282κ = στο συνολικό ποσό πορίσματος προς ανακριτή σε Κ-15-17

…………………………………………………..

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’291’’ (υποσελίδα ‘’291-281’’

……………………… ‘’yT’’ .… ενημέρωση ”282κ”…….

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’291’’

302γ ( 2021-6ος ) ……………………………….

      wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200’’ ( παρουσίαση της υποσελίδας

291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ – πίνακας

     22.42’ : 282κ = 1.996€

youtu.be/_g6S04Uut2M

371 ( 2021-11ος ) ………………………….

κ.κ. δικαστες

291-πίνακας

         282κ = λάθος ελεγκτή στο συνολικό ποσό πορίσματος

                προς ανακριτή σε Κ-15-17 = 1.996,87€  

youtu.be/GT3InRH1HLI

482γ ( 2023-06ος-04) ………….…………

00.00’ : 291-282κ = δίκη ΤΑΝ – λάθος ελεγκτή (= στο συνολικό ποσό πορίσματος προς ανακριτή σε Κ-15-17) , [κατάχρηση = 182.039€] , [δικές μου σούμες στα ποσά του πορίσματος  ανακριτή {281β = 172.590,87 + 281γ = 8.114,16 , σύνολο = 180.705 , ΑΡΑ λάθος = 1.334,24€ (= αμεση ΑΦΑΊΡΕΣΗ)}

youtu.be/BEItqUXvJDM

485γ ( 2023-06ος-20) ………….…………

18.18’ : 291-281 [ΙΔΕ πίνακας του 291-281 της 2023-01-05 στο τέλος της σελίδας] , ..///.. [……..]

..///.. 31.01’ : 291-282κ [= λάθος ελεγκτή στο συνολικό ποσό πορίσματος προς ανακριτή σε Κ-15-17] , [νέα τιμή = 1.334,24€] , [ΑΜΕΣΑ αφαιρετέο] ..///.. 32.00’ :  κατάργηση 281κ2(α-β) , [281κ2α = ΔΟΛΟΣ = κακώς ζητούμενο κ-18 = ενώ βλέπει στα συμβόλαια , ενσωματωμένο ( ως δικαιώματα ) στο ποσό πληρωμής , το ΤΑΧΔΙΚ κάνει τον ψόφιο κοριό και ζητάει ΤΑΝ -9% ή ΤΑΝ 5%] , [281κ2β = ΔΟΛΟΣ = περί κ-18 = ενώ βλέπει στα συμβόλαια , ενσωματωμένο στο ποσό πληρωμής , το ΤΑΧΔΙΚ & πληρωμένο στην κατάσταση ΤΑΝ -9% ή ΤΑΝ 5% …  κάνει τον ψόφιο κοριό] , [είναι θέμα Δ.Ο.Υ.]

youtu.be/rUepeu26fag

494γ (2023-07ος– 28) ………….…………

1.00.41’ : 291-282κ = λάθος ελεγκτή στο συνολικό ποσό πορίσματος προς ανακριτή σε Κ-15-17 [νέος κωδικός] , [… ‘’291-282 -πίνακας’’ …  της 2023-07-23]  , [ποσό 1.996€ {υποχρεωτική αφαίρεση} , {μεταφέρεται στον 291-πίνακα}] , [πρέπει κωδικό & με ΤΑΣ]

youtu.be/Y5HyW9lCREw