287 = !!!τι;;;τι??? ΑΓΑΠΕ = ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ μωρή ;;;;;;;;;;;;;;;;

………………………………………………………………….………………

2019-08-12 ……… δημιουργήθηκε το eMail :  ZHL287@yandex.com  …///… δημιουργός = Ζηλιαχωβινός Ιωάννης

2019-09-29 ………… δημοσίευση

2020-02- 02 ……… ΙΔΕ ΖΗΛ-202 = απόσυρση 287 , για επεξεργασία , λόγω …‘’ΑΛΑΛΑ -3’’…

2020-02- 20 ……… επανεμφάνιση 287 ..///.. έγγραφο …ΠΡΟΣ ιδιωτικό συμφωνητικό με δικηγόρο… ( ΙΔΕ ΖΗΛ-κεντρικό = συνθηματικά )

… ‘’yT’’ .… ενημέρωση ”287 ‘’  …………..

60-1-2α ( 2020-4ος ) ………………………….

287 = !!!τι;;;τι??? ΑΓΑΠΕ = ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ μωρή ;;;;;;;;;;;; { ανάλυση κωδικών

                προς 291 = ΔΙΚΗ &

                προς 219 = πολίτης εν200

youtu.be/iRoD2wH-kxI

69-70-1γ ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’280΄΄ παρουσίαση υποσελίδων

        287 = ΤΑΝ-ΤΑΣ = !!!τι;;;τι??? ΑΓΑΠΕ = ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ μωρή ;;;;;;;;;;;;;;

youtu.be/DsB3208eOeI

93-4-5β1 ( 2020-4ος ) ………………………….

291 = ΔΙΚΗ ΤΑΝ – πίνακας 291

       ανάλυση του XLs ‘’291-287’’ 

                ( = !!!τι;;;τι??? ΑΓΑΠΕ = ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ μωρή ;;;;;;;;;;;;;;;;;

youtu.be/8W-6UJAMiKA

93-4-5γ1 ( 2020-4ος ) ………………………….

291 πίνακας

youtu.be/p_X4XkWdaFM

137β-γ-δ ( 2020-6ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση της υποσελίδας 290 = ΔΙΚΗ)

       291 ( πίνακας του , με στοιχεία του  280 )

youtu.be/Rg3W8aUrzng

371 ( 2021-11ος ) ………………………….

κ.κ. δικαστες

291-πίνακας

         287 =

youtu.be/GT3InRH1HLI

373α ( 2021-11ος ) ………………………….

20.00’ : ΑΦΟΥ ανακατασκευή σε youTuBe & σε www

              ΛΟΓΩ πληθώρας επεισοδίων σε youTuBe

      έγγραφο στο www’’200’’ { ‘’290’’ ( ‘’291’’ = ΔΙΚΗ

           του 287 = !!τι;;?? ΑΓΑΠΕ =ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ μωρή ;;;;

youtu.be/AZG045Go0D0

…… 287α = νομικός σου λέει  ….. αυτονόμηση 2019-09-29

…… 287β = μεταγραφές αντικατασταθέντος συμβολαιογράφου   …..μεταφέρθηκε στο ‘’225’’

…… 287γ = υποχρεώσεις αντικατασταθέντος συμβολαιογράφου   …..μεταφέρθηκε στο ‘’226’’

…………..… 287δ = πληρωμές σε  πατρικές υποχρεώσεις  …..μεταφέρθηκε στο ‘’227’’

…… 287ε = ’χύμα στο κύμα’’  ….. αυτονόμηση 2019-08-23

…………..… 287ζ = ΤΟΓΚΕΣ  …..μεταφέρθηκε στο ‘’224’’

…………..……..… 287η = ασφαλιστικών εισφορών  πατρός  …..μεταφέρθηκε στο ‘’228’’

287θ1 = διπλοΠληρωμή ΤΑΝ-κ-15-17 αντικατασταθέντος συμβολαιογράφου

494γ (2023-07ος– 28) ………….…………

1.17.37’ : 291-287θ = διπλοΠληρωμή ΤΑΝ-κ-18-17-15 αντικατασταθέντος συμβολαιογράφου , [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο ‘’291-280-υπόλοιπα ’’ της 2023-07-23] , [από 226 {1998/8ος & 2013}] , [ποσό 3.652€ {υποχρεωτική αφαίρεση} , οίο ΜΕ επικαρπία = 50.457€ {μεταφέρονται στον 291-πίνακα}]

youtu.be/Y5HyW9lCREw

496γ (2023-08ος-07) ………….…………

00.00’ : 291-πίνακας της 2023-08-06 […………]

            ……………………

05.00’ :’υπό Αίρεση {= ας ΜΗΝ τα έδινες}’’ ,  (στήλες J – Κ) [έχει πολλά χρωματισμένα κελιά , καθώς τα ποσά καταγράφονται στις επόμενες κατηγορίες κωδικών] , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι : …

……………

17.17’ : 291-287θ1 =  [από 226 {1998/8ος & 2013}] , [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο 226 {1998/9ος & 2013}] , [ποσό 3.652€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 42.457€]

youtu.be/TebVBYSSmC4

287θ2 = διπλοΠληρωμή ΤΑΝ-κ-18 αντικατασταθέντος συμβολαιογράφου

475γ ( 2023-05ος-19) ………….…………

33.00’ : διπλοπληρωμή κ-15-17 [288θ2] {από τα ‘’μπάζα’’ κατέβηκαν στο αρχείο , πληρωμές κ-15-17 υπέρ ΤΑΝ του 2010 , σε συμβόλαιο του 2010 , ΑΛΛΑ υπήρχε μεταγραφή στις 07/01/2016 , μαζί με τις συνημμένες  2ες πληρωμές κ-15-17 υπέρ ΤΑΝ , στις 07/01/2016} , {Γερακας εθνικης} , {εισαγγελία} , {φυσικά υπάρχει η αναφορά στο συμβόλαιο (προτελευταία σελίδα ) περί των τραπεζογραμματίων με ΤΑΝ κ-15-17 (& αΑ)} , {ενημέρωση κωδικού & του 291-288θ2} , {ΔΥΣΤΥΧΩΣ & το 2010 & το 2016 ΔΕΝ αναφέρουν αριθμό συμβολαίου , ΟΥΤΕ καταθέτη , στα τραπεζογραμμάτια} , {ΜΗΠΩΣ είναι 6 έτη ΤΟΓΚΑ;;;}

youtu.be/HHTH-wvvtDI

494γ (2023-07ος– 28) ………….…………

1.17.37’ : 291-287θ = διπλοΠληρωμή ΤΑΝ-κ-18-17-15 αντικατασταθέντος συμβολαιογράφου , [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο ‘’291-280-υπόλοιπα ’’ της 2023-07-23] , [από 226 {1998/8ος & 2013}] , [ποσό 3.652€ {υποχρεωτική αφαίρεση} , οίο ΜΕ επικαρπία = 50.457€ {μεταφέρονται στον 291-πίνακα}]

youtu.be/Y5HyW9lCREw

496γ (2023-08ος-07) ………….…………

00.00’ : 291-πίνακας της 2023-08-06 […………]

            ……………………

36.00’ :’υπό Αίρεση {= περί κ-18}’’ , (στήλες N – O) , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι : …]

……………

57.17’ : 291-287θ2 = διπλοΠληρωμή ΤΑΝ-κ-18 αντικατασταθέντος συμβολαιογράφου , [από 226 {1998/8ος & 2013}] , [χρωματισμός στο ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’] [ποσό 436€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 8.000€]

youtu.be/TebVBYSSmC4

…… 287ι = ’’μετακύληση υποχρεώσεων’’ .. αυτονόμηση 2023-07-23

…… 287κ = ’’μεταγραφή εις διπλούν’’  ….. αυτονόμηση 2028-08-28