292-10 = εισαγγελία  vs ΑΓΑΠΕ

= υποθηκοφυλακείο – επανέκδοση αποδείξεων

……………………..… … ………………………..

2021-02-01 ……… εκκίνηση 292

…… επόμενες κινήσεις…………………

υποθηκοφυλακείο & επανέκδοση ασαφών αποδείξεων (παλιές)

2022-06-24 ……… εκκίνηση 292-10

2022-06-28 ……… …. e mail -2 …. υποδειγμα προς υποθηκοφυλακείο  ….  120  … 3085  … 3453  … 5542   … 6786   … 9847  …

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’260’’ ( υποσελίδες ‘’261(α-β-γ-δ-ε-ζ-η)-262α’’

……………………….…‘’yT’’ ……”292-10”………

410 ( 2022-6ος ) ……………………………….

13.00’ : 292-10 = αποδείξεις υποθηκοφυλακειου .//.. ΓΒΕ .//. έκδοσης πιστοποιητικών (= απέραστες στα έξοδα) .//.  δυσανάγνωστων α.α. συμβολαίων .//. πολλαπλών συμβολαιογράφων (χωρίς όνομα)  .//. έκδοσης αντιγράφων (= απέραστες στα έξοδα) .//.  20.00’ : κατηγορίες διάφορες αποδείξεων

youtu.be/GvfmpKmSZss

411 ( 2022-6ος ) ……………………………….

32.00’ : 292-10 = επανέκδοση αποδείξεων υποθηκοφυλακειου ..///.. τα ΓΒΕ είναι γενικο βιβλιο εκθεσεων ..//.. ανάγνωση εγγράφου ‘’προς ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ :  292-10 = επανέκδοση αποδείξεων υποθηκοφυλακειου ..//.. zηλ – μπηχτή = τα χρειάζομαι ΟΛΟΣΩΣΤΑ για τους ΤΟΓΚΑτζηδες (κόκκινα σημάδια) ..///.. πρέπει να αλλάξω το ‘’επανέκδοση’’ . ΑΥΤΗ μας ενδιαφέρει ΜΟΝΟ σε πιστοποιητικά μεταγραφής . ΘΑ τους ετοιμάζω κατάσταση με τις πατσαβούρες του χτες τους , ΚΑΙ αφού ενημερώσουν με ΟΤΙ ΕΠΡΕΠΕ να είχαν γράψει , θα το επικαιροποιούν (σφραγίδα – υπογραφή) ..///.. με φάγανε 8 εργάσιμες ημέρες , από την ζωή μου , ΟΛΑ αυτά τα ‘’μπάζα’’ του υποθηκοφυλακειου , για να πάνε στο συμβόλαιο τους

youtu.be/GvfmpKmSZss

413 ( 2022-7ος ) ………………………….

10.00’ : 292-10 = ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ & μηνυτήριος αναφορά = διαταγή προς Υποθηκοφυλακείο Θάσου ΚΑΙ αποσαφήνιση αποδείξεων πληρωμής ..///.. ανάγνωση του e mail της 2022-06-28 & του συνημμένου XLs (υπόδειγμα κατάστασης) ..///.. 261θ = μεταγραφή εις διπλούν {μέχρι στιγμής λέω πως φταίει η ΑΓΑΠΕ , αλλά με την 1η στοιχειοθέτηση , ΘΑ αυτονομηθεί}

youtu.be/7RHvv05Rc40