281κ = ΚΑΚΩΣ ζητούμενο κ-18 ΚΑΘΩΣ χαρτοσημασμένο

……………………………………….

2019-07/08-(281-13) ……………   … ΕΠΕΤΑΙ … 281κ = πρώην 281ι = ΔΟΛΟΣ = …///… διπλο-πληρωμή κ-18 [ κωδικός **3** στο αρχείο ‘’δίκη’’] …///… ΚΑΙ με μηνιαία κατάσταση ( και πληρωμή ) ΚΑΙ  ανά συμβόλαιο με χαρτοσήμανση για πάγια ( είτε παγίων είτε αναλογικών πράξεων ) του ΤΑΝ για το 5% ( κ-18) [ αλλά κου του ΤΑΣ η αθεόφοβη } ΑΛΛΑ σφυρίζει κλέφτικα ( υπ’ όψιν = δεν ζητάει κ-18 ) { μέχρι στιγμής = 168,4€ } ( ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ , με τα ανάλογα του παππού . έπεται σε άλλο ΖΗΛ-600 ) [ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ , με τα ανάλογα των υπολοίπων συμβολαιογράφων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον . έπεται σε άλλο ΖΗΛ-600 ] …///… μεταφέρεται στο ΖΗΛ-672 , για  ‘’ΡΟΣΙΝ’’ και ‘’ΡΟΤΙΝ’’ και ‘’ΡΟΚΙΝ’’

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’291’’ (υποσελίδα ‘’291-281’’

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ ( σχετικά θέματα στο ‘’ενΖ-281’’

………………………….… ‘’yT’’ .… ενημέρωση ”281κ”…..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’291’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ενΖ-281’’

74-5β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’280΄΄ παρουσίαση υποσελίδων

       281κ = κ-18 διπλοπληρωμή ( & ΤΑΣ ) & με κατάσταση

                ΑΛΛΑ και με χαρτοσήμανση ( μέχρι στιγμής 164€ )

youtu.be/ThR9cSS9woU

83-4α ( 2020-4ος ) ………………………….

291 = ΔΙΚΗ ΤΑΝ – πίνακας 291 ( = ΤΑΝ – ΔΟΛΟΣ ελέγχου )

          ανάλυση του XLs ‘’291-281’’ = 12.163,69€

                   281κ = κ-18 διπλοπληρωμή ( & ΤΑΣ ) & με κατάσταση

                                ΑΛΛΑ και με χαρτοσήμανση

youtu.be/mZwL9tHRxbs

135α-β-γ-δ ( 2020-5ος ) ………………………….

μέσα από την ανάλυση των καταχωρήσεων του 218 = XL/s θεμέλιο

ή μέσω συμβολαιογραφικής εφαρμογής ‘’bSymbolaio’’ [275]

        ΑΝ δεν την είχε σελιδοδείκτη

καταχωρώντας τον 1ο του 1998 ( = 219α23 )

        281κ =

youtu.be/OHlrJSRTLHQ

290δ ( 2021-5ος ) ………………………….

      Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

XLs-θεμέλιο [218] { ο νέος υποΠίνακας ‘’ΤΑΧΔΙΚ –ΚΛΠ’’

             παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

      στήλη G με ΤΑΝ

      στήλη Η με ΤΑΣ

……………………………

04.00’ : στο αρχείο , έχουμε ‘’χύμα’’ ένα τσουβάλι ‘’πούλια’’ ..///.. στα συμβόλαια , χαρτοσημασμένα σε άχρηστα πλέον έγγραφα (συνημμένα κάποτε) , έχουμε ακόμα ένα τσουβάλι ‘’πούλια’’

04.44’ : τα αγοράσαμε (χωρίς τιμολόγιο) , πετάξαμε τα χρήματα στα ΤΑΝ-ΤΑΣ , μουχλιάζουν στο υπόγειο , τα χαρτοσημάναμε στα συμβόλαια , τα δηλώσαμε ως έσοδο στην Δ.Ο.Υ. , μας τα ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΙ & ο έλεγχος ΤΑΝ

youtu.be/408PTbsvV4w

290ε ( 2021-5ος ) ………………………….

             υπ΄ όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

      Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

      XLs-θεμέλιο [218] {νέος πίνακας ‘’ΤΑΧΔΙΚ –κλπ’’

            παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

στήλη ‘’F’’ = ‘’κινητόν επίσημα’’ 1ης σελίδας [283σ2]

      χρήματα πεταμένα στο ΤΑΝ αντί στο πορτοφόλι

      04.04’ : …………. στήλη ‘’G’’ = ‘’ΤΑΝ –κ-18 = 9%

       στήλη ‘’J’’ = σύνολο

…………………

01.00’ : νομοθεσία περί ταμείου ΤΑΝ επί δικαιωμάτων σε 1ο & 2α φύλλα , τα ΟΠΟΙΑ η μαμά , έως το 2003 & τα χαρτοσήμανε στο συμβόλαιο του αρχείου & τα πλήρωνε με μηνιαίες καταστάσεις ..///.. συνήθως τα καταλογίζει & ο έλεγχος ΤΑΝ

03.00’ : στήλη ‘’F’’ = ‘’κινητόν επίσημα’’ 1ης σελίδας ..///.. ΠΡΟΣΟΧΗ είναι κρυμμένο συν (+) 20% υπέρ ΟΓΑ –κλπ

youtu.be/6fSsSEs3hQU

290ζ ( 2021-5ος ) ………………………….

      XLs-θεμέλιο [218] {νέος πίνακας ‘’ΤΑΧΔΙΚ –κλπ’’

            παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

στήλες με ‘’πούλια’’ [283σ] (1998 έως 2002)

            χρήματα πεταμένα στο ΤΑΝ αντί στο πορτοφόλι

      στήλη ‘’G’’ = ‘’ΤΑΝ –κ-18 = 9%

…………………

00.00’ : ..///.. & τα ΕΒΛΕΠΕ ο έλεγχος ΤΑΝ & έκανε τουμπεκί ..///.. ποιος είναι ο ρόλος των ταμείων ;; ..///.. αναφέρει , η μαμά στο συμβόλαιο , ‘’πάγια τέλη χαρτοσήμου’’ ..///.. να καταλογισθεί ΔΟΛΟΣ ελεγκτών ΤΑΝ γιατί τα έβλεπε & μας τα χρέωσε

youtu.be/mcdrimzplF4

298γ ( 2021-5ος ) ………………………….

καταχωρώντας στον 10ο του 1998 [219α23]

μία αγοραπωλησία ΒΑΣΕΙ προσυμφώνου (του παππού)

        ΜΕ τίμημα = αρραβώνας = αντικειμενική Δ.Ο.Υ. = 5.000.000δρχ

                = ΠΑΓΙΑ πράξη

        ΑΡΑ 4 φορές πληρωμή ΤΑΝ 9% = 4*5.685 = 22.740δρχ

                      επειδή ο παππούς πλήρωσε τα πάντα

                ΚΑΚΩΣ πληρωμή κ-18 = 9% επί δικαιωμάτων = 5.685δρχ

                      & εθνική ανά συμβόλαιο [281δ]

                      & πληρωμή με μηνιαία κατάσταση [281υ]

                      & τα ζητάει & ο έλεγχος ΤΑΝ [281α] & [282λ]

                            οία πληρώνονται στις ρυθμίσεις

youtu.be/DMBO2IwEGn0

302γ ( 2021-6ος ) ……………………………….

      wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200’’ ( παρουσίαση της υποσελίδας

291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ – πίνακας

15.15’ : 281κ1α =ΔΟΛΟΣ = διπλοπηρωμή με χαρτοσήμανση = κακώς ζητούμενο κ-18 = ενώ βλέπει στα συμβόλαια τα χαρτόσημα του ΤΑΝ για το 5% ΣΦΥΡΙΖΕΙ κλέφτικα = 168,40€ {ως ΑΦΑΙΡΕΤΕΑ ‘’υπό αίρεση’’)

15.35’ : 281κ1β = ΔΟΛΟΣ = περί κ-18 = διπλοπηρωμή με χαρτοσήμανση = ενώ βλέπει & στην κατάσταση πληρωμής & στα συμβόλαια τα χαρτόσημα του ΤΑΝ για το 5% ΣΦΥΡΙΖΕΙ κλέφτικα {ως ΑΦΑΙΡΕΤΕΑ ‘’υπό αίρεση’’)

16.00’ : 281κ2α = ΔΟΛΟΣ = κακώς ζητούμενο κ-18 = ενώ βλέπει στα συμβόλαια , ενσωματωμένο ( ως δικαιώματα ) στο ποσό πληρωμής , το ΤΑΧΔΙΚ κάνει τον ψόφιο κοριό και ζητάει ΤΑΝ -9% ή ΤΑΝ 5% {ως ΑΦΑΙΡΕΤΕΑ ‘’υπό αίρεση’’)

17.00’ : 281κ2β = ΔΟΛΟΣ = περί κ-18 = ενώ βλέπει στα συμβόλαια , ενσωματωμένο στο ποσό πληρωμής , το ΤΑΧΔΙΚ & πληρωμένο στην κατάσταση ΤΑΝ -9% ή ΤΑΝ 5% …  κάνει τον ψόφιο κοριό {ως ΑΦΑΙΡΕΤΕΑ ‘’υπό αίρεση’’)

youtu.be/_g6S04Uut2M

306δ ( 2021-6ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’290’’ υποσελίδα 291 = ΔΙΚΗ)

      πίνακας 291-283σ

      για το 1998 (4 μήνες)

             1.043,33€ ΚΑΚΩΣ πεταχτήκαν στο ΤΑΝ

                   ΚΑΚΩΣ δηλωθήκανε έσοδο στην Δ.Ο.Υ.

                   ΚΑΚΩΣ (εκτός ‘’3.600’’) τα καταλογίζει ο έλεγχος ΤΑΝ

      για το 1999 (2 μήνες ,μέχρι στιγμής)

             1.106€ ΚΑΚΩΣ πεταχτήκαν στο ΤΑΝ

                   ΚΑΚΩΣ δηλωθήκανε έσοδο στην Δ.Ο.Υ.

                   ΚΑΚΩΣ (εκτός ‘’3.600’’) τα καταλογίζει ο έλεγχος ΤΑΝ

             συν (+) 1.700€ ΚΑΚΩΣ πεταχτήκαν στο ΤΑΝ

                   με στατιστική τιμή από βιβλίο συμβολαίων

                   ΟΙΩΝ αναζητείται ο φάκελος του αρχείου

youtu.be/m6ApTD0TBTg

371 ( 2021-11ος ) ………………………….

κ.κ. δικαστες

291-πίνακας

      281κ1α = διπλοΠληρωμή ως χαρτοσήμανση = 168,40€ ( υπό αίρεση )

youtu.be/GT3InRH1HLI

461ζ ( 2023-01ος-23) ………….…………

05.05’ : 281κ2(α-β) κατάργηση

…………

06.16’ : 281κ1α = =ΔΟΛΟΣ = διπλοπηρωμή με χαρτοσήμανση = κακώς ζητούμενο κ-18 = ενώ βλέπει στα συμβόλαια τα χαρτόσημα του ΤΑΝ για το 5% ΣΦΥΡΙΖΕΙ κλέφτικα {ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο XLs ‘’291-281’’} ..///.. {ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο XLs ‘’291-281’’}

…………….

07.37’ : 281κ1β = ΔΟΛΟΣ = περί κ-18 = διπλοπηρωμή με χαρτοσήμανση = ενώ βλέπει & στην κατάσταση πληρωμής & στα συμβόλαια τα χαρτόσημα του ΤΑΝ για το 5% ΣΦΥΡΙΖΕΙ κλέφτικα ..///.. {ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο XLs ‘’291-281’’}

……………

08.28’ : 281κ1α (= 146,32€} & 281κ1β (= 209,13€) μεταφέρονται στον 291-πίνακα στα ‘’υπό αίρεση’’}

youtu.be/HeTINVWKqhU

494γ (2023-07ος– 28) ………….…………

38.28’ : 291-281κ1α = κακώς ζητούμενο κ-18 {διπλοπληρωμή με χαρτοσήμανση (ενώ βλέπει στα συμβόλαια τα χαρτόσημα του ΤΑΝ για το 5% ΣΦΥΡΙΖΕΙ κλέφτικα)} , [ποσό 195€ {υποχρεωτική αφαίρεση} , {μεταφέρεται στον 291-πίνακα}]

………….

40.14’ : 291-281κ1β = περί κ-18 {διπλοπληρωμή με χαρτοσήμανση (ενώ βλέπει & στην κατάσταση πληρωμής & στα συμβόλαια τα χαρτόσημα του ΤΑΝ για το 5% ΣΦΥΡΙΖΕΙ κλέφτικα)} , [ποσό 209€ {υποχρεωτική αφαίρεση} & ΜΕ ‘’υπό αναζήτηση’’ = 269 , οίο ΜΕ επικαρπία = 5.088€ {μεταφέρονται στον 291-πίνακα}]

youtu.be/Y5HyW9lCREw

496γ (2023-08ος-07) ………….…………

00.00’ : 291-πίνακας της 2023-08-06 […………]

            ……………………

36.00’ :’υπό Αίρεση {= περί κ-18}’’ , (στήλες N – O) , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι : …]

……………

40.00’ : 291-281κ1α = κακώς ζητούμενο κ-18 {υπάρχει χαρτοσήμανση (ενώ βλέπει στα συμβόλαια τα χαρτόσημα του ΤΑΝ για το 5% ΣΦΥΡΙΖΕΙ κλέφτικα)} , {& στην κατηγορία ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’} , [ποσό 195€]

……………

43.00’ : 291-281κ1β = περί κ-18 {διπλοπληρωμή με χαρτοσήμανση (& στην κατάσταση πληρωμής & στα συμβόλαια τα χαρτόσημα του ΤΑΝ για το 5%)} , [ποσό 209€ οίο ΜΕ επικαρπία = 5.088€] , [& ‘’υπό αναζήτηση’’ = 60€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 555€] , [& ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’]

youtu.be/TebVBYSSmC4

497γ (2023-08ος-09) ………….…………

11.31’ : 291-πίνακας , της 2023-08-06 , [12.21’ :υπό Αίρεση {= περί ΤΑΣ}’’ (στήλες P – Q) [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι : …

……………

16.00’ : 281κ1β2  [ποσό 139€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 3.333€] , {& στα ‘’υπό αναζήτηση’’(καταγραφή ενημερωτικό = 33€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 222€) & στα ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’}

youtu.be/9CmlKoaXuBg

502γ (2023-09ος-10) ………….…………

19.19’ : 291-281 (= ΔΟΛΟΣ ΤΑΝ) & 291-282 (= λάθη ελεγκτών ΤΑΝ) , [από αυτό το λεπτό , ΠΡΕΠΕΙ να δούνε οι υπεύθυνοι του ΤΑΝ & οι κ.κ. δικαστες] , [291-πίνακας της 2023-08-25] , [291-281 της 2023-08-25] , [γνωρίζοντας πλέον πλήρως την τακτική του ΤΑΝ απέναντι στους συμβολαιογράφους]

………..

31.43’ : 291-281κ1β [= 269€] , [γαλάζιο στο ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’] , [καταγραφή ποσού στο ‘’υπό Αίρεση (= περί κ-18)’’ , οίο ΜΕ επικαρπία = 5.088€] , [γαλάζιο στο ‘’υπό αναζήτηση’’ & καταγραφή ποσού 60€ στο ’’ενημερωτικό’’ , οίο ΜΕ επικαρπία = 555€]

………..

34.00’ : 291-281κ1β2 [= 179€] , [γαλάζιο στο ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’] , [καταγραφή ποσού στο ‘’υπό Αίρεση (= περί ΤΑΣ)’’ , οίο ΜΕ επικαρπία = 3.333€] , [γαλάζιο στο ‘’υπό αναζήτηση’’ & καταγραφή ποσού 33€ στο ’’ενημερωτικό’’ , οίο ΜΕ επικαρπία = 222€]

youtu.be/KQgK9VY9RoY