286 = μαλακία ΑΓΑΠΕ

………………………………………………………………….………………

… ‘’yT’’ .… ”291”  ………………………………….

373α ( 2021-11ος ) ………………………….

20.00’ : ΑΦΟΥ ανακατασκευή σε youTuBe & σε www

              ΛΟΓΩ πληθώρας επεισοδίων σε youTuBe

      έγγραφο στο www’’200’’ { ‘’290’’ ( ‘’291’’ = ΔΙΚΗ

           του 286 = μαλακίες ΑΓΑΠΕ

youtu.be/AZG045Go0D0

…….… 286α  = πληρωμές ΤΑΝ – ΤΑΣ για 2ο6μηνο 2017  ….. αυτονόμηση 2019-09-29

…….… 286β  = αιωρούμενες στην Αθήνα , πληρωμές ΤΑΝ – ΤΑΣ    ….. αυτονόμηση 2020-02-20

286γ1 = αιωρούμενες , πληρωμές ΤΑΝ – κ-15-17 (XLs – εθνικης)

… ‘’yT’’ .… ”286γ1”  ………………………………….

437θ ( 2022-9ος– 25) ………….…………

         έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2013

……….

00.00’ : 299-286γ1 = αιωρούμενες , πληρωμές προς ΤΑΝ – ΤΑΣ (XLs – εθνικης) , [νέος κωδικός] , [ποσά από XLs εθνικης (= ΔΕΝ έχω παραστατικά) , [κ-15-17 = 1.090,18] , (καταχωρείται & στα βιβλία εξόδων)]

youtu.be/27OKc29Gsrs

496γ (2023-08ος-07) ………….…………

00.00’ : 291-πίνακας της 2023-08-06 […………]

            ……………………

23.23’ :’υπό Αίρεση {= 2013/5ος & μετά}’’ , (στήλες L – M) , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι :

……………

26.00’ : 291-286γ1 = 286γ1 = αιωρούμενες , πληρωμές προς ΤΑΝ – κ-15-17 {XLs – εθνικης (2012 έως 2017)} , [ποσό 1.090€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 4.323€] , [‘’υπό ταυτοποίηση’’ είναι 12.999€ . οίο ΜΕ επικαρπία είναι 48.825€]

youtu.be/TebVBYSSmC4

286γ2 = αιωρούμενες , πληρωμές ΤΑΝ – κ-18 (XLs – εθνικης)

… ‘’yT’’ .… ”286γ2”  ………………………………….

437θ ( 2022-9ος– 25) ………….…………

         έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2013

……….

00.00’ : 299-286γ2 = αιωρούμενες , πληρωμές προς ΤΑΝ – ΤΑΣ (XLs – εθνικης) , [νέος κωδικός] , [ποσά από XLs εθνικης (= ΔΕΝ έχω παραστατικά) , [κ-18 = 76,41 (καταχωρείται & στα βιβλία εξόδων)]

youtu.be/27OKc29Gsrs

496γ (2023-08ος-07) ………….…………

00.00’ : 291-πίνακας της 2023-08-06 […………]

            ……………………

36.00’ :’υπό Αίρεση {= περί κ-18}’’ , (στήλες N – O) , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι : …]

……………

56.16’ : 291-286γ2 = αιωρούμενες , πληρωμές προς ΤΑΝ – κ-18 (XLs – εθνικης) ,[76€ οίο ΜΕ επικαρπία = 333€] , [χρωματισμός στα ‘’υπό αναζήτηση’’ & ενημερωτικό ποσό = 111€]

youtu.be/TebVBYSSmC4