281γ = κ-15-17 ( ανά συμβόλαιο ) κακώς ζητούμενο προς απόδοση

…………………………….. ……… ………………………………………………………..

2019-07/08-(281-1) ……..  …” 281γ-προς-Κύρο”…

2019-07/08-(281-2) ……..  … ΕΠΕΤΑΙ … 281γ = ΔΟΛΟΣ = κακώς ζητούμενο προς απόδοση = κ-15-17 ( επί συμβολαίου ) …///… στο σημείο Γ.7 εγγράφου ”προς εισαγγελέα” = καταχωρήθηκε ως απλήρωτη …” 678 έλεγχος  2008-10os ”… η υποχρέωση κ-15 για το συμβόλαιο 8246-16/10/2008 ύψους 910€ … /// … ΤΙ ;;;;;;;;;;; τι ;;;;;;;;;;;; !!!!!!!!!!!!!! ???????????;;;;;;;;; ///  υπήρχαν στην Αθήνα , στα αρχεία του φακέλου ΚΑΙ ΤΟ ΗΞΕΡΕ φυσικά ο ελεγκτής ΚΑΙ επειδή δεν ήταν μπροστά του , στην Θάσο , στο αρχείο της ΑΓΑΠΕ , το κατέγραψε ως απαιτητό ;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!;;;;;;; …///… ΝΑΙ υπήρχε η πληρωμή  …” 678 πληρωμή  k-15-8246 ”…  ύψους 931,85€… ΤΙ ;;;;;;;;;;; τι ;;;;;;;;;;; !!!!!!!!!!!!!! ??????????? ;;;;;;;;; …///… …///… μεταφέρεται στο ΖΗΛ-678 , για ‘’ΡΟΚΙΝ’’

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’291’’ (υποσελίδα ‘’291-281γ’’

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’299’’ (υποσελίδα ‘’299-281γ’’

ΙΔΕ www.zil8 [‘’ενΖ’’ {‘’281ε’’

…………………………………..… ‘’yT’’ .…”281β”…..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’291-281ε’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-281’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ενΖ-281’’

9-10-1-2-3α ( 2020-4ος ) ………………………….

280 = ΤΑΝ

youtu.be/I59gsyG7eLA

9-10-1-2-3δ ( 2020-4ος ) ………………………….

αναλύοντας την θέση 219-15 = χάρτης Βασιλάκη

         281 = ΤΑΝ – ΔΟΛΟΣ

youtu.be/tNBSkG18jj0

60-1-2α ( 2020-4ος ) ………………………….

zηλ = η 1η επαφή με γερακα εθνικής ( = ‘’e’’ αρχεία ΑΓΑΠΕ

         από 2ο του 2012 έως 2017 [ 292 – 288ζ ]

youtu.be/iRoD2wH-kxI

63-4-6γ ( 2020-4ος ) ………………………….

291 = ΔΙΚΗ ( περί 281 = ΤΑΝ – ΔΟΛΟΣ )

youtu.be/Sfu0eVgByWg

72-3β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’280΄΄ παρουσίαση υποσελίδων

        281 = ΔΟΛΟΣ ελεγκτή ΤΑΝ

youtu.be/HKaUZwUj52E

74-5β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’280΄΄ παρουσίαση υποσελίδων

                & υπ΄όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

       281 = ΔΟΛΟΣ ελεγκτή ΤΑΝ – κακώς ζητούμενα

       281γ = κ-15-17 ΑΝΑ συμβόλαιο

                zηλ = σωθήκαμε . ΤΕΛΟΣ η χοντρή ΤΟΓΚΑ

                εκκίνηση XLs πίνακα για 291 = ΔΙΚΗ

                        ΠΟΣΑ προς αφαίρεση ΑΝΑ κωδικό

youtu.be/ThR9cSS9woU

78-79-80-81β ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’280’’ = ΤΑΝ , παρουσίαση της υποσελίδας

       281 = ΤΑΝ – έλεγχος – ΔΟΛΟΣ

               υπ΄ όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

youtu.be/ThffbaEWHbo

83-4α ( 2020-4ος ) ………………………….

291 = ΔΙΚΗ ΤΑΝ – πίνακας 291 ( = ΤΑΝ – ΔΟΛΟΣ ελέγχου )

          ανάλυση του XLs ‘’291-281’’ = 12.163,69€

                   ΟΛΟΥΣ τους κωδικούς που ζητάει ο έλεγχος

                   281γ = κ-15-17 ΑΝΑ συμβόλαιο

youtu.be/mZwL9tHRxbs

83-84β ( 2020-4ος ) ………………………….

291 = ΔΙΚΗ ΤΑΝ – πίνακας 291

          ανάλυση του XLs ‘’291-281’’  ( = ΤΑΝ – ΔΟΛΟΣ ελέγχου )

                   ΟΛΟΥΣ τους κωδικούς που ζητάει ο έλεγχος

youtu.be/LmfXH-N8eWQ

135α-β-γ-δ ( 2020-5ος ) ………………………….

23.11’ : φάκελος ΤΑΝ στον φάκελο του 8ου του 1998

      υπάρχει η πληρωμή κ-15 = 96.525δρχ [281β]

      σύστημα πληρωμών ΑΓΑΠΕ

           ΠΑΝΤΑ πλήρωνε μηνιαίως σε τριπλέτα = κ-18-15-17 [287ε]

                 ΣΥΝΗΘΩΣ πλήρωνε την παλαιότερη [287ε]

           ερώτημα zηλ = ποσόναν στην εθνική [287ε]

01.26.00’ : στο 218 =XL/s θεμέλιο , στον 8ο υποΠίνακα ‘’κ-15-17’’

       ζητάω από πολίτες , συν (+) 29.718δρχ

       πληρώνει με μηνιαία κατάσταση για κ-15 = 96.525δρχ

             & ΞΑΝΑζητάει ο έλεγχος ΤΑΝ

             φαντάζεστε να βρεθούν & κατά μόνας , κατά την αναζήτηση !!!

18.45’ : ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ προσοχή

για τον τον 8ο του 1998 [219α23]

    ΔΕΝ χρέωσε κ-17 = 27.900δρχ [283α]

    πλήρωσε (10/09/1998) κ-15 (μηνιαία κατάσταση) = 96.525δρχ

            τα οποία ξαναΑπαιτεί ο έλεγχος ΤΑΝ [281β]

                 έγγραφο πληρωμής υπάρχει στο ΤΑΝ στην αθηνα [292-1]

                 πληρωμή = καταχωρημένη στα ‘’e’’ αρχεία εθνικης Γέρακα [292-3]

            πλήρωσε στην εθνικη κάποιος κ. κεφάλας ::::!!!!!!!!!!!

            πλήρωσε στην εθνικη σε 70.133 κωδικό συμβολαιογράφου::!!!! [285ζ]

    βάσει των σφραγίδων στις τελευταίες σελίδες των συμβολαίων

            αναζητούμε σε κ-18 = 27.648δρχ [281δ]

            αναζητούμε σε κ-15 = 96.525δρχ [281ε2]

            αναζητούμε σε κ-17 = 18.523δρχ [281ε2]

youtu.be/OHlrJSRTLHQ

137α ( 2020-6ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’290’’ παρουσίαση της υποσελίδας

       291 = ΔΙΚΗ-ΤΑΝ ( πίνακας του , με στοιχεία του 281 )

                 281γ = ΔΟΛΟΣ – κακώς ζητούμενα σε κ-15-17

                         επί συμβολαίου = 3.340€

youtu.be/zDPF1JqLYDI

137β-γ-δ ( 2020-6ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση της υποσελίδας 290 = ΔΙΚΗ)

       291 ( πίνακας του , με στοιχεία του  281 )

youtu.be/Rg3W8aUrzng

138α-β-γ-δ ( 2020-6ος ) ………………………….

219γ3 = δάνεια – υποθήκες –κλπ

40.00’ : στο 219γ3-1 {δημόσιος υπάλληλος} ,το 1999 = 15.000.000δρχ & δάνειο & υποθήκη ..///.. τα μισά για συμβολαιογράφο & πόρους = ΑΠΑΛΑΓΕΣ  …zηλ –μπηχτή = λοχία ,το νου σου ..///.. 182.000δρχ & 6.750δρχ (1,3% = κ-15 & 9% = κ-18) έχουν πληρωθεί ανά συμβόλαιο στην τράπεζα … ΔΥΣΤΥΧΩΣ τα ξαναΖητάει ο έλεγχος ΤΑΝ ..///.. τα πρώην ποσά είναι υπό αναζήτηση στις μηνιαίες τους πληρωμές ..///.. η ΑΓΑΠΕ πήρε για την πράξη του δανείου 289,76€ ΑΛΛΑ έπρεπε 701,16€ {συν (+) ταμεία = 9% + 5% + 1%} =  σημερινή αξία = 4.394,18€

01.13.33’ : θέση 219γ3-1 = …….///.. βιβλία εσόδων = 100.747 με ΟΛΑ τα ‘’κακώς δηλωμένα ως έσοδο’’ ..///.. πληρώθηκε το ΤΑΝ κατά μόνας ανά συμβόλαιο ΚΑΙ το καταλογίζει ο έλεγχος

youtu.be/-3YiEdDW7PE

152γ ( 2020-8ος ) ………………………….

219γ3 = δάνεια –υποθήκες –κατασχέσεις

04.34’ : ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ , από την ΚΑΚΩΣ καταλογισθείσα ΜΗ πληρωμή κ-15 = 910€ , από τον έλεγχο ΤΑΝ , για συμβόλαιο του 2008 , της θέσης 219γ3-18 , από την ανακάλυψη αυτής ΞΕΚΙΝΗΣΕ η αντίστροφη καταγραφή από τον μπαμπά σας ..///.. 2016 , την ημέρα που πηγαίνανε στον ανακριτή , βλέποντας την στο ανακριτικό έγγραφο (200 σελίδες) θυμήθηκα ΠΩΣ τις προηγούμενες ημέρες , τακτοποιώντας τα ‘’μπάζα’’ , την είχα βρει & την είχα γράψει στα ‘’απωλεσθέντα’’ . υπήρχε . ΥΠΗΡΧΕ . ΥΠΗΡΧΕ . ΥΠΗΡΧΕ . ΥΠΗΡΧΕ .  υπήρχε μία ΚΑΚΩΣ καταλογισθείσα πληρωμή !!!!!!!!!!!!!!!!!!

youtu.be/whP6cx-wXj8

166γ-δ ( 2020-9ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση της υποσελίδας 290 = ΔΙΚΗ)

       291 = ΔΙΚΗ

            281 = ΤΑΝ – ΔΟΛΟΣ – κακώς ζητούμενα

youtu.be/ZLBK3FBIrH0

167ο-π ( 2020-9ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( παρουσίαση της υποσελίδας

       291 = ΔΙΚΗ

            281 = ΤΑΝ – ΔΟΛΟΣ ( κακώς ζητούμενα )

youtu.be/406iRBF8lr8

221α  ( 2021-2ος ) ………………………….

ΑΛΑΛΑ

        288ζ = ηλεκτρονικά αρχεία εθνικής

youtu.be/VvXMCj7mARQ

237γ ( 2021-2ος ) ………………………….

μέσα από την ανάλυση των καταχωρήσεων του 218 = XL/s θεμέλιο

        ΕΝΑΝΤΙ της συμβολαιογραφικής εφαρμογής ‘’bSymbolaio’’ [275]

               ΑΝ δεν την είχε σελιδοδείκτη

        καταχωρώντας τον 12ο του 2015 ( = 219α06 )

               ανάλυση του υποπίνακα = ‘’ πληρωμές ΤΑΝ στην εθνικη’’

                      πόροι 1,3% ανά συμβόλαιο έως 1998/10ο

                                   η ΑΓΑΠΕ διπλοπλήρωνε ( & με κατάσταση ) έως 2002

                             ΚΑΙ 2007/7ο έως 2016/6ο

                      πόροι 0,65% ανά συμβόλαιο έως 1998/10ο

                                   η ΑΓΑΠΕ διπλοπλήρωνε ( & με κατάσταση ) έως 2002

                             ΚΑΙ 2007/7ο έως 2016/6ο

                      πόροι 0,125% ανά συμβόλαιο έως 1998/10ο

                                   η ΑΓΑΠΕ διπλοπλήρωνε ( & με κατάσταση ) έως 2002

                             ΚΑΙ 2007/7ο έως 2016/6ο

                      πόροι 1,3% με μηνιαία κατάσταση ( από 1998/11ο έως 2007/6ο

                      πόροι 0,65% με μηνιαία κατάσταση (από 1998/11ο έως 2007/6ο

                      πόροι 0,125% με μηνιαία κατάσταση ( 1998/11ο – 2007/6ο

youtu.be/nwwENtnWxUE

238γ ( 2021-2ος ) ………………………….

218  = XLs-θεμέλιο

275  = εφαρμογή

για  {{{ πληρωμές κ-15-17 σε εθνικη }}}

youtu.be/wNYmoMHeWcE

298δ ( 2021-5ος ) ………………………….

00.21’ΠΑΣΕΙ ΘΥΣΙΑ ανεύρεση πληρωμών σε κ-15-17 [292]

            τα μπάζα να κατέβουν στο αρχείο , για αναζήτηση [272]

            αναζήτηση στις αποθήκες της εθνικης στο Καλοχώρι [292-3]

            αρχεία ηλεκτρονικά Εθνικής για ΑΓΑΠΕ [288ζ & 292-2]

      οίες θα εξελιχθούν σε διπλοπληρωμές [281-α-β-γ]

      οίες θα εξελιχθούν σε τριπλοπληρωμές [281δ-ε1-ε2]

αναλύοντας τρεις δωρεές , ποσού πράξεων 70.000.000δρχ

      αναζήτηση πληρωμών ανά συμβόλαιο = 550.000δρχ σε κ-15-17

            οίες έχουν πληρωθεί & με μηνιαία (20/07/2000)

                  & μας τα καταλογίζει ο έλεγχος ΤΑΝ

youtu.be/j25l8SUywf8

302γ ( 2021-6ος ) ……………………………….

291 = ΔΙΚΗ

          πίνακας  ΚΑΙ ποσά ( υποχρεωτικώς αφαιρετέα … – … υπό ΑΙΡΕΣΗ )

ανάλυση ΟΛΩΝ των κωδικών

youtu.be/_g6S04Uut2M

306β ( 2021-6ος ) ………………………….

05.05’ : τον φάκελο ‘’εργαλεία΄΄ , υπάρχει το XLs ‘’γραμμάτια’’

      σφραγίδες & πληρωμές εθνική ανά συμβόλαιο σε κ-18-15-17

           έχουν βρεθεί ποσά για 281γ = 3.539€

           ποσά αναζήτησης για 281γ = 7.948€

08.08’ : καταχωρώντας στον 2ο του 1999 ( = 219α23 )

      σφραγίδες & πληρωμές εθνική ανά συμβόλαιο σε κ-18-15-17

             κάπου εδώ σταματάνε οι σφραγίδες

……………………………..

0.00’ : κ.κ δυστυχώς η αναφορά μου στο επεισόδιο 305β {στο 8.46’} , περί ανακάλυψης πληρωμών σε κ-15-17[281β & 281γ] , στις αποθήκες της εθνικης , στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης = ΑΚΥΡΗ , καθώς υπήρχαν στο αρχείο μας . Απλώς ΔΕΝ είδα καλά στα αρχεία μου . Αυτές οι πληρωμές ήταν στον μπούσουλα του ΠΟΥ περίπου θα αναζητήσουν { ημερομηνίες , κούτα ταμία , αα γραμματίων , κλπ} . Οπότε ζήτησα από διυθυντρια του υποκαταστήματος , στην επόμενη αναζήτηση στο Καλοχώρι , να παρίσταμαι & εγώ { καθότι οι υπάλληλοι είναι ΑΧΡΗΣΤΟΙ} .

02.22’ : τις συγκεκριμένες πληρωμές τις είχε δει & ο έλεγχος

03.33’ : η τακτική μου ( βάσει συμπεριφοράς μαμάς = πληρωμή ΟΛΟ το πακέτο μηνός σε κ-18-15-17)[287ε][281α] είναι σωστή . π.χ. αφού έχουμε πληρωμή κ-15 για τον 8ο του 1998 ΣΙΓΟΥΡΑ , την ίδια στιγμή , στα ΑΜΕΣΑ πίσω μπρος γραμμάτια της τράπεζας , υπάρχουν οι πληρωμές για κ-18-17

03.57’ : δυστυχώς όμως , η τράπεζα καίει τα έγγραφα της , μετά πάροδο 20ετίας

04.04’ : μας μένει ΜΟΝΟ ο Γέρακας {‘’e’’ αρχεία τράπεζας}[288ζ]

05.00’ : ΠΡΕΠΕΙ να βοηθηθούμε από αρχεία της τράπεζας

youtu.be/edPOdcSP4GI

308γ ( 2021-6ος ) ……………………………………..

καταχωρώντας στον 1ο του 1999 ( = 219α22 )

            281γ = ΔΟΛΟΣ – κακώς ζητούμενα = Κ-15-17 ( επί συμβολαίου )

                     σφραγίδες τελευταίας σελίδας στο συμβόλαιο & πληρωμές

………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

310β ( 2021-6ος ) ……………………………………..

καταχωρώντας στον 2ο του 1999 ( = 219α22 )

            281γ = ΔΟΛΟΣ – κακώς ζητούμενα = Κ-15-17 ( επί συμβολαίου )

                     σφραγίδες τελευταίας σελίδας στο συμβόλαιο & πληρωμές

………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

310γ ( 2021-6ος ) ……………………………………..

καταχωρώντας στον 3ο του 1999 ( = 219α22 )

            281γ = ΔΟΛΟΣ – κακώς ζητούμενα = Κ-15-17 ( επί συμβολαίου )

                     σφραγίδες τελευταίας σελίδας στο συμβόλαιο & πληρωμές

………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

371 ( 2021-11ος ) ………………………….

κ.κ. δικαστες

291-πίνακας

      281γ = ΤΑΝ – ΔΟΛΟΣ = κακώς ζητούμενο κ-15-17 = 3.539,88€

                 με πληρωμή από πολίτη ανά συμβόλαιο … υπάρχουν οι πληρωμές

youtu.be/GT3InRH1HLI

457γ ( 2023-01ος-13) ………….…………

00.00’ : 291-281γ(1 &2) = κακώς ζητούμενο κ-15-17 {{{ανά συμβόλαιο , από πολίτη}}}  … υπάρχει η πληρωμή (υπό αναζήτηση) .//. έκανα την λίστα = 30 συμβόλαια ΚΑΙ πήγα στο αρχείο [3 συμβόλαια , τόσα έτη , ΔΕΝ κατεβήκανε στο αρχείο] , {1] 03.13’ : από 12 πληρωμές που βρήκα στα ‘’απολεσθέντα’’ (υποΠίνακα ‘’πακέτο εγγράφων’’) , (οίες κατόπιν ψυχανάλυσης , μπήκανε σε συμβόλαια) , σε μία ντάνα 8 συμβολαίων (τις 9 ΔΕΝ τις ζήταγε ο έλεγχος ΤΑΝ γιατί τις είχε δεί) , οι υπόλοιπες 3 , καταχωρηθήκανε στο 291-281γ} , {2] στα απολεσθέντα , στον υποΠίνακα ΤΑΝ-ΤΑΣ , έχω ακόμα 79 πληρωμές , που ΔΕΝ πήγανε στα συμβόλαια τους (τα οποία ΔΕΝ ζητάει ο έλεγχος ΤΑΝ ή είναι μετά το 2013/5ο)} , {3] βρήκα πληρωμές του παππού} , {16.00’ : πληρωμή πόρων κ-15-17 [πάντα γινότανε στην εθνική] , [εκτός από την συνήθεια του παππού (για λίγο το έκανε & η μαμά) να πληρώνει το κ-15 = 1,3% στην Δ.Ο.Υ.] , [έλα που βρήκα ‘’φύλλο υπολογισμού πόρων ΤΑΝ’’ για συμβόλαιο του 2007 , με καρφιτσωμένη την πληρωμή αυτών μέσω ΕΛΤΑ (ωχ , ΩΧ , τι ανακάλυψη !!!!) , (πόσες τέτοιες υπάρχουν ;;;;;;) , (ΣΙΓΟΥΡΑ υπάρχουν στην αθηνα στο ταν στον φάκελο ΤΕΡΖΙΔΟΥ] , [έχω πετάξει καρότσια μνόπανα & γενικά άχρηστα μπάζα , ΠΙΘΑΝΟΝ μέσα σε εφημερίδες ή σερβιέτες να ήταν τέτοια έγγραφα (ΙΔΙΩΣ την ημέρα παρασαλακιάσματος (= επιστροφή από 2η δίκη)]

…………….

05.45’ : 272 = αρχείο –Xls ‘’απολεσθέντα’’ (υποΠίνακα ‘’πακέτο εγγράφων’’) , στις παρατηρήσεις , αρχικά έγγραφα δυστυχώς ‘’φύλλο υπολογισμού’’ χωρίς περαιτέρω καταχώρηση , αν ήταν ‘’αξίας ακινήτου’’ ή ‘’πόρων ΤΑΝ’’ {τα έψαξα & βρήκα 3  περί ΤΑΝ !!!! (= προπομπός πληρωμής κ-15 & κ-17 στην τράπεζα)

youtu.be/8xXaMWMNp6g

485γ ( 2023-06ος-20) ………….…………

18.18’ : 291-281 [ΙΔΕ πίνακας του 291-281 της 2023-01-05 στο τέλος της σελίδας] , ..///.. [……..] ..///.. 28.28’ : 291-281γ1 [= κακώς ζητούμενο κ-15-17 (2007/6ος έως 2013/5ος) {{{ανά συμβόλαιο , από πολίτη}}}  … υπάρχει η πληρωμή] , [4.351,78€] , [ΑΜΕΣΑ αφαιρετέο] ..///.. 29.29’ : 291-281γ2 [= κακώς ζητούμενο κ-15-17 (2007/6ος έως 2013/5ος) {{{ανά συμβόλαιο , από πολίτη}}}  … υπάρχει η πληρωμή (υπό αναζήτηση)] , [3.763,47€] , [υπό αναζήτηση (= στήλη Ενημερωτικό)] , [φάκελος Τερζίδου σε αθηνα-ΤΑΝ , Καλοχώρι , Γέρακας]

youtu.be/rUepeu26fag

495δ (2023-08ος-06) ………….…………

31.00’ : 291-281γ1 = κακώς ζητούμενο κ-15-17 (2007/6ος έως 2013/5ος) {{{ανά συμβόλαιο , από πολίτη}}}  … υπάρχει η πληρωμή , [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στον ‘’291-281-πίνακας’’ της 2023-08-06] , [ποσό 4.351,78€ {υποχρεωτική αφαίρεση} , {μεταφέρεται στον 291-πίνακα}]

youtu.be/1e6MCx_56Bo

502γ (2023-09ος-10) ………….…………

19.19’ : 291-281 (= ΔΟΛΟΣ ΤΑΝ) & 291-282 (= λάθη ελεγκτών ΤΑΝ) , [από αυτό το λεπτό , ΠΡΕΠΕΙ να δούνε οι υπεύθυνοι του ΤΑΝ & οι κ.κ. δικαστες] , [291-πίνακας της 2023-08-25] , [291-281 της 2023-08-25] , [γνωρίζοντας πλέον πλήρως την τακτική του ΤΑΝ απέναντι στους συμβολαιογράφους]

………..

24.00’ : 291-281γ1 [= 5.324€] , [υποχρεωτική αφαίρεση]

………..

25.15’ : 291-281γ2 [= 325€] , [γαλάζιο στο ‘’υπό αναζήτηση’’ & καταγραφή ποσού στο ’’ενημερωτικό’’]

youtu.be/KQgK9VY9RoY

….