281φ = διπλοπληρωμή ΤΑΝ -9% σε προσύμφωνα  του παππού

…………………………………………..

2022-12-20 ……….   αυτονόμηση

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’291’’ (υποσελίδα ‘’291-281’’

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’299’’ (υποσελίδα ‘’299-281φ’’

………………………………… ‘’yT’’ .…  ”281φ ‘’…..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’291’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299’’

284γ ( 2021-5ος ) ………………………….

      καταχωρώντας στο XL/s θεμέλιο[218] σε ΟΛΟΥΣ τους υποΠίνακες

             τον 1ο του 2004

μια ‘’αγοραπωλησία ΒΑΣΕΙ προσυμφώνου ΜΕ αρραβώνα 4.000€’’

      ‘’αγοραπωλησία’’ 26.400€ στο βιβλίο συμβολαίων

      ‘’αγοραπωλησία’’ 26.400€ στο συμβόλαιο – τίτλος πράξης

      ‘’αγοραπωλησία’’ 26.400€ στην μηνιαία κατάσταση

             με υπερβάλλον ΤΑΝ & ΤΑΣ

      ΟΡΘΗ αξία πράξης = 22.400€ [283ω10]

      ‘’αγοραπωλησία’’ 26.400€ στο πόρισμα του ελέγχου ΤΑΝ

             ΑΝ διάβασε το συμβόλαιο = ΔΟΛΟΣ [281υ]

             ΚΑΚΩΣ υπερΚαταλογιστήκανε σε κ-18 [282λ] = 600€

      στο τέλος του συμβολαίου ,στην εξαγωγή ποσών πληρωμής από πολίτη

             η μαμά αναφέρει ‘’αφαιρούμε τον αρραβώνα’’

      στο XL/s θεμέλιο[218] {9ος υποπίνακας ‘’ταμεία –καταστάσεις’’

             ο έλεγχος ζητάει 29,38€ , ενώ έπρεπε 28,17€

             η μαμά βάζει στην κατάσταση μηνός 29,38€ , ενώ έπρεπε 28,17€

…………………………….

07.00’ : στις πληρωμές με κατάσταση μηνός , το ποσό του ‘’283ω10’’ , το καταχωρώ ΑΜΕΣΑ ως αφαιρετέο στα κ-15-17 στον πίνακα ‘’291=ΔΙΚΗ’’

youtu.be/wph0jxXD1J8

298γ ( 2021-5ος ) ………………………….

καταχωρώντας στον 10ο του 1998 [219α23]

μία αγοραπωλησία ΒΑΣΕΙ προσυμφώνου (του παππού)

        ΜΕ τίμημα = αρραβώνας = αντικειμενική Δ.Ο.Υ. = 5.000.000δρχ

                = ΠΑΓΙΑ πράξη

        ΑΡΑ 4 φορές πληρωμή ΤΑΝ 9% = 4*5.685 = 22.740δρχ

                      επειδή ο παππούς πλήρωσε τα πάντα

                ΚΑΚΩΣ πληρωμή κ-18 = 9% επί δικαιωμάτων = 5.685δρχ

                      & εθνική ανά συμβόλαιο [281δ]

                      & πληρωμή με μηνιαία κατάσταση [281υ]

                      & τα ζητάει & ο έλεγχος ΤΑΝ [281α] & [282λ]

                            οία πληρώνονται στις ρυθμίσεις

                ΚΑΚΩΣ χαρτοσημαίνει τις διάφορες μαλακίες

                      αντί στο πορτοφόλι , το ‘’κατ’ αρχάς’’ = 1.000δρχ [283ω5]

                      ‘’κινητό επίσημα 2α φύλλα’’ = 360δρχ

                      ‘’κινητό επίσημα 1ο φύλλο’’ = 180δρχ

youtu.be/DMBO2IwEGn0

303ε ( 2021-6ος ) ……………………………….

.            Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

      218  = XLs-θεμέλιο { σε ΟΛΟΥΣ τους σχετικούς υποΠίνακες

             υπ’ όψιν 291 = ΔΙΚΗ ΤΑΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ = ‘’αρραβών’’ προσυμφώνων & αγοραπωλησίες

              με εμπλοκή στα δεδομένα παππού [204] & ΑΓΑΠΕ [280]

        04.00’ : ΟΤΑΝ υπάρχει προσύμφωνο στου παππού

              ΠΑΝΤΑ υπάρχει & η σχετική πληρωμή ΤΑΝ κ-18 = 9%

              οία ΔΕΝ υπολογίζεται από ΑΓΑΠΕ

                     με συνέπεια να διπλοπληρώνεται το κ-18 (& ΤΑΣ)

                           μερικές φορές το ΞΑΝΑαπαιτεί & ο έλεγχος ΤΑΝ

        05.00’ : ΟΤΑΝ υπάρχει αρραβών στο προσύμφωνο του παππού

              & εκτελείται από ΑΓΑΠΕ

                   συνήθως ΔΕΝ υπολογίζεται ο αρραβών

                         με συνέπεια να διπλοπληρώνεται το κ-18 (& ΤΑΣ)

                               μερικές φορές το ΞΑΝΑαπαιτεί & ο έλεγχος ΤΑΝ

youtu.be/m1gq2zurSuE

308ε ( 2021-6ος ) ……………………………….

1.20.00’ : καταγράφουμε ΟΛΑ τα προσύμφωνα του παππού & τις αντίστοιχες ΛΥΣΕΙΣ ή εκτελεστές πράξεις (αγοραπωλησίες , προίκες , κλπ) ,με χρονική αλληλοΕνημέρωση μεταξύ τους ..///.. αρκετά , λαμβάνουν χώρα επί ΑΓΑΠΕ και ΕΔΩ είναι το 281υ = διπλοπληρωμή σε αγοραπωλησίες ΒΑΣΕΙ προσυμφώνου {{{ = ΌΧΙ υπολογισμός αρραβώνα (& ΤΑΝ =9% ,που πάντα πλήρωνε ο παππούς)}}} ..///.. ΕΤΣΙ ,στην 1η αγοραπωλησία (α.α. 15) βάσει προσυμφώνου του παππού ,το κ-18 =ΤΑΝ 9% επί του αρραβώνα = 4.985δρχ ,ΙΣΩΣ το πληρώνουμε 3 φορές {{ παππούς + πληρωμή τραπεζα ανά συμβόλαιο (αναζήτηση) + πληρωμή τραπεζα με μηνιαία κατάσταση !!!!!!!!!!!!!}}

youtu.be/DRSzZdUcydY

398α ( 2022-5ος ) ……………………………….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ

     wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200’’ {‘’280’’ ( ‘’281’’ παρουσίαση της υποσελίδας

            προς πίνακα 291-281 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ {= ΑΜΕΣΑ αφαιρετέα}

40.00’ : 281φ = διπλοΠληρωμή ΤΑΝ -9% σε προσύμφωνα  του παππού

     προσύμφωνα σε εκτέλεση από μαμά

     01.16.00’ : 68 ορφανά προσύμφωνα !!!! 1990 έως 1998

……………

40.00’ : 281φ = διπλοΠληρωμή ΤΑΝ -9% σε προσύμφωνα  του παππού ..///.. νέος κωδικός στο ‘’281’’ ..///.. ΑΜΕΣΗ συσχέτιση με πίνακα 291-281 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ & μάλιστα = ΑΜΕΣΑ αφαιρετέα από το ποσό του κορυδαλλού ..///.. Η/Υ – ΖΗΛ – μαμά – κύρος {= φάκελος με ΟΛΑ τα ενδιαφέροντα για την ΔΙΚΗ –ΤΑΝ , ανά έτος} ..///.. ήξερα πως & τα προσύμφωνα του παππού θα έπαιζαν ρόλο . έτσι , μέσα από την ανά έτος έρευνα στο βιβλίο συμβολαίων , έκανα καταγραφή & αυτών . ΚΑΘΩΣ επίσης , κάθε φορά την εκτέλεση του ή ακύρωση του ή … ..///.. π.χ. 1972 με : γονικές –δωρεές (27) & αναλογικές (91) & διαθήκες (6) & κληρονομιάς αποδοχή (22) & δάνεια (0) & μισθώσεις (0) = 8.400δρχ πεταμένα χρήματα στο ΤΑΝ αντί στο πορτοφόλι ..///.. στήλη με πόρους ..///.. στήλη με ΤΑΝ ..///.. περί ανεκτέλεστων προσυμφώνων ..///.. τακτική του παππού στα προσύμφωνα σε δικαιώματα & ταμεία {= ΟΛΑ χρέωση κατά την πράξη} ..///.. 53.00’ : κατά την προηγούμενη αναφορά μου , το ποσό της κατάχρησης , είχε κατέβει από τα 119.999€ . ΣΗΜΕΡΑ θα κατέβει κι’ άλλο ..///.. μέχρι που ανέλαβε η μαμά , το βιβλίο συμβολαίων ήταν ολόσωστα ενημερωμένο ..///.. σε 5 τσιγάρα , έβγαλα τα αποτελέσματα από 1990 έως 1998 (διασταυρώνοντας τα με τα αποθηκευμένα συμβόλαια) ..///.. η θαυμάσια δουλειά μου , 12 έτη καταγραφών , απέδωσε ΑΜΕΣΑ , για την εξαγωγή αποτελεσμάτων ..///.. 01.04.44’ : ξεκίνησα , μέσα από τα βιβλία εσόδων της μαμάς , να διασταυρώνω τα απαραίτητα στοιχεία ..///.. σε κάθε έτος του παππού , υπάρχει το XLs ‘’έσοδα’’ , με τις καταγεγραμμένες πράξεις ..///.. στον πίνακα 291-281 δημιουργήθηκε νέος υποΠίνακας 281φ , για την καταγραφή αα συμβολαίων & ποσών ..///.. 68 ορφανά προσύμφωνα !!!! 1990 έως 1998 ..///.. ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ περί αφαίρεσης του ποσού στην ΔΙΚΗ –ΤΑΝ

59.00’ : αγαπητοί μου πολίτες = ΑΝ οριστικοποίησε ο πρόγονος σας την αγοραπωλησία σε ΑΛΛΟΝ συμβολαιογράφο , ΠΡΕΠΕΙ να την αναλύσω , γιατί υπάρχει η πιθανότητα να έγινε διπλοΠληρωμή ταμείου κ-18 ..///.. 01.12.12’ : τι & πως το ψάχνεις αγαπητέ πολίτη ..///.. τι ποσό ζητάς αγαπητέ πολίτη από ΤΑΝ

youtu.be/ND4TvTlbViE

399 ( 2022-5ος ) ……………………………….

     wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200’’ {‘’280’’ ( ‘’281’’ παρουσίαση της υποσελίδας

            προς πίνακα 291-281 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ {= ΑΜΕΣΑ αφαιρετέα}

14.00’ : 281φ = διπλοΠληρωμή ΤΑΝ -9% σε

      προσύμφωνα  του παππού ΚΑΙ εκτελέσεις μαμάς

            αρραβώνας & πληρωμή ΤΑΝ κ-18 σε τράπεζα ή Δ.Ο.Υ.

………………………………………………

14.00’ : 281φ = διπλοΠληρωμή ΤΑΝ -9% σε προσύμφωνα  του παππού ΚΑΙ εκτελέσεις μαμάς ..///.. 33.00’ : προσοχή , μήπως βρούμε πληρωμή Δ.Ο.Υ. (συνημμένη της μεγάλης , με ποσό στο 9% αυτής = ΤΑΝ –κ18) ..///.. 52.00’ : ΝΑ το ΤΑΝ , 506δρχ , ΟΙΟ ξαναΠλήρωσε η μαμά , ΟΙΟ μας το ξαναΖητάει & ο έλεγχος ..///.. 1.04.00’ : αύριο θα κάνω αναζήτηση σε 60 συμβόλαια (= προσύμφωνα) του παππού περί αρραβώνα & πληρωμή ΤΑΝ κ-18 σε τράπεζα ή Δ.Ο.Υ.

youtu.be/kuZr_69N1po

400 ( 2022-5ος ) ……………………………….

     wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200’’ {‘’280’’ ( ‘’281’’ παρουσίαση της υποσελίδας

            προς πίνακα 291-281 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ {= ΑΜΕΣΑ αφαιρετέα}

00.00’ : 281φ = διπλοΠληρωμή ΤΑΝ -9% σε

      προσύμφωνα  του παππού ΚΑΙ εκτελέσεις μαμάς

            αρραβώνας & πληρωμή ΤΑΝ κ-18 σε τράπεζα ή Δ.Ο.Υ.

      με πληρωμή στην τράπεζα ανά συμβόλαιο , έως 1998-10ο

            η μαμά έως  & 2000

      με κατάσταση μηνός πληρωμή στην τράπεζα , από 1998-11ο

            η μαμά από 1998-8ο

      έως 2016-6ο

            η μαμά έως 2017-1ο

      αποτέλεσμα για 281φ {στον πίνακα 291-281} = 72,51€

            τα ορφανά του παππού , μέχρι σήμερα είναι 283,17€

      14.41’ : 281φ = διπλοΠληρωμή ΤΑΝ -9% σε

      προσύμφωνα  άλλων συμβολαιογράφων ΚΑΙ εκτελέσεις μαμάς

            αρραβώνας & πληρωμή ΤΑΝ κ-18 σε τράπεζα ή Δ.Ο.Υ.

                        ………………………………………………

00.00’ : 281φ = διπλοΠληρωμή ΤΑΝ -9% σε προσύμφωνα  του παππού ΚΑΙ εκτελέσεις μαμάς ..///.. αρραβώνας & πληρωμή ΤΑΝ κ-18 σε τράπεζα ή Δ.Ο.Υ. ..///..  με πληρωμή στην τράπεζα ανά συμβόλαιο , έως 1998-10ο {η μαμά έως  & 2000} ..///.. με κατάσταση μηνός πληρωμή στην τράπεζα , από 1998-11ο {η μαμά από 1998-8ο} ..///.. έως 2016-6ο {η μαμά έως 2017-1ο} ..///.. μέχρι χτες άνοιξα & έλεγξα εξονυχιστικά , 60φακέλους – συμβόλαια ..///. σήμερα άνοιξα άλλους 20 του παππού , για να καταγράψω ΜΟΝΟ ποσά πράξης – αρραβώνα – πληρωμής ΤΑΝ ..///.. με 7 πράξεις (από τις 16) της μαμάς , αποτέλεσμα για 281φ {στον πίνακα 291-281} = 72,51€ ..///.. υπάρχουν όμως  , για 1980-1998 , άλλα 70 ορφανά του παππού ..///.. περίπτωση ποσού ΤΑΝ στο τίμημα & όχι στον αρραβώνα ..///.. προσοχή = η μαμά κάποιες φορές αναφέρει παντού (βιβλίο συμβολαίων , τίτλο πράξης , κατάσταση) αγοραπωλησία , ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΕΙ αρραβώνα , ΑΡΑ κοιτάζουμε όλο το κείμενο + συνημμένα ..///.. ΑΣ ελπίσουμε ΟΛΑ τα ορφανά του παππού , να είναι καμουφλαρισμένα μέσα στης μαμάς ..///.. έχω ψάξει στα βιβλία εσόδων {zηλ} + βιβλία συμβολαίων + μέσα στα κείμενα των συμβολαίων ΕΩΣ 2004-12ο ..///.. έχω ψάξει στα βιβλία εσόδων {zηλ} + βιβλία συμβολαίων ΕΩΣ 2011-12ο ..///.. θα ψάξτε ΕΩΣ σήμερα , ανά συμβόλαιο ..///.. χτες , στο 2022 , είδα αγοραπωλησία σε εκτέλεση του παππού ..///.. τα μεγάλα συμβόλαια , ΘΑ τα βρώ με αναζήτηση ΑΦΜ Ή … ..///.. τα ορφανά του παππού , μέχρι σήμερα είναι 283€ ..///.. έχουμε άλλα 40 ορφανά από 1980 έως 1989 ..///.. 19.00’ : κ.κ. Δικαστές , λόγω 281φ , το ποσό απαίτησης ΤΑΝ να κατέβει στα 118.101,11€ ..///..  & με τα υπό ‘’αίρεση’’ ΠΡΕΠΕΙ να σφυρίξτε στο ΤΑΝ να επιστρέψει 31.692,01€

14.41’ : 281φ = διπλοΠληρωμή ΤΑΝ -9% σε προσύμφωνα ΑΛΛΩΝ συμβολαιογράφων ΚΑΙ εκτελέσεις μαμάς ..///.. αρραβώνας & πληρωμή ΤΑΝ κ-18 σε τράπεζα ή Δ.Ο.Υ. ..///.. αναζητούμε πληρωμή ΤΑΝ σε τράπεζα ή Δ.Ο.Υ. ..///. σκοτάδι . ΟΛΟΙ , όπως η μαμά , σούμα ποσά = …. ΚΑΜΙΑ ανάλυση όπως ο παππούς ..///.. 24.42’ : φάκελος – συμβόλαιο μαμάς = ολοκληρωτική έλλειψη αναγκαίων συνημμένων εγγράφων από τους ΑΛΛΟΥΣ συμβολαιογράφους , στο 30% τα ίδια τα προσύμφωνα ..///.. πιθανόν να είναι στα ‘’μπάζα’’ ..///.. 27.00’ : zηλ – αναφορά = το κάθε συμβόλαιο , ΠΡΟΣ άλλον συμβολαιογράφο , είναι ένα ΙΕΡΟ σύνολο εγγράφων με μία δεδομένη & δομημένη διάρθρωση αυτών …. η παραμικρή έλλειψη είναι ΔΟΛΟΣ ..///.. 30.00’ : π.χ. 1ο συμβόλαιο … θέμα … 2α φύλλα … πολυπρόσωπη … ποσό πληρωμής = σούμα ή κάποια αναφορά  … ΤΑΧΔΙΚ .. κλπ θέματα{{{σύγκριση με μαμά/παππού , στους κωδικούς μας}}} ..///.. ΟΜΟΙΩΣ , π.χ. 2ος συμβολαιογράφος … π.χ. 3ο συμβόλαιο … π.χ. 4ο συμβόλαιο π.χ. 3ου συμβολαιογράφου … π.χ. 5ο συμβόλαιο … π.χ. 6ο συμβόλαιο 4ου συμβολαιογράφου … π.χ. 7ο συμβόλαιο ..///.. υπολογίζει / ΔΕΝ υπολογίζει αρραβώνα ή πληρωμή ΤΑΝ – Δ.Ο.Υ. , η μαμά στα πρώην συμβόλαια ..///.. υπολογίζει / ΔΕΝ υπολογίζει αρραβώνα ή πληρωμή ΤΑΝ – Δ.Ο.Υ. , ο έλεγχος ΤΑΝ στα πρώην συμβόλαια

                        ………………………………………………

47.47’ : την πάτησε ο σεφ του ΔΟΛΟΥ ..///.. έφερε ΜΟΝΟ ένα πληρεξούσιο , από ΟΛΟ το απαραίτητο πακέτο (προσύμφωνο & συνημμένα) ..///.. ΟΠΟΥ εμφανίζεται το ‘’μούτρο’’ ψάχνουμε για ΔΟΛΟ

52.00’ : για συγκρίνεται όλους αυτούς & την μαμά (30 έτη) ΣΕ ΣΧΕΣΗ με τις αναλυτικές αναφορές των ποσών πληρωμής στα συμβόλαια της μαμάς από το 2021 !!!!!! & μετά

youtu.be/X3oHFoF015U

401γ ( 2022-5ος ) ……………………………….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ

     wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200’’ {‘’280’’ ( ‘’281’’ παρουσίαση της υποσελίδας

            προς πίνακα 291-281 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ {= ΑΜΕΣΑ αφαιρετέα}

12.00’ : 281φ = διπλοΠληρωμή ΤΑΝ -9% σε

      προσύμφωνα  του παππού ΚΑΙ εκτελέσεις μαμάς

            αρραβώνας & πληρωμή ΤΑΝ κ-18 σε τράπεζα ή Δ.Ο.Υ.

      τα ορφανά του παππού , πήγανε στα 379,89€

                        ………………………………………………

12.00’ : 281φ = διπλοΠληρωμή ΤΑΝ -9% σε προσύμφωνα  του παππού ΚΑΙ εκτελέσεις μαμάς ..///.. αρραβώνας & πληρωμή ΤΑΝ κ-18 σε τράπεζα ή Δ.Ο.Υ. ..///.. ΠΡΕΠΕΙ να σταματήσω την ανζήτηση – καταγραφή των ορφανών του παππού , γιατί έχουμε & ΔΙΚΗ σε λίγες ημέρες ..///.. τα ορφανά του παππού , πήγανε στα 379,89€ ..///.. ΠΑΙΔΙΑ μου προσοχή ο παππούς τότε πλήρωνε ΤΑΝ στο τίμημα & ΟΧΙ στον αρραβώνα {άραγε τι δικαιώματα χρέωνε ;;} ..///..  σύγκριση με άλλους συμβολαιογράφους

youtu.be/NOfTiZnSl7Q

402β ( 2022-6ος ) ……………………………….

04.40’ : 281φ = διπλοΠληρωμή ΤΑΝ -9% σε προσύμφωνα  του παππού ΚΑΙ εκτελέσεις μαμάς ..///.. αρραβώνας & πληρωμή ΤΑΝ κ-18 σε τράπεζα ή Δ.Ο.Υ. ..///.. έκανα αναζήτηση των ‘’ακριβών’’ ορφανών του παππού , με οδηγό το όνομα ή το ΑΦΜ στην ‘’e’’ εφαρμογή της μαμάς = ΔΥΣΤΥΧΩΣ καμία προσθετική εκτέλεση από μαμά (σε όσα συμβόλαια υπάρχει καταγραφή , επειδή έχουμε χάσει 2 φορές τον σκληρό)

youtu.be/HGcNSUxadDA

422ν ( 2022-8ος-30) ………….…………

30.50’ :’299-281φ = διπλοπληρωμή ΤΑΝ -9% σε προσύμφωνα  του παππού’’ {ποσό φόρου = 21,75€ & επικαρπία = 257,98€} , {έχω υπό αναζήτηση άλλα 500 προσύμφωνα}

youtu.be/t9x3h9bMUSM

494γ (2023-07ος– 28) ………….…………

57.27’ : 291-281φ = διπλοπληρωμή ΤΑΝ -9% σε προσύμφωνα  του παππού , [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο ‘’291-281’’ της 2023-07-23] , [ποσό 72€ {υποχρεωτική αφαίρεση} , οίο ΜΕ επικαρπία = 1.021€ {μεταφέρονται στον 291-πίνακα}]

youtu.be/Y5HyW9lCREw

496γ (2023-08ος-07) ………….…………

00.00’ : 291-πίνακας της 2023-08-06 […………]

            ……………………

36.00’ :’υπό Αίρεση {= περί κ-18}’’ , (στήλες N – O) , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι : …]

……………

49.19’ : 291-281φ1 = διπλοπληρωμή ΤΑΝ -9% σε προσύμφωνα  του παππού , [χρωματισμός & στα ‘’υπό αναζήτηση’’ & στο ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’] , [ποσό 72€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 1.021€]

youtu.be/TebVBYSSmC4