283μ = εκτός γραφείου/έδρας

………………………………………………………………..

2019-07-Α10 ……… 283λ = εκτός έδρας

2022-12-15 ……………  αυτονόμηση

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ ( σχετικά θέματα στο ‘’ενΖ-283μ’’

………………………………….. ‘’yT’’ .… ενημέρωση ”283μ‘’  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ενΖ-283μ’’

59 ( 2020-4ος ) ………………………….

283 = λάθη ΑΓΑΠΕ  { ανάλυση κωδικών

                προς 291 = ΔΙΚΗ & 219 = πολίτης εν200

         283μ = εκτος έδρας

youtu.be/JA-pNyjuX3E

93-4-5γ1 ( 2020-4ος ) ………………………….

291 πίνακας

         283λ-μ-ν

                  219 ( = πολίτης εν200 ) – ΟΛΟΙ ξέρανε

youtu.be/p_X4XkWdaFM

107-8-9-10-1ε ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’280’’ παρουσίαση της υποσελίδας

         283 = ΛΑΘΗ ΑΓΑΠΕ

         283μ = εκτός γραφείου ΚΑΙ εκτός έδρας

youtu.be/hoDp8-cO2HA

135α-β-γ-δ ( 2020-5ος ) ………………………….

01.17.00’ : στο 218 =XL/s θεμέλιο , στον υποΠίνακα ‘’εκτός γραφείου’’

       {κατά την ανάλυση , ήταν ο 7ος , συν τω χρόνω ,

             καταργήθηκε & έμεινε ΜΟΝΟ στον κεντρικό πίνακα , στήλη Κ}

       δυστυχώς για 1998-8ο (όπως & τα επόμενα 22 έτη )

             ΣΠΑΝΙΑ γίνεται χρέωση =  6.000δρχ

youtu.be/OHlrJSRTLHQ

166η ( 2020-9ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση της υποσελίδας 290 = ΔΙΚΗ)

               υπ’ όψιν 219 = πολίτης εν200

       291 = ΔΙΚΗ

            283μ = λάθη ΑΓΑΠΕ – εκτός γραφείου – έδρας

youtu.be/XVKbl1ZADvw

216α2 ( 2021-2ος ) ………………………….

Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

      218  = XLs-θεμέλιο { ο 1ος πίνακας & στήλες του

      218  = XLs-θεμέλιο { 1ος πίνακας & στήλη ‘’εκτός γραφείου – έδρας’’[283μ

                  υπ’ .όψιν 291 = ΔΙΚΗ

                  υπ’ .όψιν 219 = πολίτης εν-200

           τώρα ανακάλυψα πως το εκτός γραφείου = 10€

                  ΑΛΛΑ το εκτός έδρας ΕΙΝΑΙ συν (+) 15€ = 25€

                        zηλ –πρόταση = ΠΡΕΠΕΙ να γίνει χιλιομετρική η τιμή

           σπάνια ( ούτε το 2% ) χρέωνε η ΑΓΑΠΕ ‘’εκτός’’

           φυσικά παίζει ρόλο το ‘’πολυπρόσωπη’’

      218  = XLs-θεμέλιο { 1ος πίνακας & στήλη ‘’εκτός γραφείου – έδρας’’[283μ

           με ροζ χρώμα & κωδικό καταγραφής ‘’14’’ = ΔΕΝ χρεώνει

                  ή από το 2020 & μετά , όταν πλέον χρεώνει , με χρώμα γαλάζιο

           κατά τις καταχωρήσεις στον 1ο του 2015 ( = 219α06 )

                  ΔΕΝ χρέωσε 225€

youtu.be/gI1KUsJRkuA

226α1-2 ( 2021-2ος ) ………………………….

05.00’ : παρουσιάζοντας το ‘’218’’ & τους υποΠίνακες του

          μέσα από τον 1ο του 2013

     25.00’ : κεντρικός πίνακας ‘’εκτός γραφείου ή & έδρας’’ (στήλη Κ)

            έχουμε 1 που φυσικά ΔΕΝ χρεώθηκε = 25€

youtu.be/gh6x-0Zsn-Y

232β1-2 ( 2021-2ος ) ………………………….

00.00’ : αναλύοντας , με βάση τις καταχωρήσεις του 10ου του 2015 [219α06]

      23.32’ : από τα 68 ΔΕΝ έχω 10 φακέλους συμβολαίων

      από τα υπόλοιπα 58 ΔΕΝ έχω τα 6 συμβόλαια

23.32’ : στα 5 ‘’εκτός γραφείου – έδρας = ΔΕΝ χρέωσε = 275€  

youtu.be/XYZMGtzkiMA

259β ( 2021-3ος ) ………………………….

           ανάλυση με στοιχεία του 1ου του 2008 [219α13]

     08.28’ : καταχωρώντας μία κληρονομιάς αποδοχή

           Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

XLs-θεμέλιο [218] & ανάλυση ΟΛΩΝ των καταχωρήσεων στους υποΠινάκες

………..

09.00’ : στην στήλη Κ = εκτός έδρας ..///.. κατόπιν παρεμβάσεως μου , το ‘’εκτός έδρας’’ θα ξαναΓυρίσει στην χιλιομετρική κοστολόγηση

youtu.be/-meyUk0dZko

277β ( 2021-5ος ) ………………………….

     00.00’ : αναλύοντας μία κληρονομιάς αποδοχή του 1ου του 2004

           Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

     των κάτωθι καταχωρίσεων στο XLs-θεμέλιο [218]

              ……………………

39.00’ : κεντρικός πίνακας στήλη Κ = εκτός έδρας/γραφείου {Θεολόγος = 14,67€}

youtu.be/BHNbSVc1Dek

290ι ( 2021-5ος ) ………………………….

      καταχωρώντας στο XL/s θεμέλιο[218] σε ΟΛΟΥΣ τους υποΠίνακες

      τον 8ο του 2000

ένα πληρεξούσιο 33 πολιτών σε 4 δικηγόρους

πολυπρόσωπη [283ι] 132 πράξεων

     έπρεπε , 132 εκτός γραφείου = 132*2.000 = 264.000δρχ

     έπρεπε ;;; 132 εκτός έδρας = 132*3.000 = 396.000δρχ

youtu.be/bM-haXZ48OY

308ε ( 2021-6ος ) ……………………………….

      43.43’ : καταγράφοντας από 1969 έως 1971

               στο ανωτέρω ειδικό XLs ΑΝΑ έτος

ΟΛΕΣ τις πράξεις 219γ {= πολίτης εν-200 με κ-15-17} του παππού

               …………………………………….

27.20’ : εκτός έδρας & εκτός γραφείου = 90% = το αρχικό όπλο του παππού ,έναντι του ανταγωνιστή ..///.. ιστορική διαδρομή ,πελατειακής πολιτικής & 2η έδρα , σε κάθε χωριό ..///.. η χελώνα του παππού ..///.. 41.00’ : εκτός έδρας

youtu.be/DRSzZdUcydY

393 ( 2022-05ος ) ………………………….

14.14’ : παθαίνει & delete ο σκληρός της .π.χ. μία εκτός έδρα πράξης με 5-6 πολίτες . ως ‘’εκτός γραφείου + έδρας’’ = 25€*6=150€ , το χρέωσε 10€

youtu.be/iQLFfTID4Nk