286β = μαλακία ΑΓΑΠΕ = αιωρούμενες στην Αθήνα , πληρωμές προς ΤΑΝ – ΤΑΣ   

………………………………………………………………….………………

2019-07-Β …………………………………..

2020-02-20 …………………………….………..

δημοσίευση της ΖΗΛ-286β , μέσα στο ‘’ΖΗΛ’’

έγγραφο …ΠΡΟΣ ιδιωτικό συμφωνητικό με δικηγόρο… ( ΙΔΕ ΖΗΛ-κεντρικό = συνθηματικά )

………………………………….… ‘’yT’’ ….… ”286β” …

60-1-2α ( 2020-4ος ) ………………………….

286 = μαλακία ΑΓΑΠΕ  { ανάλυση κωδικών

         286β = αιωρούμενες στην Αθήνα , πληρωμές προς ΤΑΝ

               { έως 2013/5ο , γιατί έχουμε άλλες 3.000€ το 2016 }

youtu.be/iRoD2wH-kxI

69-70-1γ ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’280΄΄ παρουσίαση υποσελίδων

        286 = μαλακία ΑΓΑΠΕ

        286β = αιωρούμενες στην Αθήνα , πληρωμές προς ΤΑΝ

               { έως 2013/5ο , γιατί έχουμε άλλες 3.000€ το 2016 }

youtu.be/DsB3208eOeI

371 ( 2021-11ος ) ………………………….

κ.κ. δικαστες

291-πίνακας

είχα παρανοήσει έως σήμερα στο

         286β = αιωρούμενες στην Αθήνα , πληρωμές προς ΤΑΝ

               έως 2013/5ο  = 10.000€

               συν (+) άλλες 3.000€ το 2016 ”υπό αίρεση”

youtu.be/GT3InRH1HLI

437ι ( 2022-9ος– 25) ………….…………

03.53’ : 291-286β = 14.1659€ {ΑΜΕΣΑ αφαιρετέα}

            ……………………

03.53’ : 291-286β = αιωρούμενες στην Αθήνα , πληρωμές προς ΤΑΝ { στα ήδη ποσά , έως 2013/5ο , συν (+) άλλες 3.000€ το 2016 ”υπό αίρεση” , συν (+) 75,41+1.090,18 = 1.165,18 το 2013/10ο -11ο (απόXLs εθνικης)} .//. σύνολο = 14.165,79€ , {ΑΜΕΣΑ αφαιρετέα}

youtu.be/J2C1eMsxNWk

495δ (2023-08ος-06) ………….…………

38.08’ : 291-286β1 = αιωρούμενες στην Αθήνα , πληρωμές προς ΤΑΝ , [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο …‘’291-280-υπόλοιπα’’ … της 2023-08-06] , [ποσό 10.000€ {υποχρεωτική αφαίρεση} , {μεταφέρεται στον 291-πίνακα}]

youtu.be/1e6MCx_56Bo

496γ (2023-08ος-07) ………….…………

00.00’ : 291-πίνακας της 2023-08-06 […………]

            ……………………

23.23’ :’υπό Αίρεση {= 2013/5ος & μετά}’’ , (στήλες L – M) , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι :

……………

25.00’ : 291-286β2 = αιωρούμενες στην Αθήνα , πληρωμές προς ΤΑΝ {2013/6ο έως σήμερα {3.000€ το 2016 , συν (+) 75,41+1.090,18 = 1.165,18 το 2013/10ο-11ο } , [ποσό 4.165,79€]

youtu.be/TebVBYSSmC4