241ι = ΔΟΛΟΣ = ….

……………………..… … ………………………..

ΙΔΕ στο 299 την εξέλιξη της

299-πίνακας {στοιχεία του 241ι}

299-υποχρεωτικά (υποΠίνακας 299-στοιχεία του 241ι}

ΙΔΕ την εξέλιξη των , στα 246-247-248 , στις ‘’οικιοθΑποκΕσ’’

2022-11-20 ……… αυτονόμηση

…………‘’yT’’ ……”241ι”…………………………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στο 299-241

93-4-5γ2 ( 2020-4ος ) ………………………….

291 = ΔΙΚΗ ΤΑΝ – πίνακας 291

         ανάλυση κωδικών που έχω δημιουργήσει

youtu.be/UQb98cPJx1M

100-1-2-3-4-5-6δ ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’240’’ παρουσίαση των υποσελίδων

         241 = Δ.Ο.Υ. – ΔΟΛΟΣ

youtu.be/mdropLNeFBM

241ι1 = παρακράτηση φόρου 20% κατά την έκδοση Τ.Π.Υ. ………. αυτονόμηση 2023-10-12

241ι21β =προκαταβολή φόρου για επόμενο έτος – ΔΙΑΦΟΡΑ

……yT’’ ……”241ι21β”…………………….…

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’241ι21β’’

422δ ( 2022-8ος-30) ………….…………

00.00’ : 299-δίκη ΦΠΑ  …… {XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ για κάθε έτος (περικλείει τα πάντα με βάση = χτες/σήμερα) ,.//. ….. ,, {08.08’ : εκκαθαριστικό (1998) , (ΔΙΑΦΟΡΕΣ = … , εισπραχθείσα προκαταβολή 1997 , προκαταβολή  για 1999 (+46)

youtu.be/ilkqs2fssDg

422ε ( 2022-8ος-30) ………….…………

03.33’ : ο δαίμων ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ

       ανάλυση επί των ‘241ι21(β-γ)

             = ‘’προκαταβολή φόρου για επόμενο έτος’’ (ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΦΟΡΑ)

            ……………………

03.33’ : ο δαίμων ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ {ανάλυση επί των ‘’241ι21(β-γ) = ‘’προκαταβολή φόρου για επόμενο έτος’’ (ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΦΟΡΑ]} , {το 1999 , δόθηκαν παραπάνω 1.100€ στο 241ι21β (777 αντί 1.820) , {09.00’ : {‘’προκαταβολή φόρου για επόμενο έτος’’} , {ΛΩΠΟΔΥΤΕΣ (στιγμιότυπο…!!!)} , {γιατί ; , πότε ξεκίνησε ; ποια η διαχρονική εξέλιξη του (= ανοδικότατη = 100% σήμερα)} , {13.33’ : προκαταβολή = ΑΝΗΚΟΥΣΤΟ} , {πρέπει παγκόσμια καταγραφή = ποια κράτη , πότε εκκίνηση , σε τι ποσοστό , κλπ} , {με ποια αιτιολογία;} , {ο κοσμάκης τι μπορούσε να κάνει; ΕΔΩ τσιμπήθηκε , γέμισε nanάκια} , {τακτική λωποδυτών} , {διαχρονική εξέλιξη εξουσιαστών} , {18.28’ : 241ι24β το 1999 , διαφορά = 1.043€ , μέσω του zηλ-π.χ.-1 , σημερινά χρήματα {= ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ) = 15.503,69 , σύνολο = 16.547,12€} , {καταγραφή των ποσών στο ‘’299-πίνακας’’ γραμμή 14’ περί 241ι21β}

youtu.be/czvfWHNN3O4

424β ( 2022-9ος-02) ………….…………

καταχωρημένο & το 2006

31.00’ : 299-241ι21β {= προκαταβολή φόρου για επόμενο έτος – ΔΙΑΦΟΡΑ} , {καταχωρημένο & το 2006 = 4.301,39€ + επικαρπία = 37.807€

youtu.be/OkPcIyNTS3A

426γ ( 2022-9ος-04) ………….…………

00.00’ : καταχωρήσεις δεδομένων έως & 2009

………………

21.41’ : 299-241ι21β = προκαταβολή φόρου για επόμενο έτος – ΔΙΑΦΟΡΑ , {ΙΔΕ το αποτύπωμα των κωδικών στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’}  , {μέχρι & 2009 , ποσό = 6.878,82€ , & επικαρπία = 51.553€} , {τα ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/b-J5-v3s4s0

427ζ ( 2022-9ος-06) ………….…………

         00.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2010

………….

54.24’ : 299-241ι21β = προκαταβολή φόρου για επόμενο έτος – ΔΙΑΦΟΡΑ {ΙΔΕ τις αυξητικές (έως 2010) καταγραφές του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {κλοπή = 6.876,02€ + επικαρπία = 52.465€ , οία ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/ZXpEtZYETxM

435β ( 2022-9ος– 20) ………….…………

22.00’ : 2011 […………] , [25.05’ : εκκαθαριστικό….. , {27.37’ : ……. , {παρακρατήσεις 2011 (ήταν -0- πρέπει 1.148)}

………………..

31.00’ : 2012  [……] , [35.35’ : εκκαθαριστικό {………. } ,  {προκαταβολή  για 2013 (ήταν 240 , πρέπει 81)}

youtu.be/TpKXM4JVZts

435γ ( 2022-9ος– 20) ………….…………

        00.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του 2011 & του 2012

…….

10.40’ : 299-241ι21β = προκαταβολή φόρου για επόμενο έτος – ΔΙΑΦΟΡΑ [ΙΔΕ την αύξηση του κωδικού στο ‘’299-υποχρεωτικά’’ της 2022-09-20] , [ποσό 7.082 οίο με επικαρπία = 53.258 (σύνολο =)] , [τα ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα]

youtu.be/YL8zDbZWxrs

439ε ( 2022-9ος– 29) ………….…………

00.00’ : 299-πίνακας [μένουν ‘’ενημερωτικά’’ τα ποσά στην στήλη C & μηδενίζονται στις υπόλοιπες στήλες …///… καθώς προσμετρούνται …] , […..] , [241ι21β ..//.. μειωτικά στα βιβλία εξόδων]

youtu.be/4fF1DZeu5-c

443β ( 2022-10ος– 18) ………….…………

05.35’ : 299 = δίκη ΦΠΑ ……. .//. 07.27’ : τελείωσα & το 2021 {επικαιροποίηση ποσών στους κωδικούς , στα ‘’299-πίνακας’’ & 299-υποχρεωτικά’’} ….//.. 51.51’ : 241ι21β = προκαταβολή φόρου για επόμενο έτος – ΔΙΑΦΟΡΑ = 20.005€ (ενημερωτικό)

youtu.be/i2EakXUDFL0

241ι21γ = προκαταβολή φόρου για επόμενο έτος – ΧΡΗΣΗ

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ {υποσελίδα ‘’ενΖ-241ι21γ’’

……‘’yT’’ ……”241ι21γ”……………….…

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ ’ενΖ-241ι21γ’’

100-1-2-3-4-5-6δ ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’240’’ παρουσίαση των υποσελίδων

         242 = Δ.Ο.Υ. – Συστημικά προβλήματα

                          ύπαρξη ( ΝΑΙ Ή ΟΧΙ ) & ΑΝ ναι ύψος εκτρωμάτων

                               παρακράτηση ( 20% ή επόμενου έτους ή κλπ )

youtu.be/mdropLNeFBM

179β-γ ( 2020-10ος ) ………………………….

παράμετροι φορολογικής δήλωσης ………….

      241 = Δ.Ο.Υ. – ΔΟΛΟΣ ( τέλος επιτηδεύματος ΚΛΠ

                       συνταγματικές παραβάσεις εκκαθαριστικού

             προκαταβολή επόμενου έτους

youtu.be/c-87SSMfWbA

422ε ( 2022-8ος-30) ………….…………

03.33’ : ο δαίμων ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ

       ανάλυση επί των ‘241ι21(β-γ)

             = ‘’προκαταβολή φόρου για επόμενο έτος’’ (ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΦΟΡΑ)

            ……………………

03.33’ : ο δαίμων ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ {ανάλυση επί των ‘’241ι21(β-γ) = ‘’προκαταβολή φόρου για επόμενο έτος’’ (ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΦΟΡΑ]} {09.00’ : {‘’προκαταβολή φόρου για επόμενο έτος’’} , {ΛΩΠΟΔΥΤΕΣ (στιγμιότυπο…!!!)} , {γιατί ; , πότε ξεκίνησε ; ποια η διαχρονική εξέλιξη του (= ανοδικότατη = 100% σήμερα)} , {13.33’ : προκαταβολή = ΑΝΗΚΟΥΣΤΟ} , {πρέπει παγκόσμια καταγραφή = ποια κράτη , πότε εκκίνηση , σε τι ποσοστό , κλπ} , {με ποια αιτιολογία;} , {ο κοσμάκης τι μπορούσε να κάνει; ΕΔΩ τσιμπήθηκε , γέμισε nanάκια} , {τακτική λωποδυτών} , {διαχρονική εξέλιξη εξουσιαστών} , {25.25’ : 241ι21γ = ΧΡΗΣΗ προκαταβολής {από ΑΑΔΕ , για ένα έτος} , {από 1998 έως 2004 , ποσό 20.200,03 , με ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ 23.816€} , {στον ‘’299-πίνακας’’ γραμμή 15’ περί 241ι21β καταχωρούμε μόνο την ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ} , {28.28’ : κάθε κωδικός έχει τον δικό του υποΠίνακα} , {στο XLs ‘’zηλ-π.χ.-1’’ στον υποΠίνακα 241ι21γ , αφού το ποσό διαμορφωθεί βάσει ΤΑΝ , παίρνει επικαρπία έως την επόμενη καταχώρηση ποσών του εκκαθαριστικού & διαδικασία για 241ι21γ} , {μεταφορά ποσών στο ‘’299-πίνακας’’ γραμμή 15’ περί 241ι21γ}

youtu.be/czvfWHNN3O4

424β ( 2022-9ος-02) ………….…………

καταχωρημένο & το 2006

32.32’ : 299-241ι21γ {= προκαταβολή φόρου για επόμενο έτος – ΧΡΗΣΗ} , {καταχωρημένο & το 2006 = 25.723€ + επικαρπία = 27.279€}

youtu.be/OkPcIyNTS3A

426γ ( 2022-9ος-04) ………….…………

00.00’ : καταχωρήσεις δεδομένων έως & 2009

………………

24.24’ : 299-241ι21γ = ΔΟΛΟΣ = προκαταβολή φόρου για επόμενο έτος – ΧΡΗΣΗ , {ΙΔΕ το αποτύπωμα των κωδικών στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’}  , {μέχρι & 2009 , ποσό = 61.476,92€ , & επικαρπία = 43.876€ (οία μεταφέρεται στον 299-πίνακα)}

youtu.be/b-J5-v3s4s0

427ζ ( 2022-9ος-06) ………….…………

         00.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2010

………….

43.43’ : εκκαθαριστικό {…} , {εισπραχθείσα προκαταβολή 2009} , {προκαταβολή  για 2011}

……….

55.15’ : 299-241ι21γ = προκαταβολή φόρου για επόμενο έτος – ΧΡΗΣΗ {ΙΔΕ τις αυξητικές (έως 2010) καταγραφές του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {για ποσό = 71.535,67€ + επικαρπία = 47.449€ , οία μεταφέρεται στον 299-πίνακα}

youtu.be/ZXpEtZYETxM

435γ ( 2022-9ος– 20) ………….…………

        00.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του 2011 & του 2012

…….

11.51’ : 299-241ι21γ = προκαταβολή φόρου για επόμενο έτος – ΧΡΗΣΗ [ΙΔΕ την αύξηση του κωδικού στο ‘’299-υποχρεωτικά’’ , της 2022-09-20] , [ποσό 71.776 των οποίων η επικαρπία = 47.507 (σύνολο =) μεταφέρεται στον 299-πίνακα]

youtu.be/YL8zDbZWxrs

440γ ( 2022-10ος– 06) ………….…………

18.18’ : 299-241ι21γ , [μαμάς & zηλ] , [= 114.371€ {προσμετράτε στο Ε1}] , [ΙΔΕ την αύξηση του κωδικού στο ‘’299-υποχρεωτικά’’] , [η επικαρπία του ποσού = 54.557€ μεταφέρεται στον 299-πίνακα]

youtu.be/ch-o7LDLX0A

443β ( 2022-10ος– 18) ………….…………

05.35’ : 299 = δίκη ΦΠΑ ….//. 07.27’ : τελείωσα & το 2021 {επικαιροποίηση ποσών στους κωδικούς , στα ‘’299-πίνακας’’ & 299-υποχρεωτικά’’} …….//.. 51.51’ : ………..//. 241ι21γ = προκαταβολή φόρου για επόμενο έτος – ΧΡΗΣΗ (= 125.986€ (ενημερωτικό) , επικαρπία = 55.068€)

youtu.be/i2EakXUDFL0

……………………241ι22 = Ε3

……‘’yT’’ ……”241ι22”…………………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241ι’’

422δ ( 2022-8ος-30) ………….…………

XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ για κάθε έτος

            ……………………

00.00’ : 299-δίκη ΦΠΑ  …… {XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ για κάθε έτος (περικλείει τα πάντα με βάση = χτες/σήμερα) ,.//. Ε3 (ΔΕΝ καταχωρηθήκανε τα ταμεία ΤΑΝ-ΤΑΣ έως 2013 = ελλείψει βεβαιώσεων)

youtu.be/ilkqs2fssDg

422ε ( 2022-8ος-30) ………….…………

00.00’ : XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ {για κάθε έτος} , {με 30 σειρές (για τους 30 κωδικούς)} , {με 4 κατηγορίες κωδικών = 1] ΦΠΑ (από 2010/6ο) , 2] του Ε3 , 3] του Ε1 , 4] του εκκαθαριστικού} , {με 2 κατηγορίες στηλών (= χτες/σήμερα)}

youtu.be/czvfWHNN3O4

422η ( 2022-8ος-30) ………….…………

27.27’ : μετά το Ε3 , μεταφέρουμε τα χτες/σήμερα στο Ε1 & άμεσα ενημερώνεται το εκκαθαριστικό (χτες/σήμερα) .//. π.χ. προμήθεια τραπεζών (ΠΟΤΕ δεν καταχωρήθηκε στα βιβλία εξόδων , έως το 2014 που ανέλαβα εγώ)

youtu.be/vxiwfPsJzl0

423η ( 2022-9ος-01) ………….…………

00.00’ : Ε1 & Ε3 {κατάθεση , διαχρονικώς , στην Δ.Ο.Υ. (ημερολογιακή αναφορά)} .//. καταχώρηση δεδομένων έως και 2005

……………

01.11’ : 242β = λάθος δηλωθέν φορολογητέο ποσό (ΠΑΝΤΑ εις βάρος μας) .//. 02.32’ : το 2005 είχα δηλώσει (όπως & το 2006) 100.000€ τζίρο , τροποποιητικώς , είμαστε 85.0072€ .//. το 2005 , τα Χριστούγεννα , από το σπίτι (συμβολαιογραφείο & οικονομολογικό γραφείο) μετακομίσαμε στο νέο κτίριο  .//. 2005 , Ε3 –πάγια 27.858,18€ , έναντι των καταχωρημένων 8.525€ {η αγορά του έγινε με στεγαστικό δάνειο !!!!!!!} , {ΑΡΑΓΕ πόσα πάγια καταχωρήθηκαν;;;!!! (στοίχισε , το λιγότερο 250.000€} .//. 05.15’ : ΠΡΟΣΟΧΗ στις αποσβέσεις (= 244α1) .//. πολλά τιμολόγια – αποδείξεις (ανακαλυφθέντα στα ‘’μπάζα’’) τα καταχωρώ ΤΩΡΑ στα έτη τους .//. 2005 , Ε3 –έξοδα 65.053,25€ , έναντι των καταχωρημένων 54.425,61€ .//. διαφορές στα έξοδα (χτες/σήμερα) για 2003 & 2004 .//. 2005 , Ε3 –κέρδος (= Ε1) = 28.600€ , έναντι του καταχωρημένου 46.349,89€ .//. 2005 , υπάρχει περαίωση (= 241δ στις 15/06/2006)

youtu.be/H5nnTBRgzcA

424γ ( 2022-9ος-02) ………….…………

11.00’ : ημερομηνίες κατάθεσης Ε3-Ε1 για 1998 έως 2006 (συμπεράσματα περί εκπρόθεσμων)

youtu.be/JUPc5aJ2yCs

424δ ( 2022-9ος-02) ………….…………

13.00’ : 2006 = διαφοροποιήσεις χτες/σήμερα σε Ε3 & Ε1 [ΙΔΕ XLs ‘’οικΑποκΕσ’’] , {αγορά ξενοδοχείου 124.000€ , ΔΥΣΤΥΧΩΣ με στεγαστικό δάνειο (= καμία εμφάνιση στα πάγια)} , {δωρεές (Παναγούδας Καληράχη) , (σύστημα δολίων στα Ε1 τους)} , {δάνεια & τόκοι στο Ε1} , {ασφάλιστρα ζωής} , {εκκαθαριστικό (φορολογητέο 22.200€ αντί 40.600€ & φόρος 5.000 αντί 10.000) , (προκαταβολή επόμενου έτους 2.200€ αντί 5.500€) , (τελικά έπρεπε να δώσουμε 8.800€ αντί 15.500€)

youtu.be/AOb9IRdiu6g

430κ ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

          00.00’ : προς ΑΑΔΕ , υποκατάστημα καβαλας

            ……………………

04.54’ : θέλω τα = ……. , {05.35’ : Ε3 για 1998-1999}

youtu.be/qkBiUtpnmXY

432β ( 2022-9ος– 16) ………….…………

13.23’ : e mail ‘’προς ΑΑΔΕ-2’’ 2022/09/16 =  ΓΕΙΑ . Έχουν γίνει τα κάτωθι αιτήματα στο taxisNET (zηλ) , (δυστυχώς , σε λάθος τμήμα , και λάθος αιτιολογία).. ///.. 5] αίτημα 1698854/20220916/5321 {= 5] Παρακαλώ όπως μου στείλετε τα κάτωθι έγγραφα της κ. Τερζίδου : ‘’χρήσης’’ = … , Ε3 των 1998 και 1999}

youtu.be/TXLuEBeudnM

435β ( 2022-9ος– 20) ………….…………

22.00’ : 2011 [ΦΠΑ Ήταν 9.180 πρέπει 10.205] , [Ε3 : [τζίρος {ήταν 61.137 πρέπει 60.160}] , [23.32’ : Ε3- έξοδα {ήταν 35.193 πρέπει 35.860 , ήτοι αποσβέσεις (ήταν 3.468 , πρέπει 3.833) , ιδιόχρηση (=1.724) , μισθοί (21.892) , έξοδα –κλπ (ήταν 8.107 πρέπει 8.409) ταμεία (24.04’ : ΔΕΝ υπήρχε βεβαίωση ΤΑΝ-ΤΑΣ) , (ήταν -0- πρέπει 6.056)] ,

………………..

31.00’ : 2012  [ΦΠΑ Ήταν 5.120 πρέπει 4.929] , [Ε3 : [τζίρος {ήταν 34.692 πρέπει 33.718}] , [ Ε3- έξοδα {ήταν 29.034 πρέπει 32.864} , ήτοι αποσβέσεις (ήταν -0- , πρέπει 3.517) , ιδιόχρηση (=862) , μισθοί (ήταν 18.970 , πρέπει 19.259) , έξοδα –κλπ (ήταν 9.202 , πρέπει 9.274) ταμεία (ήταν -0- , πρέπει 2.391)] , [αποτέλεσμα (= κέρδος , ήταν 5.120 , πρέπει 804]

youtu.be/TpKXM4JVZts

437ο ( 2022-9ος– 25) ………….…………

03.00’ : 2013 – XLs‘’οικιοθΑποκ’’ της 2022-09-24 [ΦΠΑ {………….] , [Ε3 : [τζίρος {ήταν 60.135 πρέπει 53.251}] , [ Ε3- έξοδα {ήταν 35.278 πρέπει 60.249} , ήτοι αποσβέσεις (ήταν -0- , πρέπει 2.558) , ιδιόχρηση (=862) , μισθοί (18.843) , έξοδα –κλπ (ήταν 8.668 , πρέπει 9.591) ταμεία (ήταν 6.903 , πρέπει 28.394) ,  [αποτέλεσμα (= κέρδος , ήταν 24.856 , πρέπει -6.997] , [ταμεία = {ταμεία –πληρωμές (=3.325} + ταμεία -πρώην έτη (=367) + ταμεία –ρυθμίσεις (= 13.536) + ΤΑΝ-κ-18 = XLsΕθνικης (= 1.165) + ταμεία –έναντι (= 10.000)}]

youtu.be/xdqzmM0RHSk

439β ( 2022-9ος– 29) ………….…………

18.18’ : απάντηση από Δ.Ο.Υ. καβαλας = έχουμε εκκαθαριστικό του 2000 , αλλά ΔΕΝ έχουμε τα Ε1 & Ε3 που ζήτησες ……….. …///… στατιστική τιμή σε άγνωστα ποσά κωδικών …///… ΞΑΝΑ , φρεσκάρισμα ΟΛΩΝ των κωδικών από 1998 ..///.. 26.00’ : παράμετροι καταχωρήσεων ..///.. ‘’οικιοθΑποκ’’ – Ε3 [είσοδος κωδικών : 244ω1 , 283σ11 , 283τ(1-2-3-4) , κλπ … ΚΛΠ {ΙΔΕ το αποτύπωμα ΟΛΩΝ αυτών των κωδικών στο ‘’299-υποχρεωτικά’’ &  ‘’299-280-υποχρεωτικά’’ της 2022-09-25]

youtu.be/Rq4HCFrbMnA

241ι22α = Ε3 – ”δαπάνες ΜΗ εκπιπτόμενες”

……‘’yT’’ ……”241ι22α”……΄…………..…

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241ι’’

423ζ ( 2022-9ος-01) ………….…………

00.00’ : 241ι22α = Ε3 – ”δαπάνες ΜΗ εκπιπτόμενες”

                 = πρόστιμα ΚΛΠ μαλακίες

        φόρος = 235€ (& επικαρπία = 1.762€)

            ……………………

00.00’ : 241ι22α = Ε3 – ”δαπάνες ΜΗ εκπιπτόμενες” = πρόστιμα ΚΛΠ μαλακίες , ως φορολογητέο ποσό = 775€ (επικαρπία = 5.000€) .//. 03.33’ : 241ι22α στο Ε3 του 2005 {φόρος = 235€ (επικαρπία = 1.762€) , (ενημέρωση ‘’299-υποχρεωτικά’’ & ‘’299-πίνακας’’ – υπό αναζήτηση ύπαρξης)

424β ( 2022-9ος-02) ………….…………

καταχωρημένο & το 2006

34.14’ : 299-241ι22α {=  Ε3 –  δαπάνες μη εκπιπτόμενες} , {καταχωρημένο & το 2006 = 335,27€ + επικαρπία = 2.455€}

youtu.be/OkPcIyNTS3A

426γ ( 2022-9ος-04) ………….…………

00.00’ : καταχωρήσεις δεδομένων έως & 2009

…………..

26.26’ : 299-241ι22α = Ε3 –  δαπάνες μη εκπιπτόμενες {ΙΔΕ το αποτύπωμα των κωδικών στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {μέχρι & 2009 , ποσό = 635,27€ , & επικαρπία = 4.078,54€} , {το συνολικό ποσό= 4.713,81€ μεταφέρεται στον 299-πίνακα , στην στήλη L = υπό αίρεση}

youtu.be/b-J5-v3s4s0

432η ( 2022-9ος– 16) ………….…………

03.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2011

…………

04.40’ : 241ι22 = Ε3 /// ανάλυση του 241ι22α = Ε3 –  δαπάνες μη εκπιπτόμενες}

youtu.be/f95UBg7YYfA

440β ( 2022-10ος– 06) ………….…………

              έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2020

                                   ……………………

29.29’ : 241ι22α = Ε3 – ”δπάνες ΜΗ εκπιπτώμενες” = πρόστιμα ΚΛΠ μαλακίες {ενσωμάτωση στα έσοδα ;;;!!! = ΓΙΑΤΙ;;;} , {= τα πρόστιμα !!!} , {= το ποσό έδρας (που το ΞΑΝΑΒΑΖΕΙ στο εκκαθαριστικό)}

youtu.be/-mpnslOorYc

440γ ( 2022-10ος– 06) ………….…………

16.00’ : 299-241ι22α [μαμάς & zηλ] , [ = 2.678€] , [ΙΔΕ το αποτύπωμα του κωδικού στο ‘’299-υποχρεωτικά’’] , [προσμετράτε στα έξοδα]

youtu.be/ch-o7LDLX0A

443β ( 2022-10ος– 18) ………….…………

05.35’ : 299 = δίκη ΦΠΑ …. .//. 07.27’ : τελείωσα & το 2021 {επικαιροποίηση ποσών στους κωδικούς , στα ‘’299-πίνακας’’ & 299-υποχρεωτικά’’} ……….//.. 51.51’ : ………..//. 241ι22α = {ενσωμάτωση στα έσοδα} , (ενημερωτικό = 5.445€)

youtu.be/k3QQBI50J5I

241ι22β = Ε3 – ΙΚΑ

………‘’yT’’ ……”241ι22β”………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241ι’’

432η ( 2022-9ος– 16) ………….…………

03.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2011

…………

04.40’ : 241ι22 = Ε3 /// ανάλυση & κλείσιμο των κάτωθι κωδικών ΧΩΡΙΣ ποσά , στον 299-πίνακα {………} , {241ι22β = Ε3 – ΙΚΑ (ενσωμάτωση στα έξοδα ΜΟΝΟ ΑΝ πληρωμή τραπεζικά (από 1/1/14))}

youtu.be/f95UBg7YYfA

241ι22γ = Ε3 – μισθοδοσία

………‘’yT’’ ……”241ι22γ”………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241ι’’

432η ( 2022-9ος– 16) ………….…………

03.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2011

…………

04.40’ : 241ι22 = Ε3 /// ανάλυση & κλείσιμο των κάτωθι κωδικών ΧΩΡΙΣ ποσά , στον 299-πίνακα {………} , {241ι22γ = Ε3 – μισθοδοσία [ενσωμάτωση στα έξοδα ΜΟΝΟ ΑΝ πληρωμή τραπεζικά (από 1/6/17)]}

youtu.be/f95UBg7YYfA

…………….241ι23 = εκκαθαριστικό

……‘’yT’’ ……”241ι23”…………………….……

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241ι’’

422δ ( 2022-8ος-30) ………….…………

00.00’ : 299-δίκη ΦΠΑ  …… {XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ για κάθε έτος (περικλείει τα πάντα με βάση = χτες/σήμερα) ,.//. …. , {08.08’ : εκκαθαριστικό (1998) , (ΔΙΑΦΟΡΕΣ = δηλωθέν εισόδημα (-600) , φόρος (+100) , παρακρατήσεις 20% σε Τ.Π.Υ. , εισπραχθείσα προκαταβολή 1997 , προκαταβολή  για 1999 (+46)

youtu.be/ilkqs2fssDg

422ε ( 2022-8ος-30) ………….…………

00.00’ : XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ {για κάθε έτος} , {με 30 σειρές (για τους 30 κωδικούς)} , {με 4 κατηγορίες κωδικών = 1] ΦΠΑ (από 2010/6ο) , 2] του Ε3 , 3] του Ε1 , 4] του εκκαθαριστικού} , {με 2 κατηγορίες στηλών (= χτες/σήμερα)}

youtu.be/czvfWHNN3O4

422η ( 2022-8ος-30) ………….…………

27.27’ : μετά το Ε3 , μεταφέρουμε τα χτες/σήμερα στο Ε1 & άμεσα ενημερώνεται το εκκαθαριστικό (χτες/σήμερα)

youtu.be/vxiwfPsJzl0

424δ ( 2022-9ος-02) ………….…………

13.00’ : 2006 = διαφοροποιήσεις χτες/σήμερα σε Ε3 & Ε1 [ΙΔΕ XLs ‘’οικΑποκΕσ’’] , {αγορά ξενοδοχείου 124.000€ , ΔΥΣΤΥΧΩΣ με στεγαστικό δάνειο (= καμία εμφάνιση στα πάγια)} , {δωρεές (Παναγούδας Καληράχη) , (σύστημα δολίων στα Ε1 τους)} , {δάνεια & τόκοι στο Ε1} , {ασφάλιστρα ζωής} , {εκκαθαριστικό (φορολογητέο 22.200€ αντί 40.600€ & φόρος 5.000 αντί 10.000) , (προκαταβολή επόμενου έτους 2.200€ αντί 5.500€) , (τελικά έπρεπε να δώσουμε 8.800€ αντί 15.500€)

youtu.be/AOb9IRdiu6g

427ζ ( 2022-9ος-06) ………….…………

30.30’ : περί 2010 – XLs ‘’ΟικιοθΑποκ’’ {ΙΔΕ 246} ,  ..///.. Ε3  {έξοδα  χτες = 40.941,64€ , σήμερα = 50.094,98€} , {ΑΡΑ κέρδος = 68.170€ αντί 69.292,02€} ..///.. 38.38’ : Ε1 {έσοδα = 68.170€ αντί 69.292,02€} , {ιατρικά = 540€ (για 2010 μεταφέρεται μειωτικά στο φορολογητέο)} , {ενοίκιο διαμερίσματος = ΔΕΝ στο Ε1 , αλλά ΝΑΙ στο εκκαθαριστικό} , ..///.. 43.43’ : εκκαθαριστικό {δηλωθέν εισόδημα = 71.500 αντί 72.637,90 με ακίνητα = 3.345,88} , {εισόδημα φορολογητέο = 70.380 αντί 71.024} , {μειώσεις φόρου = 1.134,97 (αποδείξεις + ενοίκιο Δάφνη + ασφάλιστρα [βάζει & του zηλ])} , {φόρος & συμπληρωματικός = 18.219 αντί 18.386,49} , {εισπραχθείσα προκαταβολή 2009} , {προκαταβολή  για 2011}

youtu.be/ZXpEtZYETxM

430κ ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

          00.00’ : προς ΑΑΔΕ , υποκατάστημα καβαλας

            ……………………

04.54’ : θέλω τα = ……….. , {05.45’ : εκκαθαριστικό 2000}

youtu.be/qkBiUtpnmXY

432β ( 2022-9ος– 16) ………….…………

13.23’ : e mail ‘’προς ΑΑΔΕ-2’’ 2022/09/16 =  ΓΕΙΑ . Έχουν γίνει τα κάτωθι αιτήματα στο taxisNET (zηλ) , (δυστυχώς , σε λάθος τμήμα , και λάθος αιτιολογία).. ///.. 5] αίτημα 1698854/20220916/5321 {= 5] Παρακαλώ όπως μου στείλετε τα κάτωθι έγγραφα της κ. Τερζίδου : ‘’χρήσης’’ = εκκαθαριστικό του 2.000

youtu.be/TXLuEBeudnM

435γ ( 2022-9ος– 20) ………….…………

        00.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του 2011 & του 2012

……………

17.37’ : 299-242β -241123 = λάθος δηλωθέν φορολογητέο ποσό [ΙΔΕ την αύξηση του κωδικού στο ‘’299-υποχρεωτικά’’ , της 2022-09-20] , [ποσό 17.658 των οποίων η επικαρπία = 134.987 (σύνολο =) μεταφέρεται στον 299-πίνακα] , [πρέπει να μείνει ενημερωτικό , διότι προσμετράτε στις ‘’οικιοθΑποκ’’ των ετών]

youtu.be/YL8zDbZWxrs

439β ( 2022-9ος– 29) ………….…………

18.18’ : απάντηση από Δ.Ο.Υ. καβαλας = έχουμε εκκαθαριστικό του 2000 , αλλά ΔΕΝ έχουμε τα Ε1 & Ε3 που ζήτησες

youtu.be/Rq4HCFrbMnA

458δ ( 2023-01ος-14) ………….…………

00.00’ : 299 -πίνακας δίκης ΦΠΑ {έχουν μειωθεί σε ΟΛΑ τα έτη , τα ποσά των τροποποιημένων εκκαθαριστικών , λόγω αυξημένων ποσών κάποιων κωδικών , αλλά & λόγω νέων κωδικών (γεγονός που αποτυπώνεται στα τροποποιημένα XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ [οία & θα ανεβούν στο www.zil8 υποσελίδες του ‘’200’’])}

youtu.be/Uux09eJQj7U

….. 241ι23α = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – φόρος λόγω εκπρόθεσμου

…………‘’yT’’ ……”241ι23α”………..……

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241ι’’

424γ ( 2022-9ος-02) ………….…………

299-πίνακας = νέοι κωδικοί

00.00’ : 299-241ι1 = ΔΟΛΟΣ = παρακράτηση φόρου 20% κατά την έκδοση τιμολογίου (= ΧΡΗΣΗ) , {νέος κωδικός} , ΙΔΕ XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’ [‘’δαίμων ΙΧΩΡ’’ & με ένα (1) συν ένα (1) ίσον (=) ΜΟΝΟ δύο (2) …. ΠΙΣΩ ΡΕ , λωποδυτες] , {για 2005 & 2006 , ποσό 3.962,99€ με επικαρπία 2.510 (οία & καταχωρείτε ως αφαιρετέα , στον 299-πίνακα}

youtu.be/JUPc5aJ2yCs

430ε ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

09.00’ : 299-241ι23α = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – φόρος λόγω εκπρόθεσμου , (αναφορά δεδομένων & ΑΓΑΠΕ & zηλ έως & 2013) , {ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {κλοπή = 1.279,58€ + επικαρπία = 8.619,98€ , οία ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/rPVX-uXEawY

435γ ( 2022-9ος– 20) ………….…………

14.14’ : 299-241ι23α  = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – φόρος λόγω εκπρόθεσμου Ε1 , [ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού (έως 2013) στο ‘’299-υποχρεωτικά’’ της 2022-09-20]  , [ποσό 1.361 οίο με επικαρπία = 8.619 (σύνολο =)] , [τα ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα]

youtu.be/YL8zDbZWxrs

440γ ( 2022-10ος– 06) ………….…………

17.17’ : 299-241ι23α [μαμάς & zηλ] , [ΙΔΕ την αύξηση του κωδικού στο ‘’299-υποχρεωτικά’’] , [ποσό 1.361€ , οίο ΜΕ επικαρπία =  8.994€ {τα ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα}]

youtu.be/ch-o7LDLX0A

 241ι23β ‘’ εκπρόθεσμο ΟΓΑ χαρτ/μου’’

………‘’yT’’ ……”241ι23α”………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241ι’’

430ι ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

00.00’ : 299-241ι23β = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – εκπρόθεσμο ΟΓΑ χαρτ/μου {νέος κωδικός , ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {σε 2012 – 2013 (ΟΧΙ άλλο έτος)} , {04.04’ : ποσό = 1,22€ + επικαρπία = 4,86€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/qwMg4JroDxc

 241ι23γ ‘’εισφορά αλληλεγγύης’’

………‘’yT’’ ……”241ι23γ”………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241ι’’

100-1-2-3-4-5-6δ ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’240’’ παρουσίαση των υποσελίδων

         242 = Δ.Ο.Υ. – Συστημικά προβλήματα

                ‘’εισφορά αλληλεγγύης’’ &

youtu.be/mdropLNeFBM

430ι ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

04.34’ : 299-241ι23γ = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – ειδική εισφορά αλληλεγγύης {νέος κωδικός , ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {σε 2013 έως 2020} , {& zηλ , ενώ είμαι ΟΛΑ τα έτη με ζημία} , {ποσό = 11.636,61€  + επικαρπία = 32.611,41€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα} , {09.00’ : ΛΩΠΟΔΥΤΕΣ (στιγμιότυπο…!!!)}

youtu.be/qwMg4JroDxc

432γ ( 2022-9ος– 16) ………….…………

30.13’ : 299-241ι23γ = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – ειδική εισφορά αλληλεγγύης (με καταγραφή 2011 έως 2020) , {νέος κωδικός} , {ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {καταχωρώ & του zηλ} , {ποσό κλοπής = 12.670€  + επικαρπία = 39.976€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/FW1vO1Jd_ns

432η ( 2022-9ος– 16) ………….…………

03.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2011

…………

07.07’ : 241ι23γ = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – ειδική εισφορά αλληλεγγύης

youtu.be/f95UBg7YYfA

496β (2023-08ος-07) ………….…………

14.00’ : 299-241ι23γ = ειδική εισφορά αλληλεγγύης [νομοθετική κατάργηση (δημόσιοι υπάλληλοι , συνταξιούχοι , ιδιωτικός τομέας) , [για το 2023 δημοσιονομικό κόστος 1,24δις] , [στον πίνακα 299-υποχρεωτικά  , στον υποπίνακα ‘’241ι23γ’’ έλεγα (βάσει ΑΓΑΠΕ & zηλ = 12.670€) , οίο με αναγωγές στον κεντρικό υποΠίνακα ‘’το ΤΕΡΑΣ ΑΑΔΕ‘’ έκλεψε από ελλαδιστανού 1,33δις αλλά για την 10ετία {= είμαι πολύ συγκρατημένος στα στατιστικά ποσά που εξάγω στους πίνακες 291 & 299] , [ΑΡΑ … ΒΑΣΕΙ δημοσιονομικού ελλείματος 2023 , στην 10ετία = 12,4δις , ΜΕ επικαρπία = 33,33δις η κλοπή του ‘’τερατος ΑΑΔΕ’’]

youtu.be/sm08EPzRlHY

…………241ι23δ = εκκαθαριστικό – ποσό έδρας

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ {υποσελίδα ‘’ενΖ-241ι23δ’’

………‘’yT’’ ……”241ι23δ”………………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241ι’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ ’ενΖ-241ι23δ’’

430ι ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

09.29’ : 299-241ι23δ = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – ποσό έδρας & υποκαταστημάτων {νέος κωδικός , ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {σε 2013 έως 2020} , {& zηλ , ενώ είμαι ΟΛΑ τα έτη με ζημία} , {ποσό = 10.400€  + επικαρπία = 29.234€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/qwMg4JroDxc

432γ ( 2022-9ος– 16) ………….…………

34.54’ : 299-241ι23δ = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – ποσό έδρας & υποκαταστημάτων (με καταγραφή 2011 έως 2020) , {νέος κωδικός} , {ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {καταχωρώ & του zηλ (ενώ έχω πάντα ζημία)} , {ποσό κλοπής = 11.200€  + επικαρπία = 34.932€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/FW1vO1Jd_ns

435γ ( 2022-9ος– 20) ………….…………

15.05’ : 299-241ι23δ = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – ποσό έδρας & υποκαταστημάτων [& του zηλ (οίος  στα 7 έτη έχει ζημία)] , [ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού (έως 2020) στο ‘’299-υποχρεωτικά’’ της 2022-09-20] , [ποσό 12.500 οίο με επικαρπία = 42.736] , [τα ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα]

youtu.be/YL8zDbZWxrs

443β ( 2022-10ος– 18) ………….…………

05.35’ : 299 = δίκη ΦΠΑ ….//. 07.27’ : τελείωσα & το 2021 {επικαιροποίηση ποσών στους κωδικούς , στα ‘’299-πίνακας’’ & 299-υποχρεωτικά’’} ….//.. 51.51’ : …………//..//. 241ι23δ = εκκαθαριστικό – ποσό έδρας (κλοπή = 13.800€ + επικαρπία = 45.336)

youtu.be/k3QQBI50J5I

………241ι23ε = εκκαθαριστικό – τέλος επιτηδεύματος

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ {υποσελίδα ‘’ενΖ-241ι’’

………‘’yT’’ ……”241ι23ε”…………..……

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241ι’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ ’ενΖ-241ι’’

100-1-2-3-4-5-6δ ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’240’’ παρουσίαση των υποσελίδων

         242 = Δ.Ο.Υ. – Συστημικά προβλήματα

                ‘’τέλος επιτηδεύματος’’

youtu.be/mdropLNeFBM

432δ ( 2022-9ος– 16) ………….…………

00.00’ : 299-241ι23ε = ΔΟΛΟΣ – εκκαθαριστικό – τέλος επιτηδεύματος {νέος κωδικός} , {για 2011 & 2012} , {αντέδρασε αν μπορείς} , {ποιος να σε προστατέψει;} , {ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {καταχωρώ & του zηλ (ενώ έχω πάντα ζημία)} , {ποσό κλοπής  2.100€ οίο ΜΕ επικαρπία = 5.698€)

youtu.be/nMt-IZIxJhM

432η ( 2022-9ος– 16) ………….…………

03.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2011

…………

08.48’ : 241ι23ε = εκκαθαριστικό – τέλος επιτηδεύματος

youtu.be/f95UBg7YYfA

437ε ( 2022-9ος– 25) ………….…………

10.00’ : 299-241ι23ε = εκκαθαριστικό – τέλος επιτηδεύματος [πάει 241ι23δ] , [κλείνει ο κωδικός ΧΩΡΙΣ να εμφανίζονται ποσά στον 299-πίνακα]

youtu.be/eZI-j9p2P4Y

496β (2023-08ος-07) ………….…………

12.32’ : 299-241ι23ε = τέλος επιτηδεύματος [ επιχειρηματίες = αίτηση εξαίρεσης]

youtu.be/sm08EPzRlHY

……241ι23ζ = εκκαθαριστικό – επιβάρυνση φόρου αποδ

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ {υποσελίδα ‘’ενΖ-241ι’’

……‘’yT’’ ……”241ι23ζ”……………………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241ι’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ ’ενΖ-241ι’’

432δ ( 2022-9ος– 16) ………….…………

01.50’ : 299-241ι23ζ =  ΔΟΛΟΣ – εκκαθαριστικό – επιβάρυνση φόρου αποδ {νέος κωδικός} , {εμφανίζεται ΜΟΝΟ στο 2011, στην μαμά} , {ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {ποσό κλοπής = 736€  + επικαρπία = 2.913€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/nMt-IZIxJhM

432η ( 2022-9ος– 16) ………….…………

03.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2011

…………

08.58’ : 241ι23ζ = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – επιβάρυνση φόρου αποδ

youtu.be/f95UBg7YYfA

435β ( 2022-9ος– 20) ………….…………

22.00’ : 2011 […………] , [25.05’ : εκκαθαριστικό….. {επιβάρυνση φόρου απόδ (=736)}

youtu.be/TpKXM4JVZts

440γ ( 2022-10ος– 06) ………….…………

18.00’ : 299-241ι23ζ [μαμάς & zηλ] , [ΙΔΕ την αύξηση του κωδικού στο ‘’299-υποχρεωτικά’’] ,[ποσό 1.317€ , οίο ΜΕ επικαρπία =  5.210€ {τα ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα}]

youtu.be/ch-o7LDLX0A

241ι23η = εκκαθαριστικό – εισόδημα για συμπλ. φόρο

………‘’yT’’ ……”241ι23η”………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241ι’’

437ε ( 2022-9ος– 25) ………….…………

11.11’ : 299-241ι23η = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – εισόδημα για συμπλ. φόρο = ιδιόχρηση & δωρεά [πάει 241ι24(γ-δ)] , [κλείνει ο κωδικός ΧΩΡΙΣ να εμφανίζονται ποσά στον 299-πίνακα]

youtu.be/eZI-j9p2P4Y

…241ι23θ = εκκαθαριστικό – – τέλος χαρτοσήμου

………‘’yT’’ ……”241ι23θ”………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241ι’’

430ι ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

11.11’ : 299-241ι23θ = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – τέλος χαρτοσήμου {νέος κωδικός , ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {σε 2012 έως 2020} , {ποσό = 802,50€  + επικαρπία = 2.517€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/qwMg4JroDxc

241ι23ι = εκκαθαριστικό – εισφορά ΟΓΑ στο χαρτόσημο

………‘’yT’’ ……”241ι23ι”………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241ι’’

430ι ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

12.21’ : 299-241ι23ι =  ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – εισφορά ΟΓΑ στο χαρτόσημο {νέος κωδικός , ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {σε 2012 έως 2020} , {ποσό = 160,50€  + επικαρπία = 500€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/qwMg4JroDxc

241ι23κ = εκκαθαριστικό – χαρτόσημο λόγω εκπρόθεσμου

………‘’yT’’ ……”241ι23κ”………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241ι’’

430ι ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

14.54’ : 299-241ι23κ = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – χαρτόσημο λόγω εκπρόθεσμου {νέος κωδικός , ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {σε 2012 & 2013 (ΟΧΙ άλλο έτος)} , {ποσό = 6,08€  + επικαρπία = 23,38€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/qwMg4JroDxc

……241ι23λ = εκκαθαριστικό – ακίνητα

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ {υποσελίδα ‘’ενΖ-241ι23λ’’

……‘’yT’’ ……”241ι23λ”……………………..……

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241ι’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ ’ενΖ-241ι23λ’’

427ζ ( 2022-9ος-06) ………….…………

30.30’ : περί 2010 – XLs ‘’ΟικιοθΑποκ’’ {ΙΔΕ 246} ,  ..///.. 43.43’ : εκκαθαριστικό {δηλωθέν εισόδημα = 71.500 αντί 72.637,90 με ακίνητα = 3.345,88}

youtu.be/ZXpEtZYETxM

430ι ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

15.35’ : 241ι23λ = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – ακίνητα … ή … ακίνητη περιουσία {ΙΔΕ τις διαχρονικές καταχωρήσεις , από 2008 έως 2020 , του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {κλείνει ο κωδικός} , 19.09’ : ΛΩΠΟΔΥΤΕΣ (στιγμιότυπο…!!!) , {ποσό = 53.826,93€  + επικαρπία = 196.519€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/qwMg4JroDxc

435γ ( 2022-9ος– 20) ………….…………

16.06’ : 299-241ι23λ = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – ακίνητα … ή … ακίνητη περιουσία [ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού (2007 έως 2020) στο ‘’299-υποχρεωτικά’’ της 2022-09-20] , [ποσό 58.845 οίο με επικαρπία = 217.029 (σύνολο =)] , [τα ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα]

youtu.be/YL8zDbZWxrs

437δ ( 2022-9ος– 25) ………….…………

00.00’ : 299-241ι23λ = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – ακίνητα … ή … ακίνητη περιουσία [ΛΑΘΟΣ {= ΟΧΙ ΟΛΟ για επικαρπία , αλλά , πάει στο εισόδημα , ΑΡΑ η επικαρπία στο ποσό φόρου} , {‘’δαίμων ΙΧΩΡ’’ & με ένα (1) συν ένα (1) ίσον (=) ΜΟΝΟ δύο (2) = λωποδύτες} , [ποσά στο εκκαθαριστικό από 1998 έως 2020] , [ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο ‘’299-υποχρεωτικά’’ της 2022-09-25] , [ΔΕΝ μας βάρεσαν 2003 έως 2006] , [ποσό φόρου 17.713€ οίο με επικαρπία = 66.107€ (σύνολο =) μεταφέρονται στον 299-πίνακα}] [zηλ = κανένα έτος] , [241ι23λ {πρέπει ;;; , σε ποιο ύψος ;;;; , στα άλλα κράτη ;;; , πότε ξεκίνησε;;;;] , [ΟΧΙ λοιπόν για τον 299-πίνακα 59.043 & 222.222] , [επίσης στο zηλ-π.χ.-1 καταχωρείται ως αφετηρία επικαρπίας η ημέρα έκδοσης του εκκαθαριστικού] , [11.41’ : στις ‘’οικιοθΑποκ’’ των ετών , στις τροποποιήσεις , το ποσό του 241ι23λ , το αφήνω. ΝΑ δούμε όμως στο ενΖ τι θα γίνει]

youtu.be/IMfGeQDYCVg

443β ( 2022-10ος– 18) ………….…………

05.35’ : 299 = δίκη ΦΠΑ .//. 07.27’ : τελείωσα & το 2021 {επικαιροποίηση ποσών στους κωδικούς , στα ‘’299-πίνακας’’ & 299-υποχρεωτικά’’} ……. ….//.. 54.44’ : 241ι23λ = εκκαθαριστικό – ακίνητα (κλοπή = 18.352€ + επικαρπία = 67.128€)

youtu.be/k3QQBI50J5I

241ι23μ = εκκαθαριστικό – αυτοτελή φορολογούμενα ποσά – ΚΤΛ

………‘’yT’’ ……”241ι23μ”………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241ι’’

430ι ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

21.21’ : 299-241ι23μ =  ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – αυτοτελή φορολογούμενα ποσά – ΚΤΛ {νέος κωδικός , ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {σε 2013 (0,36€) & zηλ (0,05€) ενώ έχει ζημιά} , {& 2019 (420€)} , {ποσό = 420,41€  + επικαρπία = 978,46€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/qwMg4JroDxc

241ι23ν = εκκαθαριστικό – μερίσματα – τόκοι – δικαιώματα

………‘’yT’’ ……”241ι23ν”………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241ι’’

430ι ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

23.32’ : 299-241ι23ν = 241ι23ν = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – μερίσματα – τόκοι – δικαιώματα {νέος κωδικός , ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {σε 2014 έως 2020} , {& zηλ , ενώ είμαι ΟΛΑ τα έτη με ζημία} , {ποσό = 1,29€  + επικαρπία = 3,87€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/qwMg4JroDxc

……..241ι23ξ =εκκαθαριστικό -μείωση επιστροφής φόρου

……‘’yT’’ ……”241ι23ξ”……………………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241ι’’

432δ ( 2022-9ος– 16) ………….…………

02.52’ : 299-241ι23ξ = ΔΟΛΟΣ – εκκαθαριστικό –  μείωση επιστροφής φόρου {νέος κωδικός} , {εμφανίζεται ΜΟΝΟ το 2013 για 2011, στην μαμά} , {ΙΔΕ το κλείσιμο του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {ποσό κλοπής = 29,17€  + επικαρπία = 115,36€ , μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/nMt-IZIxJhM

432η ( 2022-9ος– 16) ………….…………

03.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2011

…………

09.08’ : 241ι23ξ = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό –  μείωση επιστροφής φόρου

youtu.be/f95UBg7YYfA

……….241ι23ο = εκκαθαριστικό –  συμβεβ/να ποσά

………‘’yT’’ ……”241ι23ο”…………………….……

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241ι’’

435δ ( 2022-9ος– 20) ………….…………

[01.31’ : 299-241ι23ο = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό –  συμβεβ/να ποσά {& ποσά του zηλ} , {νέος κωδικός} , {ΙΔΕ το κλείσιμο (‘εως 2022/8ο} του κωδικού στο ‘’299-υποχρεωτικά’’ της 2022-09-20} , {ποσό 115 οίο με επικαρπία = 444)} , {τα ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/12k1qEgBGGo

437η ( 2022-9ος– 25) ………….…………

03.23’ : 241ι23ο = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό –  συμβεβ/να ποσά

youtu.be/CZToBTdlpvg

459ι ( 2023-01ος-18) ………….…………

04.04’ : 299-241ι23ο = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό –  συμβεβ/να ποσά , {επιμερίζεται ανά κωδικό , στις ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ των ετών , στο εκκαθαριστικό}

youtu.be/sufGRzFeCu4

………241ι23π = εκκαθαριστικό –  συμπληρωματικός φόρος

……‘’yT’’ ……”241ι23π”…………………………..……

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241ι’’

437ζ ( 2022-9ος– 25) ………….…………

02.00’ : 299-241ι23π με 57€ κλοπή (& επικαρπία = 206€)

            ……………………

02.00’ : 241ι23π = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό –  συμπληρωματικός φόρος {νέος κωδικός} , {εμφανίστηκε στο 2013} , { κλοπή 57,94€ + επικαρπία = 206€}

youtu.be/nLV4DLr9bWU

……………241ι23ρ = εκκαθαριστικό –  ΚΛΠ

……‘’yT’’ ……”241ι23ρ”……………………….……

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241ι’’

437ζ ( 2022-9ος– 25) ………….…………

00.00’ : 299-241ι23ρ με 378€ κλοπή (& επικαρπία = 1.384€)

            ……………………

00.00’ : 241ι23ρ = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό –  ΚΛΠ!!!!! {νέος κωδικός} , {εμφανίστηκε στο 2013} , { κλοπή 378,51€ + επικαρπία = 1.384€}

youtu.be/nLV4DLr9bWU

……241ι23σ =εκκαθαριστικό – φόρος πολυτελούς διαβίωσης

…………‘’yT’’ ……”241ι23σ”………

459ι ( 2023-01ος-18) ………….…………

00.00’ : 299-241ι23σ = ΔΟΛΟΣ = εκκαθαριστικό – φόρος πολυτελούς διαβίωσης {νέος κωδικός} , {ΔΕΝ μας βάρεσαν}

youtu.be/sufGRzFeCu4

…241ι23τ =εκκαθαριστικό – προσαύξηση φόρου αποδείξεων

…………‘’yT’’ ……”241ι23τ”………

459ι ( 2023-01ος-18) ………….…………

02.50’ : 299-241ι23τ = προσαύξηση φόρου αποδείξεων {νέος κωδικός}

youtu.be/sufGRzFeCu4

………………………………………241ι24 = Ε1

………‘’yT’’ ……”241ι24”………………………………

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241ι’’

422η ( 2022-8ος-30) ………….…………

27.27’ : μετά το Ε3 , μεταφέρουμε τα χτες/σήμερα στο Ε1 & άμεσα ενημερώνεται το εκκαθαριστικό (χτες/σήμερα)

youtu.be/vxiwfPsJzl0

423η ( 2022-9ος-01) ………….…………

00.00’ : Ε1 & Ε3 {κατάθεση , διαχρονικώς , στην Δ.Ο.Υ. (ημερολογιακή αναφορά)} .//. καταχώρηση δεδομένων έως και 2005

youtu.be/H5nnTBRgzcA

424γ ( 2022-9ος-02) ………….…………

11.00’ : ημερομηνίες κατάθεσης Ε3-Ε1 για 1998 έως 2006 (συμπεράσματα περί εκπρόθεσμων)

youtu.be/JUPc5aJ2yCs

424δ ( 2022-9ος-02) ………….…………

13.00’ : 2006 = διαφοροποιήσεις χτες/σήμερα σε Ε3 & Ε1 [ΙΔΕ XLs ‘’οικΑποκΕσ’’] , {αγορά ξενοδοχείου 124.000€ , ΔΥΣΤΥΧΩΣ με στεγαστικό δάνειο (= καμία εμφάνιση στα πάγια)} , {δωρεές (Παναγούδας Καληράχη) , (σύστημα δολίων στα Ε1 τους)} , {δάνεια & τόκοι στο Ε1} , {ασφάλιστρα ζωής} , {εκκαθαριστικό (φορολογητέο 22.200€ αντί 40.600€ & φόρος 5.000 αντί 10.000) , (προκαταβολή επόμενου έτους 2.200€ αντί 5.500€) , (τελικά έπρεπε να δώσουμε 8.800€ αντί 15.500€)

youtu.be/AOb9IRdiu6g

430κ ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

          00.00’ : προς ΑΑΔΕ , υποκατάστημα καβαλας

            ……………………

04.54’ : θέλω τα = {Ε1 για 1998 &1999}

youtu.be/qkBiUtpnmXY

432β ( 2022-9ος– 16) ………….…………

13.23’ : e mail ‘’προς ΑΑΔΕ-2’’ 2022/09/16 =  ΓΕΙΑ . Έχουν γίνει τα κάτωθι αιτήματα στο taxisNET (zηλ) , (δυστυχώς , σε λάθος τμήμα , και λάθος αιτιολογία) ..///.. 5] αίτημα 1698854/20220916/5321 {= 5] Παρακαλώ όπως μου στείλετε τα κάτωθι έγγραφα της κ. Τερζίδου : ‘’χρήσης’’ = Ε1 των 1998 και 1999

youtu.be/TXLuEBeudnM

439β ( 2022-9ος– 29) ………….…………

18.18’ : απάντηση από Δ.Ο.Υ. καβαλας = έχουμε εκκαθαριστικό του 2000 , αλλά ΔΕΝ έχουμε τα Ε1 & Ε3 που ζήτησες

youtu.be/Rq4HCFrbMnA

439γ ( 2022-9ος– 29) ………….…………

13.13’ : ….  …///… 2005 – γέννηση Κύρου (= 5.000) …///… 18.00’ : 2006 – γέννηση Γεώργιου (= 5.000)

youtu.be/T6udj510AGw

………………………241ι24α = Ε1 – τεκμήρια

………‘’yT’’ ……”241ι24α”………………………….……

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241ι’’

100-1-2-3-4-5-6δ ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’240’’ παρουσίαση των υποσελίδων

         242 = Δ.Ο.Υ. – Συστημικά προβλήματα

                τεκμήρια – ……

youtu.be/mdropLNeFBM

422ε ( 2022-8ος-30) ………….…………

00.00’ : XLs ‘’οικιοθΑποκΕσ’’ {για κάθε έτος} , {με 30 σειρές (για τους 30 κωδικούς)} , {με 4 κατηγορίες κωδικών = 1] ΦΠΑ (από 2010/6ο) , 2] του Ε3 , 3] του Ε1 , 4] του εκκαθαριστικού} , {με 2 κατηγορίες στηλών (= χτες/σήμερα)}

youtu.be/czvfWHNN3O4

241ι24β = Ε1 – επιχειρηματικής ζημιά ………αυτονόμηση 2023-10-12

….. 241ι24(γ-δ) = Ε1 (ιδιόχρηση & δωρεάν παραχώρηση σε σύζυγο)

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ {υποσελίδα ‘’ενΖ-241ι’’

……‘’yT’’ ……”241ι24(γ-δ)”…………………………..……

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241ι’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ ’ενΖ-241ι’’

100-1-2-3-4-5-6δ ( 2020-4ος ) ………………………….

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’240’’ παρουσίαση των υποσελίδων

         242 = Δ.Ο.Υ. – Συστημικά προβλήματα

                ………-  ιδιόχρηση – …….

youtu.be/mdropLNeFBM

426η ( 2022-9ος-04) ………….…………

00.00’ : 299-241ι24δ = ΔΟΛΟΣ = Ε1 – ιδιόχρηση ..///. 299-241ι24γ = ΔΟΛΟΣ = Ε1 – η δωρεάν παραχώρηση χώρου στον σύζυγο {= έσοδο} .//. 03.00’ : για 2007 -2008 -2009 {κλοπή 150€ (& επικαρπία = 850€)}

youtu.be/2nvOpbT9S4w

427ζ ( 2022-9ος-06) ………….…………

         00.00’ : έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ΚΑΙ του …2010

………….

30.30’ : περί 2010 – XLs ‘’ΟικιοθΑποκ’’ {ΙΔΕ 246} , {έξοδα  χτες = 40.941,64€ , σήμερα = 50.094,98€} , {ιδιόχρηση (& ατόπημα ως έξοδο)}  ..///.. 38.38’ : Ε1 {έσοδα = 68.170€ αντί 69.292,02€} , {ιδιόχρηση & δωρεάν παραχώρηση (= από 1.724,68€) , (στο εκκαθαριστικό μπαίνουν από 51,74 φόρος)}

…………..

56.30’ : 299-241ι24δ + 299-241ι24γ (ιδιόχρηση + δωρεάν παραχώρηση στον σύζυγο) {ΙΔΕ τις αυξητικές (έως 2010) καταγραφές των κωδικών στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {κλοπή = 201,90€ + επικαρπία = 1.056€ , οία ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

………………

58.18’ : 299-242β = λάθος δηλωθέν φορολογητέο ποσό {ΙΔΕ τις αυξητικές (έως 2010) καταγραφές του κωδικού στο XLs ‘’299-υποχρεωτικά’’} , {μαλακίες = 17.160,51€ + επικαρπία = 133.074,83€ , οία ποσά μεταφέρονται στον 299-πίνακα}

youtu.be/ZXpEtZYETxM

430ζ ( 2022-9ος– 09&10) ………….…………

00.00’ : 291-241ι24δ = ΔΟΛΟΣ = Ε1 – ιδιόχρηση & 291-241ι24γ = ΔΟΛΟΣ = Ε1 – η δωρεάν παραχώρηση χώρου στον σύζυγο {= έσοδο} .//. ΚΛΕΙΝΕΙ  ο κωδικός & στο ‘’291-υποχρεωτικά’’ & στο ‘’291-πίνακας’’ , με ποσά έως σήμερα , κλοπή 1.175€ + επικαρπία = 3.936€ , ΣΥΝΟΛΟ = 5.111€

youtu.be/BYhE5Q6IBp8

443β ( 2022-10ος– 18) ………….…………

05.35’ : 299 = δίκη ΦΠΑ .//. 07.27’ : τελείωσα & το 2021 {επικαιροποίηση ποσών στους κωδικούς , στα ‘’299-πίνακας’’ & 299-υποχρεωτικά’’} ……. ….//.. 54.44’ : ……. .//. 241ι24(γ-δ)  {= έσοδο} , (κλοπή [ποσό φόρου] = 1.283€ + επικαρπία = 4.138€)

youtu.be/k3QQBI50J5I

…………………… 241λ = υποχρεωτική χρήση POS

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ {υποσελίδα ‘’ενΖ-241λ’’

………‘’yT’’ ……”241λ”…………………….……

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’299-241λ’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ ’ενΖ-241λ’’

443β ( 2022-10ος– 18) ………….…………

05.35’ : 299 = δίκη ΦΠΑ .//. 07.27’ : τελείωσα & το 2021 {επικαιροποίηση ποσών στους κωδικούς , στα ‘’299-πίνακας’’ & 299-υποχρεωτικά’’} ……. ….//.. .//. 57.27’ : 241λ = ΔΟΛΟΣ = υποχρεωτική χρήση POS (κλοπή = 420,97€ {+ υπό αίρεση = 474,97€] + επικαρπία = 1.135€) , {ας τολμήσουν οι τράπεζες να φανερώσουν το συνολικό ετήσιο νταβατζιλίκι επί των ελλαδιστανων}

youtu.be/k3QQBI50J5I