283ω15 = γονική – δωρεά { ψιλή κυριότητα & επικαρπία }

……………………..… … ………………………..

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’210’’ ( ‘’219’’ ( υποσελίδα ‘’219γ6α’’

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ ( σχετικά θέματα στο ‘’ενΖ-ω15’’

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ ( σχετικά θέματα στο ‘’ενΖ-119γ6α’’

……………………………………..… ‘’yT’’ .…  ”283ω15 ‘’….

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ενΖ-219γ6α’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ενΖ-ω15’’

127α-β ( 2020-5ος ) ………………………….

19.00’ : επικαρπία στον αέρα

youtu.be/w8IpxfleaFk

213β2 ( 2021-1ος ) ………………………….

Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

      218  = XLs-θεμέλιο { ο 1ος πίνακας & στήλες του

            3η στήλη = είδος πράξης

                   20 έτη ΧΑΟΣ

                         δωρεά – επικαρπίας

youtu.be/1ZBiCrs1LLo

247γ ( 2021-2ος ) ………………………….

14.14’ : περί επικαρπίας δωρεών – γονικών

youtu.be/QClDSD5eJ30

261β ( 2021-3ος ) ………………………….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ . εκπαίδευση καταχωρήσεων , σημείο σημείο

     καταχωρώντας στο 2007-1ο

μέσα στο XLs-θεμέλιο [218] , οίο θα μετεξελιχθεί σε ‘’e’’ εφαρμογή [275]

     ενός φακέλου με γονική παροχή ‘’ψιλής κυριότητας’’

          χρέωσε 241€

          έπρεπε να χρεώσει 408€

              ……………………….

07.00’ : κεντρικός πίνακας ..///.. με κόκκινο χρώμα τα γράμματα στη στήλη C (= είδος πράξης) καθώς είναι γονική παροχή ‘’ψιλής κυριότητας’’

youtu.be/-rCxXQEDfu0

298δ ( 2021-5ος ) ………………………….

κατά την καταχώρηση στον 12ου του 1998 [219α23]

      υπάρχει γονική 19.400.000δρχ , με αναζήτηση κ-18-15-17

            ΟΙΑ μεταφράζεται από zηλ σε [283κ

                 γονική αγροτεμαχίου & κτισμάτων =15.800.000δρχ

                        ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ επικαρπίας [283ω15

                 γονική οικοπέδου =3.600.000δρχ

                 δωρεά αιτία θανάτου

                 οριζόντια σύσταση

                 χρήσης κανονισμός [219δ4]

youtu.be/j25l8SUywf8

327γ ( 2021-7ος ) ……………………………………..

283ω15 = γονική – δωρεά { ψιλή κυριότητα & επικαρπία }

……….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!