβατζηλίκι – έναρξης δραστηριότητας

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

431β ( 2022-9ος– 12) ………….…………

15.15’ : 299-241κ = ΔΟΛΟΣ = νταβατζηλίκι – έναρξης δραστηριότητας {7.500δρχ = 22,01€ με επικαρπία 470€ , οία μεταφέρονται στον 299-πίνακα (υπό αίρεση)}

youtu.be/DFS5Sa3dUxU

241λ = υποχρεωτική χρήση POS

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

443β ( 2022-10ος– 18) ………….…………

05.35’ : 299 = δίκη ΦΠΑ .//. 07.27’ : τελείωσα & το 2021 {επικαιροποίηση ποσών στους κωδικούς , στα ‘’299-πίνακας’’ & 299-υποχρεωτικά’’} ……. ….//.. .//. 57.27’ : 241λ = ΔΟΛΟΣ = υποχρεωτική χρήση POS (κλοπή = 420€ {+ υπό αίρεση = 474€] + επικαρπία = 1.135€) , {ας τολμήσουν οι τράπεζες να φανερώσουν το συνολικό ετήσιο νταβατζιλίκι επί των ελλαδιστανων}

youtu.be/k3QQBI50J5I

241μ = χαμένες ρυθμίσεις 2022 για zηλ – ΑΓΑΠΕ

τελευταίο επεισόδιο στο YOUTUBE

422θ ( 2022-8ος-30) ………….…………

03.36’ : ρύθμιση {10 ή 100} , {10.10’ : αν ΔΕΝ καταβάλλεις 1 ή 2 χάνεται} , {ενημερότητα}

……..

14.00’ : χάθηκαν οι  ρυθμίσεις ΑΓΑΠΕ – zηλ} , {16.00’ : αίτημα προς ΑΑΔΕ (10/08/2022) , (με κοινοποίηση σε συμβολαιογραφικο συλογο} = επανΕνεργοποίηση των ρυθμίσεων (ανάγνωση συνημμένου ‘’’  299-241μ προς ΑΑΔΕ ’’) , (απάντηση αξιολογητή = Η ΡΥΘΜΙΣΗ Ν 4611/19 ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΑΠΩΛΕΣΤΕΙ ΑΠΟ 11/2019. Η ΡΥΘΜΙΣΗ Ν 4821/21 ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΑΠΩΛΕΣΤΕΙ ΑΠΟ 1/2022. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΕ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ) , {zηλ = επίθεση στο παρδαλό}

youtu.be/O_bdoAncqhA

432β ( 2022-9ος– 16) ………….…………

01.01’ : 216 = εξωδικαστικός συμβιβασμός ..///.. αίτημα 2022/08/19 (1483770/20220810/5321) στο taxisNET (zηλ) {= επανΕνεργοποίηση των ρυθμίσεων} με συνημμένο ‘’προς ΑΑΔΕ’’ ..///.. απάντηση στις 2022-08-19 = ……… ..///.. ανταπάντηση μου , στις 2022-09-02 = Ο συγκεκριμένος υπάλληλος είναι ανεπαρκέστατος για αξιολόγηση αιτημάτων ΕΛΛΗΝΩΝ πολιτών . Η απάντηση του , ΔΟΛΙΩΣ , μας πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων . Το αίτημα είχε σχέση με ‘’κυβερνητικη’’ ευθύνη επί της κ. Τερζίδου (πλήρωσε και τον 3ο του 2022) ΚΑΙ ΟΧΙ πότε έχασα εγώ την ρύθμιση {που και σε αυτό απάντησε λάθος , καθώς η τελευταία πληρωμή του φόρου της κ. Τερζίδου (είναι ακόμα στο σαμάρι μου) ήταν τον 1ο του 2022 , ΑΡΑ απωλέσθη τον 4ο του 2022)} . Απαιτώ 1) να μην ξαναΑξιολογήσει αιτήματα ΕΛΛΗΝΩΝ πολιτών , 2) το όνομα του , καθώς , εν ευθέτω χρόνω , και πορτοφολιού επιτρέποντος , θα επανέλθω νομικά επί του θέματος

youtu.be/TXLuEBeudnM