281ι = ΔΟΛΟΣ – υπερΠληρωμές σε κ-18 & κ-15-17 & ΤΑΣ

…………………………………..

2019-07/08-(281-12) ……………… … ΕΠΕΤΑΙ … 281ι = 281θ = ΔΟΛΟΣ = κακώς ζητούμενο προς απόδοση = κ-18-15-17 …///… κωδικοί αρχείου ‘’δίκη’’ : **4**  = βλέπει πως πλήρωσε παραπάνω ΑΛΛΑ κάνει την κουφή [ συμβόλαιο 903 της 23/03/2000 , γονική , ζητάει για κ-18 = 37,37€ & για κ-15 = 265,08€ & για κ-17 = 56,33€ ( ακριβώς τα ίδια ποσά τα πλήρωσε η ΑΓΑΠΕ ) [[[[ ενώ τα σωστά είναι κ-18 = 26,43€ & κ-15 = 151,66€ & κ-17 = 29,62€ ]]] . ΔΗΛΑΔΗ και πρέπει να αφαιρεθούν με ‘’ΡΟΚΙΝ’’ οι πληρωμές , και πρέπει να αφαιρεθούν κ-18 = 10,94€ & κ-15-17 = 140,13€ με ‘’ΡΟΤΙΝ’’ . { μέχρι στιγμής πρέπει να αφαιρεθούν από απαιτήσεις ΤΑΝ , κ-18 = 959,38€ , κ-15-17 = 978,72€ ) …///… μεταφέρεται στο ΖΗΛ-673  , για ‘’ΡΟΣΙΝ’’ και ‘’ΡΟΤΙΝ’’ και ‘’ΡΟΚΙΝ’’

281ι1 = περί κ-18 (υπερΠληρωμή)

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’291’’ (‘’291-281’’

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’299’’ (‘’299-280’’

………‘’yT’’ .… ενημέρωση ”281ι1”..……………………………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’291’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299’’

36-7-8-9α ( 2020-4ος ) ………………………….

30.03’ : περί ‘’281ι’’

youtu.be/J0V0n2wEIFA

74-5β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’280΄΄ παρουσίαση υποσελίδων

       281ι1 = κ-18 βλέπει πως πλήρωσε παραπάνω

                ΑΛΛΑ κάνει την κουφή ( μέχρι στιγμής 959€ )

youtu.be/ThR9cSS9woU

83-4α ( 2020-4ος ) ………………………….

291 = ΔΙΚΗ ΤΑΝ – πίνακας 291 ( = ΤΑΝ – ΔΟΛΟΣ ελέγχου )

          ανάλυση του XLs ‘’291-281’’ = 12.163,69€

                   281ι1 = κ-18 βλέπει πως πλήρωσε παραπάνω

                               ΑΛΛΑ κάνει την κουφή

youtu.be/mZwL9tHRxbs

273β ( 2021-4ος ) ………………………….

καταχωρώντας τον 1ο του 2006 ( = 219α15 )

      περί του 218 = XLs-θεμέλιο { πίνακας 9 = ταμεία

02.29’  ΠΡΟΣΟΧΗ , ο έλεγχος ΤΑΝ , καταχωρεί απαιτήσεις του

             αναλυτικά ανά συμβόλαιο & ανά κ-18-15-17

      ΟΤΑΝ είναι συγκεντρωτικά = ΔΟΛΟΣ

              διότι υπάρχουν υπερΠληρωμές [281ι & 281μ]

youtu.be/PDYy07LIpaY

371 ( 2021-11ος ) ………………………….

κ.κ. δικαστες

291-πίνακας

      281ι1 υπερΠληρωμή = 380,82€ ( υπό αίρεση )

youtu.be/GT3InRH1HLI

443γ ( 2022-10ος– 18) ………….…………

30.30’ :  ανάλυση κωδικών (… 281ι , …)

youtu.be/JcssmRAr5Js

494γ (2023-07ος– 28) ………….…………

34.24’ : 291-281ι1 = περί κ-18 (ενώ βλέπει πως πλήρωσε παραπάνω ΑΛΛΑ κάνει την κουφή) , [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο ‘’291-281’’ της 2023-07-23] , [ποσό 959€ {υποχρεωτική αφαίρεση} , οίο ΜΕ επικαρπία = 7.011€ {μεταφέρονται στον 291-πίνακα}]

youtu.be/Y5HyW9lCREw

496γ (2023-08ος-07) ………….…………

00.00’ : 291-πίνακας της 2023-08-06 […………]

            ……………………

36.00’ :’υπό Αίρεση {= περί κ-18}’’ , (στήλες N – O) , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι : …]

……………

39.00’ : 291-281ι1α = περί κ-18 (ενώ βλέπει πως πλήρωσε παραπάνω ΑΛΛΑ κάνει την κουφή) , [ποσό 959€ {& στην κατηγορία ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’} , οίο ΜΕ επικαρπία = 7.011€]

youtu.be/TebVBYSSmC4

502γ (2023-09ος-10) ………….…………

19.19’ : 291-281 (= ΔΟΛΟΣ ΤΑΝ) & 291-282 (= λάθη ελεγκτών ΤΑΝ) , [από αυτό το λεπτό , ΠΡΕΠΕΙ να δούνε οι υπεύθυνοι του ΤΑΝ & οι κ.κ. δικαστες] , [291-πίνακας της 2023-08-25] , [291-281 της 2023-08-25] , [γνωρίζοντας πλέον πλήρως την τακτική του ΤΑΝ απέναντι στους συμβολαιογράφους]

………..

26.26’ : 291-281ι1α [= 1.895€] , [γαλάζιο στο ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’ & καταγραφή ποσού στο ‘’υπό Αίρεση (= περί κ-18)’’ , οίο ΜΕ επικαρπία = 7.011€]

youtu.be/KQgK9VY9RoY

281ι1β = περί ΤΑΣ (υπερΠληρωμή)

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’291’’ (‘’291-281’’

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’299’’ (‘’299-280’’

……… ‘’yT’’ .… ενημέρωση ”281ι1β”…………………………………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’291’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299’’

497γ (2023-08ος-09) ………….…………

11.31’ : 291-πίνακας , της 2023-08-06 , [12.21’ :υπό Αίρεση {= περί ΤΑΣ}’’ (στήλες P – Q) [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι : …

……………

12.42’ : 291-281ι1β  {πλήρωσε παραπάνω (=281ι1α*6/9) , {& στα ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’} , [ποσό 639€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 4.674€]

youtu.be/9CmlKoaXuBg

502γ (2023-09ος-10) ………….…………

19.19’ : 291-281 (= ΔΟΛΟΣ ΤΑΝ) & 291-282 (= λάθη ελεγκτών ΤΑΝ) , [από αυτό το λεπτό , ΠΡΕΠΕΙ να δούνε οι υπεύθυνοι του ΤΑΝ & οι κ.κ. δικαστες] , [291-πίνακας της 2023-08-25] , [291-281 της 2023-08-25] , [γνωρίζοντας πλέον πλήρως την τακτική του ΤΑΝ απέναντι στους συμβολαιογράφους]

………..

28.48’ : 291-281ι1β [= 791€] , [γαλάζιο στο ‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’ & καταγραφή ποσού στο ‘’υπό Αίρεση (= περί ΤΑΣ)’’ , οίο ΜΕ επικαρπία = 4.674€]

youtu.be/KQgK9VY9RoY

……….… 281ι2 = περί κ-15-17 (υπερΠληρωμή)

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’291’’ (‘’291-281’’

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’299’’ (‘’299-280’’

……… ‘’yT’’ .… ενημέρωση ”281ι2”…………………………..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’291’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299’’

…… ‘’yT’’ .… ενημέρωση ”281ι”  ……………..

36-7-8-9α ( 2020-4ος ) ………………………….

30.03’ : περί ‘’281ι’’

youtu.be/J0V0n2wEIFA

74-5β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’280΄΄ παρουσίαση υποσελίδων

       281ι2 = κ-15-17 βλέπει πως πλήρωσε παραπάνω

                ΑΛΛΑ κάνει την κουφή ( μέχρι στιγμής 978€ )

youtu.be/ThR9cSS9woU

83-4α ( 2020-4ος ) ………………………….

291 = ΔΙΚΗ ΤΑΝ – πίνακας 291 ( = ΤΑΝ – ΔΟΛΟΣ ελέγχου )

          ανάλυση του XLs ‘’291-281’’ = 12.163,69€

                   281ι2 = κ-15-17 βλέπει πως πλήρωσε παραπάνω

                               ΑΛΛΑ κάνει την κουφή

youtu.be/mZwL9tHRxbs

273β ( 2021-4ος ) ………………………….

καταχωρώντας τον 1ο του 2006 ( = 219α15 )

      περί του 218 = XLs-θεμέλιο { πίνακας 9 = ταμεία

02.29’  ΠΡΟΣΟΧΗ , ο έλεγχος ΤΑΝ , καταχωρεί απαιτήσεις του

             αναλυτικά ανά συμβόλαιο & ανά κ-18-15-17

      ΟΤΑΝ είναι συγκεντρωτικά = ΔΟΛΟΣ

              διότι υπάρχουν υπερΠληρωμές [281ι & 281μ]

youtu.be/PDYy07LIpaY

302γ ( 2021-6ος ) ……………………………….

      wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200’’ ( παρουσίαση της υποσελίδας

291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ – πίνακας

14.41’ : 281ι2 = ΔΟΛΟΣ = περί κ-15-17 = ενώ βλέπει πως πλήρωσε παραπάνω ΑΛΛΑ κάνει την κουφή = 978,72€ { ΑΜΕΣΑ αφαιρετέα}

youtu.be/_g6S04Uut2M

371 ( 2021-11ος ) ………………………….

κ.κ. δικαστες (291-πίνακας) , [281ι2 = ΤΑΝ – ΔΟΛΟΣ = περί κ-15-17 = 978,72€ , ενώ βλέπει πως πλήρωσε παραπάνω ΑΛΛΑ κάνει την κουφή          

youtu.be/GT3InRH1HLI

443γ ( 2022-10ος– 18) ………….…………

30.30’ :  ανάλυση κωδικών (… 281ι , …)

youtu.be/JcssmRAr5Js

494γ (2023-07ος– 28) ………….…………

36.46’ : 291-281ι2 = περί κ-15-17 (ενώ βλέπει πως πλήρωσε παραπάνω ΑΛΛΑ κάνει την κουφή) , , [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο ‘’291-281’’ της 2023-07-23] ,  [ποσό 978€ {υποχρεωτική αφαίρεση} , οίο ΜΕ επικαρπία = 12.612€ {μεταφέρονται στον 291-πίνακα}]

youtu.be/Y5HyW9lCREw

496γ (2023-08ος-07) ………….…………

00.00’ : 291-πίνακας της 2023-08-06 […………]

            ……………………

05.00’ :’υπό Αίρεση {= ας ΜΗΝ τα έδινες}’’ ,  (στήλες J – Κ) [έχει πολλά χρωματισμένα κελιά , καθώς τα ποσά καταγράφονται στις επόμενες κατηγορίες κωδικών] , [εδώ καταγράφονται τα κάτωθι : …

……………

13.23’ : 291-281ι2 = [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο ‘’291-281’’ της 2023-08-06] ,  [ποσό 978€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 12.612€]

youtu.be/TebVBYSSmC4

502γ (2023-09ος-10) ………….…………

19.19’ : 291-281 (= ΔΟΛΟΣ ΤΑΝ) & 291-282 (= λάθη ελεγκτών ΤΑΝ) , [από αυτό το λεπτό , ΠΡΕΠΕΙ να δούνε οι υπεύθυνοι του ΤΑΝ & οι κ.κ. δικαστες] , [291-πίνακας της 2023-08-25] , [291-281 της 2023-08-25] , [γνωρίζοντας πλέον πλήρως την τακτική του ΤΑΝ απέναντι στους συμβολαιογράφους]

………..

30.13’ : 291-281ι2 [= 2.555€] , [‘’ας ΜΗΝ τα έδινες’’ , οίο ΜΕ επικαρπία = 24.444€]

youtu.be/KQgK9VY9RoY