283τ = πούλια (ΤΑΧΔΙΚ-ΤΑΝ-ΤΑΣ) vs συμβόλαιο – αντίγραφο – Τ.Π.Υ. – Α.Π.Υ.

…………………………………….

283τ1=ΤΑΧΔΙΚ(ΧΩΡΙΣτιμολόγιο αγοράς=έξοδο)στο συμβόλαιο(1998-2018

……‘’yT’’ ……”299-283τ1”………

168γ ( 2020-9ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’280’’ ( ‘’283’’ υποσελίδα 

       283τ = λάθη ΑΓΑΠΕ – ΤΑΧΔΙΚ

κατά τις καταχωρήσεις στο 4μηνο του 1998 ( = 219α23 )

       283τ = ΤΑΧΔΙΚ = 309€

             ΔΕΝ είχε ( όπως σε ΟΛΑ τα έτη ) τιμολόγιο αγοράς

             τα καταχωρούσε ως έσοδο στο συμβόλαιο

                            ΚΑΙ στα βιβλία εσόδων

                     ΑΡΑ , ΚΑΚΩΣ πλήρωσε φόρο 45% = 133€

       στατιστικώς  μέχρι 2005 ( μετά γίνεται 1€ μεγαρόσημο )

             1999 έως  2005 βάσει αριθμό συμβολαίων = 8.888€

                     ΑΡΑ , ΚΑΚΩΣ πλήρωσε φόρο 45% = 3.999€

youtu.be/2fmf5vHiNKo

422η ( 2022-8ος-30) ………….…………

01.31’ : έχω καταγράψει 1998 έως 2004 .//. βιβλία εξόδων = νέες καταχωρήσεις … {1999 [χαρτόσημα (γραμμάτιο εθνικης = 7.000δρχ (την βρήκα πριν 6 μήνες)] .. {2001 {χαρτόσημα (έπαιρναν & από ΕΛΤΑ (κάτι σκονάκια , με ξεθωριασμένα γράμματα)} , {2002 [χαρτόσημα από εθνικη = 92€] , {2003 [χαρτόσημα] , (τέλη των ΕΛΤΑ = 100€ στην 5ετία , συν (+) επικαρπία)] , [χαρτόσημα , κατά το 2003 , είναι μόνο για αντίγραφα]

youtu.be/vxiwfPsJzl0

422λ ( 2022-8ος-30) ………….…………

18.00’ : χαρτόσημα από Δ.Ο.Υ. {τα ξέκολα , ΠΟΤΕ δεν έδιναν τιμολόγιο} .//. ΟΛΟΙ οι συμβολαιογράφοι έχουν ζημία σε αυτό το θέμα (ταΐζουν τζάμπα την Δ.Ο.Υ.)

youtu.be/i8JH2v1FCss

422ο ( 2022-8ος-30) ………….…………

01.00’ : 299-283τ1 = ΤΑΧΔΙΚ στο συμβόλαιο {ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο} , {διαχρονική τιμή του} , {διαχρονική ποσότητα ανά συμβόλαιο} , {ποσότητες ανά έτος (ανά μήνα) , καταχωρημένες από zηλ ή Νίκο (= στατιστική τιμή)} , {ποσό φόρου = 3.281€ & επικαρπία = 15.414€

youtu.be/uCH23BFk2cE

430θ ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

21.50’ : 299-283τ1 = ΤΑΧΔΙΚ στα συμβόλαια ως έξοδο (καταγραφή δεδομένων 1998 & 2013 & 2014 & 2015 & 2016 & 2020} + {καταγραφή δεδομένων από όλους τους Ιανουάριους των υπόλοιπων ετών} + {στατιστική τιμή για τους υπόλοιπους μήνες} , , {ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {ποσό αφαιρετέο = 834€ & ποσό ‘’στατιστικώς’’ = 2.447€ με επικαρπία = 15.408€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα , στις ανάλογες στήλες}

youtu.be/uFT6_JwHMqk

440γ ( 2022-10ος– 06) ………….…………

21.00’ : 299-280 {κωδικοί από 291-ΤΑΝ} , [πλέον ΟΛΟΙ οι κωδικοί εκτός 281ξ

προσμετρούνται στα έξοδα {= ΤΑΜΕΙΑ}]

youtu.be/ch-o7LDLX0A

441β ( 2022-10ος– 09) ………….…………

10.49’ : τα ανωτέρω ήταν μέχρι χτες .//. σήμερα δημιουργώ μέσα στον ‘’299-ΤΕΜΠΜΕ’’ τον υποΠίνακα  ‘’241θ1α-ΑΡΝΗΤΙΚΟ’’ με αξιοποίηση , πέρα από τις συνήθεις διαφορές σε βιβλία – Ε3 – Ε1 – εκκαθαριστικό , στις ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ του κάθε έτους (1998 έως 2022) , ΑΛΛΑ ΚΑΙ την ενσωμάτωση στα ανωτέρω των κωδικών : 244ω1 , 281ε1, 281δ1, 281ρ  , 281υ , 283σ11 , 283τ1,  283τ2, 283τ3 , 283τ4 , 281φ , 281ω}

youtu.be/Z8FZe8GP33Q

459δ ( 2023-01ος-18) ………….…………

00.00’ : 299-283τ1 = ΤΑΧΔΙΚ (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) στο συμβόλαιο (1998 έως σήμερα) , νέος κωδικός} , {προσμετρούνται στα βιβλία εξόδων = ΤΑΜΕΙΑ-283τ1} , {έχει φέρει αυξήσεις στα Ε3-Ε1-εκκαθαριστικό σε ΟΛΑ τα έτη} {καταγραφή ανά συμβόλαιο (κάποια ακόμα λείπουν από το αρχείο!!!)} , (η ΜΗ χαρτοσήμανση = σημείο ΤΟΓΚΑΣ ή δυσχέρειας της μαμάς για τους γνωστούς οικογενειακούς λόγους} , {προσμετρούνται στα έξοδα , στα βιβλία εξόδων & στο Ε3 , ως ΤΑΜΕΙΑ} .//. το ποσό των 283τ1 = 10.702€ , καταχωρείται ως ενημερωτικό στον ‘’299-πίνακας’’ & στον ‘’299-ΤΕΜΠΜΕ’’

youtu.be/VGUyCGBoi_I

283τ2 = ΤΑΧΔΙΚ στο συμβόλαιο ως ΕΣΟΔΟ (1998-2018)

……‘’yT’’ ……”299-283τ2”………

168γ ( 2020-9ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’280’’ ( ‘’283’’ υποσελίδα 

       283τ = λάθη ΑΓΑΠΕ – ΤΑΧΔΙΚ

κατά τις καταχωρήσεις στο 4μηνο του 1998 ( = 219α23 )

       283τ = ΤΑΧΔΙΚ = 309€

             ΔΕΝ είχε ( όπως σε ΟΛΑ τα έτη ) τιμολόγιο αγοράς

             τα καταχωρούσε ως έσοδο στο συμβόλαιο

                            ΚΑΙ στα βιβλία εσόδων

                     ΑΡΑ , ΚΑΚΩΣ πλήρωσε φόρο 45% = 133€

       στατιστικώς  μέχρι 2005 ( μετά γίνεται 1€ μεγαρόσημο )

             1999 έως  2005 βάσει αριθμό συμβολαίων = 8.888€

                     ΑΡΑ , ΚΑΚΩΣ πλήρωσε φόρο 45% = 3.999€

youtu.be/2fmf5vHiNKo

216α2 ( 2021-2ος ) ………………………….

Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

      218  = XLs-θεμέλιο { ο 1ος πίνακας & στήλες του

           παρατηρήσεις – στήλη ‘’**1**= αφαίρεση ΤΑΧΔΙΚ –κλπ’’[283τ

                 ποσό που ΚΑΚΩΣ καταχωρούνταν ως έσοδο

youtu.be/gI1KUsJRkuA

224γ1-2 ( 2021-2ος ) ………………………….

Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

      218  = XLs-θεμέλιο { 9ος πίνακας = χαρτόσημα’’[283τ

           ΔΕΝ υπήρχε τιμολόγιο αγοράς

           έμπαιναν ως έσοδο

           χτυπιόνταν με ταμεία ( έως 2016

           διπλοΧτυπιόνταν  με ΦΠΑ ( από 2010

           τριπλοΧτυπιόνταν  ως φόρος εισοδήματος

                 φανταστείται για τα πούλια 1998 έως 2005

           χαρτόσημα μεταγραφής { ΠΟΤΕ δεν τα χρέωσε

           χαρτόσημα συμβολαίων προς Δ.Ο.Υ.

                 έως ??? , για το αρχείο της { ΠΟΤΕ δεν τα χρέωσε

κατά τις καταχωρήσεις στον 1ο του 2020 ( = 219α01 )

           πρέπει να αφαιρεθούν ( λόγω 283τ) από τα έσοδα 31€

κατά τις καταχωρήσεις στον 1ο του 2019 ( = 219α02 )

           πρέπει να αφαιρεθούν ( λόγω 283τ) από τα έσοδα 29€

κατά τις καταχωρήσεις στον 1ο του 2018 ( = 219α03 )

           πρέπει να αφαιρεθούν ( λόγω 283τ) από τα έσοδα 36€

κατά τις καταχωρήσεις στον 1ο του 2017 ( = 219α04 )

           πρέπει να ζητηθούν από τους πολίτες ( λόγω 283τ) 20€

           πρέπει να αφαιρεθούν ( λόγω 283τ) από τα έσοδα 33€

κατά τις καταχωρήσεις στον 1ο του 2016 ( = 219α05 )

           πρέπει να ζητηθούν από τους πολίτες ( λόγω 283τ) 3,5€

           πρέπει να αφαιρεθούν ( λόγω 283τ) από τα έσοδα 22€

κατά τις καταχωρήσεις στον 1ο του 2015 ( = 219α05 )

           πρέπει να ζητηθούν από τους πολίτες ( λόγω 283τ) 5,5€

           πρέπει να αφαιρεθούν ( λόγω 283τ) από τα έσοδα 22€

κατά τις καταχωρήσεις στον 1ο του 2014 ( = 219α06 )

           πρέπει να ζητηθούν από τους πολίτες ( λόγω 283τ) 2,5€

           πρέπει να αφαιρεθούν ( λόγω 283τ) από τα έσοδα 31€

κατά τις καταχωρήσεις στον 1ο του 2013 ( = 219α07 )

           πρέπει να ζητηθούν από τους πολίτες ( λόγω 283η) 8€

           πρέπει να αφαιρεθούν ( λόγω 283η) από τα έσοδα 41€

τακτική ελέγχων ΤΑΝ [282

κατά τις καταχωρήσεις στον 8ο του 1998 ( = 219α23 ) {12 συμβόλαια}

           πρέπει να ζητηθούν από τους πολίτες (283τ) 11.278δρχ = 33,10€

           πρέπει να αφαιρεθούν ( λόγω 283τ) από έσοδα 140.871δρχ = 413,41€

           υψηλά ποσά ΕΩΣ 2003 ( λόγω ‘’πούλια’’

Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

      218  = XLs-θεμέλιο { 9ος πίνακας = χαρτόσημα’’[283τ

youtu.be/C6udxGxeuYk

422λ ( 2022-8ος-30) ………….…………

18.00’ : χαρτόσημα από Δ.Ο.Υ. {τα ξέκολα , ΠΟΤΕ δεν έδιναν τιμολόγιο} .//. ΟΛΟΙ οι συμβολαιογράφοι έχουν ζημία σε αυτό το θέμα (ταΐζουν τζάμπα την Δ.Ο.Υ.)

youtu.be/i8JH2v1FCss

422ο ( 2022-8ος-30) ………….…………

08.28’ : 299-283τ2 = ΤΑΧΔΙΚ στο συμβόλαιο ως ΕΣΟΔΟ {καταχωρημένες από zηλ ή Νίκο (= στατιστική τιμή)} , {ποσό φόρου = 3.282€ & επικαρπία = 17.699€} , {πληροφοριακή αναφορά στον ‘’299-πίνακας’’}

youtu.be/uCH23BFk2cE

430θ ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

22.02’ : 299-283τ2 =  ΤΑΧΔΙΚ στο συμβόλαιο ως ΕΣΟΔΟ (καταγραφή δεδομένων 1998 & 2013 & 2014 & 2015 & 2016 & 2020} + {καταγραφή δεδομένων από όλους τους Ιανουάριους των υπόλοιπων ετών} + {στατιστική τιμή για τους υπόλοιπους μήνες} , , {ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {ποσό = 3.832€ & επικαρπία = 17.699€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα , στις  στήλες ‘’υπό αίρεση’’}

youtu.be/uFT6_JwHMqk

440γ ( 2022-10ος– 06) ………….…………

21.00’ : 299-280 {κωδικοί από 291-ΤΑΝ} , [πλέον ΟΛΟΙ οι κωδικοί εκτός 281ξ

προσμετρούνται στα έξοδα {= ΤΑΜΕΙΑ}]

youtu.be/ch-o7LDLX0A

441β ( 2022-10ος– 09) ………….…………

10.49’ : τα ανωτέρω ήταν μέχρι χτες .//. σήμερα δημιουργώ μέσα στον ‘’299-ΤΕΜΠΜΕ’’ τον υποΠίνακα  ‘’241θ1α-ΑΡΝΗΤΙΚΟ’’ με αξιοποίηση , πέρα από τις συνήθεις διαφορές σε βιβλία – Ε3 – Ε1 – εκκαθαριστικό , στις ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ του κάθε έτους (1998 έως 2022) , ΑΛΛΑ ΚΑΙ την ενσωμάτωση στα ανωτέρω των κωδικών : 244ω1 , 281ε1, 281δ1, 281ρ  , 281υ , 283σ11 , 283τ1,  283τ2, 283τ3 , 283τ4 , 281φ , 281ω}

youtu.be/Z8FZe8GP33Q

459δ ( 2023-01ος-18) ………….…………

09.09’ : 299-283τ2 = ΤΑΧΔΙΚ στο συμβόλαιο (ως ΕΣΟΔΟ) (1998-2018) στο συμβόλαιο (1998 έως σήμερα) {προσμετρούνται στα βιβλία εξόδων = ΤΑΜΕΙΑ-283τ1} , {έχει φέρει αυξήσεις στα Ε3-Ε1-εκκαθαριστικό σε ΟΛΑ τα έτη} {καταγραφή ανά συμβόλαιο (κάποια ακόμα λείπουν από το αρχείο!!!)} , (η ΜΗ χαρτοσήμανση = σημείο ΤΟΓΚΑΣ ή δυσχέρειας της μαμάς για τους γνωστούς οικογενειακούς λόγους} , {προσμετρούνται στα έξοδα , στα βιβλία εξόδων & στο Ε3} , (το εμπέδωσε το 2018 & ΔΕΝ το καταχωρεί ως έσοδο} .//. το ποσό των 283τ2 = 12.963,22€ , καταχωρείται ως ενημερωτικό στον ‘’299-πίνακας’’ & στον ‘’299-ΤΕΜΠΜΕ’’

youtu.be/VGUyCGBoi_I

283τ3=ΤΑΧΔΙΚ (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς =έξοδο) στο αντίγραφο(1998-2018

……‘’yT’’ ……”299-283τ3”………

175δ ( 2020-9ος ) ………………………….

283υ= χαρτοσήμανση αντιγράφων

youtu.be/IJZuf_38nBc

422λ ( 2022-8ος-30) ………….…………

13.00’ : 299-244ω(1-2) = πούλια (εθνικη -ΕΛΤΑ) για αντίγραφα (ως έξοδο/έσοδο) , {ήδη στα βιβλία εξόδων , 1998 έως 2004 , έχουμε τροποποιήσει τα ποσά των γραμματίων αγοράς από εθνικη} , {από 2014 (στις τροποποιήσεις) ΔΕΝ τα υπολογίζω ως έξοδο & τα αφαιρώ ως έσοδο , από 2019 δε , η μαμά πλέον , στα συμβόλαια , ΔΕΝ τα καταλογίζει ως έσοδο} , {23.23’ : 299-244ω1 = ως έξοδο {διαδικασία εξαγωγής (πραγματικής ή στατιστικής) ποσότητας αντιγράφων} , {εκτός ΤΑΧΔΙΚ , τα υπόλοιπα πούλια , σταματήσανε το 2016/6ο} , {π.χ. από ‘’XLs-θεμέλιο’’ , υποΠίνακας χαρτόσημα} , {‘’299-υποχρεωτικά’’ υποΠίνακας 244ω1 , διαδικασία εξαγωγής ποσών & μεταφορά τους στον ‘’299-πίνακας’’ , ποσό φόρου = 6.051€ με επικαρπία 36.690€ , σύνολο = 40.860€}

youtu.be/i8JH2v1FCss

422ο ( 2022-8ος-30) ………….…………

09.09’ : 299-283τ3 = ΤΑΧΔΙΚ στα αντίγραφα {1998 έως σήμερα} , {ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο} , {ποσότητες ανά έτος (ανά μήνα) , καταχωρημένες από zηλ ή Νίκο (= στατιστική τιμή)} , {ποσό φόρου = 3.492€ & επικαρπία = 16.465€}

youtu.be/uCH23BFk2cE

430θ ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

23.32’ : 299-283τ3 = ΤΑΧΔΙΚ στο αντίγραφο ως έξοδο (καταγραφή δεδομένων 2013 & 2014 & 2015 & 2016 & 2020} + {καταγραφή δεδομένων από όλους τους Ιανουάριους των υπόλοιπων ετών} + {στατιστική τιμή για τους υπόλοιπους μήνες} , , {ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {ποσό αφαιρετέο = 3.492€ & επικαρπία = 16.465€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/uFT6_JwHMqk

430ι ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

29.49’ : 299-244ω = πούλια (εθνικη -ΕΛΤΑ) για αντίγραφα ως έξοδο ..///.. με καταγραφή = (1998/8ο) – (Ιανουάριους 1999 έως 2016) – 2014 – (2015/2ο 3ο 10ο) , (στατιστική τιμή για τους υπόλοιπους μήνες 1998 έως 2016/6ο) ..///.. {νέος κωδικός , ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {ποσό = 6.017,68€  + επικαρπία = 36.690€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/qwMg4JroDxc

440γ ( 2022-10ος– 06) ………….…………

21.00’ : 299-280 {κωδικοί από 291-ΤΑΝ} , [πλέον ΟΛΟΙ οι κωδικοί εκτός 281ξ

προσμετρούνται στα έξοδα {= ΤΑΜΕΙΑ}]

youtu.be/ch-o7LDLX0A

441β ( 2022-10ος– 09) ………….…………

10.49’ : τα ανωτέρω ήταν μέχρι χτες .//. σήμερα δημιουργώ μέσα στον ‘’299-ΤΕΜΠΜΕ’’ τον υποΠίνακα  ‘’241θ1α-ΑΡΝΗΤΙΚΟ’’ με αξιοποίηση , πέρα από τις συνήθεις διαφορές σε βιβλία – Ε3 – Ε1 – εκκαθαριστικό , στις ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ του κάθε έτους (1998 έως 2022) , ΑΛΛΑ ΚΑΙ την ενσωμάτωση στα ανωτέρω των κωδικών : 244ω1 , 281ε1, 281δ1, 281ρ  , 281υ , 283σ11 , 283τ1,  283τ2, 283τ3 , 283τ4 , 281φ , 281ω}

youtu.be/Z8FZe8GP33Q

459δ ( 2023-01ος-18) ………….…………

12.22’ : 299-283τ3 = ΤΑΧΔΙΚ (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) στο αντίγραφο (1998 έως σήμερα) , {νέος κωδικός} , {προσμετρούνται στα βιβλία εξόδων = ΤΑΜΕΙΑ-283τ3} , {έχει φέρει αυξήσεις στα Ε3-Ε1-εκκαθαριστικό σε ΟΛΑ τα έτη} {καταγραφή ανά συμβόλαιο (κάποια ακόμα λείπουν από το αρχείο!!!)} , {προσμετρούνται στα έξοδα , στα βιβλία εξόδων & στο Ε3 , ως ΤΑΜΕΙΑ} .//. το ποσό των 283τ3 = 11.640,85€ , καταχωρείται ως ενημερωτικό στον ‘’299-πίνακας’’ & στον ‘’299-ΤΕΜΠΜΕ’’

youtu.be/VGUyCGBoi_I

459ζ ( 2023-01ος-18) ………….…………

04.24’ : 299-244ω1= πούλια (ΤΑΝ – ΤΑΣ) , (εθνικη – ΕΛΤΑ) , (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο αντίγραφο (1998-2016/6ο) , {προσμετρούνται στα βιβλία εξόδων = ΤΑΜΕΙΑ -283ω1β} & 299-244ω2 = πούλια στα αντίγραφα (ΤΑΝ – ΤΑΣ) , (εθνικη – ΕΛΤΑ) , (ως έσοδο στα συμβόλαια) (1998-2016/6ο) ,{προσμετρούνται στα βιβλία εξόδων = 283ω2} , {με ίδια ποσά , οι κωδικοί , σε κάθε έτος} {προσμετρούνται στα έξοδα , στα βιβλία εξόδων & στο Ε3 , τα ‘’ω1’’ ως ΤΑΜΕΙΑ} , {06.56’ : το ποσό των 283ω1 = 283ω2 = 95.278,06€ , καταχωρείται ως ενημερωτικό στον ‘’299-πίνακας’’} , {07.07’ : κ. ΔΙΚΑΣΤΕΣ !!!!!!!!!!!} , {για κάποιους μήνες το 1998 , έκανε αναλυτική αναφορά (= αντίγραφα + ΤΑΝ-ΤΑΣ) , μετά για τα υπόλοιπα έτη , έγραφε ένα ξερό ‘’’100€’’ για τα πάντα} , {190.000€ λόγω 244ω(1-2) , ΑΡΑ κακώς δώσαμε στην ΑΑΔΕ , φόρο 55.000€}

youtu.be/pkGR7Y5RzWA

283τ4 = ΤΑΧΔΙΚ στο αντίγραφο ως ΕΣΟΔΟ (1998 -2018)

……‘’yT’’ ……”299-283τ4”………

175δ ( 2020-9ος ) ………………………….

283υ= χαρτοσήμανση αντιγράφων

youtu.be/IJZuf_38nBc

422λ ( 2022-8ος-30) ………….…………

00.00’ : 299-244(α-β) = βιβλία εσόδων-εξόδων {στα βιβλία εσόδων , ΟΛΟΙ οι Γενάρηδες (1998 έως 2021 , εκτός 2002) είναι αναλυμένοι , συμβόλαιο προς συμβόλαιο ΚΑΙ σημείο ανά σημείο (ΙΔΕ ανά έτος τα XLs ‘’θεμέλιο’’)} , {επίσης ΟΛΟ το 1998 & το 2014 & 5 μήνες στο 2015} , {ΟΛΟΙ οι υπόλοιποι μήνες (1998 έως 2016) είναι καταγεγραμμένοι από Απόστολο , Νίκο , Βασίλη (στα βασικά σημεία των κινήσεων της ΑΓΑΠΕ& του ελέγχου ΤΑΝ)} , {διαδικασία καταγραφής από Νίκο} , [οπότε , ΤΩΡΑ , με λίγη εργασία , μπορώ να εξάγω δεδομένα , είτε με μεταφορά ποσοτήτων ή ποσών , είτε με στατιστικές τιμές , ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΓΩ δεδομένα για ΟΛΑ τα έτη , για κωδικούς στο 299 π.χ. 244β(2,3) – 244ω(1,2)- 283τ(1,2,3,4) –κλπ}

……………

13.00’ : 299-244ω(1-2) = πούλια (εθνικη -ΕΛΤΑ) για αντίγραφα (ως έξοδο/έσοδο) , {ήδη στα βιβλία εξόδων , 1998 έως 2004 , έχουμε τροποποιήσει τα ποσά των γραμματίων αγοράς από εθνικη} , {από 2014 (στις τροποποιήσεις) ΔΕΝ τα υπολογίζω ως έξοδο & τα αφαιρώ ως έσοδο , από 2019 δε , η μαμά πλέον , στα συμβόλαια , ΔΕΝ τα καταλογίζει ως έσοδο} , {41.00’ : 299-244ω2 = ως έσοδο {ΠΑΝΤΑ τα έβαζε , έως σήμερα} , {ποσό φόρου = 6.051€ με επικαρπία 36.690€ , σύνολο = 40.860€}

422ο ( 2022-8ος-30) ………….…………

09.09’ : 299-283τ4 = ΤΑΧΔΙΚ στα αντίγραφα ως ΕΣΟΔΟ {1998 έως σήμερα} , {ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο} , {ποσότητες ανά έτος (ανά μήνα) , καταχωρημένες από zηλ ή Νίκο (= στατιστική τιμή)} , {ποσό φόρου = 3.492€ & επικαρπία = 16.465€}

youtu.be/uCH23BFk2cE

430θ ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

23.53’ : 299-283τ4 = ΤΑΧΔΙΚ στο αντίγραφο ως ΕΣΟΔΟ (καταγραφή δεδομένων 2013 & 2014 & 2015 & 2016 & 2020} + {καταγραφή δεδομένων από όλους τους Ιανουάριους των υπόλοιπων ετών} + {στατιστική τιμή για τους υπόλοιπους μήνες} , , {ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {ποσό αφαιρετέο = 3.492€ & επικαρπία = 16.465€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/uFT6_JwHMqk

440γ ( 2022-10ος– 06) ………….…………

21.00’ : 299-280 {κωδικοί από 291-ΤΑΝ} , [πλέον ΟΛΟΙ οι κωδικοί εκτός 281ξ

προσμετρούνται στα έξοδα {= ΤΑΜΕΙΑ}]

youtu.be/ch-o7LDLX0A

441β ( 2022-10ος– 09) ………….…………

10.49’ : τα ανωτέρω ήταν μέχρι χτες .//. σήμερα δημιουργώ μέσα στον ‘’299-ΤΕΜΠΜΕ’’ τον υποΠίνακα  ‘’241θ1α-ΑΡΝΗΤΙΚΟ’’ με αξιοποίηση , πέρα από τις συνήθεις διαφορές σε βιβλία – Ε3 – Ε1 – εκκαθαριστικό , στις ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ του κάθε έτους (1998 έως 2022) , ΑΛΛΑ ΚΑΙ την ενσωμάτωση στα ανωτέρω των κωδικών : 244ω1 , 281ε1, 281δ1, 281ρ  , 281υ , 283σ11 , 283τ1,  283τ2, 283τ3 , 283τ4 , 281φ , 281ω}

youtu.be/Z8FZe8GP33Q

459δ ( 2023-01ος-18) ………….…………

15.25’ : 299-283τ4 = ΤΑΧΔΙΚ στο αντίγραφο (ως ΕΣΟΔΟ) (1998-2018) στο συμβόλαιο (1998 έως σήμερα) {προσμετρούνται στα βιβλία εξόδων = ΤΑΜΕΙΑ-283τ1} , {έχει φέρει αυξήσεις στα Ε3-Ε1-εκκαθαριστικό σε ΟΛΑ τα έτη} {καταγραφή ανά συμβόλαιο (κάποια ακόμα λείπουν από το αρχείο!!!)} , {προσμετρούνται στα έξοδα , στα βιβλία εξόδων & στο Ε3} , (το εμπέδωσε το 2018 & ΔΕΝ το καταχωρεί ως έσοδο} .//. το ποσό των 283τ4 = 11.640,85€ , καταχωρείται ως ενημερωτικό στον ‘’299-πίνακας’’ & στον ‘’299-ΤΕΜΠΜΕ’’

youtu.be/VGUyCGBoi_I

459ζ ( 2023-01ος-18) ………….…………

04.24’ : 299-244ω1= πούλια (ΤΑΝ – ΤΑΣ) , (εθνικη – ΕΛΤΑ) , (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο αντίγραφο (1998-2016/6ο) , {προσμετρούνται στα βιβλία εξόδων = ΤΑΜΕΙΑ -283ω1β} & 299-244ω2 = πούλια στα αντίγραφα (ΤΑΝ – ΤΑΣ) , (εθνικη – ΕΛΤΑ) , (ως έσοδο στα συμβόλαια) (1998-2016/6ο) ,{προσμετρούνται στα βιβλία εξόδων = 283ω2} , {με ίδια ποσά , οι κωδικοί , σε κάθε έτος} {προσμετρούνται στα έξοδα , στα βιβλία εξόδων & στο Ε3 , τα ‘’ω1’’ ως ΤΑΜΕΙΑ} , {06.56’ : το ποσό των 283ω1 = 283ω2 = 95.278,06€ , καταχωρείται ως ενημερωτικό στον ‘’299-πίνακας’’} , {07.07’ : κ. ΔΙΚΑΣΤΕΣ !!!!!!!!!!!} , {για κάποιους μήνες το 1998 , έκανε αναλυτική αναφορά (= αντίγραφα + ΤΑΝ-ΤΑΣ) , μετά για τα υπόλοιπα έτη , έγραφε ένα ξερό ‘’’100€’’ για τα πάντα} , {190.000€ λόγω 244ω(1-2) , ΑΡΑ κακώς δώσαμε στην ΑΑΔΕ , φόρο 55.000€}

youtu.be/pkGR7Y5RzWA

283τ5 = ΤΑΝ(5%) -ΤΑΣ(6%) (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) στο αντίγραφο (1998 έως 2016-6ο)

……‘’yT’’ ……”299-283τ5”………

439ε ( 2022-9ος– 29) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [μένουν ‘’ενημερωτικά’’ τα ποσά στην στήλη C & μηδενίζονται στις υπόλοιπες στήλες …///… καθώς προσμετρούνται …] , […..] , [244ω1 = 95.278€ ..///.. ..//.. μειωτικά στα βιβλία εξόδων]

youtu.be/4fF1DZeu5-c

440γ ( 2022-10ος– 06) ………….…………

20.30’ : 299-244ω1 [= 95.278€] , [προσμετράτε στα έξοδα]

youtu.be/ch-o7LDLX0A

440γ ( 2022-10ος– 06) ………….…………

21.00’ : 299-280 {κωδικοί από 291-ΤΑΝ} , [πλέον ΟΛΟΙ οι κωδικοί εκτός 281ξ

προσμετρούνται στα έξοδα {= ΤΑΜΕΙΑ}]

youtu.be/ch-o7LDLX0A

441β ( 2022-10ος– 09) ………….…………

10.49’ : τα ανωτέρω ήταν μέχρι χτες .//. σήμερα δημιουργώ μέσα στον ‘’299-ΤΕΜΠΜΕ’’ τον υποΠίνακα  ‘’241θ1α-ΑΡΝΗΤΙΚΟ’’ με αξιοποίηση , πέρα από τις συνήθεις διαφορές σε βιβλία – Ε3 – Ε1 – εκκαθαριστικό , στις ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ του κάθε έτους (1998 έως 2022) , ΑΛΛΑ ΚΑΙ την ενσωμάτωση στα ανωτέρω των κωδικών : 244ω1 , 281ε1, 281δ1, 281ρ  , 281υ , 283σ11 , 283τ1,  283τ2, 283τ3 , 283τ4 , 281φ , 281ω}

youtu.be/Z8FZe8GP33Q

283τ6 =  ΤΑΝ(5%) -ΤΑΣ(6%) στο αντίγραφο (ως ΕΣΟΔΟ) (1998-2016/6ο)

……‘’yT’’ ……”299-283τ6”………

440γ ( 2022-10ος– 06) ………….…………

21.00’ : 299-280 {κωδικοί από 291-ΤΑΝ} , [πλέον ΟΛΟΙ οι κωδικοί εκτός 281ξ

προσμετρούνται στα έξοδα {= ΤΑΜΕΙΑ}]

youtu.be/ch-o7LDLX0A

441β ( 2022-10ος– 09) ………….…………

10.49’ : τα ανωτέρω ήταν μέχρι χτες .//. σήμερα δημιουργώ μέσα στον ‘’299-ΤΕΜΠΜΕ’’ τον υποΠίνακα  ‘’241θ1α-ΑΡΝΗΤΙΚΟ’’ με αξιοποίηση , πέρα από τις συνήθεις διαφορές σε βιβλία – Ε3 – Ε1 – εκκαθαριστικό , στις ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ του κάθε έτους (1998 έως 2022) , ΑΛΛΑ ΚΑΙ την ενσωμάτωση στα ανωτέρω των κωδικών : 244ω1 , 281ε1, 281δ1, 281ρ  , 281υ , 283σ11 , 283τ1,  283τ2, 283τ3 , 283τ4 , 281φ , 281ω}

youtu.be/Z8FZe8GP33Q

283τ7 = ΤΑΧΔΙΚ (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) στα Τ.Π.Υ. – Α.Π.Υ. (1998-2018)

……‘’yT’’ ……”299-283τ7”………

422λ ( 2022-8ος-30) ………….…………

18.00’ : χαρτόσημα από Δ.Ο.Υ. {τα ξέκολα , ΠΟΤΕ δεν έδιναν τιμολόγιο} .//. ΟΛΟΙ οι συμβολαιογράφοι έχουν ζημία σε αυτό το θέμα (ταΐζουν τζάμπα την Δ.Ο.Υ.)

22.00’ : 299-283φ = χαρτόσημα ως έσοδο στα Τ.Π.Υ. & Α.Π.Υ

youtu.be/i8JH2v1FCss

440γ ( 2022-10ος– 06) ………….…………

21.00’ : 299-280 {κωδικοί από 291-ΤΑΝ} , [πλέον ΟΛΟΙ οι κωδικοί εκτός 281ξ

προσμετρούνται στα έξοδα {= ΤΑΜΕΙΑ}]

youtu.be/ch-o7LDLX0A

441β ( 2022-10ος– 09) ………….…………

10.49’ : τα ανωτέρω ήταν μέχρι χτες .//. σήμερα δημιουργώ μέσα στον ‘’299-ΤΕΜΠΜΕ’’ τον υποΠίνακα  ‘’241θ1α-ΑΡΝΗΤΙΚΟ’’ με αξιοποίηση , πέρα από τις συνήθεις διαφορές σε βιβλία – Ε3 – Ε1 – εκκαθαριστικό , στις ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ του κάθε έτους (1998 έως 2022) , ΑΛΛΑ ΚΑΙ την ενσωμάτωση στα ανωτέρω των κωδικών : 244ω1 , 281ε1, 281δ1, 281ρ  , 281υ , 283σ11 , 283τ1,  283τ2, 283τ3 , 283τ4 , 281φ , 281ω}

youtu.be/Z8FZe8GP33Q

459ζ ( 2023-01ος-18) ………….…………

00.00’ : 299-283φ1 = χαρτόσημα (ως έσοδο) στα Τ.Π.Υ. & Α.Π.Υ (1998-2019) & 299-283φ2 = χαρτόσημα στα Τ.Π.Υ. & Α.Π.Υ (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) (1998-2019) , {ΔΕΝ έχουμε στοιχεία πριν το 2013 (καθώς ΚΑΚΩΣ τα βιβλία μας είναι κατασχεμένα)} , {με ίδια ποσά , οι κωδικοί , σε κάθε έτος} {προσμετρούνται στα έξοδα , στα βιβλία εξόδων & στο Ε3 , τα ‘’φ2’’ ως ΤΑΜΕΙΑ} , {04.00’ : το ποσό των 283φ1 = 283φ2 = 117€ , καταχωρείται ως ενημερωτικό στον ‘’299-πίνακας’’}

youtu.be/pkGR7Y5RzWA

283τ8 = ΤΑΧΔΙΚ στα Τ.Π.Υ. – Α.Π.Υ. ως ΕΣΟΔΟ (1998-2018)

2020-10-01 …………  283φ = χαρτόσημα ως έσοδο στα Τ.Π.Υ. & Α.Π.Υ. για π.χ. αντίγραφα &  διάφορα χαρτοσημασμένα έγγραφα /// ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς

……‘’yT’’ ……”299-283τ8”………

50-1-2-3-4ε ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ { ‘’200’’ ( ‘’280’’ παρουσίαση των υποσελίδων  

        283φ = λάθη ΑΓΑΠΕ { χαρτόσημα ως έσοδο στα Τ.Π.Υ. & Α.Π.Υ

youtu.be/E4b3vjMts1A

177η ( 2020-10ος ) ………………………….

283φ = χαρτόσημα ως έσοδο στα Τ.Π.Υ. & Α.Π.Υ

youtu.be/-2w_bP_LEh0

422λ ( 2022-8ος-30) ………….…………

18.00’ : χαρτόσημα από Δ.Ο.Υ. {τα ξέκολα , ΠΟΤΕ δεν έδιναν τιμολόγιο} .//. ΟΛΟΙ οι συμβολαιογράφοι έχουν ζημία σε αυτό το θέμα (ταΐζουν τζάμπα την Δ.Ο.Υ.)

…………

22.00’ : 299-283φ = χαρτόσημα ως έσοδο στα Τ.Π.Υ. & Α.Π.Υ

youtu.be/i8JH2v1FCss

440γ ( 2022-10ος– 06) ………….…………

21.00’ : 299-280 {κωδικοί από 291-ΤΑΝ} , [πλέον ΟΛΟΙ οι κωδικοί εκτός 281ξ

προσμετρούνται στα έξοδα {= ΤΑΜΕΙΑ}]

youtu.be/ch-o7LDLX0A

441β ( 2022-10ος– 09) ………….…………

10.49’ : τα ανωτέρω ήταν μέχρι χτες .//. σήμερα δημιουργώ μέσα στον ‘’299-ΤΕΜΠΜΕ’’ τον υποΠίνακα  ‘’241θ1α-ΑΡΝΗΤΙΚΟ’’ με αξιοποίηση , πέρα από τις συνήθεις διαφορές σε βιβλία – Ε3 – Ε1 – εκκαθαριστικό , στις ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ του κάθε έτους (1998 έως 2022) , ΑΛΛΑ ΚΑΙ την ενσωμάτωση στα ανωτέρω των κωδικών : 244ω1 , 281ε1, 281δ1, 281ρ  , 281υ , 283σ11 , 283τ1,  283τ2, 283τ3 , 283τ4 , 281φ , 281ω}

youtu.be/Z8FZe8GP33Q

459ζ ( 2023-01ος-18) ………….…………

00.00’ : 299-283φ1 = χαρτόσημα (ως έσοδο) στα Τ.Π.Υ. & Α.Π.Υ (1998-2019) & 299-283φ2 = χαρτόσημα στα Τ.Π.Υ. & Α.Π.Υ (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) (1998-2019) , {ΔΕΝ έχουμε στοιχεία πριν το 2013 (καθώς ΚΑΚΩΣ τα βιβλία μας είναι κατασχεμένα)} , {με ίδια ποσά , οι κωδικοί , σε κάθε έτος} {προσμετρούνται στα έξοδα , στα βιβλία εξόδων & στο Ε3 , τα ‘’φ2’’ ως ΤΑΜΕΙΑ} , {04.00’ : το ποσό των 283φ1 = 283φ2 = 117€ , καταχωρείται ως ενημερωτικό στον ‘’299-πίνακας’’}

youtu.be/pkGR7Y5RzWA