244(α-β) = βιβλία εσόδων – εξόδων

……………………..… … ………………………..

ΙΔΕ στο 299 την εξέλιξη της

299-πίνακας {στοιχεία του 244}

299-υποχρεωτικά (υποΠίνακας 299-στοιχεία του 244}

ΙΔΕ την εξέλιξη των , στα 246-247-248 (στις ‘’οικιοθΑποκΕσ’’)

2023-01-29 ……… αυτονόμηση

……‘’yT’’ ……”244(α-β)”………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-244α-β’’

100-1-2-3-4-5-6δ ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’240’’ παρουσίαση των υποσελίδων

         244 = Δ.Ο.Υ. = λάθος ΑΓΑΠΕ

youtu.be/mdropLNeFBM

422δ ( 2022-8ος-30) ………….…………

βιβλία εσόδων – εξόδων

XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ για κάθε έτος

            ……………………

00.00’ : 299-δίκη ΦΠΑ {φάκελος σε Η/Υ} , (υποφάκελος = βιβλία εσόδων – εξόδων) , ………… , {τα βιβλία είναι ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΑ στην καβαλα (1998 – 1999 & 2002 έως 2012) , (ευτυχώς έχω κάποιες φωτοτυπίες)} , ……… , {μετά περί καταγραφών σε βιβλία εσόδων – εξόδων (τζίρος , πάγια , έξοδα , ανά κωδικό , ΚΕΡΔΟΣ) , (αντιπαράθεση σημείο – σημείο) , (ΔΕΝ έχουν καταχωρηθεί έως 2014 τα ‘’τέλη ΕΛΤΑ’’ , η ‘’μαφία τραπεζων’’ = προμήθειες) ………//. {07.27’ : μετά την ανάλυση ‘’περαιώσεων’’ & 242β , θα ΑΠΑΙΤΗΣΩ να επιστραφούν τα βιβλία εσόδων – εξόδων}

youtu.be/ilkqs2fssDg

422ε ( 2022-8ος-30) ………….…………

00.00’ : XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ {για κάθε έτος} , {με 30 σειρές (για τους 30 κωδικούς)} , {με 4 κατηγορίες κωδικών = 1] ΦΠΑ (από 2010/6ο) , 2] του Ε3 , 3] του Ε1 , 4] του εκκαθαριστικού} , {με 2 κατηγορίες στηλών (= χτες/σήμερα)}

youtu.be/czvfWHNN3O4

422ζ ( 2022-8ος-30) ………….…………

299 = δίκη ΦΠΑ

       φάκελος (υποφάκελος = βιβλία εξόδων)

               06.36’ : ΟΛΑ τα αρχεία ανά έτος

            ……………………

00.00’ : 299 = δίκη ΦΠΑ {φάκελος (υποφάκελος = βιβλία εξόδων)} .//. 03.33’ : στους φακέλους βιβλία εξόδων & εσόδων , έχω κάποιες φωτοτυπίες , που μου είχε παραδώσει ο έλεγχος 2017(=2013) {με το καλό να έρθουν τα βιβλία (ή οι φωτοτυπίες τους) από την Δ.Ο.Υ. καβαλας , ούτως ώστε να γίνει πλήρης καταγραφή (1998 έως 2012) .//. 05.05’ : βιβλία εξόδων {ΔΕΝ καταχωρούσε τέλη (στα ΕΛΤΑ προς ΤΑΣ) ο λογιστής (έως το 2017 που του τα παρέδιδα εγώ) , {κάθε μήνα , 600δρχ έως 2000 , μετά έγιναν 700δρχ τα τέλη , μετά αυξήθηκαν κι’άλλο} , (τελευταία μπαίνει & ΦΠΑ}

…………..

06.36’ : ΟΛΑ τα βιβλία εσόδων , από 1998 έως 2017 , έχουν καταγραφεί κατά το 2016 & 2017 , από Νίκο , Βασίλη , & ΑΠΟΣΤΟΛΟ {έχοντας βέβαια ως μπούσουλα την καταγραφή ΟΛΩΝ των ετών για ΤΑΝ} , {με ΟΛΕΣ τις στήλες για κάθε συμβόλαιο = αριθμό , ημερομηνία , είδος πράξης , ποσό πράξης , δικαιώματα , αντίγραφα , ΤΑΝ (9% ή 5%) , ΤΑΣ (5% + 1%) , χαρτόσημα , ΦΠΑ (μετά το 2010) , ΣΥΝΟΛΑ , παρατηρήσεις (π.χ. εκπρόθεσμη μεταγραφή)} , {καταγράφοντας από βιβλίο συμβαλλόμενων & συμβόλαιο [ένα – ένα (ΑΝ υπήρχε) (από αρχείο ή ‘’e’’)]}

youtu.be/79ffKMqTYa0

422η ( 2022-8ος-30) ………….…………

      01.31’ : έχω καταγράψει 1998 έως 2004

βιβλία εξόδων = νέες καταχωρήσεις

…….

26.26’ : βιβλία εσόδων = νέες καταχωρήσεις

            ……………………

01.31’ : έχω καταγράψει 1998 έως 2004 .//. βιβλία εξόδων = νέες καταχωρήσεις {1998 (ΔΕΝ έχω) , [ΤΑΝ-ΤΑΣ]} , {1999 [ΔΕΝ έχω] , [χαρτόσημα (γραμμάτιο εθνικης = 7.000δρχ (την βρήκα πριν 6 μήνες)] , [ΤΑΝ-ΤΑΣ] , {2000 [ΔΕΝ έχω] , [ΤΑΝ-ΤΑΣ] , [υποθηκοφυλακείο = απόδειξη (για αντίγραφα) , {πάμπολλες , ξενερίσανε τα τελευταία έτη , υπάρχουν πολυάριθμες στα συμβόλαια (ΔΕΝ τις κατέγραφα έως πριν 1 έτος όταν τις ανακάλυπτα) , (υπάρχουν πάρα πολλές στα μπάζα , στο γραφείο της)] , [07.00’ : απόδειξη (για αντίγραφα) , (3.200δρχ & 3.200δρχ) , (έχουμε ήδη με το ‘’292-10’’ , 500 αποδείξεις , που ΔΕΝ καταλαβαίνουμε τι λέει) , (9ο = 8.800δρχ)} , {2001 {έχω βιβλία από 9ο , ΑΡΑ κατασχεμένα από 1998/8ο έως 2001/8ο } , [ΤΑΝ-ΤΑΣ] , {χαρτόσημα (έπαιρναν & από ΕΛΤΑ (κάτι σκονάκια , με ξεθωριασμένα γράμματα)} , {XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ [Ε3 = χτες/σήμερα]} , {2002 [ΕΧΩ βιβλία] , [χαρτόσημα από εθνικη = 92€] , [ΤΑΝ-ΤΑΣ] , [13.13’ : ΔΕΝ καταγράφει ‘’πάγια’’ (ΑΝ είναι ΔΥΝΑΤΟΝ) , (το 2000 , αγόρασε το σπίτι μας & το έκανε ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ) , (κτιριακά , εξοπλισμός , υποδομές για ρεύμα –τηλέφωνο – Η/Υ – κλπ)} , {2003 [έχω βιβλία ΜΟΝΟ έως 8ο ] , [χαρτόσημα] , [υποθηκοφυλακείο – αντίγραφα] , [ΤΑΝ-ΤΑΣ (με τέλη , οία ΠΟΤΕ δεν καταχωρηθήκανε , έως 2014) , (τέλη των ΕΛΤΑ = 100€ στην 5ετία , συν (+) επικαρπία)] , [χαρτόσημα , κατά το 2003 , είναι μόνο για αντίγραφα] , [ε3 (έξοδα , πάγια , αποσβέσεις (ΠΡΟΣΟΧΗ = έχουμε έτη ΧΩΡΙΣ καταχωρημένες αποσβέσεις) (ΠΡΟΣΟΧΗ = ΠΑΝΤΑ έχουμε ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ καταχωρημένες αποσβέσεις) , (ΠΡΟΣΟΧΗ = έχουμε έτη ΧΩΡΙΣ ενοίκια = 2000 & 2001 & 2002 , στο σπίτι μας) , (19.00’ : η ΑΓΑΠΕ έβαλε , κατά την αγορά του , σπιτιού μας , υψηλή κυριότητα στην μάνα της) , (η ΑΓΑΠΕ , αγόρασε το σπίτι μας , με στεγαστικό & ΟΧΙ επιχειρηματικό δάνειο = ΟΧΙ πάγιο = ΟΧΙ αποσβέσεις για 10 έτη , = ΟΧΙ τόκοι δανείων στο Ε3) , (το ΙΔΙΟ ΚΑΙ το 2005 , στην αγορά του ξενοδοχείου ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ γραφεία οι μαλάκες) , 24.42’ : 2004 [ΔΕΝ έχω βιβλία] , [ΔΕΝ υπάρχουν πλέον πληρωμές ΤΑΝ-ΤΑΣ (έως 2007)]

……………….

22.00’ : 291-281ξ = ΟΧΙ βεβαιώσεις από ΤΑΝ-ΤΑΣ (1998 έως 2010/6ο) {= κυβερνητική υπαιτιότητα} .//.. 299-281ξ {ΔΕΝ τα περνάει ως έσοδο ο λογιστής , ΑΡΑ ΔΕΝ θα καταχωρηθούνε στα βιβλία & στο Ε3} , {τα 281δ-281ε-281τ = ΝΑΙ στα βιβλία & Ε3}

…………………….

26.26’ : έχω καταγράψει 1998 έως 2004 .//. βιβλία εσόδων = νέες καταχωρήσεις {1998 (ΔΕΝ έχω) , {1999 [ΔΕΝ έχω] , {2000 [ΔΕΝ έχω]} , {2001 {έχω από 9ο} , {2002 } , {2003 [έχω έως 8ο} , {2004 [ΔΕΝ έχω]

youtu.be/vxiwfPsJzl0

422κ ( 2022-8ος-30) ………….…………

06.00’ : στα βιβλία εσόδων , ο λογιστής (αντιγράφει από στήλες βιβλίου συμβολαίων) ΔΕΝ έβαζε ως έσοδο τα τέλη – ‘’3.600’’ – ΤΑΧΔΙΚ , ΟΥΤΕ τα ΤΑΝ-ΤΑΣ (= 281ξ & 284γ) , (ΑΡΑ δεν χρησιμοποιούμε βεβαιώσεις ταμείων έως 2010-6ο )

youtu.be/MyxejQ6C9OM

422λ ( 2022-8ος-30) ………….…………

00.00’ : 299-244(α-β) = βιβλία εσόδων-εξόδων {στα βιβλία εσόδων , ΟΛΟΙ οι Γενάρηδες (1998 έως 2021 , εκτός 2002) είναι αναλυμένοι , συμβόλαιο προς συμβόλαιο ΚΑΙ σημείο ανά σημείο (ΙΔΕ ανά έτος τα XLs ‘’θεμέλιο’’)} , {επίσης ΟΛΟ το 1998 & το 2014 & 5 μήνες στο 2015} , {ΟΛΟΙ οι υπόλοιποι μήνες (1998 έως 2016) είναι καταγεγραμμένοι από Απόστολο , Νίκο , Βασίλη (στα βασικά σημεία των κινήσεων της ΑΓΑΠΕ& του ελέγχου ΤΑΝ)} , {διαδικασία καταγραφής από Νίκο} , [οπότε , ΤΩΡΑ , με λίγη εργασία , μπορώ να εξάγω δεδομένα , είτε με μεταφορά ποσοτήτων ή ποσών , είτε με στατιστικές τιμές , ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΓΩ δεδομένα για ΟΛΑ τα έτη , για κωδικούς στο 299 π.χ. 244β(2,3) – 244ω(1,2)- 283τ(1,2,3,4) –κλπ}

……………

18.00’ : χαρτόσημα από Δ.Ο.Υ. {τα ξέκολα , ΠΟΤΕ δεν έδιναν τιμολόγιο} .//. ΟΛΟΙ οι συμβολαιογράφοι έχουν ζημία σε αυτό το θέμα (ταΐζουν τζάμπα την Δ.Ο.Υ.)

youtu.be/i8JH2v1FCss

422ν ( 2022-8ος-30) ………….…………

13.00’ : μαμά ……. & αποδείξεις

youtu.be/t9x3h9bMUSM

423γ ( 2022-9ος-01) ………….…………

00.00’ :’299-δίκη ΦΠΑ’’ {καταχώρησα δεδομένα έως ΚΑΙ 2005} .//. {04.00’ : κατέγραψα με κωδικούς/ποσά , σε κάθε έτος , στα βιβλία εσόδων-εξόδων [299-244(α-β) {εμπλουτίζοντας (ή δημιουργώντας ΑΝ δεν υπάρχει) } , {συνάμα ,  εμπλουτίζω (ή δημιουργώ ΑΝ δεν υπάρχει) στα XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ με κωδικούς/ποσά (χτες/σήμερα) , σε Ε3 -Ε1 -εκκαθαριστικό} .//. 08.00’ : από 1998 έως 2005 ΔΕΝ ΈΧΩ τα βιβλία {= ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ κατασχεμένα) , {έχω ΜΟΝΟ 2001 & 2002}

youtu.be/VnLewKD7dAs

423δ ( 2022-9ος-01) ………….…………

00.00’ : 299-241γ = πρόστιμα {π.χ. 2005 , για βιβλία εσόδων του 2004}

youtu.be/mty7jhdXDiw

423ε ( 2022-9ος-01) ………….…………

00.00’ : 299-241δ = ΔΟΛΟΣ = περαιώσεις , ……….  , {241δ = σε ΑΜΕΣΗ σχέση με 241β (κατασχεμένα βιβλία)} , {περαίωση του 2003 για τα έτη 1996 έως 1998}

……………

10.40’ : 299-241β {το παρκάρισμα της βαλίτσας (με ΟΛΑ τα βιβλία εσόδων – εξόδων & φακέλων με έγγραφα ανά έτος , από 1998 , την επόμενη ημέρα (μαζί με τις φωτοτυπίες του βιβλίου συμβολαίων) στο γραφείο του ελεγκτή του 2013 , στην Κομοτηνή} , {12.12’ : ο έλεγχος του 2013/9ο έγινε κατόπιν εντολής εισαγγελιας (= ΤΑΝ)} , {ΟΛΑ τα βιβλία , κακώς & ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ , είναι κατασχεμένα , ΚΑΙ ΛΟΓΩ περαιώσεων}

youtu.be/lnPKY8jNXn0

423η ( 2022-9ος-01) ………….…………

00.00’ : Ε1 & Ε3 {κατάθεση , διαχρονικώς , στην Δ.Ο.Υ. (ημερολογιακή αναφορά)} .//. καταχώρηση δεδομένων έως και 2005

……………

01.11’ : 242β = λάθος δηλωθέν φορολογητέο ποσό (ΠΑΝΤΑ εις βάρος μας) .//. 02.32’ : το 2005 είχα δηλώσει (όπως & το 2006) 100.000€ τζίρο , τροποποιητικώς , είμαστε 85.0072€ .//. το 2005 , τα Χριστούγεννα , από το σπίτι (συμβολαιογραφείο & οικονομολογικό γραφείο) μετακομίσαμε στο νέο κτίριο  .//. 2005 , Ε3 –πάγια 27.858,18€ , έναντι των καταχωρημένων 8.525€ {η αγορά του έγινε με στεγαστικό δάνειο !!!!!!!} , {ΑΡΑΓΕ πόσα πάγια καταχωρήθηκαν;;;!!! (στοίχισε , το λιγότερο 250.000€} .//. 05.15’ : ΠΡΟΣΟΧΗ στις αποσβέσεις (= 244α1) .//. πολλά τιμολόγια – αποδείξεις (ανακαλυφθέντα στα ‘’μπάζα’’) τα καταχωρώ ΤΩΡΑ στα έτη τους .//. 2005 , Ε3 –έξοδα 65.053,25€ , έναντι των καταχωρημένων 54.425,61€ .//. διαφορές στα έξοδα (χτες/σήμερα) για 2003 & 2004 .//. 2005 , Ε3 –κέρδος (= Ε1) = 28.600€ , έναντι του καταχωρημένου 46.349,89€ .//. 2005 , υπάρχει περαίωση (= 241δ στις 15/06/2006) .//. εκκαθαριστικό – μείωση στο φόρο από ασφάλιστρα ζωής (241ι24δ) : 2005 (= 928,34) , (ΠΑΝΤΑ πλήρωνε στην φιλενάδα της την Δέσποινα = εθνικη) , 1998 (= αδήλωτα) , 1999 (=αδήλωτα) , 2000 (=αδήλωτα) , 2001 (= 340€) , 2002 (= 340€) , 2003 (= 1.000 [Ε1 = 2.662,14]) , 2004 (=1.000 [Ε1 = 3.326,35]) .//. 09.00’ : γεννήσεις Κύρου (2005) & Γεώργιου (2006) στην Θεσσαλονίκη , ΤΩΡΑ θα καταχωρηθούν (Ε1 –ιατρικά) , καθώς τα τιμολόγια ήταν στα ‘’μπάζα’’ {φυσικά ΔΕΝ είχε η μαμά ασφάλιση ΤΑΝ-ΤΑΣ) , (είχα εγώ ΤΕΒΕ , αλλά θα ξόδευα περισσότερα , για να πάρουμε 3€} , {πήραμε ένα ικανοποιητικό ποσό από εθνικη ασφαλιστική} .//. 09.49’ : εκκαθαριστικό – μείωση στο φόρο από τόκους δανείων (= 241ι24ε) : 1998 (= αδήλωτοι) , 1999 (=αδήλωτοι) , 2000 (= αδήλωτοι) , 2001 (= μείωση φόρου 132,06 [Ε1 = 2.949]) , 2002 (αδήλωτοι (= 1.648,67€) , 2003 (= μείωση φόρου 1.764 (Ε1 = 3.867) , 2004 (= 982,41 [Ε1 = 9.766]) , 2005 (= αδήλωτοι [= 1.173]) .//. 10.40’ : 2005 : {δηλωθέν εισόδημα 28.607 αντί 46.349} , {φορολογητέο = ως δηλωθέν} , {φόρος κύριος = 5.000 αντί 11.654} , ΑΡΑ αντί 12.819,49 που πληρώσαμε ΕΠΡΕΠΕ 6.654 (ΚΑΚΩΣ τους δώσαμε 6.163,71ΠΑΡΑΠΑΝΩ , οίο μεταφέρεται στον ‘’299-πίνακας’’ με επικαρπία 50.410€} .//. 12.22’ : έχοντα δεδομένα από 1998 & 1999 & 2005 , ο 242β είναι 8.408,23 , με επικαρπία 77.918,83€ {φαντάζεστε τι θα προκύψει μέχρι το 2021!!!!!}

youtu.be/H5nnTBRgzcA

424β ( 2022-9ος-02) ………….…………

καταχωρημένο & το 2006

……….

06.00’ : 299-δίκη ΦΠΑ {όταν αναφέρομαι σε τροποποίηση των βιβλίων εσόδων , ΔΕΝ μπερδεύω τις καταγεγραμμένες τροποποιήσεις , βάσει ‘’XLs-θεμέλιο’’ , του κύκλου ‘’291-δίκη ΤΑΝ’’ , για ΟΛΟΥΣ τους Γενάρηδες & ΟΛΟ το 2014 & κλπ .//.  στο 299-δίκη ΦΠΑ γίνεται εμπλουτισμός με παραλείψεις – μαλακίες – κλπ , στο ‘’291-δίκη ΤΑΝ’’ , αναφέρομαι στο τι ΕΠΡΕΠΕ να δηλωθεί , ανά κωδικό (π.χ. 1ος του 2003)

youtu.be/OkPcIyNTS3A

424γ ( 2022-9ος-02) ………….…………

13.13’ : 2005 & 2006 δηλώνω τζίρο από 100.000€ (αφού ΔΕΝ είχα ολοκληρωμένα στοιχεία εσόδων)

youtu.be/JUPc5aJ2yCs

427γ ( 2022-9ος-06) ………….…………

04.54’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2010 .//.. πλέον έχω ΟΛΑ τα έγγραφα του έτους (εκτός των ΚΑΚΩΣ κατασχεμένων)

11.00’ : 2010 -‘’οικιοθΑποκΑσ’’ {αλλαγή βιβλίων εσόδων (καταχωρούσα τα ταμεία)} , {βιβλίο εξόδων {καταχωρούμε & τα ΤΑΜΕΙΑ)} , {βεβαιώσεις ΤΑΝ-ΤΑΣ (ΠΟΤΕ δεν είχαμε έως 2013)}

youtu.be/GSF1UZQwnds

426β ( 2022-9ος-04) ………….…………

00.00’ : τελείωσα & το 2009

…………..

10.00’ : 2007 & βιβλία εξόδων {νέες καταχωρήσεις (π.χ. χαρτόσημα αγορά , courier) , (ΟΛΑ τα παραστατικά στα μπάζα) , (ΟΛΟ το 291 ταρακουνιέται από την λέξη ‘’μπάζα’’)} , {πολλά ΔΕΝ καταχωρεί ο λογιστής (τόκοι , ενοίκια , αποδείξεις υποθηκοφυλακείου , κλπ)}

youtu.be/JEczp_GpuoQ

427ζ ( 2022-9ος-06) ………….…………

         00.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2010

13.13’ : 299-244α = βιβλία εσόδων {για 2010 , έχω φωτοτυπία ΜΟΝΟ για 12ο} , {16.16’ : για 2011 – 2012 , τα είχα καταγράψει την επόμενη του ελέγχου του 2013 , σε μία βραδιά , από το βιβλίο συμβολαίων} ,

………….

28.00’ : 292-10 = εισαγγελία & αποδείξεις υποθηκοφυλακείου ΠΡΟΣ μετάφραση {απόδειξη 1.601€ (2006) , (ΔΕΝ βγάζεις αιτιολογία) , {ΠΟΥ να πάει ; (μεταγραφή , έξοδα , ;;;)}

……………

30.30’ : περί 2010 – XLs ‘’ΟικιοθΑποκ’’ {ΙΔΕ 246} , {ΦΠΑ (16% & 24%) , ..///.. Ε3 {πάγια & αποσβέσεις (έχουμε ΠΟΛΥ δουλειά στο μέλλον)} , {έξοδα  χτες = 40.941,64€ , σήμερα = 50.094,98€} , {ιδιόχρηση (& ατόπημα ως έξοδο)} , {34.34’ : ταμεία {& αναφορά στο 2013 (ΑΝΑΓΚΑΙΑ η σωστή βεβαίωση , με πληρωμές + ποσά ‘’είμαι καλή’’ + ποσά ‘’μαλί της γριάς’’ + ποσά XLs εθνικης)} , {ΑΡΑ κέρδος = 68.170€ αντί 69.292,02€} ..///.. 38.38’ : Ε1 {έσοδα = 68.170€ αντί 69.292,02€}

youtu.be/ZXpEtZYETxM

430δ ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

05.15’ : αρχείο – λογιστικά – φάκελος ‘’διάφορα’’ = ..///.. τιμολόγια του 1998 {ΟΤΑΝ θα έρθουν τα κακώς κατασχεμένα = τσεκ ΑΝ περαστήκαν & ΑΝ πάγια} ..///.. 05.45’ : τιμολόγια από παππού 2.222.222δρχ (ΚΑΚΩΣ τόσο μεγάλες τιμές [αποσβέσεις παππού] & ΦΠΑ)} , {zηλ = αγορές έπιπλα από παππού ΑΛΛΑ με 1€ το καθένα} , {π.χ. τιμολόγια = …} ..///.. {09.09’ : 22/4/99 τιμολόγιο της ‘’e’’ εφαρμογής στους Η/Υ (ΑΝ … ΑΧ … αν την λειτουργούσε !!!!!! & ΙΔΙΩΣ αν πληρωνόταν βάσει αυτής)} , {65.000ΔΡΧ για σύνδεση διαδίκτυο !!!!}

…………….

13.43’ : 299-241β = έλεγχος του 2013 (& απόρροια του ο του 2017) , {έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2010} , {τακτική για 2011-2012} , {22.22’ : 2013 , ιστορία της βαλίτσας – κομοτηνη (ΔΕΝ έχουμε έγγραφο ημέρας , με τα γινόμενα του ελέγχου & υπογραφές ελεγκτών & ΑΓΑΠΕ) , (σε 1 νύχτα , έβγαλα από βιβλία συμβολαίων , τα βιβλία εσόδων [τα βιβλία εξόδων ήταν έτοιμα εν τη ώρα τους]) , (κομοτηνη – βαλίτσα – κ. Παπαοικονόμου)} , {32.32’ : ΝΑ ΚΑΛΕΣΤΕ τους ελεγκτές του 2013} , {τι υπηρεσιακά έγγραφα έχει η καβαλα από κομοτηνη} , {34.34’ : πλάνο κινήσεων}

………………..

16.46’ : 299-241δ = περαίωση {λείπει μία (= για τα έτη 199-2006) , {ΔΕΝ έχουμε άλλη (απαγορευτικές μετά το 2010 από ΔΝΤ)} , {ΙΔΕ το σχετικό κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {κλοπή = 6.736,63€ + επικαρπία = 40.730,14€ , οία ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα} , {το 241δ = ΚΑΚΩΣ τα βιβλία έως 2009 στην καβαλα (241β)} , {31.13’ : ΘΕΛΩ ΟΛΑ τα βιβλία – έγγραφα έως 2009 ΠΙΣΩ . ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ είναι εκτός του γραφείου της κ. Τερζίδου}

youtu.be/7pzIqXijaxo

430κ ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

          00.00’ : προς ΑΑΔΕ , υποκατάστημα καβαλας

            ……………………

09.29’ : 299-241β = έλεγχος 2013 & 2017 { θέλω ΠΙΣΩ τα ΚΑΚΩΣ  κατασχεμένα βιβλία εσόδων-εξόδων , των ετών 1998 έως 2010 [244(α-β)]} , {βαλίτσα με ΟΛΑ τα έγγραφα 1998 έως 2013 στην κομοτηνη} , {έλεγχος 2013} , {κομοτηνη την επόμενη του ελέγχου , βαλίτσα , κ. Παπαοικονόμου} ..///.. 23.00’ : αναφορά εγγράφου ΣΔΟΕ προς Δ.Ο.Υ. καβαλας περί 2005 & 2006 {ανακριβή τα 100.000€  τζίρος στο καθένα} , {πρέπει να είναι κοντά στα 83.000€ το καθένα}

youtu.be/qkBiUtpnmXY

432β ( 2022-9ος– 16) ………….…………

13.23’ : e mail ‘’προς ΑΑΔΕ-2’’ 2022/09/16 =  ΓΕΙΑ . Έχουν γίνει τα κάτωθι αιτήματα στο taxisNET (zηλ) , (δυστυχώς , σε λάθος τμήμα , και λάθος αιτιολογία) ..///.. αίτημα 1698550/20220916/5321 {2. ΑΠΑΙΤΩ ΟΛΑ τα βιβλία εσόδων – εξόδων της κ. Τερζίδου από 1998 έως και 2010 (χρήση) , να επιστραφούν ΑΜΕΣΑ . 2.1] ΔΕΝ ήταν κατασχεμένα (2013 έλεγχος από ΣΔΟΕ ΚΑΙ απόνερα του) , 2.2] ΔΕΝ έχετε δικαίωμα να τα ακουμπάτε , καθώς υπάρχουν περαιώσεις . Επίσης και ότι έγγραφο των ανωτέρω ετών}

youtu.be/TXLuEBeudnM

432γ ( 2022-9ος– 16) ………….…………

18.18’ : 2011 – XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’- σήμερα/χτες = {ΦΠΑ = 1.100€ περισσότερο} , {τζίρος = ΟΧΙ 61.137€ αλλά 60.169€}

youtu.be/FW1vO1Jd_ns

437γ ( 2022-9ος– 25) ………….…………

00.00’ : τέλη ΕΛΤΑ σε πληρωμές ταμείου ΤΑΣ [με κατάσταση συμβολαίων] , [είχε & ΦΠΑ] , [ΔΕΝ  καταχωρηθήκαν ΠΟΤΕ {έως 2014 που κάνω εγώ τα βιβλία εξόδων}]

……………….

06.16’ : προμήθεια τραπεζών σε πληρωμές [εξόφληση εργαζομένων {αλλιώς ΟΧΙ στα έξοδα !!!} , ΙΚΑ , ΟΤΕ , ΔΕΗ , κλπ] , [ΔΕΝ  καταχωρηθήκαν ΠΟΤΕ {έως 2014 που κάνω εγώ τα βιβλία εξόδων)] , [π.χ. για 2021 = 43 εγγραφές = 83,99€]

youtu.be/_atjlbhSNxo

437ε ( 2022-9ος– 25) ………….…………

03.53’ : 299-244β1 = βιβλία εσόδων – λάθος καταχώρηση λογιστή [πλέον προσμετρούνται στα βιβλία εσόδων] , [10.10’ : προσμετρούνται στο Ε3] , [κλείνει ο κωδικός ΧΩΡΙΣ να εμφανίζονται ποσά στον 299-πίνακα]

youtu.be/eZI-j9p2P4Y

440β ( 2022-10ος– 06) ………….…………

              έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2020

                                   ……………………

07.00’ : ‘’οικιοθΑποκ’’ [ενημέρωση έως & το 2020] , [μηδενισμός ποσών από τους κωδικούς του 299-πίνακας ΚΑΙ καταχώρηση τους στα έτη] , [1) έχουν εισέλθει οι εξής κωδικοί στα βιβλία εξόδων ως ΤΑΜΕΙΑ {244ω1 , 281ε1 , 281δ1 , 281ρ , 281υ , 283σ11 , 283τ (1-2-3-4) , 281φ , 281ω] {…………..] , [2] 11.00’ : επίσης στα Ε3 ή Ε1 ή εκκαθαριστικό , έχουν εισέλθει οι εξής κωδικοί {244α1 (= αποσβέσεις) , 244ι24 (= επιχειρηματικές ζημιές μαμάς & zηλ) , κλπ , ΚΛΠ] , [ΙΔΕ τον 299-241ι1(α-β-γ)-πίνακας της 2022-10-05] , [οίο συνεπάγεται νέα αυξημένα ΑΡΝΗΤΙΚΑ ποσά & στα βιβλία εξόδων & στα Ε3 & στα Ε1 & στα εκκαθαριστικά ΟΛΩΝ των ετών & στον 299-241ι1(α-β-γ) στήλη C (κωδικός **3**)]

                       ……………………

21.12’ : παιδιά μου , προσοχή , τσεκ στα έσοδα , τις καταχωρήσεις των επιδοτήσεων (ΟΑΕΔ & γυναικεία επιχειρηματικότητα

youtu.be/-mpnslOorYc

458δ ( 2023-01ος-14) ………….…………

00.00’ : 299 -πίνακας δίκης ΦΠΑ {έχουν μειωθεί σε ΟΛΑ τα έτη , τα ποσά των τροποποιημένων εκκαθαριστικών , λόγω αυξημένων ποσών κάποιων κωδικών , αλλά & λόγω νέων κωδικών (γεγονός που αποτυπώνεται στα τροποποιημένα XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ [οία & θα ανεβούν στο www.zil8 υποσελίδες του ‘’200’’])}

youtu.be/Uux09eJQj7U

459ζ ( 2023-01ος-18) ………….…………

04.24’ : 299-244ω1= πούλια (ΤΑΝ – ΤΑΣ) , (εθνικη – ΕΛΤΑ) , (ΧΩΡΙΣ τιμολόγιο αγοράς = έξοδο) , ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΣΜΕΝΑ στο αντίγραφο (1998-2016/6ο) , {προσμετρούνται στα βιβλία εξόδων = ΤΑΜΕΙΑ -283ω1β} & 299-244ω2 = πούλια στα αντίγραφα (ΤΑΝ – ΤΑΣ) , (εθνικη – ΕΛΤΑ) , (ως έσοδο στα συμβόλαια) (1998-2016/6ο) ,{προσμετρούνται στα βιβλία εξόδων = 283ω2} , {με ίδια ποσά , οι κωδικοί , σε κάθε έτος} {προσμετρούνται στα έξοδα , στα βιβλία εξόδων & στο Ε3 , τα ‘’ω1’’ ως ΤΑΜΕΙΑ} , {06.56’ : το ποσό των 283ω1 = 283ω2 = 95.278,06€ , καταχωρείται ως ενημερωτικό στον ‘’299-πίνακας’’} , {07.07’ : κ. ΔΙΚΑΣΤΕΣ !!!!!!!!!!!} , {για κάποιους μήνες το 1998 , έκανε αναλυτική αναφορά (= αντίγραφα + ΤΑΝ-ΤΑΣ) , μετά για τα υπόλοιπα έτη , έγραφε ένα ξερό ‘’’100€’’ για τα πάντα} , {190.000€ λόγω 244ω(1-2) , ΑΡΑ κακώς δώσαμε στην ΑΑΔΕ , φόρο 55.000€}

youtu.be/pkGR7Y5RzWA

459θ ( 2023-01ος-18) ………….…………

08.18’ : επισφαλείς πελάτες στα βιβλία των εταιριών {= ΤΟΓΚΑτζήδες στην ΑΓΑΠΕ}

youtu.be/WNZ6jGHplqE

463γ ( 2023-02ος-06) ………….…………

08.48’ : 272 = αρχείο – μπάζα – XLs ‘’απολεσθέντα’’ {βρήκα σύμβαση με b-logika & το ετήσιο τιμολόγιο για 2007 = 457€ (από 1999 πληρώνει κάθε έτος , ΑΡΑΓΕ καταχωρηθήκανε ;)} , {ΔΕΝ έχω τα βιβλία (=ΚΑΚΩΣ κατασχεμένα) έως 2012}  , {12.42’ : θα περασθεί στα βιβλία εξόδων του 2007 κατά την τροποποίηση του έτους}

……………….

13.31’ : τελειοποιώ τα βιβλία εσόδων του 2022}

youtu.be/k3f5XZ_19Po

485γ ( 2023-06ος-20) ………….…………

36.00’ :  λογαριασμός ΔΕΥΑΘ [κτιριου = 1.980€] , [από 2018 {8 λογαριασμοί}] , [ο τοξικός περίγυρος] , [απέραστοι στα βιβλία εξόδων {680€ min λιγότερος φόρος}]

youtu.be/rUepeu26fag

487γ ( 2023-07ος-06) ………….…………

19.09’ : ΔΕΥΑΘ – λογαριασμοί [1.688€] , [ΟΧΙ βιβλία εξόδων] , [600€ φόρος λιγότερος] , [τοξικό περιβάλλον] , [ΔΕΥΑΘ = ΟΧΙ ηλεκτρονική αίτηση ρύθμισης {= από τις ελάχιστες στο ελλαδισταν}]

youtu.be/AIhgej43VWY

495δ (2023-08ος-06) ………….…………

02.22’ : αποδείξεις για βιβλία εξόδων

youtu.be/1e6MCx_56Bo

502γ (2023-09ος-10) ………….…………

00.00’ : αγορές [τιμολόγιο από την ταμειακή μηχανή{‘’ζ’’}] , [ΤΕΛΟΣ οι αθεώρητες αποδείξεις (από ‘’ζ’’) στα βιβλία εξόδων]

youtu.be/KQgK9VY9RoY

244α1 = βιβλία εξόδων – λογιστής & ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (αδήλωτες ή λιγότερες) …..αυτονόμηση 2023-10-11

244β1 = βιβλία εσόδων – λάθος καταχώρηση από λογιστή

……‘’yT’’ ……”244β1”…………………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-244β’’

422ι ( 2022-8ος-30) ………….…………

02.00’ : 244β1 = βιβλία εσόδων – λάθος καταχώρηση από λογιστή

      ενημέρωση ‘’299-πίνακας’’ , καθαρό ποσό 75,68 & επικαρπία 1.267

            ……………………

02.00’ : 244β1 = βιβλία εσόδων – λάθος καταχώρηση από λογιστή .//. 07.37’ : {π.χ. 2000 , συμβόλαιο …. & συμβόλαιο …. , ΣΥΝΟΛΑ : ποσό φόρου 57,36 & επικαρπία 732,90} , {π.χ. 2001 , βιβλία εσόδων , 7η σελίδα , ΛΑΘΟΣ άθροισμα (έξοδα + αποσβέσεις) = ποσό φόρου 18,32 & επικαρπία 208,76} .//. 12.32’ : ενημέρωση κωδικού (έως σήμερα) ‘’299-πίνακας’’ , καθαρό ποσό 75,68 & επικαρπία 1.267}

youtu.be/jShQ0mnE5YA

426γ ( 2022-9ος-04) ………….…………

30.30’ : 299-244β1 = λάθος καταχώρηση βιβλία εσόδων λογιστή {ΙΔΕ το αποτύπωμα των κωδικών στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’ π.χ. = ….} , {μέχρι & 2009 , ποσό = 104€ , οίο ΜΕ επικαρπία = 1.121€ (οία μεταφέροντα στον 299-πίνακα)}

youtu.be/b-J5-v3s4s0

244β2 = βιβλία εσόδων – αυξημένη καταχώρηση από λογιστή , στο πάγιο των αναλογικών (2000 έως 2005)

……‘’yT’’ ……”244β2”………………..…

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-244β’’

422κ ( 2022-8ος-30) ………….…………

03.13’ : 299-244β2  = στα βιβλία εσόδων , στις αναλογικές , ο λογιστής (αντιγράφει από βιβλίο συμβολαίων &) καταχωρεί αυξημένο κατά 2,93€ (= πάγιο παγίων) στα 8,80 (πάγιο αναλογικής ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ 10,56) .//. 09.00’ : ο λογιστής καταχωρούσε από τα βιβλία συμβολαίων ΜΟΝΟ την στήλη με δικαιώματα + αντίγραφα .//. αυτά τα βιβλία συμβολαίων ΠΑΝΤΑ συμπληρώνονταν την άνοιξη του επόμενου έτους (2-3 ημέρες πριν έρθει ο εισαγγελέας για τον ετήσιο έλεγχο = ωχ , ΩΧ … ΩΧ) .//.. το 2000 μπήκαμε στο ΕΥΡΩ .//. 11.00’ : το 8,80€ , είναι το γνωστό ‘’3.600’’ [= 120.000δρχ επί 3%] , το οποίο προστίθετο στο πάγιο (2,93€) & μετά προστίθετο το δικαίωμα 1,2% επί του υπόλοιπου ποσού της αναλογικής πράξης .//. έως 2005 , καταχωρούνταν σε βιβλίο συμβολαίων & βιβλίο εσόδων 11,73 {τελικά , 2002 έως 2005/8ο , στον 244β2  , δήλωσε περισσότερα , ΟΙΑ = φόρος 944,93€ (με επικαρπία = 8.527€)}

youtu.be/MyxejQ6C9OM

430ι ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

27.00’ : 299-244β2 = στις αναλογικές , ο λογιστής (αντιγράφει από βιβλίο συμβολαίων &) καταχωρεί + 2,93€ (= πάγιο παγίων) στα 8,80 (πάγιο αναλογικής ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ 10,56) ..///.. {νέος κωδικός , ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {σε 2002 έως 2005} , {ποσό = 944€  + επικαρπία = 8.524€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/qwMg4JroDxc

439ε ( 2022-9ος– 29) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [μένουν ‘’ενημερωτικά’’ τα ποσά στην στήλη C & μηδενίζονται στις υπόλοιπες στήλες …///… καθώς προσμετρούνται …] , […..] , [05.50’ :  244β2 ..///.. μειωτικά στα βιβλία εξόδων]

youtu.be/4fF1DZeu5-c

244β3 = βιβλία εσόδων – αυξημένη καταχώρηση από λογιστή , στο δικαίωμα επί των παγίων πράξεων (2000 έως 2005)

……‘’yT’’ ……”244β3”………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-244β’’

422κ ( 2022-8ος-30) ………….…………

20.40’ : 299-244β3 = στις πάγιες , ο λογιστής (αντιγράφει από βιβλίο συμβολαίων &) καταχωρεί 11,73€ αντί 8,80 , ήτοι 2002 έως 2005/8ο , ΚΑΚΩΣ αποδόθηκε φόρος 1.421,67€ (με επικαρπία = 12.909€)}

youtu.be/MyxejQ6C9OM

430ι ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

28.18’ : 299-244β3 = στις πάγιες , ο λογιστής (αντιγράφει από βιβλίο συμβολαίων &) καταχωρεί + 11,73€ αντί 8,80 ..///.. καταγραφή στο 5μηνο του 2005 + με στατιστική τιμή για 2002 έως 2004 {χωρίς να έχω βιβλία (= ΚΑΚΩΣ κατασχεμένα) για 1998 έως 2001} ..///.. {νέος κωδικός , ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {ποσό = 1.421€  + επικαρπία = 12.909€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/qwMg4JroDxc

439ε ( 2022-9ος– 29) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [μένουν ‘’ενημερωτικά’’ τα ποσά στην στήλη C & μηδενίζονται στις υπόλοιπες στήλες …///… καθώς προσμετρούνται …] , […..] , [244β3 ..//.. μειωτικά στα βιβλία εξόδων]

youtu.be/4fF1DZeu5-c

244β4 = βιβλία εσόδων – λογιστής & καταχώρηση ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

432η ( 2022-9ος– 16) ………….…………

03.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2011

…………

10.20’ : 244β4 = βιβλία εσόδων – λογιστής & καταχώρηση ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ {άνοιγμα του νέου κωδικού}

youtu.be/f95UBg7YYfA