219δ6 = πολίτης εν 200 – ντιτζιλιΜιτζιλιΧοτζιλι

………………………………………………………..………………………

…….. ΙΔΕ στο 219  …………………..….

2019-07/08-Α

2019-07/08-Γ1

2020(01/01 έως 02/02)

2020-02-20

2020-04-28

… ‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”219 πολίτης εν 200”  …..

ενημέρωση ”219 πολίτης εν 200” {= συνολικός πίνακας ενημέρωσης

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’200’’ { ‘’280’’ ( ‘’283’’ ( υποσελίδες :

‘’283(θ-ν-ο-π-ρ-φ-ω1-ω8-ω9-ω13)’’

ΙΔΕ www.zil8 [ ‘’ενΖ’’ ( σχετικά θέματα στο ‘’ενΖ-219δ6’’

… ‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”219δ6”  …..

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’283’’

ΙΔΕ σχετικά επεισόδια στην ‘’ενΖ-219δ’’

226α1-2 ( 2021-2ος ) ………………………….

05.00’ : παρουσιάζοντας το ‘’218’’ & τους υποΠίνακες του

          μέσα από τον 1ο του 2013

     17.00’ : 12ος υποΠίνακας ‘’βιβλία εσόδων’’

            χρέωσε 3.950€ , ζητάμε συν (+) 4.672€ συν (+) ντιΜιΧο ;;??

youtu.be/gh6x-0Zsn-Y

232β1-2 ( 2021-2ος ) ………………………….

00.00’ : αναλύοντας , με βάση τις καταχωρήσεις του 10ου του 2015 [219α06]

      23.32’ : από τα 68 ΔΕΝ έχω 10 φακέλους συμβολαίων

      από τα υπόλοιπα 58 ΔΕΝ έχω τα 6 συμβόλαια

      βιβλίο εσόδων – θα ζητήσουμε (μέχρι στιγμής)

             με τροποποίηση συμβολαίων

  1. για ΑΓΑΠΕ = 6.772
  2.  για κ15-17 = 86

            ΣΥΝΟΛΟ = συν (+) 6.800€

            για ντιΜιΧο = συν (+) 5.400€

……………………..

05.00’ : περί εγγράφων = ντιΜιΧο [219δ6]

youtu.be/XYZMGtzkiMA

242β ( 2021-2ος ) ………………………….

     Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

………………………………….

17.00’ : ΤΕΛΙΚΑ για τον 10ο του 2015 , στα αντίγραφα των ΝτιΜιΧο , ΔΕΝ χρέωσε 1.100€ (= 13.200 το 2015 & = 316.800€ στα 24 έτη του συμβολαιογραφείου} ..///.. ΑΝ τα μετατρέψουμε σε σημερινά χρήματα , βάσει rothschild ή βάσει zηλ-π.χ.-1 ;;;;;!!!!!!!!

youtu.be/IzAlh5R5iC4

259β ( 2021-3ος ) ………………………….

[[[ υποΠίνακας = αρχείο φάκελος συμβολαίου ]]]  ,

[[[  & αναλύοντας τα ψιλολόγια των παρατηρήσεων ,

        στον πίνακα = βιβλίο εσόδων ]]]

youtu.be/-meyUk0dZko

261β ( 2021-3ος ) ………………………….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ . εκπαίδευση καταχωρήσεων , σημείο σημείο

     καταχωρώντας στο 2007-1ο

μέσα στο XLs-θεμέλιο [218] , οίο θα μετεξελιχθεί σε ‘’e’’ εφαρμογή [275]

     ενός φακέλου με γονική παροχή ‘’ψιλής κυριότητας’’

              ……………………….

19.39’ : 11ος υποΠίνακας (= βιβλίο εσόδων) ..////.. διαβάζουμε ΟΛΟ το συμβόλαιο ..///.. 24.00’ : στήλη V (*27α*) καταχωρούμε ποσά για πιστοποιητικό πρωτοδικείου Καβάλας (14,8+14,8+20=49,6) για πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών (7,4+7,4+20=34,80) για πιστοποιητικό ειρηνοδικείου Θάσου (7,4+7,4+20=34,80) & πληρωμή προς Δ.Ο.Υ. & φορολογική ενημερότητα (7,4+7,4+4=18,8) & βεβαίωση Δήμου Θάσου περί ΤΑΠ (7,4+7,4+4=18,8) ..///.. 37.37’ : στήλη Τ , κωδικός **26** (= χαρτόσημα μεταγραφής) , στήλη U κωδικός **27** (= χαρτόσημα δήλωση φόρου Δ.Ο.Υ.) στήλη Χ (μεταφέρονται αυτόματα τα ποσά των κωδικών *7α*+*7β*+*7γ* του 5ου υποΠίνακα (= αντίγραφα) , στήλη S (μεταφέρονται αυτόματα τα ποσά του κωδικού *7* του 5ου υποΠίνακα (= αντίγραφα) ..///.. χρέωσε 141,41 + πόροι 54,07 + ταμεία 10,40 + κλπ = 241€ ..///.. έπρεπε να χρεώσει συν {(+) 31,29 + ταμεία 22,45 + ΤΑΧΔΙΚ 4} = 57,74 συν {(+) ντιΜιΧο = 102} = 408€

youtu.be/-rCxXQEDfu0

272β ( 2021-4ος ) ………………………….

 [[[ υποΠίνακας 219γ12 = ντιτζιλιΜιτζιτλιΧοτζιλι ]]]

…………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

274γ ( 2021-4ος ) ………………………….

.     Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

      218  = XLs-θεμέλιο { 12ος υποΠίνακας = βιβλίο εσόδων

παρατηρήσεις = ‘’ντιΜιΧο’’[219δ6 πρώην 219γ12]

      στήλη S , κωδικός **25β** = αντίγραφα ΚΛΠ συνημμένα

            μεταφορά ποσού υποΠίνακα ‘’αντίγραφα’’ στήλη S , κωδικός **7**

      στήλη Τ , κωδικός **26** = χαρτόσημα μεταγραφής

      στήλη U , κωδικός **27** = χαρτόσημα δήλωσης φόρου Δ.Ο.Υ.

      στήλη V , κωδικός **27α** = πιστοποιητικά

            αιτήσεις (στο πήγαινε) – παραλαβή (στο έλα)

      στήλη W , κωδικός **27β** = υπεύθυνες δηλώσεις

      στήλη X , κωδικός *7α+7β+7γ*= αντίγραφα

            μεταφορά ποσών υποΠίνακα ‘’αντίγραφα’’ στήλες T+U+V

                  κωδικών  **7α** + **7β** + **7γ**

                  = μεταγραφής –κτηματολόγιο –δανείων –Δ.Ο.Υ. –λογιστή , κλπ

………………….

2005 ..///.. κληρονομιάς αποδοχή = όλη την 22ετία είναι τα ίδια συνημμένα έγγραφα ..///.. πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών & πρωτοδικείο (καβαλας) – ειρηνοδικείο (θασου) & υπεύθυνες δηλώσεις = 5-6 [φαντάζεσαι να είναι πολυπρόσωπη ;;!!!] & ΕΝΦΙΑ & φορολογική ενημερότητα & ΤΑΠ από Δήμο & αντίγραφα (ανά άτομο) & αντίγραφα –αρχείο & .. & … ..///.. χρέωσε  44,82 + ταμεία = 61€ ..///.. ΕΠΡΕΠΕ 61€ συν (+) τα γνωστά λάθη (2α φύλλα , κλπ) = 213€ , συν (+) ντιΜιΧο = 123€ ..///.. δηλαδή αντί 61€ , έπρεπε να χρεώσει 410€ , ΑΡΑ χρέωσε το 16%

04.44’ : αγοραπωλησία & ντιΜιχο

05.15’ : προσοχη τι αναφέρει στο συμβόλαιο {τελευταίες σελίδες = προσάπτονται} ή ότι βλέπεται μέσα στον φάκελο (πολλές φορές ΔΕΝ τα αναφέρει)

……………….

το 2012 προστέθηκε η καβαλα – Δ.Ο.Υ. {στήλη Q}

youtu.be/LnjU1fZ5hEs

277β ( 2021-5ος ) ………………………….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ

     00.00’ : αναλύοντας μία κληρονομιάς αποδοχή του 1ου του 2004

           Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

     των κάτωθι καταχωρίσεων στο XLs-θεμέλιο [218]

18.00’ : 11ος υποΠίνακας = βιβλίο εσόδων – ντιΜιΧο [219γ12 = 219δ6]

          στήλη S – **25β** = αντίγραφα ΚΛΠ συνημμένα , από αρχείο = 22€

          στήλη Τ – **26** = χαρτόσημα μεταγραφής = 5€

          στήλη U – **27** = χαρτόσημα δήλωση φόρου Δ.Ο.Υ.

          στήλη V – **27α** = αιτήσεις & πιστοποιητικά , ΤΑΠ , κλπ = 118€

          στήλη W – **27β** = υπεύθυνες δηλώσεις = 29€

          στήλη Χ – από *7α*+*7β*+*7γ* 5ου υποΠίνακα – ‘’αντίγραφα’’ =12€

                ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ = συν (+)  188€ , για τελικό πίνακα ‘’πολίτης εν-200’’

              ……………………

18.00’ : 11ος υποΠίνακας (= βιβλίο εσόδων) στήλες (S-T-U-W-X-Y =) 219δ6 (= ντιΜιΧο) = ΑΝ ήταν επί διαθήκης , θα είχε σε φωτοτυπίες ή έγγραφα : την διαθήκη , ……. ..///.. 33.00’ : στήλη Κ = η μαμά χρέωσε 139,53€ (τα 21,12 = ταμεία & για χαρτόσημα = 3,50€) ..///.. για τροποποίηση συμβολαίου 1] στήλη Ν = για συμβολαιογράφο = 178,20€ , συν (+) 2] στήλη Ο = ταμεία = 21,12€ , συν (+) 3] στήλη R  (= στήλες S+T+U+V+W+X) = ντιΜιΧο = 188,41€ . ΣΥΝΟΛΟ = 387,73 . ΑΡΑ έπρεπε να χρεώσει 527,26€ {= 28%} ..///.. 36.36’ : 219δ6 (= ντιΜιΧο) = 1] στήλη S – **25β** = αντίγραφα ΚΛΠ συνημμένα , από αρχείο = 22,61€ , 2] στήλη Τ – **26** = χαρτόσημα μεταγραφής = 5,30€ , 3] στήλη U – **27** = χαρτόσημα δήλωση φόρου Δ.Ο.Υ. , 4] …….. , 5] ….. 6] στήλη Χ – από *7α*+*7β*+*7γ* 5ου υποΠίνακα – ‘’αντίγραφα’’ =12,9€ . ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ = συν (+)  188,61€ , για τελικό πίνακα ‘’πολίτης εν-200’’ ..///.. 41.00’ : διάβασμα συμβόλαιο & εξαγωγή δεδομένων 1] έγγραφα από αρχείο , 2] ………  , 3] τοπογραφικά , 4] ………..  , 5] …….. , 6] ……… , 7] ………….  , 8] ……..  ..///.. 52.00’ : στήλη Κ = η μαμά χρέωσε 131,85€ αντί 527,26€ {δηλαδή το 28%}

youtu.be/BHNbSVc1Dek

277δ ( 2021-4ος ) ………………………….

 ( υποΠίνακας = βιβλίο εσόδων [ ντιτζιλιΜιτζιλιΧοτζιλι = 219γ12 ] )

…………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

277ε ( 2021-4ος ) ………………………….

 ( υποΠίνακας = βιβλίο εσόδων [ ντιτζιλιΜιτζιλιΧοτζιλι ] )

…………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

284β ( 2021-5ος ) ………………………….

219γ12 = ντιΜιΧο – εταιριών

κατά την καταχώρηση του 1ου του 2004 στο 218 = XL/s θεμέλιο

      μιας εξόφλησης από εταιρεία (πάγια πράξη)

      χρέωσε η μαμά 34,81€ ,

      έπρεπε 61,18€

          συν (+) ντιΜιΧο = 186€

στα 25 έτη η ΑΓΑΠΕ έκανε 500 συμβόλαια με εταιρίες

      ΔΕΝ χρέωσε ντιΜιΧο =  50.000€

youtu.be/L0JOVlyBurg

289γ ( 2021-5ος ) ………………………….

09.09’ : zηλ –μπηχτή = είναι σίγουρα (με ΝτιΜιΧο) 400€ , τα 40€ που χρεώνει η μαμά στις κληρονομιάς αποδοχές

youtu.be/MzVKmBZmxAE

289δ ( 2021-5ος ) ………………………….

       Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

218  = XLs-θεμέλιο { 12ος υποΠίνακας = βιβλίο εσόδων

       παρατηρήσεις = ‘’ντιΜιΧο’’

           στήλη W = & πληρωμή φόρου

05.05’ : ιστορική διαδρομή της έκδοσης φόρου

06.06’ : ιστορική διαδρομή της πληρωμής φόρου

07.07’ : κοστολόγηση απασχόλησης συμβολαιογραφείου

       09.09’ : κοστολόγηση εγγράφων

…………………………..

00.44’ : ιστορική διαδρομή των πληρωμών φόρου ..///.. Δ.Ο.Υ. (θασου –καβαλας) ..///.. έκρηξη zηλ = βρωμοΘαμώνες , ληστές , πράκτορες του βερολινου ..///.. έκρηξη zηλ = βρωμοΠασοκτσήδες VS ‘’e’’ έκδοση

youtu.be/bV0Ei8zNOfI

296ζ ( 2021-5ος ) ………………………….

ανάλυση = ΦΠΑ στα ντιΜιΧο = 219γ12

…………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

303μ ( 2021-6ος ) ……………………………….

       καταχωρώντας στον 11ο του 1998 [219α23]

Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

218  = XLs-θεμέλιο

……………………………..

07.07’ : καταχωρώντας μία εξόφληση δανείου [219γ3θέση-101] ..///.. η μαμά αναφέρει ‘’εξόφληση δανείου 15.000δρχ’’ .. ΕΠΡΕΠΕ πολλαπλή πράξη = εξόφληση δανείου 1.000.000δρχ & εξάλειψη υποθήκης 1.200.000δρχ ..///.. ΔΕΝ το βρήκε ο έλεγχος ΤΑΝ , αλλά έχει πόρους κ-15 – 1,3% = για τις 15.000δρχ = 91,56€ ..///.. για τα 2.200.000δρχ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ  με πόρους ;;;???!!!!!!!!!!  ..///.. για τις 15.000δρχ , χρέωσε 30,44€ αντί 88,88€ ..///.. για τα 2.200.000δρχ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ  με δικαιώματα , κ-18 , ΤΑΣ , κλπ ;;;???!!!!!!!!!! ..///.. χρέωσε 10.614δρχ , ενώ έπρεπε 40.510 συν (+) ντιΜιΧο = 9.500δρχ συν (+) κ-15 = 15.795δρχ = 65.805δρχ ..///.. του προσθέτω & ΔΟΛΟ {σκουντημένος από τον ΔΟΛΙΟ τραπεζικό} = 45.691δρχ ..///.. ΑΝ τα αναγάγουμε σε σημερινή αξία , βάσει zηλ-π.χ.-1 = …

youtu.be/X_I4Tj0tPEs

319γ ( 2021-7ος ) ……………………………….

.     Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

218  = XLs-θεμέλιο { 10ος υποΠίνακας ‘’χαρτόσημα’’

      χαρτόσημα πολλαπλών [283ω8]

            ο παππούς τα χρέωνε

            μέχρι 2003 , η μαμά , είχε ΠΟΛΛΑ ‘’πούλια’’

      επέκταση ανάλυσης & σε ντιΜιΧο πολλαπλών [283ω9]

youtu.be/zx1Y8moEfXE

319ζ ( 2021-7ος ) ……………………………….

αναλύοντας στον 2ο του 2020 

       219γ12 = ντιΜιΧο

…………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

338α ( 2021-8ος ) ……………………………….

αναλύοντας ένα συμβόλαιο του 6ου του 2020

       219γ12 = ντιΜιΧο

…………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

340γ ( 2021-8ος ) ……………………………….

θέση 219-7.1

πάντρεμα ντιΜιΧο (219δ6 = πρώην 219γ12 ) με πολυπρόσωπες ( 283ι )

     επακόλουθη διαφορά σημερινής απαίτησης από zηλ , μεταξύ

            2020 = 13.000€

            & 2021 = 24.000€

ήτοι για τις 2 αγοραπωλησίες

     πήρε 3.200€

     έπρεπε 4.266€ + ντιΜιΧο 3.800€ + ΔΟΛΟΣ 4.100€ = 12.166

     σήμερα απαιτητό βάσει zηλ-π.χ.-1 = 24.536€

youtu.be/xgqhcBAaCBg

340δ ( 2021-8ος ) ……………………………….

αναλύοντας ένα συμβόλαιο του 2020-6ο

       πολλαπλή { = 4 πράξεις ( 283κ )}

             & ντιΜιΧο ( 219γ12 )

youtu.be/-TsTt7JfUj4

341β ( 2021-8ος ) ……………………………….

συμπληρωματικό του 340γ

με έμφαση στο ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΕΣ ( 283ι )

     & περί της αυξητικής απαίτησης από zηλ , μεταξύ 2020 & 2021

            μετά την εμφάνιση των ντιΜιΧο (219δ6)

youtu.be/vhOpiIY0ef4

347ε ( 2021-9ος ) ………………………….

XLs-θεμέλιο [218] { 5ος υποΠίνακας –‘’αντίγραφα’’

       παρατηρήσεις – στήλες Y & Z

       φωτοτυπία πιστοποιητικού μεταγραφής ,

            προς αρχείο , στο συμβόλαιο του

       μεταφορά στον 12ο υποΠίνακα ‘’βιβλίο εσόδων’’

           ντιΜιΧο [219δ6 = πρώην 219γ12]

           παρατηρήσεις στήλη Z κωδικός *7α+7β+7γ*

youtu.be/NdyWva0IuU8

347ζ ( 2021-9ος ) ………………………….

XLs-θεμέλιο [218] { 5ος υποΠίνακας –‘’αντίγραφα’’

       παρατηρήσεις – στήλες Y & Z

           ντιΜιΧο [219δ6 = πρώην 219γ12]

           παρατηρήσεις στήλη Z κωδικός *7α+7β+7γ*

youtu.be/iPYLbUrbvXI

373α ( 2021-11ος ) ………………………….

       219γ12 = ντιΜιΧο ΠΡΕΠΕΙ να πάει στο 283ω

             ΑΝ στο 283ι έχασε η ΑΓΑΠΕ 2.000.000€

                     στο 219γ12 έχασε σημερινής αξίας =  7.000.000€ 

youtu.be/AZG045Go0D0

405β ( 2022-6ος ) ……………………………….

21.00’ : βρέθηκε στα ‘’μπάζα’’ ένα εξώδικο προς μαμά (για 6 μεταγραφές 2008 – 2011) = & ΤΟΓΚΑ & πολλαπλές & πολυπρόσωπες & τριπλασιασμός με ντιΜιΧο

26.26’ : βρέθηκε στα ‘’μπάζα’’ ένα 2ο εξώδικο προς μαμά (για 3 μεταγραφές 1999 = μέσα στην πολύ κακιά οικογενειακή περίοδο) =  & θέση 219-56 {= χάρτης (πολύ βαρύς)} & τριπλασιασμός με ντιΜιΧο

31.00’ : βρέθηκε στα ‘’μπάζα’’ ένα 3ο εξώδικο προς μαμά (για 2 μεταγραφές του  2005) = & πολλαπλές & πολυπρόσωπες -4 & τριπλασιασμός με ντιΜιΧο

youtu.be/5vxpjBWVe7c

412β ( 2022-7ος ) ………………………….

49.00’ : τον 219δ6 = ντιΜιΧο ήθελα να τον εμφανίσω μαζί με το ενΖ-219δ6 , αλλά τέλος πάντων , τον παρουσίασα

youtu.be/XyWgz-cY9lc

416 ( 2022-7ος ) ………………………….

38.38’ : σε συνέχεια του 413 επεισόδιο , με θέμα ‘’κληρονομιάς αποδοχή’’ [289η] {ανακοίνωση ελλαδισταν : τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η ‘’e’’ διεκπεραίωση μέσω ‘’my proprerty’’ = 1] ΔΕΝ θα εμπλακώ στην όλη διαδικασία , 2] θα ξαναΑσχολείται η κ. Τερζίδου (zηλ – μπηχτή = μακάρι να παίρνεις κανένα ντιΜιΧο [219δ6]} ..///.. 46.00’ : τα υπόλοιπα ισχύουν (ιστοσελίδα , πορεία διεκπεραίωσης , τηλέφωνα , ρυθμός εισόδου εγγράφων , κλπ)

youtu.be/EvIwMdwPFq0

422λ ( 2022-8ος-30) ………….…………

23.00’ : αντίγραφο από αρχείο

youtu.be/i8JH2v1FCss

436α ( 2022-9ος– 21) ………….…………

04.00’ : 219δ6 = ντιτζιλιΜιτζιλιΧοτζιλι {φορολογική ενημερότητα = ΔΕΝ χρεώνει , ΙΔΙΩΣ την αρνητική}

youtu.be/mVoirJ7E13E

219δ6β = ντιτζιλιΜιτζιλιΧοτζιλι – αιτήσεις

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’210’’ (‘’219’’ (‘’219α  σε κάθε έτος & κάθε μήνα

… ‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”219δ6β”  …..

167μ ( 2020-9ος ) ………………………….

μέσα από την ανάλυση των καταχωρήσεων του 218 = XL/s θεμέλιο

                 υποΠίνακας ‘’ντιΜιΧο – αιτήσεις’’

       ή μέσω της συμβολαιογραφικής εφαρμογής ‘’bSymbolaio’’ [275]

                 ΑΝ δεν την είχε σελιδοδείκτη

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’280’’ ( ‘’283’’ υποσελίδα 

       283π = λάθη ΑΓΑΠΕ – ’’ντιΜιΧο – αιτήσεις’’

               υπ’ όψιν 219 = πολίτης εν200

               υπ’ .όψιν 291 = ΔΙΚΗ

κατά τις καταχωρήσεις στο 3μηνο του 1998 ( = 219α23 )

       ΔΕΝ χρέωσε για 283π ( στατιστική τιμή = 1/3 του 283ο ) = 942,12€

       στατιστικώς  μέχρι 2015/5ο ( έλεγχος )

             1999 έως  2013/5ο βάσει Μ.Ο. αριθμού συμβολαίων = 91.536

youtu.be/D7456UFUZRA

261β ( 2021-3ος ) ………………………….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ . εκπαίδευση καταχωρήσεων , σημείο σημείο

     καταχωρώντας στο 2007-1ο

μέσα στο XLs-θεμέλιο [218] , οίο θα μετεξελιχθεί σε ‘’e’’ εφαρμογή [275]

     ενός φακέλου με γονική παροχή ‘’ψιλής κυριότητας’’

          χρέωσε 241€

          έπρεπε να χρεώσει 408€

              ……………………….

19.39’ : 11ος υποΠίνακας (= βιβλίο εσόδων) ..////.. διαβάζουμε ΟΛΟ το συμβόλαιο ..///.. 24.00’ : στήλη V (*27α*) καταχωρούμε ποσά για πιστοποιητικό πρωτοδικείου Καβάλας (14,8+14,8+20=49,6) για πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών (7,4+7,4+20=34,80) για πιστοποιητικό ειρηνοδικείου Θάσου (7,4+7,4+20=34,80) & πληρωμή προς Δ.Ο.Υ. & φορολογική ενημερότητα (7,4+7,4+4=18,8) & βεβαίωση Δήμου Θάσου περί ΤΑΠ (7,4+7,4+4=18,8) ..///.. 29.29’ : στήλη W , καταχωρούμε τα ποσά του κωδικού **27β** (= υπεύθυνες δηλώσεις) = 4*4=16 + 7,4 (Δ.Ο.Υ.) = 23,4€ ..///..

youtu.be/-rCxXQEDfu0

274γ ( 2021-4ος ) ………………………….

.     Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

      218  = XLs-θεμέλιο { 12ος υποΠίνακας = βιβλίο εσόδων

παρατηρήσεις = ‘’ντιΜιΧο’’[219δ6 πρώην 219γ12]

      στήλη V , κωδικός **27α** = πιστοποιητικά

            αιτήσεις (στο πήγαινε) – παραλαβή (στο έλα)

………………….

2005 ..///.. κληρονομιάς αποδοχή = όλη την 22ετία είναι τα ίδια συνημμένα έγγραφα ..///.. πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών & πρωτοδικείο (καβαλας) – ειρηνοδικείο (θασου) &  ΤΑΠ από Δήμο & αντίγραφα (ανά άτομο)

youtu.be/LnjU1fZ5hEs

277β ( 2021-5ος ) ………………………….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ

     00.00’ : αναλύοντας μία κληρονομιάς αποδοχή του 1ου του 2004

           Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

     των κάτωθι καταχωρίσεων στο XLs-θεμέλιο [218]

18.00’ : 11ος υποΠίνακας = βιβλίο εσόδων – ντιΜιΧο [219γ12 = 219δ6]

          στήλη V – **27α** = αιτήσεις & πιστοποιητικά , ΤΑΠ , κλπ = 118€

              ……………………

18.00’ : 11ος υποΠίνακας (= βιβλίο εσόδων) στήλες (S-T-U-W-X-Y =) 219δ6 (= ντιΜιΧο) = ΑΝ ήταν επί διαθήκης , θα είχε …… , πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου Θάσου (αίτηση – πήγαινε/έλα) , πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Καβάλας (αίτηση – πήγαινε/έλα) , δημοσίευση διαθήκης (αίτηση – πήγαινε/έλα) ..///……….///.. 36.36’ : 219δ6 (= ντιΜιΧο) = 1] ….. , 4] στήλη V – **27α** = αιτήσεις & πιστοποιητικά , ΤΑΠ , κλπ = 118,51€ , 5] …… , 6] ….. …///.. 41.00’ : διάβασμα συμβόλαιο & εξαγωγή δεδομένων 1] … , 2] …  , 3] ………….. , 4] πιστοποιητικά , 5] έγγραφα αναδασμού , 6] πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου Θάσου , 7] πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης – Καβάλας , 8] ΤΑΠ δήμου Θάσου {σε ΟΛΑ = αίτηση + πήγαινε/έλα}

youtu.be/BHNbSVc1Dek

219δ6γ = ντιτζιλιΜιτζιλιΧοτζιλι -υπεύθυνες δηλώσεις

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’210’’ (‘’219’’ (‘’219α  σε κάθε έτος & κάθε μήνα

… ‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”219δ6β”  …..

167κ ( 2020-9ος ) ………………………….

291 = ΔΙΚΗ

      283π = λάθη ΑΓΑΠΕ – αιτήσεις

………….

μέσα από την ανάλυση των καταχωρήσεων του 218 = XL/s θεμέλιο

                 υποΠίνακας ‘’ντιΜιΧο – υπεύθυνες δηλώσεις’’

       ή μέσω της συμβολαιογραφικής εφαρμογής ‘’bSymbolaio’’ [275]

                 ΑΝ δεν την είχε σελιδοδείκτη

wwwzil8 [ ‘’ΖΗΛ’’ {‘’200 ( ‘’280’’ ( ‘’283’’ υποσελίδα 

       283ρ = λάθη ΑΓΑΠΕ – ’ντιΜιΧο – υπεύθυνες δηλώσεις’’

               υπ’ όψιν 219 = πολίτης εν200

               υπ’ .όψιν 291 = ΔΙΚΗ

κατά τις καταχωρήσεις στο 3μηνο του 1998 ( = 219α23 )

       ΔΕΝ χρέωσε για 283ρ = 1.198,05€

       στατιστικώς  μέχρι 2015/5ο ( έλεγχος )

             1999 έως  2013/5ο βάσει Μ.Ο. αριθμού συμβολαίων = 116.416

youtu.be/RcUGzoYeZaY

239δ1-2 ( 2021-2ος ) ………………………….

αναφορά σε ‘’υπεύθυνη δήλωση’’ & ……… & ‘’καβαλα’’ [219γ12]

youtu.be/ZgKXMiATLhA

261β ( 2021-3ος ) ………………………….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ . εκπαίδευση καταχωρήσεων , σημείο σημείο

     καταχωρώντας στο 2007-1ο

μέσα στο XLs-θεμέλιο [218] , οίο θα μετεξελιχθεί σε ‘’e’’ εφαρμογή [275]

     ενός φακέλου με γονική παροχή ‘’ψιλής κυριότητας’’

          χρέωσε 241€

          έπρεπε να χρεώσει 408€

              ……………………….

19.39’ : 11ος υποΠίνακας (= βιβλίο εσόδων) ..////.. διαβάζουμε ΟΛΟ το συμβόλαιο ..///.. 24.00’ : στήλη V (*27α*) καταχωρούμε ποσά για πιστοποιητικό πρωτοδικείου Καβάλας (14,8+14,8+20=49,6) για πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών (7,4+7,4+20=34,80) για πιστοποιητικό ειρηνοδικείου Θάσου (7,4+7,4+20=34,80) & πληρωμή προς Δ.Ο.Υ. & φορολογική ενημερότητα (7,4+7,4+4=18,8) & βεβαίωση Δήμου Θάσου περί ΤΑΠ (7,4+7,4+4=18,8) ..///.. 29.29’ : στήλη W , καταχωρούμε τα ποσά του κωδικού **27β** (= υπεύθυνες δηλώσεις) = 4*4=16 + 7,4 (Δ.Ο.Υ.) = 23,4€

youtu.be/-rCxXQEDfu0

274γ ( 2021-4ος ) ………………………….

.     Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

      218  = XLs-θεμέλιο { 12ος υποΠίνακας = βιβλίο εσόδων

παρατηρήσεις = ‘’ντιΜιΧο’’[219δ6 πρώην 219γ12]

      στήλη W , κωδικός **27β** = υπεύθυνες δηλώσεις

………………….

2005 ..///.. κληρονομιάς αποδοχή = όλη την 22ετία είναι τα ίδια συνημμένα έγγραφα ..///.. …. & υπεύθυνες δηλώσεις = 5-6 [φαντάζεσαι να είναι πολυπρόσωπη ;;!!!]

youtu.be/LnjU1fZ5hEs

277β ( 2021-5ος ) ………………………….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ

     00.00’ : αναλύοντας μία κληρονομιάς αποδοχή του 1ου του 2004

           Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

     των κάτωθι καταχωρίσεων στο XLs-θεμέλιο [218]

18.00’ : 11ος υποΠίνακας = βιβλίο εσόδων – ντιΜιΧο [219γ12 = 219δ6]

          στήλη W – **27β** = υπεύθυνες δηλώσεις = 29€

              ……………………

18.00’ : 11ος υποΠίνακας (= βιβλίο εσόδων) στήλες (S-T-U-W-X-Y =) 219δ6 (= ντιΜιΧο) = ΑΝ ήταν επί διαθήκης , θα είχε …… ,  ..///……….///.. 36.36’ : 219δ6 (= ντιΜιΧο) = 1] ….. , 4] ……….. , 5] στήλη W – **27β** = υπεύθυνες δηλώσεις = 29,07 , 6] …….///.. 41.00’ : διάβασμα συμβόλαιο & εξαγωγή δεδομένων 1] … , 2] υπεύθυνες δηλώσεις

youtu.be/BHNbSVc1Dek

219δ6δ = ντιτζιλιΜιτζιλιΧοτζιλι – ενημερότητες

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’210’’ (‘’219’’ (‘’219α  σε κάθε έτος & κάθε μήνα

… ‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”219δ6β”  …..

239δ1-2 ( 2021-2ος ) ………………………….

        ανάλυση του υποπίνακα = ‘’μεταγραφή’’

αναφορά σε …….. & ‘’φορολογική ενημερότητα’’ [219γ12]

youtu.be/ZgKXMiATLhA

261β ( 2021-3ος ) ………………………….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ . εκπαίδευση καταχωρήσεων , σημείο σημείο

     καταχωρώντας στο 2007-1ο

μέσα στο XLs-θεμέλιο [218] , οίο θα μετεξελιχθεί σε ‘’e’’ εφαρμογή [275]

     ενός φακέλου με γονική παροχή ‘’ψιλής κυριότητας’’

          χρέωσε 241€

          έπρεπε να χρεώσει 408€

              ……………………….

24.00’ : στήλη V (*27α*) καταχωρούμε ποσά για πιστοποιητικό πρωτοδικείου Καβάλας (14,8+14,8+20=49,6) για πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών (7,4+7,4+20=34,80) για πιστοποιητικό ειρηνοδικείου Θάσου (7,4+7,4+20=34,80) & πληρωμή προς Δ.Ο.Υ. & φορολογική ενημερότητα (7,4+7,4+4=18,8) & βεβαίωση Δήμου Θάσου περί ΤΑΠ (7,4+7,4+4=18,8)

youtu.be/-rCxXQEDfu0

274γ ( 2021-4ος ) ………………………….

.     Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

      218  = XLs-θεμέλιο { 12ος υποΠίνακας = βιβλίο εσόδων

παρατηρήσεις = ‘’ντιΜιΧο’’[219δ6 πρώην 219γ12]

      στήλη V , κωδικός **27α** = πιστοποιητικά

            αιτήσεις (στο πήγαινε) – παραλαβή (στο έλα)

………………….

2005 ..///.. κληρονομιάς αποδοχή = όλη την 22ετία είναι τα ίδια συνημμένα έγγραφα ..///.. …&  ΕΝΦΙΑ & φορολογική ενημερότητα

youtu.be/LnjU1fZ5hEs

289β ( 2021-5ος ) ………………………….

218 = XLs-θεμέλιο

υποΠίνακας = βιβλίο εσόδων [ 219γ12 = ντιτζιλιΜιτζιλιΧοτζιλι

      ( έντυπα ΕΝΦΙΑ ) ]

youtu.be/_yO7iqHtJow

289γ ( 2021-5ος ) ………………………….

      Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

218  = XLs-θεμέλιο { 12ος υποΠίνακας = βιβλίο εσόδων

      παρατηρήσεις = ‘’ντιΜιΧο’’[219δ6]

           στήλη W = & φορολογική ενημερότητα

05.05’ : πρέπει να χρεώνεται & αυτή που ‘’δεν βγαίνει’’

           10€ σήμερα (‘’e’’)

            από 2015 ,επιτέλους , ‘’με παρακράτηση’’

            ΔΕΝ αναφέρει , ΔΕΝ χρεώνει , η ΑΓΑΠΕ

 ……………………………………

00.21’ : ιστορική διαδρομή & παρατηρήσεις & μπηχτές zηλ

      από Δ.Ο.Υ Θάσου

      από Δ.Ο.Υ. καβαλας

      ηλεκτρονικά από λογιστή

      ηλεκτρονικά από συμβολαιογράφο

youtu.be/MzVKmBZmxAE

436α ( 2022-9ος– 21) ………….…………

04.00’ : 219δ6 = ντιτζιλιΜιτζιλιΧοτζιλι {φορολογική ενημερότητα = ΔΕΝ χρεώνει , ΙΔΙΩΣ την αρνητική}

youtu.be/mVoirJ7E13E

219δ6ζ = ντιτζιλιΜιτζιλιΧοτζιλι – πληρωμές

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’210’’ (‘’219’’ (‘’219α  σε κάθε έτος & κάθε μήνα

… ‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”219δ6β”  …..

261β ( 2021-3ος ) ………………………….

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ . εκπαίδευση καταχωρήσεων , σημείο σημείο

     καταχωρώντας στο 2007-1ο

μέσα στο XLs-θεμέλιο [218] , οίο θα μετεξελιχθεί σε ‘’e’’ εφαρμογή [275]

     ενός φακέλου με γονική παροχή ‘’ψιλής κυριότητας’’

          χρέωσε 241€

          έπρεπε να χρεώσει 408€

              ……………………….

24.00’ : ………. & πληρωμή προς Δ.Ο.Υ.

youtu.be/-rCxXQEDfu0

289δ ( 2021-5ος ) ………………………….

       Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

218  = XLs-θεμέλιο { 12ος υποΠίνακας = βιβλίο εσόδων

       παρατηρήσεις = ‘’ντιΜιΧο’’

           στήλη W = & πληρωμή φόρου

05.05’ : ιστορική διαδρομή της έκδοσης φόρου

06.06’ : ιστορική διαδρομή της πληρωμής φόρου

07.07’ : κοστολόγηση απασχόλησης συμβολαιογραφείου

       09.09’ : κοστολόγηση εγγράφων

…………………………..

00.44’ : ιστορική διαδρομή των πληρωμών φόρου ..///.. Δ.Ο.Υ. (θασου –καβαλας) ..///.. έκρηξη zηλ = βρωμοΘαμώνες , ληστές , πράκτορες του βερολινου ..///.. έκρηξη zηλ = βρωμοΠασοκτσήδες VS ‘’e’’ έκδοση

youtu.be/bV0Ei8zNOfI

323λ ( 2021-7ος ) ……………………………………..

      Απόστολε , η αυριανή εφαρμογή [275] θέλω να είναι βάσει

      218  = XLs-θεμέλιο { 10ος  υποΠίνακας ‘’ταμεία’’

ΠΡΕΠΕΙ να δημιουργηθεί στήλη για

283ω13 = κοστολόγηση πληρωμών εθνική

             ( κ-15-17-18 ανά συμβόλαιο )

                    από 1998-8ο έως 1998-10ο ( η ΑΓΑΠΕ έως 1.999-2ο)

                    & 2007-7ο έως 2016-6ο ( τα κ-15-17 )

      ένταξή του στο 219γ12 = ντιΜιΧο

youtu.be/AN7hp01sP80

219δ6θ = ντιτζιλιΜιτζιλιΧοτζιλι – διάφορα

ΙΔΕ www.zil8 [‘’200’’ {‘’210’’ (‘’219’’ (‘’219α  σε κάθε έτος & κάθε μήνα

… ‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”219δ6β”  …..

239δ1-2 ( 2021-2ος ) ………………………….

αναφορά σε  ……….’’ & ‘’τοπογραφική’’

youtu.be/ZgKXMiATLhA

…… ενημέρωση ”219δ6”  

‘’ντιΜιΧοπ’’ θέσεις στο 219 :  

            επικοινωνία διευθέτησης = 

            κλείσιμο =