245γ = Δ.Ο.Υ. – φορολογητέο ποσό – ΚΑΚΩΣ εισήχθησαν

…………………………………………………..

2021-06-23 ………..  εξαγωγή από 283σ & ??? άλλοι κωδικοί & ΚΑΚΩΣ αποδιδόμενος φόρος

2022-08-19 …… … δημοσίευση

ΙΔΕ τροποποιημένα βιβλία εξόδων σε κάθε έτος (1998 έως 2022)

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’240’’ ( υποσελίδες ‘’242β’’ & ‘’244’’

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’290’’ (‘’299’’ (υποσελίδα ‘’299-242β’’ & ‘’299-244’’

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ ( σχετικά θέματα στο ‘’ενΖ-242β’’ & ‘’ενΖ-244’’

…………………………….… ‘’yT’’ .… ”245γ”  ……

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’240’’

ΙΔΕ επεισόδια κορμού στην ‘’ενΖ-240’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299’’

135α-β-γ-δ ( 2020-5ος ) ………………………….

μέσα από αυτήν την ανάλυση των καταχωρήσεων στο 218 = XL/s θεμέλιο

καταχωρώντας τον 8ο του 1998 [219α23]

18.45’ : ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ προσοχή

54.44’ : στο 218 =XL/s θεμέλιο , στον ενδιάμεσο 1ου & 2ου υποΠίνακα

     περί ΤΑΧΔΙΚ , στήλη Β

          ΠΑΝΤΑ το έβαζε η ΑΓΑΠΕ ως έσοδο (έως το 2014 που ανάλαβα)

          ΠΟΤΕ δεν πήρε η ΑΓΑΠΕ τιμολόγιο αγοράς ΤΑΧΔΙΚ

01.18.00’ : μέχρι 2014 (χρήση) , ΠΟΤΕ εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση

       τι έβαζε ο λογιστής , μετά από 3 ή 4 έτη;

             από βιβλίο εσόδων {=& πούλια & ταμεία & κ-15-17 ( καμιά φορά)}

01.50.00’ : παράδειγμα καταχωρήσεων στο 218 = XL/s θεμέλιο

συμβόλαιο γονικής 9.000.000δρχ

αναφέρει & χρεώνει (ΚΑΚΩΣ) στο συνολικό ποσό ΤΑΧΔΙΚ = 1.000δρχ

youtu.be/OHlrJSRTLHQ

138α-β-γ-δ ( 2020-6ος ) ………………………….

01.12.00’ : βιβλίο συμβολαίων , ενημερωμένο ΟΤΑΝ μετά από 2 ή 3 έτη έφτιαχνε Ε3 –Ε1 , έγραφε ως έσοδο & τα ταμεία & το ΤΑΧΔΙΚ & τα χαρτοσημασμένα ‘’πούλια’’ … ΙΣΩΣ & 30% κακώς δοσμένα χρήματα , 18 έτη , στην Δ.Ο.Υ.

01.13.33’ : θέση 219γ3-1 = αναφέρει ως χρέωση 100.747δρχ αλλά η σούμα τους είναι 2.010δρχ λιγότερα ..///.. βιβλία εσόδων = 100.747 με ΟΛΑ τα ‘’κακώς δηλωμένα ως έσοδο’’

youtu.be/-3YiEdDW7PE

232β1-2 ( 2021-2ος ) ………………………….

00.00’ : αναλύοντας , με βάση τις καταχωρήσεις του 10ου του 2015 [219α06]

      23.32’ : από τα 68 ΔΕΝ έχω 10 φακέλους συμβολαίων

      από τα υπόλοιπα 58 ΔΕΝ έχω τα 6 συμβόλαια

      ΤΑΧΔΙΚ κακώς δηλωθέντα έσοδα = 53€

youtu.be/XYZMGtzkiMA

242β ( 2021-2ος ) ………………………….

18.00’ : ταμεία ..///.. ειδικά πριν το 2003 που χαρτοσημαίνονταν ..///.. που ΠΑΝΤΑ έμπαιναν ως έσοδο έως το 2014

youtu.be/IzAlh5R5iC4

290δ ( 2021-5ος ) ………………………….

04.00’ : στο αρχείο , έχουμε ‘’χύμα’’ ένα τσουβάλι ‘’πούλια’’ ..///.. στα συμβόλαια , χαρτοσημασμένα σε άχρηστα πλέον έγγραφα (συνημμένα κάποτε) , έχουμε ακόμα ένα τσουβάλι ‘’πούλια’’

04.44’ : τα αγοράσαμε (χωρίς τιμολόγιο) , πετάξαμε τα χρήματα στα ΤΑΝ-ΤΑΣ , μουχλιάζουν στο υπόγειο , τα χαρτοσημάναμε στα συμβόλαια , τα δηλώσαμε ως έσοδο στην Δ.Ο.Υ. , μας τα ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΙ & ο έλεγχος ΤΑΝ

youtu.be/408PTbsvV4w

290ε ( 2021-5ος ) ………………………….

      Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

      XLs-θεμέλιο [218] {νέος πίνακας ‘’ΤΑΧΔΙΚ –κλπ’’

            παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

στήλη ‘’F’’ = ‘’κινητόν επίσημα’’ 1ης σελίδας [283σ2]

       στήλης ‘’J’’ = σύνολο ,ΟΙΟ

            μεταφορά στον κεντρικό πίνακα {παρατηρήσεις (στήλη ‘’Ρ’’

                = αφαίρεση (ως έσοδο) από το ποσό του συμβολαίου

08.00’ : το ποσό της στήλης , μαζί με τα υπόλοιπα ‘’πούλια’’ , συναθροίζονται στην στήλη ‘’J’’ , το ποσό της οποίας , θα μεταφερθεί στον κεντρικό πίνακα στις παρατηρήσεις , στην στήλη ‘’Ρ’’ κωδικό *1* , για να αφαιρεθεί από το ποσό αναφοράς του συμβολαίου ( = τι τελικά είχε ως έσοδο η μαμά) (= ενημέρωση 12ο υποπίνακα ‘’βιβλία εσόδων & 18ο υποπίνακα ‘’πολίτης εν-200’’)

youtu.be/6fSsSEs3hQU

290ζ ( 2021-5ος ) ………………………….

      XLs-θεμέλιο [218] {νέος πίνακας ‘’ΤΑΧΔΙΚ –κλπ’’

            παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

στήλες με ‘’πούλια’’ [283σ] (1998 έως 2002)

            χρήματα πεταμένα στο ΤΑΝ αντί στο πορτοφόλι

      στήλη ‘’C’’ = ΤΑΧΔΙΚ

      στήλη ‘’D’’ = ‘’κινητόν επίσημα’’ 2ων φύλλων

      στήλη ‘’Ε’’ = τα ‘’3.600’’δρχ (των γονικών – δωρεών) [283σ1]

      στήλη F με ‘’κινητόν επίσημο’’ 1ης σελίδας συμβολαίου

      στήλη ‘’G’’ = ‘’ΤΑΝ –κ-18 = 9%

      στήλη G με ΤΑΝ

…………………

00.00’ : ..///.. αναφέρει , η μαμά στο συμβόλαιο , ‘’πάγια τέλη χαρτοσήμου’’ ..///.. να αφαιρεθούν από το φορολογητέο εισόδημα

youtu.be/mcdrimzplF4

290η ( 2021-5ος ) ………………………….

00.22’ :  ..///.. η αξία του κωδικού ‘’283σ1’’ είναι πολλαπλή = 1) … ,2) Δ.Ο.Υ. = αφαιρετέο εισόδημα

10.00’ : ‘’283σ1’’ δηλωθέν ως έσοδο στην Δ.Ο.Υ. = αφαιρετέο εισόδημα για 1998 έως 2001 ..///.. μας κυνηγάνε & για ΦΠΑ ..///..

18.18’ : ΑΝ βγεί 15.000.000δρχ σημαίνει πως ΚΑΚΩΣ δώσαμε 7.500.000δρχ ως φόρο στην Δ.Ο.Υ.

32.32’ : Δ.Ο.Υ. = έχουν ΔΗΘΕΝ παραγραφεί . ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΨΩ ΕΓΩ & νύχτα & μέρα

33.00’ : Δ.Ο.Υ. = ΚΑΜΙΑ βεβαίωση ταμείων , από 1998 έως 2013 , να αφαιρεθούν από εισοδήματα . ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΨΩ ΕΓΩ & νύχτα & μέρα

youtu.be/CplYNFcmvMo

296γ ( 2021-5ος ) ………………………….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ

Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

      218  = XLs-θεμέλιο { ο νέος ‘’ΤΑΧΔΙΚ –ΚΛΠ’’ πίνακας

             παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

             για εξαγωγή ποσών ΠΡΟΣ αφαίρεση από ποσό πληρωμής πολίτη

             στηλη ‘’Η’’ = διπλοπληρωμή σε κ-15-17 ανά συμβόλαιο

                        = πόροι 1,3% ή 0,65% επί ποσού πράξης

                  ή =  διπλοπληρωμή σε κ-18 ανά συμβόλαιο

                        = το 9% ΤΑΝ επί των δικαιωμάτων

             μας βοηθάει στο 245γ = Δ.Ο.Υ. = ανοησία ΑΓΑΠΕ

                  κακώς ΔΕΝ καταχωρήθηκαν ως ταμεία

                       αφαιρετέα των εσόδων του έτους

             στην εικόνα του 1998-9ος

                  περί 281(δ-ε1) = ( μέχρι στιγμής ) 168.362δρχ (494€)

                        κίτρινο στην διπλοπληρωμή = αναζήτηση εθνικη ή γερακα

                               περί 281(δ-ε2) = ( μέχρι στιγμής ) 186.883 (548€)

             ΤΡΙΠΛΟπληρωμές ( = & μηνιαίως & ανά συμβόλαιο & απαίτηση ΤΑΝ

youtu.be/__xmBIt3uZA

297ζ ( 2021-5ος ) ………………………….

.          καταχωρώντας στον 9ο του 1998 [219α23]

      Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

           XLs-θεμέλιο [218] {υποΠίνακας ‘’ΤΑΧΔΙΚ –κλπ’’

πούλια [283σ] = στήλες C-D-E-F-G-H 

διπλοΠληρωμή [281ε] = στήλη Ι

42.00’ : ΟΛΑ αυτά περί φόρου 1998 ;;!!!!!!

49.00’ : περί Δ.Ο.Υ. ..///.. ΔΕΝ ζήτησε βεβαιώσεις από τα ταμεία & ΔΕΝ κατέβηκε το φορολογητέο ποσό ..///.. ΠΡΕΠΕΙ να εισέλθουν ΟΛΑ τα ποσά του υποΠίνακα ‘’ΤΑΧΔΙΚ –κλπ’’ = στήλη J , διότι είναι χρήματα που δοθήκαν στο ΤΑΝ (+ του ΤΑΣ)

youtu.be/sOCYSKEoBzo

298γ ( 2021-5ος ) ………………………….

καταχωρώντας στον 10ο του 1998 [219α23]

μία αγοραπωλησία ΒΑΣΕΙ προσυμφώνου (του παππού)

        ΜΕ τίμημα = αρραβώνας = αντικειμενική Δ.Ο.Υ. = 5.000.000δρχ

                = ΠΑΓΙΑ πράξη

        ΑΡΑ 4 φορές πληρωμή ΤΑΝ 9% = 4*5.685 = 22.740δρχ

                      επειδή ο παππούς πλήρωσε τα πάντα

                ΚΑΚΩΣ πληρωμή κ-18 = 9% επί δικαιωμάτων = 5.685δρχ

                      & εθνική ανά συμβόλαιο [281δ]

                      & πληρωμή με μηνιαία κατάσταση [281υ]

                      & τα ζητάει & ο έλεγχος ΤΑΝ [281α] & [282λ]

                            οία πληρώνονται στις ρυθμίσεις

                ΚΑΚΩΣ χαρτοσημαίνει τις διάφορες μαλακίες

                      αντί στο πορτοφόλι , το ‘’κατ’ αρχάς’’ = 1.000δρχ [283ω5]

                      ‘’κινητό επίσημα 2α φύλλα’’ = 360δρχ

                      ‘’κινητό επίσημα 1ο φύλλο’’ = 180δρχ

                ΚΑΚΩΣ πληρωμή ΤΑΣ 5% + 1% επί δικαιωμάτων =4.100δρχ

                ΚΑΚΩΣ το δηλώνει ως έσοδο = 56.446δρχ [245]

                       ΚΑΚΩΣ πληρώνει φόρο (45%) = 24.950δρχ

youtu.be/DMBO2IwEGn0

298δ ( 2021-5ος ) ………………………….

00.41’κατά την καταχώρηση στον 10ο του 1998 [219α23]

μέσα από την ανάλυση των καταχωρήσεων του 218 = XL/s θεμέλιο

      ή μέσω συμβολαιογραφικής εφαρμογής ‘’bSymbolaio’’ [275]

            ΑΝ δεν την είχε σελιδοδείκτη

αναλύοντας τρεις δωρεές , ποσού πράξεων 70.000.000δρχ

              11.12’ Απόστολε , στην αυριανή εφαρμογή [275] βάσει

                     218  = XLs-θεμέλιο { ο νέος ‘’ΤΑΧΔΙΚ –ΚΛΠ’’ πίνακας

                           παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

                           για εξαγωγή ποσών ΠΡΟΣ αφαίρεση στό ποσό πληρωμής

               ωχ ωχ . περνάει τους πόρους , στο εισόδημα

youtu.be/j25l8SUywf8

303μ ( 2021-6ος ) ……………………………….

       καταχωρώντας στον 11ο του 1998 [219α23]

             υπ΄ όψιν 291 = ΔΙΚΗ – ΤΑΝ

Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

218  = XLs-θεμέλιο { ο νέος ‘’ΤΑΧΔΙΚ –ΚΛΠ’’ πίνακας

             παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

      για εξαγωγή ποσών ΠΡΟΣ αφαίρεση από έσοδο συμβολαίου

………….

00.41’ : ΟΤΙ ψάχνουμε για την μαμά , θα ψάχνουμε & στου παππού , ήτοι  1] ……….. 4] ΟΤΙ επιρεάζει αρνητικά τα αποδιδόμενα σε Δ.Ο.Υ. 5] …

15.15’ : ……///.. το ποσό της στήλης ‘’J’’ = 295.494δρχ , θα μεταφερθεί στον κεντρικό πίνακα στις παρατηρήσεις , στην στήλη ‘’Ρ’’ , για να αφαιρεθεί από το ποσό αναφοράς του συμβολαίου ( = τι τελικά είχε ως έσοδο η μαμά)

youtu.be/X_I4Tj0tPEs

306δ ( 2021-6ος ) ………………………….

      Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

218  = XLs-θεμέλιο { ο νέος ‘’ΤΑΧΔΙΚ –ΚΛΠ’’ πίνακας

            παρένθετος μεταξύ 1ου & 2ου

      για εξαγωγή ποσών ΠΡΟΣ αφαίρεση από ποσό πληρωμής πολίτη

      & για καταγραφή ‘’πούλια στο συμβόλαιο ΑΝΤΙ στο πορτοφόλι’’ [283σ]

      & για καταγραφή σφραγίδων τελευταίας σελίδας συμβολαίου

      & για καταγραφή κωδικών (διπλοπληρωμή ,μεταγραφή ,κλπ

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’290’’ υποσελίδα 291 = ΔΙΚΗ)

      πίνακας 291-283σ

      για το 1998 (4 μήνες)

             1.043€ ΚΑΚΩΣ πεταχτήκαν στο ΤΑΝ

                   ΚΑΚΩΣ δηλωθήκανε έσοδο στην Δ.Ο.Υ.

      για το 1999 (2 μήνες ,μέχρι στιγμής)

             1.106€ ΚΑΚΩΣ πεταχτήκαν στο ΤΑΝ

                   ΚΑΚΩΣ δηλωθήκανε έσοδο στην Δ.Ο.Υ.

             συν (+) 1.700€ ΚΑΚΩΣ πεταχτήκαν στο ΤΑΝ

                   με στατιστική τιμή από βιβλίο συμβολαίων

                   ΟΙΩΝ αναζητείται ο φάκελος του αρχείου

youtu.be/m6ApTD0TBTg

371 ( 2021-11ος ) ………………………….

36.08’ : περί Δ.Ο.Υ. [245]

youtu.be/GT3InRH1HLI

408 ( 2022-6ος ) ……………………………….

00.00’ : βρήκα στα ‘’μπάζα-ΠΡΟΣ’’ αποδείξεις από γέννηση Γεώργιου (2006) {αδήλωτες στο Ε1) ..///..βρήκα αποδείξεις (αδήλωτες στο Ε3)

youtu.be/Q78Tqos93FQ

410 ( 2022-6ος ) ……………………………….

19.19’ : αρκετά συχνά η ΑΓΑΠΕ , ήταν στην 1η 5αδα των συμβολαιογράφων πανελλαδιστανικα , ως προς το δηλωθέν εισόδημα

youtu.be/GvfmpKmSZss