283β = ΛΑΘΟΣ ΑΓΑΠΕ =  ΟΧΙ χρέωση παγίου στις αναλογικές

………………………………………………………………….………………

2019-07-Α1 …………………………………………..………………..

2019-09-26 ……………………………………………..……………..

ενσωμάτωση της 283β μέσα στην 283 , οία μέσα στο ‘’ΖΗΛ’’

2020-02- 02 ……………………………..……………………..

ΙΔΕ ΖΗΛ-202 = απόσυρση για επεξεργασία , λόγω …‘’ΑΛΑΛΑ -3’’…

2020-02-20 ……………………………………………..……………..

επεξεργασία ΚΑΙ επανα-δημοσίευση της 283β μέσα στο ‘’ΖΗΛ’’

…………………………… ‘’yT’’ .… ‘’283β’’ ………..

25-6-7-8-9γ ( 2020-4ος ) ………………………….

μέσα από την ανάλυση των καταχωρήσεων του 218 = XL/s θεμέλιο

275 = παρουσίαση συμβολαιογραφικής εφαρμογής ‘’bSymbolaio’’

      ΑΝ δεν την είχε σελιδοδείκτη

               ΘΑ χρέωνε στους πολίτες

                           πάγιο αναλογικής [ 283β ]

youtu.be/O3ByqxI4g3M

55-6-7-8α ( 2020-4ος ) ………………………….

μέσα από την ανάλυση των καταχωρήσεων του 218 = XL/s θεμέλιο

               & αναφορά σε υποπίνακες

       καταχωρώντας τον 3ο του 2019 ( = 219α02 )

ή μέσω συμβολαιογραφικής εφαρμογής ‘’bSymbolaio’’ [275]

               ΑΝ δεν την είχε σελιδοδείκτη

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ { ‘’200’’ ( ‘’280’’ παρουσίαση των υποσελίδων 

        283β = λάθη ΑΓΑΠΕ  { δεν χρέωνε πάγιο στις αναλογικές πράξεις

                 ΔΕΝ χρέωσε 500€ για 3ο του 2019

                     = ΔΕΝ χρέωσε 6.000€ για 2019 ( στατιστική τιμή

                           = ΔΕΝ χρέωσε 130.666€ για ΟΛΑ τα έτη ( στατιστική τιμή

                                    = 1,5εκ με zηλ-π.χ.-1

μέσα από την ανάλυση των καταχωρήσεων του 218 = XL/s θεμέλιο

          ή μέσω συμβολαιογραφικής εφαρμογής ‘’bSymbolaio’’ [275]

                 ΑΝ δεν την είχε σελιδοδείκτη

          καταχωρώντας μία κληρονομιάς αποδοχή του 2019 ( = 219α02 )

                         ΘΑ χρέωνε στους πολίτες 442€ και όχι 155€

youtu.be/2Oz-tAlSpKU

59 ( 2020-4ος ) ………………………….

283 = λάθη ΑΓΑΠΕ  { ανάλυση κωδικών

                προς 291 = ΔΙΚΗ & 219 = πολίτης εν200

         283β = δεν χρέωνε πάγιο στις αναλογικές πράξεις

youtu.be/JA-pNyjuX3E

85-6-7-8γ ( 2020-4ος ) ………………………….

291 = ΔΙΚΗ ΤΑΝ – πίνακας 291

       ανάλυση του XLs ‘’291-283’’  ( = ΤΑΝ – λάθη ΑΓΑΠΕ )

                υπ’ όψιν 219 = πολίτης εν200

                ΟΛΟΥΣ τους κωδικούς που έχω δημιουργήσει

       283β = δεν χρέωνε πάγιο στις αναλογικές πράξεις = 2.547€

                ( επίσης ΔΕΝ πήρε η ΑΓΑΠΕ 25.278,29€

                        + ΤΑΣ = 1.976€ )

                τα ποσά είναι αναλογικώς εξαγόμενα

                        ΜΟΝΟ από τις απαιτήσεις ΤΑΝ-έλεγχος

youtu.be/DvrSecWFetY

135α-β-γ-δ ( 2020-5ος ) ………………………….

καταχωρώντας τον 8ο του 1998 [219α23]

47.23’ : στο 218 =XL/s θεμέλιο , στον 2ο υποΠίνακα ‘’δικαιώματα’’

       στο ‘’κατ’ αρχάς’’ 1.000δρχ των αναλογικών [283β]

             ΔΕΝ χρέωσε 5.000δρχ

                   ΠΟΤΕ δεν χρέωνε το ‘’κατ’ αρχάς’’ 1.000δρχ των αναλογικών

01.50.00’ : παράδειγμα καταχωρήσεων στο 218 = XL/s θεμέλιο

συμβόλαιο γονικής 9.000.000δρχ

    zηλ = ΔΕΝ χρεώνει το κατ’ αρχάς = 1.000δρχ

youtu.be/OHlrJSRTLHQ

168δ ( 2020-9ος ) ………………………….

μέσα από την ανάλυση των καταχωρήσεων του 218 = XL/s θεμέλιο

                 υποΠίνακας ‘’δικαιώματα’’

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’280’’ ( ‘’283’’ υποσελίδα 

       283β = λάθη ΑΓΑΠΕ – ΟΧΙ χρέωση πάγιο στις αναλογικές πράξεις

κατά τις καταχωρήσεις στο 4μηνο του 1998 ( = 219α23 )

               από το αρχικό έγγραφο XLs –ΔΙΚΗ = 362€

       ΔΕΝ χρέωσε για 283β = 381,51€

       στατιστικώς  μέχρι 2015/5ο ( έλεγχος )

             1999 έως  2013/5ο βάσει 2019/7ο = 25.278€ για ΑΓΑΠΕ

                    συν (+) 2.500€ για ΤΑΝ ( οία χρέωσε έλεγχος )

                    συν (+) 1.263€ για ΤΑΣ ( οία χρέωσε έλεγχος )

        κάπου στο 2019 ξεκίνησε να το βάζει ( πες –πες από zηλ )

youtu.be/hlYTIh4-Cq4

217β ( 2021-1ος ) ………………………….

{( 283β =  πάγιο αναλογικής ) 

youtu.be/Ft2–QHLeMA

232β1-2 ( 2021-2ος ) ………………………….

00.00’ : αναλύοντας , με βάση τις καταχωρήσεις του 10ου του 2015 [219α06]

      23.32’ : από τα 68 ΔΕΝ έχω 10 φακέλους συμβολαίων

      από τα υπόλοιπα 58 ΔΕΝ έχω τα 6 συμβόλαια

      στις 5 από 32 αναλογικές ΔΕΝ χρέωσε το πάγιο τους = 100€

youtu.be/XYZMGtzkiMA

243β ( 2021-2ος ) ………………………….

     Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

XLs-θεμέλιο [218] { 2ος υποΠίνακας ‘’δικαιώματα’’

     ‘’κατ’ αρχάς’’ = 20€ για 2015 (στήλη D)

            σε 5 από 20 αναλογικές ΔΕΝ το χρεώνει = 100€

     παρατηρήσεις = όποια αξιόλογα ατοπήματα (στήλες P-Q-R)

          στήλη Ο , κωδικός **1δ1** = χρέωση ή ΜΗ του ‘’κατ’ αρχάς’’

…………………………………

04.00’ : πάγιο αναλογικής = το ‘’κατ’ αρχάς’’ 20€ (2009 έως σήμερα) [[[12€ από 2005-5ο & 2,3€ από 1997]]] ..///..

youtu.be/UMok5KLF5Jc

277β ( 2021-5ος ) ………………………….

     00.00’ : αναλύοντας μία κληρονομιάς αποδοχή του 1ου του 2004

           Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

     των κάτωθι καταχωρίσεων στο XLs-θεμέλιο [218]

              ……………………

09.00’ : αυτό το διάστημα η μαμά σας , η ΑΓΑΠΕ , χρεώνει αντίστροφα 1] πάγια = 8,8 & 2] πάγιο αναλογικής = 10,56 ..///.. εν έτι 2004 ΔΕΝ χρεώνει το πάγιο της αναλογικής (στο 2005 το χρέωνε)

youtu.be/BHNbSVc1Dek

…..