244 = λάθη ΑΓΑΠΕ

……………………..… … ………………………..

ΙΔΕ στο 299 την εξέλιξη της

299-πίνακας {στοιχεία του 244}

299-υποχρεωτικά (υποΠίνακας 299-στοιχεία του 244}

ΙΔΕ την εξέλιξη των , στα 246-247-248 (στις ‘’οικιοθΑποκΕσ’’)

2019-09-09 ……… αυτονόμηση

244(α-β) = βιβλία εσόδων – εξόδων αυτονόμηση 2023-01-29

244γ = Ε3

..… ‘’yT’’ .…’’244γ’’ ……………….…

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-244’’

432β ( 2022-9ος– 16) ………….…………

13.23’ : e mail ‘’προς ΑΑΔΕ-2’’ 2022/09/16 =  ΓΕΙΑ . Έχουν γίνει τα κάτωθι αιτήματα στο taxisNET (zηλ) , (δυστυχώς , σε λάθος τμήμα , και λάθος αιτιολογία) ..///.. 5] αίτημα 1698854/20220916/5321 {= 5] Παρακαλώ όπως μου στείλετε τα κάτωθι έγγραφα της κ. Τερζίδου : ‘’χρήσης’’ = , Ε3 των 1998 και 1999

youtu.be/TXLuEBeudnM

440β ( 2022-10ος– 06) ………….…………

              έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2020

                                   ……………………

07.00’ : ‘’οικιοθΑποκ’’ [ενημέρωση έως & το 2020] , [μηδενισμός ποσών από τους κωδικούς του 299-πίνακας ΚΑΙ καταχώρηση τους στα έτη] , [1) έχουν εισέλθει οι εξής κωδικοί στα βιβλία εξόδων ως ΤΑΜΕΙΑ {…………..] , [2] 11.00’ : επίσης στα Ε3 ή Ε1 ή εκκαθαριστικό , έχουν εισέλθει οι εξής κωδικοί {244α1 (= αποσβέσεις) , 244ι24 (= επιχειρηματικές ζημιές μαμάς & zηλ) , κλπ , ΚΛΠ] , [ΙΔΕ τον 299-241ι1(α-β-γ)-πίνακας της 2022-10-05] , [οίο συνεπάγεται νέα αυξημένα ΑΡΝΗΤΙΚΑ ποσά & στα βιβλία εξόδων & στα Ε3 & στα Ε1 & στα εκκαθαριστικά ΟΛΩΝ των ετών & στον 299-241ι1(α-β-γ) στήλη C (κωδικός **3**)]

youtu.be/-mpnslOorYc

244γ1 = Ε3 – λογιστής ΜΗ καταχώρηση

..… ‘’yT’’ .…’’244γ1’’……………….……

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-244’’

432η ( 2022-9ος– 16) ………….…………

03.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2011

…………

11.00’ : 244γ1 = Ε3 – λογιστής ΜΗ καταχώρηση {άνοιγμα του νέου κωδικού}

youtu.be/f95UBg7YYfA

439ε ( 2022-9ος– 29) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [μένουν ‘’ενημερωτικά’’ τα ποσά στην στήλη C & μηδενίζονται στις υπόλοιπες στήλες …///… καθώς προσμετρούνται …] , […..] , [244γ1 … ..///..  μειωτικά στα βιβλία εξόδων ή Ε3 ή Ε1]

youtu.be/4fF1DZeu5-c

244δ = Ε1

……‘’yT’’ ……”299-244δ”…………………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-244’’

422δ ( 2022-8ος-30) ………….…………

00.00’ : 299-δίκη ΦΠΑ  …… {XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ για κάθε έτος (περικλείει τα πάντα με βάση = χτες/σήμερα) ,.//. 06.00’ : Ε1 (……) {06.46’ : Ε1 (έσοδα) , (τόκοι) , (ασφάλιστρα)

youtu.be/ilkqs2fssDg

422η ( 2022-8ος-30) ………….…………

27.27’ : μετά το Ε3 , μεταφέρουμε τα χτες/σήμερα στο Ε1 & άμεσα ενημερώνεται το εκκαθαριστικό (χτες/σήμερα)

youtu.be/vxiwfPsJzl0

423η ( 2022-9ος-01) ………….…………

00.00’ : Ε1 & Ε3 {κατάθεση , διαχρονικώς , στην Δ.Ο.Υ. (ημερολογιακή αναφορά)} .//. καταχώρηση δεδομένων έως και 2005

……………

01.11’ : 242β = λάθος δηλωθέν φορολογητέο ποσό (ΠΑΝΤΑ εις βάρος μας) .//. 02.32’ : το 2005 είχα δηλώσει (όπως & το 2006) 100.000€ τζίρο , τροποποιητικώς , είμαστε 85.0072€ .//. το 2005 , τα Χριστούγεννα , από το σπίτι (συμβολαιογραφείο & οικονομολογικό γραφείο) μετακομίσαμε στο νέο κτίριο  .//. 2005 , Ε3 –πάγια 27.858,18€ , έναντι των καταχωρημένων 8.525€ {η αγορά του έγινε με στεγαστικό δάνειο !!!!!!!} , {ΑΡΑΓΕ πόσα πάγια καταχωρήθηκαν;;;!!! (στοίχισε , το λιγότερο 250.000€} .//……… .//. 2005 , Ε3 –έξοδα 65.053,25€ , έναντι των καταχωρημένων 54.425,61€ .//. διαφορές στα έξοδα (χτες/σήμερα) για 2003 & 2004 .//. 2005 , Ε3 –κέρδος (= Ε1) = 28.600€ , έναντι του καταχωρημένου 46.349,89€ .//. 2005 , υπάρχει περαίωση (= 241δ στις 15/06/2006) .//. εκκαθαριστικό – μείωση στο φόρο από ασφάλιστρα ζωής (241ι24δ) : 2005 (= 928,34) , (ΠΑΝΤΑ πλήρωνε στην φιλενάδα της την Δέσποινα = εθνικη) , 1998 (= αδήλωτα) , 1999 (=αδήλωτα) , 2000 (=αδήλωτα) , 2001 (= 340€) , 2002 (= 340€) , 2003 (= 1.000 [Ε1 = 2.662,14]) , 2004 (=1.000 [Ε1 = 3.326,35]) .//. 09.00’ : γεννήσεις Κύρου (2005) & Γεώργιου (2006) στην Θεσσαλονίκη , ΤΩΡΑ θα καταχωρηθούν (Ε1 –ιατρικά) , καθώς τα τιμολόγια ήταν στα ‘’μπάζα’’ {φυσικά ΔΕΝ είχε η μαμά ασφάλιση ΤΑΝ-ΤΑΣ) , (είχα εγώ ΤΕΒΕ , αλλά θα ξόδευα περισσότερα , για να πάρουμε 3€} , {πήραμε ένα ικανοποιητικό ποσό από εθνικη ασφαλιστική} .//. 09.49’ : εκκαθαριστικό – μείωση στο φόρο από τόκους δανείων (= 241ι24ε) : 1998 (= αδήλωτοι) , 1999 (=αδήλωτοι) , 2000 (= αδήλωτοι) , 2001 (= μείωση φόρου 132,06 [Ε1 = 2.949]) , 2002 (αδήλωτοι (= 1.648,67€) , 2003 (= μείωση φόρου 1.764 (Ε1 = 3.867) , 2004 (= 982,41 [Ε1 = 9.766]) , 2005 (= αδήλωτοι [= 1.173])

youtu.be/H5nnTBRgzcA

424δ ( 2022-9ος-02) ………….…………

00.00’ : 299-244δ1 = Ε1 – λογιστής ΜΗ καταχώρηση {νέος κωδικός} ΙΔΕ XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’.//. 01.00’ : {στο 2006 ΔΕΝ καταχωρήθηκε 1] η γέννηση του Γεώργιου (5.821€ , μειωτικός φόρος 1.000€) , (με επικαρπία = 6.754€) , (τα παραστατικά της βρεθήκανε στα μπάζα) .//..04.44’ : 2] παρακρατήσεις στα Τ.Π.Υ. (μειωτικός φόρος) = 1.636,54€ (με επικαρπία = 11.054€)  {03.00’ : στο 2005 ΔΕΝ καταχωρήθηκε (π.χ. 1] η γέννηση του Κύρου (5.821€ , μειωτικός φόρος 1.000€) , (ΔΕΝ υπάρχουν τα παραστατικά , αλλά έχουμε τα ανάλογα από του Γεώργιου στο 2006) .//..05.55’ : 2] παρακρατήσεις στα Τ.Π.Υ. (μειωτικός φόρος) = 2.326€ (με επικαρπία = 17.621€) …///… καταγραφή στον 299-πίνακας στον 244δ1 (ποσό άμεσα αφαιρετέο = 5.962,54€ & επικαρπία 43.004€)

……………..

13.00’ : 2006 = διαφοροποιήσεις χτες/σήμερα σε Ε3 & Ε1 [ΙΔΕ XLs ‘’οικΑποκΕσ’’] , {αγορά ξενοδοχείου 124.000€ , ΔΥΣΤΥΧΩΣ με στεγαστικό δάνειο (= καμία εμφάνιση στα πάγια)} , {δωρεές (Παναγούδας Καληράχη) , (σύστημα δολίων στα Ε1 τους)} , {δάνεια & τόκοι στο Ε1} , {ασφάλιστρα ζωής} , {εκκαθαριστικό (φορολογητέο 22.200€ αντί 40.600€ & φόρος 5.000 αντί 10.000) , (προκαταβολή επόμενου έτους 2.200€ αντί 5.500€) , (τελικά έπρεπε να δώσουμε 8.800€ αντί 15.500€)

youtu.be/AOb9IRdiu6g

426γ ( 2022-9ος-04) ………….…………

32.12’ : 299-244δ1 = Ε1 – λογιστής ΜΗ καταχώρηση {ΙΔΕ το αποτύπωμα των κωδικών στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’ π.χ. = …} , {μέχρι & 2009 , ποσό = 6,868,54€ , & επικαρπία = 48.443€ (οία μεταφέροντα στον 299-πίνακα)}

youtu.be/b-J5-v3s4s0

427ζ ( 2022-9ος-06) ………….…………

30.30’ : περί 2010 – XLs ‘’ΟικιοθΑποκ’’ {ΙΔΕ 246} ,  ..///.. Ε3  {έξοδα  χτες = 40.941,64€ , σήμερα = 50.094,98€} , {ΑΡΑ κέρδος = 68.170€ αντί 69.292,02€} ..///.. 38.38’ : Ε1 {έσοδα = 68.170€ αντί 69.292,02€} , {ιατρικά = 540€ (για 2010 μεταφέρεται μειωτικά στο φορολογητέο)} , {ενοίκιο διαμερίσματος = ΔΕΝ στο Ε1 , αλλά ΝΑΙ στο εκκαθαριστικό}

youtu.be/ZXpEtZYETxM

432β ( 2022-9ος– 16) ………….…………

13.23’ : e mail ‘’προς ΑΑΔΕ-2’’ 2022/09/16 =  ΓΕΙΑ . Έχουν γίνει τα κάτωθι αιτήματα στο taxisNET (zηλ) , (δυστυχώς , σε λάθος τμήμα , και λάθος αιτιολογία).. ///.. 5] αίτημα 1698854/20220916/5321 {= 5] Παρακαλώ όπως μου στείλετε τα κάτωθι έγγραφα της κ. Τερζίδου : ‘’χρήσης’’ = … , Ε1 των 1998 και 1999

youtu.be/TXLuEBeudnM

435β ( 2022-9ος– 20) ………….…………

22.00’ : 2011 […………] , [24.24’ : Ε1 {έσοδα {ήταν 26.123 πρέπει 24.299} , {τόκοι δανείων ΤΕΜΠΜΕ {ήταν -0- πρέπει 604 (πρέπει να πάνε στα βιβλία εξόδων)}]

…………….

31.00’ : 2012  [……] , [34.54’ : Ε1 {έσοδα {ήταν 5.657 πρέπει 804} , { τόκοι (ήταν –0– , πρέπει 2.231)} , {τόκοι δανείων ΤΕΜΠΜΕ {ήταν -0- , πρέπει 744 (πρέπει να πάνε στα βιβλία εξόδων)}] ,

youtu.be/TpKXM4JVZts

437ο ( 2022-9ος– 25) ………….…………

03.00’ : 2013 – XLs‘’οικιοθΑποκ’’ της 2022-09-24 [ΦΠΑ {………….] , [Ε3 : […] , [08.48’ : Ε1 {έσοδα {ήταν 24.856 πρέπει -6.997} , {δαπάνες παροχής υπηρεσιών (zηλ = 9.850)} , {δωρεές = ΔΕΝ καταγράφηκαν} , {δάνεια = ΔΕΝ καταγράφηκαν 35.000 , του ΤΕΜΠΜΕ} , τόκοι (= 5.453 = ΔΕΝ λαμβάνονται υπ’ όψιν στο εκκαθαριστικό)} , {τόκοι δανείων ΤΕΜΠΜΕ {ήταν -0- , πρέπει 132 (πρέπει να πάνε στα βιβλία εξόδων)}] , [επιχειρηματική ζημιά του συζύγου (ήταν 2.789 ΑΛΛΑ δεν υπολογίστηκε , πρέπει 3.146)} , [παρακρατήσεις σε Τ.Π.Υ. του 2012 (ήταν -0- , πρέπει 571)]

youtu.be/xdqzmM0RHSk

440β ( 2022-10ος– 06) ………….…………

              έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2020

                                   ……………………

07.00’ : ‘’οικιοθΑποκ’’ [ενημέρωση έως & το 2020] , [μηδενισμός ποσών από τους κωδικούς του 299-πίνακας ΚΑΙ καταχώρηση τους στα έτη] , [1) έχουν εισέλθει οι εξής κωδικοί στα βιβλία εξόδων ως ΤΑΜΕΙΑ {…………..] , [2] 11.00’ : επίσης στα Ε3 ή Ε1 ή εκκαθαριστικό , έχουν εισέλθει οι εξής κωδικοί {244α1 (= αποσβέσεις) , 244ι24 (= επιχειρηματικές ζημιές μαμάς & zηλ) , κλπ , ΚΛΠ] , [ΙΔΕ τον 299-241ι1(α-β-γ)-πίνακας της 2022-10-05] , [οίο συνεπάγεται νέα αυξημένα ΑΡΝΗΤΙΚΑ ποσά & στα βιβλία εξόδων & στα Ε3 & στα Ε1 & στα εκκαθαριστικά ΟΛΩΝ των ετών & στον 299-241ι1(α-β-γ) στήλη C (κωδικός **3**)]

youtu.be/-mpnslOorYc

244δ1 = Ε1 – λογιστής ΜΗ καταχώρηση

……‘’yT’’ ……”299-244δ”………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’244’’

432η ( 2022-9ος– 16) ………….…………

03.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2011

…………

16.26’ : 244δ1 = Ε1 – λογιστής ΜΗ καταχώρηση {έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2011} , {ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {8.016,66€ , με επικαρπία 53.247€ , οία ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα , το ποσό του οποίου , έφτασε τα 1.988.740€}

youtu.be/f95UBg7YYfA

435γ ( 2022-9ος– 20) ………….…………

        00.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του 2011 & του 2012

……………

19.39’ : 299-244δ1 = Ε1 – λογιστής ΜΗ καταχώρηση {δωρεές – τόκοι – παρακρατήσεις 20% από Τ.Π.Υ. – ΚΥΡΟΣ (= γέννηση) -, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (= γέννηση)} , [ΙΔΕ την αύξηση του κωδικού στο ‘’299-υποχρεωτικά’’ της 2022-09-20] , [ποσό 10.585 οία ΜΕ επικαρπία = 63.433 , μεταφέρεται στον 299-πίνακα]

youtu.be/YL8zDbZWxrs

439ε ( 2022-9ος– 29) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [μένουν ‘’ενημερωτικά’’ τα ποσά στην στήλη C & μηδενίζονται στις υπόλοιπες στήλες …///… καθώς προσμετρούνται …] , […..] , [244δ1 = 10.585€ ..///..  μειωτικά στο Ε1]

youtu.be/4fF1DZeu5-c

244δ2 = Ε1 – ασφάλιστρα ζωής

……‘’yT’’ ……”299-244δ”………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’244’’

423η ( 2022-9ος-01) ………….…………

01.11’ : 242β = λάθος δηλωθέν φορολογητέο ποσό (ΠΑΝΤΑ εις βάρος μας) .//. 02.32’ : το 2005 είχα δηλώσει ………… .//. εκκαθαριστικό – μείωση στο φόρο από ασφάλιστρα ζωής (244δ2) : 2005 (= 928,34) , (ΠΑΝΤΑ πλήρωνε στην φιλενάδα της την Δέσποινα = εθνικη) , 1998 (= αδήλωτα) , 1999 (=αδήλωτα) , 2000 (=αδήλωτα) , 2001 (= 340€) , 2002 (= 340€) , 2003 (= 1.000 [Ε1 = 2.662,14]) , 2004 (=1.000 [Ε1 = 3.326,35])

youtu.be/H5nnTBRgzcA

427ζ ( 2022-9ος-06) ………….…………

30.30’ : περί 2010 – XLs ‘’ΟικιοθΑποκ’’ {ΙΔΕ 246} , .., {ασφάλιστρα ζωής = 6.369,34 (εκκαθαριστικό = 387,59)} , {του zηλ στο εκκαθαριστικό = 92,41}

youtu.be/ZXpEtZYETxM

432η ( 2022-9ος– 16) ………….…………

03.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2011

…………

11.11’ : 244δ2 = Ε1 -λογιστής & ασφάλιστρα ζωής

youtu.be/f95UBg7YYfA

439ε ( 2022-9ος– 29) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [μένουν ‘’ενημερωτικά’’ τα ποσά στην στήλη C & μηδενίζονται στις υπόλοιπες στήλες …///… καθώς προσμετρούνται …] , […..] , [244δ2 .. ..//.. στο Ε1]

youtu.be/4fF1DZeu5-c

244δ3 = Ε1 – τόκοι δανείων

……‘’yT’’ ……”299-244δ”………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-244’’

423η ( 2022-9ος-01) ………….…………

00.00’ : Ε1 & Ε3 {κατάθεση , διαχρονικώς , στην Δ.Ο.Υ. (ημερολογιακή αναφορά)} .//. καταχώρηση δεδομένων έως και 2005

……………

09.49’ : εκκαθαριστικό – μείωση στο φόρο από τόκους δανείων (= 244δ3) : 1998 (= αδήλωτοι) , 1999 (=αδήλωτοι) , 2000 (= αδήλωτοι) , 2001 (= μείωση φόρου 132,06 [Ε1 = 2.949]) , 2002 (αδήλωτοι (= 1.648,67€) , 2003 (= μείωση φόρου 1.764 (Ε1 = 3.867) , 2004 (= 982,41 [Ε1 = 9.766]) , 2005 (= αδήλωτοι [= 1.173])

youtu.be/H5nnTBRgzcA

427ζ ( 2022-9ος-06) ………….…………

30.30’ : περί 2010 – XLs ‘’ΟικιοθΑποκ’’ {ΙΔΕ 246} , .., {τόκοι δανείων = 22.699,46 (1.073,61 στο εκκαθαριστικό)}

youtu.be/ZXpEtZYETxM

432γ ( 2022-9ος– 16) ………….…………

18.18’ : 2011 – XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’- σήμερα/χτες = {……} , {τόκοι δανείου ΤΕΜΠΜΕ = 604€ ΔΕΝ καταχωρηθήκανε}

youtu.be/FW1vO1Jd_ns

432η ( 2022-9ος– 16) ………….…………

03.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2011

…………

11.41’ : 244δ3 = Ε1 – λογιστής & ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΊΩΝ

youtu.be/f95UBg7YYfA

435β ( 2022-9ος– 20) ………….…………

31.00’ : 2012  [……] , [34.54’ : Ε1 {έσοδα {ήταν 5.657 πρέπει 804} , { τόκοι (ήταν –0– , πρέπει 2.231)} … [35.35’ : εκκαθαριστικό {………. } ,  { τόκοι (ήταν –0– , πρέπει 100)}

youtu.be/TpKXM4JVZts

435δ ( 2022-9ος– 20) ………….…………

00.00’ : νέοι κωδικοί [………], [00.29 : 299-244δ3 = Ε1 – λογιστής & ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ]

youtu.be/12k1qEgBGGo

437ε ( 2022-9ος– 25) ………….…………

00.00’ : 299-244δ3 = Ε1 – λογιστής & ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΊΩΝ [πάει 244δ1] , [κλείνει ο κωδικός ΧΩΡΙΣ να εμφανίζονται ποσά στον 299-πίνακα]

youtu.be/eZI-j9p2P4Y

439ε ( 2022-9ος– 29) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [μένουν ‘’ενημερωτικά’’ τα ποσά στην στήλη C & μηδενίζονται στις υπόλοιπες στήλες …///… καθώς προσμετρούνται …] , […..] , [244δ3 …. -//- …στο Ε1]

youtu.be/4fF1DZeu5-c

244δ5 = Ε1 – λογιστής & ΔΩΡΕΕΣ

……‘’yT’’ ……”299-244ζ”………………….……

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-244’’

426β ( 2022-9ος-04) ………….…………

00.00’ : τελείωσα & το 2009

…….

05.00’ : 299-244ζ = Ε1 – λογιστής & ΔΩΡΕΕΣ {ΟΛΑ τα έτη χωρίς αναφορά , εκτός 2006 = 3.000€} {ΔΕΝ ενημέρωνε λογιστή} , {Θα βάλουμε στατιστική τιμή έως 2010 (=έλεγχος ΤΑΝ = μετά τις έκοψε)}

youtu.be/JEczp_GpuoQ

427ζ ( 2022-9ος-06) ………….…………

30.30’ : περί 2010 – XLs ‘’ΟικιοθΑποκ’’ {ΙΔΕ 246} , .., {δωρεές = ΔΕΝ υπάρχουν καταχωρημένες}

youtu.be/ZXpEtZYETxM

432η ( 2022-9ος– 16) ………….…………

03.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2011

…………

12.32’ : 244ζ = Ε1 – λογιστής & ΔΩΡΕΕΣ

youtu.be/f95UBg7YYfA

435δ ( 2022-9ος– 20) ………….…………

00.00’ : νέοι κωδικοί [………] , [00.50’ : 299-244ζ = Ε1 – λογιστής & ΔΩΡΕΕΣ]

youtu.be/12k1qEgBGGo

437ζ ( 2022-9ος– 25) ………….…………

03.00’ : 299-244ζ με 2.650€ μαλακία (& επικαρπία = 20.000€)

            ……………………

03.00’ : 244ζ = Ε1 – λογιστής & ΔΩΡΕΕΣ {νέος κωδικός (=τώρα τον αναλύω} , {κόλπο ΤΕΡΑΣΤΙΟ της μεγαλοαστικής τάξης} , {μειώνει το φορολογητέο ποσό} , {το βαβούτσαλο η μαμά , όποιος πέρναγε την κορόιδευε (συνήθως με άκυρες αποδείξεις)} , {η μαμά κάθε έτος , έδινε πάρα πολλές} , {ΑΛΛΑ έπρεπε να ενημερώνεται ο λογιστής = πράσινα άλογα} , {καταχωρημένες σε 1998 – 1999 – 2000 – 2006 – 2012} , {για τα υπόλοιπα 5 έτη έως 2005 εξαγωγή στατιστικής τιμής = 1.000/ανά έτος , για δε τα υπόλοιπα 5 έτη έως 2011 εξαγωγή στατιστικής τιμής = 3.000/ανά έτος} , {ΑΡΑ καταχώρηση 19.500 (στα κενά έτη , στα Ε1) με ποσό φόρου 2.650€ & επικαρπία 20.000€} , {κωδικός = υπό αίρεση}

youtu.be/nLV4DLr9bWU

439ε ( 2022-9ος– 29) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [μένουν ‘’ενημερωτικά’’ τα ποσά στην στήλη C & μηδενίζονται στις υπόλοιπες στήλες …///… καθώς προσμετρούνται …] , [244δ5 = 19.501€ ..///..  μειωτικά στο Ε1]

youtu.be/4fF1DZeu5-c

244ε = 2006 {νέα γραφεία = 124.714€ ;;;} & 1998 {παλιό γραφείο

……‘’yT’’ ……”299-244ε”………………….……

432η ( 2022-9ος– 16) ………….…………

03.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2011

…………

12.02’ : 244ε = Ε1 – 2006 = ανέγερση (νέα γραφεία) = 124.714 ;;; {άνοιγμα του νέου κωδικού} /// μπηχτή για το παλιό γραφείο (= σπίτι σήμερα)

youtu.be/f95UBg7YYfA

244ζ = εκκαθαριστικό

..… ‘’yT’’ .…’’244ζ’’ ………………………………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-244’’

435β ( 2022-9ος– 20) ………….…………

22.00’ : 2011 […………] , [25.05’ : εκκαθαριστικό {δηλωθέν εισόδημα {ήταν 29.469  πρέπει 27.645} , {φόρος κλίμακας {ήταν 5.134 πρέπει 4.816} , {φόρος & συμπληρωματικός {5.732} , {εισπραχθείσα προκαταβολή 2010 {= 10.058} , {φόρος κύριος {-4.296} , {επιβάρυνση φόρου απόδ (=736)} , {26.06’ : από φόρο zηλ = 4.675,96 … αφαιρεί το 4.296,93 της τερζίδου /// ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ το κάνει ΌΛΑ τα έτη με την ζημιά του συζήγου ;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!} , {ποσό πληρωμής {ήταν 379} , {ακίνητα = 3.345 (τα οποία μας είχαν οδηγήσει φόρο & συμπληρωματικό στα 5.732} , {ποσό έδρας (400) , {ειδική εισφορά αλληλεγγύης (589) , {μείωση επιστροφής φόρου (29)} , {27.37’ : ταμεία {ΔΕΝ έχουν μπεί} , {παρακρατήσεις 2011 (ήταν -0- πρέπει 1.148)} , {ποσό πληρωμής (ήταν 379 , πρέπει -6.580 (χωρίς ποσά από zηλ) , (χωρίς ταμεία (= 6.056)}] , [29.00’ : αυτό ήταν το 2011 {να δείτε τι πάθαμε στον έλεγχο του 2017}]

………………..

31.00’ : 2012  [……] , [35.35’ : εκκαθαριστικό {δηλωθέν εισόδημα {ήταν 9.997 , πρέπει 5.145} , {φόρος κλίμακας {ήταν 499 , πρέπει 257} , {φόρος & συμπληρωματικός {437} ,  {ακίνητα = 4.340} , { τόκοι (ήταν –0– , πρέπει 100)} , { παρακρατήσεις 20% Τ.Π.Υ. (ήταν –0– , πρέπει 571)} , {προκαταβολή  για 2013 (ήταν 240 , πρέπει 81)} , {κλπ .. κλπ} , {ποσό έδρας (650) , {ποσό πληρωμής (ήταν 2.102 , πρέπει -1.903 (χωρίς ποσά από zηλ) , (χωρίς ταμεία (= 4.294)}] , [39.00’ : αυτό ήταν το 2012 {να δείτε τι πάθαμε στον έλεγχο του 2017}]

youtu.be/TpKXM4JVZts

437ο ( 2022-9ος– 25) ………….…………

03.00’ : 2013 – XLs‘’οικιοθΑποκ’’ της 2022-09-24 [ΦΠΑ {………….] , [Ε3 : […] , [08.48’ : Ε1 {…..] , [11.21’ : εκκαθαριστικό {δηλωθέν εισόδημα {ήταν 28.603 , πρέπει -3.251} , {φόρος κλίμακας {ήταν 6.837 , πρέπει -0} , {φόρος & συμπληρωματικός { ήταν 6.654 , πρέπει -1.488} } ,  {ακίνητα = 3.746} , {επιχειρηματική ζημιά του συζύγου (ήταν 2.789 , πρέπει 3.146)} , {συμβεβ/να ποσά (= 378)} , {συμπληρωματικός φόρος (= 57)} , {φόρος λόγω εκπρόθεσμου (= 266)} , {τόκοι (ήταν –0– , πρέπει 200)} , {παρακρατήσεις 20% Τ.Π.Υ. (ήταν –0– , πρέπει 571)} , {παρακρατήσεις 20% σε Τ.Π.Υ. zηλ για 2013 (= 480)} , {εισπραχθείσα προκαταβολή 2012 (= 240)} , {προκαταβολή  για 2014 (ήταν 3.792 , πρέπει -0-)} , {τέλος χαρτοσήμου = 50} , {εισφορά ΟΓΑ στο χαρτόσημο = 18} , {ειδική εισφορά αλληλεγγύης (ήταν 572 , πρέπει -0-} , {ποσό έδρας = 650} , {ποσό έδρας zηλ = 650} , {ΚΛΠ (ήταν 378 , πρέπει -0-)} , {ποσό πληρωμής (ήταν 12.697 , πρέπει -1.889)} , {ζημιά 2013 (ήταν -0- , πρέπει -1.889) που θα πάει στο 2014}]

………

16.00’ : 2012 [επανάληψη της ανάλυσης που έγινε στο 435β] , [25.45’ : αντί επιστροφή φόρου , αναγκαζόμαστε από τον έλεγχο του 2017 {= απόρροια του ελέγχου του 2013} να κάνουμε τροποποιητικά Ε3-Ε1 ΚΑΙ να δηλώσουμε έσοδα 26.600€ (= + νέο φόρος)]

youtu.be/xdqzmM0RHSk

440β ( 2022-10ος– 06) ………….…………

              έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2020

                                   ……………………

07.00’ : ‘’οικιοθΑποκ’’ [ενημέρωση έως & το 2020] , [μηδενισμός ποσών από τους κωδικούς του 299-πίνακας ΚΑΙ καταχώρηση τους στα έτη] , [1) έχουν εισέλθει οι εξής κωδικοί στα βιβλία εξόδων ως ΤΑΜΕΙΑ {…………..] , [2] 11.00’ : επίσης στα Ε3 ή Ε1 ή εκκαθαριστικό , έχουν εισέλθει οι εξής κωδικοί {244α1 (= αποσβέσεις) , 244ι24 (= επιχειρηματικές ζημιές μαμάς & zηλ) , κλπ , ΚΛΠ] , [ΙΔΕ τον 299-241ι1(α-β-γ)-πίνακας της 2022-10-05] , [οίο συνεπάγεται νέα αυξημένα ΑΡΝΗΤΙΚΑ ποσά & στα βιβλία εξόδων & στα Ε3 & στα Ε1 & στα εκκαθαριστικά ΟΛΩΝ των ετών & στον 299-241ι1(α-β-γ) στήλη C (κωδικός **3**)]

youtu.be/-mpnslOorYc

244ζ1 = υπερβάλλον δηλωθέν φορολογητέο ποσό

……‘’yT’’ ……”299-244ζ1”……………………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-244ζ1’’

422ι ( 2022-8ος-30) ………….…………

03.00’ : 242β = λάθος δηλωθέν φορολογητέο ποσό

      13.00’ : ‘’299-πίνακας’’ , καθαρό ποσό 1.754€ & επικαρπία 27.508€

            ……………………

03.00’ : ο 244β1 οδηγεί (μαζί με τους υπόλοιπους) στον 242β = λάθος δηλωθέν φορολογητέο ποσό {με τον ‘’δαίμονα ΙΧΩΡ’’ & με ένα (1) συν ένα (1) ίσον (=) ΜΟΝΟ δύο (2) , ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ το ποσό του όποιου κωδικού στην ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝΤΑΣ την επικαρπία αυτού , καταχωρούμε στον ‘’299-πίνακας’’} .//. 03.53’ : π.χ. εκκαθαριστικό 1999 , {τζίρος 21.732 (έπρεπε 12.064)} , {φόρος 3.295 (έπρεπε 1.444) , (διαφορά 1.851 , μεταφέρεται στο ‘’299-υποχρεωτικά’’ , καταγράφεται με ‘’zηλ-π.χ.-1’’ η επικαρπία του 27.508 , η οποία σε σύνολο 25ετίας θα καταχωρηθεί στον ‘’299-πίνακας’’) .//. 07.00’ : ‘’299-πίνακας’’ {θα ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝΕ για 1999 & καθαρό ποσό 1.851 & επικαρπία (βάσει ΤΑΝ) 27.508} .//. 13.00’ : ‘’299-πίνακας’’ {θα ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝΕ , έως σήμερα , καθαρό ποσό 1.754 & επικαρπία 27.508}

youtu.be/jShQ0mnE5YA

423η ( 2022-9ος-01) ………….…………

242β ποσό φόρου = 8.408 , με επικαρπία 77.918,83

            ……………………

00.00’ : Ε1 & Ε3 {κατάθεση , διαχρονικώς , στην Δ.Ο.Υ. (ημερολογιακή αναφορά)} .//. καταχώρηση δεδομένων έως και 2005

……………

01.11’ : 242β = λάθος δηλωθέν φορολογητέο ποσό (ΠΑΝΤΑ εις βάρος μας) .//. 02.32’ : το 2005 είχα δηλώσει (όπως & το 2006) 100.000€ τζίρο , τροποποιητικώς , είμαστε 85.0072€ .//……..//. 2005 , Ε3 –πάγια 27.858,18€ , έναντι των καταχωρημένων 8.525€ {η αγορά του έγινε με στεγαστικό δάνειο !!!!!!!} , {ΑΡΑΓΕ πόσα πάγια καταχωρήθηκαν;;;!!! (στοίχισε , το λιγότερο 250.000€} .//. 05.15’ : ΠΡΟΣΟΧΗ στις αποσβέσεις (= 244α1) .//. πολλά τιμολόγια – αποδείξεις (ανακαλυφθέντα στα ‘’μπάζα’’) τα καταχωρώ ΤΩΡΑ στα έτη τους .//. 2005 , Ε3 –έξοδα 65.053,25€ , έναντι των καταχωρημένων 54.425,61€ .//. διαφορές στα έξοδα (χτες/σήμερα) για 2003 & 2004 .//. 2005 , Ε3 –κέρδος (= Ε1) = 28.600€ , έναντι του καταχωρημένου 46.349,89€ .//. 2005 , υπάρχει περαίωση (= 241δ στις 15/06/2006) .//. εκκαθαριστικό – μείωση στο φόρο από ασφάλιστρα ζωής (241ι24δ) : 2005 (= 928,34) , (ΠΑΝΤΑ πλήρωνε στην φιλενάδα της την Δέσποινα = εθνικη) , 1998 (= αδήλωτα) , 1999 (=αδήλωτα) , 2000 (=αδήλωτα) , 2001 (= 340€) , 2002 (= 340€) , 2003 (= 1.000 [Ε1 = 2.662,14]) , 2004 (=1.000 [Ε1 = 3.326,35]) .//. 09.00’ : γεννήσεις Κύρου (2005) & Γεώργιου (2006) στην Θεσσαλονίκη , ΤΩΡΑ θα καταχωρηθούν (Ε1 –ιατρικά) , καθώς τα τιμολόγια ήταν στα ‘’μπάζα’’ {φυσικά ΔΕΝ είχε η μαμά ασφάλιση ΤΑΝ-ΤΑΣ) , (είχα εγώ ΤΕΒΕ , αλλά θα ξόδευα περισσότερα , για να πάρουμε 3€} , {πήραμε ένα ικανοποιητικό ποσό από εθνικη ασφαλιστική} .//. 09.49’ : εκκαθαριστικό – μείωση στο φόρο από τόκους δανείων (= 241ι24ε) : 1998 (= αδήλωτοι) , 1999 (=αδήλωτοι) , 2000 (= αδήλωτοι) , 2001 (= μείωση φόρου 132,06 [Ε1 = 2.949]) , 2002 (αδήλωτοι (= 1.648,67€) , 2003 (= μείωση φόρου 1.764 (Ε1 = 3.867) , 2004 (= 982,41 [Ε1 = 9.766]) , 2005 (= αδήλωτοι [= 1.173]) .//. 10.40’ : 2005 : {δηλωθέν εισόδημα 28.607 αντί 46.349} , {φορολογητέο = ως δηλωθέν} , {φόρος κύριος = 5.000 αντί 11.654} , ΑΡΑ αντί 12.819,49 που πληρώσαμε ΕΠΡΕΠΕ 6.654 (ΚΑΚΩΣ τους δώσαμε 6.163,71ΠΑΡΑΠΑΝΩ , οίο μεταφέρεται στον ‘’299-πίνακας’’ με επικαρπία 50.410€} .//. 12.22’ : έχοντα δεδομένα από 1998 & 1999 & 2005 , ο 242β είναι 8.408,23 , με επικαρπία 77.918,83€ {φαντάζεστε τι θα προκύψει μέχρι το 2021!!!!!}

……………

15.15’ : ΚΑΘΙΚΙΑ

youtu.be/H5nnTBRgzcA

424β ( 2022-9ος-02) ………….…………

καταχωρημένο & το 2006

35.05’ : 299-242β {= λάθος δηλωθέν φορολογητέο ποσό} , {καταχωρημένο & το 2006 = 13.451€ + επικαρπία = 111.982€ }

youtu.be/OkPcIyNTS3A

426γ ( 2022-9ος-04) ………….…………

27.00’ : 299-242β =  λάθος δηλωθέν φορολογητέο ποσό {αναφορά στα έτη έως 2009} , {ΙΔΕ το αποτύπωμα των κωδικών στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {μέχρι & 2009 , ποσό = 16.993€ , & επικαρπία = 132.309€ (οία μεταφέρονται στον 299-πίνακα)}

youtu.be/b-J5-v3s4s0

427ζ ( 2022-9ος-06) ………….…………

         00.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2010

………….30.30’ : περί 2010 – XLs ‘’ΟικιοθΑποκ’’ {ΙΔΕ 246} ,  ..///.. Ε3 {..///.. 38.38’ : Ε1 {έσοδα = 68.170€ αντί 69.292,02€} ..///.. 43.43’ : εκκαθαριστικό {δηλωθέν εισόδημα = 71.500 αντί 72.637,90 με ακίνητα = 3.345,88} , {εισόδημα φορολογητέο = 70.380 αντί 71.024} , {μειώσεις φόρου = 1.134,97 (αποδείξεις + ενοίκιο Δάφνη + ασφάλιστρα [βάζει & του zηλ])} , {φόρος & συμπληρωματικός = 18.219 αντί 18.386,49}

………

58.18’ : 299-242β = λάθος δηλωθέν φορολογητέο ποσό {ΙΔΕ τις αυξητικές (έως 2010) καταγραφές του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {μαλακίες = 17.160,51€ + επικαρπία = 133.074,83€ , οία ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/ZXpEtZYETxM

432γ ( 2022-9ος– 16) ………….…………

18.18’ : 2011 – XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’- σήμερα/χτες = {…………} , {δηλωθέν & φορολογητέο εισόδημα = 600€ λιγότερα} , {φόρος = 100€ λιγότερα}

……………..

37.47’ : 299-242β = λάθος δηλωθέν φορολογητέο ποσό {ΙΔΕ τις αυξητικές αυξητικές καταγραφές του κωδικού (έως 2011) στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {ποσό μαλακίας = 17.286,93€ + με επικαρπία = 133.570,83€ , μεταφέροντα στον 299-πίνακα}

youtu.be/nMt-IZIxJhM

435β ( 2022-9ος– 20) ………….…………

22.00’ : 2011 […………] , [25.05’ : εκκαθαριστικό {δηλωθέν εισόδημα {ήταν 29.469  πρέπει 27.645}

……………

31.00’ : 2012  [……] , [35.35’ : εκκαθαριστικό {δηλωθέν εισόδημα {ήταν 9.997 , πρέπει 5.145}

youtu.be/TpKXM4JVZts

439ε ( 2022-9ος– 29) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [μένουν ‘’ενημερωτικά’’ τα ποσά στην στήλη C & μηδενίζονται στις υπόλοιπες στήλες …///… καθώς προσμετρούνται …] , […..] , [09.00’ : 244ζ1 = 17.600€ ..///..  μειωτικά στο Ε1]

youtu.be/4fF1DZeu5-c

443β ( 2022-10ος– 18) ………….…………

05.35’ : 299 = δίκη ΦΠΑ .//. 07.27’ : τελείωσα & το 2021 {επικαιροποίηση ποσών στους κωδικούς , στα ‘’299-πίνακας’’ & 299-υποχρεωτικά’’} ……. ….//.. .//. 57.27’ : ………..  .//. 242β = λάθος δηλωθέν φορολογητέο ποσό {ενημερωτικό = 136.405€}

youtu.be/k3QQBI50J5I