219δ4 = πρώην 219γ10 = πολίτης εν 200

κανονισμός χρήσης ‘’καμουφλαρισμένος’’

………………………………………………………..………………………

ΙΔΕ στο 219  …………………..….

2019-07/08-Α

2019-07/08-Γ1

2020(01/01 έως 02/02)

2020-02-20

2020-04-28

… ‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”219 πολίτης εν 200”  …..

ενημέρωση ”219 πολίτης εν 200” {= συνολικός πίνακας ενημέρωσης

………………………… ‘’yΤ’’ .… ενημέρωση ”219δ4”…..

270γ ( 2021-4ος ) ………………………….

219γ10 = καμουφλαρισμένου ‘’κανονισμός χρήσης’’

       μέσα σε συστάσεις οριζοντίου ή καθέτου

           & σε εργολαβικά & κλπ

……………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

298δ ( 2021-5ος ) ………………………….

κατά την καταχώρηση στον 12ου του 1998 [219α23]

      υπάρχει γονική 19.400.000δρχ , με αναζήτηση κ-18-15-17

            ΟΙΑ μεταφράζεται από zηλ σε [283κ

                 γονική αγροτεμαχίου & κτισμάτων =15.800.000δρχ

                        ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ επικαρπίας [283ω15

                 γονική οικοπέδου =3.600.000δρχ

                 δωρεά αιτία θανάτου

                 οριζόντια σύσταση

                 χρήσης κανονισμός [219δ4]

youtu.be/j25l8SUywf8